Document z0696-06, valid, current version — Revision on September 26, 2006, on the basis - z1052-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
25.05.2006 N 319
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2006 р.
за N 696/12570

Про затвердження норм
робочого часу для працівників
закладів та установ охорони здоров'я
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
Відповідно до статті 51 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (із змінами), пункту "з" статті 77 Основ законодавства
України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (із змінами)
Н А К А З У Ю:
1. Установити такі норми робочого часу для працівників
закладів та установ охорони здоров'я:
1.1. 38,5 години на тиждень для керівників структурних
підрозділів (відділень, відділів, лабораторій, кабінетів тощо) з
числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою освітою,
керівників закладів охорони здоров'я з числа фахівців з базовою та
неповною вищою освітою, лікарів та фахівців з базовою та неповною
вищою медичною освітою (середнього медичного персоналу), медичних
реєстраторів, дезінфекторів закладів охорони здоров'я (структурних
підрозділів) за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці: - лікарняних, санаторно-курортних закладів, профілакторіїв; - амбулаторно-поліклінічних закладів (за винятком лікарів,
зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих); - закладів переливання крові, швидкої та екстреної і
консультативної медичної допомоги, медицини катастроф; - санітарно-профілактичних закладів; - молочних кухонь, будинків дитини, дитячих будинків; - шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших
закладів та установ освіти і соціального захисту населення; - інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики; - бюро судово-медичної експертизи; - клінік, лабораторій та інших структурних підрозділів
охорони здоров'я науково-дослідних інститутів, вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації. { Підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
1.2. 33 години на тиждень для лікарів, зайнятих виключно
амбулаторним прийомом хворих: - амбулаторно-поліклінічних закладів; - амбулаторно-поліклінічних підрозділів
лікувально-профілактичних закладів, пунктів охорони здоров'я
(здоровпунктів), фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів
(у тому числі сільських та селищних рад); - центрів (бюро) медико-соціальної експертизи,
лікарсько-консультаційних комісій; - лікарів та середнього медичного персоналу, які працюють на
протязі всього робочого часу на медичних генераторах
ультракороткохвильової частоти потужністю більше ніж 200 ват. У ті дні, коли згідно з графіком роботи або правилами
внутрішнього трудового розпорядку ці лікарі працюють у стаціонарі
(чергування), на дільниці, проводять санітарно-просвітню та
профілактичну роботу, диспансеризацію, тривалість їх робочого дня
встановлюється за пунктом 1.1 цього наказу.
1.3. 40 годин на тиждень: - для керівників закладів та установ охорони здоров'я, їх
заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників
відділів, служб та інших підрозділів (за винятком лікарів та
фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою - керівників
структурних підрозділів та закладів охорони здоров'я, у тому числі
амбулаторно-поліклінічних), головних фахівців (головних медичних
сестер, головних фельдшерів, головних інженерів, головних
енергетиків, головних технологів тощо), фахівців, технічних
службовців та робітників (за винятком тих, хто працює у шкідливих
умовах праці); - для провізорів, фармацевтів аптек, зайнятих тільки
відпусканням ліків та інших товарів аптечного асортименту; - для молодших медичних сестер, молодших медичних сестер з
догляду за хворими, сестер-господарок (за винятком тих, хто працює
із шкідливими умовами праці).
1.4. 18 годин на тиждень: - для вчителів I-XII класів шкіл, вчителів-дефектологів та
логопедів, вчителів-логопедів закладів охорони здоров'я (крім
будинків дитини). { Підпункт 1.4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
1.5. 20 годин на тиждень: - для завідувачів логопедичних пунктів, логопедів,
вчителів-логопедів будинків дитини. { Підпункт 1.5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
1.6. 24 години на тиждень: - для музичних керівників, концертмейстерів, акомпаніаторів,
культорганізаторів.
1.7. 25 годин на тиждень: - для вихователів будинків дитини (груп) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 30 годин на тиждень: - для вихователів закладів охорони здоров'я та будинків
дитини. Для педагогічних працівників норма робочого часу на тиждень
встановлена з урахуванням педагогічної (викладацької) роботи, що
відповідає тарифній ставці. { Підпункт 1.7 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
1.8. 36 годин на тиждень: - для вихователів-методистів закладів охорони здоров'я. { Підпункт 1.8 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }
2. Перелік професій і посад, для яких застосовується
ненормований робочий день, установлюється колективним договором.
3. Напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні
тривалість роботи не може перевищувати 5 годин (стаття 53 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ).
4. Норми робочого часу, установлені в цьому наказі,
застосовуються для медичних працівників незалежно від відомчого
підпорядкування та форм власності.
5. Для працівників, які працюють у закладах (структурних
підрозділах) і на посадах у шкідливих умовах праці, установлюється
скорочена тривалість робочого тижня відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року N 163
( 163-2001-п ) "Про затвердження Переліку виробництв, цехів,
професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає
право на скорочену тривалість робочого тижня", на підставі
результатів атестації робочих місць, порядок проведення якої
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня
1992 року N 442 ( 442-92-п ) "Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці".
6. Уважати такою, що не застосовується на території України,
постанову Ради Народних Комісарів СРСР від 11 грудня 1940 року
N 2499 ( v2499400-40 ) "Про тривалість робочого дня медичних
працівників".
7. Директору Департаменту економіки, фінансів та майнових
відносин Карамушці Л.І. забезпечити державну реєстрацію наказу в
Міністерстві юстиції України.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Весельського В.Л.
Міністр Ю.Поляченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України В.І.Тьоткін
Перший заступник
Міністра освіти
і науки України Б.М.Жебровський
Голова Центрального
комітету профспілки
працівників охорони
здоров'я України Т.Л.Казарінаon top