Документ z0700-02, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 21.08.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
N 450 від 07.08.2002 ЗАТВЕРДЖЕНО
м. Київ Наказ Міністерства освіти і
науки України
07.08.2002 N 450
( z0698-02 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2002 р.
за N 700/6988

Перелік
основних видів наукової роботи
науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів

----------------------------------------------------------------------- | N | Назва виду роботи | Примітка | |з/п | | | |----+----------------------------------------------+-----------------| |1 |Виконання планових наукових досліджень із |Плановими є | | |звітністю в таких формах: |наукові | | |1.1. Науково-технічний звіт |дослідження, що | | |1.2. Дисертація (докторська, кандидатська) |включені до | | |1.3. Монографія |тематичних планів| | |1.4. Підручник, навчальний посібник, |науково-дослідних| | | словник, довідник |робіт вищого | | |1.5. Наукова стаття в журналах, |навчального | | | реферованих виданнях, інших виданнях |закладу, кафедри | | |1.6. Заявка на видачу охоронних документів |та наукових, | | |1.7. Тези доповіді на конференціях, |науково-технічних| | | симпозіумах, семінарах (міжнародних, |програм | | | вітчизняних, інших) | | |----+----------------------------------------------+-----------------| |2 |Рецензування монографій, підручників, | | | |навчальних посібників, словників, довідників, | | | |дисертацій, авторефератів, наукових статей, | | | |наукових проектів, тематичних планів тощо | | |----+----------------------------------------------+-----------------| |3 |Доопрацювання для перевидання монографій, | | | |підручників, навчальних посібників, словників,| | | |довідників | | |----+----------------------------------------------+-----------------| |4 |Керівництво науковою роботою студентів з | | | |підготовкою: | | | |- наукової статті | | | |- заявки на видачу охоронних документів | | | |- роботи на конкурс | | | |- доповіді на конференцію | | -----------------------------------------------------------------------
Начальник департаменту вищої освіти М.Ф.Дмитриченковгору