Документ z0702-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.02.2014, підстава - z0016-14

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З

31.07.2003 N 512
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2003 р.
за N 702/8023
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
доходів і зборів
N 803 ( z0016-14 ) від 16.12.2013 }
Про затвердження форми звіту про рух товарів
у магазині безмитної торгівлі

Відповідно до статті 227 Митного кодексу України ( 92-15 ) й
з метою впорядкування роботи магазинів безмитної торгівлі та
подання власниками магазинів безмитної торгівлі митним органам
звітів про рух товарів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму звіту про рух товарів у магазині
безмитної торгівлі (додається) і ввести її в дію з 01.01.2004.
2. Установити термін подання звіту про рух товарів у магазині
безмитної торгівлі - 10 число місяця, наступного за звітним.
3. Управлінню технологій митного контролю (Сьомка С.М.),
Управлінню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4. Начальникам митниць, у зоні діяльності яких розташовано
магазини безмитої торгівлі, забезпечити ознайомлення їх власників
з цим наказом.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Іванюка М.М.
В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров

ДОВІДКА
про відповідність наказу Державної митної служби України
"Про затвердження форми звіту про рух товарів у магазині
безмитної торгівлі" основним положенням законодавства
Європейського Союзу

Наказ розроблено з метою встановлення єдиної форми звіту про
рух товарів у магазинах безмитної торгівлі, для посилення контролю
з боку митних органів за рухом товарів, що перебувають під митним
контролем та реалізуються в магазинах безмитної торгівлі,
розташованих у пунктах пропуску через митний кордон України, без
справляння мита, податків і без застосування заходів нетарифного
регулювання.
Цей наказ Державної митної служби України не належить за
предметом правового регулювання до пріоритетних сфер адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Довідку про відповідність наказу Державної митної служби
України "Про затвердження форми звіту про рух товарів у магазині
безмитної торгівлі" основним положенням законодавства
Європейського Союзу підготовлено Управлінням технологій митного
контролю.
Представник Державної митної служби
України в складі Міжвідомчої координаційної
ради з адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу О.Б.Єгоров

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до наказу Державної митної служби України від 31.07.03 N 512
"Про затвердження форми звіту про рух товарів у магазині
безмитної торгівлі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Наказ розроблено на виконання вимог пункту 4 статті 227
Митного кодексу України від 11.07.02 N 92-IV ( 92-15 ).
2. Цілі і завдання прийняття акта
Установлення єдиної форми звіту про рух товарів, що
перебувають під митним контролем і реалізуються магазинами
безмитної торгівлі, який надається митним органам, у зоні
діяльності яких розташовані такі магазини; перевірка законності
ввезення товарів на адресу магазинів безмитної торгівлі.
Основним завданням акта є посилення контролю з боку митних
органів за рухом товарів у магазинах безмитної торгівлі,
недопущення випадків незаконних ввезення в такі магазини та
реалізації в них товарів, посилення рівня відповідальності
власників магазинів безмитної торгівлі за дотримання вимог
законодавства.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта
Основні положення проекту передбачають запровадження подання
щомісячного звіту встановленої форми власником магазину безмитної
торгівлі митному органу, у зоні діяльності якого розташовано
магазин безмитної торгівлі. Термін подання звіту - 10 число
місяця, наступного за звітним. Дані наведені у звіті,
підтверджуються підписом керівника магазину та печаткою цього
суб'єкта господарювання.
Звіт містить дані про номер вантажної митної декларації, її
тип, найменування, кількість, вагу товару, що надійшов до
магазину, кількість реалізованого товару, залишок товару в
магазині.
4. Стан нормативно-правової бази у даній
сфері правового регулювання
Нормативно-правову базу у сфері правового регулювання
здійснення митними органами контролю за рухом товарів у магазинах
безмитної торгівлі на сьогодні представлено наказом Держмитслужби
України від 01.10.98 N 614 ( z0678-98 ) "Про затвердження Порядку
ведення обліку та звітності під час надходження товарів і продажу
їх безмитними магазинами та ліквідації безмитних магазинів",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.10.98 N 678/3118.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта, проект якого пропонується, не потребуватиме
матеріальних та інших витрат.
6. Прогноз соціально-економічних та інших
наслідків прийняття акта
Підвищення рівня відповідальності власників магазинів
безмитної торгівлі перед митними органами за дотримання вимог
законодавства, що регулює діяльність магазинів безмитної торгівлі,
а також зменшення кількості випадків порушення митних правил.
Удосконалення механізму митного оформлення товарів, що
надходитимуть на адресу магазинів безмитної торгівлі. Надання
власником магазину безмитної торгівлі митному органу щомісячного
звіту дасть можливість об'єктивно контролювати рух товарів, що
перебувають під митним контролем і реалізуються через такий
магазин.
З урахуванням викладеного можна прогнозувати забезпечення
якісного контролю за рухом товарів через магазини безмитної
торгівлі, недопущення випадків незаконної реалізації їх на
території України.
В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
31.07.2003 N 512

ЗВІТ
про рух товарів у магазині безмитної торгівлі
____________________________________________
(назва власника магазину безмитної торгівлі)
з __________ 200_ до __________200_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Номер |Тип |Найменування|Кількість|Вага |Кількість| Товари, щодо яких був |Залишок| |з/п|вантажної |вантажної |товару |товару* |брутто,|реалізо- | змінений митний режим |товару*| | |митної |митної |(комерційна | |кг |ваного |---------------------------| | | |декларації|декларації|назва) | | |товару* |Кількість|Заяв- |Номер | | | | | | | | | |товару* |лений |вантажної | | | | | | | | | | |митний|митної | | | | | | | | | | |режим |декларації| | |---+----------+----------+------------+---------+-------+---------+---------+------+----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+----------+----------+------------+---------+-------+---------+---------+------+----------+-------| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
* В одиницях виміру згідно з графою 31 вантажної митної
декларації.
Керівник магазину безмитної торгівлі ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) М.п.
Т.в.о. начальника Управління
технологій митного контролю І.Г.Ляденковгору