Документ z0694-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.07.2014. Подивитися в історії? )

39. Довідник «Види клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів»

Код показника

Зміст показника

10

Депозитарій-кореспондент

20

Депозитарна установа

30

Емітент

40

Національний банк України

50

Особа, яка провадить клірингову діяльність

2. Доповнити Систему довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку новим довідником такого змісту:

«47. Довідник «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування»

Код показника

Зміст показника

01

Фонди грошового ринку

02

Фонди державних цінних паперів

03

Фонди облігацій

04

Фонди акцій

05

Індексні фонди

06

Фонди банківських металів

07

Об'єднаний клас цінних паперів

08

Клас нерухомості

09

Клас рентних активів

10

Клас кредитних активів

11

Клас біржових товарних активів

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та клірингової діяльностіІ. Курочкінавгору