Документ z0712-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.07.2018, підстава - z0663-18

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.04.2016  № 8-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2016 р.
за № 712/28842

Про затвердження Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду
№ 9-1 від 14.05.2018}

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України, що додаються.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) разом з департаментом персоналу

та адміністративного забезпечення (Усачова Т.М.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики України

О. Мірошниченко

П. РозенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
14.04.2016  № 8-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2016 р.
за № 712/28842

ПРАВИЛА
з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України

І. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють пропускний режим до адміністративних будівель Пенсійного фонду України з метою забезпечення охорони його майна та порядку пропускного режиму до службових приміщень працівників центрального апарату Пенсійного фонду України (далі - Фонд) та інших осіб, які прибули до Фонду за службовою необхідністю.

2. Організація пропускного режиму відповідно до цих Правил здійснюється до адміністративних будівель, в яких розміщується Фонд за адресами: вул. Бастіонна, 9, вул. Болсуновська, 31/37 у м. Києві.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 9-1 від 14.05.2018}

3. У разі виникнення аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій спеціальний транспорт з персоналом, а також аварійні бригади допускаються до адміністративних будівель Фонду безперешкодно.

ІІ. Порядок здачі/прийняття під охорону службових приміщень адміністративних будівель Фонду

1. Працівники Фонду зобов’язані:

підтримувати службові приміщення та майно, яке в них розміщено, в належному технічному і санітарному стані;

дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи з технологічним обладнанням і побутовими приладами, а також правил пожежної безпеки;

сприяти охороні приміщень і майна та запобігати його руйнуванню або розкраданню.

2. Відчинення працівниками Фонду службових приміщень здійснюється ключами, які зберігаються на посту охорони, із відповідним записом в журналі здачі /прийняття службових приміщень під охорону (додаток 1).

3. Після закінчення робочого дня працівники Фонду, відповідальні за службові приміщення, повинні перевірити зачинення вікон у них, відключення від електромережі технічної апаратури і побутових приладів та вимкнення освітлювальних приладів. Після зачинення вхідних дверей та їх опечатування (за потреби) здати ключі від вхідних дверей на пост охорони із відповідним записом у журналі здачі/прийняття службових приміщень під охорону.

4. Список осіб, яким дозволяється відчинення (зачинення) службових приміщень Фонду затверджується заступником Голови правління Фонду.

5. Працівникові охорони забороняється видавати ключі від службового приміщення Фонду працівникам, які не внесені до списку відповідальних за його відчинення (зачинення).

6. У разі виявлення порушення печатки або цілісності замка вхідних дверей службове приміщення Фонду відчиняється комісією, яку очолює керівник структурного підрозділу, що розміщується в цьому приміщенні. До складу комісії входить також працівник охорони. За результатами відчинення приміщення комісією складається акт, який підписується заступником Голови правління Фонду згідно з розподілом функціональних повноважень.

7. У разі виявлення відсутності майна або його пошкодження працівник, який відчинив службове приміщення, має негайно повідомити свого безпосереднього керівника та працівника охорони.

8. У неробочі, вихідні або святкові дні допуск працівників до адміністративних будівель та відчинення ними службових приміщень здійснюється з письмового дозволу заступника Голови правління Фонду. В дозволі зазначаються номери службових приміщень, які дозволяється відчиняти, дата та час їх відчинення (зачинення).

ІІІ. Порядок пропускного режиму

1. Вхід (вихід) до (з) адміністративних будівель Фонду здійснюється:

через пост забезпечення пропускного режиму, обладнаний автоматичними системами контролю допуску (вул. Бастіонна, 9);

через пост забезпечення пропускного режиму на першому поверсі за умови пред’явлення працівнику охорони службового посвідчення (вул. Болсуновська, 31/37).

{Абзац четвертий пункту 1 розділу III виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду № 9-1 від 14.05.2018}

2. У разі втрати працівником магнітної картки або службового посвідчення він зобов’язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника. Дублікат магнітної картки видається працівникові в департаменті персоналу та адміністративного забезпечення на підставі письмової заявки керівника структурного підрозділу, в якому працює працівник. Дублікат службового посвідчення видається працівникові за письмовим розпорядженням Голови правління або його заступника.

3. Особи, які прибули до Фонду за службовою необхідністю, допускаються до адміністративних будівель Фонду з дозволу Голови правління Фонду, його заступників та керівників структурних підрозділів, до компетенції яких належать вирішення їх питань, за умови пред’явлення документа, що засвідчує їх особу.

4. Працівник охорони робить запис у журналі тимчасового пропуску осіб (додаток 2), де зазначає прізвище та ініціали особи, що допускається до службового приміщення, реквізити документа, який посвідчує особу, прізвище посадової особи, яка дала дозвіл на пропуск, та час входу. При виході з приміщення працівник охорони робить відмітку в журналі про час виходу особи.

5. Посадова особа, яка дала дозвіл на пропуск до адміністративних будівель Фонду таких осіб, є відповідальною за дотримання ними порядку і загальних правил поведінки та своєчасний їх вихід за межі адміністративних будівель Фонду.

6. До адміністративних будівель Фонду пропускаються безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем’єр-міністр України;

Генеральний прокурор України;

віце-прем’єр-міністри України, міністри, Голова правління та члени правління Фонду;

Директор Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Народні депутати України діючого скликання відповідно до частини третьої статті 17 Закону України “Про статус народного депутата України” пропускаються до адміністративних будівель Фонду при пред’явленні посвідчення народного депутата України та за службовими посвідченнями відповідно.

8. Пропуск іноземних делегацій, груп, окремих іноземців, осіб без громадянства та осіб, що їх супроводжують (перекладачі, консультанти та інші), до адміністративних будівель Фонду проводиться за програмою роботи з іноземцями, складеною на кожний прийом окремо, копія якої надається працівнику служби охорони, у присутності відповідальної за організацію прийому особи.

9. Співробітники фельд’єгерського зв’язку, спецзв’язку та інших відомств, які доставляють секретну кореспонденцію, під час виконання своїх службових обов’язків пропускаються до адміністративних будівель Фонду при пред’явленні службового посвідчення та реєстру на доставку секретної документації до Фонду.

10. Пропуск осіб для виконання господарських і будівельних робіт до адміністративних будівель Фонду проводиться за окремим списком, підписаним заступником Голови правління Фонду. Ці особи супроводжуються працівником структурного підрозділу, який відповідає за проведення зазначених робіт.

11. Пропуск осіб до громадської приймальні Фонду, що розташована в адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, здійснюється безперешкодно згідно з графіком прийому громадян.

{Пункт 11 розділу III в редакції Постанови Пенсійного фонду № 9-1 від 14.05.2018}

12. До адміністративних будівель Фонду забороняється пропуск осіб:

зі зброєю (за винятком працівників фельд’єгерського та спеціального зв’язку і Управління державної охорони України, які прибувають для доставки документів або здійснюють охорону посадових осіб згідно з чинним законодавством), боєприпасами, вибуховими речовинами;

з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва та/або керівників структурних підрозділів Фонду;

з наркотичними речовинами, вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними речовинами, засобами, що можуть використовуватись для вчинення актів технологічного тероризму;

у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння;

з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 × 40 × 20 см), крім випадків, коли на це надано дозвіл керівника самостійного структурного підрозділу Фонду відповідно до розділу IV цих Правил;

{Абзац шостий пункту 12 розділу III в редакції Постанови Пенсійного фонду № 9-1 від 14.05.2018}

з гучномовцями, плакатами, транспарантами;

з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя і здоров’я предметами;

з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).

IV. Порядок внесення (ввезення), винесення (вивезення) матеріальних цінностей (майна)

1. Внесення (ввезення), винесення (вивезення) матеріальних цінностей та іншого майна (далі - майно) до/з адміністративних будівель Фонду здійснюється з дозволу керівника самостійного структурного підрозділу Фонду за матеріальною перепусткою на внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративної будівлі Пенсійного фонду України (далі - матеріальна перепустка) (додаток 3), складеною у двох оригінальних примірниках.

2. Працівник охорони під час внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративних будівель Фонду звіряє заводські або реєстраційні (інвентарні) номери, зазначені в матеріальній перепустці, з номерами, зазначеними на майні, та його кількість. Після цього працівник охорони робить відмітку в матеріальній перепустці "Майно перевірено і внесено (ввезено), винесено (вивезено)" шляхом підкреслення потрібного, проставляє підпис, а також дату і час внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна.

Після внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна один оригінальний примірник матеріальної перепустки залишається у працівника охорони, інший - у структурному підрозділі Фонду, що забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

3. Внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративних будівель Фонду, яке належить іншим підприємствам, установам, організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюються за матеріальними перепустками, оформленими відповідно до вимог цього розділу.

4. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території Фонду здійснюється під наглядом працівника охорони.

{Розділ IV в редакції Постанови Пенсійного фонду № 9-1 від 14.05.2018}

V. Порядок в’їзду (виїзду) транспортних засобів

1. До внутрішнього двору адміністративної будівлі за адресою: вул. Бастіонна, 9, мають право в’їжджати (виїжджати) службові автомобілі Фонду.

2. В’їзд (виїзд) до (з) внутрішнього двору транспортних засобів, що належать іншим юридичним та фізичним особам, здійснюється тільки за виробничою необхідністю з дозволу директора департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Фонду або особи, яка його заміщує.

3. В’їзд (виїзд) до (з) внутрішнього двору особистих автомобілів працівників дозволяється за списком, затвердженим заступником Голови правління Фонду, або за його разовим дозволом.

VI. Підтримання належного громадського порядку біля входу (в’їзду) до адміністративних будівель Фонду

Підтримання належного громадського порядку біля входу (в’їзду) до адміністративних будівель Фонду та забезпечення під’їзду до нього службових автомобілів Фонду покладається на працівників охорони.

Директор
департаменту персоналу
та адміністративного
забезпечення
Т.М. Усачова


Додаток 1
до Правил з організації пропускного
режиму до адміністративних будівель
Пенсійного фонду України
(пункт 2 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
здачі/прийняття службових приміщень під охорону

Дата отримання/здачі ключів

" "________________20____року

№ кабінету

П І.Б. особи, яка взяла ключ

Підпис

П.І.Б. особи, яка здала ключ

Підпис

1

2

3

4

5


Додаток 2
до Правил з організації пропускного
режиму до адміністративних будівель
Пенсійного фонду України
(пункт 4 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
тимчасового пропуску осіб

Дата

П.І.Б. осіб, які пропускаються до адміністративної будівлі

Назва та реквізити документа, який посвічує особу

П.І.Б. керівника, який дав дозвіл на пропуск

Час пропуску до адміністративної будівлі

Час виходу з адміністративної будівлі

1

2

3

4

5

6Додаток 3
до Правил з організації пропускного
режиму до адміністративних будівель
Пенсійного фонду України
(пункт 1 розділу IV)

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА
на внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративної будівлі Пенсійного фонду України
за адресою: __________________________________________

___ ____________ 20__ року

№ з/п

Найменування майна

Найменування та кількість одиниць

Заводський або реєстраційний (інвентарний) номер

Внесення (ввезення) або винесення (вивезення) дозволяю (потрібне підкреслити)

Керівник структурного підрозділу

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Майно перевірено і внесено (ввезено), винесено (вивезено) (потрібне підкреслити) о ___ год ___ хв ____________ 20___ року.

Працівник охорони

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

{Правила доповнено новим Додатком 3 згідно з Постановою Пенсійного фонду № 9-1 від 14.05.2018}вгору