Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 93/96 від 13.10.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 жовтня 1998 р.
за N 696/3136
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Держпідприємництва
N 79/215 ( z0966-00 ) від 19.12.2000 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила
провадження космічної діяльності (ліцензійні
умови) та контроль за їх дотриманням

Відповідно до статті 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ), п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.98
N 798 ( 798-98-п ) "Про заходи державного регулювання космічної
діяльності" та на виконання п.3 постанови Кабінету Міністрів
України від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок
ліцензування підприємницької діяльності", відповідно до Положення
про Ліцензійну палату України, затвердженого Указом Президента
України від 16.07.97 N 648/97, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
космічної діяльності (ліцензійні умови) та контроль за їх
дотриманням (додається).
2. Управлінню ліцензування підприємницької діяльності
Ліцензійної палати (Хоменко Л.Г.), Відділу формування та супроводу
космічних програм Національного космічного агентства України
(Халява В.А.): 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію в Міністерство юстиції України; 2.2. Довести до відома працівників управлінь Ліцензійної
палати, представництв Ліцензійної палати Автономної Республіки
Крим, областей, у містах Києві та Севастополі, працівників
управлінь НКАУ Інструкцію про умови і правила провадження
космічної діяльності (ліцензійні умови) та контроль за їх
дотриманням.
3. Управлінню контрольної роботи Ліцензійної палати
(Апатенко О.П.) передбачити в планах-графіках роботи перевірки
додержання порядку надання НКАУ ліцензій, а також діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності щодо дотримання ліцензійних
умов. 4. Відділу формування та супроводу космічних програм НКАУ
(Халява В.А.) передбачити в річних планах робіт перевірки
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо дотримання
ліцензійних умов. 5. НКАУ забезпечити публікацію Інструкції про умови і правила
провадження космічної діяльності (ліцензійні умови) та контроль за
їх дотриманням у засобах масової інформації. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Г. та на першого
заступника Генерального директора НКАУ Комарова В.Г.
Заст. Голови Ліцензійної палати
України С.І.Третьяков
Генеральний директор НКАУ О.О.Негода
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України,
Національного космічного агентства
України 13.10.98 N 93/96
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 1998 р.
за N 696/3136

Інструкція
про умови і правила провадження космічної діяльності
(ліцензійні умови) та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про
космічну діяльність" ( 502/96-ВР ), "Про підприємництво"
( 698-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від 04.06.98 N 798
( 798-98-п ) "Про заходи державного регулювання космічної
діяльності", від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок
ліцензування підприємницької діяльності". 1.2. Інструкція визначає умови й правила провадження
космічної діяльності (ліцензійні умови) суб'єктами підприємницької
діяльності та контроль за їх дотриманням. Вона є обов'язковою для виконання всіма суб'єктами
підприємницької діяльності України, які здійснюють або мають намір
здійснювати космічну діяльність в Україні або під юрисдикцією
України поза її межами.
1.3. Ліцензія видається НКАУ відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 04.06.98 N 798 "Про заходи державного
регулювання космічної діяльності", від 03.07.98 N 1020 "Про
порядок ліцензування підприємницької діяльності" на види
діяльності: 1.3.1. Наукові дослідження, пов'язані зі створенням і
використанням космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв). 1.3.2. Розроблення, випробування, виробництво та експлуатація
космічних апаратів та їх складових частин (за винятком систем
телерадіомовлення). Розроблення, випробування, виробництво та експлуатація
наземної інфраструктури та її складових частин (за винятком систем
телерадіомовлення). Розроблення, випробування, виробництво та експлуатація
обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових
систем (за винятком систем телерадіомовлення). 1.3.3. Передача, отримання, розповсюдження та використання
даних з космічних об'єктів (крім питань, які належать до
компетенції Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення). 1.3.4. Надання космічних послуг, пов'язаних з орендою
ресурсів національних і міжнародних систем супутникового зв'язку
та мовлення операторами та окремими користувачами. Надання космічних послуг, пов'язаних з гарантійним
обслуговуванням та авторським наглядом за космічною технікою. Надання космічних послуг, пов'язаних з реалізацією космічної
техніки та технологій.
2. Вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності
2.1. Для здійснення космічної діяльності суб'єкт
підприємницької діяльності повинен: подати документи згідно з п.3 Порядку видачі ліцензій
суб'єктам підприємницької діяльності на право здійснення космічної
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.98 N 798 ( 798-98-п ): заяву за формою додатка 1; копії
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності та установчих документів; володіти виробничою, експериментальною, науково-технічною
базою для зазначених досліджень, виробництва, випробовувань та
експлуатації; мати науково-технічний та виробничий персонал з належним
досвідом та рівнем роботи; дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та
галузевих правил, що регламентують здійснення космічної
діяльності; пріоритетно задовольняти потреби НКАУ щодо виконання
Загальнодержавної (Національної) програми. 2.2. Забороняється: використання космічної техніки як засобу впливу на довкілля з
небезпечною для людства метою; порушення міжнародних норм та стандартів щодо забруднення
космічного простору; експлуатація об'єкта космічної діяльності з порушенням
чинного законодавства України; експлуатація об'єкта космічної діяльності з порушенням вимог,
установлених експлуатаційно-технічною документацією на цей об'єкт.
3. Особливі умови здійснення космічної діяльності
Суб'єкт підприємницької діяльності при здійсненні космічної
діяльності повинен мати: ліцензію на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею (якщо використовується інформація, що належить до
державної таємниці); ліцензію Держкомзв'язку на використання частот (якщо
діяльність пов'язана з передачею, отриманням, розповсюдженням та
використанням даних з космічних об'єктів); ліцензію на діяльність, пов'язану з технічним захистом
інформації (при розробці космічної техніки в цьому напрямку); узгоджені НКАУ основні параметри наземного сегмента (діаметр
антен, діапазон частот, потужності передавачів, тип модуляції,
інформаційна швидкість) та основні параметри (тип супутника та
орбіти, зони обслуговування, діапазони частот) космічного сегмента
супутникової системи (при здійсненні діяльності з надання
космічних послуг, пов'язаних з орендою ресурсів національних і
міжнародних систем супутникового зв'язку та мовлення операторами
та окремими користувачами); при здійсненні діяльності, пов'язаної з наданням космічних
послуг дія ліцензії поширюється на космічні послуги, що
провадяться під юрисдикцією України поза її межами.
4. Права та обов'язки суб'єктів
підприємницької діяльності
4.1. Суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав
ліцензію на визначені види космічної діяльності, має право
відповідно до чинного законодавства здійснювати цю діяльність та
отримувати інформацію від НКАУ з питань, які необхідні для
проведення даного виду космічної діяльності. 4.2. Суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав
ліцензію на даний вид космічної діяльності, зобов'язаний: проводити роботи тільки з видів космічної діяльності, на які
видана ліцензія; не передавати ліцензію іншим суб'єктам підприємницької
діяльності; своєчасно інформувати про зміни умов здійснення діяльності; суб'єкт підприємницької діяльності при наданні космічних
послуг, пов'язаних з орендою ресурсів національних і міжнародних
систем супутникового зв'язку та мовлення операторами та окремими
користувачами, повинен почати діяльність за ліцензією не пізніше
трьох місяців від дня її видачі.
5. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
5.1. Контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснюють
члени постійно діючої робочої Комісії НКАУ з питань ліцензування
на право здійснення космічної діяльності, яка проводить контрольні
перевірки раз на рік, та Ліцензійна палата України, її
представництва в межах своїх повноважень. 5.2. При проведенні контрольних перевірок суб'єкт
підприємницької діяльності зобов'язаний: створювати умови, потрібні для проведення перевірок
уповноваженими особами НКАУ, Ліцензійної палати та її
представництв; у 5-денний термін відповідати письмово на запити НКАУ та
Ліцензійної палати щодо своєї діяльності; при виявленні порушень ліцензійних умов вжити заходів щодо їх
усунення. 5.3. Дія ліцензії може бути зупинена або анульована в разі: установлення факту порушення суб'єктом підприємницької
діяльності законодавства України; виникнення обставин, які можуть завдати шкоди національній
безпеці України; проведення діяльності, що не відповідає міжнародним договорам
та зобов'язанням України; скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності; визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом; установлення фактів, що ліцензія надана на підставі
недостовірних або неповних даних; неусуненні суб'єктом підприємницької діяльності в
установлений строк порушень або відсутності інформації про
усунення; повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності умов та правил здійснення діяльності, на яку видана
ліцензія. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання направляється суб'єктові підприємницької діяльності в
5-денний строк. Термін усунення порушень визначається Комісією в
кожному конкретному випадку. Рішення набирає чинності з дати його
прийняття. 5.4. Після усунення порушень у встановлений строк суб'єкт
підприємницької діяльності направляє до НКАУ звіт про виконання
розпоряджень Комісії і заяву про поновлення дії ліцензії. Комісія
протягом 5 днів розглядає матеріали Заявника і приймає рішення про
поновлення дії ліцензії або її анулювання. 5.5. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення
щодо її анулювання або з дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності. 5.6. Рішення про відмову у видачі, зупинення дії або
анулювання ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності має право
оскаржити у порядку, визначеному законодавством.


Публікації документа