Документ z0703-00, поточна редакція — Редакція від 28.12.2012, підстава - z2037-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
N 226 від 25.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2000 р.
за N 703/4924
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
25.09.2000 N 226
( z0697-00 )

Умови забезпечення збереження анатомічних
матеріалів під час їх перевезення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 926 ( z2037-12 ) від 20.11.2012 }

I. При перевезенні органів
1. Після взяття і консервації органа методом in situ він
укладається у стерильний пластиковий пакет з розчином
консервувальної рідини (вибір консервувальної рідини залежить від
типу органа, установи, яка проводила взяття, а також терміну
наступного транспортування). У закритому пакеті рідина повинна
повністю покривати поверхню органа, а пакет - бути надійно
закритий. Далі пакет з органом треба помістити ще в два стерильних
пакети з фізіологічним розчином кожний і останній також надійно
закрити. 2. Укладений таким чином орган уміщують у спеціальний
ізотермічний металевий або пластиковий контейнер на поверхню
водного льоду. Для дотримання необхідної температури (+4 град. C)
і в залежності від терміну транспортування повинні
використовуватися охолоджувальні елементи. 3. При перевезенні органів у межах України транспортні
контейнери повинні бути опломбовані пломбою установи, яка
виконувала заготівлю. При перевезенні органів через митний кордон
України транспортні контейнери опечатуються печаткою державного
або комунального закладу охорони здоров'я чи державної наукової
установи, що здійснюють діяльність пов'язану з трансплантацією, в
якому було здійснено вилучення органів. { Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 926 ( z2037-12 ) від 20.11.2012 }
4. У межах України перевезення контейнерів з органами
супроводжує уповноважений на те працівник державного або
комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової
установи, яка проводила заготівлю. При собі довірена особа повинна
мати документи встановленого зразка.
II. При перевезенні анатомічних утворень, тканин,
клітин та інших анатомічних матеріалів
1. Забезпечення збереження анатомічних утворень, біологічних
тканин та їх компонентів під час перевезення залежить від
технології їх консервації та наступної переробки. У разі
консервації тканин розчинами консервувальних рідин для перевезення
використовуються пластикові флакони різного об'єму, які
складаються у спеціальні металеві контейнери. Якщо під час
перевезення таких флаконів необхідно підтримувати температурний
режим, то можливе використання охолоджувальних елементів,
ізотермічних металевих або пластикових (пенопластових)
контейнерів, водного та сухого льоду, рідинного азоту або
спеціальних транспортних засобів. 2. У разі консервації методом низької температури тканини
запаковуються у стерильні подвійні медичні поліетиленові пакети.
Такі пакети з тканинами перевозяться як у межах України, так і за
її межами з використанням сухого льоду. На дно металевого
контейнера з ізотермічним коробом закладається сухий льод, потім
пакети з тканинами і знову сухий льод. Кількість сухого льоду для
ефективного збереження протягом усього транспортування залежить
від тривалості та умов (зовнішня температура) перевезення, а також
кількості тканин, які перевозяться. 3. Фетальні матеріали і ксенотрансплантати під час
перевезення зберігаються залежно від методу їх клінічного
використання та тривалості перевезення. Відповідно до цих умов
можуть використовуватися кріобіологічний посуд з рідинним азотом,
ізотермічні контейнери з сухим льодом або транспортні засоби із
спеціальними холодильниками. 4. У межах України перевезення біологічних тканин та їх
компонентів, анатомічних утворень, фетальних матеріалів
здійснюється уповноваженим(и) на те працівником(ами) відповідних
державних та комунальних закладів охорони здоров'я і державних
наукових установ, що здійснюють діяльність, пов'язану з
трансплантацією (у яких було здійснено вилучення анатомічного
матеріалу або тих, де плануються його трансплантація та/або
переробка і виготовлення біоімплантатів), за умови наявності в
такої(их) особи (осіб) товарно-транспортної накладної, в якій
зазначаються перелік анатомічних матеріалів, що транспортуються,
та їх кількість. У разі перевезення анатомічних матеріалів за межі
митного кордону України кожен спеціальний металевий контейнер
(ящик), у якому знаходяться анатомічні матеріали, повинен бути
опломбований відправником. { Пункт 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 926 ( z2037-12 ) від 20.11.2012 }
В.о. начальника Головного
управління організації
медичної допомоги населенню М.П.Жданова



вгору