Документ z0699-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.1999, підстава - z0017-99

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 408 від 16.10.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 жовтня 1998 р.
vd981016 vn408 за N 699/3139
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтрансу
N 1 ( z0017-99 ) від 04.01.99 )
Про внесення змін та доповнень до коефіцієнтів, що
застосовуються до тарифів Прейскуранта N 10-01

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 року N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
Рад щодо регулювання цін (тарифів)" та від 18 вересня 1998 року
N 1461 ( 1461-98-п ) "Про заходи щодо стабілізації
сільськогосподарського виробництва" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни та доповнення до Коефіцієнтів, що
застосовуються до тарифів Прейскуранта N 10-01 "Тарифи на вантажні
залізничні перевезення", затверджених наказом Міністерства
транспорту від 4 вересня 1998 року N 352 ( z0582-98 ) "Про
затвердження коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів
Прейскуранта N 10-01", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 18
вересня 1998 року за N 582/3022, що додаються. 2. Укрзалізниці (Слободяну А.В.) забезпечити своєчасне
доведення цього наказу до відома вантажовідправників,
вантажоодержувачів та населення України. 3. Головному управлінню тарифного та страхового регулювання
(Кузьменко А.В.) разом із Головним управлінням правового
забезпечення (Логінова Л.М.) у встановленому порядку зареєструвати
цей наказ у Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
генерального директора Укрзалізниці М.В. Макаренко.
Міністр І.П.Данькевич
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України 16.10.98 N 408
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 1998 р.
за N 699/3139

Зміни та доповнення до Коефіцієнтів,
що застосовуються до тарифів Прейскуранта N 10-01
"Тарифи на вантажні залізничні перевезення"
1. Внести зміни до таблиці Коефіцієнтів ( z0582-98 ) в графу
"Код вантажу": - пункт 1 - код 044 доповнити: "(крім буряку цукрового урожаю
1998 року для виробництва цукру в межах України)"; код 241
доповнити: "(крім каменю вапнякового технологічного для
виробництва цукру із буряків урожаю 1998 року в межах України)"; - пункт 3 - коди 211-215 доповнити: "(крім бензину та палива
дизельного для виробничих потреб сільгоспвиробників)". 2. Доповнити таблицю Коефіцієнтів пунктами 10 та 11 такого
змісту:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N з/п| Найменування вантажу | Код вантажу |Коефі- | | |цієнт —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 10 |Буряк цукровий урожаю | 044, 241337 | 0.979 |1998 року та камінь вап- | | |няковий технологічний | | |(вапняк) для виробництва | | |цукру із буряків урожаю | | |1998 року в межах України| | —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 11 |Бензин та паливо дизельне| 211, 214 | 1.616 |для виробничих потреб | | |сільгоспвиробників | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
3. Доповнити Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів
Прейскуранта 10-01, пунктом 7 такого змісту: "7. Коефіцієнти, зазначені в пунктах 10 та 11, застосовуються
при обрахуванні плати за перевезення вантажів у межах України і
діють до 01.03.99".вгору