Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні
Наказ Міністерства юстиції України; Правила від 18.10.200052/5
Документ z0719-00, дію відновлено, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0979-18

____________
*Стосовно призовників зазначається - «призовник».


Місце реєстраційного штампа (відмітки)

8. Сімейний стан (у шлюбі не перебуває, удівець (удова), шлюб розірвано). Назва документа, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, номер та дата складання актового запису про розірвання шлюбу (смерть), назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який проводив відповідну реєстрацію, номер та дата рішення суду про розірвання шлюбу, назва суду, яким ухвалено рішення9. Місце проживання (повна адреса)10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом і коли виданий)Перешкод до державної реєстрації шлюбу у нас немає.

Виявляючи взаємну згоду на вступ до шлюбу, просимо зареєструвати його в установленому законодавством порядку ______________________________________________
(зазначається дата державної реєстрації шлюбу).

Після державної реєстрації шлюбу бажаємо мати прізвище:

______________________________
(чоловік)

_______________________________
(жінка)

З умовами і порядком державної реєстрації шлюбу, а також з обов'язком повідомити один одного про стан здоров'я ознайомлені.

Права й обов'язки як майбутніх подружжя і батьків нам роз'яснено.

Про відповідальність за утаювання обставин, що перешкоджають державній реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей органу державної реєстрації актів цивільного стану, а також про правові наслідки недійсності шлюбу у разі повідомлення завідомо неправдивих даних щодо свого сімейного стану попереджені.

(Місце для заяви про бажання наречених зареєструвати шлюб в урочистій обстановці; для відміток про отримання направлення на медичне обстеження або про відмову в цьому).

Підписи наречених:

Він _________________________
                       (дошлюбне прізвище)


Вона _______________________
                       (дошлюбне прізвище)

______________________
           (число, місяць, рік)


{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1154/5 від 22.11.2007, № 3307/5 від 24.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017, № 2825/5 від 29.08.2018}Додаток 9
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ПОВІДОМЛЕННЯ
про державну реєстрацію шлюбу (розірвання шлюбу), смерті, зміни імені, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень призовників та військовозобов’язаних

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010, № 616/5 від 21.02.2017, № 3548/5 від 13.11.2017}Додаток 10
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ПОВІДОМЛЕННЯ

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}Додаток 11
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні


До _______________________________
           (назва відділу державної реєстрації актів

__________________________________
                            цивільного стану)

від _______________________________
               (прізвища, власні імена, по батькові)

__________________________________

Розірвання шлюбу зареєстровано
_______________, актовий запис № ___
   (число, місяць, рік)

Місце для квитанції
про сплату державного мита

ЗАЯВА
про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду

Просимо (прошу) зареєструвати розірвання шлюбу на підставі рішення суду
________________________________________________________________
                                             (назва суду та дата ухвалення рішення)

Про себе повідомляємо(ю):


ВІН

ВОНА

1. Прізвище, власне ім'я, по батькові2. Дата народження, місце народження3. Громадянство4. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить;
в) військове звання (категорія)*;
г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.5. Який за рахунком шлюб (перший, другий тощо)6. Місце державної реєстрації шлюбу, що розривається. Номер та дата актового запису про шлюб7. Кількість спільних дітей віком до 18 років8. Яке прізвище бажає мати після державної реєстрації розірвання шлюбу (узяте при державній реєстрації шлюбу чи дошлюбне)9. Місце проживання (повна адреса)10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом та коли виданий)____________
*Стосовно призовників зазначається - «призовник».


Місце реєстраційного штампа (відмітки)

З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність за повідомлення завідомо неправдивих відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджені.

Підписи осіб, що розривають шлюб:

Він ________________________
(шлюбне прізвище)

___________________________
(число, місяць, рік)

Вона _______________________
       (шлюбне прізвище)

Державне мито в сумі _____________________
сплачено в _______________________________
                        (назва фінансової установи)

Квитанція № _____ від ____________________
                                                   (число, місяць, рік)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}Додаток 12
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ПОВІДОМЛЕННЯ

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}Додаток 13
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні


До _______________________________
           (назва відділу державної реєстрації актів

__________________________________
                            цивільного стану)

від _______________________________
               (прізвища, власні імена, по батькові)

__________________________________

Державна реєстрація розірвання шлюбу
призначена на ________________________
                                                 (число, місяць, рік)

_____________________________________
(підпис посадової особи, що прийняла заяву)

Розірвання шлюбу зареєстровано
__________________, актовий запис № ___.
      (число, місяць, рік)

Місце для квитанції
про сплату державного мита

ЗАЯВА
про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей

Ми, що нижче підписалися, за взаємною згодою просимо розірвати шлюб у встановленому законодавством порядку.

Спільних дітей не маємо.

Про себе повідомляємо:


ВІН

ВОНА

1. Прізвище, власне ім'я, по батькові2. Дата народження, місце народження3. Громадянство4. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить;
в) військове звання (категорія)*;
г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.____________
*Стосовно призовників зазначається - «призовник».


Місце реєстраційного штампа (відмітки)

5. Який за рахунком шлюб (перший, другий тощо)6. Місце державної реєстрації шлюбу, що розривається. Номер та дата актового запису про шлюб7. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (узяте при державній реєстрації шлюбу чи дошлюбне)8. Місце проживання (повна адреса)9. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом та коли виданий)З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність за повідомлення завідомо неправдивих відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджені.

Підписи осіб, що розривають шлюб:

Він ________________________
(шлюбне прізвище)

___________________________
(число, місяць, рік)

Вона _______________________
       (шлюбне прізвище)

Державне мито в сумі _____________________
сплачено в _______________________________
                        (назва фінансової установи)

Квитанція № _____ від ____________________
                                                   (число, місяць, рік)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}Додаток 14
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні


До _______________________________
           (назва відділу державної реєстрації актів

__________________________________
                            цивільного стану)

від _______________________________
               (прізвища, власні імена, по батькові)

__________________________________

ЗАЯВА
про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України

Прошу розірвати шлюб з _______________________________________________________
                                                                                               (прізвище, власне ім'я, по батькові)

згідно зі статтею 107 Сімейного кодексу України.

Про себе та чоловіка (дружину) повідомляю:


ВІН

ВОНА

1. Прізвище2. Власне ім'я3. По батькові4. Дата народження, місце народження5. Громадянство6. Який за рахунком шлюб (перший, другий тощо)7. Місце державної реєстрації шлюбу, що розривається, номер та дата актового запису8. Кількість спільних дітей віком до 18 років9. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить;
в) військове звання (категорія)*;
г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.____________
*Стосовно призовників зазначається - «призовник».


Місце реєстраційного штампа (відмітки)

10. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (дошлюбне чи взяте при державній реєстрації шлюбу)11. Місце проживання (повна адреса)12. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом та коли виданий)Опікун недієздатного подружжя: ________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, власне ім'я, по батькові)

____________________________________________________________________________
                                                    (місце проживання: повна адреса із зазначенням індексу)

____________________________________________________________________________

До заяви додаю: ______________________________________________________________
                                                                         (рішення суду, дата та місце його ухвалення)

____________________________________________________________________________

______________________
(число, місяць, рік)

Підпис заявника ____________

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}Додаток 15
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ПОВІДОМЛЕННЯ
про державну реєстрацію розірвання шлюбу

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}Додаток 16
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні


До _______________________________
           (назва відділу державної реєстрації актів

__________________________________
                            цивільного стану)

від _______________________________
               (прізвище, власне ім'я, по батькові)

__________________________________

Місце проживання __________________
___________________________________

Місце для квитанції
про сплату державного мита

ЗАЯВА
про зміну імені*

Прошу змінити мені прізвище, власне ім'я, по батькові (потрібне підкреслити)
____________________________________________________________________________
                                                      (указати, на яке прізвище, власне ім'я, по батькові)

Повідомляю про себе:

Питання

Відповіді

1. Прізвище, власне ім'я, по батькові


2. Дата народження, місце народження


3. Громадянство


4. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить;
в) військове звання (категорія)**;
г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.


5. Сімейний стан (перебуває чи не перебуває у шлюбі, удівець, удова)


6. Відомості про дітей (прізвище, власне ім'я, по батькові, місце та дата народження, адреса, за якою вони проживають)


7. Чи підозрюєтесь (обвинувачуєтесь) у кримінальному правопорушенні?
Чи маєте судимість, не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку?
Чи перебуваєте під адміністративним наглядом?


8. Чи міняли раніше прізвище, власне ім'я, по батькові, якщо міняли, то коли і де


9. Обране прізвище, власне ім'я, по батькові


____________
**Стосовно призовників зазначається - «призовник».


Місце реєстраційного штампа (відмітки)

10. Повний перелік місцевостей, у яких заявник проживав, з указівкою часу проживання, місця роботи, навчання, служби в армії


11. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом і коли виданий)


Про відповідальність за повідомлення завідомо неправдивих відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджений(а)

До заяви додаю:

а) свідоцтво про народження;

б) свідоцтво про шлюб (розірвання шлюбу);

в) свідоцтва про народження дітей;

г) витяг з паспорта;

ґ) фотокартку;

д) документ, що підтверджує зміну імені

___________________________________________________________________________;
                                                (свідоцтво про зміну імені заявника, його батька, матері,
                                            якщо раніше здійснювалась державна реєстрація зміни імені)

е) квитанція про сплату державного мита.

______________________
(число, місяць, рік)

Підпис _____________________

__________
* Відповідно до пункту 1 статті 28 "Ім'я фізичної особи" Цивільного кодексу України фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям.
Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010, № 1607/5 від 02.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}Додаток 17
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ВИСНОВОК
про надання дозволу на зміну імені

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}


Додаток 18
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ВИСНОВОК
про відмову у зміні імені

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}

{Додаток 19 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017}


Додаток 19
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ПОВІДОМЛЕННЯ

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 2375/5 від 25.11.2015, № 3447/5 від 02.12.2016}


Додаток 20
до Правил державної реєстрації
актів цивільного стану в Україні

ВІДМОВА
у проведенні державної реєстрації смерті

{Правила доповнено новим додатком згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}Додаток 20-1
до Правил державної реєстрації
актів цивільного стану в Україні

ЗАЯВА
про державну реєстрацію смерті

{Правила доповнено новим Додатком 20-1 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2825/5 від 29.08.2018}Додаток 21
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

Штамп органу державної
реєстрації актів цивільного стану,
вихідний номер та дата

До _________________________________
(найменування територіального
____________________________________
підрозділу Державної міграційної служби України)

СПИСОК
паспортів громадян України, зданих у зв'язку з державною реєстрацією смерті

за період з ___ _________ до ___ _________ ____

№ з/п

Серія та номер паспорта громадянина України

Найменування органу, що видав документ

Прізвище, власне ім'я, по батькові померлого

Дата народження померлого

Номер та дата актового запису про смерть

1

2

3

4

5

6вгору