Документ z0698-02, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 21.08.2002. Подивитися в історії? )


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 450 від 07.08.2002         Зареєстровано в Міністерстві 
м. Київ юстиції України
21 серпня 2002 р.
за N 698/6986

Про затвердження норм часу для планування і обліку
навчальної роботи та переліків основних видів методичної,
наукової й організаційної роботи педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

 
     Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) та з метою вдосконалення організації праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, забезпечення контролю за організацією навчального процесу у вищих навчальних закладах Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити:
     1.1. Норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (далі - Норми), що додаються.
     1.2. Переліки основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ( z0699-02, z0700-02, z0701-02 ) (далі - Переліки), що додаються.
 
     2. Установити, що Норми і Переліки ( z0699-02, z0700-02, z0701-02 ) поширюються на вищі навчальні заклади та вищі навчальні заклади післядипломної освіти незалежно від їх форми власності і підпорядкування.
 
     3. Запровадити Норми і Переліки ( z0699-02, z0700-02, z0701-02 ) з 2002/2003 навчального року.
 
     4. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства освіти України від 7 червня 1996 року N 195 ( z0403-96 ) "Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів і Рекомендацій щодо запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за N 403/1428) та наказ Міністерства освіти України від 13 березня 1998 року N 103 ( z0312-98 ) "Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної й організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 1998 року за N 312/2752).
 
 Т.в.о. Міністра                    А.М.Гуржій 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
07.08.2002 N 450
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2002 р.
за N 698/6986
 
Норми часу
для планування й обліку навчальної роботи
педагогічних і науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів
 
----------------------------------------------------------------------------
|N  | Назва виду навчальної |  Норма часу (у  |    Примітка    |
|з/п |    роботи     |   годинах)    |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|1  |Проведення співбесіди з |0,25 години кожному |Кількість членів   |
|  |вступниками       |членові комісії на  |комісії на потік   |
|  |            |одного вступника   |(групу) вступників - |
|  |            |           |не більше трьох осіб |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|2  |Проведення випускних  |           |           |
|  |екзаменів довузівської |           |           |
|  |підготовки та вступних |           |           |
|  |екзаменів до вищих   |           |           |
|  |навчальних закладів:  |           |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- усних         |0,25 години кожному |Кількість членів   |
|  |            |членові комісії на  |комісії на потік   |
|  |            |одного слухача    |(групу) - не більше  |
|  |            |(вступника)     |трьох осіб      |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- письмових:      |           |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |а) з мови та літератури:|           |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- диктант        |1 година для     |Кількість членів   |
|  |            |проведення екзамену |комісії на потік   |
|  |            |на потік (групу)   |(групу) - не більше  |
|  |            |слухачів, вступників;|двох осіб. Роботу   |
|  |            |0,33 години на    |перевіряє один член  |
|  |            |перевірку однієї   |комісії        |
|  |            |роботи        |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- переказ        |2 години для     |Кількість членів   |
|  |            |проведення екзамену |комісії на потік   |
|  |            |на потік (групу)   |(групу) - не більше  |
|  |            |слухачів, вступників;|двох осіб. Роботу   |
|  |            |0,50 години на    |перевіряє один член  |
|  |            |перевірку однієї   |комісії        |
|  |            |роботи        |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- твір         |4 години для     |Кількість членів   |
|  |            |проведення екзамену |комісії на потік   |
|  |            |на потік (групу)   |(групу) - не більше  |
|  |            |слухачів, вступників;|двох осіб. Роботу   |
|  |            |0,50 години на    |перевіряє один член  |
|  |            |перевірку однієї   |комісії        |
|  |            |роботи        |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |б) з інших предметів  |3 години для     |Кількість членів   |
|  |            |проведення екзамену |комісії на потік   |
|  |            |на потік (групу)   |(групу) - не більше  |
|  |            |слухачів, вступників;|двох осіб. Роботу   |
|  |            |0,50 години на    |перевіряє один член  |
|  |            |перевірку однієї   |комісії        |
|  |            |роботи        |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- тестових       |до 3 годин для    |Кількість членів   |
|  |            |проведення тестування|комісії на потік   |
|  |            |на потік (групу)   |(групу) - не більше  |
|  |            |слухачів, вступників.|двох осіб. Роботу   |
|  |            |Час для проведення  |перевіряє один член  |
|  |            |творчих випробувань |комісії        |
|  |            |за напрямами     |           |
|  |            |підготовки      |           |
|  |            |"Мистецтво" та    |           |
|  |            |"Архітектура"    |           |
|  |            |визначається     |           |
|  |            |програмами вступних |           |
|  |            |випробувань,     |           |
|  |            |затверджених в    |           |
|  |            |установленому порядку|           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|3  |Повторна перевірка   |0,15 години на кожну |Вибірковій перевірці |
|  |письмових робіт на   |роботу, що      |підлягає до 10    |
|  |випускних екзаменах   |перевіряється    |відсотків робіт від їх|
|  |довузівської підготовки |           |загальної кількості  |
|  |та вступних екзаменах  |           |           |
|  |до вищих навчальних   |           |           |
|  |закладів        |           |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|4  |Читання лекцій     |1 година за одну   |           |
|  |            |академічну годину  |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|5  |Проведення практичних  |1 година на     |З окремих навчальних |
|  |занять         |академічну групу за |дисциплін, що     |
|  |            |одну академічну   |регламентуються    |
|  |            |годину        |відповідними     |
|  |            |           |нормативними     |
|  |            |           |документами,     |
|  |            |           |допускається поділ  |
|  |            |           |академічної групи на |
|  |            |           |підгрупи з чисельністю|
|  |            |           |до одного студента з |
|  |            |           |урахуванням      |
|  |            |           |особливостей вивчення |
|  |            |           |цих дисциплін та   |
|  |            |           |безпеки        |
|  |            |           |життєдіяльності    |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|6  |Проведення лабораторних |1 година на половину |З окремих навчальних |
|  |занять         |академічної групи за |дисциплін, що     |
|  |            |одну академічну   |регламентується    |
|  |            |годину        |відповідними     |
|  |            |           |нормативними     |
|  |            |           |документами,     |
|  |            |           |допускається поділ  |
|  |            |           |академічної групи на |
|  |            |           |підгрупи з чисельністю|
|  |            |           |до одного студента з |
|  |            |           |урахуванням      |
|  |            |           |особливостей вивчення |
|  |            |           |цих дисциплін та   |
|  |            |           |безпеки        |
|  |            |           |життєдіяльності    |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|7  |Проведення семінарських |1 година на     |           |
|  |занять         |академічну групу за |           |
|  |            |одну академічну   |           |
|  |            |годину        |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|8  |Проведення навчальних  |до 6 годин на день на|           |
|  |занять зі студентами в |одну академічну групу|           |
|  |спортивно-оздоровчому  |           |           |
|  |таборі         |           |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|9  |Проведення       |Від загального обсягу|Час для проведення  |
|  |індивідуальних занять  |навчального часу,  |індивідуальних занять |
|  |            |відведеного на    |виділяється викладачам|
|  |            |вивчення навчальної |за наявності     |
|  |            |дисципліни на    |індивідуального    |
|  |            |академічну групу:  |графіка проведення  |
|  |            |- до 10 відсотків для|навчальних занять,  |
|  |            |освітньо-кваліфікацій|затвердженого в    |
|  |            |них рівнів "молодший |порядку, визначеному |
|  |            |спеціаліст",     |вищим навчальним   |
|  |            |"бакалавр";     |закладом       |
|  |            |- до 15 відсотків для|           |
|  |            |освітньо-кваліфікацій|           |
|  |            |ного рівня      |           |
|  |            |"спеціаліст";    |           |
|  |            |- до 20 відсотків для|           |
|  |            |освітньо-кваліфікацій|           |
|  |            |ного рівня "магістр" |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|10 |Проведення консультацій |Від загального обсягу|Для екстернатної форми|
|  |з навчальних дисциплін |навчального часу,  |навчання обсяг часу на|
|  |протягом семестру    |відведеного на    |проведення      |
|  |            |вивчення навчальної |консультацій     |
|  |            |дисципліни на    |визначається     |
|  |            |академічну групу:  |індивідуальним    |
|  |            |- 6 відсотків для  |навчальним планом   |
|  |            |денної (очної) форми |екстерна, але не   |
|  |            |навчання;      |повинен перевищувати |
|  |            |- 8 відсотків для  |обсяг часу, що    |
|  |            |вечірньої форми   |визначений для    |
|  |            |навчання;      |заочної, дистанційної |
|  |            |- 12 відсотків для  |форми навчання    |
|  |            |заочної, дистанційної|           |
|  |            |форми навчання    |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|11 |Проведення       |- вступний екзамен  |           |
|  |екзаменаційних     |- 2 години на потік |           |
|  |консультацій      |(групу); -      |           |
|  |            |- семестровий екзамен|           |
|  |            |- 2 години на    |           |
|  |            |академічну групу;  |           |
|  |            |- державний екзамен -|           |
|  |            |2 години на     |           |
|  |            |академічну      |           |
|  |            |(екзаменаційну) групу|           |
|  |            |з кожної навчальної |           |
|  |            |дисципліни, що    |           |
|  |            |входить до програми |           |
|  |            |державного екзамену |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|12 |Перевірка контрольних  |0,25 години на одну |Роботу перевіряє і  |
|  |(модульних) робіт,   |роботу        |приймає один викладач |
|  |передбачених навчальним |           |           |
|  |планом, що виконуються |           |           |
|  |під час аудиторних   |           |           |
|  |занять         |           |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|13 |Перевірка і приймання  |0,33 години на одну |Роботу перевіряє і  |
|  |контрольних (модульних) |роботу        |приймає один викладач |
|  |робіт, передбачених   |           |           |
|  |навчальним планом, що  |           |           |
|  |виконуються під час   |           |           |
|  |самостійної роботи   |           |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|14 |Керівництво і приймання |           |           |
|  |(захист) індивідуальних |           |           |
|  |завдань, передбачених  |           |           |
|  |навчальним планом:   |           |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- рефератів,      |0,25 годин на одну  |Роботу перевіряє і  |
|  |аналітичних оглядів,  |роботу        |приймає один викладач |
|  |перекладів тощо     |           |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- розрахункових,    |0,50 години на одну |Роботу перевіряє і  |
|  |графічних та      |роботу        |приймає один викладач |
|  |розрахунково-графічних |           |           |
|  |робіт          |           |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- курсових робіт із   |2 години на курсову |Кількість членів   |
|  |загальноосвітніх    |роботу, у тому числі |комісії - не більше  |
|  |навчальних дисциплін  |0,25 години кожному |трьох осіб      |
|  |            |членові комісії на  |           |
|  |            |проведення захисту  |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- курсових робіт із   |3 години на курсову |Кількість членів   |
|  |фахових навчальних   |роботу, у тому числі |комісії - не більше  |
|  |дисциплін        |0,33 години кожному |трьох осіб      |
|  |            |членові комісії на  |           |
|  |            |проведення захисту  |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- курсових проектів із |3 години на курсовий |Кількість членів   |
|  |загальноінженерних   |проект, у тому числі |комісії - не більше  |
|  |навчальних дисциплін  |0,33 години кожному |трьох осіб      |
|  |            |членові комісії на  |           |
|  |            |проведення захисту  |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- курсових проектів із |4 години на курсовий |Кількість членів   |
|  |фахових навчальних   |проект, у тому числі |комісії - не більше  |
|  |дисциплін        |0,33 години кожному |трьох осіб      |
|  |            |членові комісії на  |           |
|  |            |проведення захисту  |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|15 |Проведення заліку    |2 години на     |           |
|  |            |академічну групу   |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|16 |Проведення залікового  |6 годин для кожного |Планується викладачам |
|  |туристського      |викладача, який бере |фізичного виховання  |
|  |навчально-тренувального |участь у поході   |один раз за весь   |
|  |походу, передбаченого  |           |період навчання    |
|  |навчальним планом    |           |студента       |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|17 |Проведення семестрових |           |           |
|  |екзаменів:       |           |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- в усній формі     |0,33 години на одного|           |
|  |            |студента       |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- у письмовій формі   |до 3 годин на    |           |
|  |            |академічну групу   |           |
|  |            |(диктант - 1 година);|           |
|  |            |0,50 години на    |           |
|  |            |перевірку однієї   |           |
|  |            |роботи        |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|18 |Керівництво навчальною |Норми часу      |           |
|  |і виробничою практикою |визначаються     |           |
|  |            |нормативними     |           |
|  |            |документами з    |           |
|  |            |організації практики |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|19 |Проведення державних  |0,50 години на одного|Не більше шести годин |
|  |екзаменів        |студента голові та  |на день. Кількість  |
|  |            |кожному членові   |членів комісії - не  |
|  |            |державної      |більше чотирьох осіб |
|  |            |екзаменаційної    |(в окремих випадках  |
|  |            |комісії       |кількість членів   |
|  |            |           |комісії може бути   |
|  |            |           |збільшена до шести  |
|  |            |           |осіб)         |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|20 |Керівництво,      |           |           |
|  |консультування,     |           |           |
|  |рецензування та     |           |           |
|  |проведення захисту   |           |           |
|  |дипломних проектів   |           |           |
|  |(робіт):        |           |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- освітньо-       |до 20 годин на одного|Кількість членів   |
|  |кваліфікаційний рівень |студента, у тому   |комісії - не більше  |
|  |"молодший спеціаліст"  |числі:        |трьох осіб (в окремих |
|  |            |по 0,50 години    |випадках кількість  |
|  |            |голові та кожному  |членів комісії може  |
|  |            |членові державної  |бути збільшена до   |
|  |            |екзаменаційної    |п'яти осіб). За одним |
|  |            |комісії;       |керівником      |
|  |            |до 16 годин     |закріплюється до   |
|  |            |- керівнику і    |восьми дипломних   |
|  |            |консультантам; до 2 |проектів (робіт)   |
|  |            |годин рецензенту   |           |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- освітньо-       |до 25 годин на одного|Кількість членів   |
|  |кваліфікаційний рівень |студента, у тому   |комісії - не більше  |
|  |"бакалавр"       |числі:        |чотирьох осіб (в   |
|  |            |по 0,50 години    |окремих випадках   |
|  |            |голові та кожному  |кількість членів   |
|  |            |членові державної  |комісії може бути   |
|  |            |екзаменаційної    |збільшена до шести  |
|  |            |комісії;       |осіб). За одним    |
|  |            |до 20,5       |керівником      |
|  |            |години керівнику і  |закріплюється до   |
|  |            |консультантам; до 2 |восьми дипломних   |
|  |            |годин рецензенту   |проектів (робіт)   |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- освітньо-       |до 30 годин на одного|Кількість членів   |
|  |кваліфікаційни рівень  |студента, у тому   |комісії - не більше  |
|  |"спеціаліст";      |числі:        |чотирьох осіб (в   |
|  |            |по 0,50 години    |окремих випадках   |
|  |            |голові та кожному  |кількість членів   |
|  |            |членові державної  |комісії може бути   |
|  |            |екзаменаційної    |збільшена до шести  |
|  |            |комісії;       |осіб). За одним    |
|  |            |до 24,5       |керівником      |
|  |            |години керівнику і  |закріплюється до   |
|  |            |консультантам; до 3 |восьми дипломних   |
|  |            |годин рецензенту   |проектів (робіт)   |
|  |------------------------+---------------------+----------------------|
|  |- освітньо-       |до 40 годин на одного|Кількість членів   |
|  |кваліфікаційний рівень |студента, у тому   |комісії - не більше  |
|  |"магістр"        |числі:        |чотирьох осіб (в   |
|  |            |по 0,50 години    |окремих випадках   |
|  |            |голові та кожному  |кількість членів   |
|  |            |членові державної  |комісії може бути   |
|  |            |екзаменаційної    |збільшена до шести  |
|  |            |комісії;       |осіб). За одним    |
|  |            |до 33,5       |керівником      |
|  |            |години керівнику і  |закріплюється до п'яти|
|  |            |консультантам; до 4 |дипломних проектів  |
|  |            |годин рецензентам  |(робіт)        |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|21 |Рецензування рефератів |3 години за один   |           |
|  |при вступі до      |реферат       |           |
|  |аспірантури та     |           |           |
|  |складанні кандидатських |           |           |
|  |екзаменів        |           |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|22 |Проведення вступних   |1 година кожному   |Кількість членів   |
|  |екзаменів до      |екзаменатору на   |комісії - не більше  |
|  |аспірантури та     |одного вступника,  |трьох осіб      |
|  |кандидатських екзаменів |аспіранта (здобувача)|           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|23 |Керівництво аспірантами |50 годин щороку на  |           |
|  |            |аспіранта      |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|24 |Наукове консультування |50 годин щороку на  |           |
|  |докторантів       |докторанта      |           |
|  |(до 3 років)      |           |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|25 |Керівництво здобувачами |25 годин щороку на  |           |
|  |(до 5 років)      |здобувача      |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|26 |Керівництво стажуванням |8 годин на одного  |Для викладачів, які  |
|  |викладачів       |викладача-стажиста за|направлені на     |
|  |            |один місяць, але не |стажування в інші   |
|  |            |більше 30 годин на  |провідні вищі     |
|  |            |один рік       |навчальні заклади   |
|  |            |           |терміном до трьох   |
|  |            |           |місяців;       |
|  |            |           |стажистів-викладачів і|
|  |            |           |стажистів-дослідників,|
|  |            |           |зарахованих на ці   |
|  |            |           |посади терміном до  |
|  |            |           |двох років      |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|27 |Проведення тематичних  |1 година за одну   |Кількість викладачів -|
|  |дискусій,        |академічну годину для|не більше трьох осіб |
|  |науково-практичних   |кожного викладача  |           |
|  |конференцій слухачів  |           |           |
|  |вищих навчальних    |           |           |
|  |закладів післядипломної |           |           |
|  |освіти та структурних  |           |           |
|  |підрозділів       |           |           |
|  |післядипломної освіти  |           |           |
|  |вищих навчальних    |           |           |
|  |закладів        |           |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|28 |Керівництво стажуванням |5 годин на тиждень на|Стажування проводиться|
|  |слухачів вищих     |одного слухача    |викладачами за    |
|  |навчальних закладів   |           |місцезнаходженням   |
|  |післядипломної освіти  |           |навчального закладу  |
|  |та структурних     |           |           |
|  |підрозділів       |           |           |
|  |післядипломної освіти  |           |           |
|  |вищих навчальних    |           |           |
|  |закладів на       |           |           |
|  |підприємствах, в    |           |           |
|  |установах та      |           |           |
|  |організаціях      |           |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|29 |Рецензування рефератів |3 години на реферат |           |
|  |слухачів вищих     |           |           |
|  |навчальних закладів   |           |           |
|  |післядипломної освіти  |           |           |
|  |та структурних     |           |           |
|  |підрозділів       |           |           |
|  |післядипломної освіти  |           |           |
|  |вищих навчальних    |           |           |
|  |закладів        |           |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|30 |Керівництво,      |до 10 годин на одного|Кількість членів   |
|  |консультування,     |слухача, у тому   |комісії - не більше  |
|  |рецензування та     |числі:        |трьох осіб      |
|  |проведення захисту   |по 0,33 години    |           |
|  |випускних робіт     |голові та кожному  |           |
|  |слухачів вищих     |членові комісії;   |           |
|  |навчальних закладів   |до 2 годин рецензенту|           |
|  |післядипломної освіти  |           |           |
|  |та структурних     |           |           |
|  |підрозділів       |           |           |
|  |післядипломної освіти  |           |           |
|  |вищих навчальних    |           |           |
|  |закладів        |           |           |
|----+------------------------+---------------------+----------------------|
|31 |Проведення випускних  |0,50 години на одного|Кількість членів   |
|  |екзаменів слухачів   |слухача голові та  |комісії - не більше  |
|  |вищих навчальних    |кожному членові   |трьох осіб      |
|  |закладів післядипломної |екзаменаційної    |           |
|  |освіти та структурних  |комісії       |           |
|  |підрозділів       |           |           |
|  |післядипломної освіти  |           |           |
|  |вищих навчальних    |           |           |
|  |закладів        |           |           |
---------------------------------------------------------------------------- 
Заступник Державного секретаря М.Ф.Степковгору