Документ z0699-02, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 21.08.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
N 450 від 07.08.2002 ЗАТВЕРДЖЕНО
м. Київ Наказ Міністерства освіти і
науки України
07.08.2002 N 450
( z0698-02 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2002 р.
за N 699/6987

Перелік
основних видів методичної роботи педагогічних і
науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів

------------------------------------------------------------------ | N | Назва виду роботи | |з/п | | |----+-----------------------------------------------------------| |1 |Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до | | |семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та| | |дипломного проектування, практик і самостійної роботи | | |студентів | |----+-----------------------------------------------------------| |2 |Підготовка, рецензування підручників, навчальних | | |посібників, словників, довідників (для педагогічних | | |працівників) | |----+-----------------------------------------------------------| |3 |Розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих | | |навчальних планів, робочих навчальних програм | |----+-----------------------------------------------------------| |4 |Розробка і підготовка нових лабораторних робіт | |----+-----------------------------------------------------------| |5 |Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення | | |навчальних дисциплін | |----+-----------------------------------------------------------| |6 |Складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення | | |модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення| | |тестового контролю | |----+-----------------------------------------------------------| |7 |Розробка і впровадження наочних навчальних посібників | | |(схем, діаграм, стендів, слайдів тощо). | |----+-----------------------------------------------------------| |8 |Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій | | |навчання | |----+-----------------------------------------------------------| |9 |Вивчення і впровадження передового досвіду організації | | |навчального процесу | |----+-----------------------------------------------------------| |10 |Підготовка концертних програм та персональних художніх | | |виставок | ------------------------------------------------------------------
Начальник департаменту вищої освіти М.Ф.Дмитриченковгору