Документ z0710-99, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.11.2000, підстава - v2_11563-00

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Н А К А З
N 293/587/22 від 06.08.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 жовтня 1999 р.
vd990806 vn293/587/22 за N 710/4003

Про заходи щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку гарантійного обслуговування або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів" від 22.02.99 N 251

( Додатково див. Рішення Держкомпідприємництва
N 17-92/11 ( v2_11563-00 ) від 06.11.2000 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22
лютого 1999 року N 251 ( 251-99-п ) "Про затвердження Порядку
гарантійного обслуговування або гарантійної заміни технічно
складних побутових товарів" Н А К А З У Є М О:
1. У межах повноважень Міністерства промислової політики
України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України, Державного комітету у справах захисту прав споживачів
покласти на начальників структурних підрозділів постійний контроль
за дотриманням підприємствами - виробниками технічно складних
побутових товарів, продавцями, виконавцями робіт з гарантійного
обслуговування порядку гарантійного обслуговування або гарантійної
заміни технічно складних побутових товарів. 2. Виходячи з економічної доцільності та з метою забезпечення
контролю за додержанням порядку гарантійного обслуговування або
гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, доручити
Державному підприємству "Фінмаш" (м. Київ) ведення єдиного реєстру
бланків суворої звітності, організацію робіт з замовлення,
виготовлення, обліку та забезпечення підприємств - виробників
України та імпортерів технічно складних побутових товарів бланками
гарантійних талонів та квитанцій за формами, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.99 N 251 як бланки
документів суворої звітності. 3. Комплектність забезпечення бланками суворої звітності форм
N 1-"гарант" - N 5-"гарант" технічно складних побутових товарів
визначається вітчизняним виробником в експлуатаційних документах,
що додаються до товару, та здійснюється таким чином, щоб
забезпечити можливість повного виконання взятих виготівником на
себе зобов'язань з гарантійного обслуговування, згідно з чинними
нормативними актами України. Технічно складні побутові товари іноземного походження
комплектуються бланками суворої звітності N 1-"гарант" -
N 5-"гарант" імпортером, який здійснює митне оформлення ввезення в
Україну цих товарів, і в такому ж порядку, як і аналогічні товари
вітчизняного виробництва. 4. Затвердити Положення про порядок виготовлення, замовлення,
застосування і зберігання форм бланків документів суворої
звітності з гарантійного обслуговування або гарантійної заміни
технічно складних побутових товарів (додається). 5. Наказ набуває чинності з 01.12.99. 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
Міністр Мінпромполітики В.М.Гуреєв
Міністр МЗЕЗторгу А.І.Гончарук
Голова Комітету С.О.Сивоконь
Затверджено
Наказ Міністерства промислової
політики України,
Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України,
Державного комітету України
у справах захисту прав споживачів
06.08.99 N 293/587/22
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 1999 р.
за N 710/4003
Положення
про порядок виготовлення, замовлення, застосування і
зберігання форм бланків документів суворої звітності
з гарантійного обслуговування або гарантійної заміни
технічно складних побутових товарів
1. Загальні положення
1.1. Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку гарантійного
обслуговування або гарантійної заміни технічно складних побутових
товарів" від 22.02.99 за N 251 ( 251-99-п ). 1.2. Положення визначає порядок виготовлення, замовлення,
застосування та зберігання форм тих бланків документів суворого
обліку, які застосовують в процесі реалізації гарантійних
зобов'язань виготівника, імпортера, продавця, виконавця технічно
складних побутових товарів. 1.3. Форми бланків документів суворої звітності: N 1-"гарант" "Гарантійні зобов'язання"; N 2-"гарант" "Гарантійний талон"; N 3-"гарант" "Відривний талон на технічне обслуговування"; N 4-"гарант" "Відривний талон на гарантійний ремонт"; N 5-"гарант" "Відривний талон на введення в експлуатацію"; N 7-"гарант" "Квитанція", затверджені постановою Кабінету Міністрів України "Про
затвердження порядку гарантійного обслуговування або гарантійної
заміни технічно складних побутових товарів" від 22.02.99 за N 251,
є обов'язковими для застосування всіма тими підприємствами,
організаціями, установами, відділеннями, філіями, іншими
структурними підрозділами, які виробляють або здійснюють торгівлю
технічно складними побутовими товарами, які підлягають
гарантійному обслуговуванню або заміні, відповідно до Переліку
груп технічно складних побутових товарів, які підлягають
гарантійному обслуговуванню, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22.02.99 за N 251. 1.4. Бланки форм документів у номенклатурі відповідно до
п.1.3 є бланками суворої звітності, що передбачає: а) облік їх одержання, зберігання та використання як бланків
суворої звітності (обліку); б) їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до
правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів
України від 25.11.93 за N 98, Служби безпеки України від 15.11.93
за N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 за
N 740 ( z0008-94 ), зареєстрованим Міністерством юстиції України
14.01.94 за N 8/217; в) видання бланків форм документів тій посадовій особі
підприємства (організації), на яку покладено обов'язки з
реєстрації виданих та повернутих форм первинного обліку за
прибутково-видатковою накладною на бланки суворої звітності
(обліку) (типова форма N СЗ-1); г) списання використаних бланків за актом "Акт на списання
використаних бланків суворої звітності" (типова форма N СЗ-3). 1.5. Термін зберігання документів визначається Переліком
типових документів, що утворюються в діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і
підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів,
затверджених наказом Головного архівного управління при Кабінеті
Міністрів України від 31.03.97 за N 11-а ( v0011353-97 ). 1.6. Комплектність забезпечення бланками суворої звітності
форм N 1-"гарант" - N 5-"гарант" технічно складних побутових
товарів визначається вітчизняним виготівником, у тих
експлуатаційних документах, що додаються до товару, таким чином,
щоб забезпечити можливість повного виконання взятих виготівником
на себе зобов'язань з гарантійного обслуговування, згідно з
вимогами чинних нормативних актів України. Технічно складні побутові товари іноземного походження
комплектуються бланками суворої звітності N 1-"гарант" -
N 5-"гарант" імпортером, який здійснює митне оформлення ввезення
цих товарів в Україну. 1.7. Продаж або передання імпортером іншим оптовим або
роздрібним продавцям технічно складних побутових товарів без
одночасного забезпечення цих товарів бланками форм N 1-"гарант" -
N 5-"гарант" у потрібній кількості та номенклатурі не
дозволяється. 1.8. Порядок оформлення гарантійних зобов'язань, гарантійних
талонів та порядок гарантійного обслуговування товарів іноземного
походження є таким самим, як і порядок для аналогічних товарів
вітчизняного виробництва. 1.9. Нумерація бланків документів суворої звітності (обліку)
складається із серії та номера: - серія складається з чотирьох знаків: двох цифр (номер
ліцензії, яку надано Міністерством фінансів України підприємству -
виготовлювачу бланків документів суворої звітності (обліку)) та
двох цифр, які вказують на порядковий номер серії; - номер складається із шістьох цифр, які визначають
порядковий номер бланка в цій серії.
2. Призначення та використання бланків форм суворої звітності,
які застосовуються в процесі реалізації гарантійних
зобов'язань виготівника (імпортера), продавця та виконавця
робіт технічно складних побутових товарів перед споживачем
2.1. Форма N 1-"гарант" "Гарантійні зобов'язання"
2.1.1. Заповнений вітчизняним виготівником (імпортером) бланк
форми N 1-"гарант" окреслює коло зобов'язань виготівника технічно
складних побутових товарів перед споживачем цих товарів у частині
введення їх в експлуатацію, технічного обслуговування та
гарантійного ремонту або заміни цих товарів - у межах дії
гарантійного терміну. 2.1.2. Форма N 1-"гарант" - у частині, що стосується
виготівника технічно складних товарів іноземного походження,
заповнюється імпортером, який здійснює митне оформлення їх
увезення в Україну. 2.1.3. Споживач товару зберігає заповнену виготівником
(імпортером) технічно складних побутових товарів форму N
1-"гарант" на протязі всього терміну дії гарантійних зобов'язань
разом з експлуатаційною документацією.
2.2. Форма N 2-"гарант" "Гарантійний талон"
2.2.1. Заповнений виготівником (імпортером) та продавцем
бланк форми N 2-"гарант" "Гарантійний талон" є документом, який
засвідчує зобов'язання виготівника (імпортера) технічно складних
побутових товарів сплатити виконавцю гарантійного обслуговування
вартість виконання всього комплексу цих робіт. Одночасно форма N 2-"гарант" "Гарантійний талон" є первинним
документом з накопичення обсягів робіт з гарантійного
обслуговування цих товарів. 2.2.2. Опис недоліків та зміст виконаних робіт, найменування
та тип замінених комплектуючих виробів, складових частин, які
використані виконавцем робіт з технічного обслуговування, є
підставою для визначення обсягів та вартості робіт при розрахунках
між виготівником (імпортером) товарів та виконавцем робіт за
гарантійними зобов'язаннями. 2.2.3. Заповнений виготівником (імпортером) і продавцем з
унесеними виконавцем записами документ за формою N 2-"гарант"
зберігається у споживача протягом усього терміну гарантійних
зобов'язань виготівника (імпортера).
2.3. Форма N 3-"гарант" "Відривний талон на технічне
обслуговування"
2.3.1. Заповнена виготівником (імпортером) та продавцем форма
N 3-"гарант" "Відривний талон на технічне обслуговування" є
документом, який засвідчує право споживача на отримання у
виконавця потрібного комплексу робіт з обслуговування придбаного
технічно складного побутового товару відповідно до прийнятих
виконавцем перед виготівником (імпортером), продавцем зобов'язань. 2.3.2. Заповнена форма N 3-"гарант" "Відривний талон на
технічне обслуговування" є первинним документом з обліку і
накопичення обсягів робіт з технічного обслуговування технічно
складних побутових товарів і підставою для проведення розрахунків
між виготівником (імпортером), продавцем цих товарів та виконавцем
робіт відповідно до укладеного між ними договору. 2.3.3. Заповнений виготівником (імпортером) та продавцем
документ за формою N 3-"гарант" "Відривний талон на технічне
обслуговування" споживач товарів передає виконавцеві. 2.3.4. Зазначені виконавцем дані про фактичний обсяг робіт з
технічного обслуговування конкретних товарів за формою N
3-"гарант" повинні збігатися з даними про технічне обслуговування
за формою N 2-"гарант" "Гарантійний талон". 2.3.5. Виконавець робіт з технічного обслуговування технічно
складних побутових товарів, використовуючи дані про фактичний
обсяг виконаних і підтверджених споживачем робіт відповідно до
заповненої в процесі експлуатації форми N 3-"гарант" визначає
вартість проведених робіт для розрахунків з виготівником
(імпортером) у межах терміну гарантійного обслуговування. 2.3.6. Форма N 3-"гарант" без відривного корінця разом з
розрахунком вартості технічного обслуговування надсилається
виконавцем робіт до сплати виготівнику (імпортеру). 2.3.7. Корінець відривного талона до форми N 3-"гарант"
зберігається в бухгалтерії виконавця робіт протягом трьох років з
моменту закінчення гарантійного терміну експлуатації та
відправлення відривного талона форми N 3-"гарант" виготівнику
(імпортеру) (за умови завершення ревізії). Знищення корінця форми
N 3-"гарант" проводиться за актом. 2.3.8. Термін зберігання відривних талонів за формою N
3-"гарант" в бухгалтерії виготівника (імпортера) становить три
роки після дати закінчення гарантійного терміну експлуатації
конкретних технічно складних побутових товарів (за умови
проведення ревізії); знищення проводиться за актом.
2.4. Форма N 4-"гарант" "Відривний талон на гарантійний
ремонт"
2.4.1. Заповнена виготівником (імпортером) та продавцем форма
N 4-"гарант" "Відривний талон на гарантійний ремонт" є документом,
який засвідчує право споживача на отримання у виконавця потрібного
комплексу робіт з гарантійного ремонту придбаних технічно складних
побутових товарів. 2.4.2. Заповнений виготівником (імпортером) та продавцем
документ за формою N 4-"гарант" "Відривний талон на гарантійний
ремонт" споживач товарів передає виконавцеві робіт за наявності
потреби виконання гарантійного ремонту в межах строку чинності
гарантійних зобов'язань виготівника (імпортера). 2.4.3. Форма N 4-"гарант" "Відривний талон на гарантійний
ремонт" є первинним документом з обліку і накопичення обсягів
робіт і використаних комплектуючих виробів або їхніх складових
частин для заміни та причин проведення гарантійного ремонту
технічно складних побутових товарів. 2.4.4. Заповнені виконавцем дані про фактичний обсяг
виконаних робіт з гарантійного ремонту та використані для цього
комплектуючі або їхні складові частини за формою N 4-"гарант"
повинні збігатися з даними про проведений ремонт, укладеними за
формою N 2-"гарант" "Гарантійний талон". 2.4.5. Виконавець робіт з гарантійного ремонту технічно
складних побутових товарів, використовуючи дані за формою N
4-"гарант" про причини ремонту, фактичний обсяг робіт та витрачені
при цьому комплектуючі вироби або їх складові частини, після
закінчення проведення гарантійного ремонту визначає його вартість
для проведення розрахунків з виготівником (імпортером) товарів.
Заповнені виконавцем дані слід узгодити зі споживачем товарів. 2.4.6. Форма N 4-"гарант" без відривного корінця разом з
розрахунком вартості гарантійного ремонту надсилається виготівнику
(імпортеру) до сплати. 2.4.7. Корінець відривного талона до форми N 4-"гарант"
зберігається в бухгалтерії виконавця робіт протягом трьох років з
моменту закінчення гарантійного терміну експлуатації (за умови
завершення ревізії). Знищення корінця форми N 4-"гарант"
проводиться за актом. 2.4.8. Термін зберігання заповненого виготівником
(імпортером), продавцем та виконавцем робіт відривного талона на
гарантійний ремонт за формою N 4-"гарант" у бухгалтерії
виготівника (імпортера) становить три роки після закінчення
гарантійного терміну експлуатації конкретного товару (за умови
проведення ревізії). Знищення проводиться за актом.
2.5. Форма N 5-"гарант" "Відривний талон на введення в
експлуатацію"
2.5.1. Заповнена виготівником (імпортером) форма N 5-"гарант"
"Відривний талон на введення в експлуатацію" є документом, що
засвідчує зобов'язання виготівника (імпортера) сплатити виконавцю
вартість комплексу робіт з уведення в експлуатацію придбаних
споживачем технічно складних побутових товарів та зобов'язання
виконавця виконати роботи з уведення в експлуатацію цих товарів. 2.5.2. Документ за формою N 5-"гарант" передається споживачем
виконавцю робіт при введенні товару в експлуатацію. 2.5.3. Заповнена виготівником (імпортером) та виконавцем
форма N 5-"гарант" є первинним документом, який засвідчує факт
проведення виконавцем повного комплексу робіт з уведення в
експлуатацію товарів. 2.5.4. Заповнена виготівником (імпортером) та виконавцем
робіт форма N 5-"гарант" без відривного корінця талона
надсилається виготівнику (імпортеру) для сплати за виконані роботи
з уведення товару в експлуатацію. 2.5.5. Корінець відривного талона до форми N 5-"гарант"
зберігається в бухгалтерії виконавця робіт протягом трьох років
після закінчення гарантійного терміну експлуатації (за умови
завершення ревізії). Знищення корінця відривного талона до форми N
5-"гарант" проводиться за актом. 2.5.6. Термін зберігання заповненого відривного талона за
формою N 5-"гарант" без корінця у бухгалтерії виготівника
(імпортера) становить три роки після закінчення гарантійного
строку експлуатації товару (за умови проведення ревізії). Знищення
документа проводиться за актом.
2.6. Форма N 7-"гарант" "Квитанція N ..."
2.6.1. Форма N 7-"гарант" "Квитанція N ..." застосовується
для оформлення взаємовідносин між споживачем технічно складних
побутових товарів та виконавцем у процесі виконання виконавцем
комплексу робіт з гарантійного ремонту та заміни комплектуючих
виробів або їх складових. Форма N 7-"гарант" виконує також функцію
документа первинного обліку руху, отримання та повернення
споживачем конкретного побутового товару з обмінного фонду. 2.6.2. Форма N 7-"гарант" "Квитанція N ..." заповнюється у
трьох примірниках під копіювальний папір: а) перший примірник - для споживача (з поверненням споживачем
виконавцю після виконання гарантійного ремонту); б) другий примірник - для виконавця (з подальшим переданням
споживачеві); в) третій примірник - для виконавця (з подальшим переданням
виготівнику (імпортеру) для здійснення розрахунків між
виготівником (імпортером) та виконавцем за проведений гарантійний
ремонт). 2.6.3. Термін зберігання: а) перший примірник заповненої виконавцем та споживачем форми
N 7-"гарант" "Квитанція N ..." зберігається у виконавця
гарантійного ремонту протягом трьох років (за умови проведення
ревізії) після закінчення гарантійного строку експлуатації
конкретного технічно складного побутового товару. Знищення
проводиться за актом; б) другий примірник після закінчення комплексу робіт з
гарантійного ремонту зберігається у споживача технічно складних
побутових товарів до закінчення гарантійного терміну експлуатації
товару; в) третій примірник після закінчення комплексу робіт з
гарантійного ремонту товарів надсилається виготівникові
(імпортеру) товару і зберігається в бухгалтерії останнього три
роки після закінчення гарантійного терміну експлуатації (за умови
проведення ревізії). Знищення проводиться за актом.вгору