Документ z0717-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.06.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2016  № 208


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2016 р.
за № 717/28847

Про організацію та проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році

Відповідно до Законів України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", "Про громадські об’єднання", "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" та з метою ефективного розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки всеукраїнських громадських об’єднань та творчих спілок, НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році.

2. Затвердити текст Оголошення про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році, що додається.

3. Директору Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України забезпечити:

розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України і направити інформацію Секретаріатові Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада";

належну організацію проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
18.04.2016  № 208


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2016 р.
за № 717/28847

ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 194), та з метою реалізації державної політики з питань молоді щодо надання підтримки всеукраїнським громадським об’єднанням та творчим спілкам у 2016 році для реалізації проектів, спрямованих на військово-патріотичне виховання молоді,

Міністерство оборони України
оголошує конкурс з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими
громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для реалізації
яких надається фінансова підтримка у 2016 році.

Конкурсні пропозиції подаються для вирішення таких пріоритетних завдань:

підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України;

утвердження патріотизму, формування якостей, необхідних для виконання молоддю обов’язків військової служби у Збройних Силах України.

Види діяльності, для провадження яких може бути надана фінансова підтримка: всеукраїнські акції, збори, ігри, фестивалі, конкурси, семінари, тренінги, конференції, семінари-тренінги, форуми, засідання круглого столу тощо.

Цільова аудиторія: діти та молодь переважно допризовного віку.

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту становить 75 % загальної суми кошторису витрат на нього та не може перевищувати 350 тисяч гривень.

Конкурсна пропозиція має містити:

заяву про участь у конкурсі з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році, складену згідно з додатком 1 до цього тексту Оголошення (оригінал і п’ять копій);

виписку з ЄДРПОУ;

копії свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання чи творчої спілки, статуту (положення), засвідчені печаткою (у разі наявності);

копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) громадського об’єднання чи творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою згідно з додатком 2 до цього тексту Оголошення (оригінал і п’ять копій);

листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до реалізації проекту);

інформацію про діяльність громадського об’єднання чи творчої спілки, зокрема досвід реалізації проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання чи творчої спілки, їх матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадського об’єднання чи творчої спілки, засвідченим печаткою (за наявності) (оригінал і п’ять копій);

резюме групи управління проектом (за наявності).

Кожний аркуш копій документів завіряється підписом керівника громадського об’єднання чи творчої спілки із зазначенням дати подання документів, прізвища, імені, по батькові та вчиненням напису "Копія вірна".

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі. Електронні копії конкурсних пропозицій надсилаються на електронну адресу media_c@ukr.net.

Громадське об’єднання чи творча спілка може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення щодня, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6, к. 534, з попереднім (за день до подання) повідомленням організатору прізвища, імені та по батькові уповноваженої для подання документів особи, яка повинна мати при собі паспорт. Контактний телефон: (044) 454-42-35.

Конкурс проводиться до 30 червня 2016 року.

Проект та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".

Фінансова підтримка з державного бюджету надаватиметься для здійснення витрат, передбачених за рахунок відповідного джерела фінансування в кошторисі витрат, який подавався для участі у Конкурсі, та в обсязі, що не перевищує обсяг витрат за кожною окремою статтею витрат.

Збільшення обсягів витрат за окремими статтями або включення нових статей витрат, які не були заявлені за рахунок коштів державного бюджету в кошторисі витрат, що подавався для участі у Конкурсі, не допускається.

Директор
Департаменту соціальної
та гуманітарної політики
Міністерства оборони України
полковник

В.М. ФедічевДодаток 1
до тексту Оголошення
про проведення конкурсу
з визначення проектів, розроблених
всеукраїнськими громадськими
об’єднаннями та творчими спілками,
для реалізації яких надається фінансова
підтримка у 2016 році

(заповнює уповноважена особа Міністерства оборони України)

Дата реєстрації заяви


Реєстраційний номер


ЗАЯВА
про участь у конкурсі з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році

Найменування інституту громадянського суспільства


Назва проекту


Пріоритетне завдання, визначене Міністерством оборони України, на розв’язання якого спрямовано проект (зазначити лише одне)


Загальна сума кошторису витрат на здійснення проекту


Очікуване фінансування від Міністерства оборони України (зазначити бажану дату надходження коштів на рахунок організації-виконавця)


Строк реалізації проекту


Прізвище та ім’я керівника організації, місце-знаходження організації, телефон, факс, e-mail


Прізвище, ім’я та посада керівника проекту, поштова адреса, телефон, факс, e-mail


Керівник інституту громадянського суспільства

________________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.


_____ _____________ 20__ рокуДодаток 2
до тексту Оголошення
про проведення конкурсу
з визначення проектів, розроблених
всеукраїнськими громадськими
об’єднаннями та творчими спілками,
для реалізації яких надається фінансова
підтримка у 2016 році

ОПИС ПРОЕКТУ
та кошторис витрат, необхідних для реалізації проектувгору