Документ z0696-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.09.2006, підстава - z1052-06


 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
25.05.2006 N 319
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2006 р.
за N 696/12570

 
Про затвердження норм
робочого часу для працівників
закладів та установ охорони здоров'я
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
 
     Відповідно до статті 51 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (із змінами), пункту "з" статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (із змінами) Н А К А З У Ю:
 
     1. Установити такі норми робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я:
 
     1.1. 38,5 години на тиждень для керівників структурних підрозділів (відділень, відділів, лабораторій, кабінетів тощо) з числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою освітою, керівників закладів охорони здоров'я з числа фахівців з базовою та неповною вищою освітою, лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середнього медичного персоналу), медичних реєстраторів, дезінфекторів закладів охорони здоров'я (структурних підрозділів) за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці:
     - лікарняних, санаторно-курортних закладів, профілакторіїв;
     - амбулаторно-поліклінічних закладів (за винятком лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих);
     - закладів переливання крові, швидкої та екстреної і консультативної медичної допомоги, медицини катастроф;
     - санітарно-профілактичних закладів;
     - молочних кухонь, будинків дитини, дитячих будинків;
     - шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та установ освіти і соціального захисту населення;
     - інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;
     - бюро судово-медичної експертизи;
     - клінік, лабораторій та інших структурних підрозділів охорони здоров'я науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
{ Підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
 
     1.2. 33 години на тиждень для лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих:
     - амбулаторно-поліклінічних закладів;
     - амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, пунктів охорони здоров'я (здоровпунктів), фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі сільських та селищних рад);
     - центрів (бюро) медико-соціальної експертизи, лікарсько-консультаційних комісій;
     - лікарів та середнього медичного персоналу, які працюють на протязі всього робочого часу на медичних генераторах ультракороткохвильової частоти потужністю більше ніж 200 ват.
     У ті дні, коли згідно з графіком роботи або правилами внутрішнього трудового розпорядку ці лікарі працюють у стаціонарі (чергування), на дільниці, проводять санітарно-просвітню та профілактичну роботу, диспансеризацію, тривалість їх робочого дня встановлюється за пунктом 1.1 цього наказу.
 
     1.3. 40 годин на тиждень:
     - для керівників закладів та установ охорони здоров'я, їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників відділів, служб та інших підрозділів (за винятком лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою - керівників структурних підрозділів та закладів охорони здоров'я, у тому числі амбулаторно-поліклінічних), головних фахівців (головних медичних сестер, головних фельдшерів, головних інженерів, головних енергетиків, головних технологів тощо), фахівців, технічних службовців та робітників (за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці);
     - для провізорів, фармацевтів аптек, зайнятих тільки відпусканням ліків та інших товарів аптечного асортименту;
     - для молодших медичних сестер, молодших медичних сестер з догляду за хворими, сестер-господарок (за винятком тих, хто працює із шкідливими умовами праці).
 
     1.4. 18 годин на тиждень:
     - для вчителів I-XII класів шкіл, вчителів-дефектологів та логопедів, вчителів-логопедів закладів охорони здоров'я (крім будинків дитини).
{ Підпункт 1.4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
 
     1.5. 20 годин на тиждень:
     - для завідувачів логопедичних пунктів, логопедів, вчителів-логопедів будинків дитини.
{ Підпункт 1.5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
 
     1.6. 24 години на тиждень:
     - для музичних керівників, концертмейстерів, акомпаніаторів, культорганізаторів.
 
     1.7. 25 годин на тиждень:
     - для вихователів будинків дитини (груп) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
     30 годин на тиждень:
     - для вихователів закладів охорони здоров'я та будинків дитини.
     Для педагогічних працівників норма робочого часу на тиждень встановлена з урахуванням педагогічної (викладацької) роботи, що відповідає тарифній ставці.
{ Підпункт 1.7 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
 
     1.8. 36 годин на тиждень:
     - для вихователів-методистів закладів охорони здоров'я.
{ Підпункт 1.8 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
 
     2. Перелік професій і посад, для яких застосовується ненормований робочий день, установлюється колективним договором.
 
     3. Напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні тривалість роботи не може перевищувати 5 годин (стаття 53 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
 
     4. Норми робочого часу, установлені в цьому наказі, застосовуються для медичних працівників незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.
 
     5. Для працівників, які працюють у закладах (структурних підрозділах) і на посадах у шкідливих умовах праці, установлюється скорочена тривалість робочого тижня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року N 163 ( 163-2001-п ) "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня", на підставі результатів атестації робочих місць, порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року N 442 ( 442-92-п ) "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці".
 
     6. Уважати такою, що не застосовується на території України, постанову Ради Народних Комісарів СРСР від 11 грудня 1940 року N 2499 ( v2499400-40 ) "Про тривалість робочого дня медичних працівників".
 
     7. Директору Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин Карамушці Л.І. забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.
 
     8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Весельського В.Л.
 
 Міністр                        Ю.Поляченко 
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України В.І.Тьоткін
Перший заступник
Міністра освіти
і науки України Б.М.Жебровський
Голова Центрального
комітету профспілки
працівників охорони
здоров'я України Т.Л.Казарінавгору