Документ z0700-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.07.2004, підстава - z0756-04

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО
КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 508 від 26.11.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 грудня 1996 р.
за N 700/1725
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 450 ( z0756-04 ) від 07.06.2004 )
Про затвердження Інструкції про порядок виплати
військовослужбовцям Прикордонних військ України
посадових окладів, підвищених на 25 відсотків,
за службу в підрозділах, які підпадають під
статус гірських
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомкордону
N 546 ( z0740-96 ) від 21.12.96
N 240 ( z0325-99 ) від 18.05.99
N 46 ( z0162-02 ) від 23.01.2002 )

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
11 серпня 1995 року N 648 ( 648-95-п ) "Про умови оплати праці
осіб, які працюють в гірських районах", від 3 квітня 1996 року
N 392 ( 392-96-п ) "Про часткову зміну постанови Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 1995 року N 648" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати
військовослужбовцям Прикордонних військ України посадових окладів,
підвищених на 25 відсотків, за службу в підрозділах, які
підпадають під статус гірських (додається). 2. Скасувати наказ Голови Держкомітету від 29 квітня 1996
року N 197 "Про порядок виплати посадових окладів
військовослужбовцям Прикордонних військ України, які проходять
службу в гірських районах". 3. Наказ довести до заінтересованих осіб.
Голова Держкомітету - командуючий
Прикордонними військами України
генерал-полковник В.Банник
Затверджено
наказом Голови Державного комітету у
справах охорони державного кордону України
- командуючого Прикордонними військами
України від 26 листопада 1996 року N 508
Інструкція
про порядок виплати військовослужбовцям Прикордонних військ
України посадових окладів, підвищених на 25 відсотків, за
службу в підрозділах, які підпадають під статус гірських
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на основі постанов Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 1995 року N 648 ( 648-95-п ) "Про
умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах", та від
3 квітня 1996 року N 392 ( 392-96-п ) "Про часткову зміну
постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року
N 648" і поширюється на військовослужбовців, що проходять службу в
підрозділах, зазначених у Переліку підрозділів Прикордонних військ
України, які підпадають під статус гірських (додаток до
Інструкції). 1.2. Цією Інструкцією визначаються порядок і умови виплати
військовослужбовцям Прикордонних військ України посадових окладів,
підвищених на 25 відсотків, за службу в підрозділах, які
підпадають під статус гірських.
2. Порядок і умови виплати
2.1. Військовослужбовцям, що прибули для проходження
постійної служби у підрозділи, які підпадають під статус гірських,
посадові оклади підвищуються з дня прибуття у ці підрозділи, а
вибулим (крім тимчасово вибулих) підвищення окладів припиняється з
наступного дня після дня вибуття з цих підрозділів. 2.2. Військовослужбовцям, які проходять службу у зазначених
підрозділах, підвищення у розмірі 25 відсотків провадиться на
посадові оклади, які вони одержують за основними або тимчасовими
посадами, а також на збережені, але не персональні оклади. 2.3. Військовослужбовцям, що тимчасово вибули з підрозділів,
які підпадають під статус гірських, право на підвищення посадових
окладів зберігається у таких випадках тимчасового вибуття з
гірської місцевості: а) у відпустку (чергову, додаткову і т.д.) - за час
перебування у відпустці, а також за час в дорозі до місця
проведення відпустки і назад; б) на лікування - за час перебування на лікуванні, а також за
час в дорозі до місця лікування і назад, але не більш ніж за
чотири місяці, крім випадків, коли чинним законодавством
передбачено більш тривалі строки перебування військовослужбовців
на лікуванні за окремими захворюваннями. Цей термін може бути
продовжений рішенням Голови Держкомітету на підставі висновку
лікувального закладу; в) у службове відрядження одиночним порядком та в складі
підрозділу; г) на навчання у навчальні заклади (на збори, курси) системи
перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації кадрів із
збереженням посад за місцем служби - за час перебування на
навчанні та в дорозі до місця навчання і назад. 2.4. Військовослужбовцям, звільненим від посад у підрозділах,
які підпадають під статус гірських, і якщо до одержання нового
призначення вони перебувають в тих же підрозділах, підвищені
посадові оклади виплачуються на загальних підставах як і
військовослужбовцям цих підрозділів, але тільки за той час, коли,
згідно з чинним законодавством, за ними зберігається право на
одержання посадових окладів. 2.5. Військовослужбовцям, тимчасово відрядженим одиночним
порядком або в складі підрозділу, військової частини в гірську
місцевість з іншої місцевості, за час перебування в гірській
місцевості посадові оклади виплачуються у звичайних, не
підвищених, розмірах. 2.6. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби у
підрозділах, які підпадають під статус гірських, підвищені
посадові оклади виплачуються по день звільнення включно, а
військовослужбовцям строкової служби за весь місяць, у якому вони
звільнені в запас. При цьому військовослужбовцям, яким при
звільнені, згідно з чинним законодавством надається чергова
відпустка, підвищені посадові оклади виплачуються по день
закінчення відпустки включно. 2.7. Підвищені посадові оклади, виплачені на підставі правил
і норм, діючих на момент виплати, поверненню не підлягають, якщо
право на них після виплати втрачено повністю або частково.
Додаток
до Інструкції про порядок виплати
військовослужбовцям Прикордонних військ
України посадових окладів, підвищених на
25 відсотків, за службу в підрозділах,
які підпадають під статус гірських,
затвердженої наказом Голови Держкомітету
від 26 листопада 1996 року N 508
Перелік
підрозділів Прикордонних військ України, які підпадають під
статус гірських
Мукачівський прикордонний загін
прикордонна застава "Верховина Бистра"
прикордонна застава "Стужиця"
прикордонна застава "Княгиня"
прикордонна застава "Новоселиця"
прикордонна застава "Богдан"
прикордонна застава "Ділове"
ОКПП "Закарпаття"
Відділення прикордонного контролю "Ділове"
Чернівецький прикордонний загін
прикордонна застава "Шибони"
прикордонна застава "Попадинець"
прикордонна застава "Чимірний"
прикордонна застава "Перкалаб"
прикордонна застава "Шепіт"
прикордонна застава "Селятин"
прикордонне оперативно-розшукове відділення з місцем
дислокації в с. Селятин
прикордонна комендатура "Селятин"
прикордонна застава "Руська"
прикордонна застава "Фальків"
ОКПП "Буковина"
контролерський пост "Селятин"
Львівський прикордонний загін
прикордонна застава "Михове" прикордонна застава "Смольниця" прикордонна застава "Тиха" прикордонна застава "Мшанець" прикордонна застава "Лопушанка" прикордонна застава "Боберка" прикордонна застава "Соколики" прикордонна застава "Сянки" прикордонне оперативно-розшукове відділення з місцем дислокації в с. Сянки прикордонна застава "Турку"
( Перелік підрозділів із змінами, внесеними згідно з Наказами
Держкомкордону N 546 ( z0740-96 ) від 21.12.96, N 240 ( z0325-99 )
від 18.05.99, N 46 ( z0162-02 ) від 23.01.2002 )вгору