Про внесення змін до наказу Мінекобезпеки від 26.10.95 N 116
Мінприроди України; Наказ від 06.07.2009358
Документ z0715-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.08.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.07.2009 N 358
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2009 р.
за N 715/16731

Про внесення змін до наказу Мінекобезпеки
від 26.10.95 N 116

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади", з метою приведення нормативно-правового
акта Мінприроди у відповідність до чинного законодавства
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок обчислення
розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України ( z0478-95 ),
затвердженого наказом Мінекобезпеки України від 26.10.95 N 116
( z0477-95 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
27.12.95 за N 478/1014, що додаються.
2. Юридичному департаменту (Роменський Д.В.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони навколишнього природного середовища
Тригубенка С.М.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Г.Філіпчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
06.07.2009 N 358
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2009 р.
за N 715/16731

ЗМІНИ
до Положення про порядок обчислення розміру
відшкодування та сплати збитків,
заподіяних внаслідок забруднення із суден,
кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України
( z0478-95 )

1. У главі 1: у пункті 1.1: абзаци сьомий та восьмий викласти у такій редакції: "Положення про Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02.11.2006 N 1524 ( 1524-2006-п ); Положення про Державну екологічну інспекцію, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 N 1520
( 1520-2001-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16.06.2004 N 770) ( 770-2004-п )". Після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев'ятим -
дванадцятим такого змісту: "Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну
інспекцію, затвердженого наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 526
( z0038-07 ), зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за N 38/13305; Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського моря,
затвердженого наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 527
( z0039-07 ), зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за N 39/13306; Положення про Державну екологічну інспекцію з охорони
довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, затвердженого
наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 528 ( z0040-07 ),
зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за N 40/13307; Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна
екологічна інспекція Азовського моря, Державна екологічна
інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря є спеціальними підрозділами Мінприроди". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий та десятий вважати абзацами
тринадцятим та чотирнадцятим. Абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції: "Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля,
затвердженого наказом Мінекоресурсів України від 27.02.2002 N 88
( z0276-02 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.03.2002 за N 276/6564". У пункті 1.3: в абзаці першому слова "посадовими особами Державних
інспекцій охорони Чорного і Азовського морів" замінити словами
"державними інспекторами України з охорони навколишнього
природного середовища відповідних територій Державної екологічної
інспекції або спеціальних підрозділів Мінприроди, посадовими
особами"; абзац п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим. У пункті 1.4 слова "інспекціями охорони Чорного і Азовського
морів Міністерства екології та природних ресурсів України"
замінити словами "/або спеціальними підрозділами Мінприроди".
2. У пункті 3.3 глави 3 слова "посадовими особами Державної
екологічної інспекції Мінекоресурсів України, державних інспекцій
охорони Чорного і Азовського морів" замінити словами "державними
інспекторами України з охорони навколишнього природного середовища
відповідних територій Державної екологічної інспекції або
спеціальних підрозділів Мінприроди".
3. У главі 4: у пункті 4.3 слова "посадовими особами державних інспекцій
охорони Чорного і Азовського морів" замінити словами "державними
інспекторами України з охорони навколишнього природного середовища
відповідних територій Державної екологічної інспекції або
спеціальних підрозділів Мінприроди"; у пункті 4.4 слова "відповідна державна інспекція охорони
Чорного і Азовського морів" замінити словами "Державна екологічна
інспекція або спеціальний підрозділ Мінприроди"; в абзаці першому пункту 4.5 слова "відповідні державні
інспекції охорони Чорного і Азовського морів" замінити словами
"Державна екологічна інспекція або спеціальний підрозділ
Мінприроди"; у пункті 4.6 слова "відповідні державні інспекції охорони
Чорного і Азовського морів" замінити словами "Державна екологічна
інспекція або спеціальний підрозділ Мінприроди"; у пункті 4.7 слова "Органи Мінекобезпеки України" замінити
словами "Державна екологічна інспекція, спеціальний підрозділ
Мінприроди".
4. У додатках до Положення: по всьому тексту слова українською та англійською мовами
"назва територіального природоохоронного органу" та "name of the
territorial environmental body", "Начальник територіального
природоохоронного органу" та "The Head of the territorial
environmental body", "Печатка територіального природоохоронного
органу" та "seal of the territorial environmental body" замінити
відповідно словами українською та англійською мовами "Державна
екологічна інспекція або назва спеціального підрозділу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України"
та "State ecological inspection or name of the special departments
of Ministry of environmental protection of Ukraine", "Начальник
Державної екологічної інспекції або спеціального підрозділу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України"
та "The Head of the State ecological inspection or of the special
departments of Ministry of environmental protection of Ukraine",
"печатка Державної екологічної інспекції або спеціального
підрозділу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України" та "seal of the State ecological inspection or
of the special departments of Ministry of environmental protection
of Ukraine" відповідно; у додатку 1 слова українською та англійською мовами "назва
природоохоронного органу" та "name of the environmental body"
замінити словами українською та англійською мовами "Державна
екологічна інспекція або назва спеціального підрозділу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України"
та "State ecological inspection or name of the special departments
of Ministry of environmental protection of Ukraine"; у додатку 3 слова українською та англійською мовами
"Міністерство екології та природних ресурсів України" та "Ministry
of the Environment and Natural Resources of Ukraine" замінити
словами українською та англійською мовами "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України" та "Ministry of
environmental protection of Ukraine", а слова "Мінекоресурсів
України" замінити словом "Мінприроди"; у додатку 4 слова "територіальному органу Міністерства
екології та природних ресурсів України" та "територіального
природоохоронного органу" замінити словами "Державній екологічній
інспекції або спеціальному підрозділу Мінприроди" та "Державної
екологічної інспекції або спеціальному підрозділу Мінприроди"
відповідно.
Директор Юридичного
департаменту Д.В.Роменськийвгору