Документ z0702-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.09.2010, підстава - z0765-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 348 від 26.11.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 грудня 1996 р.
vd961126 vn348 за N 702/1727
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 334 ( z0765-10 ) від 17.08.2010 }
Про затвердження форм поточної державної статистичної
звітності з праці та інструкцій по їх заповненню
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Держкомстатистики
N 24 ( v0024202-97 ) від 14.10.97
N 33 ( z0545-97 ) від 23.10.97
Держкомстату
N 374 ( v0374202-00 ) від 22.11.2000
N 88 ( z0154-01 ) від 07.02.2001 }

1.( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної
статистичної звітності N 1-ПВ (термінова) місячна, N 1-ПВ
(термінова) місячна (зведена), N 1-ПВ (страйк), N 3-ПВ (термінова)
квартальна, N 3-ПВ (термінова) квартальна (зведена) на підставі
Наказу Держкомстатистики N 24 ( v0024202-97 ) від 14.10.97 ) ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 1-ПВ
(заборгованість) та Інструкції по її заповненню на підставі Наказу
Держкомстатистики N 33 ( z0545-97 ) від 23.10.97 )
Затвердити форми державної статистичної звітності з праці згідно із зразками, що додаються, та ввести їх в дію з січня 1997
року: - N 1-ПВ (термінова) місячна "Звіт з праці" ( z0703-96 ); - N 1-ПВ (термінова) місячна (зведена) "Зведений звіт з
праці" ( z0703-96 ); - N 1-ПВ (заборгованість) "Звіт про стан заборгованості із
заробітної плати" та інструкцію по її заповненню (додається)
( z0703-96 ); ( Наказ втратив чинність у частині затвердження форми N 1-ПВ
(страйк) на підставі Наказу Держкомстату N 88 ( z0154-01 ) від
07.02.2001 ) - N 1-ПВ (страйк) "Повідомлення про початок та
припинення страйку" та інструкцію по її заповненню (додається);
- N 3-ПВ (термінова) квартальна "Звіт про використання
робочого часу" ( z0703-96 ); - N 3-ПВ (термінова) квартальна (зведена) "Зведений звіт про
використання робочого часу" ( z0703-96 ). 2. ( Типова форма втратила чинність на підставі Держкомстату
N 374 ( v0374202-00 ) від 22.11.2000 ) Затвердити для районних
(міських) відділів державної статистики типову форму N 1 "Список
підприємств (установ, організацій), які подають звітність про
чисельність і фонд оплати праці робітників і службовців"
( z0703-96 ), та ввести в дію з січня 1997 року. 3. Поширити форми державної статистичної звітності, що
наведені в пункті 1 цього наказу, на підприємства, установи,
організації, що розташовані на території України, незалежно від
форм власності та господарювання. 4. Управлінню статистики праці (Григорович Н.В.) підготувати
інструментарій до друку. 5. Економічному управлінню (Шевченко Т.М.) забезпечити
фінансування статистичних робіт та виготовлення тиражу бланків
форм і інструкцій щодо їх заповнення. 6. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В.Г.) забезпечити
замовлення необхідної кількості бланків поточної звітності з
праці, контроль за своєчасним їх тиражуванням та розсилкою
Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики. 7. Визнати такими, що втратили чинність накази Мінстату
України: - від 01.08.96 N 221 ( v0221207-96 ) в частині затвердження
форми державної статистичної звітності N 1-ПВ (заборгованість); - від 08.08.95 N 207; - від 01.07.92 N 109. 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра статистики Тарнавську В.П.
Міністр О.Г.Осауленко

( Інструкція по заповненню форми поточної державної
статистичної звітності "Повідомлення про початок та припинення
страйку" - 1-ПВ (страйк) втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату N 88 ( z0154-01 ) від 07.02.2001 )

( Форма N 1-ПВ (страйк) "Повідомлення про початок та
припинення страйку" втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату N 88 ( z0154-01 ) від 07.02.2001 )

( Форму N 1-ПВ (страйк) скасовано на підставі Наказу
Держкомстатистики N 24 ( v0024202-97 ) від 14.10.97 )

Повідомлення про початок та припинення
страйку
Розділ I. Припинення роботи ———————————————————————————————————————————————————————————— | |N рядка | | |——————————————————————————————————————————+—————————+—————| | А | Б | І | |——————————————————————————————————————————+—————————+—————| |Дата припинення роботи (початок страйку): | 01 | ___ | | число .............................. | | ___ | | місяць ............................. | | ___ | | рік ................................ | | | |Середньоспискова чисельність штатних пра- | | | |цівників спискового складу (за місяць, що | | | |минув перед страйком) - чоловік ......... | 02 | ___ | |Не вийшло на роботу - чоловік ........... | 03 | ___ | ————————————————————————————————————————————————————————————
Довідка. Причини страйку
1. Підкреслити: економічного, політичного характеру
2. Вкажіть головну причину:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Розділ II. Поновлення роботи —————————————————————————————————————————————————————————————————— | |N рядка | | |—————————————————————————————————————————————+—————————+————————| | А | Б | І | |—————————————————————————————————————————————+—————————+————————| |Дата поновлення роботи (закінчення страйку): | 01 | | | число ................................. | | ______ | | місяць ................................ | | ______ | | рік ................................... | | ______ | |Тривалість страйку, годин .................. | 02 | ______ | |Середньоспискова чисельність штатних праців- | | | |ників спискового складу, які приймали участь | | | |у страйках - чоловік (ряд.04 : ряд.02) ..... | 03 | ______ | |втрати робочого часу, людино-годин ......... | 04 | ______ | |обсяг невиробленої продукції (не виконаних | | | |робіт, послуг) у фактично діючих цінах - | | | |тис.грн. (з одним десят. знаком) ........... | 05 | ______ | |Сума коштів, виплачених працівникам, які при-| | | |ймали участь у страйку, за час його проведен-| | | |ня, грн. (ряд.07 + 08 + 09) ................ | 06 | ______ | | в тому числі за рахунок коштів: | | | | страйкового фонду ..................... | 07 | ______ | | спеціального страхового фонду ......... | 08 | ______ | | фонду оплати праці .................... | 09 | ______ | |Із рядка 03: чисельність працівників, які у | | | |звітному році страйкували повторно, чоловік .| 10 | ______ | | ___________________________________________ | 11 | ______ | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
"___" __________ 19__ р. Керівник ____________________
(підпис)
Головний бухгалтер __________ ________________________________ (підпис)
прізвище та N телефону виконавцявгору