Документ z0712-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.04.2017, підстава - v0029500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.07.2009 N 399
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2009 р.
за N 712/16728
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 29 ( v0029500-17 ) від 31.03.2017 }
Про затвердження Змін до Інструкції
з організації перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів у банківських установах в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 26 ( z0254-12 ) від 30.01.2012 }

Відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), статей 7 та 33 Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою належної
організації проведення операцій з перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів у банках в Україні Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в
Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 14.02.2007 N 45 ( z0181-07, za181-07 ), зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за N 181/13448, зі
змінами, що додаються.
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 26 ( z0254-12 ) від 30.01.2012 }
3. Департаменту готівково-грошового обігу (Р.В.Кисельов)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома банків України для використання в
роботі.
4. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу
О.В.Дащенка.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.07.2009 N 399
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2009 р.
за N 712/16728

ЗМІНИ
до Інструкції з організації перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів
у банківських установах в Україні
( z0181-07, za181-07 )

1. Абзац двадцятий пункту 5 розділу I Інструкції ( z0181-07 )
доповнити двома новими реченнями такого змісту: "Оперативний
автотранспорт обладнується системою відстеження рухомих об'єктів з
виведенням сигналу тривожного сповіщення до банківської служби
безпеки та органів Міністерства внутрішніх справ України.
Дозволяється застосовувати тоновані стекла відповідно до вимог
Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 10.10.2001 N 1306 ( 1306-2001-п, 306а-2001-п )".
2. У розділі II:
2.1. Абзац одинадцятий пункту 2 глави 1 після слів "на
маршрутах" доповнити словами "(радіостанції, засоби стільникового,
супутникового, транкінгового зв'язку тощо)".
2.2. У главі 3: абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції: "У разі вибору керівником банківської установи заходу
забезпечення схоронності цінностей згідно з рядком 3 таблиці
додатка 1 до цієї Інструкції бригада інкасації має складатися не
менше ніж з трьох осіб підрозділу інкасації (двох інкасаторів та
інкасатора-водія) за наявності в них вогнепальної зброї або не
менше ніж з двох осіб цього підрозділу (інкасатора та
інкасатора-водія) у супроводі двох озброєних вогнепальною зброєю
охоронників"; пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Керівництво (правління) банку у внутрішньому документі з
урахуванням вимог додатка 1 до цієї Інструкції визначає чисельний
склад бригади інкасації, необхідні охоронні заходи щодо
забезпечення схоронності валютних цінностей залежно від умов
перевезення, інкасації та ступеня ризику, пов'язаного з їх
доставкою, в разі: використання технічних засобів захисту цінностей, що
перевозяться та інкасуються; перевезення та інкасації коштів у сумі до 500 (уключно)
мінімальних заробітних плат за умови страхування банками
працівників підрозділів інкасації і ризиків втрати валютних
цінностей під час перевезення та інкасації"; у пункті 3 слово "незастрахованих" виключити, а цифри "300"
замінити цифрами "500".
2.3. Пункт 8 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту: "Не допускається виїзд бригади інкасаторів на маршрути з
перевезення цінностей та інкасації коштів без проведення службових
інструктажів під розписку у відповідному журналі".
3. У главі 5 розділу III: пункт 1 доповнити двома новими абзацами такого змісту: "Складання маршрутів з інкасації здійснюється з урахуванням
безпеки роботи інкасаторів на маршруті, а саме: протяжності
маршруту та безпеки вибраного напрямку перевезення, часу роботи
інкасаторів на маршруті, наявності вільних та освітлених під'їзних
шляхів, часу заїзду для здійснення інкасації, обсягів готівки, що
інкасується, тощо. Банківська установа у внутрішньому документі визначає
найбільшу суму проінкасованої готівки, що може зберігатися в
оперативному автомобілі на маршруті інкасації. У разі перевищення
цієї суми під час маршруту інкасатори здійснюють позачергову
доставку готівки до банку згідно з порядком та особливостями,
передбаченими у внутрішньому документі"; пункт 3 доповнити словами "зокрема, наявності вільних та
освітлених під'їзних шляхів, забезпечення мінімальної відстані, на
яку переносяться цінності під час інкасації, тощо".
4. У додатку 1 до Інструкції ( z0181-07 ): у рядку 1 таблиці цифри "300, 600, 800, 1000" замінити
відповідно цифрами "100, 300, 400, 500"; доповнити виноску "*" до таблиці після слів "валютних
цінностей" словами "та інкасація коштів"; доповнити виноску "**" до таблиці після слів "валютних
цінностей" словами "та інкасація коштів", а після слів "або
охоронників" словами "та автомобіля супроводження".
5. У додатку 7 до Інструкції ( z0181-07 ) слова "супровідну
відомість" замінити словами "супровідний касовий ордер".
Директор Департаменту
готівково-грошового обігу Р.В.Кисельоввгору