Документ z0701-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2017  № 181


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2017 р.
за № 701/30569

Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві
(через Укравтодор)

Відповідно до частини другої статті 9 Кодексу цивільного захисту України, абзацу третього підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, та Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві (через Укравтодор), що додається.

2. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

В.о. Голови Державного агентства
автомобільних доріг України

Міністр внутрішніх справ України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

В.о. Міністра охорони здоров'я УкраїниМ. ЧечоткінЛ.О. Євдоченко


С. Новак

А.Б. Аваков


І.С. Руснак

У. Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
17.05.2017 № 181


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2017 р.
за № 701/30569

ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві
(через Укравтодор)

1. Це Положення визначає склад, завдання та організацію роботи функціональної підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві (далі - функціональна підсистема).

2. У цьому Положенні термін "функціональна підсистема" вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, до якої входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, суб’єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Кодексі цивільного захисту України (далі - Кодекс) і Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.

3. Метою створення функціональної підсистеми є захист працівників Укравтодору та підприємств, установ, організацій дорожнього господарства згідно з Переліком підприємств, установ, організацій наведених у додатку 1 до цього Положення (далі - дорожнє господарство) від надзвичайних ситуацій та забезпечення належного функціонування автомобільних доріг під час виникнення таких ситуацій у мирний час та в особливий період (далі - надзвичайні ситуації).

До компетенції функціональної підсистеми не належать випадки виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах, що не належать до доріг загального користування.

4. Завданнями функціональної підсистеми є:

здійснення заходів цивільного захисту в дорожньому господарстві, спрямованих на захист від надзвичайних ситуацій працівників Укравтодору та підприємств, установ, організацій дорожнього господарства;

здійснення заходів цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що можуть статися у дорожньому господарстві;

забезпечення готовності підпорядкованих сил та засобів функціональної підсистеми до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій або небезпечних подій у дорожньому господарстві;

забезпечення моніторингу та прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення та розвитку;

своєчасне і достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві;

координація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві;

забезпечення планування заходів цивільного захисту у дорожньому господарстві;

організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки фахівців органів управління функціональної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування національної економіки, зокрема дорожнього господарства в особливий період;

здійснення заходів щодо укриття працівників підприємств, установ та організацій дорожнього господарства, що належать до сфери управління Укравтодору, у захисних спорудах цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

розроблення та забезпечення реалізації програм і планів з питань цивільного захисту;

створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у дорожньому господарстві;

інші завдання, визначені законодавством.

5. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою здійснює Міністр інфраструктури України через Голову Укравтодору.

Управління функціональною підсистемою здійснюють:

1) на державному рівні:

заступник Міністра інфраструктури України, до повноважень якого належать питання безпеки на автомобільному транспорті - через структурний підрозділ з питань цивільного захисту апарату Мінінфраструктури;

Голова Укравтодору - через структурний підрозділ з питань цивільного захисту в складі Укравтодору;

2) на регіональному рівні:

начальники служб автомобільних доріг в областях - через призначених осіб відповідно до частини другої статті 20 Кодексу;

директори облавтодорів - через призначених осіб відповідно до частини другої статті 20 Кодексу;

3) на об’єктовому рівні - керівники підприємств, установ та організацій дорожнього господарства - через структурні підрозділи (призначених осіб) з питань цивільного захисту відповідно до частини другої статті 20 Кодексу.

Перелік підприємств, установ та організацій дорожнього господарства, які входять до складу функціональної підсистеми, наведено у додатку 1 до цього Положення.

6. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, організації узагальнення та аналізу інформації щодо обстановки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації функціонують:

1) на державному рівні:

Оперативний штаб Укравтодору;

Оперативний штаб Мінінфраструктури з реагування на надзвичайні ситуації у транспортно-дорожньому комплексі (за рішенням Міністра інфраструктури України);

2) на регіональному рівні:

комісії з питань надзвичайних ситуацій та штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій (у випадку створення) служб автомобільних доріг в областях;

комісії з питань надзвичайних ситуацій та штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій (у випадку створення) дочірніх підприємств публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" в областях;

3) на об’єктовому рівні:

комісії з питань надзвичайних ситуацій та штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій (у випадку створення) підприємств, установ та організацій дорожнього господарства.

В Укравтодорі керівник структурного підрозділу з питань цивільного захисту призначається відповідальним секретарем оперативного штабу.

Структурну схему функціональної підсистеми наведено у додатку 2 до цього Положення.

7. Оперативне чергування та забезпечення збору інформації про надзвичайні ситуації для забезпечення функціональної підсистеми здійснюють:

на державному рівні:

у Мінінфраструктури цілодобово - оперативний черговий;

в Укравтодорі - сектор інформаційно-технічного забезпечення державного підприємства "Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції";

на регіональному рівні - диспетчерські служби служб автомобільних доріг в областях.

Час проходження інформації про факт виникнення надзвичайної ситуації від чергового на регіональному рівні до оперативного чергового Мінінфраструктури не повинен перевищувати 30 хвилин.

Між оперативним черговим Мінінфраструктури та оперативно-черговою службою ДСНС організовується взаємне інформування про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.

Оперативний черговий Мінінфраструктури після доповіді заступнику Міністра інфраструктури України, до повноважень якого належать питання функціонування дорожнього господарства, інформує оперативно-чергову службу ДСНС відповідно до Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування в разі їх виникнення між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством автомобільних доріг України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України від 16 лютого 2015 року № 162/61, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 березня 2015 року за № 286/26731.

У разі виникнення надзвичайної ситуації державного рівня інформування здійснюється протягом не більш як 10 хвилин з моменту надходження інформації.

8. Для реалізації завдань, покладених на функціональну підсистему в особливий період, використовуються пункти управління Мінінфраструктури та Укравтодору.

9. Для управління функціональною підсистемою використовуються телекомунікаційні мережі загального користування і спеціального призначення, до яких належать:

1) для органів управління функціональної підсистеми:

основні канали зв’язку - канали проводового електрозв’язку загального користування і спеціального призначення;

дублюючі канали зв’язку - канали, утворені радіоелектронними засобами, що встановлені на автомобільній базі, які належать Держспецтрансслужбі та надаються нею за згодою;

резервні канали зв’язку - телефонні номери рухомого (мобільного) зв’язку осіб, які входять до складу органів управління функціональної підсистеми;

2) для сил функціональної підсистеми:

основні канали зв’язку - канали проводового електрозв’язку загального користування і спеціального призначення;

дублюючі канали зв’язку - канали, утворені штатними рухомими радіоелектронними засобами, якими оснащені підрозділи, що входять до складу сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також радіоелектронними засобами, що встановлені на автомобільній базі, які належать Держспецтрансслужбі та надаються нею за згодою;

резервні канали зв’язку - телефонні номери рухомого (мобільного) зв’язку осіб, які входять до складу сил цивільного захисту функціональної підсистеми.

Керівники органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми організовують складання та постійне уточнення списків телефонних номерів фіксованого зв'язку та рухомого (мобільного) зв’язку осіб, що перебувають у їх підпорядкуванні, а також узгоджують питання щодо можливості забезпечення цих органів управління та сил радіоелектронними засобами, які належать Держспецтрансслужбі та встановлені на автомобільній базі.

10. До сил цивільного захисту функціональної підсистеми дорожнього господарства належать:

спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби;

об’єктові аварійно-рятувальні служби;

об’єктові формування цивільного захисту;

галузеві та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

аварійно-ремонтні бригади;

аварійно-польові команди;

інші формування, що можуть залучатись до реагування на надзвичайні ситуації.

Укравтодор на підставі пропозицій служб автомобільних доріг в областях складає (уточнює) розрахунок сил цивільного захисту функціональної підсистеми та щороку до 10 січня та 01 липня надає його до Мінінфраструктури.

11. Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла в Україні чи в межах конкретної її території, установлюється один із таких режимів діяльності функціональної підсистеми:

повсякденна діяльність;

підвищена готовність;

надзвичайна ситуація;

надзвичайний стан.

Рішення про переведення функціональної підсистеми у визначений режим приймається Міністром інфраструктури України.

12. Режими діяльності функціональної підсистеми встановлюються відповідно до статей 11 - 15 Кодексу, заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.

13. Основними завданнями, що виконуються функціональною підсистемою, є:

1) у режимі повсякденної діяльності:

планування заходів цивільного захисту;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми до дій за призначенням;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві відповідно до компетенції функціональної підсистеми;

забезпечення підготовки працівників, які входять до складу функціональної підсистеми, до дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

створення та поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві відповідно до компетенції функціональної підсистеми;

2) у режимі підвищеної готовності:

оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми про загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

виявлення причин погіршення обстановки та підготовка пропозицій щодо її нормалізації;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

приведення у готовність наявних (залучення у разі потреби додаткових) сил цивільного захисту функціональної підсистеми;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми про загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

введення в дію відповідних планів реагування на надзвичайні ситуації;

визначення переліку доріг, які потрапили до зони надзвичайної ситуації;

здійснюється постійне прогнозування розвитку надзвичайної ситуації та її наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації силами функціональної підсистеми або залучення для цього необхідних сил інших підприємств, установ та організацій дорожнього господарства за їх згодою;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту працівників від наслідків надзвичайної ситуації, що виникли на підприємствах, установах та організаціях дорожнього господарства;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації у дорожньому господарстві.

14. У період дії надзвичайного стану (в разі його введення) функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу та з урахуванням особливостей, що визначаються Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами.

15. В особливий період функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу та з урахуванням особливостей, що визначаються Законами України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншими нормативно-правовими актами.

Переведення функціональної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.

16. Діяльність функціональної підсистеми організовується відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на рік, затвердженого Мінінфраструктури.

17. Інформування населення про зміни графіка руху транспорту в разі виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до Порядку інформування населення про зміни графіка руху транспорту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 12 листопада 2013 року № 903, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2013 року за № 2025/24557.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС.

18. Керівництво виконанням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у дорожньому господарстві та управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми, а також інших підприємств, установ та організацій, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу та призначається Міністром інфраструктури України або керівником Укравтодору.

19. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

20. Роботи, пов’язані з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують насамперед сили цивільного захисту підприємства, установи та організації дорожнього господарства де виникла така ситуація, яким надають необхідну допомогу сили цивільного захисту функціональної підсистеми, територіальної підсистеми, на території якої вони розташовані, а також відповідні підрозділи ДСНС, Міноборони, МВС, МОЗ.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

Залучення сил цивільного захисту до здійснення заходів цивільного захисту в особливий період відбувається згідно з планами цивільного захисту на особливий період.

Сили цивільного захисту функціональної підсистеми, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності виконання робіт, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або запобіганням її виникненню, в автономному режимі протягом не менш як трьох діб.

21. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з відповідними планами реагування на надзвичайні ситуації (на об'єктах підвищеної небезпеки - згідно з планами локалізації та ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах).

22. У функціональній підсистемі з метою своєчасного запобігання виникненню і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, з якими необхідно організувати взаємодію під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

визначення спільних заходів, що виконуються силами цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, складу і кількості цих сил (засобів), їх завдань, місць, часу і способів виконання;

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

усебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

23. Залежно від рівня надзвичайної ситуації, обставин, масштабу, характеру та можливого її розвитку організовується взаємодія між штабом з ліквідації надзвичайної ситуації та:

центральними органами виконавчої влади та їх силами цивільного захисту, які беруть участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію, - на державному рівні;

територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх силами цивільного захисту, які беруть участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію, місцевими органами виконавчої влади, утвореними ними координаційними органами (комісіями, штабами) та їх силами цивільного захисту, які беруть участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію, - на регіональному рівні;

підприємствами, установами, організаціями, які надають допомогу під час реагування на надзвичайну ситуацію, - на об’єктовому рівні.

24. Забезпечення фінансування функціональної підсистеми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів суб’єктів господарювання, які входять до складу цієї підсистеми, інших не заборонених законодавством джерел.

25. Для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації у дорожньому господарстві використовуються матеріальні резерви.

У випадку нестачі матеріальних та фінансових резервів для ліквідації надзвичайної ситуації зазначені резерви можуть бути виділені Укравтодору на підставі звернення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або Міністра інфраструктури України відповідно до пункту 13 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775.

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулюванняА.В. Щелкунов


Додаток 1
до Положення про функціональну
підсистему запобігання і реагування
на загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій
у дорожньому господарстві
(через Укравтодор)
(пункт 5)

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ та організацій дорожнього господарства, які входять до складу функціональної підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві

1. Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

2. Державне підприємство "Деpжавний доpожнiй науково-дослiдний iнститут імені М.П. Шульгіна".

3. Державне підприємство - Укpаїнський деpжавний iнститут з пpоектування об’єктів дорожнього господарства "Укрдіпродор".

4. Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики "Укрдорзв’язок".

5. Державне підприємство - Українські дорожні інвестиції "Укрдорінвест".

6. Державне підприємство "Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції".

7. Державне підприємство - Українська головна мостовипробувальна станція по експертизі та нагляду за технічним станом мостових споруд "Укрголовмостоекспертиза".

8. Дочірнє підприємство "Управління експлуатації будинків" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

9. Лікувально-реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ім. В.Т. Гуца.

10. Навчальний центp по пiдготовцi, пеpепiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї кадрів.

11. Київська науково-дослiдна лабоpатоpiя по будівництву мостів.

12. Український державний інститут по проектуванню будівництва мостів, об’єктів виробничої бази мостобудування і конструювання містобудівельного устаткування.

13. Державне підприємство - Укpаїнський деpжавний пpоектно-технологiчний інститут тpанспоpтного будівництва.

14. Дочірнє підприємство "ШРБУ № 100" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".Додаток 2
до Положення про функціональну
підсистему запобігання і реагування
на загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій
у дорожньому господарстві
(пункт 6)

СТРУКТУРА
функціональної підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарствівгору