Документ z0695-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2005, підстава - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
N 379 від 29.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
10 жовтня 2000 р.
за N 695/4916

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
29.09.2000 N 379 ( z0694-00 )

{ Документ втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 }

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України
( v0495500-97 )

1. У класі 2 "Операції з клієнтами": 1.1. У групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів
господарської діяльності": назву рахунку 2601 П "Кошти за довірчими операціями суб'єктів
господарської діяльності" змінити на "Кошти суб'єктів
господарської діяльності в довірчому управлінні" та викласти
призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів суб'єктів господарської
діяльності, що залучені банком за договорами довірчого управління. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень коштів
клієнтів, що надаються банку в довірче управління. За дебетом рахунку проводяться суми повернення коштів
клієнтам";
у призначенні рахунку 2602 П "Кошти в розрахунках суб'єктів
господарської діяльності" слова "кошти, що блоковані під гарантії,
що надані суб'єктам господарської діяльності" вилучити;
увести рахунок 2606 КП "Управління коштами суб'єктів
господарської діяльності, отриманими банком у довірче управління"
та викласти призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів суб'єктів господарської
діяльності, розміщених банком згідно з договором довірчого
управління. Операції з довірчого управління здійснюються у межах
залишку на рахунку 2601. За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів
згідно з договором довірчого управління. За кредитом рахунку проводяться суми повернення коштів, що
раніше розміщені за договором довірчого управління".
1.2. У групу рахунків 261 "Строкові кошти суб'єктів
господарської діяльності" ввести рахунок 2612 П "Кошти суб'єктів
господарської діяльності для забезпечення зобов'язань" та викласти
призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів суб'єктів господарської
діяльності, що призначені для покриття кредитного ризику за
різними операціями. За цим рахунком обліковуються, зокрема, кошти,
що заблоковані під гарантії, авалі, надані суб'єктам господарської
діяльності. За кредитом рахунку проводяться суми зарахування коштів. За дебетом рахунку проводяться суми повернення коштів після
виконання зобов'язань за договором або перерахування коштів на
покриття невиконаних зобов'язань".
1.3. У групі рахунків 262 "Кошти до запитання фізичних осіб": назву рахунку 2621 П "Кошти за довірчими операціями фізичних
осіб" змінити на "Кошти фізичних осіб у довірчому управлінні" та
викласти призначення рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів фізичних осіб, що залучені
банком за договором довірчого управління. За кредитом рахунку проводяться суми коштів клієнтів, що
надаються банку в довірче управління. За дебетом рахунку проводяться суми повернення коштів
клієнтам";
увести рахунок 2626 КП "Управління коштами фізичних осіб,
отриманими банком у довірче управління" та викласти призначення
рахунку в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів фізичних осіб, розміщених
банком згідно з договором довірчого управління. Операції з
довірчого управління здійснюються в межах залишку на рахунку 2621. За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів
згідно з договором довірчого управління. За кредитом рахунку проводяться суми повернення коштів, що
раніше розміщені за договором довірчого управління".
2. У класі 6 "Доходи": 2.1. У групі рахунків 605 "Процентні доходи за цінними
паперами": характеристику рахунку 6050 П "Процентні доходи за цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на продаж" змінити на АП (активно-пасивний);
характеристику рахунку 6051 П "Процентні доходи за цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на інвестиції" змінити - АП (активно-пасивний);
характеристику рахунку 6052 П "Процентні доходи за іншими
цінними паперами в портфелі банку на продаж" змінити на АП
(активно-пасивний);
характеристику рахунку 6053 П "Процентні доходи за іншими
цінними паперами в портфелі банку на інвестиції" змінити на АП
(активно-пасивний).
2.2. Із групи рахунків 680 "Непередбачені доходи" рахунок
6801 "Непередбачені доходи у зв'язку зі зміною облікової політики"
вилучити.
3. У класі 7 "Витрати" із групи рахунків 780 "Непередбачені
витрати" рахунок 7801 "Непередбачені витрати у зв'язку зі зміною
облікової політики" вилучити.
4. У класі 9 "Позабалансові рахунки": 4.1. Преамбулу до класу 9 після речення "Для відображення
операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки
розділу N 99" доповнити реченням такого змісту: "Позабалансові
рахунки можуть також кореспондувати між собою без використання
контррахунків". 4.2. У групі рахунків 981 "Інші цінності і документи"
призначення рахунку 9812 А "Погашені цінності" доповнити реченням
такого змісту: "Облік здійснюється за номінальною вартістю або в
умовній оцінці (1 гривня)". 4.3. Розділ 99 "Контррахунки" викласти в такій редакції: "99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку" 990 "Контррахунки для рахунків розділів 90-95" 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98" 992 "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та
банківськими металами" 9920 АП "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та
банківськими металами".
Начальник управління методології
бухгалтерського обліку комерційних
банків О.П.Ястремськавгору