Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги
Мінпраці України; Наказ, Форма типового документа, Заява від 22.07.2003205
Документ z0711-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.07.2006, підстава - z0755-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.07.2003 N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2003 р.
за N 711/8032
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 215 ( z0755-06 ) від 08.06.2006 }
Про затвердження форми Заяви про призначення
усіх видів соціальної допомоги

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
17 серпня 2002 р. N 1146 ( 1146-2002-п ) "Про вдосконалення
механізму надання соціальної допомоги" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги (додається).
2. Управлінню політики адресної допомоги зареєструвати цей
наказ у Міністерстві юстиції України.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики від 27.09.2002 N 499 ( z0873-02 )
"Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги", зареєстрований у Міністерстві юстиції
06.11.2002 за N 873/7161.
4. Скасувати наказ Міністерства праці та соціальної політики
від 13.09.2000 N 237 "Про затвердження заяви для призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та довідки
про склад сім'ї".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр М.Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.07.2003 N 205

Заповнюється заявником (уповноваженим представником сім'ї)
власником, співвласником (наймачем) житла
До органу праці та соціального захисту населення ___________________________________________________ від ________________________________________________________,
проживаю (зареєстрований) за адресою: _______________________ _____________________________, контактний телефон ________________
Користуюсь пільгами з оплати житлово-комунальних послуг ---------------------- (категорія) ______________________________ |Відсоток: ________ %| ----------------------
паспорт: серія __________ N__________, виданий ___________________
______________________________________ "____"_____________ 200_ р.
ідентифікаційний N ___________________ ------------------ |N ______________| ------------------

ЗАЯВА
про призначення усіх видів соціальної допомоги

----------------------------------------------------------------- | Прошу призначити (перерахувати) | Призначити |Перерахувати| | |---------------| | | |повторно|уперше| | |---------------------------------------------------------------| |Державну допомогу сім'ям з дітьми, а саме: | |---------------------------------------------------------------| |допомогу у зв'язку з вагітністю та| | | | |пологами | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |одноразову допомогу при народженні| | | | |дитини | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |допомогу по догляду за дитиною до | | | | |досягнення нею трирічного віку | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |допомогу на дітей, які перебувають| | | | |під опікою чи піклуванням | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |допомогу на дітей одиноким матерям| | | | |---------------------------------------------------------------| |Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та | |дітям-інвалідам, а саме: | |---------------------------------------------------------------| |допомогу інвалідам з дитинства | | | | |I групи | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |допомогу інвалідам з дитинства | | | | |II групи | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |допомогу непрацюючим інвалідам | | | | |з дитинства III групи | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |допомогу на дітей-інвалідів віком | | | | |до 16 років | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |надбавку на догляд за інвалідом | | | | |з дитинства I групи | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |надбавку на догляд за | | | | |дитиною-інвалідом віком до 6 років| | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |надбавку на догляд за | | | | |дитиною-інвалідом віком | | | | |до 16 років | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |Допомогу на догляд (щомісячну | | | | |грошову допомогу малозабезпеченій | | | | |особі, яка проживає разом з | | | | |інвалідом I чи II групи внаслідок | | | | |психічного розладу, який за | | | | |висновком лікарської комісії | | | | |медичного закладу потребує | | | | |постійного стороннього догляду, | | | | |на догляд за ним) | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |Державну соціальну допомогу | | | | |малозабезпеченим сім'ям | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |Субсидію для відшкодування витрат | | | | |на оплату житлово-комунальних | | | | |послуг | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |Субсидію на придбання скрапленого | | | | |газу, твердого та рідкого пічного | | | | |побутового палива та оплату | | | | |житлово-комунальних послуг | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |Допомогу на поховання | | | | |----------------------------------+--------+------+------------| |----------------------------------+--------+------+------------| |----------------------------------+--------+------+------------| |---------------------------------------------------------------| |I. Документи, що додаються до заяви | |---------------------------------------------------------------| | Назва документа | Кількість | | | аркушів | |--------------------------------------------------+------------| |Довідка про склад сім'ї | | |--------------------------------------------------+------------| |Довідки про характеристику житла та розмір плати | | |за житлово-комунальні послуги | | |--------------------------------------------------+------------| |Декларація про доходи та майновий стан | | |--------------------------------------------------+------------| |Довідки про доходи кожного члена сім'ї | | |--------------------------------------------------+------------| |Висновок лікарської комісії медичного закладу | | |щодо необхідності постійного стороннього | | |догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок | | |психічного розладу | | |--------------------------------------------------+------------| |Довідка з місця навчання (служби) | | |--------------------------------------------------+------------| |Довідки про наявність та розмір земельних ділянок,| | |які виділено для ведення особистого підсобного | | |господарства, городництва, сінокосіння, | | |випасання худоби, та земельної частки (паю), | | |виділеної внаслідок розпаювання землі | | |--------------------------------------------------+------------| |Довідка органів податкової адміністрації | | |--------------------------------------------------+------------| |Довідка ліквідаційної комісії для осіб, | | |звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією | | |підприємства, установи, організації | | |--------------------------------------------------+------------| |Довідка державної служби зайнятості для осіб, | | |зареєстрованих у державній службі зайнятості | | |як безробітні | | |--------------------------------------------------+------------| |Копія свідоцтва про народження дитини | | |--------------------------------------------------+------------| |Копія трудової книжки | | |--------------------------------------------------+------------| |Копія рішення про усиновлення або встановлення | | |опіки | | |--------------------------------------------------+------------| |Довідка державного органу реєстрації актів | | |цивільного стану про підстави внесення до книги | | |записів народження відомостей про батька дитини | | |--------------------------------------------------+------------| |Витяг з акта огляду медико-соціальної експертної | | |комісії із зазначенням групи інвалідності (для | | |інвалідів з дитинства) | | |--------------------------------------------------+------------| |Довідка лікарсько-консультативної комісії дитячих | | |лікувально-профілактичних закладів (для дітей- | | |інвалідів) | | |--------------------------------------------------+------------| |Інші документи, які передбачені відповідними | | |нормативно-правовими та законодавчими актами | | |--------------------------------------------------+------------| |УСЬОГО | | -----------------------------------------------------------------
Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою
перераховувати: --- | | через державне підприємство зв'язку N ________________________ --- --- | | на особовий рахунок N ________ МФО ___________ код ___________ --- банк _____________________________________________________________
Підтверджую відсутність заборгованості з платежів за
житлово-комунальні послуги, змін у складі сім'ї та в
характеристиці житла (при повторному зверненні). Я та члени моєї сім'ї даємо згоду на збір інформації про
сім'ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання всіх
видів соціальної допомоги, зазначених мною у заяві. Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно,
що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну
допомогу та на визначення її розміру, будуть перевірені згідно з
чинним законодавством України. Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної
соціальної допомоги (повернення надміру нарахованих коштів) у разі
подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та
майновий стан сім'ї мене попереджено. У даний час я не працюю, не навчаюсь, не служу (необхідне
підкреслити). У зв'язку з цим мене повідомлено, що в разі працевлаштування
впродовж терміну призначення допомоги відповідно до Законів
України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам" я
зобов'язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту
населення.
Додаткова інформація, яка повідомляється одинокою
матір'ю (підкреслити необхідне)

--------------------------------------------------------------- |1. У шлюбі |Перебувала| Не |Перебуваю| | | |перебувала(ю)| | |--------------------------+----------+-------------+---------| |2. З особою, від якої маю | Проживаю | Не проживаю | | |дитину | | | | |--------------------------+----------+-------------+---------| |3. Пенсію в разі втрати | Отримую | Не отримую | | |годувальника або соціальну| | | | |пенсію (заповнюють лише | | | | |вдови, вдівці) | | | | ---------------------------------------------------------------
У разі змін у складі сім'ї (укладення шлюбу, усиновлення
дитини тощо) у період призначення та виплати допомоги, у тому
числі відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам", я зобов'язуюсь
повідомити органи праці та соціального захисту населення _________________________________________________________ ______
(підпис заявника / уповноваженого представника сім'ї (дата)
(власника / співвласника (наймача) житла)
II. Комунальні послуги, якими користується сім'я (дані про
фактичне використання житлово-комунальних послуг *)

----------------------------------------------------------------------------------------------- | N особового |Газопостачання| Холодне | Гаряче |Опалення|Електроенергія|Примітки| | рахунку | |водопостачання|водопостачання| | | | | |--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| | |N_____________|N_____________|N_____________|N_______|N_____________| | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |Назва та адреса| | | | | | | |житлово- | | | | | | | |експлуатаційної| | | | | | | |організації | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |січень | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |лютий | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |березень | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |квітень | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |травень | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |червень | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |липень | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |серпень | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |вересень | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |жовтень | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |листопад | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |грудень | | | | | | | |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |---------------+--------------+--------------+--------------+--------+--------------+--------| |---------------------------------------------+-----------------------------------------------| |Плита: газова | |Наявність заборгованості з платежів за | | | |житлово-комунальні послуги | |---------------------------------------------+-------+---------------------------------------| |електрична | |Маю заборгованість у сумі ________ грн.| |---------------------------------------------+-------| | |колонка | |Угоду про погашення заборгованості | |---------------------------------------------+-------|N _____________ від ___________________| |Вивезення побутового сміття та рідких | |укладено до _______________ терміном на| |нечистот | |____________ місяців | |---------------------------------------------+-------|з _____________________________________| |Скраплений газ | |_______________________________________| |---------------------------------------------+-------|_______________________________________| |Рідке пічне побутове паливо | |_______________________________________| |---------------------------------------------+-------| (назва відповідних | |Тверде пічне побутове паливо | | житлово-експлуатаційних організацій) | |---------------------------------------------+-------| | |Природний газ (електроенергія) для опалення | | | |-----------------------------------------------------| | |* Зазначається у разі наявності засобів обліку на |_______________________________________| |підставі пред'явлених розрахункових книжок, | (підпис заявника, власника, | |квитанцій або аналогічних документів про фактичну | співвласника (наймача) житла) | |оплату житлово-комунальних послуг за попередній | | |період. | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Заповнюється відповідальною особою управління праці та
соціального захисту населення Відомості з паспорта та поданих документів звірені.
Заяву та документи на ______________________ аркушах прийнято
"____"____________ 200_ р. та зареєстровано під N _______.
Для розгляду заяви необхідно додати до
"____"____________ 200_ р. такі документи: __________________________________________________________________
_____________________"Ознайомився"________________________________
(прізвище та підпис (підпис заявника / уповноваженого
відповідальної особи) представника сім'ї / власника,
співвласника(наймача) житла,
кооперативу)
__________________________________________________________________

Заповнюється відповідальною особою управління праці та
соціального захисту населення

------------------------------------------------------------- | III. Потребує рішення місцевих органів виконавчої влади/ | | місцевого самоврядування або утвореної ними комісії | |-----------------------------------------------------------| | Підстава для розгляду |Примітка| |--------------------------------------------------+--------| |Призначення субсидії незалежно від загальної площі| | |житла | | |--------------------------------------------------+--------| |Якщо працездатні громадяни працездатного віку не | | |працювали, не служили, не навчалися протягом трьох| | |місяців, що передують місяцю звернення | | |--------------------------------------------------+--------| |Призначення субсидії особі, яка не є власником | | |(наймачем) житла | | |--------------------------------------------------+--------| |Повторне звернення за призначенням субсидії, | | |державної соціальної допомоги при відсутності | | |доходів, за наявності доходів менше ніж мінімальна| | |заробітна плата (для соціальної допомоги) та за | | |наявності доходів менше ніж неоподатковуваний | | |мінімум доходу громадян (для субсидій) | | |--------------------------------------------------+--------| |Продовження терміну погашення заборгованості з | | |платежів за житлово-комунальні послуги | | |--------------------------------------------------+--------| |У разі наявності умов, зазначених у пункті 5 | | |Положення про порядок призначення та надання | | |населенню субсидій для відшкодування витрат на | | |оплату житлово-комунальних послуг, придбання | | |скрапленого газу, твердого та рідкого пічного | | |побутового палива, затвердженого постановою | | |Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. | | |N 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів | | |України від 22 вересня 1997 р. N 1050), далі - | | |Положення | | |--------------------------------------------------+--------| |У разі наявності умов, зазначених у пункті 10 | | |Порядку призначення та виплати державної | | |соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, | | |затвердженого постановою Кабінету Міністрів | | |України від 24 лютого 2003 р. N 250 | | |--------------------------------------------------+--------| |--------------------------------------------------+--------| -------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- | IV. Потребує обстеження | | (матеріально-побутових умов) сім'ї | |------------------------------------------------------| | Підстави |Рішення про| Дата | | | проведення|проведення| |-------------------------------+-----------+----------| |У разі наявності умов, | | | |зазначених у пунктах 4, 10, 11 | | | |Порядку призначення та виплати | | | |державної соціальної допомоги | | | |малозабезпеченим сім'ям | | | |-------------------------------+-----------+----------| |Для підтвердження факту догляду| | | |за інвалідом I або II групи | | | |внаслідок психічного розладу | | | |-------------------------------+-----------+----------| |Для призначення субсидій у | | | |випадках, передбачених | | | |Положенням | | | |-------------------------------+-----------+----------| |-------------------------------+-----------+----------| |-------------------------------+-----------+----------| --------------------------------------------------------
_____________________"Ознайомився"________________________________
(прізвище та підпис (підпис заявника / уповноваженого
відповідальної особи) представника сім'ї / власника,
співвласника(наймача) житла,
кооперативу)
Начальник Управління
політики адресної допомоги І.Г.Поліщук
------------------------------------------------------------------
Заповнюється відповідальною особою управління праці та
соціального захисту населення Відомості з паспорта та поданих документів звірені.
Заяву та документи на ______________________ аркушах прийнято
"____"____________ 200_ р. та зареєстровано під N _______.
Для розгляду заяви необхідно додати до
"____"____________ 200_ р. такі документи: __________________________________________________________________
_____________________"Ознайомився"________________________________
(прізвище та підпис (підпис заявника, уповноваженого
відповідальної особи) представника сім'ї/власника,
співвласника/наймача/житла,
кооперативу)вгору