Документ z0712-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2014  № 1025/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2014 р.
за № 712/25489

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань нотаріату

Відповідно до статей 2-1, 13 та 25 Закону України «Про нотаріат» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань нотаріату, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України:

від 27 червня 2008 року № 1094/5 «Про затвердження Порядку проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та підготовки стажиста до нотаріальної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 червня 2008 року за № 572/15263 (зі змінами);

від 07 липня 2011 року № 1812/5 «Про затвердження Програми стажування громадян України в державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 липня 2011 року за № 840/19578.

3. Департаменту нотаріату та банкрутства (Баранова Т.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від  03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

Міністр

П. Петренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26.06.2014 № 1025/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2014 р.
за № 712/25489

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань нотаріату

1. В абзаці першому пункту 7.13 розділу VII Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1318/18613 (зі змінами), слово «стажистом,» виключити.

2. Внести до Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2011 року № 888/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2011 року за № 406/19144 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1 слова «нотаріальної контори» замінити словами «приміщення, що є робочим місцем приватного нотаріуса (контори)»;

2) пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8 - 11 вважати відповідно пунктами 7 - 10;

3) у пункті 7:

у підпункті 7.1:

у підпункті 7.1.1 слова «чи проходять стажування» виключити;

у підпункті 7.1.2 слова «, стажистом приватного нотаріуса» виключити;

підпункт 7.2.1 підпункту 7.2 викласти в такій редакції:

«7.2.1 приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для розміщення робочого місця (контори), яке повинно знаходитись у межах нотаріального округу, в якому здійснюється нотаріальна діяльність.

Доступ до приміщення приватного нотаріуса має бути вільним для відвідувачів.

Не допускається розміщення робочого місця (контори) приватного нотаріуса у підвальних приміщеннях, кіосках чи інших тимчасових спорудах;»;

підпункт 7.5.2 підпункту 7.5 викласти в такій редакції:

«7.5.2 для роботи з документами особи, які працюють з приватним нотаріусом на підставі цивільно-правового чи трудового договору і які є технічним персоналом, та помічники повинні перебувати у відокремленій, належно пристосованій до умов роботи та дотримання нотаріальної таємниці кімнаті.»;

4) абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

«При вході до приміщення також розміщуються графік роботи приватного нотаріуса (інформація щодо часу початку та закінчення робочого дня, часу обідньої перерви, вихідних днів) та графік прийому громадян, якщо він відмінний від графіка роботи.»;

5) у підпункті 9.4 пункту 9:

абзац восьмий після слова «графіка» доповнити словами «роботи і»;

в абзаці дванадцятому слова «, із зазначенням їх посад, освіти, стажу роботи у нотаріуса та дати реєстрації цивільно-правового чи трудового договору» виключити;

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять третім.

Директор Департаменту
нотаріату та банкрутства


Т.І. Барановавгору