Документ z0719-02, поточна редакція — Редакція від 20.09.2010, підстава - z0781-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Н А К А З
N 44 від 13.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2002 р.
за N 719/7007

Про затвердження Правил транспортування
та зберігання ветеринарних препаратів,
субстанцій, готових кормів, кормових
добавок та засобів ветеринарної
медицини у ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах, на базах,
складах тощо
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ветеринарної медицини
N 324 ( z0781-10 ) від 10.08.2010 }

На виконання Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня
2001 року N 641 ( 641-2001-п ) "Деякі питання Державного
департаменту ветеринарної медицини" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила транспортування та зберігання
ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових
добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо (далі -
Правила), що додаються.
2. Уважати такими, що не застосовуються на території України,
Правила зберігання ветеринарного, зоотехнічного та лабораторного
майна на складах, базах та в аптеках системи "Зооветпостач", які
затверджені Головним управлінням ветеринарії Міністерства
сільського господарства СРСР 19 липня 1968 року.
3. Управлінню організації ветеринарної справи та профілактики
незаразних хвороб тварин Державного департаменту ветеринарної
медицини (Маковський М.І.):
- у встановленому порядку подати зазначені Правила на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; - довести Правила до відома управління державної ветеринарної
медицини Автономної Республіки Крим, управлінь державної
ветеринарної медицини обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій; - забезпечити публікацію Правил у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника голови Державного департаменту ветеринарної медицини
Горжеєва В.М.
В.о. голови Державного
департаменту ветеринарної
медицини В.М.Горжеєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту ветеринарної
медицини
13.08.2002 N 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2002 р.
за N 719/7007
Правила
транспортування та зберігання ветеринарних препаратів,
субстанцій, готових кормів, кормових добавок та
засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 8 червня 2001 року N 641 ( 641-2001-п ) "Деякі питання
Державного департаменту ветеринарної медицини", наказу Державного
департаменту ветеринарної медицини від 23 липня 2001 року N 37
( z0786-01 ) "Про затвердження Правил реалізації ветеринарних
медикаментів і препаратів", зареєстрованого Міністерством юстиції
України 5 вересня 2001 року за N 786/5977.
1.2. Правила визначають умови транспортування та зберігання
ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових
добавок та засобів ветеринарної медицини (далі - ветеринарних
товарів) у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на
базах, складах тощо.
1.3. Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які
здійснюють транспортування та зберігання ветеринарних товарів.
2. Експлуатаційні вимоги до впорядкування приміщень,
призначених для зберігання ветеринарних товарів
2.1. Приміщення для зберігання ветеринарних товарів за
розмірами, обладнанням (упорядкуванням) мають відповідати вимогам
діючої нормативно-технічної документації (будівельним нормам
тощо). Усі складські приміщення мають бути з міцними дверима із
запорами, ґратчастими вікнами. Після закінчення роботи двері
складських приміщень опечатуються (пломбуються) завідувачем складу
або вповноваженою особою у присутності служби охорони з відміткою
у спеціальному журналі. При відкриванні складу зазначені особи
зобов'язані перевіряти цілість дверей, вікон, збереження печаток
(пломб), про що робиться відмітка в спеціальному журналі.
2.2. Упорядкування, обладнання та експлуатація приміщень,
призначених для зберігання ветеринарних товарів, мають
забезпечувати збереження якості протягом терміну придатності.
2.3. Спостереження за температурою та вологістю в приміщеннях
здійснюють не менше одного разу на добу. Отримані дані заносять у
журнал або картку обліку температури та відносної вологості.
2.4. У разі потреби в приміщеннях, які призначені для
зберігання ветеринарних товарів, установлюють центральне опалення.
Забороняється опалення цих приміщень здійснювати електронагрівними
приладами з відкритою електроспіраллю або газовими приладами з
відкритим полум'ям.
2.5. Приміщення, призначені для зберігання ветеринарних
товарів, забезпечують необхідною кількістю стелажів, шаф,
піддонів, підтоварників тощо. Стелажі встановлюють на відстані
0,6-0,7 м від зовнішніх стін, не менше 0,5 м від стелі та не менше
ніж 0,25 м від підлоги. Стелажі відносно вікон розміщують так, щоб
проходи були освітлені. Проходи, якими переносять майно, мають
бути завширшки не менше ніж 1,25 м, а між стелажами, настилами,
штабелями та стінками складу - не менше 0,75 м (для забезпечення
вільного доступу до товару).
2.6. Приміщення для зберігання ветеринарних товарів
прибирають вологим способом не рідше одного разу на день із
застосуванням відповідних мийних засобів.
3. Загальні вимоги до організації зберігання ветеринарних
товарів
3.1. Ветеринарні товари зберігають з найбільш повним
використанням площ та максимальним забезпеченням фармацевтичного
порядку, створюють відповідні умови праці для працівників,
ураховуються можливість застосування засобів механізації.
3.2. Ветеринарні товари розміщують на стелажах, у шафах, а
при потребі - на підлозі, попередньо підклавши піддон,
підтоварник, спеціальну плиту тощо. При складуванні бочок у яруси
між ними прокладають дошки.
3.3. Забороняється розміщувати поруч або в алфавітному
порядку ветеринарні препарати, співзвучні за назвою.
3.4. Засоби ветеринарної медицини зберігають окремо за
групами: вироби гумові; вироби з пластмас; перев'язувальні засоби та допоміжні матеріали; вироби медичної техніки.
3.5. Вогненебезпечні та легкозаймисті речовини зберігаються у
спеціально обладнаних приміщеннях відповідно до встановлених
правил.
3.6. У процесі зберігання, не рідше одного разу на місяць,
проводять суцільний візуальний контроль стану тари, зовнішнього
вигляду ветеринарного товару. При пошкодженні тари негайно
усувають дефекти або вміст перекладають в іншу тару. У разі зміни
зовнішнього вигляду ветеринарних товарів проводять контроль їх
якості згідно з вимогами нормативних документів та Державної
фармакопеї, визначають їх придатність до застосування.
3.7. У приміщеннях, які призначені для зберігання
ветеринарних товарів, та на території систематично проводять
заходи боротьби з гризунами, комахами та іншими шкідниками.
4. Вимоги до зберігання різних груп ветеринарних товарів
(крім імунобіологічних засобів)
4.1. Усі ветеринарні препарати (крім імунобіологічних
засобів) в залежності від фізичних та фізико-хімічних
властивостей, дії на них різноманітних факторів зовнішнього
середовища розподіляються на такі: які вимагають захисту від світла; які вимагають захисту від дії вологи; які вимагають захисту від випаровування; які вимагають захисту від дії підвищеної температури; які вимагають захисту від пониженої температури; які вимагають захисту від дії газів, що містяться у навколишньому середовищі; пахучі, барвні; лікарська рослинна сировина; їдкі речовини; гумові вироби; інструменти хірургічні; перев'язувальні матеріали; спеціальні вироби для ветеринарного обладнання; дезінфекційні, дератизаційні засоби; вогненебезпечні (легкозаймисті) та вибухонебезпечні.
4.2. Списки препаратів перелічених груп наведені в додатках
(1 - 11) до цих Правил. Списки є орієнтовні і включають ветеринарні товари, які
найчастіше застосовуються у ветеринарній практиці. Ветеринарні товари, що не ввійшли до цих переліків, мають
зберігатися з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей згідно з
вимогами актів нормативно-технічного характеру або Державної
фармакопеї. Деякі ветеринарні товари вимагають поєднання умов зберігання,
що потрібно враховувати при зберіганні кожного препарату.
4.3. Зберігання готових лікарських форм 4.3.1. Готові лікарські форми зберігають відповідно до вимог
актів нормативно-технічного характеру, Державної фармакопеї та цих
Правил з урахуванням властивостей інгредієнтів, що входять до їх
складу. Готові лікарські форми зберігають в оригінальному упакуванні,
етикеткою назовні. На стелажах, полицях, шафах кріплять стелажну
картку, на якій вказують назву, серію, термін придатності,
кількість. Картка призначається для здійснення контролю за
своєчасною реалізацією і віддруковується на цупкому папері. Крім
картки, в кожному відділі ведуть картотеку за термінами
придатності. Препарати, які підлягають переконтролю, зберігають окремо від
інших до отримання результатів аналізу. 4.3.2. Таблетки, драже зберігають ізольовано від інших
лікарських форм у заводському упакуванні. Зберігають таблетки та
драже в сухому, а при потребі, у захищеному від світла місці. 4.3.3. Щороку таблетки та драже перевіряють на розпад. Маса
упаковки не повинна перевищувати 3 кг, щоб уникнути пошкодження
нижніх шарів таблеток від ваги верхніх. 4.3.4. Лікарські форми для ін'єкцій зберігають у
прохолодному, захищеному від світла місці в окремій шафі або
ізольованому приміщенні з врахуванням особливостей тари
(крихкість), якщо немає інших указівок на упакуванні. 4.3.5. Рідкі лікарські форми (сиропи, настоянки) зберігають у
герметично закупореній, заповненій доверху тарі в прохолодному,
захищеному від світла місці. При зберіганні настоянок осади, що випадають, відфільтровують
і, якщо відфільтрована настоянка після перевірки якості відповідає
актам нормативно-технічного характеру або вимогам Державної
фармакопеї, її вважають придатною до застосування. 4.3.6. Плазмозамінні та дезінтоксикаційні розчини зберігають
ізольовано при температурі від 0 град. C до +40 град. C у
захищеному від світла місці. 4.3.7. Екстракти зберігають згідно з актами
нормативно-технічного характеру або Державної фармакопеї у скляній
тарі, з прокладкою та корком, що нагвинчується, у захищеному від
світла місці. Рідкі та густі екстракти зберігають при температурі
від +12 град. C до +15 град. C. Осади, які випадають у рідких
екстрактах, з часом відфільтровують і, якщо екстракти після
перевірки відповідають вимогам актів нормативно-технічного
характеру або вимогам Державної фармакопеї, їх уважають придатними
до застосування. 4.3.8. Мазі, лініменти зберігають у прохолодному, захищеному
від світла місці у щільно запакованій тарі. При потребі умови
зберігання комбінують залежно від властивостей інгредієнтів.
Препарати, які мають у своєму складі леткі та термолабільні
речовини, зберігають при температурі не вище +10 град. C. 4.3.9. Супозиторії зберігають у сухому, прохолодному,
захищеному від світла місці.
4.4. Зберігання ветеринарного товару, який вимагає захисту
від світла 4.4.1. До числа ветеринарного товару, який вимагає захисту
від світла, належать: антибіотики; галенові препарати (настоянки, екстракти, концентрати з рослинної сировини); готові лікарські форми; рослинна лікарська сировина; органопрепарати; вітаміни та вітамінні препарати; корми та кормові добавки; кортикостероїди; ефірні масла; жирні масла; препарати у формі драже; солі йодисто- та бромистоводневої кислот, галенозаміщені сполуки; нітро- та нітрозосполуки; нітрати; нітрити; аміно- та амідосполуки, фенольні сполуки; похідні фенотіазину; органічні розчинники.
Перелік ветеринарного товару, який вимагає захисту від
світла, що найчастіше застосовуються у ветеринарній практиці,
подано в додатку 1. 4.4.2. Ветеринарний товар, який потребує захисту від дії
світла, зберігають у тарі із світлозахисних матеріалів (скляній
тарі оранжевого скла, металевій тарі, упакуванні з алюмінієвої
фольги або полімерних матеріалів, забарвлених у чорний, коричневий
або оранжевий колір), у темному приміщенні або у шафах,
зафарбованих ізсередини чорною фарбою та зі щільно підігнаними
дверцятами, або щільно збитих ящиках із щільно припасованою
кришкою. Для зберігання особливо чутливих до світла речовин скляну
тару обклеюють чорним світлонепроникним папером. Потрібно стежити
за зовнішніми ознаками цих речовин, тому що під дією світла їх
колір може змінюватись.
4.5. Зберігання ветеринарного товару, який вимагає захисту
від дії вологи (гігроскопічний) (додаток 2) 4.5.1. До ветеринарних товарів, які вимагають захисту від дії
вологи, належать гігроскопічні речовини та препарати, які
характеризуються як: сильно гігроскопічні; такі, що зволожуються на повітрі; сухі екстракти; рослинна лікарська сировина; гідролізуючі речовини; антибіотики; ферменти; сухі органопрепарати; речовини, які характеризуються як такі, що дуже легко розчиняються у воді; речовини, уміст вологи яких не повинен перевищувати рівень, установлений актами нормативно-технічного характеру або Державною фармакопеєю. 4.5.2. Ветеринарний товар, який вимагає захисту від дії
атмосферних парів води, зберігають у сухому, прохолодному місці в
щільно запакованій тарі з герметичною закупоркою, залитою зверху
парафіном та виготовленій з матеріалів, що не проникні для парів
води (скла, металу, алюмінієвої фольги, товстостінної пластмасової
тари тощо). При закупорці тари з такими речовинами необхідно
старанно витирати шийку та корок штанглаза. 4.5.3. Ветеринарний товар, що отриманий в упакуванні з
полімерної плівки, зберігають у заводському упакуванні або
перекладають у скляну або металеву тару. 4.5.4. Особливої уваги вимагає організація зберігання такого
ветеринарного препарату, який при поглинанні вологи перетворює з
дрібного аморфного порошку в дрібні зерна, губить свої властивості
та стає непридатними для застосування у ветеринарній практиці. Щоб запобігти псуванню цей ветеринарний товар зберігають у
добре закритій тарі (щільно збитих дерев'яних ящиках або бочках,
обкладених зсередини поліетиленовою плівкою) або у герметично
закритих бляшаних банках або у пачках, запакованих у пергаментний
папір (поліетиленову плівку), які вміщують у щільно закупорену
тару (картонні коробки, обклеєні з внутрішнього боку полімерною
плівкою).
4.6. Зберігання ветеринарного товару, який вимагає захисту
від вивітрювання (випаровування) 4.6.1. До числа ветеринарних препаратів, субстанцій, які
вимагають захисту від звітрювання, належать: леткі речовини; препарати, що мають леткий розчинник (спиртові настоянки, рідкі спиртові концентрати, густі екстракти); розчини та суміші летких речовин (хлористого водню понад 13%, карболової кислоти, етилового спирту різної концентрації тощо); лікарська рослинна сировина, яка містить ефірні масла.
Ветеринарні препарати, медикаменти, субстанції, що найчастіше
застосовуються у ветеринарній практиці, наведено в додатку 3; препарати, які містять кристалізаційну воду, -
кристалогідрати (додаток 4); речовини, які розкладаються з утворенням летких продуктів
(йодоформ, перекис водню, хлорамін Б, гідрокарбонат натрію); речовини з установленим нормативними документами нижнім
рівнем умісту вологи. 4.6.2. Ветеринарні препарати, субстанції, які вимагають
захисту від випаровування, зберігають у прохолодному місці, у
герметично закупореній тарі з непроникливих для летких речовин
матеріалів (скла, металу, алюмінієвої фольги). Застосування
полімерної тари для пакування та закупорювання допускається згідно
з актами нормативно-технічного характеру та Державною фармакопеєю. 4.6.3. Посуд з леткими речовинами закривають корками з
коркового дерева, зовні обгортають пергаментним папером,
зав'язують та заливають спеціальною замазкою (смолкою). Замазку (смолку) готують за прописом: цинку оксиду - 1 частина, гліцерину - 1 частина, желатину - 3 частини, крейди - 1 частина, клею столярного - 3 частини, води - 6 частин. Зберігання летких речовин у тарі з дерев'яними корками не
допускається, оскільки при висиханні таких корків неминуча втрата
вмісту тари. 4.6.4. Кристалогідрати зберігають у герметично закупореній
скляній, металевій або товстостінній тарі, при відносній вологості
повітря 50-65%, у прохолодному місці.
4.7. Зберігання ветеринарного товару, який вимагає захисту
від дії підвищеної температури 4.7.1. До ветеринарного товару, який вимагає захисту від дії
підвищеної температури (додаток 5), належать: група ветеринарних препаратів, субстанцій, які вимагають
захисту від вивітрювання (пункт 4.6. цих Правил); легкоплавкі речовини; антибіотики; органопрепарати; гормональні препарати; вітаміни та вітамінні препарати; препарати, які містять глікозиди; жири і масла; мазі на жировій основі та інші речовини (додаток 5). 4.7.2. Ветеринарний товар, який вимагає захисту від дії
підвищеної температури, зберігають при кімнатній (від +12 град. C
до + 18 град. C) та прохолодній (від +8 град. C до +10 град. C)
температурах. В окремих випадках вимагається більш низька температура
зберігання - від +3 град. C до +5 град. C, про що вказують при
маркуванні та в настанові по застосуванню препарату. 4.7.3. Антибіотики зберігають у промисловому пакуванні при
кімнатній температурі, якщо відсутні інші вказівки при маркуванні. 4.7.4. Органопрепарати зберігають у захищеному від світла
прохолодному місці при температурі від 0 град. C до +15 град. C,
якщо відсутні інші вказівки при маркуванні або в настанові по
застосуванню. 4.7.5. Реактиви і кислоти (нітратну, бромідну, хлоридну та
ін.) зберігають у тарі з оранжевого скла з притертими корками, які
зовні обов'язково обгортають пергаментним папером і заливають
гіпсом. 4.7.6. Кислоти та реактиви зберігають в опечатаному або
опломбованому посуді. На етикетках указують концентрацію кислоти:
"Концентрована", "Розведена".
4.8. Зберігання ветеринарного препарату, який вимагає захисту
від дії пониженої температури 4.8.1. До числа ветеринарного препарату, який вимагає захисту
від дії пониженої температури, належать такий, фізико-хімічний
стан якого після замерзання змінюється і при наступному зігріванні
до кімнатної температури не відновлюється. 4.8.2. Зберігання 40%-ного розчину формальдегіду (формалін)
здійснюють при температурі не нижче +9 град. C. Якщо з'являється
осад, розчин витримують при кімнатній температурі, потім обережно
зливають та використовують згідно з фактичним умістом
формальдегіду. 4.8.3. Льодову кислоту ацетатну зберігають при температурі не
нижче +9 град. C. При появі осаду кислоту витримують при
кімнатній температурі до розчинення осаду. Якщо осад не
розчиняється, рідку частину кислоти зливають та використовують
згідно з фактичним умістом оцтової кислоти в препараті. 4.8.4. Жирні масла зберігають при температурі не нижче
+10 град. C. При появі осаду їх витримують при кімнатній
температурі, зливають та перевіряють за показниками якості на
відповідність вимогам актів нормативно-технічного характеру або
Державної фармакопеї.
4.9. Зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, які
вимагають захисту від дії газів, що містяться в навколишньому
середовищі 4.9.1. До групи ветеринарних препаратів, субстанцій, які
змінюються під впливом газів, що містяться в навколишньому
середовищі, належать: речовини, які реагують з киснем повітря, різні сполуки
аліфатичного ряду з ненасиченими міжвуглецевими зв'язками,
циклічні з боковими аліфатичними групами, з ненасиченими
міжвуглецевими зв'язками, фенольні та поліфенольні, гетерогенні та
гетероциклічні сполуки з умістом сірки, ферментні та
органопрепарати; речовини, які реагують з вуглекислим газом повітря, солі
лужних металів та слабких органічних кислот; препарати, що містять
багатоатомні аміни; окис та перекис магнію, їдкий натр тощо
(додаток 6). 4.9.2. Ветеринарні препарати, субстанції, які вимагають
захисту від дії газів, зберігають у герметично закупореній тарі з
матеріалів, не проникних для газів, заповненій по самі вінця. 4.9.3. Ветеринарні препарати, субстанції, які легко
окислюються киснем повітря, зберігають у сухому приміщенні, у
скляній тарі з герметичною закупоркою, залитою парафіном.
4.10. Зберігання пахучих та барвних ветеринарних препаратів,
субстанцій 4.10.1. До групи пахучих ветеринарних препаратів, субстанцій
належать речовини та препарати як леткі, так і практично не леткі,
які мають сильний запах (додаток 7). 4.10.2. До групи барвних ветеринарних препаратів належать
речовини, їх розчини, суміші, препарати, які залишають забарвлений
слід на тарі, засобах закупорки, устаткуванні та інших предметах,
що не усувається звичайною санітарною обробкою (бриліантовий
зелений, метиленовий синій, індиго-кармін та ін.) (додаток 8). 4.10.3. Пахучі ветеринарні препарати, субстанції зберігають
ізольовано, у герметично закритій тарі, не проникній для запаху,
окремо за найменуваннями. 4.10.4. Барвні ветеринарні препарати, субстанції зберігають у
спеціальній шафі в щільно закупореній тарі, окремо за
найменуваннями. Для роботи з барвними речовинами для кожного найменування
виділяють спеціальні терези, ступку, шпатель та інший інвентар.
4.11. Зберігання лікарської рослинної сировини 4.11.1. Лікарську рослинну сировину зберігають у сухому,
добре вентильованому приміщенні, у чистій, сухій, без сторонніх
запахів та однорідній для кожної партії сировини тарі: в аптеках -
у скляній, металевій тарі або в ящиках з кришками; у складських
приміщеннях - у паках, мішках паперових багатошарових або
тканинних та в ящиках. Для пакування фасованої лікарської сировини
використовують пачки картонні, пакети поліетиленові, паперові,
обгортки паперові, контурне чарункове пакування. Зберігають лікарську рослинну сировину при температурі від
+18 град. C до +20 град. C та вологості повітря від 30% до 40%. 4.11.2. У складських приміщеннях сировину зберігають на
стелажах, які встановлюють на висоті не менше 15 см від підлоги.
Оптимальні умови для штабелювання: висота штабеля для ягід, насіння, бруньок - не більше 2,5 м; висота штабеля для листя, квіток, трав - не більше 4 м; висота штабеля для інших видів сировини - понад 4 м. Штабель має бути розміщений на віддалі не менше 25 см від
стін приміщення, проміжки між штабелями - не менше 80 см. 4.11.3. На кожному штабелі має бути етикетка розміром
(20 х 10 см), на якій вказують: назву сировини, назву
підприємства-виробника, рік та місяць заготівлі, номер партії,
дату надходження; для рослин, що містять серцеві глікозиди, дані
про біологічну активність. 4.11.4. Лікарські рослини містять комплекс різноманітних
природних речовин. Кількісна перевага деяких з них передбачає
особливі умови зберігання. Перелік сировини, класифікованої за групами зберігання та в
залежності від характеру і властивостей діючих речовин, наведений
у додатку 9. 4.11.5. Лікарську рослинну сировину, яка містить ефірні
масла, зберігають ізольовано в добре запакованій тарі. 4.11.6. Гігроскопічні трави, листя та плоди зберігають у
скляній або металевій тарі, герметично закупореній і при
необхідності залитій парафіном. 4.11.7. Для запобігання псуванню лікарської рослинної
сировини шкідниками у місцях її зберігання ставлять флакон з
хлороформом, у корок якого вставляють трубочку для звітрювання
парів хлороформу. У міру вивітрювання у флакон додають хлороформ. 4.11.8. Готові лікарські рослинні збори зберігають в аптеках
та в складських приміщеннях, дотримуючись норм законодавства. 4.11.9. Лікарську рослинну сировину, що містить серцеві
глікозиди, зберігають та контролюють за показником "біологічна
активність", суворо дотримуючись вимог актів нормативно-технічного
характеру або Державної фармакопеї. 4.11.10. Отруйну та сильнодіючу лікарську рослинну сировину
зберігають в окремому приміщенні або в окремій шафі під замком. 4.11.11. Лікарська рослинна сировина підлягає періодичному
контролю згідно з вимогами актів нормативно-технічного характеру
або Державної фармакопеї. Трава, корені, кореневища, насіння, плоди, які не
відповідають за показниками якості вимогам актів
нормативно-технічного характеру або Державній фармакопеї, а також
уражені пліснявою, зіпсовані шкідниками, залежно від рівня
ураження бракують, або після відповідної переробки використовують.
5. Зберігання їдких речовин
5.1. Їдкі речовини зберігають в окремих, сухих, темних,
прохолодних і добре вентильованих приміщеннях, оберігаючи їх від
дії прямого сонячного проміння і вологи. Невеликі кількості їдких речовин у дрібному фасуванні, які
застосовуються з лікувальною метою, можна зберігати в загальних
приміщеннях, але окремо від інших ветеринарних препаратів,
субстанцій, готових кормів, кормових добавок та обладнання. 5.1.1. Мінеральні кислоти зберігають у товстостінних скляних
бутлях із притертими корками, які зовні обмащують гіпсовою
замазкою. Бутлі з леткими або міцними кислотами наповнюють на 3/4
їх об'єму. Мінеральні кислоти можна зберігати в одному приміщенні з
іншими їдкими речовинами, але їх потрібно розташовувати окремими
групами на віддалі не менше ніж 5 м одна від одної. При зберіганні нітратної і сульфатної кислот не слід
допускати їх контакту з деревом або дерев'яною стружкою, оскільки
від дії парів кислот вони можуть спалахнути (зайнятися). Потрібно пам'ятати, що кислота сульфатна при змішуванні з
водою, спиртом, бензином викликає підвищення температури з
можливим вибухом. 5.1.2. Їдкі луги слід зберігати в добре закоркованих скляних
балонах, корки яких залиті парафіном. Наповнювати балони їдкими
лугами потрібно на 5/6 об'єму. Великі кількості їдких лугів слід
зберігати в металевих барабанах. Бутлі з їдкими речовинами
встановлюють групами не більше ніж по 100 бутлів у 4 ряди в одній
групі. Проходи між групами повинні бути шириною не менше ніж 1 м. 5.1.3. Розчин водню пероксиду розведеного (3%-ний розчин)
зберігають у скляних балонах, корки яких залиті парафіном, але
мають отвір для відвідних трубок з метою видалення вільного кисню. Водню пероксид у невеликих кількостях зберігають у звичайній
тарі, наповненій на половину об'єму, яку щільно закривають корком
з коркового дерева. Пергідроль (розчин водню пероксиду
концентрований) зберігають у скляному посуді, корки якого залиті
парафіном. 5.1.4. Розчин аміаку (спирт нашатирний) зберігають у скляних
бутлях з притертими корками або металевих бочках. 5.1.5. Хлорне вапно зберігають у міцних і щільних дерев'яних
бочках або у фанерних барабанах. Приміщення, у якому зберігають
хлорне вапно, має бути сухим, затемненим і добре провітрюваним.
Температура повітря має бути не вище ніж +20 град. C -
+22 град. C. Не допускається одночасне зберігання в одному приміщенні олій
і металевих виробів разом з хлорним вапном. При зберігання хлорного вапна потрібно систематично його
перевіряти і проводити контрольні дослідження на вміст активного
хлору. 5.1.6. Розчин фенолу, калію перманганату і калію дихромату
зберігають у скляному посуді або в металевих оцинкованих барабанах
у темному місці.
6. Зберігання хірургічних інструментів та інших металевих
виробів
6.1. Хірургічні інструменти та інші металеві вироби
зберігають у сухих, опалюваних приміщеннях при температурі від
+12 град. C до +18 град. C та відносній вологості повітря від
30% до 60%. Не допускаються різкі коливання температури і вологи в
такому приміщенні.
6.2. Для захисту від корозії інструменти змазують тонким
шаром вазеліну нейтральної реакції. Перед змащуванням інструменти
ретельно протирають замшею або м'якою ганчіркою. Змащування інструментів можна проводити холодним або гарячим
способами. При гарячому змащуванні хірургічні інструменти
занурюють у розтоплений вазелін при температурі не вище ніж
+50 град. C... + 60 град. C, оскільки при вищій температурі
вазелін може оксидуватися. При холодному змащуванні вазелін наносять на інструменти за
допомогою пензлика або марлевого тампона. Щоб отримати вазелін
необхідної консистенції, до нього додають третину вазелінового
масла.
6.3. Хірургічні інструменти, виготовлені з нержавіючої сталі,
можна зберігати без змазки, але ретельно протертими. Вироби з чорних металів, що не мають захисного покриття,
змащують жиром або лаком і оберігають від вологи.
6.4. Хірургічні інструменти розміщують у шафах, на полицях,
стелажах або скриньках. Укладання інструментів проводять за
найменуваннями, уникаючи механічних пошкоджень. Деталі
інструментів, приладів на пружинах при зберіганні повинні бути
розімкнутими.
6.5. При перенесенні інструментів з холодного приміщення в
тепле їх обов'язково протирають і, якщо необхідно, змащують.
7. Зберігання ветеринарних товарів з урахуванням їх термінів
придатності
7.1. Ветеринарні товари мають термін придатності, тобто
термін, протягом якого вони зберігають терапевтичній ефект та
властивості.
7.2. Термін придатності визначається актами
нормативно-технічного характеру. Згідно з діючими вимогами термін
придатності зазначають при маркуванні. Якщо в нормативному
документі вказано: "Препарат контролюється щорічно" або
"Активність контролюється щорічно", то при маркуванні, крім
"Придатний до...", робиться відповідний напис. Окремі ветеринарні товари на рівні з основним терміном
придатності можуть мати додатковий термін. Засоби, що мають
додатковий термін придатності, після закінчення основного терміну
підлягають переконтролю в контрольно-аналітичній лабораторії, а
при позитивному результаті контролю реалізуються згідно з
додатковим терміном придатності. Терміни придатності ветеринарних препаратів, виготовлених в
аптеках, наведені у відповідних документах.
7.3. Ветеринарні товари при зберіганні розміщують з
урахуванням залишкового терміну придатності.
8. Дезінфекційні, дератизаційні засоби та інсектициди Дезінфекційні, дератизаційні засоби та інсектициди зберігають
у герметично закупореній тарі, у захищеному від світла місці, в
ізольованому приміщенні, подалі від приміщень для зберігання
пластмасових, гумових та металевих виробів, приміщень для
отримання води очищеної, у місцях, не доступних для дітей і тварин
(додаток 10).
9. Зберігання засобів ветеринарної медицини
9.1. Гумові вироби Для зберігання гумових виробів у приміщеннях створюють такі
умови: захист від світла, особливо від прямих сонячних променів,
високої (більше +20 град. C) та низької (нижче 0 град. C)
температур, плинного повітря (протягів, механічної вентиляції); захист від механічних пошкоджень і стискування, витягування
тощо; відносна вологість не менше 65% (для попередження висихання,
деформації та втрати еластичності); ізоляція від дії речовин (йод, хлороформ, хлористий амоній,
лізол, формалін, кислоти, органічні розчинники, змащувальні масла,
луги, хлорамін Б); умови зберігання на віддалі від нагрівних приладів (не менше
1 м). 9.1.1. Приміщення для зберігання гумових виробів вибирають на
захищеному від сонячних променів боці, краще в темних або
затемнених напівпідвалах. Для створення в сухих приміщеннях підвищеної вологості
ставлять посудину з 2%-ним водним розчином карболової кислоти. У приміщеннях, шафах ставлять скляні посудини з вуглекислим
амонієм, який сприяє зберіганню еластичності гуми. 9.1.2. Для зберігання гумових виробів приміщення обладнують
шафами, ящиками, полицями, стелажами, блоками для підвішування,
стійками та іншим необхідним інвентарем, ураховуючи можливість
вільного доступу. 9.1.3. При розміщенні гумових виробів у приміщенні для
зберігання повністю використовують увесь його об'єм. Це запобігає
шкідливому впливу надміру кисню повітря. Гумові вироби (крім
корків) не можна вкладати в декілька шарів, тому що предмети, які
містяться у нижніх шарах стискаються та зліплюються. Шафи для
зберігання гумових виробів повинні мати щільно зачинені двері.
Внутрішня поверхня шаф має бути гладкою. Внутрішнє упорядкування
шаф залежить від виду гумових виробів, які там зберігаються. Шафи
призначають для: зберігання гумових виробів у лежачому положенні (бужі,
катетери, пузирі для льоду, рукавички та інш.), для цього
обладнують висувні ящики з таким розрахунком, щоб можна було
розмістити предмети на всю довжину, вільно, не допускаючи їх
згинів, сплющування, скручування тощо; зберігання виробів у підвішеному стані (джгути, зонди,
ірегаційні трубки), з цією метою обладнують вішалками,
розташованими під кришкою шафи. Для того, щоб підвішені предмети
можна було вийняти, вішалки повинні зніматися. 9.1.4. Гумові предмети розміщують у сховищах за назвами та
термінами придатності. Кожна партія повинна мати картку, на якій
вказують назву виробу та термін придатності. 9.1.5. Зберігання деяких виробів вимагає особливих умов: круги підкладні, грілки гумові, пузирі для льоду зберігають
закоркованими; гумові частини виробів, що знімаються, зберігають окремо від
частин, зроблених з інших матеріалів; вироби, особливо чутливі до атмосферних факторів (еластичні
катетери, бужі, рукавички, напальчики, бинти гумові та ін.),
зберігають у скатаному вигляді, пересипаними тальком по всій
довжині; прогумовану тканину (однобічну та двобічну) зберігають
ізольовано від речовин, указаних у пункті 4.10 цих Правил, у
горизонтальному положенні в рулонах, підвішених на спеціальних
стояках. Прогумовану тканину дозволяється зберігати вкладеною не
більш ніж у п'ять шарів на гладко відструганих полицях стелажів; еластичні лаковані вироби - катетери, бужі, зонди (на
етилцелюльозному або копаловому лаках) на відміну від гуми
зберігають у сухому приміщенні. Ознакою старіння є деякі
розм'якшення, клейкість поверхні. Такі вироби бракують. 9.1.6. Гумові корки необхідно періодично оглядати. Предмети, які починають утрачати еластичність, повинні бути
своєчасно відновлені та відповідати вимогам нормативно-технічних
документів. 9.1.7. Гумові корки повинні зберігатися запакованими згідно з
вимогами діючих нормативних документів. 9.1.8. Гумові рукавички, якщо вони затверділи та стали
ламкими, занурюють, не розправляючи, на 15 хвилин у теплий 5%-ний
розчин аміаку, потім розправляють та занурюють на 15 хвилин у
теплу (40-50 град. C) воду з 5%-ним гліцерином.
9.2. Пластмасові вироби Вироби з пластмас зберігають у вентильованому темному, сухому
приміщенні при кімнатній температурі на відстані не менше 1 м від
опалювальних приладів. У приміщенні не має бути відкритого вогню,
парів летких речовин. Електроприлади та вимикачі мають бути
встановлені згідно з протипожежними вимогами. У приміщенні, де
зберігаються целофанові, целонові і целюлоїдні, амінопластові
вироби, підтримують відносну вологу повітря не вище 65%.
9.3. Перев'язувальні вироби та допоміжний матеріал 9.3.1. Перев'язувальні вироби зберігають у сухому
вентильованому приміщенні у шафах, ящиках, на стелажах та
піддонах, які мають бути пофарбовані зсередини світлою масляною
фарбою та утримуватися в чистоті. Шафи, в яких розміщують перев'язувальні матеріали, періодично
протираються 0,2%-ним розчином хлораміну або хлорним вапном. 9.3.2. Стерильний перев'язувальний матеріал (бинти, марлеві
серветки, вата) зберігають у заводському упакуванні. Забороняється
їх зберігання у розкритому споживчому упакуванні. 9.3.3. Нестерильний перев'язувальний матеріал (вата, марля)
зберігають запакованим у цупкий папір або в паках (мішках) на
стелажах або піддонах. 9.3.4. Допоміжний матеріал (фільтрувальний папір, паперові
капсули та ін.) зберігають у промисловому упакуванні в сухих
провітрюваних приміщеннях, в окремих шафах, у суворо гігієнічних
умовах. Після розкривання промислового упакування (капсули
паперові та ін.) розфасовану або залишкову кількість зберігають у
поліетиленових, паперових пакетах або мішках з крафтпаперу.
10. Вимоги до тари для ветеринарних товарів
10.1. Ветеринарні товари зберігають та транспортують у
споживчій, груповій, транспортній тарі, передбаченій актами
нормативно-технічного характеру.
10.2. У разі перефасування ветеринарних препаратів у дрібнішу
споживчу тару препарати запаковують у групову тару, яка захищає
від вологообміну або газообміну з атмосферою (пакет з полімерної
плівки або комбінованих матеріалів, картону, картонна коробка з
внутрішнім поліетиленовим покриттям тощо). Леткі, пахучі, отруйні
засоби пакують за найменуваннями в транспортну тару (ящик,
коробку, барабан тощо), кожне найменування окремо. Усі види споживчої тари та пакування мають відповідати
вимогам актів нормативно-технічного характеру. Транспортна тара має захищати запаковані засоби від дії
атмосферних опадів, пилу, сонячного опромінення, механічних
пошкоджень. У разі відсутності вказівок щодо тари в актах
нормативно-технічного характеру слід користуватися ГОСТ 17768-90
"Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение".
11. Вимоги до зберігання вогненебезпечних (легкозаймистих) та
вибухонебезпечних речовин
11.1. Вогненебезпечні (легкозаймисті) речовини (додаток 11) 11.1.1. Речовини вогненебезпечні, які здатні до утворення
вибухових сумішей, а також схильні до самозаймання при контакті з
повітрям, водою, горючими речовинами або при дії сонячних
променів, зберігають ізольовано в умовах, які повністю
унеможливлюють такий контакт, а також вплив високих температур. 11.1.2. Приміщення для зберігання вогненебезпечних
(легкозаймистих) речовин мають повністю відповідати будівельним
нормам та правилам проектування. Вони мають бути ізольовані, сухі,
захищені від прямих сонячних променів, атмосферних опадів та
ґрунтових вод. Ці приміщення, а також коридори, що до них прилягають, та
підсобно-допоміжні приміщення обладнують механічною
припливно-витяжною вентиляцією. 11.1.3. Приміщення для зберігання вогненебезпечних
(легкозаймистих) речовин будують з вогнетривких матеріалів та
розташовують на відстані не менше 20 м від інших складських
будівель і 50 м від житлових приміщень. 11.1.4. Вогненебезпечні (легкозаймисті) речовини зберігають
за принципом подібності згідно з їх фізико-хімічними та
пожежонебезпечними властивостями, характером пакування. З цією
метою вогнестійкі складські приміщення розбиваються на окремі
приміщення (відсіки), ізольовані один від другого глухими
вогнетривкими стінами (перегородками). 11.1.5. За відсутності окремих складських приміщень (сховищ)
для легкозаймистих речовин допускається зберігання їх у загальних
вогнетривких будівлях, а також у будівлях, поділених на секції.
Обов'язкова ізоляція приміщень, виділених для зберігання речовин
від сусідніх приміщень вогнетривкими стінами, які відповідають
вимогам пожежної безпеки. Такі приміщення повинні мати вентиляцію. 11.1.6. Необхідну кількість вогненебезпечних речовин для
поточних витрат допускається тримати у фасувальних кімнатах
складів або аптек при суворому дотриманні заходів пожежної
безпеки. Залишкові кількості вогненебезпечних речовин після
закінчення роботи в кінці зміни повертають на місце основного
зберігання. 11.1.7. Підлога складів та розвантажувальних майданчиків має
бути тверда та рівна, без вибоїн та інших нерівностей.
Забороняється використовувати дошки та залізні листи для
вирівнювання підлоги. Підлога повинна забезпечувати зручне та
безпечне пересування людей, вантажів і транспортних засобів,
простоту та легкість прибирання приміщень. 11.1.8. Приміщення, призначені для зберігання
вогненебезпечних (легкозаймистих) речовин, мають бути обладнані
вогнетривкими стійкими стелажами та піддонами. Стелажі
встановлюють на висоті 25 см від підлоги та стін, ширина стелажів
не повинна перевищувати 1 м. Прохід між стелажами має бути
завширшки не менше 1,25 м. 11.1.9. В аптеках для зберігання вогненебезпечних
(легкозаймистих) речовин передбачається ізольоване приміщення. 11.1.10. Приміщення для зберігання вогненебезпечних
(легкозаймистих) речовин повинно мати охоронну та пожежну
сигналізацію. 11.1.11. Приміщення для зберігання легкозаймистих речовин
повинні бути розташовані на першому поверсі, мати в зовнішній
стіні віконний отвір площею не менше 1,1 кв. м при ширині або
висоті не менше 0,75 м, залізобетонні перекриття, стіни з
вогнетривких матеріалів з межею вогнестійкості не менше 0,75
години (45 хвилин), цементовану підлогу з ухилом від дверей та
двері з межею вогнестійкості не менше 0,6 години (36 хвилин), мати
зовнішній вихід з будівлі або зсередини будівлі в коридорі,
ізольований від усіх інших приміщень. 11.1.12. В аптеках допускається зберігання легкозаймистих
речовин у вбудованих вогнетривких шафах з дверцятами шириною не
менше 0,7 м та висотою не менше 1,2 м. Місце розташування шафи має
бути віддалене від тепловивідних поверхонь та проходів, до неї має
бути забезпечений вільний доступ. 11.1.13. В аптеках, розміщених у будівлях іншого призначення,
кількість вогненебезпечних речовин, які зберігаються у
нерозфасованому вигляді (легкозаймисті рідини), не повинна
перевищувати 100 кг. 11.1.14. Легкозаймисті рідини в кількості понад 100 кг
необхідно зберігати у будинку, який розміщений ізольовано від
приміщень зберігання вогненебезпечних речовин інших груп, у
скляній або металевій тарі. 11.1.15. Постійному суворому контролю підлягають приміщення
приймання, відпуску та фасування ветеринарних препаратів,
субстанцій та засобів ветеринарної медицини з вогненебезпечними
властивостями. При надходженні цих засобів їх терміново
розподіляють за місцями основного зберігання. Для уникнення
нещасних випадків у приміщеннях приймання та відпуску категорично
забороняється навіть короткочасне зберігання цих засобів. При
прийманні цих засобів особливу увагу звертають на стан закупорки
тари. Категорично забороняється одночасне розфасування декількох
засобів або речовин в одному приміщенні. Кількість речовин на
робочому місці фасувальника не повинна перевищувати змінної
потреби. У кінці робочого дня залишки речовин повертають у
приміщення основного зберігання. Після закінчення фасування
кожного найменування засобів приміщення ретельно провітрюється. 11.1.16. На складських приміщеннях, призначених для основного
зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин, ззовні,
а також на дверях кожного приміщення зберігання і роботи з
названими речовинами та зсередини цих приміщень мають бути
зроблені незмивні чіткі написи: "Вогненебезпечно",
"Вибухонебезпечно", "Палити забороняється", "У разі пожежі
телефонувати ...". Відповідальному необхідно оглядати приміщення
щодня з метою проведення інших профілактичних заходів.
11.2. Зберігання вибухонебезпечних речовин До цієї групи речовин належать вибухові речовини та речовини,
що здатні до утворення вибухових сумішей (додаток 11). 11.2.1. Речовини цієї групи повинні зберігатися в
ізольованому вогнестійкому складі, у спеціальних приміщеннях
(відсіках), ізольованих вогнетривкими стінами. 11.2.2. При зберіганні вибухонебезпечних речовин слід уживати
заходів проти забруднення їх пилом, який може бути причиною
вибуху. 11.2.3. Ємкості з вибухонебезпечними речовинами (штанглази,
бляшані барабани, скляна тара тощо) щільно закривають для
уникнення їх випаровування. 11.2.4. Категорично забороняється зберігати всі
вибухонебезпечні речовини разом з кислотами та лугами. 11.2.5. Переносити балони з вогненебезпечними та займистими
рідинами необхідно двом особам. Балони переносять у спеціально
пристосованих клітях або кошиках з міцними ручками. Кошики з
великими бутлями, ящики або кліті (понад 20 кг), а також речовини,
які вміщені у тверду тару, необхідно переміщати лише на
спеціальних візках з м'яким ходом коліс. 11.2.6. При зберіганні кислот уживають заходів щодо
недопущення контакту їх з деревиною, соломою та іншими речовинами
органічного походження. 11.2.7. Категорично забороняється входити в приміщення, у
якому зберігаються вибухонебезпечні та вогненебезпечні речовини з
гасовими лампами та свічками. У разі відключення електроенергії
слід користуватися лише електроліхтарем.
11.3. Вимоги до працівників, які працюють з вогненебезпечними
речовинами 11.3.1. Для уникнення нещасних випадків особа, відповідальна
за роботу з вогненебезпечними речовинами, повинна щоденно оглядати
приміщення з метою проведення профілактичних заходів в кінці
робочого дня. 11.3.2. У приміщеннях для приймання та фасування
легкозаймистих речовин категорично забороняється одночасне
розфасування декількох речовин. Після закінчення фасування кожного
найменування засобу приміщення ретельно провітрюють. У разі
надходження великої кількості легкозаймистих речовин необхідно
терміново розподілити їх згідно з місцями основного зберігання.
При прийманні легкозаймистих речовин потрібно стежити за станом і
герметичністю тари індивідуального зберігання. 11.3.3. Вогненебезпечні речовини зберігають відповідно до їх
фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей і характеру
упакування. Складські приміщення розбивають на окремі секції, які
ізольовані одна від одної вогнетривкими стінами (перегородками).
12. Зберігання кисневих балонів Однією з можливих причин виникнення пожежі може бути
неправильне зберігання кисневих балонів та маніпуляції з ними,
оскільки кисень не горючий, але активно підтримує горіння газу.
Зберігання кисневих балонів та маніпуляції з ними повинні суворо
відповідати актам нормативно-технічного характеру.
13. Зберігання та транспортування ветеринарних
імунобіологічних засобів (далі - ВІЗ)
13.1. Визначення Індикатор заморожування (індикатор) - засіб для контролю
замерзання препарату, що застосовується з метою контролю за
температурним режимом транспортування та зберігання ВІЗ, чутливих
до заморожування (адсорбованих та емульгованих вакцин і
анатоксинів тощо). Індикатор містить капсулу з фарбувальним
розчином, яка руйнується, якщо більше години температура становила
0 град. С. Одиниця зберігання - упаковка з препаратом, а також весь
необхідний додатковий пакувальний матеріал. Сумка-холодильник (малий термоконтейнер) - контейнер, який
забезпечує температурний режим від +2 град. С до +8 град. С при
температурі зовнішнього середовища +43 град. С не менше 24 годин.
Внутрішні поверхні контейнера повинні бути покриті матеріалами, що
дозволяють проводити дезінфекцію. Термоконтейнер - ємність різних розмірів із
термоізолювального матеріалу, яка герметично закривається кришкою,
здатна захищати ВІЗ від впливу зовнішнього середовища і
підтримувати необхідний температурний режим транспортування.
Необхідна температура в термоконтейнері досягається завдяки
розміщенню в ньому холодових елементів. Термореєстратор (термотестер) - засіб для контролю за
температурою з можливістю документування отриманих даних в
електронному, паперовому або іншому вигляді. Транспортна партія - кількість ветеринарних імунобіологічних
засобів, що транспортуються від постачальника до одного одержувача
ВІЗ. Холодовий елемент - герметично закупорена ємність, наповнена
водою (гелем тощо) і заморожена за добу до вміщення у
термоконтейнер. Холодові елементи забезпечують у термоконтейнері
температуру в межах від +2 до +8 град. С при температурі
зовнішнього середовища +43 град. С щонайменше впродовж 48 годин. Холодовий ланцюг - безперебійно функціонуюча система, що
забезпечує оптимальний температурний режим зберігання та
транспортування на всіх етапах переміщення ВІЗ від
підприємства-виробника до споживача.
13.2. Рівні та компоненти холодового ланцюга 13.2.1. Холодовий ланцюг має такі рівні: 1-й рівень - підприємство - виробник ВІЗ; 2-й рівень - склади суб'єктів господарювання, що займаються
оптовою реалізацією ВІЗ; 3-й рівень - аптеки ветеринарної медицини, їх структурні
підрозділи, аптечні пункти, аптечні кіоски (мережа роздрібної
торгівлі); 4-й рівень - установи ветеринарної медицини, фахівці
ветеринарної медицини, які здійснюють профілактичні, діагностичні,
лікувальні та інші протиепізоотичні заходи; проміжний рівень - спеціально обладнаний або пристосований
для транспортування ВІЗ автотранспорт. 13.2.2. Умовою функціонування холодового ланцюга є: спеціально підготовлений персонал, який забезпечує
обслуговування холодильного обладнання, правильне зберігання та
транспортування ВІЗ; наявність холодильного обладнання та транспортних засобів, що
призначені для зберігання та транспортування ВІЗ в оптимальних
температурних умовах, забезпечені засобами для контролю
температури з можливістю документування отриманих даних в
електронному, паперовому або іншому вигляді (термореєстратори,
термотестери); механізм контролю за дотриманням необхідного температурного
режиму на всіх рівнях холодового ланцюга.
13.3. Загальні вимоги для транспортування і зберігання
ветеринарних імунобіологічних засобів 13.3.1. При зберіганні та транспортуванні ВІЗ мають бути
дотримані умови, що забезпечують збереження їх вихідної якості.
ВІЗ мають бути захищені від зміни температури зовнішнього
середовища, від пошкодження упаковки, розливання тощо. 13.3.2. Зберігання та транспортування ВІЗ повинні
здійснюватися з дотриманням визначених температурних умов упродовж
усього холодового ланцюга. Оптимальна температура для зберігання
та транспортування ВІЗ - від +2 град. C до +8 град. C. Якщо ВІЗ
вимагають особливих умов зберігання та транспортування, необхідно
керуватися листівками-вкладками, що додаються до препарату. 13.3.3. Кожну транспортну партію ВІЗ, що відправляють на одну
адресу, відправник забезпечує термореєстраторами та/або
індикаторами заморожування, які вкладають всередину одиниці
зберігання або термоконтейнера з ВІЗ і опечатують. 13.3.4. Контроль за дотриманням правил зберігання та
транспортування ВІЗ здійснюють відповідальні спеціалісти на всіх
підприємствах, в установах і організаціях на всіх рівнях
холодового ланцюга.
13.4. Умови зберігання ветеринарних імунобіологічних засобів 13.4.1. Зберігання ВІЗ у холодильниках здійснюється окремо
від інших ветеринарних препаратів. 13.4.2. Вимоги до обладнання для забезпечення холодового
ланцюга. Холодильне обладнання, призначене для зберігання ВІЗ, повинно
забезпечувати: встановлений температурний режим упродовж усього часу
зберігання; достатній об'єм для розміщення максимального запасу ВІЗ, який
може надійти на відповідний рівень холодового ланцюга. У холодовому ланцюзі використовують: холодильні кімнати (камери) або великі холодильники-прилавки
(що відкриваються зверху); морозильні камери або морозильні прилавки; побутові холодильники; термоконтейнери; сумки-холодильники; холодові елементи; термореєстратори (термотестери); термографи; термометри; спеціальні авторефрижератори та інше. Холодильні кімнати (камери) використовують на 1-4-му рівнях
холодового ланцюга для зберігання і пакування ВІЗ. Завантаження
холодильних камер повинно забезпечувати вільну циркуляцію повітря
по всьому об'єму. Контроль температурного режиму холодильних
кімнат (камер) здійснюють за допомогою термографів або
термореєстраторів. Морозильні камери використовують для ВІЗ, умови зберігання
яких згідно з листівкою-вкладкою вимагають температуру нижче
0 град. С, а також для заморожування і зберігання холодових
елементів, що використовуються в термоконтейнерах, відповідно до
паспорта або інструкції із застосування термоконтейнерів і
холодових елементів. Безперервний контроль температурного режиму
морозильних камер здійснюють за допомогою термографів або
термореєстраторів. Побутові холодильники використовують для зберігання ВІЗ і для
заморожування холодових елементів переважно на 3-му і 4-му рівнях
холодового ланцюга. Внутрішні поверхні термоконтейнерів повинні бути покриті
матеріалами, що дозволяють проводити їх дезінфекцію відповідно до
паспорта та інструкції із застосування термоконтейнерів. Термоконтейнери повинні бути укомплектовані паспортом,
інструкцією із застосування і необхідною кількістю холодових
елементів. 13.4.3. Засоби контролю за дотриманням холодового ланцюга. Термореєстратори повинні забезпечувати контроль за
дотриманням температурного режиму від моменту закладки ВІЗ у
пакувальну тару до отримання їх споживачами. 13.4.4. У кожній установі, на підприємстві, в організації, де
зберігаються ВІЗ, незалежно від їх кількості повинен бути план
екстрених заходів на випадок виникнення порушень умов зберігання
ВІЗ, затверджений керівником. 13.4.5. Суворо забороняється відпуск ВІЗ на всіх рівнях
холодового ланцюга за відсутності у одержувача відповідних умов
для зберігання та транспортування (спеціального транспорту,
обладнаного рефрижераторною установкою, або термоконтейнерів з
холодовими елементами. 13.4.6. Перший рівень холодового ланцюга: підприємство -
виробник ВІЗ. Для зберігання ВІЗ на цьому рівні залежно від виду і
кількості препарату можуть використовуватися морозильні і
холодильні камери, побутові холодильники, холодильні шафи тощо.
Для заготівлі необхідної кількості холодових елементів
використовуються морозильні камери. Підприємство-виробник повинно відправляти ВІЗ з кінцевим
терміном їх придатності не менше трьох місяців. Підприємство-виробник та склади оптового зберігання ВІЗ
(1-й та 2-й рівні системи холодового ланцюга) обов'язково повинні
забезпечити транспортування препаратів згідно з вимогами
холодового ланцюга. З цією метою підприємство-виробник та склади
оптового зберігання повинні мати власний або на умовах договору
спеціальний транспорт, обладнаний рефрижераторною установкою. Підприємство - виробник ВІЗ повинно мати достатню кількість
термоконтейнерів, холодоелементів, термореєстраторів та
індикаторів заморожування для забезпечення належних умов
транспортування ВІЗ та контролю за ними. 13.4.7. Другий рівень холодового ланцюга - склади суб'єктів
господарювання, що займаються оптовою реалізацією ВІЗ. При отриманні ВІЗ їх терміново поміщають у склад (холодильну
камеру тощо) та заносять усі регламентовані дані в журнал
придбання, реалізації, зберігання та знешкодження ВІЗ (додаток 12)
з обов'язковим документуванням показань термореєстраторів, що
використовуються для контролю за температурним режимом. Розвантаження ВІЗ не повинно перевищувати 10 хвилин. Приміщення, де зберігаються ВІЗ, має бути постійно зачиненим.
Вхід на склад ВІЗ стороннім особам у відсутності відповідальної за
зберігання ВІЗ особи забороняється. При прийманні та відпуску ВІЗ їх необхідно ретельно оглядати
й звертати увагу на герметичність закупорки, однорідність вмісту,
наявність етикетки. Не допускаються до відпуску й застосування ВІЗ
при наявності у флаконах грудочок і плівок, які не розбиваються
при струшуванні, та інших сторонніх домішок, при зміні властивого
ВІЗ кольору та консистенції, при відсутності етикеток та при
нечітких етикетках, а також флакони з порушенням закупорки та
герметичності, з простроченим терміном придатності, такі, що були
заморожені. Зберігають ВІЗ у складах окремо за видами: вакцини,
сироватки, діагностикуми, анатоксини, бактеріофаги, препарати
крові, живильні середовища тощо. Розчинники для вакцин необхідно зберігати при температурі від
+2 до +8 град. С з метою запобігання підвищенню температури
вакцини при її розчиненні. ВІЗ зберігають в упаковці підприємства-виробника (у флаконах,
ампулах тощо). Флакони можна не виймати з ящиків. Флакони мають
бути щільно закриті гумовими пробками та обкатані металевими
ковпачками. Ампули з ВІЗ зберігають у картонних коробках. На кожному флаконі та коробці має бути етикетка, на якій
зазначено: назва підприємства-виробника, найменування ВІЗ, об'єм і
кількість доз, номери серії і контролю, дата виготовлення, термін
придатності, доза та номер технічних умов, номер реєстраційного
посвідчення. Склади оптового зберігання ВІЗ повинні мати достатню
кількість термоконтейнерів, холодоелементів, термореєстраторів та
індикаторів заморожування для забезпечення контролю за належними
умовами транспортування ВІЗ споживачам. 13.4.8. Третій рівень холодового ланцюга - аптеки
ветеринарної медицини, їх структурні підрозділи, аптечні пункти,
аптечні кіоски. При одержанні ВІЗ необхідно внести всі регламентовані дані в
журнал придбання, реалізації, зберігання та знешкодження ВІЗ
(додаток 12) з обов'язковим документуванням показань
термореєстраторів, що використовуються для контролю температурного
режиму. Розвантаження ВІЗ не повинно перевищувати 10 хвилин. Особа, що відповідає за дотримання умов холодового ланцюга на
цьому рівні, повинна вести облік надходження і відпуску ВІЗ,
систематично фіксувати показники температурного режиму. 13.4.9. Четвертий рівень холодового ланцюга - установи
ветеринарної медицини та фахівці ветеринарної медицини, що
здійснюють профілактичні, діагностичні, лікувальні та інші
протиепізоотичні заходи. При одержанні ВІЗ вносять усі регламентовані дані в журнал
придбання, реалізації, зберігання та знешкодження ВІЗ (додаток 12)
зобов'язковим фіксуванням умов та часу доставки ВІЗ. Установи ветеринарної медицини повинні мати достатню
кількість термоконтейнерів і холодових елементів для
транспортування ВІЗ до місця їх застосування. Завантаження та розвантаження термоконтейнерів не повинно
перевищувати 10 хвилин.
13.5. Умови транспортування ветеринарних імунобіологічних
засобів 13.5.1. Проміжний рівень холодового ланцюга - спеціально
обладнаний або пристосований для транспортування ВІЗ транспортний
засіб. 13.5.2. Перевезення ВІЗ має здійснюватися тільки транспортом,
який обладнаний рефрижераторними установками, або в
термоконтейнері при температурі від +2є С до +8 град. C з
обов'язковим використанням термореєстраторів. Якщо ВІЗ вимагають
особливих умов транспортування, необхідно керуватися
листівками-вкладками, що додаються до них. 13.5.3. Спеціально обладнаний або пристосований для
транспортування ВІЗ автотранспорт обладнують приладами
(термореєстраторами, термографами тощо), що дозволяють отримувати
документальне підтвердження дотримання температурного режиму під
час транспортування та тимчасового зберігання ВІЗ. Спеціальні
транспортні засоби і контрольно-вимірювальні (реєстраційні)
прилади, що використовуються для вимірювання температурного режиму
підлягають контролю в установленому порядку. 13.5.4. Для контролю умов транспортування кожну транспортну
партію ВІЗ забезпечують термореєстратором (термотестером). В один із термоконтейнерів або одиницю зберігання
транспортної партії ВІЗ, що надходить на адресу одержувача,
поміщають відповідно до технічної документації термореєстратор
(якщо об'єм транспортної партії менше 5 одиниць зберігання -
1 термореєстратор, якщо більше 5 одиниць зберігання - щонайменше
два термореєстратори). Для препаратів, заморожування яких
недопустиме, укладаються два індикатори заморожування. Індикатори
заморожування розміщують у нижній та верхній частинах транспортної
тари або термоконтейнера. Даний термоконтейнер або одиниця
зберігання опечатується постачальником і відкривається лише
одержувачем при складанні акта приймання-передачі ВІЗ
(додаток 13). 13.5.5. Тривалість транспортування не повинна перевищувати
дві доби.
13.6. Облік і рух ветеринарних імунобіологічних засобів 13.6.1. На всіх рівнях холодового ланцюга відповідальні
спеціалісти проводять реєстрацію надходження і відправлення
ветеринарних імунобіологічних засобів із зазначенням найменування
препарату, його кількості і серії, контролю, терміну придатності,
дати надходження (відправлення), показань термореєстраторів,
прізвища, імені, по батькові відповідального працівника, що
здійснює реєстрацію. Співробітник, що здійснює реєстрацію, повинен
пройти відповідну підготовку з питань дотримання умов зберігання
та транспортування ВІЗ і роботи з приладами, що реєструють зміни
температурного режиму (термореєстратори, термотестери). 13.6.2. Показання термометрів холодильних (морозильних)
камер, у яких зберігають ВІЗ, фіксують двічі на день. Результати
реєстрації заносять у журнал реєстрації температури холодильної
(морозильної) камери (додаток 14). На 1 - 4-му рівнях холодового ланцюга при передачі ВІЗ
вносять дані в журнал придбання, реалізації, зберігання та
знешкодження ВІЗ (додаток 12) та акт приймання-передачі ВІЗ, що
складається в трьох примірниках (один примірник залишається у
одержувача ВІЗ, другий повертається постачальнику, третій -
перевізнику). На титульній сторінці журналу придбання, реалізації,
зберігання та знешкодження ВІЗ зазначаються: Назва: "Журнал придбання, реалізації, зберігання та
знешкодження ветеринарних імунобіологічних засобів"; назва суб'єкта господарювання, його місцезнаходження, телефон
(факс), початок і закінчення записів. Форма журналу розгорнута. Усі аркуші журналу мають бути
пронумеровані, прошнуровані, на останній сторінці зазначається
цифрами та словами кількість пронумерованих аркушів, завірених
підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання. Усі записи в журналі придбання, реалізації, зберігання та
знешкодження ВІЗ проводяться у день проведення операції в
хронологічному порядку. У графі 11 журналу слід зазначати адресу, телефон оптового
покупця або номер рецепта. До журналу придбання, реалізації, зберігання та знешкодження
ВІЗ в окремій папці додаються рецепти на ВІЗ для профілактики,
лікування та діагностування хвороб, спільних для тварин і людей,
та акти про знешкодження ВІЗ. Ведення журналу доручається матеріально відповідальній особі. Правильність зберігання ВІЗ, стан і експлуатація холодильного
обладнання можуть бути перевірені у будь-який час. 13.6.3. Контроль ефективності роботи холодового ланцюга
повинен проводитися не рідше одного разу на квартал. Перевірці
підлягають усі підприємства, установи і організації незалежно від
форм власності на всіх рівнях холодового ланцюга. Контроль за дотриманням умов холодового ланцюга проводиться
за показниками реєструвальних приладів стаціонарного холодильного
обладнання і рефрижераторного транспорту, термореєстраторів,
індикаторів заморожування та записів у спеціальних журналах
реєстрації температури. 13.6.4. Посадові особи, відповідальні за зберігання,
транспортування та використання ВІЗ, зобов'язані проводити
систематичний контроль та реєстрацію дотримання належних умов
холодового ланцюга.
13.7. Правила приймання ветеринарних імунобіологічних засобів 13.7.1. Одержувач ВІЗ повинен бути заздалегідь (не менше ніж
за дві доби) проінформований про прибуття засобу до пункту
призначення. Інформація має містити дані про найменування засобу,
форму випуску, його кількість, серію, дату прибуття. 13.7.2. У місці прибуття ВІЗ повинні бути створені умови для
його зберігання згідно з вимогами холодового ланцюга. 13.7.3. При отриманні ВІЗ у місці призначення його необхідно
терміново помістити до холодильного обладнання. Розвантаження
термоконтейнерів необхідно проводити біля холодильного обладнання.
При цьому одержувачем обов'язково повинні перевірятися показники
термотестерів (індикаторів заморожування). 13.7.4. При порушенні умов транспортування ВІЗ на будь-якому
етапі одержувач (споживач) складає акт приймання-передачі ВІЗ і
відмовляється від отримання ВІЗ або в разі виникнення сумнівів
стосовно якості засобу може вимагати перевірку його якості.
13.8. Правила обліку ветеринарних імунобіологічних засобів 13.8.1. Заходи щодо обліку ВІЗ на всіх рівнях холодового
ланцюга спрямовані передусім на термінове призупинення, вилучення
або заборону застосування серії ВІЗ при виявленні неспецифічної
або побічної дії. 13.8.2. Установи 1 - 3-го рівнів системи холодового ланцюга
повинні мати затверджений керівником установи план екстрених
заходів із вилучення ВІЗ, що зберігались та транспортувались із
порушенням цих Правил, а також надавати вичерпну інформацію
Державному науково-контрольному інституту біотехнології і штамів
мікроорганізмів, Державному комітету ветеринарної медицини України
та його територіальним органам у разі порушень правил зберігання
та транспортування. На всіх рівнях повинен бути забезпечений
повний і регулярний облік ВІЗ, які зберігаються. Відомості щодо
кожного препарату повинні містити: найменування ВІЗ, форму
випуску, номер серії, термін придатності, кількість доз,
найменування й місцезнаходження підприємства-виробника,
найменування й місцезнаходження постачальника, кількість отриманих
та кількість відправлених (використаних) ВІЗ, кількість отриманого
та відправленого (використаного) розчинника, залишок ВІЗ після
відправлення, дату отримання та відправлення (використання)
кожного ВІЗ. { Глава 13 в редакції Наказу Державного комітету ветеринарної
медицини N 324 ( z0781-10 ) від 10.08.2010 }
Начальник відділу профілактики
незаразних хвороб тварин, ветеринарної
справи та фармацевтики Є.В.Єгоров
Додаток 1
до пункту 4.4.1
Правил транспортування та
зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках, їх
структурних підрозділах,
на базах, складах тощо
Перелік
ветеринарного товару, який підлягає зберіганню
в захищеному від світла місці
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування | Додаткові умови зберігання | |з/п| | | |---+------------------------------+-----------------------------| | 1.|Акпін | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 2.|Алдіфал | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 3.|Алімет | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 4.|Альбендазол | сухе прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 5.|Альбенол | сухе прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 6.|Альбіпен | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 7.|Альфамізол | сухе прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 8.|Ампіклокс | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 9.|Ампіцилін | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |10.|Аніклокс | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |11.|Апімітрин | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |12.|Апістан | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |13.|Апістимулін | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |14.|Апіфлор | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |15.|Аскофіт | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |16.|Аурікан | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |17.|Аурофак | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |18.|Байварол | недоступне для дітей місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |19.|Байтікол | недоступне для дітей місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |20.|Біоестрофан | недоступне для дітей місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |21.|Бістим | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |22.|Біфонал | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |23.|Бровамаст | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |24.|Бровамулін | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |25.|Броваферан | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |26.|Бровітакокцид | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |27.|Вальбазен | недоступне для дітей місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |28.|Ветбіцилін | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |29.|Вітаміни, вітамінні суміші | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |30.|Вітатек | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |31.|Внутрішньоматкові таблетки | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |32.|Гінобіотик | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |33.|Гонадестрін | сухе прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |34.|Гумат натрію | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |35.|Дево | сухе прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |36.|Дезокс | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |37.|Декамаст | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |38.|Декаот | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |39.|Декомсан | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |40.|Декстроферин | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |41.|Дифумаст | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |42.|Дифур | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |43.|Дифурін | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |44.|Дієномаст | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |45.|Дріжджі кормові з добавками | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |46.|Дролактовіт | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |47.|Дронтал | недоступне для дітей сухе | | | | місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |48.|Дронцит | недоступне для дітей місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |49.|Ектопор | провітрюване сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |50.|Екстракти | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |51.|Еримаст | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |52.|Еритроксид | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |53.|Естрофан розчин для ін'єкцій | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |54.|Зоомікол | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |55.|Зоостерил | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |56.|Інтезол-В | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |57.|Інтертоцин | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |58.|Катозал | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |59.|Ланірат | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |60.|Лаураболін | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |61.|Левомікол | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |62.|Лінкоміцин | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |63.|Мазі | сухе прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |64.|Мастиріфін | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |65.|Мастиквін | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |66.|Месалін | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |67.|Настоянки | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |68.|Нематовет | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |69.|Нео-вагіналь | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |70.|Неотіл | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |71.|Оптіфлекс | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |72.|Пілкан | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |73.|Просолвін | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |74.|Ровімікс | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |75.|Селед | сухе прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |76.|Суіферовіт | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |77.|Сульфатіл | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |78.|Тетраолеандоміцин | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |79.|Урсоферан | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |80.|Урсоциклін | сухе місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |81.|Фазінекс | сухе провітрюване місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |82.|Флювомекс | прохолодне недоступне для | | | | дітей місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |83.|Фолігон | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |84.|Фронтлайн | недоступне для дітей і | | | | тварин місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |85.|Хорулон | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |86.|Цайдектин | - | ------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 4.5
Правил транспортування та
зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо
Перелік
ветеринарного товару, який вимагає захисту від дії вологи
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування | Додаткові умови зберігання | |з/п | | | |----+------------------------------+----------------------------| | 1.|Аверсект-2 | темне прохолодне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 2.|Аверсектин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 3.|Авібен | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 4.|Автолізат дріжджевий сухий | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 5.|Авізим | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 6.|Авотан | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 7.|Аватек | - | |----+------------------------------+----------------------------| | 8.|Агаро-тканинний препарат | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 9.|Аепан | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 10.|Аеронафек | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 11.|Аквавіт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 12.|Акваграм | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 13.|Акраміт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 14.|Альбен | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 15.|Альбувет | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 16.|Альфаміцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 17.|Альфатрим | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 18.|Амдезин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 19.|Аміцид | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 20.|Амоксиклав | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 21.|Амоксицилін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 22.|Ампіцилін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 23.|Амурил | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 24.|Анвермін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 25.|Антиколімікс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 26.|Антилишаїн | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 27.|Антисепт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 28.|Апівароль | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 29.|Апікон | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 30.|Апісан | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 31.|Апістім | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 32.|Апітонус | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 33.|Апралан | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 34.|Атаветрин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 35.|Атокс (Авікан) | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 36.|Афлатоксин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 37.|Байкокс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 38.|Байо-н-окс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 39.|Бай-о-пет Мурніл | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 40.|Баймек | - | |----+------------------------------+----------------------------| | 41.|Байтрил | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 42.|Бактероденцид | темне місце, окремо від | | | | ветеринарних препаратів, | | | | харчових продуктів, кормів | |----+------------------------------+----------------------------| | 43.|Бактонорм | темне прохолодне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 44.|Бензилпеніцилін прокаїн | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 45.|Бетамокс ЛА | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 46.|Бівацин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 47.|Біоглобін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 48.|Біодез | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 49.|Біодексамін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 50.|Біоліз | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 51.|Біомаса мікробна кормова | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 52.|Біомаст | темне прохолодне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 53.|Біоспон | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 54.|Біоферон | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 55.|Біофонд | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 56.|Біофуразолідон | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 57.|Біопол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 58.|Бістим | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 59.|Біфонал | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 60.|Біцилін-5 | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 61.|Бовілакт | темне прохолодне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 62.|Бовітокс | темне прохолодне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 63.|Боракс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 64.|Бороглюкал | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 65.|Бороглюконат кальцію | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 66.|Бороцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 67.|Борошно рибне кормове | темне вентильоване місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 68.|Бровадазол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 69.|Брометронід | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 70.|Бутокс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 71.|Вароацид | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 72.|Векорт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 73.|Ветофлокс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 74.|Ветрім | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 75.|Ветрімоксин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 76.|Вермізол | - | |----+------------------------------+----------------------------| | 77.|Вермівіт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 78.|Вермітан | - | |----+------------------------------+----------------------------| | 79.|Ветазоль | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 80.|Ветакокс С | - | |----+------------------------------+----------------------------| | 81.|Віразол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 82.|Віркон С | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 83.|Вірутрицид | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 84.|Вітагал | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 85.|Вітаміни, вітамінні суміші | темне прохолодне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 86.|Вітатон | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 87.|Вітахелпер | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 88.|Вітурол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 89.|Водозоль | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 90.|Волдез | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 91.|Галіто | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 92.|Галоамоформ | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 93.|Галофак | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 94.|Ганаділсульфа | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 95.|Гастроацид | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 96.|Гента | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 97.|Гентадіар гель | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 98.|Гентаміцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| | 99.|Гентаприм | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |100.|Геоміцин ретард | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |101.|Глюковет | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |102.|Гліксан, вітч | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |103.|Гліцетинат | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |104.|Глутасол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |105.|Глюкози 40% -ний розчин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |106.|Глютен кукурудзяний сухий | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |107.|Гранули лінкоміцину | | | |гідрохлориду | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |108.|Дезвакс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |109.|Декаметоксин | темне та тепле місце | |----+------------------------------+----------------------------| |110.|Декса-ізофен | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |111.|Дексафорт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |112.|Дектомакс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |113.|Дельтокс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |114.|Демаст | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |115.|Дермо-спрей | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |116.|Дефекат | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |117.|Діаген | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |118.|Димол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |119.|Дійодез | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |120.|Діметрідазол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |121.|Дінамутілін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |122.|Діометр | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |123.|Діурівет | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |124.|Доцитол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |125.|Дуодоксал мастітіс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |126.|Дуплоцилін ЛА | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |127.|Евітаселен | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |128.|Егоцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |129.|Ейзендекстран | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |130.|Ектомін 100 КЕ | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |131.|Ектоцид | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |132.|Еланкогран Г 100 мікрогранулят| темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |133.|Енбецин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |134.|Енгеміцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |135.|Ендосан | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |136.|Ендоспорин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |137.|Ензимек | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |138.|Енробіофлокс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |139.|Енроксил | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |140.|Енрофлокс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |141.|Енрофлоксацин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |142.|Ентерімікс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |143.|Ентеросгель | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |144.|Ентеросорбенти | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |145.|Етокан | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |146.|Етоксидин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |147.|Етоній ветеринарний | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |148.|Жир риб'ячий для тваринництва | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |149.|Засоби мийно-дезінфекційні | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |150.|Засоби для знищення щурів і | | | |мишей | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |151.|Зеараленон | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |152.|Івомек | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |153.|Івренолу розчин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |154.|Ізамбен ветеринарний | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |155.|Ізатізон | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |156.|Ізофен | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |157.|Ілінон плюс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |158.|Імзауф | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |159.|Імуноглобулін неспецифічний | | | |ПЕГ | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |160.|Інсектоакарицидна пудра | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |161.|Інтраміцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |162.|Іпрогал-15 | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |163.|Іхглюковіт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |164.|Іхглюкол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |165.|Йодбілковий препарат | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |166.|Йодинол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |167.|Йодополімер | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |168.|Йод | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |169.|Кальфомакс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |170.|Кальфостонік | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |171.|Канаміцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |172.|Квадрісол 5 | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |173.|Кеназ | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |174.|Кламоксил ЛА | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |175.|Клінакокс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |176.|Клотрімазол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |177.|Ковінан | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |178.|Коділак | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |179.|Кодіміцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |180.|Коді-фертотал | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |181.|Кокцисан | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |182.|Колівет | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |183.|Консульфатрим | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |184.|Корми, кормові добавки | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |185.|Крем-емульсія ДЕ | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |186.|Косумікс плюс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |187.|Костовіт форте | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |188.|Кубазол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |189.|Куфер | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |190.|Лактин-К | темне прохолодне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |191.|Лактоциклін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |192.|Ларвізол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |193.|Левамізол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |194.|Леванзам | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |195.|Левоксид | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |196.|Левомексид | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |197.|Левотил | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |198.|Левотрилозин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |199.|Лекасептал | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |200.|Лекоміцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |201.|Лідіум | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |202.|Лізин рідкий | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |203.|Лізипрот | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |204.|Лінімент синтоміцину | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |205.|Лінкоміцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |206.|Лінко-Спектин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |207.|Ліповід | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |208.|Ліприн | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |209.|Ломаден | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |210.|Ломдексин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |211.|Мазі | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |212.|Мастипен | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |213.|Мастисан | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |214.|Мастицид | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |215.|Мастієт форте | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |216.|Мастілекс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |217.|Мацеробацилін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |218.|Мекорд | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |219.|Мепатар | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |220.|Меркаптодімекс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |221.|Метрікюр | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |222.|Метровет | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |223.|Метродек | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |224.|Метронідазол-субстанція | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |225.|Метрофлок | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |226.|Мікофіт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |227.|Мікотил | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |228.|Міковет | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |229.|Мікостат | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |230.|Міксафур | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |231.|Міокол | прохолодне темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |232.|Моноспорин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |233.|Мурашиний спирт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |234.|Нафпензал | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |235.|Неопен | - | |----+------------------------------+----------------------------| |236.|Неоспрей | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |237.|Неостомазан | прохолодне місце, | | | | заморожування недопустиме | |----+------------------------------+----------------------------| |238.|Неоцидол | - | |----+------------------------------+----------------------------| |239.|Нікотинамід | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |240.|Новосорбеліт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |241.|Нортріл | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |242.|Норфлокс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |243.|Норфлоксан | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |244.|Норфлоксацин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |245.|Нутрил | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |246.|Нутріцин сульфа | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |247.|Окситоцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |248.|Оріпрім | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |249.|Ортосан | недоступне для дітей місце | |----+------------------------------+----------------------------| |250.|Отінум | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |251.|Парацилін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |252.|Пенстреп | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |253.|Плацівет | темне місце, недоступне для| | | | дітей | |----+------------------------------+----------------------------| |254.|Поліверкан | темне місце, недоступне для| | | | дітей | |----+------------------------------+----------------------------| |255.|Пользоміцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |256.|Польфамікс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |257.|Праловет | недоступне для дітей місце | |----+------------------------------+----------------------------| |258.|Прател | недоступне для дітей місце | |----+------------------------------+----------------------------| |259.|Премікси | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |260.|Препарати, що містять | | | |окситетрацикліну гідрохлорид, | | | |окситетрацикліну дигідрат | темне прохолодне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |261.|Пулмотіл | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |262.|Рінтал | прохолодне темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |263.|Ровабіо ексель | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |264.|Родімет | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |265.|Ровабіо ексель АП | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |266.|Роленол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |267.|Ромпун | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |268.|Ронідазол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |269.|Румензин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |270.|Сакокс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |271.|Санімікс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |272.|Себацил | у недоступному для дітей | | | | місці | |----+------------------------------+----------------------------| |273.|Седак | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |274.|Солувіт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |275.|Соматек | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |276.|Спектам | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |277.|Спектолінк | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |278.|Спіракол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |279.|Стефак | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |280.|Стрепто | прохолодне темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |281.|Таблє гель | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |282.|Тактік | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |283.|Тренавер | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |284.|Тетравет | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |285.|Тетрадур | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |286.|Тетрамутін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |287.|Тіамулін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |288.|Тіамутін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |289.|Тігувон | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |290.|Тілан | - | |----+------------------------------+----------------------------| |291.|Тіласуль | - | |----+------------------------------+----------------------------| |292.|Тілозин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |293.|Тільбіан | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |294.|Тінідазол | прохолодне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |295.|Тотоцилін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |296.|Тримеразин | прохолодне темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |297.|Триметосул | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |298.|Універм | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |299.|Урсовіт | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |300.|Урсолевамізол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |301.|Утеротонік | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |302.|Фамс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |303.|Фармазин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |304.|Фенілджект | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |305.|Ферро | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |306.|Феродекс | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |307.|Флавоміцин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |308.|Флоксатріл | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |309.|Флоксидин | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |310.|Флумекін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |311.|Флюмізол | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |312.|Фолієва кислота | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |313.|Фумагілін | прохолодне затемнене місце | |----+------------------------------+----------------------------| |314.|Фунгідерм | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |315.|Фуразолідон | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |316.|Холін-хлорид | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |317.|Хостазим | темне прохолодне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |318.|Хостациклін | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |319.|Цігро | - | |----+------------------------------+----------------------------| |320.|Цельбар | темне місце | |----+------------------------------+----------------------------| |321.|Цефа-кюр | темне місце | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до пункту 4.6.1
Правил транспортування та
зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо
Перелік
ветеринарних препаратів, які мають леткі властивості
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування | Додаткові умови зберігання | |з/п| | | |---+------------------------------+-----------------------------| | 1.|Аміаку розчин | прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 2.|Йод | темне прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 3.|Йодоформ | темне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 4.|Камфора | прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 5.|Лекасептал ( мазь), імп. | прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 6.|Ментол | прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 7.|Формальдегід | темне місце, температура | | | | не нижче 9 град. С | |---+------------------------------+-----------------------------| | 8.|Ефірні олії | при температурі | | | | не вище 10 град. С | ------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до пункту 4.6.1
Правил транспортування та
зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо
Перелік
ветеринарних препаратів, субстанцій,
які втрачають кристалізаційну воду
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування | Додаткові умови зберігання | |з/п| | | |---+------------------------------+-----------------------------| | 1.|Глюкоза | - | |---+------------------------------+-----------------------------| | 2.|Заліза закисного лактат | темне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| | 3.|Кальцію гліцерофосфат | - | |---+------------------------------+-----------------------------| | 4.|Кальцію глюконат | - | |---+------------------------------+-----------------------------| | 5.|Кальцію лактат | - | |---+------------------------------+-----------------------------| | 6.|Кальцію фосфат | - | |---+------------------------------+-----------------------------| | 7.|Магнію сульфат | - | |---+------------------------------+-----------------------------| | 8.|Міді сульфат | - | |---+------------------------------+-----------------------------| | 9.|Метиленовий синій | темне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |10.|Натрію сульфат | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |11.|Натрію тетраборат | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |12.|Натрію фосфат | прохолодне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |13.|Натрію цитрат для ін'єкцій | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |14.|Свинцю ацетат | - | |---+------------------------------+-----------------------------| |15.|Скополаміну гідробромід | темне місце | |---+------------------------------+-----------------------------| |16.|Хлорамін | сухе прохолодне темне місце| |---+------------------------------+-----------------------------| |17.|Цинку сульфат | - | ------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до пункту 4.7.1
Правил транспортування та
зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо
Перелік
ветеринарного товару, який підлягає зберіганню
в прохолодному місці
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Додаткові умови зберігання | |з/п| | | |---+-------------------------------+----------------------------| | 1.|Аверсект-2 | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 2.|Агаро-тканинний препарат | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 3.|Альбендазол | темне сухе місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 4.|Альбувет | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 5.|Альфамізол | темне сухе місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 6.|Аміаку розчини | - | |---+-------------------------------+----------------------------| | 7.|Антибіотики | сухе місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 8.|Бактонорм | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 9.|Біомаст | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |10.|Бовілакт | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |11.|Бовітокс | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |12.|Вітаміни, вітамінні суміші | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |13.|Гонадестрін | темне сухе | |---+-------------------------------+----------------------------| |14.|Дево | темне сухе | |---+-------------------------------+----------------------------| |15.|Дифурін | темне сухе місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |16.|Емульсія стрептоциду | темне сухе місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |17.|Екстрабіол | темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |18.|Ендоспорин | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |19.|Жир риб'ячий для тваринництва | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |20.|Йодоформ | темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |21.|Камфора | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |22.|Мазі на жировій основі | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |23.|Масла ефірні | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |24.|Ментол | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |25.|Міокол | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |26.|Натрію фосфат | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |27.|Неостомазан | сухе місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |28.|Дезінфекційні, дератизаційні | | | |засоби та інсектициди | сухе місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |29.|Пепсинорм | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |30.|Препарати, що містять | | | |окситетрацикліну гідрохлорид, | | | |окситетрацикліну дигідрат | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |31.|Рінтал | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |32.|Селед | темне сухе місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |33.|Скипидар | темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |34.|Сорбопроб | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |35.|Споролакт | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |36.|Стрепто | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |37.|Тімідазол | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |38.|Тримеразин порошок | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |39.|Умбіліцен для ін'єкцій | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |40.|Флювомекс | темне, недоступне для дітей| | | | місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |41.|Фумагілін | сухе затемнене місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |42.|Хлорамін | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |43.|Хорігон | - | |---+-------------------------------+----------------------------| |44.|Хостазим | сухе темне місце | ------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до пункту 4.9.1
Правил транспортування та
зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо
Перелік
ветеринарних препаратів, субстанцій,
що змінюються під впливом газів,
що містяться в навколишньому середовищі
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Додаткові умови зберігання | |з/п| | | |---+-------------------------------+----------------------------| | 1.|Альбувет |сухе, темне, прохолодне | | | |місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 2.|Екстрабіол |сухе прохолодне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 3.|Магнію окис |- | |---+-------------------------------+----------------------------| | 4.|Натр їдкий |- | |---+-------------------------------+----------------------------| | 5.|Плацента денатурована | | | |емульгована |темне прохолодне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 6.|Плацента денатурована | | | |суспендована |темне прохолодне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 7.|Сухий поліглобулін для тварин |сухе, темне, прохолодне | | |і птиці |місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 8.|Умбіліцен для ін'єкцій |прохолодне місце | ------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до пункту 4.10.1
Правил транспортування та
зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо
Перелік
пахучих ветеринарних препаратів, субстанцій
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Додаткові умови зберігання | |з/п| | | |---+-------------------------------+----------------------------| | 1.|Аміаку розчин |прохолодне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 2.|Дьоготь |- | |---+-------------------------------+----------------------------| | 3.|Іхтіол |- | |---+-------------------------------+----------------------------| | 4.|Йодоформ |темне прохолодне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 5.|Камфора |прохолодне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 6.|Ментол |прохолодне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 7.|Лекасептал |темне прохолодне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 8.|Скипидар |темне місце, при температурі| | | |не вище 15 град. C | |---+-------------------------------+----------------------------| | 9.|Фенол |- | |---+-------------------------------+----------------------------| |10.|Формальдегіду розчин |темне місце, при температурі| | | |не нижче 9 град. C | |---+-------------------------------+----------------------------| |11.|Хлорамін |ізольовано, темне прохолодне| | | |місце | |---+-------------------------------+----------------------------| |12.|Ефірні масла |при температурі не вище | | | |15 град. C, | | | |прохолодне темне місце | ------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до пункту 4.10.2
Правил транспортування та
зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо
Перелік
барвних ветеринарних препаратів, субстанцій
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Додаткові умови зберігання | |з/п| | | |---+-------------------------------+----------------------------| | 1.|1%-ний розчин брильянтового | | | |зеленого | сухе місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 2.|Калію перманганат | сухе місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 3.|Метиленовий синій | сухе темне місце | |---+-------------------------------+----------------------------| | 4.|Рибофлавін (вітамін В) | - | |---+-------------------------------+----------------------------| | 5.|Йод, розчини йоду спиртові | - | |---+-------------------------------+----------------------------| | 6.|Фурацилін | - | ------------------------------------------------------------------
Додаток 9
до пункту 4.11.4
Правил транспортування та
зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо
Перелік
лікарської рослинної сировини, що містить сильнодійні речовини
1. Листя наперстянки пурпурової або вовчоквіткової 2. Листя блекоти 3. Листя дурману 4. Листя беладонни 5. Листя олеандру 6. Пагони багна звичайного* 7. Листя конвалії 8. Трава чистотілу 9. Трава горицвіту весняного за прописом М.Н.Здренка 10. Трава термопсису ланцетоподібного 11. Трава плауна баранця 12. Трава конвалії 13. Трава беладонни 14. Трава барвінку малого 15. Трава софори товстоплідної 16. Трава жовтушника розложистого 17. Квітки полину цитварного* 18. Насіння строфанту 19. Насіння блювотного горіха 20. Збір протиастматичний 21. Збір для виготовлення мікстури 22. Корінь та кореневище чемериці 23. Корінь беладонни
Перелік
лікарської рослинної сировини, яка вміщує поживні речовини
1. Листя підбілу 2. Листя подорожника великого 3. Трава собачої кропиви 4. Трава сухоцвіту драговинного 5. Трава череди 6. Квітки арніки 7. Квітки волошки синьої 8. Квітки бузини чорної 9. Квітки глоду 10. Квітки нагіток 11. Квітки безсмертника 12. Плоди глоду 13. Плоди суниці 14. Плоди малини 15. Плоди горобини 16. Плоди жостеру проносного 17. Плоди калини 18. Плоди чорної смородини 19. Плоди черемхи 20. Плоди чорниці 21. Плоди шипшини 22. Насіння гарбуза 23. Насіння льону 24. Стовпчики з приймочками кукурудзи 25. Корені алтею 26. Корені родіоли рожевої 27. Корені кульбаби 28. Кореневище змійовика 29. Кореневище перстачу 30. Кореневище та корені родовика 31. Корені щавлю кінського 32. Чага (березовий гриб)
Перелік
лікарської рослинної сировини, яка вміщує ефірні масла
1. Листя шавлії 2. Листя м'яти перцевої 3. Листя евкаліпту прутовидного 4. Бруньки березові 5. Бруньки сосни 6. Квітки ромашки 7. Квітки арніки 8. Квітки пижми 9. Квітки липи* 10. Пагони багна болотяного 11. Трава деревію 12. Трава материнки 13. Трава полину гіркого 14. Трава чебрецю 15. Трава чебрецю звичайного 16. Плоди анісу звичайного 17. Плоди ялівцю 18. Плоди кмину 19. Плоди кропу пахучого 20. Плоди фенхелю 21. Кореневище і корені оману (дивосилу)* 22. Кореневище татарського зілля 23. Кореневище з коренями валеріани 24. Корені аралії манчжурської 25. Шишки ялинки звичайної
_____________
* Лікарську рослину, яка вміщує значну кількість поживних
речовин, слід зберігати ізольовано від хлороформу.
Перелік
лікарської рослинної сировини, яка має подразливу дію
1. Плід стручкового перцю 2. Трава хвоща польового 3. Трава фіалки 4. Корінь солодки 5. Кореневища з коренями синюхи
Додаток 10
до пункту 8
Правил транспортування та
зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо
Перелік
дезінфекційних, дератизаційних засобів та інсектицидів
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Список |Додаткові умови зберігання| |з/п| | | | |---+----------------------+----------+--------------------------| | 1.|Бактероденцид | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| | 2.|Баракі | А |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| | 3.|Баррісідал | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| | 4.|Ветазоль | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| | 5.|Віркон С | |сухе темне місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| | 6.|Дезвакс | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| | 7.|Дезокс | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| | 8.|Дійодез | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| | 9.|Дімацид | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| |10.|Екстразоль-М | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| |11.|Клорсепт-фарм | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| |12.|Ланірат | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| |13.|Протект | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| |14.|Ракумін | А |сухе, недоступне для дітей| | | | |місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| |15.|Хайджиніус Басікс, | | | | |хайджиніус Сан, | | | | |хайджиніус Сід | |прохолодне сухе місце | |---+----------------------+----------+--------------------------| |16.|Циклон (шторм) | |прохолодне сухе місце | ------------------------------------------------------------------
Додаток 11
до пунктів 11.1, 11.2
Правил транспортування та
зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо
Перелік
найбільш поширених вогненебезпечних (легкозаймистих) та
вибухонебезпечних речовин, які використовуються
у ветеринарній медицині
Вибухонебезпечні речовини: 1. Нітрогліцерин 2. Калію перманганат 3. Срібла нітрат (список А)
Вогненебезпечні (легкозаймисті) речовини: 1. Діффузіл-В 2. Спирт та спиртові розчини 3. Спиртові та ефірні настоянки 4. Спиртові та ефірні екстракти 5. Ефір 6. Скипидар 7. Молочна кислота 8. Органічні олії 9. Рентгенівські плівки 10. Перев'язувальний матеріал 11. Сірка 12. Гліцерин 13. Рослинні олії 14. Лікарська рослинна сировина.
Додаток 12
до підпункту 13.4.7 Правил
транспортування
та зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини
у ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо

ЖУРНАЛ
придбання, реалізації, зберігання та знешкодження
ветеринарних імунобіологічних засобів

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата| Найме- |Кіль- | N |Термін | Поста- | Умови | Чи |Умови |Відпущено |Знешкоджен-| Підпис | |з/п| |нування |кість:|серії|придат-|чальник |достав-|порушу- |збері-| (дата, N |ня (N доку-|відпові-| | | | ВІЗ, | л, | | ності |адреса, | ки | вався |гання |документа,| мента, |дальної | | | | N | доз. | | |тел., N | (t |темпера-| |кількість | режим) | особи | | | |реєстра-| | | |ліцензії| град. | турний | | ВІЗ) | | | | | | ційного| | | | | С) | режим | | | | | | | | посвід-| | | | | | | | | | | | | | чення | | | | | | | | | | | |---+----+--------+------+-----+-------+--------+-------+--------+------+----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 12 в редакції Наказу Державного комітету ветеринарної
медицини N 324 ( z0781-10 ) від 10.08.2010 }

Додаток 13
до підпункту 13.5.4 Правил
транспортування
та зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини
у ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо

АКТ
приймання-передачі ВІЗ

Найменування ВІЗ, форма випуску _________________________________
Номер серії _______________ Термін придатності __________________
Найменування й місцезнаходження одержувача ______________________ __________________________________________________________________
Найменування й місцезнаходження постачальника ___________________ __________________________________________________________________
Найменування й місцезнаходження перевізника _____________________ __________________________________________________________________
Кількість товару за документами (у дозах) _______________________
Кількість товару, отримана фактично (у дозах) ___________________
Цілісність опечатаної (опломбованої) упаковки ___________________
Якщо виявлено порушення упаковки, вказати кількість порушених
контейнерів ______________________________________________________
*Кількість термотестерів при передачі __________________________,
при прийманні ____________________________________________________
*Кількість індикаторів заморожування при передачі ______________,
при прийманні ____________________________________________________
Показники термотестерів при прийманні ___________________________
Ідентифікація термотестера (виробник, індивідуальний номер,
серія, гранична дата використання тощо) __________________________ __________________________________________________________________
Порушення умов транспортування __________________________________
Висновок ________________________________________________________ __________________________________________________________________
*Дата/час відправлення товару ___________________________________
Дата/час складання акта (отримання товару) ______________________
Представник одержувача __________________________________________
М.П. (П.І.Б.) (посада) (підпис)
Представник постачальника _______________________________________
М.П. (П.І.Б.) (посада) (підпис)
Представник перевізника _________________________________________
М.П. (П.І.Б.) (посада) (підпис)
_______________
* Заповнюється постачальником при відправленні транспортної
партії на одну адресу одержувача ВІЗ.
{ Правила доповнено Додатком 13 згідно з Наказом Державного
комітету ветеринарної медицини N 324 ( z0781-10 ) від 10.08.2010 }

Додаток 14
до підпункту 13.6.2 Правил
транспортування
та зберігання ветеринарних
препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових
добавок та засобів
ветеринарної медицини
у ветеринарних аптеках,
їх структурних підрозділах,
на базах, складах тощо

ЖУРНАЛ
реєстрації температури
холодильної (морозильної) камери N ______

------------------------------------------------------------------ |N з/п |Дата|Час|Показання термометра| П.І.Б. |Підпис| | | | | |відповідальної особи| | |------+----+---+--------------------+--------------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
{ Правила доповнено Додатком 14 згідно з Наказом Державного
комітету ветеринарної медицини N 324 ( z0781-10 ) від 10.08.2010 }вгору