Про затвердження Правил фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї
Мінагрополітики України, Укрголовдержкарантин; Наказ, Правила, Перелік від 06.08.200265
Документ z0716-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.10.2005, підстава - z1121-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН УКРАЇНИ
Н А К А З
N 65 від 06.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
30 серпня 2002 р.
за N 716/7004
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики
N 414 ( z1121-05 ) від 23.08.2005 )
Про затвердження Правил
фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї

Відповідно до Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ) та Статуту Державної Служби з карантину рослин
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 1993 року N 892 ( 892-93-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила фітосанітарного контролю деревини та
виробів з неї (додається).
2. Заступникам Головного державного інспектора з карантину
рослин України, головним державним інспекторам Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя прийняти
Правила фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї до
керівництва та виконання.
3. У зв'язку з затвердженням цих Правил скасувати тимчасові
Правила фітосанітарного контролю і сертифікації деревини та
виробів з неї, затверджені наказом Головної державної інспекції з
карантину рослин України від 5 лютого 2002 року N 13-1.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник О.М.Мовчан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головної державної
інспекції з карантину
рослин України
6 серпня 2002 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2002 р.
за N 716/7004
Правила
фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї
Ці Правила визначають організацію і порядок здійснення
фітосанітарного контролю при імпорті, транзиті, експорті та
проведення фітосанітарного огляду і експертизи деревини та виробів
з неї.
1. Організація фітосанітарного контролю деревини та
виробів з неї
1.1. Метою фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї
(далі - лісоматеріали і пиломатеріали) є: - захист споживачів від придбання заражених шкідниками та
хворобами рослин лісоматеріалів, у тому числі імпортних, що можуть
завдати значних збитків народному господарству та навколишньому
середовищу України; - виконання міжнародних обов'язків України, угод з карантину
рослин, вимог договорів (контрактів); - попередження проникнення шкідливих організмів як на
територію України, так і за її межі.
1.2. Фітосанітарні вимоги включають: - перелік карантинних зон, з яких заборонено вивіз
лісоматеріалів без карантинного сертифіката, дату введення і
загальний строк карантину; - назву карантинного організму (українська та латинська);
опис організму; ознаки пошкодження лісоматеріалів; назву порід
дерев, які він пошкоджує; період часу протягом року, коли існує
найбільша загроза поширення карантинного організму; - вимоги до очищення лісоматеріалів від кори; - вимоги до знезараження (фумігації) та антисептування
лісоматеріалів, назву хімікатів (при умові їх використання при
знезараженні), рівень їх концентрації та експозицію; - строк дії фітосанітарного та карантинного сертифікатів. При
відправці на експорт враховуються також вимоги контракту
країни-імпортера, міжнародних конвенцій та угод.
1.3. Фітосанітарний сертифікат видають державні інспекції з
карантину рослин. Фітосанітарний сертифікат установлює
відповідність лісоматеріалів фітосанітарним вимогам.
1.4. Оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів
проводиться згідно з поданою заявою, копією контракту на адресу
державної інспекції з карантину рослин. Затрати на оформлення
сертифікатів (фітосанітарного та карантинного) несе заявник згідно
з розцінками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 24 листопада 1993 року N 953 ( 953-93-п ) "Про розцінки на
інспектування підкарантинних матеріалів, платних послуг
підприємствам, організаціям та громадянам".
1.5. Ці Правила обов'язкові для виконання Головними
державними інспекторами з карантину рослин, їх заступниками та
державними інспекторами з карантину рослин Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя при здійсненні
державного контролю під час увезення, вивезення, перевезення,
заготівлі, переробки та реалізації лісо- та пиломатеріалів.
1.6. Правила є обов'язковими для виконання всіма державними
органами, а також підприємствами, установами і організаціями (усіх
форм власності), посадовими особами та громадянами.
1.7. Державні інспектори з карантину рослин України у своїй
роботі керуються: Законом України "Про карантин рослин", прийнятим Верховною
Радою України 30 червня 1993 року N 3348-XII ( 3348-12 ); Статутом Державної служби з карантину рослин, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1993 року
N 892 ( 892-93-п ); Правилами фітосанітарного контролю на державному кордоні
України, затвердженими наказом Головної державної інспекції з
карантину рослин України від 25 вересня 1996 року N 72
( z0754-96 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
27 грудня 1996 року за N 754/1779 (далі - Правила на державному
кордоні України); документами, що розробляє для країн Європейської
співдружності Європейська та Середземноморська Організація
карантину і захисту рослин, членом якої є Україна (членство
України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
27 січня 1994 року N 38 ( 38-94-п ).
Визначення термінів
Нижченаведені терміни у цих правилах уживаються у такому
значенні:
Лісоматеріали (лісові сортименти) - частини стовбура дерева,
що зберегли природню, фізичну та хімічну структуру деревини;
використовуються у різних галузях народного господарства.
Пиломатеріали (оброблені лісоматеріали) - бруски, дошки,
рейки, планки, шпали, клепка, розпилена фанера та інші деревинні
матеріали, отримані шляхом розпилювання.
Пиловочник (округлі лісоматеріали) - колоди і кряжі, що є
сировиною для виготовлення пиломатеріалів. Колодами називають
довгі, а кряжами - короткі відрізки стовбура, очищені від сучків.
Підкарантинні лісоматеріали та пиломатеріали - матеріали та
об'єкти, які можуть сприяти поширенню або за допомогою яких можуть
поширюватися карантинні організми.
Підконтрольні лісо- та пиломатеріали - матеріали та об'єкти,
що пройшли агломерацію і підлягають фітосанітарному контролю без
супроводження фітосанітарних документів.
Фітосанітарний сертифікат - офіційний документ, який
засвідчує фітосанітарний стан підкарантинного матеріалу відповідно
до фітосанітарних правил і видається державними органами з
карантину і захисту рослин країни-експортера.
Карантинний дозвіл на імпорт(транзит) - документ, що
направляється для керівництва та виконання фітосанітарних вимог
замовнику підкарантинного матеріалу або його юридичному
представнику в Україні, державному інспектору з карантину рослин
Республіки Крим, області, державним інспекторам з карантину рослин
міст Києва та Севастополя, куди надходить підкарантинний матеріал.
Карантинний сертифікат - документ, що видається Державною
службою з карантину рослин України, містить інформацію про
фітосанітарний стан продукції рослинного походження, вирощеної в
зонах особливого карантинного режиму, яка підлягає перевезенню
всередині країни та яка перетинає державний кордон і визначає
умови заготівлі, вивезення, перевезення, зберігання, переробки,
реалізації та її використання.
Карантинний організм - шкідник, збудник хвороби рослин чи
бур'ян, який відсутній або обмежено поширений на території України
і може завдати значної шкоди рослинам або рослинній продукції.
Партія деревини та виробів з неї - це кількість однорідного
матеріалу, що призначений для одночасного приймання чи
відвантаження та перевозиться за одним транспортним документом, в
одному транспортному засобі (вагоні, судні, баржі,
автотранспортному засобі, у контейнері або іншому транспортному
засобі) та посвідчується одним фітосанітарним (карантинним)
сертифікатом.
2. Спеціальна термінологія,
що використовується у вимогах країн-імпортерів
до деревини та виробів з неї
Захищена зона - зона (країна), в якій існує загроза
акліматизації окремих шкідливих організмів на деяких культурах.
Вільна зона - зона (ареал), відсутність в якій даного
шкідливого організму науково обгрунтована та при необхідності
підтримується за допомогою офіційних заходів.
Відсутній у місці виробництва - місце виробництва вільне від
даного шкідливого організму.
Відсутній у місці виробництва (протягом останнього сезону або
іншого визначенного періоду) - симптоми зараження або ураження
рослини даним шкідливим організмом не помічені у місці виробництва
(вирощування) з моменту останнього повного вегетаційного циклу або
іншого визначеного періоду.
Агломерована деревина - лісопродукція, що пройшла механічну,
термічну та хімічну обробку з метою підвищення її якості.
Антисептування - обробка хімічною речовиною, яка
використовується для захисту деревини від грибів - руйнівників
деревини.
Сушіння - обробка лісо- та пиломатеріалів гарячою парою, при
якій вміст вологи в деревині не перевищує 20% щодо сухої речовини.
Фумігація - обробка хімічною речовиною, що знаходиться в
газоподібному стані та досягає усіх частин даної продукції.
Відсутність личинкових отворів - деревина вільна від
пошкоджень личинками неєвропейських видів вусачів роду
"Монохамус", визначених за наявності отворів діаметром більше
3 мм.
Обробка парою (Kiln drying) вміст вологи в деревині не
перевищує 20% щодо сухої речовини, що досягається шляхом
термообробки в печі.
Обрізна деревина - деревина обрізана таким чином, що видалені
усі природні округлі поверхні.
3. Порядок фітосанітарного контролю
при імпорті деревини та виробів з неї
3.1. Увезення в Україну деревини та виробів з неї
(лісоматеріалів, пиломатеріалів) (додаток 1) дозволяється при
наявності в імпортера, експедитора карантинного дозволу на імпорт
(транзит), що видає Головна державна інспекція з карантину рослин
України (далі - Укрголовдержкарантин). Карантинний дозвіл на
імпорт, виданий Укрголовдержкарантином на увезення деревини та
виробів з неї, надсилається: державній інспекції з карантину
рослин за місцем призначення вантажу, на адресу замовника та
державному інспектору з карантину рослин у пункті пропуску через
державний кордон України (додаток 2). Державний інспектор з
карантину рослин перевіряє відповідність партії вантажу деревини
та виробів з неї, що ввозиться на митну територію України,
карантинному дозволу на імпорт.
3.2. При перетині державного кордону України кожна партія
деревини та виробів з неї обов'язково повинна супроводжуватися
фітосанітарним сертифікатом, виданим державною службою з карантину
або захисту рослин країни-експортера. Фітосанітарний сертифікат
країни-експортера повинен відповідати формі, прийнятій Міжнародною
конвенцією із захисту рослин (ФАО), та підтверджувати, що даний
вантаж вільний від карантинних та інших шкідливих організмів.
Фітосанітарний сертифікат країни-експортера повинен бути виданий
на підставі заяви, огляду та експертизи не пізніше ніж за 14 днів
до відправки лісоматеріалів. 3.2.1. Фітосанітарний сертифікат потрібно показати державному
інспектору з карантину рослин разом з карантинним дозволом на
імпорт у пункті пропуску через державний кордон України. 3.2.2. Підставою для ввезення деревини та виробів з неї на
територію України є наявність правильно оформленого
фітосанітарного сертифіката країни-експортера та карантинного
дозволу на імпорт.
3.3. Без узгодження з Укрголовдержкарантином і без
карантинного дозволу на імпорт, але з обов'язковим проведенням
фітосанітарного контролю у пункті пропуску через державний кордон
України, дозволяється ввезення: художньо-декоративних товарів
народних промислів та технічних виробів з деревини (агломерованих
меблів, паркетної фрези, заготовок для тари тощо) з країн, вільних
від розповсюдження карантинних шкідників. Фітосанітарний контроль
таких вантажів проводять державні інспектори з карантину рослин у
пункті пропуску через державний кордон України. Ввезення таких підконтрольних матеріалів у країну
здійснюється після фітосанітарного контролю і проставляння штампа
встановленого зразка на документах митних органів, або
товарно-транспортній накладній (згідно з додатками 3, 14 до Правил
на державному кордоні України).
3.4. У карантинному дозволі на імпорт (транзит) (далі - КДІ)
визначаються строки ввезення, пункти пропуску через державний
кордон, райони і умови використання лісоматеріалів, від яких
карантинних організмів вони повинні бути вільними. КДІ видається
на підставі поданої заяви заявником, копії договору (контракту) з
отримувачем та документа про оплату. Заява подається не пізніше
ніж за 5 діб до прибуття вантажу на кордон.
3.5. У разі надходження на державний кордон України
лісоматеріалів без КДІ або фітосанітарного сертифіката такі
вантажі підлягають поверненню або затримуються на період
оформлення КДІ або фітосанітарного сертифіката. Якщо в імпортних
лісоматеріалах під час карантинного огляду на державному кордоні
України виявляють карантинні організми, то такі вантажі підлягають
знезараженню або поверненню, про що державний інспектор з
карантину рослин повідомляє Укрголовдержкарантин та отримувача
лісо- та пиломатеріалів.
3.6. При огляді імпортних лісоматеріалів на кордоні державний
інспектор з карантину рослин досліджує видимі частини вантажу у
відкритих вагонах (торці, верхні лісоматеріали, бокові стійки).
3.7. Імпортні лісо- та пиломатеріали, продукція з деревини
та дерев'яна тара, що ввозяться в Україну, підлягають візуальному
карантинному огляду з відбором зразків для експертизи в пунктах
пропуску через державний кордон державними інспекторами з
карантину рослин, а у митницях призначення - вторинному огляду і
обов'язковій експертизі, яку проводять державні інспектори з
карантину рослин та спеціалісти карантинних лабораторій.
3.8. Вивезення деревини та виробів з неї за межі територій
пунктів пропуску через державний кордон України усередину країни
дозволяється після перевірки фітосанітарних документів та
проведення фітосанітарного контролю, про що свідчать: акт фітосанітарного контролю підкарантинних і підконтрольних
матеріалів, транспортних засобів, а також відбору зразків для
карантинної експертизи; карантинний сертифікат. На документах митних органів або на товарно-транспортній
накладній проставляється штамп установленого зразка (згідно з
додатками 3, 14 до Правил на державному кордоні України).
3.8.1. Акт фітосанітарного контролю оформлюється у двох
примірниках, один з яких віддається вантажовласнику (додаток 3). 3.8.2. Карантинний сертифікат видається на кожну партію
деревини та виробів з неї, що перевозиться в одному транспортному
засобі (додаток 4), і оформляється у чотирьох примірниках: перший
та другий одержує вантажовласник, третій надсилається в державну
інспекцію з карантину рослин за місцем використання вантажу,
четвертий примірник залишається у державного інспектора з
карантину рослин 3.8.3. Переадресування лісо- та пиломатеріалів під час
перевезення без дозволу Укрголовдержкарантина заборонено.
3.9. Затрати на проведення карантинних заходів несе
вантажовласник або його представник згідно з розцінками,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
24 листопада 1993 року N 953 ( 953-93-п ) "Про розцінки на
інспектування підкарантинних матеріалів, платних послуг
підприємствам, організаціям та громадянам".
3.10. Відкриття транспортних засобів, що перевозять
підкарантинні лісоматеріали, пиломатеріали, здійснюється з дозволу
державного інспектора з карантину рослин, а їх розвантаження
проводиться тільки після результатів карантинного огляду та
експертизи.
3.11. Імпортні лісоматеріали під час розвантаження складують
окремо.
3.12. У разі виявлення у митницях призначення або на
деревообробних підприємствах при вторинному огляді шкідливих
організмів такий вантаж підлягає обов'язковому знезараженню. Питання про проведення знезараження та подальше використання
лісоматеріалів вирішує Укрголовдержкарантин.
3.13. Після механічної обробки імпортних лісоматеріалів
відходи та залишки підлягають негайному знищенню.
3.14. Деревина з європейських країн, в яких поширені
карантинні для України організми, з 1 квітня до 1 листопада
повинна бути очищена від кори, оброблена парою (Kiln drying) або
знезаражена.
3.15. Пакувальна деревина повинна бути очищена від кори,
оброблена парою (Kiln drying) або знезаражена.
3.16. Деревина хвойних порід, що ввозиться в Україну з
азіатської частини Російської Федерації: з 1 квітня до 1 жовтня повинна бути очищена від кори і не
мати личинкових отворів діаметром більше 3 мм, утворених вусачами
роду Monochamus, оброблена сухою парою (Kiln drying) або
знезаражена; з 1 жовтня до 31 березня: 1) допускається увезення неокорованої деревини, що не має
личинкових отворів діаметром більше 3 мм, утворених вусачами роду
Monochamus. 2) у разі виявлення карантинних організмів деревина повинна
бути негайно знезаражена.
3.17. Уся деревина та лісоматеріали, що ввозяться в Україну з
США, Канади, Мексики, Японії, Китаю, Південної Кореї, Гонконгу,
о-ва Тайвань, Португалії, повинні бути: 3.17.1. Очищені від кори і не мати личинкових отворів
діаметром більше 3 мм, утворених вусачами роду Monochamus. 3.17.2. Оброблені сухою парою (Kiln drying) або знезаражені.
3.18. Кряжі порід червоного дерева, що ввозяться в Україну з
країн Близького та Далекого Сходу, Африки, Південної та Північної
Америки, Океанії у період: з 1 квітня до 31 жовтня підлягають обов'язковому
профілактичному знезараженню; з 1 листопада до 31 березня підлягають знезараженню у разі
виявлення шкідливих організмів.
3.19. Деревина бамбука та вироби з нього, що ввозяться в
Україну, підлягають профілактичному знезараженню.
3.20. Бортові стійки, судова сепарація, конструкції з
деревини, що використовуються для кріплення під час перевезення
лісоматеріалів, повинні бути очищені від кори.
3.21. Пиломатеріали, що ввозяться в Україну, не повинні мати
рештки кори і дозволяються до ввезення у супроводі фітосанітарного
сертифіката.
3.22. Увезення в Україну кори хвойних порід заборонено.
3.23. Фітосанітарний контроль великих партій підкарантинних
лісоматеріалів (більше 5000 м куб.) проводиться інспекторами з
карантину рослин України на території країни-експортера, при цьому
на супроводжувальних документах проставляється відмітка про
проведення карантинного огляду та контролю відповідної партії.
Витрати на відрядження державних інспекторів з карантину рослин до
країни-експортера несе вантажовласник або його представник
відповідно зі статтею 15 Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ).
3.24. Увезення в Україну насінневого та посадкового
матеріалу, живців лісових культур дозволяється за умови
відсутності в них карантинних та інших небезпечних організмів,
обов'язкового проведення лабораторної експертизи та за умови
розміщення на перевірку в інтродукційному карантинному розсаднику.
Ці умови виставляються імпортеру у карантинному дозволі на імпорт.
Проведення лабораторної експертизи такого матеріалу засвідчують
свідоцтва лабораторної карантинної експертизи.
3.25 Виконання карантинних заходів на базах та
деревопереробних комбінатах, які переробляють імпортну та
вітчизняну підкарантинну деревину, контролюють державні інспектори
з карантину рослин.
3.26. Державні інспекції з карантину рослин України
забезпечують прикордонні пункти з карантину рослин у пунктах
пропуску через державний кордон України та державних інспекторів з
карантину рослин засобами, необхідними для проведення
фітосанітарного контролю.
4. Порядок фітосанітарного контролю
при транзиті деревини та виробів з неї
4.1. Перевезення деревини та виробів з неї транзитом
територією України здійснюється при наявності на вантаж
карантинного дозволу на транзит. Деревина та вироби з неї повинні
супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом країни-експортера та
відповідати фітосанітарним вимогам країни-імпортера і України.
4.2. У разі надходження на кордон деревини та виробів з неї
без фітосанітарних документів вантаж підлягає поверненню або
затримується на період оформлення відповідних документів. Якщо під
час карантинного огляду транзитних лісоматеріалів на кордоні
виявляють карантинні організми або небезпечних шкідників, то такий
вантаж підлягає негайному поверненню країні-експортеру або
знезараженню за згодою з вантажовласником або його представником. 4.2.1. Результати проведення фітосанітарного контролю таких
вантажів відображаються в документах митних органів або в
товарно-транспортній накладній у вигляді штампів установленого
зразка (згідно з додатком 4 до Правил на державному кордоні
України).
4.3. Фанера, паркетна фреза, меблі, заготовки для
виготовлення тари тощо перевозяться транзитом через територію
України в ізольованих транспортних засобах.
4.4. Пиломатеріали дозволяється перевозити транзитом через
територію України тільки в очищеному від кори вигляді.
4.5. Підкарантинні лісо- та пиломатеріали, що перевозяться в
ізольованих транспортних засобах, під пломбою інофірми та без
перевантаження, карантинним дозволом на транзит не
супроводжуються. Якщо такі вантажі проходять транзитом по
території України без відкриття, то на товарно-транспортній
накладній або на документах митних органів та органів охорони
державного кордону України проставляється штамп установленого
зразка (згідно з додатком 4 до Правил на державному кордоні
України).
5. Порядок фітосанітарного контролю
при експорті деревини та виробів з неї
5.1. Усі лісоматеріали та пиломатеріали експортуються з
України у супроводі фітосанітарного сертифіката, виданого
державним інспектором з карантину рослин у місцях відвантаження
деревини та виробів з неї, із зазначенням їх походження та адреси
закордонного вантажоотримувача. Фітосанітарний сертифікат
видається на кожну партію лісоматеріалів та пиломатеріалів, що
експортується. Фітосанітарний стан деревини та виробів з неї, що
експортуються, відображається в актах фітосанітарного контролю та
свідоцтвах лабораторної карантинної експертизи.
5.2. Фітосанітарний сертифікат засвідчує відсутність у
лісоматеріалах карантинних організмів, що передбачені конвенціями
і угодами з карантину та захисту рослин та вимогами
країн-імпортерів у торгівельних договорах (контрактах). У разі
проведення знезараження або антисептування вказується назва
хімічної речовини та її концентрація, експозиція.
5.3. Для отримання фітосанітарного сертифіката
вантажовідправник зобов'язаний підготувати партію вантажу
відповідно до вимог країни-імпортера та не пізніше ніж за 30 днів
до відвантаження лісоматеріалів подати до державної інспекції з
карантину рослин за місцем вирощування або відвантаження заяву про
оформлення фітосанітарного сертифіката та копію контракту.
5.4. Державний інспектор з карантину рослин спільно з
вантажовідправником визначає місце, з якого проводиться
відвантаження лісоматеріалів.
5.5. Не пізніше ніж за 5 днів до відвантаження вантажовласник
зобов'язаний пред'явити партію лісоматеріалів для карантинного
огляду та лабораторної експертизи державному інспектору з
карантину рослин.
5.6. Фітосанітарний сертифікат оформляється в 4-х
примірниках: перший - долучається до перевізних документів; другий
- одержує власник вантажу; третій - залишається у справах
транспортної організації, що прийняла вантаж до перевезення;
четвертий - залишається у державного інспектора з карантину
рослин.
5.7. Фітосанітарний сертифікат на експорт лісоматеріалів
оформляється на підставі таких результатів: обстежень лісу в
період вегетації, обстежень місць зберігання, карантинного огляду
та лабораторної експертизи, які засвідчують, що матеріал вільний
від шкідливих організмів або пройшов знезараження чи термічну
обробку. Термін дії фітосанітарного сертифіката - 14 діб
(додаток 5).
5.8. Бланк фітосанітарного сертифіката заповнюється
друкованими літерами, розбірливо, без виправлень. На вимогу
власника вантажу та на підставі поданої заяви, заповненої
іноземною мовою, фітосанітарний сертифікат заповнюється
українською та іноземною мовою.
5.9. Фітосанітарний сертифікат уважається дійсним при
наявності трикутної мокрої печатки з міжнародною символікою
фітосанітарної служби (ксерокопії та фотокопії печатки не
дозволяються).
5.10. Експортні партії лісоматеріалів, що заражені
карантинними або іншими шкідливими організмами, до експорту не
допускаються і підлягають знезараженню.
5.11. Судна, баржі, вагони, контейнери, автотранспортні
засоби, призначені для завантаження експортними лісоматеріалами
або пиломатеріалами, підлягають карантинному огляду, а у разі
виявлення шкідників підлягають знезараженню.
5.12. У разі надходження експортних лісоматеріалів або
пиломатеріалів на державний кордон з фітосанітарним сертифікатом,
термін дії якого перевищує 14 діб, державними інспекторами з
карантину рослин на державному кордоні України здійснюється
переоформлення фітосанітарного сертифіката з обов'язковим
проведенням карантинного огляду та експертизи такого вантажу.
Проведення карантинного огляду та експертизи відображається в
актах фітосанітарного контролю та свідоцтвах лабораторної
карантинної експертизи.
5.13. У разі повернення лісоматеріалів через порушення
фітосанітарних вимог питання знищення, знезараження, переробки
таких вантажів вирішує Укрголовдержкарантин.
5.14. Перевезення лісо- та пиломатеріалів в межах України для
накопичення, концентрації, зберігання, переробки в портах, на
залізничних станціях, лісових складах, терміналах здійснюється у
супроводі карантинного сертифіката.
5.15. Карантинний сертифікат видається на партію
лісоматеріалів та пиломатеріалів на підставі обстежень
лісонасаджень, карантинного огляду та експертизи державним
інспектором з карантину рослин.
5.16. Карантинний сертифікат супроводжує кожну окрему партію
лісоматеріалів, що перевозиться в одному судні, баржі, вагоні,
контейнері, автотранспортному засобі. Термін дії карантинного
сертифіката 15 днів.
5.17. Умови заготівлі, зберігання та захисту експортних
лісоматеріалів обумовлюються у контрактах (договорах)
вантажовласника.
5.18. Карантинний огляд, лабораторна експертиза, знезараження
та інші карантинні заходи з експортними лісо- та пиломатеріалами,
проводяться за рахунок вантажовласника згідно з розцінками,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
24 листопада 1993 року N 953 ( 953-93-п ) "Про розцінки на
інспектування підкарантинних матеріалів, платних послуг
підприємствам, організаціям та громадянам".
5.19. Про всі випадки порушення карантинних заходів, вимог,
приписів при заготівлі, зберігані та захисті лісоматеріалів
державні інспектори з карантину рослин зобов'язані повідомити
Укрголовдержкарантин.
6. Фітосанітарні заходи при відвантаженні і транспортуванні
експортної деревини та виробів з неї
6.1. Лісо- та пиломатеріали експортуються усіма видами
транспорту через пункти пропуску на державному кордоні України.
6.2. Перед транспортуванням підкарантинні лісо- та
пиломатеріали оглядаються державним інспектором з карантину рослин
у присутності вантажовідправника або його представника.
6.2.1. Державний інспектор з карантину рослин перевіряє
наявність, правильність оформлення та строк дії карантинних
документів, їх відповідність вантажу, що перевозиться.
6.2.2. Карантинному огляду підлягають лісоматеріали до
завантаження в транспортні засоби в місцях їх зберігання (лісові
склади, залізничні станції, порти, термінали). Фітосанітарний
сертифікат оформлюється державним інспектором з карантину рослин
на кожну партію деревини та виробів з неї, що перевозиться в
одному транспортному засобі (вагоні, судні, автотранспортному
засобі, контейнері або іншому транспортному засобі).
6.3. Перед завантаженням судна партією лісоматеріалів, що
призначається для експорту у визначену країну та попередньо
нагромаджена в морському або річковому порту, на залізничній
станції і автопереході або іншому лісовому терміналі, представник
вантажовласника або вантажовласник повинен представити партію для
карантинного огляду та експертизи, а при наявності карантинного
сертифіката з району заготівлі - для огляду перед завантаженням.
6.4. При перевезенні лісоматеріалів, очищених від кори, у
круглому вигляді та пиломатеріалів усі стійки по бортах
транспортних засобів повинні бути очищені від кори.
6.5. Лісо- та пиломатеріали перевозяться залізничним
транспортом згідно з вимогами Правил перевезення вантажів, які
підлягають фітосанітарному контролю, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року N 644
( z0873-00 ), зареєстрованих Міністерством юстиції України 24
листопада 2000 року за N 873/5094. 6.5.1. Фанера, плити з деревини, паркет повинні увозитись та
вивозитись з України тільки в критих вагонах.
6.6. Вантажовласник або його представник при відвантаженні
лісоматеріалів та пиломатеріалів на експорт на вимогу державного
інспектора з карантину рослин зобов'язаний надати специфікацію на
кожен вагон і на всі експортні лісоматеріали та пиломатеріали, де
вказується назва відвантажених підкарантинних лісоматеріалів
(порода, сорт, довжина, товщина, кількість, реквізити), назва
постачальника, станції призначення та відправлення,
місцезнаходження отримувача і замовника, номер вагона, дата
відвантаження.
6.7. При проведенні огляду на суднах морського та річкового
флоту державний інспектор з карантину рослин у першу чергу
зобов'язаний пересвідчитися, що судно відповідає фітосанітарним
вимогам України, а також країни-імпортера. Фітосанітарний
сертифікат оформляється державним інспектором з карантину рослин
на кожну партію деревини та виробів з неї, що перевозиться за
одним транспортним документом, але не більше ніж на одному судні.
7. Порядок фітосанітарного огляду деревини та виробів з неї
7.1. Карантинний огляд деревини і лісоматеріалів першочергово
проводиться на верхніх та нижніх складах, у місцях заготівлі або
на підприємствах із виготовлення і переробки лісоматеріалів і
лісопродукції. Карантинному огляду також підлягають лісоматеріали
з інших областей в місцях концентрації у морських та річкових
портах, а також на залізничних станціях, автомобільних пунктах
пропуску та інших лісових терміналах.
7.2. Перед оглядом лісоматеріалів державний інспектор з
карантину рослин повинен установити час та умови заготівлі
деревини на ділянках, перевірити наявність контракту і
правильність оформлення заяви про отримання фітосанітарного або
карантинного сертифіката.
7.3. Карантинний огляд лісоматеріалів на підприємствах із
заготівлі та переробки проводить державний інспектор з карантину
рослин за участю співробітника станції захисту рослин або
представника лісогосподарства, або уповноваженого з карантину
рослин (із числа фахівців підприємства).
7.4. Карантинний огляд круглих лісоматеріалів, що
обліковуються поштучно, здійснюється шляхом суцільного або
вибіркового фітосанітарного контролю. Суцільний контроль
передбачає огляд кожної колоди (кряжу) у штабелі - при об'ємі
партії лісоматеріалів до 50 одиниць або 50 м куб. При вибірковому
контролі лісоматеріали оглядаються з таким інтервалом: кожна
друга, п'ята, сьома, десята і т.д. одиниця партії.
7.5. При перевезеннях залізничним транспортом пакетів, пачок,
пучків лісоматеріалів державний інспектор з карантину рослин
оглядає кожну 5-у одиницю з партії, а при перевезенні морськими
суднами - кожну 4-у одиницю з партії.
7.6. Під час карантинного огляду експортних, імпортних та
транзитних лісоматеріалів особлива увага звертається на наявність
вхідних отворів шкідників (короїдів, вусачів, златок та інших
стовбурних шкідників), свіже бурове борошно, відсталу від стовбура
або всохлу кору.
7.7. Карантинний огляд пиломатеріалів проводиться в місцях
заготівлі деревини, переробки лісоматеріалів, зберігання,
сортування в морських портах, на залізничних станціях,
автопереходах або інших лісових терміналах. 7.7.1. Пиломатеріали, що увозяться або вивозяться з України,
повинні бути очищені від кори і супроводжуватися фітосанітарним
сертифікатом.
7.8. Підприємства, установи, організації (усіх форм
власності), громадяни (фізичні та юридичні особи) зобов'язані
сприяти державним інспекторам з карантину рослин у виконанні
покладених на них обов'язків.
7.9. Фітосанітарний і карантинний сертифікати оформляються
державним інспектором з карантину рослин на основі карантинного
огляду та експертизи лісоматеріалів та пиломатеріалів. Після
огляду лісоматеріалів та транспортних засобів проводиться
завантаження вантажу і вивезення його до місця призначення.
7.10. Карантинний огляд лісоматеріалів проводиться повторно,
якщо існує підозра на приховану зараженість, під час складування,
концентрації (нагромадження) та при сортуванні в морських портах,
на залізничних станціях, автопереходах та інших лісових
терміналах. 7.10.1. Якщо в процесі карантинного огляду лісо- та
пиломатеріалів будуть виявлені шкідливі організми, які є
карантинними для України або країн-імпортерів, то огляд
припиняється, судно відводиться на ізольований причал, вагон - на
додаткову колію, автотранспортний засіб - на ізольовану ділянку,
де проводяться карантинні заходи з локалізації та ліквідації
карантинного організму. У всіх випадках виявлення лісоматеріалів
(експортних та імпортних), що заражені карантинними та іншими
шкідливими організмами, державний інспектор з карантину рослин на
місці самостійно приймає рішення про пересортування штабелів
(пакетів), а питання про їх знезараження вирішується з
фумігаційними загонами та бригадами державних інспекцій з
карантину рослин. При цьому про такі випадки інспектор з карантину
рослин негайно повідомляє Укрголовдержкарантин та власника лісо-
та пиломатеріалів. 7.10.2. Остаточний висновок щодо карантинного стану вантажу
після знезараження виносять на основі повторного огляду та
лабораторної експертизи. 7.10.3. Невиконання вантажовласником вимог, приписів
державного інспектора з карантину рослин є приводом для відмови у
видачі фітосанітарного сертифіката та притягнення його до
адміністративної відповідальності згідно з Положенням про порядок
накладання штрафів на громадян і посадових осіб за порушення
правил щодо боротьби з карантинними шкідниками, хворобами рослин
та бур'янами, а також при вивезенні матеріалів, що не пройшли
карантинну перевірку або відповідну обробку, затвердженим наказом
Головної державної інспекції з карантину рослин України від
15 травня 1996 року N 36 ( z0249-96 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25 травня 1996 року за N 249/1274.
8. Порядок карантинної експертизи деревини та виробів з неї
8.1. При карантинній експертизі державний інспектор з
карантину рослин ретельно обстежує доступні поверхні
підкарантинного матеріалу (лісоматеріали, пиломатеріали та ін.) з
метою виявлення комах і наслідків їх життєдіяльності (отвори,
свердлове борошно та ін.), а також наявності виразок, ракових
утворень, гіфів грибів, міцелію, гнилості, змін у забарвленні
деревини (покрасніння, посиніння та ін.). 8.1.1. Уздовж усього стовбура сокирою або ножем (стамескою)
робить зрізи кори на ширину долоні. На зрізах по виявленних
отворах або ходах визначає родовий, родинний склад шкідливих
організмів. 8.1.2. Збирає зразки пошкоджень, надпилюючи деревину на
глибину 3-5 см та на довжину 20-25 см; за допомогою сокири, пилки,
стамески вирізає пошкоджену ділянку.
8.2. При карантинній експертизі пиломатеріалів державний
інспектор з карантину рослин звертає увагу на наявність отворів і
ходів стовбурних шкідників (личинкові ходи). При цьому розрізняє
отвори, які зроблені нещодавно шкідниками, що вийшли з деревини,
від отворів, залишених шкідниками, які пошкодили деревину в лісі
або на складі лісоматеріалів. У розрізаних старих ходах, вже
залишених комахами, добре видно почорніння стінок ходів, які іноді
забиті піском або заповненні пліснявою. Наявність живих шкідників,
що розвиваються у пиломатеріалах, встановлюється тільки шляхом їх
розколу, тому для лабораторної експертизи беруть пиломатеріали зі
свіжими отворами.
8.3. Знайдені під час карантинного огляду личинки, лялечки та
імаго шкідників збирають у пробірки та морилки. Личинки і лялечки
поміщують в киплячу воду на 5-10 секунд, а потім запаковують у
пробірки з 70%-ним розчином етилового спирту.
8.4. Зібрані шкідники, частини кори та деревини з ознаками
присутності шкідників є зразками оглянутої партії. Для визначення
виду шкідників вони направляються в карантинні лабораторії або в
Центральну науково дослідну лабораторію карантину рослин. Зразки
супроводжуються етикеткою, в якій вказуються місце заготівлі даної
партії, місце і дата відбору зразка, порода деревини та прізвище
інспектора, що відібрав зразок.
8.5. Державний інспектор з карантину рослин додатково
проводить огляд та експертизу усіх стійок, судової сепарації, а
також інших конструкцій з деревини, тари та пристосувань.
Остаточно переконавшись, що вони вільні від організмів карантинних
для України та країн-імпортерів, дозволяє завантаження або
відправлення транспортного засобу, про що на основному документі
(накладна, коносамент) ставить відповідну відмітку.
8.6. Карантинна експертиза круглих лісоматеріалів
здійснюється шляхом вибіркового контролю. 8.6.1. При карантинній експертизі колод державний інспектор з
карантину рослин звертає увагу на наявність свіжого свердлового
борошна і насічок вусачів, льотних отворів короїдів, златок,
вусачів, рогохвостів та інших ксилофагів. Наявність шкідників, що
пошкоджують кору і деревину, виявляє при очищені колод від кори.
8.7. Пиломатеріали до карантинної експертизи представляють
партіями одного сорту і розміру. Для контролю за фітосанітарним
станом партії підкарантинного матеріалу державний інспектор з
карантину рослин відбирає виїмку.
8.8. При карантинному огляді та експертизі всіх виявлених
комах їх личинки та лялечки вміщують у пробірки для подальшого
визначення систематичного положення виду, супроводжуючи їх
етикетками.
9. Порядок заповнення фітосанітарного сертифіката
Фітосанітарний сертифікат заповнюється в такому порядку: - реєстраційний номер інспекції та порядковий номер
документа; - країна-імпортер лісоматеріалів (куди вивозять
лісоматеріал); - назва та місцезнаходження експортера лісоматеріалів
(відправник ); - назва та місцезнаходження отримувача; - опис упаковки: для круглих лісоматеріалів - навалом (in
bulk), для пиломатеріалів - у пакетах (in pack); - маркування, проставлене на лісопродукції, а при відсутності
маркування - вказується його відсутність (no marking); - місце заготівлі лісоматеріалів (область, район та ін.); - спосіб транспортування: для морського способу - назва судна
за коносаментом; для залізничного транспорту - номер вагону за
транспортною накладною; для автотранспорту - номер автомашини за
товарно-транспортною накладною; - прикордонний пункт, через який буде перевозитися даний
лісоматеріал; - назва продукції та її обсяг; - ботанічна назва рослини (латинською мовою); - у разі проведення знезараження проставляється його дата.
При відсутності знезараженя пункти 12-15 сертифіката не
заповнюються; - метод знезараження лісоматеріалів: фумігація (fumigation),
сушіння ( kiln drying) або інші способи; - хімікат і його концентрація, якщо він використовувався при
фумігації; - експозиція (час) та температура, при якій проводилося
знезараження лісоматеріалів; - додаткова інформація, що пов'язана з проведенням фумігації
або іншої обробки (наприклад, відсутність кори - debarking).
Посвідчує виконання вимог, що містяться в додаткових деклараціях
країн-імпортерів; - трикутна печатка з міжнародною символікою фітосанітарної
служби; - місце видачі фітосанітарного сертифіката; - прізвище інспектора з карантину рослин, що видав
фітосанітарний сертифікат; - дата заповнення фітосанітарного сертифіката та особистий
підпис карантинного інспектора, що видав фітосанітарний
сертифікат.
Примітка. Допоміжна інформація при заповненні фітосанітарного
сертифіката іноземною мовою міститься у додатках 6,7, 8.
Правила фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї
розроблені Головною державною інспекцією з карантину рослин
України.
Завідувач Центральною науково дослідною
карантинною лабораторією І.Д.Устінов
Додаток 1
до пункту 3.1 Правил
фітосанітарного контролю
деревини та виробів з неї
Перелік
підкарантинних та підконтрольних лісоматеріалів,
пиломатеріалів та лісопродукції
1. Підкарантинні лісо- та пиломатеріали і вироби з деревини ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Код товару згідно з УКТ ЗЕД*| Назва деревини та виробів з неї | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | УКТ ЗЕД 4401 |Деревина паливна; деревна тріска або стружка; тріска, стружка, уламки та відходи деревини| | |(неагломеровані) | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4403 |Лісоматеріали необроблені, окорені або неокорені, начорно брусовані або небрусовані | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4404 |Деревина бондарна, колоди колоті, дерев'яні палі та кілки, загострені, але не розпилені вздовж;| | |деревина обтесана або закруглена, але не обточена, не вигнута і не оброблена іншим способом | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4406 (крім 44069000)|Шпали дерев'яні для залізничних або аналогічних колій | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4407 |Лісоматеріали розпилені або стругані уздовж, колоті або лущені, обтесані або необтесані, шліфовані чи| | |нешліфовані, з'єднані або не з'єднані у шип, товщиною більше 6мм | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4408 |Листи одношарової фанери та шпону і листи для клеєної фанери та інші види деревини, розпиленої| | |уздовж, розрізаної на частини або лущеної, струганої або неструганої, з шліфованою або нешліфованою| | |поверхнею, з'єднані або не з'єднані у шип, товщиною не більше 6 мм | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4409 |Пиломатеріали у вигляді профільованого погонажу уздовж будь-яких країв чи площин, нелаковані,| | |нефарбовані тощо | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | УКТ ЗЕД 441600 |Бочки, чани, діжки та інші вироби і їх частини з деревини, виключаючи клепку | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4418 |Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев'яні панелі, паркетні плити| | |збірні, гонт і дранку для покрівель, декоративні вироби з деревини, нелаковані, нефарбовані тощо | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 442010 (крім|Декоративні вироби з деревини, нелаковані, нефарбовані тощо | |4420101100) та 442090 (крім| | |4420901100, 4420909100) | | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4415 |Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани з деревини, дерев'яні барабани, піддони, піддони з| | |бортами та інші дерев'яні завантажувальні щити; дерев'яні борти для піддонів | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4410 |Плити деревостружкові та аналогічні плити з деревини або з інших здерев'янілих матеріалів,| | |неагломеровані | |----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4411 |Плити деревоволокнисті з деревини або з інших здерев'янілих матеріалів, неагломеровані | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- * Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної
діяльності.
2. Підконтрольні лісо- та пиломатеріали,
а також лісопродукція, що пройшла спеціальну обробку
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код товару згідно з УКТ ЗЕД | Назва деревини та виробів з неї | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4401 |Агломирована паливна деревина у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, деревиної тріски або| | |стружки; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини, скрап | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 44069000 |Шпали дерев'яні просочені | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 441400 |Рами дерев'яні для картин, фотографій, дзеркал тощо | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 441700 |Інструменти, оправи та ручки для інструментів з деревини, частини та ручки для мітел або| | |щіток, непросочені, нефарбовані, нелаковані | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4418 та 4412 |Пофарбовані, просочені, полаковані вироби столярні та теслярські, будівельні деталі (паркетна| | |фреза, заготовки для ящикової тари, ДВП, ДСП тощо) | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4420 |Пофарбовані, просичені, полаковані художньо-декоративні і технічні вироби з деревини та меблі | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4418309100 |Паркет щитовий, що складається з 2-х або більше шарів, та матеріал з клеєно-шарованої деревини| |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4501 |Пробка натуральна необроблена | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4410 |Плити деревостружкові та аналогічні плити з деревини або з інших здерев'янілих матеріалів,| | |агломеровані | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4411 |Плити деревоволокнисті з деревини або з інших здерев'янілих матеріалів, агломеровані | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 44130000 |Деревена пресована у вигляді блоків, брусів або форм профільованих виробів | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 4601 та 4602 |Плетенки та аналогічні вироби з матеріалів для плетіння | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 470100 |Маса з деревини механічна | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 48081000 |Папір та картон гофровані, перфоровані або неперфоровані | |-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------| |УКТ ЗЕД 48191000 |Коробки та ящики з паперу або гафрованого картону | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 3.1 Правил
фітосанітарного контролю
деревини та виробів
з неї
Герб України
Україна КАРАНТИННИЙ ДОЗВІЛ НА Міністерство аграрної політики ІМПОРТ (ТРАНЗИТ)
Головна державна інспекція з карантину рослин N 75/
УКРГОЛОВДЕРЖКАРАНТИН ------------------------------------------------------------------------ |Цим дозволено | | | | | ------------------------------------------------------------------------ (реквізити власника підкарантинного матеріалу) експорт_________________________________________________________________ транзит_________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------ |таких підкарантинних матеріалів: | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ | 1. Матеріали, що ввозяться, повинні бути вільні від | |карантинних об'єктів: | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ | 2. У пункті ввезення матеріали повинні відповідати таким | |вимогам: | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ 3. Кожна партія підкарантинного матеріалу повинна
супроводжуватись фітосанітарним сертифікатом, який засвідчує, що
матеріали відповідають встановленим вимогам. ------------------------------------------------------------------------ |4. Увезення дозволено через прикордонні пункти: | | | | | | з обов'язковим карантинним контролем і експертизою. | |Підкарантинні матеріали повинні перевозитись з пункту ввезення до | |місця призначення без розкриття транспортного засобу під час | |транспортування. | ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ | 5. За місцем призначення повинні бути проведені такі | |карантинні заходи: | | | ------------------------------------------------------------------------ Згідно з Законом України "Про карантин рослин" та заявою від___________ видано дозвіл__________строком___________________
Начальник Головної Державної
інспекції з карантину рослин_______________________

М.П. Начальник відділу
зовнішнього карантину рослин_______________________
Додаток 3
до пункту 3.8.1 Правил
фітосанітарного контролю
деревини та виробів з неї
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Державна інспекція з
карантину рослин
у _________________ області
Акт N ___________
фітосанітарного контролю підкарантинних та підконтрольних
матеріалів, транспортних засобів, а також відбору зразків
для карантинної експертизи
від "____" _______________ 20___ р.
Мною, державним інспектором з карантину рослин ___________________ _________________________________________________________________,
згідно з Законом України "Про карантин рослин" проведено огляд
підкарантинних і підконтрольних матеріалів та засобів
транспортування з відбором зразків для карантинної експертизи:
назва матеріалу___________________________________________________
кількість (вага, кількість місць, одиниць, м.куб)_________________
тип транспортування (назва транспортного засобу) _________________
у супроводі транспортних документів N ________________ від
"____"______________20____р.
країна походження_________________________________________________
карантинний дозвіл на імпорт, транзит N_________ від __________ до ____________, фітосанітарний сертифікат N _________ від _________,
виданий на адресу ________________________________________________
місце зберігання _________________________________________________
Для карантинної експертизи відібрані зразки ______________________ __________________________________________________________________
у кількості ____________ одиниць, вагою ______________ кілограмів.
Проведені заходи _________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Строк проведення заходів ________________________ 20_____ р.
Акт складено в присутності________________________________________ __________________________________________________________________
Держінспектор з карантину рослин _________________________________
Представник власника вантажу _____________________________________
Додаток 4
до пункту 3.8.2 Правил
фітосанітарного контролю
деревини та виробів з неї
Герб України
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ
Державна інспекція з карантину
рослин у ______________________області
КАРАНТИННИЙ СЕРТИФІКАТ N 75/___
від "___"_________ 20__ р. дійсний до "___"_________ 20__ р.
1. Виданий _______________________________________________________
(підприємству, організації, установі тощо) __________________________________________________________________
(реквізити власника підкарантинного і підконтрольного матеріалу)
у тому, що йому (їй) дозволено вивезення__________________________ __________________________________________________________________
(точна адреса та реквізити отримувача) підкарантинного, підконтрольного матеріалу _______________________ __________________________________________________________________
2. Загальна кількість місць (штук, одиниць) ______________________ __________________________________________________________________
3. Загальна вага (тонн, кг, г) ___________________________________
(літерами) 4. Спосіб транспортування_________________________________________
(номер або номерний знак транспортного засобу)
5. Станція (пункт, місце) відправлення ___________________________
6. Станція (пункт, місце) призначення ____________________________
7. Фітосанітарний стан засвідчується на підставі польового
обстеження, карантинного огляду, експертизи ______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(відмітка про фітосанітарний стан матеріалу і проведені заходи)
8. Установлюються такі умови при відправленні, одержанні та
використанні підкарантинного вантажу:_____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
9. Сертифікат виданий на підставі Закону України "Про карантин
рослин", правил, розпоряджень, заяви _____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

М. П.
Державний інспектор
з карантину рослин ________________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток 5
до пункту 5.7 Правил
фітосанітарного контролю
деревини та виробів з неї ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |1. Експортер та його адреса | 2. Фітосанітарний сертифікат | |Name and adress of the exporter | PHYTOSANITARY CERTIFICATE | | | N . | |----------------------------------------------+------------------------------------------------------| |3. Імпортер та його адреса | 4. В організацію карантину і захисту рослин | |Declared name and adress of consignee | ___________________________(країна-імпортер) | | | To Quarantine and Plant Protection | | | Organization__________________(country of import) | | | | | | 5. Місце походження | | | Place of origin | |----------------------------------------------+------------------------------------------------------| |6. Пункт увезення | УКРАЇНА | |Declared point of entry | UKRAINE | | | | | |(Державний герб України) Державна служба з карантину | | | рослин України | | | | | | | |----------------------------------------------| | |7. Спосіб транспортування | State Servise on | |Declared means of conveyance | Quarantine of Plants in | | | Ukraine | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |8. Маркування, назва підкарантинного | 9. Кількість | |матеріалу, ботанічна назва рослин | Quantity | |Marks, number and description of packages, name of | | |produce, botanical name of plants | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені вище рослини, рослинні продукти чи інші регульовані | |матеріали були перевірені та/або пройшли експертизу у відповідності до необхідних офіційних | |процедур і вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та | |відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи і регульовані некарантинні | |шкідливі організми. | | This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above | |have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered | |to defree from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform | |with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for | |regulated non-quarantine pests. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |11. Додаткова декларація | |Additional declaration | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЗНЕЗАРАЖЕННЯ | 18. Місце оформлення | | Disinfestation and/or disinfection treatment | Place of issue | | | | |------------------------------------------------------------------| | |12.Обробка | Дата | | Treatment | Date | |------------------------------------------------------------------| | |13. Хімічна | 14. Експозиція | | | (діюча речовина) | та температура | Прізвище держінспектора | |Chemical | Duration | Name of | | (active ingradient) | and temperature | authorized officer | |------------------------------------------------------------------| | |15. Концентрація | 16. Дата | Підпис інспектора | |Concentration | Date | Signature of | | | | authorized officer | |------------------------------------------------------------------| | |17. Додаткова інформація | Штамп | |Additional information | Stamp | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до пункту 10 Правил
фітосанітарного контролю
деревини та виробів з неї
Словник термінів, які використовуються при експорті та імпорті
деревини та виробів з неї
---------------------------------------------------------------------------------------------- | Англійський термін | Український термін | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Assortment | Сортимент | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Baguette | Багет | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Bark | Клепковий кряж | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Barrel of wood | Поліна | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Block | Кряж | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Board | Дошка | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Branches | Суччя | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Bulding timber | Будівельна колода | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Chips | Технологічна щепа | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Crushed timber used as fire - wood | Паливна щепа | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Crushed wood | Подрібнена деревина | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Curled wood | Капова деревина | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Desk wood | Палубний кряж | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Industrial assortiment | Ділові сортименти | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Industrial wood | Ділова деревина | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Firewood | Дрова | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Leaves | Листя | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Large sized wood | Великомірний сортимент | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Log | Колода | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Log for poles | Колода для стовпів | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Log for shaving | Стружковий кряж | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Log for ski production | Лижний кряж | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Log for sleepers | Шпальний кряж | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Logging residues | Відходи лісозаготовок | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Long log | Довгомірний сортимент | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Match log | Сірниковий кряж | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Medium log | Сортимент середньої довжини | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Medium - sized wood | Середньотовщинний сортимент | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Needle | Хвоя | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Post | Кіл | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Pulpwood | Баланси | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Roundwood | Округлі лісоматеріали | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Roundwood assortiment | Округлий сортимент | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Random block | Комбінований кряж | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Resinous wood | Пеньковий осмол | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Packing case wood | Товарний кряж | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Pitprops | Руднична стійка | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Sawlog | Пиловник | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Saw timber | Пиломатеріали | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Short log short cut wood | Короткомірний сортимент | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Sleeper | Шпала | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Small- sized wood | Тонкомірний сортимент | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Split assortiment | Колотий сортимент | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Split timber | Колоті лісоматеріали | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Squared timber | Брус | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Tan | Дубильна кора | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Thin pole | Жердина | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Timber for aircraft production | Авіаційний кряж | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Tree Lenght | Деревинний хлист | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Tree verdure | Деревинна зелень | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Twigs | Гілки | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Veneer log | Фанерний кряж | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Vitamin brushwood dust | Вітамінне борошно | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Wood resources | Деревинна сировина | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Wood products | Лісоматеріали | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Wood used for production of board | Сортименти для виробництва деревинних плит | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | Wood used for well hub production | Ступковий кряж | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Методи транспортування лісоматеріалів | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | by car | автотранспортом | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | by ship | морським транспортом | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | by train | залізничним транспортом | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Опис тари | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | in bulk | навалом | |--------------------------------------------+-----------------------------------------------| | in park | у пакетах | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до пункту 10 Правил
фітосанітарного контролю
деревини та виробів з неї
Вимоги країн - членів ЄОЗР до фітосанітарного сертифіката
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Країна-імпортер | Фітосанітарний сертифікат повинен бути | Сертифікат повинен бути заповнений на одній із таких | | | виданий не пізніше: | мов: | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Албанія |15 днів до віправлення |однією із офіційних мов ЄС | | | |( англійською, французькою, німецькою) (сертифікат | | | |повинен містити наукові назви рослин та шкідливих | | | |організмів, виправлення не допускаються) | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Алжир |15 днів до відправлення |англійською, французькою, арабською | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Білорусь |без обмежень |без обмежень | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Болгарія |без обмежень |англійською,французько, російською, | | | |німецькою,болгарською | | | |(сертифікат повинен містити ботанічну назву рослин) | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Угорщина |15 днів до відправлення |англійсько, французькою, німецькою, російською, | | | |угорською | | | |(сертифікат повинен містити наукові назви рослин) | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Ізраїль |14 днів до відправлення для посадкового |англійською, французькою | | |матеріалу і 30 днів до відправлення для | | | |іншої продукції | | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Кіпр |10 днів до відправлення |англійською | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Латвія |15 днів до відправлення |англійською, німецькою, російською, латвійською | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Литва |без обмежень |без обмежень | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Мальта |без обмежень |без обмежень | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Марокко |14 днів до відправлення |без обмежень | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Норвегія |15 днів до відправлення |англійською, французькою, німецькою, іспанською, | | | |шведською, датською, норвезькою (сертифікат повинен | | | |містити наукові назви рослин та організмів) | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Польща |14 днів до відправлення |англійською, німецькою, французькою, російською, | | | |польською (сертифікат повинен бути заповнений чіткими | | | |великими літерами або надрукований , бути оригіналом,| | | |містити всі необхідні дані і не мати анотацій, | | | |виправлень) | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Румунія |20 днів до відправлення |англійською, французькою, німецькою, румунською, | | | |російською | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Словаччина |без обмежень |без обмежень | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Словенія |14 днів до відправлення |англійською, французькою, норвежзькою, словенською | | | |(назви рослин та шкідників повинні бути науковими, | | | |латинь) | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Країни ЄС |14 днів до відправлення |англійською, французькою, німецькою (сертифікат повинен| |(Австрія, Бельгія, | |бути заповнений великими літерами або надрукований | |Данія,Фінляндія,Франція, | |на машинці чи комп'ютері, ботанічні назви повинні бути| |Німеччина, Греція,Ірландія, | |латинською мовою, виправлення не допускаються) | |Італія, Люксембург, Нідерланди, | | | |Португалія, Іспанія, Швеція, | | | |Об'єднане Королівство | | | |Великобританії) | | | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Туніс |14 днів до відправлення |англійською, французькою, арабською | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Туреччина |20 днів до відправлення |англійською, французькою, німецькою, турецькою | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Україна |14 днів до відправлення |англійською, російською, українською. (сертифікат | | | |повинен бути без виправлень, назва рослин повинна бути| | | |надрукована латинською мовою) | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Естонія |15 днів до відправлення з країн- |естонською, англійською | | |експортерів | | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Хорватія |14 днів до перетинання кордону країни- |англійською, французькою, німецькою, російською | | |експортера |(сертифікат повинен містити наукові назви рослин) | |--------------------------------+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------| |Чехія |14 днів до відправлення |англійською, французькою, німецькою, російською, | | | |іспанською, словацькою, чеською (сертифікат повинен | | | |містити наукові назви рослин, заповнений розбірливо | | | |або надрукований, виправлення не допускаються) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до пункту 10 Правил
фітосанітарного контролю
деревини та виробів з неї
Терміни і визначення, що використовуються при імпорті
та експорті деревини та виробів з неї
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Український термін |Англійський термін | Визначення| |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Авіаційний кряж |Timber for aircraff |Обрубок колоди для виробництва авіаційних пиломатеріалів | |( Авіакряж) |production | | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Багети |Bagette |Пиломатеріали товщиною 16-75 мм і шириною 38-75 мм; довгі ( від| | | |2,7 м більше) та короткі ( від 1,5 до 2,4 м) | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Баланси |Pulpwood |Округлі або колоті сортименти для виробництва целюлози і | | | |деревинної маси | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Колода |Log |Округлий сортимент для використання в округлому вигляді ( за | | | |винятком тонкомірної рудникової стійки, жердин і кілків ) або в| | | |якості сировини для виробництва пиломатеріалів загального | | | |призначення | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Колода для стовпів |Log for poles |Колода для виготовлення опор ліній зв'язку та електропередач, | | | |а також опор у хмільниках | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Бруси |Hone |Пиломатеріали, за винятком авіаційних, товщиною до 100 мм і | | | |шириною більше 100 мм | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Гілки |Twigs | Бокові пагони дерева, що відходять від стовбура | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Вітамінне борошно з деревинної зелені |Vitamin brushwood dust |Продукт, який отримують шляхом подрібнення і висушування | | | |деревинної зелені | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Ділова деревина |Industrial wood |Округлі і колоті лісоматеріали | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Ділові сортименти |Industrial assortment |Сортименти, крім дров, призначенні для промислової переробки | | | |або безпосереднього використання, а також технологічна щепа | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| | Ділени |Dilene |Пиломатеріали товщиною і шириною, що відповідають дошкам ( | | | |товщ, 16-100 мм,шириною 100-300 мм); довгі ( 1,5 -2,4м), | | | |короткі ( 0,45-1,35м) | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Довгомірний сортимент |Long log |Округлий сортимент, довжиною більше 6,5 м | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Дошки |Plank |Пиломатеріали товщиною до 100 мм і шириною більше подвійної | | | |товщини ( 100-300 мм) | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Дощечки, планки |Board plank plank |Пиломатеріали з прямокутним посіченням, тонкі і короткі | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Дрова |Firewood |Округлі або колоті сортименти, які за своєю якістю можуть бути| | | |використані як паливо | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Деревинна зелень |Tree verdure |Хвоя, листя, нездерев'янілі пагони і бруньки, заготовлені із | | | |свіжезрублених або вегетуючих дерев для використання в | | | |сільському господарстві і промисловості | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Деревинна сировина |Wood resources |Звалені дерева, деревинні хлисти, округлі і колоті | | | |лісоматеріали (крім тих, що використовуються без переробки), | | | |пеньки та подрібнена деревина, а також відходи лісозаготовок, | | | |лісопилення та деревообробки, призначені для використання у | | | |якості палива | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Деревинний хлист |Tree lenght |Очищений від сучків стовбур поваленого (без відокремлених від | | | |нього прикореневої частини і вершини) дерева | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Жердина |Thin pole |Тонкомірний сортимент товщиною менше 6 см для хвойних і менше 8| | | |см для листяних порід деревини для використання в будівництві,| | | |сільському господарстві, промисловості | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Кряж |Block |Округлий сортимент для виробництва спеціальних видів | | | |лісопродукції | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Катушковий кряж |Block for bobbin production|Лісопродукція для виробництва катушок і ткацьких знарядь | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Клепковий кряж |Barrel log |Гарна лісопродукція для виробництва заклепок | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Колодковий кряж |Block for boot-trec |Лісоматеріали для виробництва заготовок черевичних колодок | | |production | | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Кора |Bark |Зовнішня частина стовбура, сучків і гілок, яка вкриває | | | |деревину | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Короткомірний однорідний |Short log shortcut wood |Округлий або колотий лісоматеріал довжиною до 2 м включно | |лісоматеріал | | | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Колоті лісоматеріали |Split timber |Лісоматеріали, що отримують шляхом розколювання округлої | | | |деревини | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Комбінований кряж |Random block |Кряж для оброблення на лісоматеріали різного призначення | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Лісоматеріали |Wood products |Матеріали з деревини, що зберігають її природну фізичну | | | |структуру і хімічний склад, отримані з повалених дерев, хлистів| | | |і їх частин шляхом поздовжнього і поперечного розділень | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Лижний кряж |Log for ski production |Лісоматеріали для виробництва лижних заготовок | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Відходи лісозаготовок |Logging residues |Деревинні залишки, що утворені при повалені дерев, очищені | | | |від гілок, розділені довгомірних сортиментів і окоренні | | | |лісоматеріалів | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Палубний кряж |Deck wood |Лісоматеріали для виробництва палубних та шлюпкових | | | |пиломатеріалів | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Пиловочник |Sawlog |Колода для виробництва пиломатеріалів загального призначення | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Пиломатеріали |Sawn timber |Пилопродукція визначених розмірів і якості з двома | | | |плоскопаралельними пластами 2,7 м і більше з градацією 0,3 м | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Пневий осмол |Resinous wood |Ядрова частина зрілого пенька і коренів хвойних порід | | | |призначена для використання в якості сировини в | | | |смолоскипидарному і каніфольно-екстракційному виробництві | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Рейка |Lath |Плоскі бруски, тонкі вузькі дошки | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Руднична стійка |Pitprops |Округлі лісоматеріали для кріплення гірничних виробок | | ( ліс для кріплення) | | | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Зброєвий кряж |Block lot gun stock |Кряж для виробництва заготовок для зброї | | |production | | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Сортимент |Assortment |Лісоматеріали встановленого призначення | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Сортимент середньої довжини |Medium log |Округлий або колотий сортимент довжиною від 2 до 6,5 м включно| |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Сортимент для виробництва деревинних |Wood used for production of|Округлі або колоті сортименти і подрібнена деревина для | |плит |board |виготовлення плит і фасонних деталей на деревинній основі | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Середньотовщинний |Medium-sized wood |Округлий сортимент з товщиною у верхньому зрізі без кори від 14| |сортимент | |до 24 см включно | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Сірниковий кряж |Match log |Кряж для виробництва сірникового шпону | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Сучки |Branches |Відстаючі від стовбура здерев'янілі бокові пагони | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Технологічна щепа |Chips |Щепа для виробництва целюлози, деревинних плит і продукції | | | |лісохімічних і гідролізних виробництв | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Товарний кряж |Packing case wood |Кряж для виробництва пиломатеріалів, які використовуються у | | | |виробництві тари | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Паливна щепа |Crushed timber used as |Щепа для використання в якості палива | | |fire-wood | | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Фанерний кряж |Veneer log |Кряж для виробництва лущеного або струганого шпону | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Тонкомірний сортимент |Small-sized wood |Округлий сортимен, що має товщину у верхньому зрізі без кори| | | |від 2 до 13 см включно | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Чурак |Piece of log |Короткомірний округлий сортимент, довжина якого відповідає | | | |розмірам, необхідним для обробки на деревообробних станках | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Шпальний кряж |Log for sleepers |Кряж для виробництва шпал та перевідних брусів рейкових колій | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Щепа |Chips |Подрібнена деревина встановлених розмірів, отримана в | | | |результаті подрібнення деревинної сировини рубильними машинами| | | |і спеціальними пристроями | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Будівельна колода |Building timber |Колода, що використовується на будівництві, без повздовжнього | | | |розпилення | |--------------------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------| |Округлі лісоматеріали |Roundwood |Лісоматеріали, що отримані шляхом поперечного розділення | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору