Документ z0717-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2019  № 851


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 липня 2019 р.
за № 717/33688

Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та Порядку її подання

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 та частини четвертої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення», підпункту 6 пункту 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1060 (зі змінами), з метою удосконалення методів організації та порядку збору даних у сфері трудової міграції, що використовуються органами державної влади, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності № 1-ПА (квартальна) «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» (далі - форма звітності № 1-ПА);

Порядок подання форми звітності № 1-ПА.

2. Державній службі зайнятості (Центральному апарату) до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подавати інформацію (з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності):

1) Міністерству соціальної політики України:

узагальнену інформацію за формою звітності № 1-ПА за звітний квартал і кумулятивну інформацію з початку року про:

кількість громадян, працевлаштованих в Україні,- за професіями, розміром заробітної плати, статтю, віковими групами та рівнем освіти;

кількість працівників, направлених на роботу до інших роботодавців,- за тривалістю працевлаштування, рівнем заробітної плати і місцем проживання;

кількість роботодавців (у тому числі фізичних осіб), у яких працювали громадяни, направлені на роботу суб’єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців;

кількість громадян, працевлаштованих за кордоном,- за статтю, місцем проживання до виїзду за кордон, віковими групами, рівнем освіти, тривалістю працевлаштування, видами економічної діяльності, професійними групами в Україні до виїзду за кордон та у країнах призначення;

інформацію за формою звітності № 1-ПА щодо кожного суб’єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

2) Державній службі України з питань праці - відомості про суб’єктів господарювання, що не подали у звітному періоді або подали з порушенням терміну інформацію за формою звітності № 1-ПА.

3. Державній службі України з питань праці в порядку, встановленому законодавством, забезпечувати вжиття заходів реагування до суб’єктів господарювання, які не подали у звітному періоді або подали з порушенням терміну інформацію за формою звітності № 1-ПА, та інформувати Міністерство соціальної політики України і Державну службу зайнятості (Центральний апарат) про виконану роботу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 07 серпня 2015 року № 815 «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2015 року за № 1225/27670.

5. Директорату розвитку ринку праці та зайнятості (Савенко О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Голова Державної служби статистики України

Голова Державної служби України
з питань праці

В.о. Голови Державної служби зайнятості
(Центрального апарату)

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України

Голова Державної регуляторної служби України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців УкраїниО. Маркарова

І. Вернер


Р. Чернега


В. Ярошенко


О. Риженко

К. ЛяпінаР. Іллічов


Г.В. Осовий


О. МірошниченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
03 червня 2019 року № 851

ЗВІТНІСТЬ
«Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні»
(Форма № 1-ПА (квартальна))

Генеральний директор
Директорату розвитку ринку
праці та зайнятостіО. Савенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
03 червня 2019 року № 851


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 липня 2019 р.
за № 717/33688

ПОРЯДОК
подання форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні»

I. Загальні положення

1. Форма звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» (далі - форма звітності № 1-ПА) заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

У разі наявності у суб’єкта господарювання філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, форма звітності № 1-ПА подається таким суб’єктом господарювання за результатами здійснення діяльності усіх його підрозділів.

2. У цьому Порядку термін «роботодавці» вживається у значенні, наведеному в Законах України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

3. Форма звітності № 1-ПА подається щоквартальну міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу.

У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання звіту є перший після нього робочий день.

Форма звітності № 1-ПА подається в електронному (з накладенням електронного цифрового підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або уповноваженої ним особи).

II. Заповнення розділу I форми звітності № 1-ПА

1. Розділ I заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні.

2. У підрозділі 1 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих у звітному кварталі, за професіями (посадами) та розміром заробітної плати.

У графі А зазначається порядковий номер запису.

У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, який розміщено в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Державної служби статистики.

У графі 2 наводиться кількість працевлаштованих громадян за зазначеними у графі 1 професіями (посадами).

У графах 3-6 зазначається кількість працевлаштованих громадян за розміром заробітної плати, включаючи додаткові матеріальні заохочення.

Сума даних рядка 01 за графами 3-6 включно має дорівнювати загальній кількості громадян, працевлаштованих за професіями (посадами), зазначених у рядку 01 графи 2.

3. У підрозділі 2 зазначається розподіл кількості працевлаштованих громадян за статтю, віковими групами та рівнем освіти.

У рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість працевлаштованих громадян, яка дорівнює сумі даних у рядках 02-03, 04-11 та 12-14 графи 1 та даним у рядку 01 графи 2 підрозділу 1.

III. Заповнення розділу II форми звітності № 1-ПА

1. Розділі II заповнюється суб’єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців відповідно до укладених трудових договорів.

2. У підрозділі 1 зазначається розподіл кількості працівників, направлених до інших роботодавців, за тривалістю працевлаштування, рівнем заробітної плати та місцем проживання (міські поселення, сільська місцевість).

У рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість направлених працівників у звітному кварталі.

Сума даних у рядках 02-06, 07-10 та 11-12 має дорівнювати даним у рядку 01 графи 1.

3. У підрозділі 2 зазначається кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали громадяни, направлені на роботу суб’єктом господарювання, що здійснює наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців.

IV. Заповнення розділу III форми звітності № 1-ПА

1. Розділ III заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном відповідно до ліцензії, виданої органом ліцензування.

2. У підрозділі 1 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном, за країнами світу відповідно до Статистичної класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426 (зі змінами). Статистичну класифікації країн світу розміщено в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Державної служби статистики.

У графі А зазначається назва країни працевлаштування, де здійснювала трудову діяльність працевлаштована особа.

У графі Б зазначається порядковий номер запису.

У рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі.

3. У підрозділі 2 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном, за статтю, місцем проживання до виїзду за кордон (міські поселення, сільська місцевість), віковими групами, рівнем освіти та тривалістю працевлаштування.

У рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02-03, 04-05, 06-13, 14-16 та 18-22 графи 1 має дорівнювати загальній кількості громадян, працевлаштованих за кордоном, за даними рядка 01 графи 1 підрозділу 2 та рядка 01 графи 1 підрозділу 1.

4. У підрозділі 3 наводиться розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі, за видами економічної діяльності на останньому місці роботи в Україні.

У рядку 01 графи 1 наводиться загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02-23 графи 1 має дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 підрозділу 3 та даним у рядках 01 графи 1 підрозділів 1,2.

5. У підрозділі 4 зазначається розподіл громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі, за видами економічної діяльності у країні призначення.

У рядку 01 графи 1 наводиться загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02-22 графи 1 має дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 та даним у рядках 01 графи 1 підрозділів 1-3.

6. У підрозділі 5 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному кварталі, за професійними групами на останньому місці роботи в Україні.

У рядку 01 графи 1 зазначається загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02-10 графи 1 має дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 та даним у рядках 01 графи 1 підрозділів 1-4.

7. У підрозділі 6 зазначається розподіл громадян, працевлаштованих за кордоном, за професійними групами в країні призначення.

У рядку 01 графи 1 наводиться загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном. Сума даних у рядках 02-10 графи 1 має дорівнювати даним у рядку 01 графи 1 та даним у рядках 01 графи 1 підрозділів 1-5.

Генеральний директор
Директорату розвитку ринку
праці та зайнятостіО. Савенковгору