Документ z0713-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.04.2016, підстава - z0340-16


 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Н А К А З
 
27.04.2006 N 228
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2006 р.
за N 713/12587
 
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 49 ( z0340-16 ) від 11.02.2016 }
 
Про затвердження Форм звітів щодо придбання
та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових
виробів та інструкцій щодо їх заповнення
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 518 ( z1065-07 ) від 04.09.2007 }

 
     Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити:
     Форму N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв";
     Форму N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів" ( z0714-06 );
     Інструкцію щодо заповнення Форми N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв";
     Інструкцію щодо заповнення Форми N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів", що додаються ( z0714-06 ).
 
     2. Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
     3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 21.07.2004 N 408 ( z0921-04 ) "Про затвердження форм звітності про обсяги закупівлі та/або реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 921/9520 (із змінами і доповненнями).
 
     4. Адміністративно-господарському департаменту (Рахуба А.М.) у триденний термін від дня набрання чинності цим наказом забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С.І.
 
 Голова                         О.І.Кірєєв 
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
27.04.2006 N 228

 
Звітність
 
                ЗВІТ 
про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв
за ___________ місяць ________ року

---------------------------------------------- |Подають |Терміни | | |подання | |--------------------------------+-----------| Форма N 1-ОА |Суб'єкти господарювання |до 10 числа| місячна - |усіх форм власності, які |місяця, що |в електронному вигляді |одержали ліцензії на право |настає за |та на паперових носіях |оптової торгівлі |звітним | |алкогольними напоями, | | |подають звіт до | | ЗАТВЕРДЖЕНО |регіонального управління | | Наказ Державної податкової |Департаменту САТ ДПА | | адміністрації України |України за місцем | | від 27.04.2006 N 228 |реєстрації суб'єкта | | |господарювання | | |--------------------------------+-----------| |Регіональні управління | | |Департаменту САТ ДПА |до 18 числа| |України подають звіт у |місяця, що | за погодженням з |розрізі підприємств та |настає за |Держкомстатом України |зведений - в електронному |звітним | |вигляді до Департаменту | | |САТ ДПА України | | ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер | |фізичної особи-платника податків (за наявності) | |----------------------------------------- | || | | | | | | | | | | | |----------------------------------------- | |Найменування / Ім'я ____________________________________________| | | |Місцезнаходження/Місце проживання ______________________________| | | |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, | | | |________________________________________________________________| | населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | | | |________________________________________________________________| | N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | ------------------------------------------------------------------
тис. л.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Місцезнаходження |Продукція|Залишок | Обсяги придбання     | Обсяги реалізації   |Залишок |При- |
|з/п|   суб'єкта   |     |продукції| алкогольних напоїв    | алкогольних напоїв   |продук- |мітка|
|  | підприємницької |---------|на    |---------------------------+-------------------------|ції на |   |
|  |  діяльності -  |код |вид |початок |усьо-| у тому числі    |усьо-| у тому числі   |кінець |   |
|  |юридичної особи або|  |  |звітного |го  |---------------------|го  |-------------------|звітного|   |
|  | місце проживання |  |  |місяця  |   |від  |від  |за  |   |у роз-|підпри-|на |місяця |   |
|  | фізичної особи - |  |  |     |   |вироб-|підпри-|імпор-|   |дрібну|ємствам|екс-|    |   |
|  |   суб'єкта   |  |  |     |   |ника |ємств |том  |   |тор- |оптової|порт|    |   |
|  | господарювання, |  |  |     |   |   |оптової|   |   |гівлю |торгів-|  |    |   |
|  |   телефон   |  |  |     |   |   |торгів-|   |   |   |лі   |  |    |   |
|  |          |  |  |     |   |   |лі   |   |   |   |    |  |    |   |
|---+-------------------+----+----+---------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------+-----|
| А |     Б     | 1 | 2 |  3  | 4 | 5  |  6  | 7  | 8 | 9  | 10  | 11 |  12  | 13 |
|---+-------------------+----+----+---------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------+-----|
|  |          |  |  |     |   |   |    |   |   |   |    |  |    |   |
|---+-------------------+----+----+---------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------+-----|
|  |          |  |  |     |   |   |    |   |   |   |    |  |    |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Керівник (власник) __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
 
 телефон _________, факс __________, електронна пошта __________. 
М.П.
 
{ Форма N 1-ОА із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 518 ( z1065-07 ) від 04.09.2007 }

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
27.04.2006 N 228
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2006 р.
за N 713/12587

 
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення Форми N 1-ОА
"Звіт про обсяги придбання та реалізації
алкогольних напоїв"

 
1. Загальні положення
 
     1.1 Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (далі - Звіт) подають суб'єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форм власності.
 
     1.2. У разі якщо суб'єкт господарювання має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, бланк Звіту заповнюється в цілому щодо підприємства, уключаючи всі структурні одиниці.
 
     1.3. Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв. Одиницею виміру, яка застосовується у складанні Звіту, є тис. л.
 
     1.4. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надається до регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання. { Підпункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 518 ( z1065-07 ) від 04.09.2007 }
 
     1.5. Регіональні управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України подають звіт у розрізі підприємств та зведений до Департаменту САТ ДПА України в електронному вигляді до 18 числа місяця, що настає за звітним. { Підпункт 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 518 ( z1065-07 ) від 04.09.2007 }

 
2. Порядок заповнення Форми N 1-ОА
"Звіт про обсяги придбання
та реалізації алкогольних напоїв"
 
     2.1. У графі А вказується номер рядка за порядком.
 
     2.2. У графі Б указуються місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта господарювання та номер контактного телефону.
 
     2.3. У графах 1, 2 вказуються відповідно код та вид алкогольної продукції:
 
------------------------------------------------------------------
| Код |                     Вид      |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1  |Горілки та горілки особливі               |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2  |Лікеро-горілчані вироби (крім горілок, горілок особливих |
|   |та алкогольних напоїв з використанням спирту етилового з |
|   |умістом його від 1,2 до 25 % об'ємних одиниць)      |
|------+---------------------------------------------------------|
| 3  |Слабоалкогольні напої міцністю від 1,2 до 8,5 % об'ємних |
|   |одиниць                         |
|------+---------------------------------------------------------|
| 4  |Лікеро-горілчані напої міцністю від 8,5 до 25 % об'ємних |
|   |одиниць                         |
|------+---------------------------------------------------------|
| 5  |Вина виноградні                     |
|------+---------------------------------------------------------|
| 6  |Шампанське та ігристі вина                |
|------+---------------------------------------------------------|
| 7  |Коньяк                          |
|------+---------------------------------------------------------|
| 8  |Виноматеріали                      |
|------+---------------------------------------------------------|
| 9  |Інша продукція, яка не ввійшла до кодів 1-8       |
------------------------------------------------------------------ 
     2.4. У графі 3 вказується залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця.
 
     2.5. У графі 4 вказується обсяг придбання алкогольних напоїв взагалі за звітний період суб'єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями.
 
     2.6. У графі 5 указується обсяг придбання алкогольних напоїв суб'єктом господарювання від виробника алкогольних напоїв.
 
     2.7. У графі 6 указується обсяг придбання алкогольних напоїв суб'єктом господарювання від підприємств оптової торгівлі.
 
     2.8. У графі 7 указується обсяг придбання алкогольних напоїв суб'єктом господарювання за імпортом.
 
     2.9. У графі 8 указується обсяг реалізації алкогольних напоїв взагалі за звітний період.
 
     2.10. У графі 9 указується обсяг реалізації алкогольних напоїв у роздрібну торгівлю.
 
     2.11. У графі 10 указується обсяг реалізації алкогольних напоїв підприємствам оптової торгівлі.
 
     2.12. У графі 11 указується обсяг реалізації алкогольних напоїв на експорт.
 
     2.13. У графі 12 указується залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця.
 
     2.14. У графі 13 надаються необхідні пояснення.
 
 Директор Департаменту з питань 
адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів ДПА України І.М.Гончарвгору