Документ z0700-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.08.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
22.05.2009 N 351
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2009 р.
за N 700/16716

Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 19.07.2005 N 360

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.03.2009 N 247-р ( 247-2009-р ) "Деякі питання забезпечення
хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну", пункту 7
постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 N 1121
( 1121-2008-п ) "Деякі питання державного управління у сфері
контролю якості лікарських засобів" та відповідно до Положення про
Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1542 ( 1542-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу МОЗ України від 19.07.2005 N 360
( z0782-05 ) "Про затвердження Правил виписування рецептів та
вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного
призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів
медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,
Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних
бланків та вимог-замовлень", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.07.2005 за N 782/11062, такі зміни: у пункті 3 слова "Державна служба лікарських засобів і
виробів медичного призначення та Державна інспекція з контролю
якості лікарських засобів МОЗ України та її територіальні
підрозділи" замінити словами "Державна інспекція з контролю якості
лікарських засобів та її територіальні інспекції".
2. Унести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених
наказом МОЗ України від 19.07.2005 N 360 ( z0782-05 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за
N 782/11062 (далі - Правила), такі зміни:
2.1. Пункт 1.4 Правил ( z0782-05 ) доповнити абзацом третім
такого змісту: "Рецепти на препарати інсуліну, вартість яких підлягає
державному відшкодуванню, додатково завіряються печаткою червоного
кольору "Вартість підлягає відшкодуванню"".
2.2. У пункті 1.7 Правил ( z0782-05 ) слова "постановою
Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 58 "Про затвердження
Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних)
лікарських засобів" (із змінами)" замінити словами "в
установленому чинним законодавством порядку".
2.3. Пункт 1.14 Правил ( z0782-05 ) доповнити новим абзацом
такого змісту: "- призначення препаратів інсуліну, вартість яких підлягає
державному відшкодуванню;".
2.4. Таблицю пункту 1.22 Правил ( z0782-05 ) доповнити такими
назвами лікарських засобів та граничнодопустимими для відпуску
кількостями засобів на один Рецепт:
" Гідроморфону гідрохлорид 21 табл.
Фентаніл у формі трансдермальних терапевтичних систем із пролонгованим ефектом 10 пластирів незалежно
від дозування
".
3. Унести до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів
медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів
( z0783-05 ), затвердженого наказом МОЗ України від 19.07.2005
N 360 ( z0782-05 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.07.2005 за N 783/11063 (далі - Порядок), такі зміни:
3.1. У пункті 5 Порядку ( z0783-05 ) після слів "на пільгових
умовах" доповнити словами "або препаратів інсуліну, вартість яких
підлягає державному відшкодуванню,".
3.2. У пункті 11 Порядку ( z0783-05 ) після слів "в закладах
охорони здоров'я," доповнити словами "препарати інсуліну, вартість
яких підлягає державному відшкодуванню,".
3.3. У підпункті 15.1 Порядку ( z0783-05 ) після літери та
цифри "ф-3" доповнити словами ", та на препарати інсуліну,
вартість яких підлягає державному відшкодуванню,".
4. Департаменту регуляторної політики у сфері обігу
лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр В.М.Князевич
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної інспекції
з контролю якості лікарських засобів А.Д.Захарашвгору