Документ z0709-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2018, підстава - v0312874-18

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 998 від 22.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2000 р.
за N 709/4930
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
N 312 ( v0312874-18 ) від 14.03.2018 }

Про внесення змін та доповнень до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ
від 31.07.96 N 28

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної
комісії регулювання електроенергетики України", та на виконання
прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про електроенергетику" ( 1821-14 ) Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити зміни та доповнення до Правил користування
електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96
N 28 ( z0417-96 ) (із змінами та доповненнями), що додаються.
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено
Постанова Національної комісії
регулювання електроенергетики
від 22.09.2000 N 998
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2000 р.
за N 709/4930
Зміни та доповнення
до Правил користування електричною енергією, затверджених
постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28
1. Доповнити пункт 1.1 Правил користування електричною
енергією ( z0417-96 ) (далі - Правила) таким абзацом: "Зазначені Правила поширюються на всіх споживачів, крім
населення (за винятком розділу 2)". 2. Пункт 8.1 Правил ( z0417-96 ) доповнити таким абзацом: "Для проведення розрахунків за електричну енергію
електропостачальна організація, що здійснює підприємницьку
діяльність з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на закріпленій території, або її відокремлений підрозділ
відкривають в установі уповноваженого банку розподільчий рахунок,
номер якого зазначається у договорі про користування електричною
енергією." 3. Пункт 8.2 Правил ( z0417-96 ) викласти в такій редакції: "Оплата вартості електричної енергії, у тому числі на
підставі визнаної претензії, здійснюється виключно коштами в
уповноваженому банку на розподільчий рахунок електропостачальної
організації, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом. У разі перерахування
споживачем коштів за електричну енергію на інший рахунок
електропостачальної організації, остання повинна повернути ці
кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний
термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу в цей
термін коштів за електричну енергію, сплачених на інший, не на
розподільчий рахунок, ці суми підлягають вилученню до Державного
бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не
зараховуються як оплата електричної енергії. Зарахування коштів до
Державного бюджету України не звільняє їх отримувача від
повернення цих коштів споживачу. Плата за перетоки реактивної електричної енергії, за передачу
(транспортування) електричної енергії, плата за надання споживачу
додаткових послуг, а також нараховані суми санкцій до споживача за
порушення умов договору зараховуються на поточний рахунок
електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку
діяльність з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, або електропередавальної організації, що здійснює
підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) мережами, у відповідності з умовами укладеного
договору. Розрахунки споживача за користування електричною енергією з
електропостачальною організацією, що здійснює підприємницьку
діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованим
тарифом, здійснюються за договірною ціною, і плата вноситься на її
поточний рахунок, зазначений у договорі. Субспоживачі, які уклали договори про постачання електричної
енергії з основним споживачем, вносять плату за спожиту
електроенергію та послуги з її передачі на поточний рахунок
основного споживача, що зазначається у договорі". 4. Пункт 8.5 Правил ( z0417-96 ) доповнити такими абзацами: "Споживач оплачує повну вартість усієї спожитої електричної
енергії на розподільчий рахунок та чотирикратну вартість різниці
між фактично спожитою і договірною величинами електричної енергії
на поточний рахунок електропостачальної організації. Підвищена плата у розмірі п'ятикратної вартості різниці між
найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом
розрахункового періоду, та договірною величиною потужності
зараховується на поточний рахунок електропостачальної організації,
що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом". 5. Доповнити абзац перший пункту 8.19 Правил ( z0417-96 )
такими словами: "Оплата перераховується споживачем на поточний рахунок
електропостачальної організації, що здійснює підприємницьку
діяльність з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом". 6. Абзац перший пункту 2 додатка до Правил ( z0417-96 )
викласти в такій редакції: "Електропостачальна організація, що здійснює підприємницьку
діяльність з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на закріпленій території, зобов'язується". 7. Доповнити пункт 2 додатка до Правил ( z0417-96 )
підпунктом 2.4 такого змісту: "2.4. Повернути кошти за електричну енергію, перераховані
споживачами не на розподільчий рахунок, а на інші рахунки
електропостачальної організації, за заявою споживача або за
власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання". 8. Доповнити підпункт 4.1 пункту 4 додатка до Правил
( z0417-96 ) абзацом другим такого змісту: "вносити плату за електричну енергію виключно коштами до
уповноваженого банку на розподільчий рахунок електропостачальної
організації, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом". 9. Абзаци перший, другий та третій пункту 17 додатка до
Правил ( z0417-96 ) викласти в такій редакції: "17. Місцезнаходження сторін та їхні рахунки: Електропостачальна організація ______________________________ Адреса, телефон _____________________________________________ Розподільчий рахунок ________________________________________
(номер розподільчого рахунку) Поточний рахунок для інших платежів__________________________
(номер поточного рахунку) Споживач ____________________________________________________ _____________________________________________________________ Адреса, телефон _____________________________________________

Електропостачальна Споживач організація ___________________ ____________________
(підпис) (підпис) "___"____________ р. "___"_____________ р.
Сторони зобов'язуються письмово своєчасно сповіщати про всі
зміни реквізитів (найменування організації, рахунки та інше)".
Начальник технічного управління НКРЕ Л.Симоненковгору