Документ z0707-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.06.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2017  № 133


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2017 р.
за № 707/30575

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240

Відповідно до абзацу четвертого пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 03 листопада 2016 року № 1726-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та абзацу четвертого пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 17 січня 2017 року № 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240 «Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного  контролю», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1116/21428 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1:

абзац другий викласти у такій редакції:

«Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт згідно з додатком 1;»;

в абзаці четвертому слово «державних» виключити;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«форма припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт згідно з додатком 4;»;

в абзаці десятому слова «проведення позапланової перевірки» замінити словами «проведення планового (позапланового) заходу»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«форму повідомлення про проведення планового заходу згідно з додатком 12»;

2) у додатках:

додатки 1, 9 викласти у новій редакції, що додаються;

назву додатка 4 викласти у такій редакції:

«Припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт»;

у додатку 8 слова «Строк пред’явлення постанови до виконання два роки з дня її винесення» замінити словами «Строк пред’явлення постанови до виконання - три місяці з дня її винесення»;

доповнити наказ додатком 12, що додається;

у додатках слова «державних стандартів і правил» у всіх відмінках замінити словами «стандартів і правил» у відповідних відмінках.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Козловська Н.В.) разом із Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Кудрявцев О.В.), Юридичним департаментом (Дорофеєв М.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 10 червня 2017 року, крім абзацу третього підпункту 1 пункту 1 цього наказу, який набирає чинності одночасно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження критерію, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Л.Р. ПарцхаладзеДодаток 1
до наказу
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
15.05.2012  № 240
(у редакції наказу
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
29.05.2017 № 133)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт

Директор
Департаменту державних
програм та розвитку
житлового будівництваН.В. Козловська


Додаток 9
до наказу
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
15.05.2012  № 240
(у редакції наказу
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
29.05.2017 № 133)

НАПРАВЛЕННЯ
для проведення планового (позапланового) заходу

Директор
Департаменту державних
програм та розвитку
житлового будівництваН.В. Козловська


Додаток 12
до наказу
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
15.05.2012  № 240

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу

Директор
Департаменту державних
програм та розвитку
житлового будівництваН.В. Козловськавгору