Документ z0707-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2016, підстава - z1146-16

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2015  № 363


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2015 р.
за № 707/27152

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури № 624 від 02.08.2016}

Про внесення зміни до Трудового договору між працівником і керівником закладу культури

Відповідно до статті 21 Закону України «Про культуру» та Порядку укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2011 року № 1251, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства культури України у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до розділу ІІ Трудового договору між працівником і керівником закладу культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 23 вересня 2013 року № 888, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2013 року за № 1735/24267, виклавши пункт 5 у такій редакції:

«5. Умови щодо майнових прав інтелектуальної власності:

Майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності
_____________________________________________________________________________
(зазначити об’єкти права інтелектуальної власності (наприклад, твір, виконання, фонограма, відеограма))

належать_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(зазначити належність Стороні цього Договору (Роботодавцю чи Працівнику) майнових прав на створені (здійснені, вироблені) Працівником вказані об’єкти права інтелектуальної власності. У разі незазначення умов про належність майнових прав певній Стороні цього Договору майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності належатимуть Роботодавцю і Працівнику спільно відповідно до частини другої статті 429 Цивільного кодексу України)

поширюються на використання об’єктів права інтелектуальної власності способами
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(зазначити способи використання об’єктів права інтелектуальної власності, створених (здійснених, вироблених) Працівником у рамках виконання службових обов’язків відповідно до цього Договору)

Порядок та розмір виплати винагороди Роботодавцем за створення (здійснення, вироблення) об’єктів права інтелектуальної власності Працівником
_____________________________________________________________________________
(зазначити порядок та розмір виплати вказаної винагороди)

Порядок та розмір виплати винагороди за використання об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі третіми особами з ініціативи суб’єкта права інтелектуальної власності, згідно з цим Договором
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(зазначити порядок та розмір виплати вказаної винагороди. При цьому під час досягнення між Сторонами цього Договору згоди щодо розміру винагороди за використання об’єктів права інтелектуальної власності Сторони враховують положення постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав»)

».

2. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури України – керівника апарату Зубка Ю.П.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр культури України


В.А. Кириленко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Міністр соціальної політики України

Голова Державного агентства України
з питань кіно

Голова Центрального комітету
профспілки працівників культури України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілокА. Абромавичус

П. Розенко


П.Ю. Іллєнко


Л.Ф. ПерелигінаО. Мірошниченко


Г.В. Осовийвгору