Документ z0701-02, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 21.08.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
N 450 від 07.08.2002 ЗАТВЕРДЖЕНО
м. Київ Наказ Міністерства освіти і
науки України
07.08.2002 N 450
( z0698-02 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2002 р.
за N 701/6989

Перелік
основних видів організаційної роботи педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Назва виду роботи | |-----+----------------------------------------------------------| |1 |Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і| | |науки, комісіях інших міністерств | |-----+----------------------------------------------------------| |2 |Робота в Державній акредитаційній комісії, експертних і | | |фахових радах | |-----+----------------------------------------------------------| |3 |Робота в експертних комісіях ВАК | |-----+----------------------------------------------------------| |4 |Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій | |-----+----------------------------------------------------------| |5 |Робота в науково-методичних і науково-технічних радах і | | |комісіях вищого навчального закладу та його структурних | | |підрозділів | |-----+----------------------------------------------------------| |6 |Організація та проведення загальнодержавних наукових | | |конференцій, симпозіумів, семінарів | |-----+----------------------------------------------------------| |7 |Робота з видання наукових і науково-методичних збірників | |-----+----------------------------------------------------------| |8 |Виконання обов'язків заступника декана факультету | | |(заступника директора інституту), заступника завідувача | | |відділення на громадських засадах | |-----+----------------------------------------------------------| |9 |Участь у виховній роботі студентського колективу, | | |виконання обов'язків куратора (наставника) академічної | | |групи | |-----+----------------------------------------------------------| |10 |Керівництво студентським науковим гуртком, проблемною | | |групою | |-----+----------------------------------------------------------| |11 |Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській | | |підготовці молоді | |-----+----------------------------------------------------------| |12 |Участь у підготовці та проведенні студентських і | | |учнівських олімпіад | |-----+----------------------------------------------------------| |13 |Участь в організації та проведенні позанавчальних | | |культурно-спортивних заходів | ------------------------------------------------------------------
Начальник департаменту вищої освіти М.Ф.Дмитриченковгору