Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні
Наказ Міністерства юстиції України; Правила від 18.10.200052/5
Документ z0719-00, дію відновлено, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0979-18

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010, № 2784/5 від 27.12.2013, № 616/5 від 21.02.2017}


{Додаток 22 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}Додаток 22
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

Штамп органу державної
реєстрації актів цивільного стану,
вихідний номер та дата

До _________________________________
(найменування територіального підрозділу
____________________________________
Державної міграційної служби України)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про державну реєстрацію смерті осіб, документи яких не здані

за період з ___ _______ до ___ _________ _____

№ з/п

Прізвище, власне ім'я, по батькові

Дата народження

Адреса місця проживання

Дата та номер актового запису про смерть

1

2

3

4

5

Керівник органу державної
реєстрації актів цивільного стану

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

{Правила доповнено новим Додатком згідно з Наказом Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}Додаток 23
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ПОВІДОМЛЕННЯ
про громадян, які померли, для зняття з обліку в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}


Додаток 24
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ПОВІДОМЛЕННЯ
про громадян, які померли, для зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}Додаток 25
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

Штамп органу державної реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата


До _____________________________________
        (назва органу праці та соціального захисту населення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про померлих дітей за період з ___ _______ до ___ ________ ___

№ з/п

Прізвище, власне ім'я, по батькові дитини

Дата народження

Місце проживання (адреса повна)

Дата смерті

Дата державної реєстрації смерті та номер актового запису

1

2

3

4

5

6

Керівник органу державної реєстрації
актів цивільного стану


__________
(підпис)


_____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}Додаток 26
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ЗАЯВА

{Додаток редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}


Додаток 27
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ЗАЯВА

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}


Додаток 28
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ЗАЯВА

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}


Додаток 29
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ЗАЯВА

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}


Додаток 30
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ЗАЯВА

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}вгору