Документ z0704-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2012, підстава - z1637-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2009 N 874
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2009 р.
за N 704/16720
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 980 ( z1637-12 ) від 07.09.2012 }
Про затвердження Порядку визначення
вартості продажу казначейських зобов'язань
та форми бланка сертифіката
казначейського зобов'язання

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 14.04.2009 N 362 ( 362-2009-п ) "Про випуск
казначейських зобов'язань" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: Порядок визначення вартості продажу казначейських
зобов'язань; форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання.
2. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства фінансів України від 18.03.2002 N 184
( z0330-02 ) "Про випуск казначейських зобов'язань серії А",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.04.2002 за
N 330/6618; наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2002 N 368
( z0486-02 ) "Про випуск казначейських зобов'язань серії B",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.06.2002 за
N 486/6774; наказ Міністерства фінансів України від 11.03.2003 N 200
( z0210-03 ) "Про встановлення продажної вартості казначейських
зобов'язань серії C", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 17.03.2003 за N 210/7531; наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2003 N 520
( z0757-03 ) "Про встановлення продажної вартості казначейських
зобов'язань серії C", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 01.09.2003 за N 757/8078; наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2003 N 588
( z1004-03 ) "Про затвердження Порядку визначення продажної
вартості казначейських зобов'язань", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 03.11.2003 за N 1004/8325; наказ Міністерства фінансів України від 04.03.2004 N 187
( z0312-04 ) "Про встановлення продажної вартості казначейських
зобов'язань серії C", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 11.03.2004 за N 312/8911; наказ Міністерства фінансів України від 14.09.2004 N 563
( z1227-04 ) "Про встановлення продажної вартості казначейських
зобов'язань серії C", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 28.09.2004 за N 1227/9826.
3. Департаменту державного боргу (Башинська О.М.) забезпечити
подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кравця А.М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Перший заступник Міністра І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
08.07.2009 N 874
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2009 р.
за N 704/16720

ПОРЯДОК
визначення вартості продажу
казначейських зобов'язань

1. Цей Порядок встановлює методику визначення Міністерством
фінансів України вартості продажу казначейських зобов'язань.
2. Поточна вартість казначейських зобов'язань кожен день, що
передує виплаті купонного доходу, зростає на суму відсотка, що
нараховується протягом одного дня. Після виплати купонного доходу,
зважаючи на зменшення її поточної вартості на суму сплати за
купоном, продажна вартість казначейських зобов'язань знижується і
починає зростати до моменту сплати чергового купонного доходу. Таким чином, з метою забезпечення однакового рівня
дохідності, незалежно від часу придбання, для покупців
казначейських зобов'язань продажна вартість казначейських
зобов'язань повинна змінюватись залежно від часу продажу
казначейських зобов'язань. Зазначена зміна продажної вартості казначейських зобов'язань
повинна проходити раз на тиждень кожного понеділка та визначатися
за формулою, яка дає змогу вирахувати майбутню вартість платежів
за казначейським зобов'язанням виходячи зі встановленого рівня
дохідності:
КД
ПВ = Ном + ---- х Т, де 91
ПВ - продажна вартість казначейського зобов'язання; КД - розмір купонного доходу казначейського зобов'язання
(20 гривень); Ном - номінальна вартість одного казначейського зобов'язання
(500 гривень); Т - кількість днів з дати випуску або виплати купонного
доходу до дати зміни продажної вартості.
3. Департамент державного боргу Міністерства фінансів України
не пізніше ніж за 15 днів до початку розміщення казначейських
зобов'язань кожної серії розраховує та повідомляє Відкритому
акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" вартість
продажу казначейських зобов'язань та дати її змін на весь строк
обігу казначейських зобов'язань кожної серії.
Директор Департаменту
державного боргу О.М.Башинська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
08.07.2009 N 874

Лицьовий бік бланка сертифіката
казначейського зобов'язання

------------------------------------------------------------------- | Міжнародний ідентифікаційний | | номер цінних паперів _____________ | | | | Серія ____________ N _______________ | | | | СЕРТИФІКАТ | | казначейського зобов'язання | | на пред'явника | | | | Дата випуску - __________ року | | | | Сума платежу - 500 гривень | | | | Дата погашення казначейського зобов'язання - після ______ року | | | | Вид цінного папера - казначейське зобов'язання України | | | | Емітент - Міністерство фінансів України, | | 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 | | | | Перший заступник Міністра фінансів України /______/ І.Уманський | | | | М.П. | -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- |Купон N 3 на виплату, починаючи |Купон N 4 на виплату, починаючи | |з ___________ року, доходу | з ___________ року, доходу | |за казначейським зобов'язанням |за казначейським зобов'язанням | | України в розмірі | України в розмірі | | 20 гривень | 20 гривень | |Серія __ N ________________ |Серія __ N ________________ | |--------------------------------+--------------------------------| |Купон N 1 на виплату, починаючи |Купон N 2 на виплату, починаючи | |з ___________ року, доходу | з ___________ року, доходу | |за казначейським зобов'язанням |за казначейським зобов'язанням | | України в розмірі | України в розмірі | | 20 гривень | 20 гривень | |Серія __ N ________________ |Серія __ N ________________ | -------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
державного боргу О.М.Башинська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
08.07.2009 N 874

Зворотний бік бланка сертифіката
казначейського зобов'язання
------------------------------------------------------------------- | Умови | | розміщення та погашення казначейських зобов'язань | |1. Казначейські зобов'язання розміщуються на добровільних засадах| |серед населення. | |2. Кожна серія казначейських зобов'язань позначається літерами| |українського алфавіту. | |Казначейські зобов'язання наступної серії розміщуються після| |продажу попередньої. | |3. Доходи за казначейськими зобов'язаннями виплачуються кожні три| |місяці (далі - купонний період). | |Сертифікат казначейського зобов'язання (далі - сертифікат)| |містить чотири купони. Розмір доходу за кожним купоном становить| |20 гривень. | |4. Придбання, виплата доходу та погашення казначейських| |зобов'язань здійснюються виключно у гривнях та за вибором| |фізичної особи у готівковій або безготівковій формі. У разі| |погашення казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними у| |безготівковій формі гроші перераховуються на рахунок, зазначений| |пред'явником сертифіката. | |5. Розміщення казначейських зобов'язань проводиться безпосередньо| |Відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк| |України" (далі - ВАТ "Ощадбанк") або із залученням ним торговців| |цінними паперами. | |6. ВАТ "Ощадбанк" отримує бланки сертифікатів, здійснює їх| |доставку до установ, які проводять розміщення казначейських| |зобов'язань, та в установленому порядку забезпечує ведення обліку| |бланків сертифікатів. | |7. Забороняється розміщувати казначейські зобов'язання, бланки| |сертифікатів яких пошкоджені або мають будь-які дефекти, зокрема| |ті, що з'явилися під час їх виготовлення. | |8. Розміщення казначейських зобов'язань припиняється за три| |робочих дні до закінчення строку їх обігу та/або купонного| |періоду. | |9. Казначейські зобов'язання розміщуються за продажною вартістю,| |порядок визначення якої встановлює Міністерство фінансів України.| |Інформація про продажну вартість казначейських зобов'язань| |повинна бути розташована на видному місці у приміщенні, де| |здійснюється їх продаж. | |10. Під час продажу казначейських зобов'язань працівник установи,| |яка проводить розміщення казначейських зобов'язань: | |повинен повідомити покупцю про продажну вартість казначейського| |зобов'язання; | |на зворотному боці сертифіката ставить свій підпис, зазначає| |найменування та адресу установи, дату продажу і засвідчує запис| |печаткою. | |По закінченні купонного періоду казначейські зобов'язання| |продаються з відрізаними від сертифіката купонами за період, що| |минув. | |11. Плата за проведення операцій з продажу, виплати доходу та| |погашення казначейських зобов'язань з фізичних осіб не| |справляється. | |Вичерпний перелік вимог для придбання казначейських зобов'язань| |визначається цими Умовами. | |12. Кошти, отримані від продажу казначейських зобов'язань,| |ВАТ "Ощадбанк" перераховує не пізніше ніж протягом трьох днів на| |окремий рахунок Державного казначейства України. | |13. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними| |здійснюються ВАТ "Ощадбанк" за рахунок коштів державного бюджету.| |Для проведення розрахунків Державне казначейство України| |перераховує кошти державного бюджету на кореспондентський рахунок| |ВАТ "Ощадбанк", відкритий у Національному банку України, не| |пізніше ніж протягом останнього робочого дня відповідного| |купонного періоду або строку обігу казначейських зобов'язань у| |межах сум, передбачених у державному бюджеті. | |14. Погашення казначейських зобов'язань та/або виплата доходу за| |ними здійснюються починаючи з другого дня, що настає після| |закінчення строку обігу казначейських зобов'язань та/або| |купонного періоду. | |Під час погашення казначейських зобов'язань пред'явникам| |виплачується номінальна вартість казначейських зобов'язань та| |дохід за останнім купоном. | |Казначейські зобов'язання не можуть бути погашені достроково. | |Відрізані від сертифіката купони не дають права на отримання| |доходу. | |15. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними| |припиняються через один рік після дати погашення, зазначеної у| |сертифікаті. | |16. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними| |здійснюються, якщо справжність сертифіката не викликає сумнівів,| |на ньому відсутні сліди підробки та збереглося більше ніж три| |четвертих його розміру і зображення серії та номера. | |Загальна зношеність, зношеність за лінією згинання,| |забрудненість, надірваність та інші пошкодження, що не впливають| |на встановлення справжності сертифіката, не можуть бути причиною| |непогашення або невиплати доходу за казначейським зобов'язанням. | |У разі виникнення сумнівів щодо справжності сертифіката| |казначейське зобов'язання вилучається і надсилається на| |експертизу до Департаменту по контролю за виробництвом цінних| |паперів, акцизних марок, документів суворої звітності та| |голографічних захисних елементів Міністерства фінансів України. | |17. Втрачений або знищений сертифікат не поновлюється. | |18. Під час виплати доходу за казначейськими зобов'язаннями купон| |відрізається від сертифіката, на зворотному боці купона ставиться| |штамп або робиться напис кульковою ручкою "Оплачено", що| |засвідчується підписом працівника, який здійснив операцію, із| |зазначенням дати виплати. | |Останній купон не відрізається від сертифіката. | |19. Під час погашення казначейських зобов'язань на лицьовому боці| |сертифіката у правому верхньому кутку ставиться штамп або| |робиться напис кульковою ручкою "Погашено", що засвідчується| |підписом працівника, який здійснив операцію, зазначається дата| |погашення. | | | |Казначейське зобов'язання продано ______________________________ | | (найменування та адреса | |________________________________________________________________ | | установи, яка здійснює продаж казначейського зобов'язання) | | | |Підписи працівників установи, | |яка здійснює продаж, | |дата продажу ___________________________________________________ | | | | М.П. | -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- | Купон, відокремлений від | Купон, відокремлений від | | казначейського зобов'язання, | казначейського зобов'язання, | | не дає права на отримання | не дає права на отримання | | доходу. | доходу. | |--------------------------------+--------------------------------| | Купон, відокремлений від | Купон, відокремлений від | | казначейського зобов'язання, | казначейського зобов'язання, | | не дає права на отримання | не дає права на отримання | | доходу. | доходу. | -------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
державного боргу О.М.Башинськавгору