Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 222 від 23.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 грудня 1996 р.
за N 715/1740

Про затвердження Санітарних правил і норм по
застосуванню харчових добавок
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
N 218 ( z0569-98 ) від 23.07.98 )

Відповідно до пункта 4 Положення про Міністерство охорони
здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 1992 р. N 469 ( 469-92-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Санітарні правила і норми по застосуванню
харчових добавок (додаються). 2. Заступникам головного державного санітарного лікаря
України, Головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному,
залізничному, повітряному транспорті, Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного
Комітету у справах охорони державного кордону України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України прийняти
указані санітарні правила до керівництва та застосування при
здійсненні державного санітарно-епідемічного нагляду. 3. Вважати такими, що не діють на території України Санітарні
правила по застосуванню харчових добавок від 29.09.78 N 1923-78. 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Головний державний санітарний лікар
України, перший заступник Міністра В.Ф.Марієвський
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 23.07.96
N 222
Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок
I. Загальна частина
1. Харчові добавки - природні або синтезовані речовини, які
навмисно вводяться до продуктів харчування з метою надання їм
необхідних властивостей (наприклад, органолептичних,
технологічних) і не вживаються самостійно у вигляді харчових
продуктів або звичайних компонентів їжі. Харчові добавки можуть
залишатися у харчових продуктах у повному обсязі або у вигляді
речовин, які утворюються після хімічної взаємодії добавок з
компонентами продуктів харчування. 2. Ці Санітарні правила і норми по застосуванню харчових
добавок (далі - СанПіН) не поширюються на забруднюючі сторонні
речовини (контамінанти), які ненавмисно потрапляють до продуктів
харчування під час вирощування рослин та тварин або агротехнічних
та ветеринарних заходів при виробленні, переробленні,
приготуванні, упакуванні, зберіганні, транспортуванні та
реалізації харчових продуктів внаслідок контакту з обладнанням,
тарою, зовнішнім середовищем; а також на живі мікроорганізми, їх
токсини, механічні домішки. 3. Згідно із санітарним законодавством України вироблення,
застосування та реалізація харчових добавок на території держави
повинні здійснюватися з дозволу МОЗ України. Забороняється ввезення та реалізація продуктів харчування,
які не відповідають вимогам санітарного законодавства України, в
тому числі тих, що вироблені з використанням речовин, які не
дозволені як харчові добавки. 4. Використання харчових добавок не повинно збільшувати
ступінь ризику можливого несприятливого впливу продукту на
здоров'я споживача, а також змінювати споживні властивості
харчових продуктів (за винятком деяких продуктів спеціального та
дієтичного призначення). Не дозволяється застосування харчових добавок з метою
приховування зіпсованості або недоброякісності сировини або
готового продукту. 5. Введення нових харчових добавок до продуктів або зміна
умов їх застосування вважається виправданим тільки тоді, коли це
спрямовано на досягнення вказаних нижче цілей і коли таких не
можна досягнути іншими технологічно доцільними засобами: а) зберігання природних властивостей та харчової цінності
продукту; зниження харчової цінності можливе у випадках, що
передбачені технологією виробництва спеціальних та дієтичних
продуктів; б) збільшення терміну зберігання, якості та стабільності
продукту або поліпшення його органолептичних властивостей, за
умови, якщо це не змінює суті харчового продукту, не вводить в
оману споживача та не збільшує ризику шкідливого впливу продукту
на здоров'я, у порівнянні з засобами, які застосовуються; в) поліпшення умов підготовки, оброблення, розфасування та
інших виробничих процесів, а також пакування, транспортування та
зберігання продуктів харчування. Але при цьому використання
харчових добавок не повинно сприяти приховуванню вад сировини або
змін в продукті, що виникають внаслідок недотримання встановлених
технологічних регламентів та санітарних норм і правил на кожному
етапі виробництва. 6. Харчові добавки повинні застосовуватися при виробництві
харчових продуктів у мінімально необхідній для досягнення
технологічного ефекту кількості, але не більш встановлених
максимально допустимих рівней (МДР), вказаних в цьому документі. Максимально допустимі рівні для харчових добавок, що наведені
в цих Санітарних правилах і нормах, означають найбільшу допустиму
кількість харчових добавок, що може додаватися або знаходитися в
харчовому продукті незалежно від того, чи додана вона до нього
безпосередньо, чи у складі іншого продукту (напівфабрикату), який
вводиться згідно з рецептурою при виготовленні готового продукту. Максимально допустимі рівні харчових добавок у продукті,
розраховані як визначені хімічні сполуки, або елементи, або інакше
означені речовини, наводяться в мг на 1 кг готового продукту або
напівфабрикату (якщо це спеціально обумовлено). Для харчових добавок, що не становлять загрози для здоров'я
людини, навіть у великих дозах, граничний вміст добавки
визначається технологічними інструкціями (ТІ) і не потребує
спеціальних методів інструментального контролю її вмісту в
готовому продукті харчування. 7. Склад та ступінь чистоти речовин, що використовуються як
харчові добавки, визначаються спеціальною технічною документацією
до кожного виду харчових добавок за погодженням з МОЗ України. 8. Використання харчових добавок дозволяється Головним
державним санітарним лікарем України на підставі позитивного
висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи. Впровадження у виробництво дозволених харчових добавок на
окремих підприємствах здійснюється під контролем установ державної
санітарно-епідеміологічної служби на місцях. Отримання висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи
здійснюється у відповідності з наказом МОЗ України від 20.10.95 р.
N 190 ( z0004-96 ). 9. Відомчий контроль за належним застосуванням харчових
добавок на підприємстві, їх якістю, вмістом в харчових продуктах
покладається на технологічну службу підприємства та виробничу
лабораторію. 10. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та вибірковий
контроль за використанням харчових добавок та їх вмістом в
харчових продуктах здійснюється державною
санітарно-епідеміологічною службою на місцях згідно зі ст.33
Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
( 4004-12 ) благополуччя населення". 11. Методи по ідентифікації та визначенню харчових добавок у
продуктах харчування регламентуються спеціальними документами
загального або відомчого характеру. 12. Вимоги цих СанПіН поширюються на харчові добавки та
продукти з ними, які надходять для реалізації на територію
України, виробляються на підприємствах харчової промисловості та
громадського харчування незалежно від їх відомчої належності,
підпорядкування та форми власності. 13. Питання про використання харчових добавок та їх сумішей,
що не включені до переліку, поданому у додатку N 1, повинно
вирішуватися виключно Міністерством охорони здоров'я України. 14. На споживчій упаковці харчових продуктів, виготовлених із
застосуванням харчових добавок, необхідно вказувати назву кожної
харчової добавки (хімічну, чи торговельну назву або міжнародний
символ). 15. Можливість використання або порядок реалізації, або
утилізації продукції, яка за типом, кількістю та призначенням
харчових добавок не відповідає вимогам цих СанПіН, визначається
Міністерством охорони здоров'я України у відповідності з чинним
законодавством. 16. Дозвіл обмежений, умовний або необмежений в часі на
застосування харчової добавки, а також зміни в умовах її
застосування видається Міністерством охорони здоров'я України. При розгляді допустимих концентрацій добавки (або продуктів
її взаємодії з компонентами харчових продуктів) у продукті
харчування враховуються результати токсикологічних та інших
біологічних випробувань речовини, що пропонується у вигляді
харчової добавки, вірогідне сумарне добове надходження її до
організму людини з усіх джерел; беруть до уваги наявні
рекомендації щодо рівня вмісту добавки в продукті та прийнятного
добового надходження її в організм людини з їжею, які містяться в
офіційних матеріалах Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. Принципово може бути дозволена найменша концентрація харчової
добавки в продукті, яка необхідна для досягнення бажаного
технологічного ефекту. 17. Клопотання про дозвіл на використання нової добавки
повинно містити такі обов'язкові матеріали: а) детальну характеристику речовини, що пропонується для
використання у вигляді харчової добавки: її фізико-хімічні
властивості, спосіб отримання, вміст напівпродуктів, домішок,
ступінь очищення (чистоти), діючі нормативи (ДСТ, ТУ та інші) або
проекти аналогічних документів; б) детальне обгрунтування мети та необхідності застосування
нової речовини, її переваг перед способами, що вже
використовуються для досягнення того ж технологічного ефекту; в) проект технологічної інструкції по виробництву продукту та
проведення технологічного процесу, пов'язаного з застосуванням
харчової добавки, в якій слід відобразити спосіб застосування та
кількісний вміст добавки у кінцевому продукті; г) перелік харчових продуктів, в яких може бути присутня ця
харчова добавка; д) коло споживачів харчового продукту, виготовленого з
застосуванням харчової добавки, що пропонується; е) методи визначення харчової добавки або продуктів її
перетворення в харчовому продукті; запропоновані методи повинні
бути специфічними та достатньо чутливими; У випадку пропонування імпортованих харчових добавок, поряд з
викладеним вище, подаються документи про їх склад та дозвіл
органів охорони здоров'я на їх використання в країні-експортері. 18. Перелік харчових добавок, дозволених до використання при
виробництві продуктів харчування або для продажу кінцевому
споживачеві, підлягає систематичному перегляду з урахуванням
поточної інформації. Спеціальним розпорядженням Міністерства охорони здоров'я
України дозвіл на використання харчової добавки може бути
відкликаний або змінені умови її застосування в разі отримання
нової інформації про цю харчову добавку. 19. Відповідальність за дотримання цих СанПіН покладається на
керівників підприємств (незалежно від форм власності), які
випускають продукти харчування з застосуванням харчових добавок, а
також керівників підприємств громадського харчування та торгівлі. Особи, які винні в порушенні діючих СанПіН, несуть
персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством. 20. За якість харчових добавок та дотримання даних СанПіН
відповідальність несуть господарюючі суб'єкти, які виготовляють
харчові добавки. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та вибірковий
контроль за додержанням Санітарних норм і правил по застосуванню
харчових добавок при виробництві та використанні харчових добавок
здійснюється санітарно-епідеміологічною службою на місцях згідно
з санітарним законодавством.
II. Спеціальна частина
Перелік харчових добавок подано в додатку N 1
За призначенням харчові добавки умовно поділяються на класи:
1. Барвники. Для підбарвлення продуктів харчування
використовуються барвники, які містять в собі природні пігменти
рослинного або тваринного походження - природні барвники, а також
синтетичні або штучні барвники, які містять синтезовані хімічним
шляхом пігменти, що не зустрічаються в природі. Для синтетичних
барвників обов'язково, а до натуральних - вибірково встановлюються
максимально допустимі рівні. Синтетичні барвники можуть
застосовуватись як поодинці, так і в сумішах між собою. При цьому
сумарна доза барвників в продукті не повинна перевищувати
концентрацію того барвника, який має меншу межу. Продукти харчування, які не підлягають забарвленню або
підбарвленню подані в додатку N 2 до СанПіН. Для підбарвлення
харчових продуктів можна застосовувати барвники в кількості,
мінімально необхідній для досягнення звичного або природного
інтенсивного кольору. Барвники повинні надходити та зберігатися на виробничих
підприємствах харчової промисловості в упаковці заводу-виробника. Для виробничих потреб в цехах розчини барвників та їх сумішей
мають зберігатися в спеціальній закритій тарі, яка забезпечує
зручне дозування. На тарі повинна бути етикетка з чіткою назвою
барвника або суміші, позначена концентрація, розчинник, дата
виготовлення або отримання барвника. Харчові барвники на підприємствах повинні зберігатися в
спеціально відведених приміщеннях або шафах, які забезпечують
умови зберігання барвника, позначені в технічній документації. 2. Консерванти - речовини, які здатні збільшувати строк
зберігання харчових продуктів шляхом захисту їх від
мікробіологічного псування. Хімічні консерванти не повинні погіршувати органолептичні
властивості продуктів. Не дозволяється вводити хімічні консерванти у продукти
масового споживання, такі як: молоко, борошно, хліб, свіже м'ясо,
спеціалізовані дієтичні продукти і продукти дитячого харчування, а
також у вироби, які позначаються як "натуральні". Харчові продукти або вироби, у які надходять консерванти з
сировиною або напівфабрикатами (вторинне надходження), повинні
відповідати (щодо наявності та вмісту консервантів) вимогам,
встановленим для готового продукту. Для консервування продуктів можна використовувати комбінації
не більш ніж з двох хімічних консервантів. При цьому сумарна
концентрація консервантів у продукті не повинна перевищувати
концентрацію того консерванту, який має меншу межу. При використанні нітриту натрію (азотистокислого натрію) або
нітриту калію (азотистокислого калію) у виробництві харчових
продуктів необхідне дотримування особливих запобіжних заходів, а
саме: - на підприємствах-виробниках затверджується список осіб, які
працюють з нітритом натрію і/або з нітритом калію; - сухі нітрити натрію та калію зберігаються окремо від інших
матеріалів в закритому та опломбованому приміщенні; - у виробничі цехи нітрит натрію і нітрит калію повинні
надходити з лабораторії тільки у вигляді робочих розчинів з
зазначенням концентрації; - розчини нітритів можуть знаходитися у виробничих цехах
тільки у спеціально призначеній закритій тарі під замком, з чітким
написом "НІТРИТ НАТРІЮ", "НІТРИТ КАЛІЮ"; - запас робочого розчину у цеху не повинен перевищувати
змінної потреби; - використання тари, призначеної для розчинів нітритів, не
допускається для інших цілей. За правильність зберігання та
використання розчинів нітриту натрію і/або нітриту калію в цеху
несе відповідальність начальник цеху підприємства-виробника. 3. Регулятори кислотності - речовини, які змінюють або
регулюють кислотність або лужність харчових продуктів. Харчові
кислоти, які надходять у роздрібний продаж для використання у
домашньому господарстві, повинні розфасовуватися у дрібну, зручну
для споживання, тару і мати на етикетці стислу інструкцію про
спосіб вживання і рекомендації стосовно дозування, а також
позначення "ХАРЧОВА, (-ИЙ)". Кислоти, основи, солі, що використовуються як харчові
добавки, на харчових підприємствах повинні зберігатися окремо від
харчових продуктів і харчової сировини в умовах, що відповідають
вимогам нормативно-технічної документації. Кислоти, основи, солі
(у випадках необхідності знаходження їх у виробничих цехах)
повинні зберігатись у спеціальній тарі, маркованій чіткою
етикеткою з зазначенням речовини, концентрації, дати отримання. 4. Антиоксиданти - речовини, що подовжують термін зберігання
продуктів харчування шляхом захисту їх від псування (наприклад,
прогірклість жирів і зміна кольору), викликаного окисленням. Введення антиоксидантів у жири допускається тільки при
виробництві харчових жирів, призначених для тривалого зберігання
(більш 3-х місяців). Антиоксиданти слід вводити у високоякісні
свіжі жири. В одному харчовому продукті може використовуватись тільки
один антиоксидант, не беручи до уваги синергістів. 5. Емульгатори - речовини, що сприяють створенню або
збереженню гомогенної суміші двох або більш несумісних фаз
(наприклад, рослинної олії і води) у продукті харчування. 6. Стабілізатори - речовини, що сприяють підтримці незмінного
фізико-хімічного стану продукту харчування, дозволяючи зберігати у
продукті гомогенну дисперсію двох або більше речовин, що не
змішуються. До них відносяться також речовини, які стабілізують,
зберігають або посилюють наявний колір продукту харчування. 7. Загущувачі - речовини, що підвищують в'язкість продукту
харчування. Эмульгатори, стабілізатори та загущувачі використовуються для
створення і збереження консистенції, що характеризується стійкістю
колоїдних систем в готовому харчовому продукті. Емульгатори і стабілізатори вносяться, звичайно, у продукт у
дрібнодисперсному стані (розчини, колоїдні розчини, емульсії). У
процесі підготовки зазначених харчових добавок до введення
необхідно дотримуватись умов, які запобігають забрудненню сполуки,
що вводяться у продукт. Одночасно в продукт може вводитись декілька емульгаторів або
стабілізаторів. При цьому сукупна концентрація емульгаторів або
стабілізаторів не повинна перевищувати найменшої межі
концентрації, встановленої для одного з компонентів суміші. 8. Модифіковані крохмалі - речовини, отримані шляхом однієї
(або більше) хімічної обробки їстивних крохмалів, які могли бути
піддані фізичній або ферментативній обробці і які можуть бути
розрідженими лугом, кислотою або відбіленими. 9. Желюючі агенти - речовини, які надають продукту харчування
густини шляхом утворення гелю. 10. Глазуруючі агенти - речовини, які при нанесенні на
зовнішню поверхню продукту харчування надають йому блискучий
вигляд або створюють захисне покриття. 11. Зволожувачі - речовини, які попереджують висихання
продукту харчування шляхом протидії впливу атмосфери з низькою
відносною вологістю або сприяють розчиненню порошку у водному
середовищі. 12. Антиспікаючі агенти - речовини, що послаблюють тенденцію
до злипання окремих часток продукту. Використовуються для
попередження злежування або грудкування деяких сипучих продуктів у
процесі зберігання. При цьому додавання антиспікаючих агентів не
повинне змінювати органолептичні властивості продуктів або
прозорості солі. 13. Агенти для обробки борошна та поліпшувачі борошна і хліба
- речовини, що використовуються з метою підвищення хлібопекарських
якостей пшеничного борошна. Допускається додавання у борошно або
опару. Обробка борошна здійснюється на хлібопекарських
підприємствах безпосередньо перед замішуванням тіста або у процесі
приготування опари. Для рівномірного розподілення речовин, що додаються у борошно
або у тісто, бажано застосовувати автоматичні дозатори і надійні
диспергуючі пристрої. Обробка борошна, призначеного для
роздрібного продажу, не дозволяється. Речовини для обробки
борошна, які є енергійними оксидантами, повинні зберігатись на
хлібопекарських підприємствах окремо від харчової сировини в
умовах, передбачених відповідною технічною документацією. 14. Наповнювачі - речовини, що збільшують об'єм продукту
харчування без істотного збільшення його енергетичної цінності. 15. Підсилювачі смаку і аромату - речовини, що підсилюють
властивий продукту харчування смак або аромат. 16. Запашні речовини а) Натуральні ароматизатори та ароматичні речовини - це
препарати та окремі речовини, що можуть допускатися для споживання
людиною, отримані винятково фізичними процесами з рослинної
сировини, іноді тваринних тканин, або в їх природному стані, або у
переробленому вигляді. б) Натурально-ідентичні ароматичні речовини - це речовини,
хімічно ідентичні речовинам, які містяться у натуральних
продуктах, призначених для споживання людиною в обробленому або
необробленому вигляді. в) Штучні ароматичні речовини - це такі речовини, які до
цього часу не були ідентифіковані у натуральних продуктах,
призначених для споживання людиною, в обробленому і необробленому
вигляді. Для надання харчовим продуктам специфічного аромату можуть
використовуватись натуральні екстракти і настої, плодоягідні соки,
сиропи, прянощі, есенції, ароматизатори. Використання водних, спиртових і вуглекислотних екстрактів, а
також настоїв з рослинної сировини, що звичайно вживаються в їжу,
плодоягідних соків, вин, коньяків, лікерів, свіжих і сухих
прянощів, продуктів їх механічної переробки, що відповідають
діючим стандартам, не регламентуються даними Санітарними правилами
і нормами. Зазначені продукти використовуються згідно з діючими
рецептурами і технологічними інструкціями. Ароматичні харчові есенції і ароматизатори є
баготокомпонентними розчинами або суміші настоїв, спиртів,
сиропів, екстрактів з натуральної сировини, ефірних масел,
синтетичних запашних та інших органічних речовин, виготовлені
промисловим способом на спеціалізованих підприємствах. В
залежності від концентрації запашних речовин у розчині есенції
поділяються на одно-, двох- і чотирьох кратні. Рецептури і
технічні умови на ароматичні харчові есенції і ароматизатори
узгоджуються Міністерством охорони здоров'я України. Включення у нові рецептури есенцій або ароматизаторів, що не
використовувались раніше, хімічних речовин (компонентів)
допускається тільки з дозволу Міністерства охорони здоров'я
України. Для позначення хімічних речовин, що входять до рецептури
есенцій, слід використовувати хімічні назви речовин, а не
торговельні. Не допускається ароматизація синтетичними запашними
речовинами (есенціями, що їх містять) натуральних продуктів
харчування або напоїв для посилення властивого їм природнього
аромату, продуктів дитячого харчування. Ароматичні харчові есенції і ароматизатори доставляються і
зберігаються на виробничих підприємствах в упаковці
заводу-виробника. Для виробничих потреб у цехах допускається зберігання есенцій
у дрібнішій розфасовці (у тарі), при цьому на этикетці повинні
бути вказані: назва есенції, її кратність, номер партії. Використання харчових ароматичних есенцій і ароматизаторів
повинно здійснюватись суворо у відповідності з їх призначенням.
Есенції, що призначені для ароматизації одних видів продуктів,
використовувати для інших продуктів не допускається без дозволу
Міністерства охорони здоров'я України. Ароматичні речовини повинні рівномірно розподілятись у
продукті харчування. Для досягнення цього бажано застосування
спеціальних дозаторів для ароматизаторів. Харчові продукти та напої, ароматизовані синтетичними
запашними речовинами (есенціями), повинні мати на споживчій
упаковці інформації про наявність у продукті ароматичних харчових
есенцій або окремих запашних речовин. Для використання у домашньому господарстві деякі ароматичні
харчові есенції та ванілін повинні випускатись у дрібній
розфасовці і мати на етикетці коротку інструкцію по застосуванню і
дозуванню. Враховуючи, що основною метою застосування ароматизаторів є
надання готовому продукту гарних органолептичних властивостей,
кількість ароматизаторів, що додаються у продукт, визначається
затвердженими рецептурами на продукти і технологічними
інструкціями. 17. Підсолоджувачі - це група харчових добавок, які
використовуються з метою надання солодкого смаку продуктам
харчування. Застосування підсолоджувачів з метою економії цукру
неприпустимо з гігієнічних позицій, оскільки суперечить принципам
раціонального харчування. Підсолоджувачі використовуються у виробництві дієтичних
харчових продуктів спеціального призначення самостійно або у
комбінації з іншими підсолоджувачами, або цукром. Використовуючи
комбінацію підсолоджувачів, необхідно враховувати їх якісний і
кількісний синергізм. Підсолоджувачі застосовуються у промисловому виробництві
продуктів харчування на підприємствах харчової промисловості.
Рецептури та етикетки на кожний конкретний вид харчового продукту
з використанням підсолоджувача повинні узгоджуватись у порядку,
встановленому Міністерством охорони здоров'я України. Етикетка кожної пакувальної одиниці харчового продукту з
підсолоджувачем повинна містити інформацію про нього, а для
аспартаму - попереджувальний надпис: "містить джерело
фенілаланіну". Підсолоджувачі можуть поставлятися на ринок з метою продажу
кінцевому споживачеві для індивідуального використання як
"підсолоджувачі до столу" у дозованому вигляді. При цьому
торговельний опис підсолоджувача до столу повинен містити термін:
"підсолоджувач до столу на основі..." з зазначенням конкретної
підсолоджуючої речовини. Препарати повинні бути забезпечені
анотацією (стисла інструкція про призначення речовини, спосіб
вживання, рекомендації щодо дозування у їжу або добового
споживання, існуючі протипоказання). Підсолоджувачі можуть бути використані у громадському
харчуванні тільки для приготування дієтичних страв, при цьому у
кожній порції вміст підсолоджувача не повинен перевищувати його
разову дозу. Використання підсолоджувачів замість цукру у
харчуванні дитячих організованих колективів неприпустимо. Продукти
дитячого харчування не повинні містити підсолоджувачі. 18. Ферментні препарати - речовини, що використовуються у
харчовій промисловості з метою інтенсифікації технологічних
процесів і підвищення якості харчових продуктів. Це препарати
мікробіологічного синтезу, отримані з культур бактерій, дріжджів
мікроскопічних і пліснявих грибів. Поруч з комплексом ферментів у
препаратах можуть міститись деякі домішки і наповнювачі. Для виробництва ферментних препаратів використовуються штами
мікроорганізмів, дозволені МОЗ України, патогенні і токсигенні
штами не можуть бути використані у виробництві ферментних
препаратів для харчової промисловості. Ці правила не поширюються
на допоміжні продукти, які застосовуються у харчових виробництвах,
пов'язаних з мікробіологічними процесами - дріжджі, бактеріальні
закваски. Найменування ферментних препаратів звичайно вміщує у собі
інформацію: про вид активності ферменту (протеолітична,
амілолітична тощо); про вид мікроорганізмів-продуцентів, що
використовуються, і про методи культивування (П-поверхневий,
Гглибинний); про ступінь концентрації ферментів в порівнянні з
вихідною культурою. Готові ферментні препарати не повинні містити життєздатні
форми продуцента. Склад препаратів регламентується технічною
документацією. 19. Органічні розчинники - використовуються при виробництві
харчових продуктів і допоміжної харчової сировини; для
приготування екстрактів, есенцій; для екстракції з подальшим
звільненням продукту від екстрагенту. 20. Розчинники-носії - речовини для розчинення, розрідження,
дисперсії або іншої фізичної модифікації продукту харчування без
змінення його технологічної функції (носії не повинні мати
власного технологічного ефекту), призначені для поліпшення
обробки, застосування ї споживання продукту харчування. При наявності розчинника у екстрактах і есенціях на етикетках
вказується вид розчинника і концентрація екстракту або есенції. Заміна марки розчинника допускається тільки з дозволу МОЗ
України (при поданні даних про режим дистиляції і повному
видаленні залишків розчинника з продукту). 21. Сорбенти, освітлювачі, матеріали для обробки - речовини,
що необхідні у випадках, коли з технологічних міркувань потрібно
видалити з продукту будь-який компонент (шляхом фільтрації,
обробки іонообмінними смолами, комплексонами та ін.). Матеріали
або напівпродукти, що застосовуються при цьому, не повинні
переходити у харчові продукти. Умови застосування цих матеріалів регламентуються
технологічними інструкціями (тривалість контакту, кількість
матеріалу або напівпродукту, спосіб його видалення після обробки).
Якщо матеріали для обробки використовуються неодноразово, повинні
бути вказані умови і способи регенерації або відмивання
використаних матеріалів, які дозволяють одержати матеріали, що
відповідають за своїми параметрами вимогам нормативно-технічної
документації до вихідних матеріалів. 22. Консервуючі гази - це гази, що вводяться в упаковку до,
під час і після розміщення в ній продукту харчування. 23. Пропеленти - гази, що виштовхують продукти харчування з
упаковки. Нижче наведений у вигляді таблиці перелік харчових добавок
різного призначення і регламенти їх використання. Всі харчові
добавки згруповані за індексами E.
Додаток N 1
до Санітарних правил і норм
по застосуванню харчових добавок
( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
N 218 ( z0569-98 ) від 23.07.98 )
Перелік харчових добавок —————————————————————————————————————————————————————————————————— Ін- | Харчова |Технологіч-|Застосування у виробництві|МДР, декс | добавка |на функція |продукту |мг/кг або E | | | |мг/л —————+———————————+———————————+——————————————————————————+————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 —————————————————————————————————————————————————————————————————— E 100 Куркуміни натуральні Ковбаси, салямі, сервелат, 20
Curcumins червоні сосиски, паштети, конди- у необх.
барвники терські вироби, маргарин кільк. E 101 Рибофлаві- натуральні За технологічної необхід- у необх.
ни жовті ності кільк.
Riboflavin барвники
Рибофлавін
-5-фосфат
Riboflavin-
5-phosphote
sodium E 102 Тартразін штучний Безалкогольні ароматизова- 100
Tartrazine жовтий ні напої E 104 Хіноліновий штучний зацукровані фрукти та ово- 200
жовтий жовтий чі, пресерви з червоних
Quineline барвники фруктів
yellow прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 200
інші кондвироби
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи аромати-
зовані молочні продукти 150
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 110 Жовтий штучний Безалкогольні ароматизова- 50
"сонячний жовтий ні напої
захід" барвник зацукровані фрукти та ово- 200
спеціаль- чі, пресерви з червоних
ний жовтий фруктів
FCF прикраси та покриття 500
Sunset бісквіти, торти, вафлі та 50
yellow інші кондвироби
FCF їстівні цукрові глазурі; 50
десерти, включаючи арома-
тизовані молочні продукти
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 120 Карміни натуральні Безалкогольні ароматизовані 100
Carmines червоні напої
барвники зацукровані фрукти та ово- 200
чі, пресерви з червоних
фруктів
прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 200
інші кондвироби
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи аромати-
зовані молочні продукти 150
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 121 Цитрус штучний В Україні заборонений 0
червоний 2 червоний
Citrus барвник
red 2 E 122 Азорубін, штучний Безалкогольні ароматизова- 50
кармазін червоний ні напої
Azorubine барвник зацукровані фрукти та ово- 200
чі, пресерви з червоних
фруктів
прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 50
інші кондвироби
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи арома-
тизовані молочні продукти 50
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 123 Амарант штучний В Україні заборонений 0
Amaranth барвник Безалкогольні ароматизова- 50 E 124 Понсо 4R штучний ні напої
Ponceau 4R червоний зацукровані фрукти та ово- 200
барвник чі, пресерви з червоних
фруктів
прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 50
інші кондвироби
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи арома-
тизовані молочні продукти 50
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 127 Эритрозин штучний Вишня для коктейлю та в 200
Erythrozine червоний цукрі
барвник вишня в сиропі 150
E 128 Червоний 2G штучний Ковбаси з вмістом крохмалю 20
Red 2G червоний більше 6%
барвник оболонки та прикраси 100 E 129 Спеціальн. штучний Безалкогольні ароматизова- 100
червоний AG червоний ні напої
Allura red барвник зацукровані фрукти та ово- 200
AG чі, пресерви з червоних E 131 Синій штучний фруктів
патентова- синій прикраси та покриття 500
ний V барвник бісквіти, торти, вафлі та 200
Patent інші кондвироби
blue V їстівні цукрові глазурі; 150 E 132 Індигокар- штучний десерти, включаючи арома-
мін синій тизовані молочні продукти
Indigotine барвник морозиво 30 E 133 Діаманто- штучний ароматизований плавлений 100
вий синій синій сир
FCF барвник соуси, спеції, приправи 500
Brilliant гірчиця 300
blue FCF рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 140 Хлорофіли натураль- За технологічної необхід- в необх.
Chlorophylls ний зеле- ності кільк.
ний барв-
ник E 141 Мідні натураль- За технологічної необхід- в необх.
комплекси ний зеле- ності кільк. хлорофілів ний барв- Chlorophylls ник copper complexes E 142 Зелений S штучний Безалкогольні ароматизовані 100
Green S зелений напої зацукровані фрукти та 200 E 143 Зелений штучний овочі, пресерви з червоних
міцний FCF зелений фруктів
Fast green барвники прикраси та покриття 500
FCF бісквіти, торти, вафлі та 200
інші кондвироби 150
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи аромати-
зовані молочні продукти
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 150a Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх.
колер I ний кори- ності кільк.
простий чневий-
Caramel проста
I-plain карамель-
барвник E 150b Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх.
колер II ний корич- ності кільк.
Caramel невий-
II-Caus- карамель,
tic отримана
sulfite за лужно-
сульфітною
технологі-
єю E 150c Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх.
колер III ний корич- ності кільк.
Caramel невий-
III- карамель,
ammonian отримана
process за аміач-
ною техно-
логією E 150d Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх.
колер IV ний кори- ності кільк.
Caramel чневий-
IV- карамель,
ammonia- отримана
sulphite за аміач-
но-суль-
фітною
техноло-
гією E 151 Діаманто- Штучний Безалкогольні ароматизова- 100
вий чор- чорний ні напої
ний PN барвник зацукровані фрукти та ово- 200
Brilliant (засто- чі, пресерви з червоних
black PN совує- фруктів
ться в прикраси та покриття 500
сполуче- бісквіти, торти, вафлі та 200
нні з інші кондвироби 150
іншими їстівні цукрові глазурі;
барвни- десерти, включаючи арома-
ками) тизовані молочні продукти
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 152 Вугілля натураль- За технологічної необхід- в необх.
Carbon ний ності кільк. black чорний (hydro- барвник carbon)
E 153 Вугілля натураль- За технологічної необхід- в необх.
рослинне ний чор- ності кільк. Vegetable ний carbon барвник E 154 Коричне- штучний Копчена та в'ялена риба 20
вий FK коричне-
Brown FK вий
барвник E 155 Коричне- штучний Безалкогольні ароматизова- 50
вий НТ коричне- ні напої
Brown NT вий зацукровані фрукти та ово- 200
барвник чі, пресерви з червоних
фруктів
прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 50
інші кондвироби 50
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи арома-
тизовані молочні продукти
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 160a Каротини: барвники Маргарини, вершкове масло, 6
Carotenes органічні сири в перера-
-бета-ка- оранжеві хунку на
ротин синтетич- каротин
синтетич- ний ана-
ний лог
Beta
carotene
sinthetic
-екстракти натуральні За технологічної необхід- в необх.
натуральн. оранжеві ності кільк.
каротинів барвники
Natural
extracts E 160b Экстракти натураль- Маргарин, вершкове масло, 10
аннато ні оран- кондитерські вироби з бо-
(аннато, жеві бар- рошна, десерти, лікери
біксин, вники сири тверді 15
норбіксин) їстивна глазур 20
Annato очищені рослинні олії в необх.
extracts (для відновлення кольору) кільк.
E 160с Маслосмо- натураль- За технологічної необхід- в необх.
ли, пап- ні оран- ності кільк.
рики жеві
екстракт каротино-
паприки, їди-барв-
капсофук- ники
син,
капсантен
Paprika
oleoresins E 160d Лікопін натураль- Безалкогольні ароматизова- 100
Lycopene ні оран- ні напої E 160e Бета-апо-8- жеві зацукровані фрукти та ово- 200
каротинол каротино- чі, пресерви з червоних
Beta-apo-8- їди-барв- фруктів
carotenal ники прикраси та покриття 500 E 160f Бета-апо-8- натураль- бісквіти, торти, вафлі та 200
каротино- ні оран- інші кондвироби 150
вої кислоти жеві їстівні цукрові глазурі;
метиловий каротино- десерти, включаючи арома-
або етило- їди-барв- тизовані молочні продукти
вий ефіри ники морозиво 30
Beta-apo-8- ароматизований плавлений 100
carotenoic сир
acid methyl соуси, спеції, приправи 500
or ethyl гірчиця 300
ester рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 161a Флавоксан- натураль- * *
тин ні жовті
Flavoxanthin та оран-
жеві фла-
воноїди E 161b Лютеїн натураль- Безалкогольні ароматизова- 100
Lutein ні жовті ні напої
та оран- зацукровані фрукти та ово- 200
жеві фла- чі, пресерви з червоних
воноїди- фруктів
барвники прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 200
інші кондвироби 150
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи арома-
тизовані молочні продукти
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 161c Крипто- натураль- * *
ксантин ні жовті
Kryptoxan- та оран-
thin жеві фла- E 161d Рубіксан- воноїди- * *
тин барвники
Rubixan-
thin E 161e Віолоксан- натураль- * *
тин ні жовті
Violoxan- та оран-
thin жеві фла- E 161f Родоксан- воноїди- * *
тин барвники
Rhodoxan-
thin E 161g Кантаксан- Готові ковбаси 30
тин
Kanthaxan-
thin E 162 Червоний натураль- За технологічної необхід- в необх.
буряковий ний чер- ності кільк.
бетанін воний
Beet red барвник E 163 Антоціани натураль- За технологічної необхід- в необх.
Anthocya- ні черво- ності кільк.
nins ні та си-
-екстракт ні, виго-
із шкіроч- товлені
ки виног- фізичним
раду, ено- способом
барвник барвники
Grape skin
extract
-екстракт
із чорної
смородини
Blackcur-
rant
extract E 164 Шафран натураль- Кондитерські вироби, кон- в необх.
Saffron ний жов- дитерські вироби з борош- кільк.
тий каро- на, хлібобулочні із здоб-
тиноїд ного тіста, лікеро-горіл-
барвник чані вироби E 166 Сандалове * *
дерево
Sandalwood E 170 Вуглекислі білий піг- За технологічної необхід- в необх.
солі каль- мент, до- ності кільк.
цію бавка, що
(карбонат перешкод-
кальцію) жає зле-
Calcium жуванню
carbonates та груд-
коутво-
ренню,
стабіліза-
тор E 171 Титану білий піг- За технологічної необхід- в необх.
двоокис мент ності кільк.
Titanium
dioxide E 172 Оксиди та червоний, За технологічної необхід- в необх.
гідроок- жовтий та ності кільк.
сиди за- чорний
ліза пігменти
Iron
oxides
and
hydroxides E 173 Алюміній срібний Зовнішні оболонки кондви- в необх.
Aluminium пігмент робів для оздоблення тортів кільк.
powder та тістечок E 174 Срібло барвник Зовнішні оболонки кондви- в необх.
Silver робів (за виключенням кільк.
шоколаду) E 175 Золото барвник Зовнішні оболонки кондви- в необх.
Gold робів (за виключенням кільк.
шоколаду) E 180 Літолфук- барвник Їстівні оболонки сирів в необх.
син ВК кільк.
Рубіновий
літол ВК
Lithol
rubine BK E 181 Таніни освітлюва- Оцет харчовий, пиво, вина 100
харчові чі, барв-
Tannins, ники, ему-
(food льгатори,
grade) стабіліза-
тори E 200 Сорбінова консервант Сирокопчені ковбаси 500
кислота молоко згущене 2000
Sorbic acid сири, що дозрівають, сири 1000
плавлені
ікра зерниста лососевої 1000
та осетрової риби
крем для оздоблення торта 2000
випічка 1000
джем, мармелад, повидло 500
соки плодові та ягідні для 1000
наступної переробки
соки плодоягідні 600
плодоовочеві консерви 800
соуси, гірчиця 1000
маргарини 800
майонези 1000
емульсії жирів (виключаючи 38
олію) з вмістом жирів не
менше 60%
вина 200
безалкогольні напої 500
пакувальні матеріали для 1000-3000
продуктів харчування мг/кв.м
E 201 Сорбат консервант Див.сорбінову кислоту Регла-
натрію менти в
Sodium перера-
sorbate хунку
на сор-
бінову
кислоту
к.1,20 E 202 Сорбат консервант Див.сорбінову кислоту к.1,34
калію
Potassium
sorbate E 203 Сорбат консервант Див.сорбінову кислоту к.1,17
кальцію
Calcium
sorbate
(L, D і
LD) E 210 Бензойна консервант Меланж яєчний 700
кислота ікра рибна делікатесна та 1000
Benzoic пробойна,
acid пресерви рибні 700
повидло, мармелад
плодоягідні пюре-пульпи
(напівфабрикати), сухо-
фрукти
маргарин, емульговані соу- 1000
си з вмістом жирів не мен-
ше 60%, емульсії жирів з 2000
вмістом жирів не менше 60%,
безалкогольні напої 150
вина, ароматизовані напої
на основі вина, спиртні на-
пої міцністю менше 15%
об'ємних відсотків
дріжджі (при вирощуванні 200
маточних культур) 1000 мг/л
шумуючої
рідини в
гот.
дріжд.
залиш.-0
Див.бензойну кислоту Регламен-
ти у пе-
рерахунку
на бен-
зойну
кислоту
к.1,18
E 211 Бензоат консервант Див.бензойну кислоту
натрію
Sodium
Benzoate E 212 Бензоат консервант Див.бензойну кислоту
калію
Pottasium
benzoate E 213 Бензоат консерванти Див.бензойну кислоту
кальцію
Calcium
benzoate E 214- Похідні консерванти * *
E 219 параок-
си-бен-
зойної
кислоти E 220 Сірки консер- Консерви фаршеві з скумбрії 100
двоокис вант, цукерки з фруктово-ягідними 20 (зал.
Sulphur антиокси- корпусами, з напів-
dioxide дант, карамель фабр.)
(загаль- стабілі- пастила, мармелад, желейні 100
ний) затор кондитерські вироби, фрукти (зал. з
консисте- глазуровані напів-
нції фабр.)
галети, печиво затяжне 100 (зал.
від введ.
піросу-
льфіта)
фрукти сушені, що належать 1000
термічній обробці
ізюм 100
капуста сушена 600
картопля сушена 400
картопля дегідратована 150
гранульована
картопля обчищена (оброб- 20 в си-
лення проти потемніння) рій, 2 у
вареній
20 (зал.
з напів-
повидло, джем фабр.)
плодоягідні пюре, пульпи 1000-2000
(напівфабрикати) 6
сік виноградний десуль- 50
фітований
сік апельсиновий, грейп-
фрутовий, яблучний,
ананасовий 170
ферментаційний оцет 250
гірчиця 200-210
вино виноградне (кріплене, 250-300
десертне, лікерне)
вино виноградне столове 200
(напівсухе, напівсолодке),
шипуче
вино плодоягідне, сидр 50
желатин, крохмаль E 221 Натрію консерван- Див. сірки двоокис регламен-
сульфіт ти, анти- ти у пе-
Sodium оксиданти рерахунку
sulphite та стабі- на сірки
лізатори двоокис
к.1,98 E 222 Натрію консерван- Див. сірки двоокис регламен-
гідросу- ти, анти- ти у пе-
льфіт оксиданти рерахунку
Sodium та стабі- на сірки
hydrogen лізатори двоокис
sulphite к.1,63 E 223 Натрію консервант, Листковий напівфабрикат, к.1,48
метабі- розпушувач виготовлений на потоко- 120-140
сульфіт во-механізованих лініях мг/кг
Sodium борошна
metabi- залишкові
sulphite кількості
в напів-
фабрикаті
не більше
100, в
готовому
торті не
більше
70 мг/кг
- в пере-
рахунку
на SO2 E 224 Калію ме- консервант, Листковий напівфабрикат, к.1,48
табісуль- розпушувач виготовлений на потоко- 120-140
фіт во-механізованих лініях мг/кг
Potassium борошна
metabi- залишкові
sulfite кількості
E 225 Калію консерванти Див. сірки двоокис в напів-
сульфіт фабрикаті
Potassium не більше
sulphite 100, в E 226 Кальцію консерванти Див. сірки двоокис готовому
сульфіт торті не
Calcium більше
sulphite 70 мг/кг
E 227 Кальцію консерванти Див. сірки двоокис - в пере-
гідро- рахунку
сульфіт на SO2
Calcium
hydgen-
sulphite E 228 Калію консерванти Див. сірки двоокис
бісульфіт
Potassium
bisulphite E 230 Біфеніл, консервант Оброблення поверхні цит- 70
дифеніл русових
Diphenyl E 231 Ортофеніл консервант Оброблення поверхні цит- 12
фенол русових
o-pheny-
phenol E 232 Натрію консервант Оброблення поверхні цит- в пере-
ортофеніл русових рахунку
фенол на ор-
Sodium o- тофені-
phenyl- лфенол
phenol к.1,13 E 233 Тіабен- консервант Оброблення поверхні цитру- 6
дазол сових,
Thiaben- бананів 3
dasole E 234 Нізін консервант Овочеві консерви (зелений 100
Nisin антибіоти- горох, томати, кольорова 1 мг/кг
чної при- капуста та ін.) заливки
роди витриманий та плавлений 12,5
сир E 235 Пімаріцин консервант Оброблення поверхні сирів 1 мг/дм2,
(Натаміцин антибіоти- проник-
Pimaricin чної при- ність на
(Natamy- роди глибину
cin) не біль-
ше 5 мм
- Лактоцид консервант У виробництві спирту 100 мг/л
браги
- Аллілгір- консервант Вина столові 1,2
чична
олія
- Перекис консервант Напівфабрикати-заготовки залишки в
водню для консервної промислово- готових
сті з моркви, цибулі та напівфаб-
білого коріння рикатах
не припу-
скаються
- Юглон консервант Сиропи товарні плодоягід- залишко-
синтети- ні, соки плодові та ягід- вий вміст
чний ні для наступної перероб- не більше
ки з метою приготувания 0,3 мг/л
безалкогольних напоїв готового
напою E 236 Мурашина консервант Соуси 200
кислота ароматизовані вина 100
Formic сиропи плодоягідні, пасти 800
acid фруктові, повидло
маринади 1800
безалкогольні напої 210 E 237 Натрій консервант Див.мурашину кислоту регламен-
мурашино- ти в пе-
кислий рерахунку
(формінат на мура-
натрію) шину кис-
Sodium консервант Дієтичні продукти лоту
formate солезамі- к.1,48
нник E 238 Кальцій консервант Дієтичні продукти відповід-
мураши- солезамі- но до
но-кис- нник рецептур
лий к.1,41
(формінат відповід-
кальцію) но до
Calcium рецептур
formate E 239 Гексаме- консервант В Україні заборонений 0
тиленте-
трамін
Hexame-
thylenet
etramin E 240 Формаль- консервант В Україні заборонений 0
дегід
Formal-
dehyde E 242 Диметил- консервант * *
дикарбо-
нат
Dimethyl
dicarbo-
nate
Регламен-
ти в пе-
рерахунку
на NaNO2
E 249 Калію консер- М'ясні продукти без тепло- Ввідна
нітрит вант, вої обробки, в'ялені суше- кількість
Potassium фіксатор ні, вироби з свинини с/к, не більше
nitrite кольору яловичини ковбаси варені, 150 (за-
н/к, в/к, с/к - зельці, лишок не
консерви м'ясні фаршеві більше
50) E 250 Натрію консер- Вироби з свинини вар., (залишок
нітрит вант, в/к, копч.-запеч., консер- не більше
Sodium фіксатор ви м'ясні, ковбаса с/к 30)
nitrite кольору Солонина з яловичини та (залишок
баранини не більше
200) E 251 Натрію консервант Готові м'ясні продукти Регламен-
нітрат ти в пе-
Sodium рерахунку
nitrate на NaNO3
залишок
не більше
30-50 E 252 Калію консервант Сири, бринза Ввідна
нітрат кількі-
Potassium сть не
nitrate більше
300 мг/кг
обр.мо-
лока за-
лишок не
більше
50 вклю-
чаючи
нітрити,
які ут-
ворюють-
ся з
нітратів
в пере-
рахунку
на NaNO3
E 260 Оцтова консер- За технологічної необхід- в необх.
кислота вант, ності кільк.
Acetic регулятор
acid кислотно-
сті E 261 Ацетати консерван- За технологічної необхід- в необх.
калію: ти регуля- ності кільк.
-ацетат тори кис-
калію лотності
Potassium
acetate
-диацетат
калію
Potassium
diacetate E 262 Ацетати консерван- За технологічної необхід- в необх.
натрію: ти регуля- ності кільк.
-ацетат тори кис-
натрію лотності
Sodium
acetate
-диацетат
натрію
Sodium
diacetate E 263 Кальцію консер- Борошно для хлібопечення 3000
ацетат вант, ре- мг/кг
Calcium гулятор борошна
acetate кислот-
ності,
стабліза-
тор попе-
редження
"тягучої
хвороби"
хліба E 264 Амонію консер- * *
ацетат вант, ре-
Ammonium гулятор
acetate кислотно-
сті E 265 Дегідро- консервант * *
ацетова
кислота
Dehydro-
acetic
acid E 266 Натрію консервант * *
дегідро-
ацетат
Sodium
dehydro-
acetate E 270 Молочна регулятор За технологічної необхід- в необх.
кислота кислотно- ності кільк.
(L,D та сті
LD)
Lactic
acid E 280 Пропіо- консервант * *
нова
кислота
Propionic
acid E 281- Пропіо- консерванти * *
283 нати
Propiona-
tes E 284 Борна консервант Ікра осетрових 4000
кислота
Boric
acid E 285 Натрію консевант Див.борну кислоту Регламент
тетрабо- в перера-
рат хунку на
(бура) борну
Sodium кислоту
tetrabo-
rate E 290 Вуглецю газ для Газовані безалкогольні на- в необх.
двоокис насичен- пої, мінеральні води, вина кільк.
Carbon ня напо- шипучі
dioxide їв E 296 Яблучна регулятор Сік ананасний, джеми, 3000
кислота кислотно- желе, мармелади
(DL-) сті
Malic
acid E 297 Фумарова регулятор Цукристі кондвироби 1000
кислота кислотно- десерти 4000
Fumaric сті сухі безалкогольні напої, 1000 мг/л
acid жувальна гумка гот.нап.
2000 E 300 Аскорбі- антиокси- За технологічної необхід- в необх.
нова дант ності кільк.
кислота
Ascorbic
acid E 301 Натрію антиокси- За технологічної необхід- в необх.
аскорбат дант ності кільк.
Sodium
ascorbate E 302 Кальцію антиокси- За технологічної необхід- в необх.
аскорбат дант ності кільк.
Calcium
ascorbate E 303 Калію антиокси- За технологічної необхід- в необх.
аскорбат дант ності кільк.
Potassium
ascorbate E 304 Аскорбіл- антиокси- За технологічної необхід- в необх.
пальмітат дант ності кільк.
Ascorbyl-
palmitate E 305 Аскорбіл- антиокси- За технологічної необхід- в необх.
стеарат дант ності кільк.
Ascorbyl
stearate E 306 Концентрат антиокси- За технологічної необхід- в необх.
суміші то- дант ності кільк.
коферолів
Mixed
toropherols
concentrate E 307 Альфа- антиокси- За технологічної необхід- в необх.
токоферол дант ності кільк.
Alpha-
tocopherol E 308 Гамма- антиокси- За технологічної необхід- в необх.
токоферол дант ності кільк.
Gamma-
tocopherol E 309 Дельта- антиокси- За технологічної необхід- в необх.
токоферол дант ності кільк.
Delta-
tocopherol E 310 Пропіл антиокси- Жири та олії для продуктів 200
галат дант з тепловою обробкою
Propyl жир яловичий, птиці та
gallate овечий E 311 Октил антиокси- закуски на основі хлібних 100
галат дант злаків, супи, бульйони,
Octyl соуси,
gallate рибні продукти та риба
консервована
оброблені горіхи
дегідратовані продукти з 200
картоплі, сухі сніданки
жувальна гумка 200 E 312 Додецил антиокси- 25
галат дант 400
Dodecyl
gallate E 313 Етилгалат антиокси- * *
Ethyl дант
gallate E 314 Гваякова антиокси- * *
смола дант
Guaiac
resin E 315 Ерітор- антиокси- Консервовані м'ясні про- 500
бова дант дукти
кислота консервовані рибні про- 1500
Erythor- дукти
bic acid джеми, желе, мармелади 200
Ізо-ас-
корбіно-
ва кис-
лота
Iso-
ascorbic
acid E 316 Ізо- антиокси- * *
аскор- дант
бінат
натрію,
синонім
Еріторбат антиокси- * *
натрію дант
Sodium
Isoascor-
bate E 317 Ізо-ас- антиокси- * *
корбінат дант
калію
Potassium
isoascor-
bate E 318 Ізо-ас- антиокси- * *
корбінат дант
кальцію
Calcium
isoascor-
bate E 319 Третбу- антиокси- * *
тилгідро- дант
хінон
Tertiary
butylhyd-
roguinon E 320 Бутил антиокси- Жири та олії для продуктів 200
гідроок- дант з тепловою обробкою
сианізол жир свинячий, яловичий,
(BHA) птиці та овечий
Butylated закуски на основі хлібних 100
hydroxy- злаків, супи, бульйони,
anisole соуси, рибні продукти та
риба консервована
оброблені горіхи
дегідратовані продукти з 200
картоплі, сухі сніданки
жувальна гумка 200 E 321 Бутил антиокси- 25
гідрокси- дант 400
толуол
(BHT)
"ЧОНОЛ"
Butylated
hydroxy-
toluene E 322 Лєцитіни антиокси- За технологічної необхід- в необх.
Lecithi- данти, ності кільк.
nes емульга-
тори E 323 Аноксомер антиокси- * *
Anoxomer дант
E 324 Етоксихін антиокси- * *
Ethoxyouin дант E 325 Лактат Регулятор За технологічної необхід- в необх.
натрію кислотно- ності кільк.
Sodium сті полі-
lactate пшувач
(solution) борошна
та хліба E 326 Лактат За технологічної необхід- в необх.
калію ності кільк.
Potassium
lactate
(solution) E 327 Лактат Регулятор За технологічної необхід- в необх.
кальцію кислотно- ності кільк.
Calcium сті полі-
lactate пшувач
борошна
та хліба E 328 Лактат Регулятор * *
амонію кислотно-
Ammonium сті
lactate E 329 D, L- Регулятор * *
лактат кислотно-
магнію сті
Magnesium
lactate,
D,L- E 330 Лимонна Регулятор За технологічної необхідно- в необх.
кислота кислотно- сті, в тому числі кільк.
Citric сті, ан- какао, шоколадні вироби 5000
acid тиокси-
дант,
комплексо-
утворювач E 331 Цитрати Регулятор За технологічної необхід- в необх.
натрію кислотно- ності кільк.
Sodium сті, ему-
citrates льгатор,
стабілі-
затор,
комплек-
соутво-
рювач E 332 Цитрати Регулятори За технологічної необхід- в необх.
калію кислотно- ності кільк.
Potassium сті, ста-
citrates білізатори E 333 Цитрати комплексо-
кальцію утворювачі
Calcium
citrates E 334 Винна Регулятор За технологічної необхідно- в необх.
кислота кислотно- сті, в тому числі кільк.
Tartaric сті,сине- какао, шоколадні вироби 5000
acid, L ргіст
(+) антиокси-
дантів,
комплексо-
утворювач E 335 Тартрати Стабіліза- За технологічної необхід- в необх.
натрію тори, ності кільк.
Sodium комплексо-
tartrates утворювачі E 336 Тартрати -"- За технологічної необхід- в необх.
калію ності кільк.
Potassium
tartrates E 337 Калію Стабіліза- За технологічної необхід- в необх.
натрію тори, ком- ності кільк.
тартрати плексоут-
Sodium ворювачі
potassium
tartrates E 338 Ортофос- Регулятор Безалкогольні ароматизова- 700
форна кислотно- ні напої
кислота сті, си- стерилізоване молоко 1000
Ortho- нергіст сухе молоко 2500
phos- антиокси- стерилізовані вершки 5000
phoric дантів збиті вершки та аналоги 5000
acid рослинних олій E 339 Фосфати Регулятор М'ясні продукти 5000
натрію кислотно- дозрілий та недозрілий сир 2000
Sodium сті текс- вибілювання напоїв 30000
phospha- туратор, молоко та рослинні білкові 20000
tes емульга- напої
тор E 340 Фосфати Водоутри- Безалкогольні ароматизова- 700
калію муючий ні напої
Potassium агент, стерилізоване молоко 1000
phosphates комплек- сухе молоко 2500
соутворю- стерилізовані вершки 5000
вач збиті вершки та аналоги 5000
рослинних олій
М'ясні продукти 5000
дозрілий та недозрілий сир 2000
вибілювання напоїв 30000
молоко та рослинні білкові 20000
напої
E 341 Фосфати Регулятори Дієтичні продукти В необх.
кальцію кислотнос- кільк.
Calcium ті, полі- молоко, рослинні та про- 20000
Phosphates пшувачі теінові напої
борошна та вибілювання напоїв 30000
хліба ста- кондитерські вироби з 3500
білізато- борошна
ри, розпу-
шувачі,
текстура-
тори,
агент
твердіння,
добавки,що
перешкод-
жають зле-
жуванню та
грудкуван-
ню, водо-
утримуючі
агенти E 342 Фосфати Регулятори Хліб 200 мг/кг
амонію кислотно- борошна
Ammonium сті поліп-
phospha- шувачі
tes борошна та
хліба E 343 Фосфати Регулятори * *
магнію кислотно-
Magnesium сті, доба-
phospha- вка, що
tes перешкод-
жає злежу-
ванню та
грудкуван-
ню E 344 Цитрат Консервант * *
лєцитіну
Lecithin
citrate E 345 Цитрат Регулятор * *
магнію кислотно-
Magnesium сті
citrate E 349 Малат -"- * *
амонію
Ammonium
malate E 350 Малат Регулятор * *
натрію кислотно-
Sodium сті, воло-
malate гозатри-
муючий
агент E 351 Малат Регулятор За технологічної необхід- в необх.
калію кислотно- ності кільк.
Potassium сті
malate E 352 Малат -"- За технологічної необхід- в необх.
кальцію ності кільк.
Calcium
malat E 353 Мета Регулятор Вина 100
винна кислотно-
кислота сті
Metatar-
taric
acid E 354 Тартрат Разпушу- За технологічної необхід- в необх.
кальцію вач, регу- ності кільк.
Calcium лятор кис-
tartrate лотності
L(+)- E 355 Адипінова Регулятор Наповнювачі та покриття 5000
кислота кислотно- делікатесних х/б виробів
Adipic сті гелеподібні десерти 5000
acid жувальна гумка 20000 E 356 Адипати -"-
натрію
Sodium
adipates E 357 Адипати Регулятор Наповнювачі та покриття 5000
калію кислотно- делікатесних х/б виробів
Potassium сті гелеподібні десерти 5000
adipates жувальна гумка 20000 E 359 Адипати -"-
амонію
Ammonium
adipates E 363 Янтарна Регулятори Десерти 6000
кислота кислотно- супи, бульйони в необх.
Succinic сті сухі напої кільк.
acid E 365 Фумарати Регулятори * *
натрію кислотно-
Sodium сті
fumarates E 366 Фумарати -"- * *
калію
Potassium
fumarates E 367 Фумарати Регулятори * *
кальцію кислотно-
Calcium сті
fumarates E 368 Фумарати -"- * *
амонію
Ammonium
fumarates E 370 1,4-геп- Регулятор * *
тонолак- кислотно-
тон сті, ком-
1,4-Hep- плексоут-
tonolac- ворювач
tone E 375 Нікотино- Стабіліза- * *
ва кислота тор кольо-
Nicotinic ру
acid E 380 Цитрати Регулятори За технологічної необхід- в необх.
амонію кислотно- ності кільк.
Ammonium сті, доба-
citrates вка, що E 381 Фероамо- перешкод- За технологічної необхід- в необх.
ній жає зле- ності кільк.
цитрат жуванню та
Ferric грудкоут-
ammo nium ворюванню
citrates E 383 Гліцеро- Згущувач, * *
фосфат стабіліза-
кальцію тор
Calcium
glycero-
phosphate E 384 Ізо-про- Антиокси- * *
піл-цит- дант, кон-
ратна сервант,
суміш комплесо-
Isopropyl утворювач
citrates
mixture E 385 Кальцію- Антиокси- Соуси 75
натрію данти, консервовані боби, гриби, 250
етилен- консерван- артишоки
диамінте- ти, комп- консервована риба, ракопо- 75
траацетат лексоутво- дібні, молюски
Calcium рювачі
disodium
ethylene
diamine-
tetraace-
tate E 386 Етилендиа- -"- * *
мін тетра-
ацетат
динатрій
Disodium
ethylene
diamine-
tetra-
acetate E 387 Оксистеа- Антиокси- * *
рин данти,
Oxystearin консерван-
ти, комп-
лексоутво-
рювачі E 388 Тіопропіо- Антиокси- * *
нова кис- дант
лота
Thiodipro-
pionic
acid E 389 Дилауріл- -"- * *
тіодипро-
піонат
Dilauryl
thiodipro-
pionate E 390 Дистеарил- Антиокси- * *
тіодипро- дант
піонат
Distearyl
thiodipro-
pionate E 391 Фітинова Антиокси- * *
кислота дант
Phytic
acid E 399 Лактобіо- Стабілі- * *
нат затор
натрію
Calcium
lactobio-
nate E 400 Альгіно- Загущувач, За технологічної необхідно- в необх.
ва кис- стабіліза- сті, в тому числі кільк.
лота тор джем, желе, мармелад, 10000
Alginic горіхове пюре
acid E 401 Альгінат -"-
натрію
Sodium
alginate E 402 Альгінат Загущувач, За технологічної необхідно- в необх.
калію стабіліза- сті, в тому числі кільк.
Potassium тор джем, желе, мармелад, 10000
alginate горіхове пюре E 403 Альгінат -"-
амонію
Ammonium
alginate E 404 Альгінат Загущувач, За технологічної необхідно- в необх.
кальцію стабіліза- сті, в тому числі кільк.
Calcium тор джем, желе, мармелад, 10000
alginate горіхове пюре E 405 Пропілен- Загущувач, Емульсії жирів 3000
гліколь- емульгатор делікатесні х/б вироби 2000
альгінат наповнювачі, покриття для 5000
Propylene делікатесних х/б виробів,
glycol цукрові кондвироби
alginate соуси 10000
пиво 100
жувальна гумка 10000
напівфабрикати фруктів та 5000
овочів
безалкогольні напої 300
лікери 1000
дієтичені продукти 1000
E 406 Агар Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
Agar стабіліза- ності кільк.
тор
желюючий
агент E 407 Карагенан Загущувач, Сухе молоко, сир 5000
та його стабіліза- десерти, желе, мармелад, 20000
натрієва, тор, желю- соуси
калієва ючий агент напої на основі молока 500
та амоні- інші продукти харчування 15000
єва солі,
включаючи
фура-це-
леран
Carragee-
nan and
its Na, K,
NH4 salts E 408 Глікан Загущувач, * *
пекарсь- стабіліза-
ких дрі- тор, желю-
жджів ючий агент
Bakers
yeast
glycan E 409 Арабінога- Загущувач, * *
лактан стабіліза-
Arabinoga- тор, желю-
lactan ючий агент E 410 Камідь Загущувач, За технологічної необхідно- в необх.
рожкового стабіліза- сті, в тому числі кільк.
дерева тор, желю- джем, желе, мармелад, 10000
Locust ючий агент горіхове пюре
carab
bean gum E 411 Вівсяна Загущувач, * *
камідь стабіліза-
Oat gum тор
емульгатор E 412 Гуарова Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
камідь стабіліза- ності кільк.
Guar gum тор
емульгатор E 413 Трагакант Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
Tragacanth стабіліза- ності кільк.
gum тор
емульгатор E 414 Гуміарабік Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
Gum Arabic стабіліза- ності кільк.
тор
емульгатор E 415 Ксантанова Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
камідь стабіліза- ності кільк.
Xantan gum тор
емульгатор E 416 Карайї Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
камідь стабіліза- ності кільк.
Karaya тор
gum емульгатор E 417 Тари Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
камідь стабіліза- ності кільк.
Tara gum тор
емульгатор E 418 Геланова Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
камідь стабіліза- ності кільк.
Gellan gum тор желю-
ючий агент E 419 Гхаті Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
камідь стабіліза- ності кільк.
Gum ghatti тор
емульгатор E 420 Сорбіт та Текстура- Продукти харчування, за В необх.
сорбіто- тор, ему- винятком ароматизованих кільк.
вий сироп льгатор, безалкогольних напоїв (з метою
Sorbitol вологоут- відмінною
and римуючий від під-
Sorbitol агент, солоджу-
syrup вання)
підсоло- Десерти, сухі сніданки, В необх.
джувач джеми, мармелади, желе, кільк.
кондвироби, хлібо-було-
чні вироби, жувальна
гумка, соуси, гірчиця E 421 Маніт Комплексо- Продукти харчування, за В необх.
Mannitol утворювач, винятком ароматизованих кільк.
добавка, безалкогольних напоїв (з метою
що переш- відмінною
коджає від під-
злипанню солоджу-
та грудко- вання)
утворенню,
емульгатор,
підсолод- Десерти, сухі сніданки, В необх.
жувач джеми, мармелади, желе, кільк.
кондвироби, хлібо-було-
чні вироби, жувальна
гумка, соуси, гірчиця E 422 Гліцерин Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
Glycerol вологоут- ності кільк.
римуючий
агент E 429 Пептони Емульгатори * *
Peptones
E 430 Поліокси- -"- * *
етилен (8)
стеарат
Polyoxye-
thylene (8)
stearate E 431 Поліокси- Емульгатори * *
етилен
(40)
стеарат
Polyoxye-
thylene
(40)
stearate E 432 Поліокси- Емульгатор Напої на основі молока 5000
етиленсор- делікатесні хлібо-булочні 3000
бітан вироби
монолаурат емульсії жирів для випічки 10000
Твін-20 десерти 3000
Polyoxye- цукристі кондвироби 1000
thylene соуси 5000
(20) супи 1000
Sorbitan жувальна гумка 20000
monolaura- дієтичні продукти в необх.
te кільк.
E 433 Поліокси- -"- -"-
етиленсор-
бітанмоно-
олеат,
Твін-80
Polyoxye-
thylene
(20)
Sorbitan
monooleate E 434 Поліокси- Емульгатор Напої на основі молока 5000
етилен- делікатесні хлібо-булочні 3000
сорбітан вироби
моно- емульсії жирів для випічки 10000
пальмітат, десерти 3000
Твін-40 цукристі кондвироби 1000
Polyoxye- соуси 5000
thylene супи 1000
(20) жувальна гумка 20000
sorbitan дієтичні продукти в необх.
monopal- кільк.
mitate E 435 Поліокси- -"- -"-
етилен-
сорбітан
моностеа-
рат
Твін-60
Polyoxye-
thylene
(20)
sorbitan
mo-noste-
arate E 436 Поліокси- Емульгатор Напої на основі молока 5000
етиленсор- делікатесні хлібо-булочні 3000
бітан вироби
тристеарат емульсії жирів для випічки 10000
Polyoxye- десерти 3000
thylene цукристі кондвироби 1000
(20) соуси 5000
sorbitan супи 1000
tristeara- жувальна гумка 20000
te дієтичні продукти в необх.
кільк.
E 440 Пектини Емульгато- За технологічної необхід- в необх.
Pectins ри ності кільк.
- Желатин Емульгатор, Консерви м'ясні, рибні, в необх.
Gelatine стабіліза- желе, кондвироби, кільк.
тор готові заливні страви в необх.
желюючий та ін. кільк.
агент Вина (обклейка) в необх.
кільк.
E 442 Фосфатиду Емульгатор Кондвироби на основі 10
амонійні шоколаду та какао
солі безалкогольні непрозорі 100
Ammonium напої
Salts of алкогольні непрозорі напої 200
phospha-
tidic
acid E 443 Бромована Емульгатор, * *
олія стабіліза-
Brominated тор
vegetable
oil E 444 Ізо-Бути- Емульгатор, * *
рат ацетат стабіліза-
цукрози тор
Sucrose
acetate
isobutyra-
te E 445 Гліцерино- Емульгатор Скаламутнілі безалкогольні 100
ві ефіри з напої
деревної скаламутнілі алкогольні 200
смоли напої
(ефірна кондвироби на основі 10
смола) шоколаду та какао
Glycerol
esters
of wood
rosin E 446 Сукцистеа- Емульгатор * *
рин
Succistea-
rin E 450 Пірофос- Емульгатор, Десерти 3000
фати стабіліза- деликатесні хлібо-булочні 10000
Diphospha- тор регу- вироби
tes лятор кис- морозиво 1000
лотності, борошно 2500
розпушувач сирі яйця 10000
комплексо- соуси 5000
утворювач,
вологоут-
римуючий
агент E 451 Трифосфати Комплек- Супи, бульйони 3000
Triphosp- соутворю- сидр, перрі, чай, трав'яні 2000
hates вачі, ре- настої
Пентанат- гулятори шоколад та солодові молоч- 2000
рію кислотно- ні напої
Pentaso- сті, тек- алкогольні напої 1000
dium стуратори (крім вина та пива)
triphosp- вівсяні пластівці 10000
hate (i)
Пентакалію
трифосфат
Pentapo-
tassium
triphos-
phate(ii) E 452 Поліфос- Емульгатори Супи, бульйони 3000
фати стабіліза- сидр, перрі, чай, трав'яні 2000
Polyphos- тори, комп- настої
phates(i) лексоутво- шоколад та солодові молоч- 2000
Натрію рювачі те- ні напої
поліфосфат кстуратори алкогольні напої 1000
Sodium Po- вологоут- (крім вина та пива)
lyphos- римуючі вівсяні пластівці 10000
phate агенти
Калію -"- -"- -"-
поліфосфат
Potassium
po lyphos-
phate
Натрію- Емульгатори Супи, бульйони 3000
кальцію стабіліза- сидр, перрі, чай, трав'яні 2000
поліфосфат тори, комп- настої
Sodium лексоутво- шоколад та солодові молоч- 2000
calcium рювачі те- ні напої
polyphos- кстуратори алкогольні напої 1000
phate вологоут- (крім вина та пива)
Кальцію римуючі вівсяні пластівці 10000
поліфосфат агенти
Calcium -"- -"- -"-
polyphos-
phates
Поліфосфа- Емульгатори Супи, бульйони 3000
ти амонію стабіліза- сидр, перрі, чай, трав'яні 2000
Ammonium тори, комп- настої
polyphos- лексоутво- шоколад та солодові молоч- 2000
phate рювачі те- ні напої
кстуратори алкогольні напої 1000
вологоут- (крім вина та пива)
римуючі вівсяні пластівці 10000
агенти E 460 Целюлоза Емульгатор, За технологічної необхід- в необх.
Cellulose добавка, що ності кільк.
перешкоджає
злежуванню
та грудку-
ванню, тек-
стуратор E 461 Метилце- Загущувач, Деликатесні хлібо-булочні 10000
люлоза стабіліза- вироби
Methyl тор, ему- стерилізовані вершки 2000
cellulose льгатор морозиво, десерти 5000
напої на основі води, 2000
молока
супи, бульйони, соуси 5000
лікери 10000
дієтичні продукти 5000 E 462 Етилцелю- Наповнювач, * *
лоза зв'язуючий
Ethylcel- агент
lulose E 463 Гідрокси- Загущувач, Деликатесні хлібо-булочні 10000
пропілце- стабіліза- вироби
люлоза тори стерилізовані вершки 2000
Hydroxy емульгато- морозиво, десерти 5000
propyl ри напої на основі води, 2000
cellulost молока E 464 Гідрокси- супи, бульйони, соуси 5000
пропіл лікери 10000
метілцелю- дієтичні продукти 5000
лоза
Hydroxypro-
pylmethyl
cellulose E 465 Метилетил- Загущувач, Деликатесні хлібо-булочні 10000
целюлоза стабіліза- вироби
Methyl тори ему- стерилізовані вершки 2000
ethyl льгатори морозиво, десерти 5000
cellulose напої на основі води, 2000 E 466 Карбокси- молока
метил це- супи, бульйони, соуси 5000
люлоза лікери 10000
натрієва дієтичні продукти 5000
сіль
Sodium
carboxyme-
thyl
cellulose E 467 Етилгідро- Загущувач, * *
ксиетилце- стабіліза-
люлоза тор, ему-
Ethyl льгатор,
hydroxye-
thyl cel-
lulose E 470 Жирних Стабіліза- За технологічної необхід- в необх.
кислот тор, ему- ності кільк.
солі льгатор,
амонію, добавка,
кальцію, що переш-
натрію, коджає
магнію, злежуван-
калію, ню та гру-
алюмінію дкуванню
Salts of
fatty
acids
(with base
Al,Ca,Na,
Mg,K and
NH4 E 471 Моно та Стабіліза- За технологічної необхід- в необх.
дигліцери- тор, ему- ності кільк.
ди жирних льгатор,
кислот
Mono-
and Digly-
cerides of
fatty
acids E 472a Ефіри Емульгато- За технологічної необхід- в необх.
гліцерину, ри, стабі- ності кільк.
оцтової та лізатори,
жирних комплексо-
кислот утворювачі
Acetic and
fatty acid
esters of
glycerol E 472b Ефіри Емульгато- За технологічної необхід- в необх.
гліцерину ри, стабі- ності кільк.
молочної лізатори,
та жирних комплексо-
кислот утворювачі
Lactic and
fatty acid
esters of
glycerol E 472c Ефіри Емульгато- За технологічної необхід- в необх.
гліцерину, ри, стабі- ності кільк.
лимонної лізатори,
та жирних комплексо-
кислот утворювачі
Citric
and fatty
acid
esters of
glycerol E 472d Ефіри моно- Емульгато- За технологічної необхід- в необх.
та дигліце- ри, стабі- ності кільк.
ридів, вин- лізатори,
ної та жир- комплексо-
них кислот утворювачі
Tartaric
acid esters
of mono-
and Di-
glycecides
of fatty
acids E 472e Ефіри Емульгато- За технологічної необхід- в необх.
гліцерину, ри, стабі- ності кільк.
диацетил- лізатори,
винної комплексо-
та жирних утворювачі
кислот
Diacetyl-
tar-taric
and fatty
acid
esters of
glycerol E 472f Змішані Емульгато- За технологічної необхід- в необх.
ефіри глі- ри, стабі- ності кільк.
церину, лізатори,
винної, комплексо-
оцтової та утворювачі
жирних
кислот
Tartaric
acetic
and fatty
acid esters
of glycerol
(mixed) E 472g Сукцинільо- Емульгато- * *
вані моно- ри, стабі-
гліцериди лізатори,
Succiny- комплексо-
lated утворювачі
mono-
glycerides E 473 Ефіри Емульгато- Консервована рідка кава 1000
сахарози ри м'ясні продукти після 5000
та жирних теплової обробки
кислот емульсії жирів для випічки 10000
Sucrose морозиво, десерти, конди-
esters of терські вироби 5000
fatty acids супи, бульйони 2000
соуси 10000
E 474 Цукрог- Емульга- спиртні напої, безалко- 5000
ліцериди тори гольні анісові напої
Sucro- жувальна гумка 10000
glyceri- оброблення поверхні свіжих в необх.
des фруктів кільк.
E 475 Ефіри Емульга- Делікатесні хлібо-булочні 5000
поліглі- тори вироби, лікери
церидів яєчні продукти 1000
та жирних жувальна гумка, емульсії 5000
кислот жирів
Polygly- кондвироби, десерти 2000
cerol
esters of
fatty
acids E 476 Ефіри Емульга- Пасти з пониженою жирністю, 4000
поліглі- тори кондитерські оздоблення
церина кондвироби з какао, 5000
взаємо- шоколадом
етиріфі-
кованих
рацино-
лових
кислот
Polygly-
cerol
esters
of inte-
resteri-
fied
ricino-
leic acid E 477 Ефіри Емульга- * *
пропілен- тори
гліколя
та жирних
кислот
Propylene
glycol
esters of
fatty
acids E 478 Ефіри Емульга- * *
лактирова- тори
них жирних
кислот
гліцерину
та пропі-
ленгліколю
Lactylated
fatty
acids
esters of
glycerol
and propy-
lene glycol E 479b Термічно Емульгатор Емульсії жирів для 5000
окислена смаження
соєва
олія
моно- та
діглице-
ридами
жирних
кислот
Thermally
oxidized
soya
bean oil
with mono
and digli-
cerides of
fatty
acids E 480 Диоктил- Емульга- * *
сульфо- тор, зво-
сукцинат ложуючий
натрію агент
Dioctyl
sodium
sulpho-
succinate E 481 Лактилати Емульга- Делікатесні хлібо-булочні 5000
натрію тори, ста- вироби
Sodium білізатори рис швидкого приготування 4000
lactila- лікер 8000
tes(i) жувальна гумка 2000
Стеароїл- емульсії жирів 10000
лактилат десерти 5000
натрію цукрові кондвироби 3000
Sodium м'ясні продукти 1000
stearoyl-
lactylate
(ii)
Олеїллак-
тилат
натрію
Sodium
oleyllac-
tylate E 482 Лактилати Емульга- Делікатесні хлібо-булочні 5000
кальцію тори, ста- вироби
Calcium білізатори рис швидкого приготування 4000
lactyla- лікер 8000
tes жувальна гумка 2000
Стеароїл- емульсії жирів 10000
лактилат десерти 5000
кальцію цукрові кондвироби 3000
Calcium м'ясні продукти 1000
stearoyl-
lactylate
Олеїллак-
тилат
кальцію
Calcium
ollylacty-
late E 483 Стеарил- Поліпшу- Хлібо-булочні вироби, 5000
тартрат вач боро- десерти
Stearyl шна та
tartrate хліба E 484 Стеарил- Емульга-
цитрат тор ком- * *
Stearyl плексо-
citrate утворю-
вач E 485 Стеароїл- Емульга- * *
фумарат тор
натрію
Sodium
stearoyl
fumarate E 486 Стеароїл- Емульга- * *
фумарат тор
кальцію
Calcium
stearoyl
fumarate E 487 Лаурил- Емульга- * *
сульфат тор
натрію
Sodium
lauryl-
sulphate E 488 Етокси- Емульга- * *
ліровані тор
моно- та
дигліце-
риди
Ethoxy-
lated
mono and
diglyce-
rides E 489 Ефіри Емульга- * *
кокосової тор
олії та
метилглі-
козиду
Methyl
glucoside
coconut
oil ester E 491 Сорбітан Емульга- Делікатесні хлібо-булочні 10000
моносте- тор вироби
арат мармелад желейний (тільки 25000
СПЕН 60 для Е 493)
Sorbitan емульсії жирів 10000
monostea- морозиво 500
rate десерти, цукрові кондвироби 5000
E 492 Сорбітан кондвироби з какао, шокола- 10000
тристеа- дом (тільки для Е 492)
рат жувальна гумка 5000
Sorbitan закваска для випічки 10000
tristea-
rate E 493 Сорбітан -"- -"-
монолау-
рат,
СПЕН 20
Sorbitan
monolau-
rate E 494 Сорбітан Емульга- Делікатесні хлібо-булочні 10000
монооле- тор вироби
ат, мармелад желейний (тільки 25000
СПЕН 80 для Е 493)
Sorbitan емульсії жирів 10000
monoole- морозиво 500
ate десерти, цукрові кондвироби 5000
E 495 Сорбітан кондвироби з какао, шокола- 10000
монопаль- дом (тільки для Е 492)
мітат, жувальна гумка 5000
СПЕН 40 закваска для випічки 10000
Sorbitan
monopal-
mitate E 496 Сорбітан Емульга- * *
триолеат, тор
СПЕН85
Sorbitan
trioleat E 500 Карбонати Регуля- За технологічної необхідно- в необх.
натрію: тори кис- сті, в тому числі кільк.
Карбонат лотності, какао та шоколадні продукти 50000 (в
натрію(і) стабілі- перера-
Sodium затори хунку на
carbona- суху ре-
tes(i) човину
Гідрокар- без жи-
бонат ру
натрію
(ii)
Sodium
hydrogen
corbona-
te(ii)
Секвікар-
бонат на-
трію(iii)
Sodium
sesqui-
carbonate
(iii) E 501 Карбонати Регуля- За технологічної необхідно- в необх.
калію: тори кис- сті, в тому числі кільк.
Карбонат лотності, какао та шоколадні продукти 50000 (в
калію(і) розпушу- перера-
Potasssi- вачі хунку на
um carbo- суху ре-
nates (i) човину
Гідрокар- без жи-
бонат ка- ру)
лію(ii)
Potassium
hydrogen
carbonate
(ii)
Карбонати
амонію: E 503 Карбонат Регуля- За технологічної необхідно- в необх.
амонію(і) тори кис- сті, в тому числі кільк.
Ammonium лотності, какао та шоколадні продукти 50000 (в
carbona- розпушу- перера-
te(i) вачі, хунку на
Гідрокар- суху ре-
бонат човину
амонію без жи-
(ii) ру)
Ammonium
hydrogen
carbona-
te(ii) E 504 Карбонати Регуля- За технологічної необхідно- в необх.
магнію: тори кис- сті, в тому числі кільк.
Карбонат лотності, какао та шоколадні продукти 50000 (в
магнію(і) добавка,що перера-
Magnesium перешкод- хунку на
carbona- жає злежу- суху ре-
te(i) ванню та човину
Гідрокар- грудкуван- без жи-
бонат ма- ню, стабі- ру)
гнію(ii) лізатор
Magnesium кольору
hydrogen
carbona-
te(ii) E 505 Карбонат Регулятор * *
заліза кислотно-
Ferrous сті
carbonate E 507 Соляна Регулятор За технологічної необхід- в необх.
кислота кислотно- ності кільк.
Hydro- сті
chloric
acid E 508 Хлорид Желюючий За технологічної необхід- в необх.
калію агент ності кільк.
Potassium
chloride E 509 Хлорид Агент Картопляне борошно, картоп- 1500
кальцію твердіння, ляне пюре сухе
Calcium стабіліза- зелений горіх консервований 700
chloride тор, регу- сири, бринза 500
лятор доз- мармелад, желе, джеми 200
рівання, драже лікерне 300
стабіліза- хліб (активація ферментів) 5 мг/кг
тор конси- борошна
стенції E 510 Хлорид Поліпшу- Солезамінники для дієтично- в необх.
амонію вач боро- го харчування кільк.
Ammonium шна та
chloride хліба E 511 Хлорид Агент За технологічної необхід- в необх.
магнию твердіння ності кільк.
Magnesium
chloride E 512 Хлорид Антиокси- Консервовані білі овочі 25 (в
олова дант, ста- перера-
Stannous білізатор хунку на
chloride кольору олово)
E 513 Сірчана Регулятор За технологічної необхід- в необх.
кислота кислотно- ності кільк.
Sulphuric сті
acid E 514 Сульфати Регулято- За технологічної необхід- в необх.
натрію ри кислот- ності кільк.
Sodium ності
sulphates E 515 Сульфати Регулято- За технологічної необхід- в необх.
калію ри кислот- ності кільк.
Potassium ності
sulphates E 516 Сульфати Поліпшу- За технологічної необхід- в необх.
кальцію вачі бо- ності кільк.
Calcium рошна та
sulphate хліба,
комплек-
сотворю-
вачі,
агент
твердіння E 517 Сульфати Поліпшу- Борошно 50
амонію вачі бо-
Ammonium рошна та
sulphate хліба,
комплек-
сотворю-
вачі,
агент
твердіння E 518 Сульфати Агент За технологічної необхід- в необх.
магнію твердіння ності кільк.
Magnesium
sulphate E 519 Сульфати Фіксатори Дитячі продукти на молоч- в необх.
міді кольору, ній основі кільк.
Cuprum консерва-
sulphate нти E 520 Сульфат Агент Білок яйця 30 (в пе
алюмінію твердиіння рерахун-
Alluminium ку на
sulphate алюміній)
Зацукровані продукти 200 E 521 Сульфат Агент Білок яйця 30 (в пе
алюмінію- твердіння рерахун-
натрію, ку на
галуни алюміній)
алюмо- Зацукровані продукти 200
натрієві
Alluminium
sodium
sulphate E 522 Сульфат Регулятор Білок яйця 30 (в пе
алюмінію- кислотно- рерахун-
калію, сті, ста- ку на
галуни білізатор, алюміній)
алюмо- агент Зацукровані продукти 200
калієві твердіння
Alluminium
potassium
sulphate E 523 Сульфат Регулятор Білок яйця 30 (в пе
алюмінію- кислотно- рерахун-
амонію, сті, ста- ку на
галуни білізатор, алюміній)
алюмо- агент Зацукровані продукти 200
аміачні твердіння
Aluminium
ammonium
sulphate E 524 Гідроксид Регулятор За технологічної необхідно- в необх.
натрію кислотно- сті, в тому числі кільк.
Sodium сті какао та шоколадні продукти 50000
hydroxide (в пере-
E 525 Гідроксид рахунку
калію на суху
Potassium речови-
hydroxide ну) E 526 Гідроксид Регулятор За технологічної необхідно- -"-
кальцію кислотно- сті, в тому числі
Calcium сті, ста- какао та шоколадні продукти
hydroxide білізатор,
агент
твердіння E 527 Гідроксид Регулятор За технологічної необхідно- в необх.
амонію кислотно- сті, в тому числі кільк.
Ammonium сті какао та шоколадні продукти 50000
hydroxide (в пере-
E 528 Гідроксид Регулятор рахунку
магнію кислотно- на суху
Magnesium сті, ста- речови-
hydroxide білізатор ну)
кольору E 529 Оксид Регулятор За технологічної необхід- в необх.
кальцію кислотно- ності кільк.
Calcium сті, полі-
oxide пшувач бо-
рошна та
хліба E 530 Оксид Добавка,що За технологічної необхід-
магнію перешкод- ності, в т.ч.
Magnesium жає злежу- екстракція та ізомеризація 3
oxide ванню та хмілю в суслі 50000 (в
грудкуван- какао та шоколадні продук- перахун-
ню ти ку на
суху ре-
човину
без жи-
ру) E 535 Фероціанід Добавка, що Сіль та її замінники 20 (в пе-
натрію перешкоджає рерахунку
Sodium злежуванню на безво-
ferrocya- та грудку- дний ка-
nide ванню лій феро-
ціанід)
E 536 Фероціанід Добавка, що Сіль та її замінники 20 (в пе-
калію перешкоджає рерахунку
Potassium злежуванню на безво-
ferrogya- та грудку- дний ка-
nide ванню, лій феро-
ціанід)
комплексо- оброблення вина (зниження залишок в
утворювач вмісту заліза), вині не
виноградний сік припуска-
ється E 537 Гексаціа- Добавка,що * *
номанга- перешкод-
нат залі- жає злежу-
за ванню та
Ferrous грудкуван-
hexacya- ню
nomanga-
nate E 538 Фероціанід Добавка,що Сіль та її замінники 20 (в пе-
кальцію перешкод- рерахунку
Calcium жає злежу- на безво-
ferrocya- ванню та дний ка-
nide грудкуван- лій феро-
ню ціанід)
E 539 Тіосульфат Антиокси- Сіль йодована 250
натрію дант,ком-
Sodium плексоут-
thiosul- ворювач
phate E 541 Алюмофос- Регулятор Делікатесні хлібо-булочні 2600 (в
фат нат- кислотно- вироби перера-
рію-кис- сті, ему- хунку на
лотний- льгатор Al)
основний
Sodium
alumini-
umphos-
phate
Acidis
Basic E 542 Кістковий Емульга- * *
фосфат, тор, доба-
основа йо- вка, що
го фосфат перешкод-
кальцію жає злежу-
3-основний ванню та
Bone phos- грудкуван-
phate ню,
(essentia- водоутри-
le calcium муючий
phosphate, агент
tribasic) Е 550 Силікати Добавка,що * *
натрію перешкод-
Sodium жає злежу-
silicates ванню та
-силікат грудкуван-
натрію ню
Sodium
silica-
te(i)
-мета-си- Добавка,що * *
лікат перешкод-
натрію жає злежу-
Sodium ванню та
silicate грудкуван-
(ii) ню E 551 Двоокис Добавка,що Освітлення плодоягідних со- до 1000
кремнію перешкод- ків, концентратів, сиропів
аморфний жає злежу- використовується разом з
Silicon ванню та желатином та полівінілкіп-
dioxide грудкуван- ролідом (до 500 мг/л)
amorphous ню сушені порошкоподібні про-
дукти, сіль та її замінники 10000
жувальна гумка в необх.
кільк.
Е 552 Силікат Добавка,що Сушені порошкоподібні про- 10000
кальцію перешкод- дукти, сіль та її замінники в необх.
Calcium жає злежу- таблетовані продукти, рис кільк.
silicate ванню та
грудкуван-
ню Е 553 Силікати Добавки,що Сушені порошкоподібні про- 10000
магнію: перешкод- дукти, сіль та її замінники в необх.
Magnesium жають зле- таблетовані продукти, рис кільк.
silicates жуванню та
- силікат грудкуван-
магнію ню, поро-
Magnesium шок-носій
silica-
te(i)
-трисилі-
кат маг-
нію
Magnesium
trisili-
cate(ii)
- тальк
Talc(iii) E 554 Алюмосилі- Добавка,що Сушені порошкоподібні про- 10000
кат натрію перешкод- дукти, сіль та її замінники в необх.
Sodium жає злежу- таблетовані продукти, рис кільк.
Aluminium ванню та
silicate грудкуван- E 555 Алюмоси- ню Сушені порошкоподібні про- 10000
лікат дукти, сіль та її замінники в необх.
калію таблетовані продукти, рис кільк.
Potassium
aluminium
silicate E 556 Алюмосилі- Добавка,що Сушені порошкоподібні про- 10000
кат перешкод- дукти, сіль та її замінники в необх.
кальцію жає злежу- таблетовані продукти, рис кільк.
Calcium ванню та
aluminium грудкуван-
silicate ню E 557 Силікат Добавка,що * *
цинку перешкод-
Zinc жає злежу-
silicate ванню та
грудкуван-
ню E 558 Бентоніт Добавка,що Оброблення виноматеріалів, 10000
Bentonite перешкод- соків E 559 Алюмо- жає злежу- Сушені порошкоподібні про- 10000
силікат ванню та дукти, сіль та її замінники в необх.
Aluminium грудкуван- таблетовані продукти, рис кільк.
silicate ню E 560 Силікат Добавка,що * *
калію перешкод-
Potassium жає злежу-
silicate ванню та
грудкуван-
ню E 570 Жирні Стабіліза- За технологічної необхід- в необх.
кислоти тори піни, ності кільк.
Fatty глазирува-
acids льний
агент,
піногасник E 574 Глюконова регулятор За технологічної необхід- в необх.
кислота Д- кислотно- ності кільк.
Gluconic сті, роз-
acid (D-) пушувач E 575 Глюконо- регулятор За технологічної необхід- в необх.
дельта- кислотно- ності кільк.
лактон сті, роз-
Glucono- пушувач
delta-
lactone E 576 Глюконат комплексо- За технологічної необхід- в необх.
натрію утворювач ності кільк.
Sodium
gluconate E 577 Глюконат комплексо- За технологічної необхід- в необх.
калію утворювач ності кільк.
Potassium
gluconate E 578 Глюконат регулятор За технологічної необхід- в необх.
кальцію кислотно- ності кільк.
Calcium сті, агент джеми, желе, мармелад, 200
gluconate твердіння, горіхове пюре E 579 Глюконат стабіліза- Оброблення оливок 150 (в
заліза тор кольо- перера-
Ferrous ру хунку
gluconate на за-
лізо) E 580 Глюконат регулятор * *
магнію кислотно-
Magnesium сті, агент
gluconate твердіння E 585 Лактат стабіліза- Оброблення оливок 150 (в
заліза тор кольо- перера-
Ferrous ру хунку
lactate на за-
лізо) E 620 Глутаміно- Посилювач За технологічної необхід- в необх.
ва кислота смаку та ності кільк.
L (+) аромату
Glutamic
acid L (+) E 621 Глутамат Посилювач За технологічної необхід- в необх.
натрію смаку та ності кільк.
1-заміще- аромату
ний
Monosodi-
um gluta-
mate E 622 Глутамат Посилювач За технологічної необхід- в необх.
калію смаку та ності кільк.
1-заміще- аромату
ний
Monopotas-
sium
glutamate E 623 Глутамат Посилювач За технологічної необхід- в необх.
кальцію смаку та ності кільк.
Calcium аромату
glutamate E 624 Глутамат Посилювач За технологічної необхід- в необх.
амонію смаку та ності кільк.
1-заміще- аромату
ний
Monoam-
monium
glutamate E 625 Глутамат Посилювач За технологічної необхід- в необх.
магнію смаку та ності кільк.
Magnesium аромату
glutamate E 626 Гуанілова Посилювач Продукти в цілому 500
кислота смаку та приправи та кондиціонери в небх.
Guanilic аромату кільк.
acid E 627 5"-Гуані- Посилювач Продукти в цілому 500
лат нат- смаку та приправи та кондиціонери в небх.
рію аромату кільк.
2-заміще-
ний
Disodium
5"-guani-
late E 628 5"-Гуані- Посилювач Продукти в цілому 500
лат калію смаку та приправи та кондиціонери в небх.
2-заміще- аромату кільк.
ний
Dipotas-
sium
5"-guani-
late E 629 5"-Гуані- Посилювач Продукти в цілому 500
лат каль- смаку та приправи та кондиціонери в небх.
цію аромату кільк.
Calcium
5"-guani-
late E 630 Інозинова Посилювач Продукти в цілому 500
кислота смаку та приправи та кондиціонери в небх.
Inosinic аромату кільк.
acid E 631 5"-Інозі- Посилювач Продукти в цілому 500
нат нат- смаку та приправи та кондиціонери в небх.
рію 2-за- аромату кільк.
міщений
Disodium
5"-inosi-
nate E 632 Інозінат Посилювач * *
калію смаку та * *
Potassium аромату
inosinate E 633 5"-інозі- Посилювач Продукти в цілому 500
нат смаку та приправи та кондиціонери в небх.
кальцію аромату кільк.
Calcium
5"-inosi-
nate E 634 5"-рибону- Посилювач Продукти в цілому 500
клеотиди смаку та приправи та кондиціонери в небх.
кальцію аромату кільк.
Calcium
5"-ribonu-
cleotides E 635 5"-рибону- Посилювач Продукти в цілому 500
клеотиди смаку та приправи та кондиціонери в небх.
натрію 2- аромату кільк.
заміщені
Disodium
5"-ribo-
nucleoti-
des E 636 Мальтол Посилювач Жувальна гумка 300
Maltol смаку та E 637 Етилмаль- аромату Жувальна гумка 300
тол
Ethyl
maltol E 640 Гліцин Модифіка- За технологічної необхід- в необх.
Glycine тор смаку ності кільк.
та арома-
ту E 641 L-лейцин Модифіка- * *
L-leucine тор смаку
та арома-
ту
- Діацетіл Модифіка- Маргарин 150
Diacetyl тор смаку ірис 6
та арома-
ту
- Ефірні Ароматиза- За технологічної необхід- в необх.
олії тори нату- ності кільк.
спиртові, ральні
водно-
спиртові,
СО2-екст-
ракти,
дистиляти
та есен-
ції на їх
основі
- Екстракт Ароматиза- За технологічної необхід- в необх.
ванілі тор нату- ності кільк.
Vanillia ральний
extract
- Концентра- Натураль- М'ясна та рибна продукція, в необх.
ти диму ні розчи- сири кільк.
Smoke ни та їх
flavours екстракти
- Хінін Ароматиза- Тонізуючі безалколгольні 100
Chininum тори нату- напої
- Кофеїн ральні Тонізуючі безалколгольні 150
Coffeinum напої
- Ароматичні Ароматиза- В необх.кільк., виключаючи в необх.
речовини тори нату- продукти дитячого харчу- кільк.
за номенк- рально- вання
латурою ідентичні
GRAS, а
також есе-
нції на їх
основі
- Аромати Ароматиза- М'ясна, рибна продукція, в необх.
коптіння тори нату- сири кільк.
рально-
ідентичні
- Ванілін Ароматиза- Кондитерські вироби, кон- 500
Vanillin тор нату- дитерські вироби з борошна
рально- хлібо-булочні вироби зі 300
ідентичний здобного тіста
концентрати, напівфабрика-
ти сухі: пудинги, кекси,
бісквіти; кава або какао з
молоком та ін.;
сирки, сир плавлений, ліке- 200
ро-горілчані вироби
морозиво 150
безалкогольні напої 30
сухі молочні суміші для 50 мг/кг
дитячого харчування сухої
суміші
- Етилвані- Ароматиза- Концентрати сухі: кава або 100
лін тор штуч- какао з молоком
Ethylva- ний морозиво, кондитерські ви- 40
nillin роби, напівфабрикати з бо-
рошна: кекси, бісквіти,
пудинги та ін. E 900a Полідиме- Піногасник За технологічної необхід- 10
тилсилок- емульгатор, ності
сан добавка,що жувальна гумка 100
Polydime- перешкод-
thylsilo- жає злежу-
xane ванню та
грудкуван-
ню E 901 Віск Глазурую- Як глазуруючий агент для в необх.
бджолиний чий агент, кондвиробів у вигляді де- кільк.
білий та розділювач лікатесних хлібо-булочних
жовтий виробів, що покриті шоко-
Bee swax ладом,
white and закуски,
yellow горіхи, E 902 Віск Глазурую- кофейні боби,
свічний чий агент дієтичні продукти
Candelil- свіжі цитрусові, дині,
la wax яблука, груші (для оброб-
лення поверхні) E 903 Віск кар- Глазурую- Як глазуруючий агент для в необх.
наубський чий агент кондвиробів у вигляді де- кільк.
Carnauba лікатесних хлібо-булочних
wax виробів, що покриті шоко- E 904 Шелак Глазурую- ладом,
Shellac чий агент закуски,
горіхи,
кофейні боби,
дієтичні продукти
свіжі цитрусові, дині,
яблука, груші (для оброб-
лення поверхні) E 905a Вазелінова Роздільник, Карамель, сири в необх.
олія хар- герметик, кільк.
чова глазурувач
Mineral
oil, food
grade E 905b Вазелін Роздільник, Карамель, сири в необх.
Petrolatum герметик, кільк.
(Petroleum глазурувач
jelly) E 905c Парафін Розділяю- Карамель, сири в необх.
Petroleum чий агент, кільк.
wax герметик,
глазирувач E 906 Бензойна Глазурую- * *
смола чий агент
Benzoin
gum E 908 Віск Глазурую- Карамель, драже в необх.
рисових чий агент кільк.
висівок
Rice bran
wax E 909 Спермаце- Глазурую- За технологічної необхід- в необх.
товий віск чий агент ності кільк.
Spermaceti
wax E 910 Воскові Глазурую- За технологічної необхід- в необх.
ефіри чий агент ності кільк.
Wax
esters E 911 Жирних Глазурую- * *
кислот чий агент
метилові
ефіри
Methyl
esters
of fatty
acids E 912 Ефіри Глазурую- Свіжі цитрусові (для оброб- в необх.
монтано- чий агент лення поверхні) кільк.
вої кис-
лоти
Montan
acid
esters E 913 Ланолін Глазурую- За технологічної необхід- в необх.
Lanolin чий агент ності кільк.
E 914 Оксидова- Глазурую- Свіжі цитрусові в необх.
ний полі- чий агент (для оброблення поверхні) кільк.
етилено-
вий віск
Oxidised
polyethy-
lene wax E 916 Кальцію Поліпшувач * *
йодат борошна
Calcium та хліба
iodate E 917 Калію Поліпшувач * *
йодат борошна
Potassium та хліба
iodate E 918 Оксиди Поліпшувач * *
азоту борошна
Nitrogen та хліба
oxides E 919 Нітрозил Поліпшувач * *
хлорид борошна
Nitrosyl та хліба
cloride E 920 L-цистеїн Поліпшувач Борошно 200
та його борошна
натріева та хліба
та каліє-
ва солі
L-cystei-
ne and its
hydroclo-
rides
sodium and
potassium
salts E 921 L-цистин і Поліпшувач Борошно 200
його нат- борошна
рієва та та хліба
калієва
солі
L-cystine
and its
hydrochlo-
rides-
sodium and
potassium
salts E 922 Персульфат Поліпшувач Борошно 50
калію борошна
Potassium та хліба
persulphate E 923 Персульфат Поліпшувач Борошно 50
амонію борошна
Ammonium та хліба
persulphate E 924a Бромат Поліпшувач Борошно 50
калію борошна
Potassium та хліба
bromate E 924b Бромат Поліпшувач * *
кальцію борошна
Calcium та хліба
bromate E 925 Хлор Поліпшувач * *
Chlorine борошна
та хліба E 926 Двоокис Поліпшувач * *
хлора борошна
Chlorine та хліба
dioxide E 927a Азодикар- Поліпшувач Опара (в суміші з ортофос- 2000
бонамід борошна форною кислотою)
Azodicar- та хліба
bonamide E 927b Карбамід Поліпшувач Жувальна гумка 30000
Carbamide борошна
(Urea) та хліба E 928 Перекис Поліпшувач * *
бензоїлу борошна
Benzoyl та хліба
peroxide E 929 Перекис Поліпшувач * *
ацетону борошна
Acetone та хліба
peroxide E 930 Перекис Поліпшувач Борошно 20
кальцію борошна
Calcium та хліба
peroxide E 938 Аргон Консерву- За технологічної необхід- в необх.
Argon ючий газ ності кільк.
E 939 Гелій Консерву- За технологічної необхід- в необх.
Helium ючий газ ності кільк.
E 940 Дихлордиф- Пропелент, * *
торметан, холодо-
хладон-12 агент
Dichloro-
di-fluoro-
me-thane E 941 Азот Газове За технологічної необхід- в необх.
Nitrogen середовище ності кільк.
для упако-
вки та
зберіган-
ня, холо-
доагент E 942 Диазо- Пропелент За технологічної необхід- в необх.
моноок- ності кільк.
сид
Nitrous
oxide E 943a Бутан Пропелент * *
Butane E 943b Ізо-бутан Пропелент * *
Isobutane E 944 Пропан Пропелент * *
Propane E 945 Хлорпента- Пропелент * *
фторетан
Chloropen-
ta fluoro-
ethane E 946 Октафтор- Пропелент * *
циклобу-
тан
Octafluo-
rocyclo-
butane E 947 Водень Консерву- За технологічної необхід- в необх.
Hydrogen ючий газ ності кільк.
E 948 Кисень Консерву- За технологічної необхід- в необх.
Oxygen ючий газ ності кільк.
E 950 Ацесульфам Підсолод- Безалкогольні напої, десерти 350
калію жувач морозиво 800
Acesulfame консерви плодоовочеві 350
potassium джеми, желе, мармелади 1000
кондвироби 500
делікатесні булочні вироби 1000
слабоалкогольні напої 350
жувальна гумка 2000
соуси, гірчиця 350
E 951 Аспартам Підсолод- Безалкогольні напої 600
Aspartame жувач, по- десерти 1000
силювач морозиво 800
смаку та консерви плодоовочеві 1000
аромату джеми, желе, мармелади, 1000
кондвироби
делікатесні булочні вироби 1700
слабоалкогольні напої 600
жувальна гумка 5500
соуси, гірчиця 350
E 952 Цикламо- Підсоло- * *
ва кисло- джувач
та та її
натрієва,
калієва
та кальці-
єва солі
Cyclamic
acid (and
Na, K, Ca
salts) E 953 Ізомальт Підсолод- Десерти, сухі сніданки, в необх.
Isomalt жувач,до- джеми, желе, мармелади, кільк.
(Isomalti- бавка, що кондвироби, хлібо-булочні
tol) злежуванню вироби, жувальна гумка,
та грудку- соуси, гірчиця
ванню, на-
повнювач
глазурую-
чий агент E 954 Сахарин Підсоло- Безалкогольні напої 80
(натріє- джувач десерти 100
ва,калі- морозиво 200
єва та консерви плодоовочеві 200
кальціє- джеми, желе, мармелади, 500
ва солі) кондвироби
Saccharin делікатесні булочні вироби 170
(and Na, слабоалкогольні напої 80
K, Ca жувальна гумка 1200
salts) соуси, гірчиця 160 E 955 Сукралоза Підсоло- * *
Sucralosa джувач E 957 Тауматін Підсоло- * *
Thaumatin джувач,
посилювач
смаку та
аромату E 958 Гліцирізін Підсоло- * *
Glycyrrhi- джувач,
zin посилювач
смаку та
аромату E 959 Неогеспе- Підсоло- * *
рідін ди- джувач
гідрохал-
кон
Neohespe-
ridine
dihydro-
chalcone E 965 Мальтіт та Підсолод- Десерти, сухі сніданки, в необх.
мальтітний жувач,ста- джеми, желе, мармелади, кільк.
сироп білізатор, кондвироби, хлібо-булочні
Maltitol емульгатор вироби, жувальна гумка,
and соуси, гірчиця
maltitol
syrup E 966 Лактіт Підсолод- Десерти, сухі сніданки, в необх.
Lactitol жувач, джеми, желе, мармелади, кільк.
текстура- кондвироби, хлібо-булочні
тор вироби, жувальна гумка,
соуси, гірчиця E 967 Ксиліт Підсолод- Десерти, сухі сніданки, в необх.
Xylitol жувач,во- джеми, желе, мармелади, кільк.
логоутри- кондвироби, хлібо-булочні
муючий вироби, жувальна гумка,
агент, соуси, гірчиця
стабілі-
затор,
емульга-
тор
- Отизон Підсолод- Безалкогольні напої, десерти 250
(аналог жувач консерви плодоовочеві 250
ацесуль- джеми, желе, мармелади 600
фаму К) кондвироби 500
делікатесні булочні вироби 400
- Сахарол Підсоло- Безалкогольні напої, десер- в необх.
джувач ти кільк.
консерви плодоовочеві
джеми, желе, мармелади
кондвироби
делікатесні булочні вироби E 999 Екстракт Піноутво- Ароматизовані безалкогольні 200
квілайї рювач напої на основі води
Quiliaia
extracts E 1000 Холева Емульгатор * *
кислота
Cholic
acid E 1001 Солі та Емульгатор * *
ефіри
холіну
Choline
salts
and
esters E 1100 Амілази: Ферменти
Amylases
- Амілорізін Продуцент Оселедець 1000
Г1ОХ та Aspergillus хліб 300
Г1ОХ-I oryzae пиво 100
- Амілорізін Продуцент Хліб 370
П1ОХ Aspergillus галети 500
oryzae соки 100
пиво 150
спирт 500
- Амілорізін Продуцент Спирт 50000
ПХ Aspergillus пиво 10000
oryzae
- Амілосуб- Продуцент Пиво 500
тилін Bacillus
Г1ОХ та subtilis
1OX-I
- Амілорізін Продуцент Хліб 300
П20Х Aspergillus
oryzae
- Амілорізін Продуцент Спирт 5000
П12Х Aspergillus
oryzae
- Амілоглю- Продуцент Спирт 5000
ковамарин Aspergillus
ГХ awamori E 1101 Протеази: Ферменти
Proteases
- Протава- Продуцент Хліб 500
морин Aspergil- спирт 500
П10Х lus
awamori
- Протоме- Продуцент Тверді сири 5
зентерин Bacillus м'ясо 10
Г10Х mesente-
ricus
- Проторізін Продуцент М'ясо 750
Aspergil-
lus
oryzae
- Протосуб- Продуцент Оселедець 1000
тилін Bacillus кондвироби з борошна 500
Г10Х subtilis пиво 150
- Прототер- Продуцент Оселедець 1000
різін Aspergil- м'ясо 750
П10Х та lus
Г10Х terricola
- Реніно- Продуцент Сир 300
міцин Mucor
П10Х miehei
- Протосуб- Продуцент Ферментація м'яса трубача 100
тилін Bacillus (0,01%
Г20Х subtilis водний
розчин,
час
контак-
ту-20-
25 хв.
- Проторізін Продуцент Спирт 300
П10Х Aspergil-
lus
oryzae
- Термоста- Продуцент М'ясо 500
більна Termoacti- кондвироби 500
протеаза nomyces E 1102 Глюкозо- Антиокси- Безалкогольні напої на ос- в необх.
оксидаза дант нові води та фруктових кільк.
Glucose фермент соків, соуси
oxidase
- Глюкозо- Продуцент Топлений, свіжий, свиня-
оксидаза+ Penicill чий, яловичий жири, верш-
каталаза vitale кове масло, ковбасні ви-
(в спів- Pidopl. роби, згущене та сухе
відношен- et Bilai молоко, сухий яєчний по-
ні 1:1 за рошок, маргарин в герме-
активніс- тичній упаковці 2
тю) хліб 0,5
E 1103 Інвертази Стабіліза- Цукрові кондвироби та в необх.
Invertases тори, наповнювачі для делікатес- кільк.
ферменти них хлібо-булочних виробів
- Інвертаза Продуцент Цукерки 170
Invertasa дріжджі E 1104 Ліпази: Посилювачі За технологічної необхід- в необх.
Lipases смаку та ності кільк.
аромату,
ферменти
- Каталаза продуцент Цукровий сироп інверт в необх.
Фермент Penicill. кільк.
vitale боєнська кров (освітления
Pidopl.et разом з перекисом водню) 10
Bilai
- Целюлази: Ферменти Хліб 20
Целокан- Продуцент квас 50
вин Gcotrichum спирт 1000
candidum глюкоза кристалічна 10000
- Циторозе- Продуцент Пиво 15000
мін ПХ Tricho-
thecium
roseum
- Циторозе- Продуцент Вино 500
мін П10Х Tricho- пиво 400
thecium хлібо-булочні вироби 300
roseum бісквітний напівфабрикат 80
Пектинази: Ферменти
- Пектавамо- Продуцент Сік, вино 300
рин Aspergil-
П10Х та lus
Г10Х awamori
- Пектофо- Продуцент Сік, вино 1000
етидин Aspergil-
Г10Х lus
foetidus
- Пектофо- Продуцент Сік, вино 200
етидин Aspergil-
П10Х lus
foetidus
- Пектоцине- Продуцент Вино 3000
рин Г10Х Botricus
cinerea
Бета-га- Ферменти
лактози-
дази:
- Бета-гала- Продуцент Хліб 400
ктозидаза Curvalaria безалкогольні напої 120
(лактоінк- inaegualis
валін)
Г25Х
- Бета-гала- Продуцент Хліб 5000
ктозидаза Saccharo-
(лактофраг myces
лін) (Fabo
spera)
fragilis
Глюкоамі- Ферменти
лази:
- Глюкавамо- Продуцент Хліб 30
рин Г10Х Aspergil- патока 8000
lus
awamori
- Глюкавамо- Продуцент Соки 100
рин Г20Х Aspergil-
lus
awamori
- Глюковамо- Продуцент Спирт 50000
рин ПХ Aspergil- мг/кг
lus крохмалю
awamori пиво 10000
квасове сусло мг/кг
несоло-
женої
сировини
- Глюковата- Продуцент Спирт 3000
тин ГХ Aspergil- 6 од/г
lus крохмалю
fatatae
- Глюкпігма- Продуцент Спирт 50000
цесин ПХ Phisopus
pigmaues
- Глюкоендо- Продуцент Кристалічна харчова 6000
мікопсин Endomyco- глюкоза
Г15Х psis Sp.
- Ксилоглю- Продуцент Квасове сусло 200
канфоэти- Aspergil-
дин П10Х lus
Foetidis E 1105 Лізоцим Консервант Сир в необх.
Lysozyme кільк.
E 1200 Полідек- Наповню- За технологічної необхід- в необх.
стрози вач, ста- ності кільк.
A та N білізатор
Polydex- загущувач,
troses вологоут-
A and N римуючий
агент,
структу-
роутворю-
вач E 1201 Полівініл- Стабіліза- Оброблення виноматеріалів 0,01-0,05
піролідон тор освіт-
Polyvinyl- лювач, ди-
pyrroli- спергуючий
done агент E 1202 Полівініл- Стабіліза- * *
поліпіро- тор кольо-
лідон ру та ко-
Polyvinyl- лоїдний
polypyrro- стабіліза-
lidone тор
Модифіко-
вані кро-
хмалі: E 1404 Оксидова- Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
ний емульга- ності кільк.
крохмаль тор, ста-
Oxidised білізатор
starch E 1410 Монокрох- Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
малю фос- емульга- ності кільк.
фат тор, ста-
Monostarch білізатор
phosphate E 1412 Дикрохма- Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
лю фосфат емульга- ності кільк.
Distarch тор, ста-
phosphate білізатор E 1413 Фосфатова- Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
ний крох- емульга- ності кільк.
малю фос- тор, ста-
фат білізатор
Phosphated
distarch
phosphate E 1414 Ацетильо- Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
ваного емульга- ності кільк.
крохмалю тор, ста-
фосфат білізатор
Acetylated
distarch
phosphate E 1420 Крохмаль Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
ацетильо- емульга- ності кільк.
ваний тор, ста-
Acetyla- білізатор
ted
starch E 1422 Ацетильо- Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
ваного емульга- ності кільк.
крохмалю тор, ста-
адипат білізатор
Acetyla-
ted
distarch
adipate E 1440 Гідрокси- Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
пропілен- емульга- ності кільк.
крохмаль тор, ста-
Hydroxy білізатор
propyl
starch E 1442 Гідрокси- Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
пропілен- емульга- ності кільк.
крохмалю тор, ста-
фосфат білізатор
Hydroxy
propyl
distarch
phosphate E 1450 Крохмалю Загущувач, За технологічної необхід- в необх.
натрійок- емульга- ності кільк.
теніл тор, ста-
сукцинат білізатор
Starch
sodium
octenyl
succinate E 1503 Рицинова Розділяю- За технологічної необхід- в необх.
олія чий агент ності кільк.
Castor
oil E 1505 Триетил- Піноутво- Сушений білок яйца в необх.
цитрат рювач кільк.
Triethyl
citrate E 1518 Триацетин Вологоут- За технологічної необхід- в необх.
Triacetin римуючий ності кільк.
агент E 1520 Пропілен- Вологоут- За технологічної необхід- в необх.
гліколь римуючий, ності кільк.
Propilene пом'якшу-
glycol ючий та
диспергу-
ючий агент E 1521 Поліетилен Піногасник За технологічної необхід- в необх.
гліколь ності кільк.
Polyethy-
lene
glycol
Розчинни-
ки:
- Бензин Розчинник Екстракція харчових рос- в необх.
екстрак- линних олій кільк.
ційний (залиш-
кова кі-
лькість
в олії
не при-
пуска-
ється)
- Дихлоретан Розчинник Екстракція харчових рос- в необх.
линних олій кільк.
(залиш-
кова кі-
лькість
в олії
не при-
пуска-
ється)
- Спирт Розчинник Харчові рослинні есенції в необх.
етиловий кільк.
- Вуглекис- Розчинник Екстракти прянощів в необх.
лота рід- кільк.
ка ________________
* позначені харчові добавки, що не одержали абсолютного статусу
дозволеності через недостатній обсяг інформації про особливості
їх біологічної дії, сферу застосування або допустимі рівні.
Остаточне вирішення питання про доцільність застосування таких
харчових добавок у кожному конкретному випадку є прерогативою
Міністерства охорони здоров'я України
Додаток N 2
до Санітарних правил і норм
по застосуванню харчових добавок
Перелік
продуктів, що не підлягають забарвленню/підбарвленню
Необроблені продукти - це продукти, що не пройшли жодної
обробки, котра могла б призвести до істотних змін в їх початковому
стані. Продукти, проте, можуть бути розділені на частини,
розрізані, очищені від кісток, шкіри, шкаралупи, зрізані, змелені,
очищені, сформовані, заморожені або охолоджені. Всі види мінеральної води Молоко, в тому числі знежирене, пастеризоване, стерилізоване,
консервоване Вершки, сколотини, кисломолочні продукти Природні олії та жири тваринного походження Яйця та яйцєпродукти Борошно, крохмаль Хліб и хлібовироби Макаронні вироби Цукор, включаючи всі моно- та дисахариди Томат-паста, томатний соус, консерви з томатів Фруктовий сік, фруктовий нектар, овочевий сік Варення з фруктів, джеми Фрукти, овочі, включаючи картоплю, гриби консервовані, сушені Риба, молюски, ракоподібні, птиця, дичина Какао та шоколадні продукти Смажена кава, чай, цикорій; чайні та цикорієві екстракти та
суміші для настойок Сіль та її замінники, спеції та суміші спецій Вина та зернові горілки Винний оцет Продукти дитячого харчування Мед Солод та солодові продукти Зрілі та недозрілі сири (неароматизовані) Масло з молока вівці та кози
Алфавітний показчик
А
Агар E 406
Адипат амонію E 359
Адипат калію E 357
Адипат натрію E 356
Адипінова кислота E 355
Азодикарбонамід E 927а
Азорубін (кармазін) E 122
Азот E 941
Алілгірчична олія
Альгінат амонію E 403
Адьгінат калію E 40
Альгінат кальцію E 404
Альгінат натрію E 401
Альгінова кислота E 400
Алюміній E 173
Алюмосилікат E 559
Алюмосилікат калію E 555
Алюмосилікат кальцію E 556
Алюмосилікат натрію E 554
Алюмофосфат натрію E 541
Амарант E 123
Амілази E 1100
Аноксомер E 323
Антоціани E 163
Арабіногалактан E 409
Аргон E 938
Ароматичні речовини ідентично-натуральні
Аромати коптіния
Аскорбат калію E 303
Аскорбат кальцію E 302
Аскорбат натрію E 301
Аскорбілпальмітат E 304
Аскорбілстеарат E 305
Аскорбінова кислота E 300
Аспартам E 951
Ацесульфам калію E 950
Ацетат амонію E 264
Ацетати калію E 261
Ацетати кальцію E 263
Ацетати натрію E 262
Ацетильований крохмаль E 1420
Ацетильованого крохмалю адипат E 1422
Ацетильованого крохмалю фосфат E 1414
Б
Бензин екстракційний
Бензоат калію E 212
Бензоат кальцію E 213
Бензоат натрію E 211
Бензойна кислота E 210
Бензойна смола E 906
Бентоніт E 558
Бета-апо-8-каротинової кислоти метиловий етиловий ефіри E 160f
Бета-апо-8-каротинол E 160е
Бета-галактозідази
Біфеніл (дифеніл) E 230
Борна кислота E 284
Бромат калію E 924а
Бромат кальцію E 924b
Бромована олія E 443
Бутан E 943а
Бутил гідроксианізол E 320
Бутил гідрокситолуол E 321
В
Вазелін E 905b
Вазелінова олія E 905а
Ванілін
Винна кислота E 334
Віолоксантин E 161е
Водень E 947
Віск карнаубський E 903
Віск оксидований поліетиленовий E 914
Віск бджолиний та жовтий E 901
Віск рисових висівок E 908
Віск свічний E 902
Віск спермацетовий E 909
Воскові ефіри E 910
Вуглекислота рідка
Вугекислі солі кальцію E 170
Вуглецю двоокис E 290
Вугілля E 152
Вугілля рослинне E 153
Г
Гваякова смола E 314
Гелій E 939
Гексаметилентетрамін E 239
Гексаціаноманганат заліза E 537
1, 4 - гептонолактон E 370
Гідроксид амонію E 527
Гідроксид калію E 525
Гідроксид кальцію E 526
Гідроксид магнію E 528
Гідроксид натрію E 524
Гідроксипропіленкрохмаль E 1440
Гідроксипропіленкрохмалю фосфат E 1442
Гідроксипропілметилцелюлоза E 464
Гідроксипропілцелюлоза E 463
Глікан пекарських дріжджів 408
Гліцерин E 422
Гліцеринові ефіри з деревної смоли (ефірна смола) E 445
Гліцерофосфат кальцію E 383
Гліцин E 640
Гліцирізин E 958
Глутамат амонію E 624
Глутамат калію E 622
Глутамат кальцію E 623
Глутамат магнію E 625
Глутамат натрію E 621
Глутамінова кислота E 620
Глюкоампілази
Глюкооксидаза E 1102
Глюкооксидаза+каталаза
Глюконат заліза E 759
Глюконат калію E 577
Глюконат кальцію E 578
Глюконат магнію E 580
Глюконат натрію E 574
Глюконова кислота E 574
Глюконо-дельта-лактон E 575
Гуанілова кислота E 626
5-гуанілат калію 2-заміщений E 628
5-гуанілат кальцію E 629
5-гуанілат натрію 2-заміщений E-627
Гуміарабік E 414
Д
Дегідроацетат натрію E 266
Дегідроацетова кислота E 265
Диазомонооксид E 942
Діатетіл
Дикрохмалю фосфат E 1412
Дилаурілтіодипропіонат E 389
Диметилдикарбонат E 242
Двоокис кременю аморфний E 551
Двоокис хлору E 926
Диоктилсульфосукцинат натрію E 480
Дистеарилтіодипропіонат E 390
Дихлордифторметан, хладон-12 E 940
Дихлоретан
Діамантовий синій FCF E 133
Діамантовий чорний PN E 151
Додецилгалат E 312
Е
Екстракт ванілі
Екстакт квілайі E 999
Екстракти аннато E 1606
Еріторбова кислота E 315
Еритрозин E 127
Етилванілін
Етилгаллат E 313
Етилгідроксиетилцелюлоза E 467
Етилендиамінтетраацетат динатрій E 386
Етилендиамінтетраацетат кальцію натрію E 385
Етилмальтол E 637
Етилцелюлоза E 462
Етоксиліровні моно- та дигліцериди E 488
Етиксихін E 324
Ефірні олії
Ефіри гліцерину, диацетилвинної та жирних кислот E 472е
Ефіри гліцерину, лимонної та жирних кислот E 472с
Ефіри гліцерину, молочної та жирних кислот E 472b
Ефіри гліцерину, оцтової та жирних кислот E 472а
Ефіри кокосової олії та метилглікозиду E 489
Ефіри лактированих жирних кислот гліцерину та
пропіленгліколя E 478
Ефіри моно- та дигліцеридів, винної та жирних кислот E 472d
Ефіри монтанової кислоти E 912
Ефіри полігліцеридів та жирних кислот E 475
Ефіри полігліцерину взаємоетерифікованих рацинолових кислот E 476
Ефіри пропіленгліколя та жирних кислот E 477
Ефіри сахарози та жирних кислот E 473
Ж
Желатин
Жовтий "Сонячний захід" E 110
Жирні кислоти E 570
Жирних кислот метилові ефіри E 911
Жирних кислот солі амонію, кальцію, натрію, калію, алюмінію E 470
З
Зелений S E 142
Зелений міцний FCF E 143
Змішані ефіри гліцерину, винної, оцтової та жирних кислот E 427f
Золото E 175
І
Ізо-аскорбінат калію E 317
Ізо-аскорбінат кальцію E 318
Ізо-аскорбінат натрію E 316
Ізоаскорбінова кислота (еріторбова кислота) E 315
Ізо-бутан E 943b
Ізо-бутирацетат сахарози E 444
Ізомальт E 953
Ізо-пропілцитратна суміш E 384
Інвертази E 1103
Індігокармін E 132
Інозинат калію E 632
5-інозинат кальцію E 633
5-інозинат натрію 2-заміщений E 631
Інозинова кислота E 630
К
Калію бісульфіт E 228
Калію йодат E 917
Калію метабісульфіт E 224
Калію нітрит E 249
Калію сульфіт E 225
Кальцій мурашинокислий (форміат кальцію) E 238
Кальцію гідросульфіт E 227
Кальцію йодат E 916
Кальцію сульфіт E 226
Камідь геланова E 418
Камідь гуарова E 412
Камідь гехатті E 419
Камідь карайї E 416
Камідь ксантова E 415
Камідь вівсяна E 411
Камідь рожкового E 410
Камідь тари E 417
Кантаксантин E 161g
Карбомід E 927b
Карбоксіметилцелюлоза натрієва сіль E 466
Карбонати амонію E 503
Карбонат заліза E 505
Карбонати калію E 501
Карбонати кальцію (вуглекислі солі кальцію) E 170
Карбонати магнію E 504
Карбонати натрію E 500
Карміни E 120
Каротини E 160е
Карагенан та його солі E 407
Каталаза
Кисень E 948
Концентрати диму
Коричневий FK E154
Коричневий HT E 155
Кістковий фосфат E 542
Кофеїн
Крохмалю натрій октоніл сукцинат E 1450
Крипсооксантін E 161c
Ксиліт E 967
Куркуміни E 100
Л
Лактат амонію E 328
Лактат заліза E 585
Лактат калію E 326
Лактат кальцію E 327
Лактат магнію E 329
Лактат натрію E 325
Лактилати кальцію E 482
Лактилати натрію E 481
Лактіт E 966
Лактобіонат кальцію E 399
Лактоцид
Ланолін E 913
Лаурилсульфат натрію E 487
L-лейцин E 641
Лєцитіни E 322
Лізоцим E 1105
Ліколін E 160d
Лимонна кислота E 330
Ліпази E 1104
Літолфуксин ВК (рубіновий літол ВК) E 180
Лютеїн E 161b
М
Малат амонію E 349
Малат калію E 351
Малат кальцію E 352
Малат натрію E 350
Мальтіт та мальтітний сироп E 965
Мальтол E 636
Маніт E 421
Маслосмоли паприки E 160c
Мідні комплекси хлорофілів E 141
Мета-винна кислота E 353
Метилцелюлоза E 461
Метилцелюлоза E 465
Молочна кислота E 270
Моно- та дигліцеріди жирних кислот E 471
Монокрохмалюфосфат E 1410
Мурашина кислота E 236
Н
Натрій мурашинокислий E 237
Натрію гідросульфіт E 222
Натрію метабісульфіт E 223
Натрію ортофеніл фенол E 232
Натрію сульфіт E 221
Натрію тетраборат E 285
Неогесперідін дигідрохалкон E 959
Нізін E 234
Нікотинова кислота E 375
Нітрат калію E 252
Нітрат натрію E 251
Нітрит калію E 249
Нітрит натрію E 250
Нітрозіл хлорид E 919
О
Оксиди та гідрооксиди заліза E 172
Оксидований крохмаль E 1404
Оксистеарин E 387
Оксид азоту E 918
Оксид кальцію E 529
Оксид магнію E 530
Октафторциклобутан E 946
Октилгалат E 311
Ортофенілфенол E 321
Ортофосфорна кислота E 338
Отизон
Оцтова кислота E 260
П
Парафін E 905c
Пектинази
Пектини E 440
Пептони E 429
Перекис ацетону E 929
Перекис бензолу E 928
Перекис водню
Перекис кальцію E 930
Персульфат амонію E 923
Персульфат калію E 922
Пімаріцин (натаміцин) E 235
Пірофосфати E 450
Полівінілпіролідон E 1201
Полівінілполіпіролідон E 1202
Полідекстрози E 1200
Полідіметилсилтоксан E 900a
Поліоксиетилен (8) стеарат E 430
Поліоксиетилен (40) стеарат E 431
Поліоксиетиленсорбітан монолаурат (твін-20) E 432
Поліоксиетиленсорбітан моноолеат (твін-80) E 433
Поліоксиетиленсорбітан монопальмітат (твін-40) E 434
Поліоксиетиленсорбітан моностеарат (твін-60) E 435
Поліексиетиленсорбітан тристеарат E 436
Поліфосфати E 452
Поліетиленгліколь E 1521
Понсо 4R E 124
Похідні: пара-оксибензойної кислоти E 214 - E 219
Пропан E 944
Пропілгалат E 310
Пропіленгліколь E 1520
Пропіленглікольальгінат E 405
Пропіонати E 281 - E 283
Пропіонова кислота E 280
Протеази E 1101
Р
5-рибонуклеотиди кальцію E 634
5-рибонуклеотиди натрію 2-заміщені E 635
Рибофлавіни E 101
Рицинова олія E 1503
Родоксантін E 161
Рубіксантин E 161d
С
Сандалове дерево E 166
Сахарин E 954
Сахарол
Срібло E 174
Сірчана кислота E 513
Сірки двоокис E 220
Силікат калію E 560
Силікат кальцію E 552
Силікати натрію E 550
Силікати магнію E 553
Силікат цинку E 557
Синій патентований E 131
Солі та ефіри холіну E 1001
Соляна кислота E 507
Сорбат калію E 202
Сорбат кальцію E 203
Сорбат натрію E 201
Сорбінова кислота E 200
Сорбіт та сорбітовий сироп E 420
Сорбітан монолаурат, СПЕН 20 E 493
Сорбітан моноалеат, СПЕН 80 E 494
Сорбітан монопальмітат, СПЕН 40 E 495
Сорбітан моностеарат, СПЕН 60 E 491
Сорбітан триолеат, СПЕН 85 E 496
Сорбітан тристеарат E 492
Спеціальний червоний AG E 129
Спирт етиловий
Стерилтартат E 483
Стеарилцитрат E 484
Стеароїлфумарат кальцію E 486
Стеароїлфумарат натрію E 485
Сукралоза E 955
Сукцинільовані моногліцериди E 472g
Сукцистеарин E 446
Сульфат алюмінію E 520
Сульфат алюмінію-амонію, галуни алюмоаміачні E 523
Сульфат алюмінію-калію, галуни алюмокалієві E 522
Сульфат алюмінію-натрію, галуни алюмонатрієві E 521
Сульфат амонію E 517
Сульфат калію E 515
Сульфат кальцію E 516
Сульфати магнію E 518
Сульфати міді E 519
Сульфати натрію E 514
Т
Тальк E 553
Таніни харчові E 181
Тартразін E 102
Тартрати калію E 336
Тартрати кальцію E 354
Тартрати натрію E 335
Тартрати натрію-калію E 337
Тауматін E 957
Термічно оксидована соєва олія монодигліцеридами
жирних кислот E 479b
Тыабендзол E 233
Тіопропіонова кислота E 388
Тіосульфат натрію E 539
Титану двоокис E 171
Токофероли E 306 - E 309
Трагакант E 413
Требутилгідрохінон E 319
Триацетин E 1518
Трифосфати E 451
Триетилцитрат E 1505
Ф
Фероамоній цитрат E 381
Фероціанид калію E 536
Фероціанид кальцію E 538
Фероціанид натрію E 535
Фітинова кислота E 391
Флавоксантин E 161a
Формальдегід E 240
Фосфати амонію E 342
Фосфати калію E 340
Фосфати кальцію E 341
Фосфати магнію E 343
Фосфати натрію E 339
Фосфатиду амонійні солі E 442
Фосфатований крохмалю фосфат E 1413
Фумарати амонію E 368
Фумарати калію E 366
Фумарати кальцію E 367
Фумарати натрію E 365
Фумарова кислота E 297
Х
Хінін
Хіноліновий жовтий E 104
Хлор E 925
Хлорид амонію E 510
Хлорід калію E 508
Хлорід кальцію E 509
Хлорид магнію E 511
Хлорид олова E 512
Хлорофіли E 140
Хлорпентафторетан E 945
Холева кислота E 1000
Ц
Целюлази E 140
Целюлоза E 460
Цикламова кислота та її солі E 952
L-цистеїн та його солі E 920
L-цистин та його солі E 921
Цитрати амонію E 380
Цитрати калію E 322
Цитрати кальцію E 333
Цитрати лєцитіну E 344
Цитрати магнію E 345
Цитрати натрію E 331
Цитрус червоний 2 E 121
Цукровий колер I (простий) E 150а
Цукровий колер II (сульфітний) E 150b
Цукровий колер III (аміачний) E 150c
Цукровий колер IV (аміачно-сульфітний) E 150d
Цукроглицеріди E 474
Ч
Червоний 2G E 128
Червоний буряковий бетанін E 162
Ш
Шафран E 164
Шеллак E 904
Ю
Юглон синтетичний
Я
Яблучна кислота E 296
Янтарна кислота E 363