Про внесення змін до Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
Держкомзем України; Наказ, Форма типового документа від 22.03.200480
Документ z0698-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.03.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.06.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
22.03.2004 N 80
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 червня 2004 р.
за N 698/9297

Про внесення змін до Порядку проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок

Відповідно до Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 )
та постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року
N 1531 ( 1531-2002-п ) "Про експертну грошову оцінку земельних
ділянок" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок, затвердженого наказом Держкомзему України від
09.01.2003 N 2 ( z0396-03 ) та зареєстрованого Мін'юстом України
23.05.2003 за N 396/7717, такі зміни: у пункті 1.1 слова "при укладанні цивільно-правових угод щодо
земельних ділянок у тому числі для цілей справляння державного
мита, крім угод оренди, дарування та довічного утримання" замінити
словами "у випадках, передбачених статтею 13 Закону України "Про
оцінку земель" ( 1378-15 ); розділ 3 доповнити новим пунктом 3.3 такого змісту: "3.3. На виконання статті 25 Закону України "Про оцінку
земель" ( 1378-15 ) з метою оприлюднення результатів експертної
грошової оцінки земельних ділянок заповнюється витяг із звіту про
експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 1). Витяг підписується оцінювачами, які проводили оцінку
земельної ділянки, та керівником суб'єкта оціночної діяльності,
підпис якого скріплюється печаткою". Пункти 3.3, 3.4 вважати відповідно пунктами 3.4, 3.5.
2. Начальнику Управління оцінки та ринку земель, розмежування
земель державної та комунальної власності Горбатовичу С.М.
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Кулініча В.В.
Голова Комітету А.С.Даниленко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв

Додаток 1
до п.3.3 Порядку проведення
експертної грошової оцінки
земельних ділянок
ВИТЯГ
із звіту про експертну грошову оцінку
земельної ділянки

Найменування (адреса) земельної ділянки _________________________ __________________________________________________________________
Власник _________________________________________________________
Суб'єкт оціночної діяльності ____________________________________
(адреса, N ліцензії)
Оцінювач ________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
кваліфікаційне свідоцтво, дата, N)
Мета оцінки та вид вартості _____________________________________
Дата оцінки "____"____________ _____ р.
------------------------------------------------------------------ | 1. Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| |Область |Район |Населений пункт | |----------------------+----------------------+------------------| | | | | |----------------------------------------------------------------| |Дані про населений пункт | |----------------------------------------------------------------| |Площа | | | |----------------------+----------------------+------------------| |Населення | | | |----------------------------------------------------------------| | Зони в межах населеного пункту | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Сельбищна | |Ландшафтно-| |Виробнича | | | | |рекреаційна| | | | |------------+---------+-----------+----------+---------------+--| |Центральна | |Серединна | |Периферійна | | |----------------------+-----------+----------+---------------+--| |Відстань до, км |центру нас.| | | | | |пункту | | | | |----------------------+-----------+----------+---------------+--| |аеропорту | |автовокзалу| |річкового/ | | | | | | |морського порту| | |----------------------------------------------------------------| |адміністративного/громадського центру | |----------------------------------------------------------------| |автомагістралей | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | |----------+-----------------------------------------------------| | 2 | | |----------+-----------------------------------------------------| | 3 | | |----------+-----------------------------------------------------| | | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Характеристика земельної ділянки | |----------------------------------------------------------------| |Категорія земель, до якої належить | | |земельна ділянка | | |-------------------------------------+--------------------------| |Функціональне призначення за проектом| | |відведення земельної ділянки | | |-------------------------------------+--------------------------| |Фактичне використання | | |-------------------------------------+--------------------------| |Площа земельної ділянки, кв. м | | |-------------------------------------+--------------------------| |Конфігурація земельної ділянки | | |-------------------------------------+--------------------------| |Інженерно-геологічні умови | | |-------------------------------------+--------------------------| |Загальна площа приміщень, будівель і | | |споруд, розміщених на земельній | | |ділянці, кв. м | | |-------------------------------------+--------------------------| |Забудована площа, кв. м | | |----------------------------------------------------------------| |Обмеження щодо забудови та використання земельної ділянки | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | |----------+-----------------------------------------------------| | 2 | | |----------+-----------------------------------------------------| | 3 | | |----------+-----------------------------------------------------| | | | |----------------------------------------------------------------| |Узагальнювальний коментар обмежень | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Додаткова інформація про земельну ділянку | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Інфраструктура | |----------------------------------------------------------------| |Під'їзні шляхи | |----------------------------------------------------------------| | з твердим | |залізничні | | водні | | | покриттям | | колії | | | | |----------------------------------------------------------------| |Мережі | |----------------------------------------------------------------| | електропоста- | | | | | | | чання | |теплопоста-| | телефонізація | | | | | чання | | | | |----------------+----+-----------+-----------+---------------+--| |водопостачання | | газопоста-| | каналізація | | | | | ння | | | | |----------------------------------------------------------------| | 4. Найбільш ефективне використання | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | 5. Методичні підходи до оцінки | |----------------------------------------------------------------| | |Потенційна орендна ставка,| | |Капіталізація чистого |грн. за кв. м | | |операційного або рентного |--------------------------+---| |доходу від використання земельної|Ставка дисконту | | |ділянки |(капіталізації) | | |Зіставлення цін продажу подібних |--------------------------+---| |земельних ділянок |Кількість | | |Урахування витрат на земельні |об'єктів-аналогів | | |поліпшення |--------------------------+---| | |Вартість умовно поліпшеної| | | |ділянки | | | |--------------------------+---| | |Ставка капіталізації для | | | |поліпшеної ділянки | | | |--------------------------+---| | |Чистий операційний дохід | | | |поліпшеної ділянки | | |----------------------------------------------------------------| | 6. Висновок про вартість земельної ділянки (грн.) | |----------------------------------------------------------------| |Методи, що застосовуються, вартість 1 кв. м | грн. | |---------------------------------------------+------------------| | | | |---------------------------------------------+------------------| |Висновок про вартість земельної ділянки | грн. | |---------------------------------------------+------------------| | | | |---------------------------------------------+------------------| |Висновок про вартість 1 кв. м земельної | грн. | |ділянки | | |---------------------------------------------+------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Оцінювач ______________________________ ___________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Суб'єкт оціночної діяльності ____________________________________
(назва) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника)

М.П.
Начальник Управління ринку
та оцінки земель, розмежування
земель державної та комунальної
власності С.М.Горбатовичвгору