Документ z0705-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.06.2015, підстава - z0597-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
03.08.2010 N 2597
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2010 р.
за N 705/18000
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 526 ( z0597-15 ) від 18.05.2015 }
Про внесення змін до наказу
Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту від 15.03.2006 N 794

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо органів і служб у справах
неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх"
( 609-16 ), постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2005
N 878 ( 878-2005-п ) "Про затвердження Типового положення про
соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування" та на виконання підпункту 2 пункту 3
постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 N 979
( 979-2009-п ) "Про затвердження Типового положення про центр
ресоціалізації наркозалежної молоді" Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту від 15.03.2006 N 794 ( z0510-06 ) "Про
впорядкування умов оплати праці працівників притулків для
неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків,
соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.05.2006 за N 510/12384 (із змінами), такі зміни: у заголовку, тексті, додатках до наказу: 1) після слів "центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді"
доповнити словами "центрів ресоціалізації наркозалежної молоді"; 2) слова "соціальних гуртожитків" замінити словами
"соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування"; 3) слова "притулків для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх" замінити словами "притулків для дітей".
2. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
(Лук'янова Н.Л.) подати цей наказ у встановленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту
Толстоухову С.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Р.С.Сафіуллін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Ф.Перелигіна
Заступник
Міністра фінансів України С.О.Рибак
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Мущинін
Заступник Керівника Спільного
представницького органу
профспілок В.М.Ткачов
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.Іллічов
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковецьвгору