Документ z0693-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.03.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.05.2013. Подивитися в історії? )


строком від двох місяців до одного року - наказами Міністра оборони України по особовому складу:

без виключення зі списків особового складу частин - усіх військовослужбовців, крім осіб офіцерського складу, які навчаються за оперативно-тактичним або оперативно-стратегічним рівнем підготовки;

з виключенням зі списків особового складу частин - осіб офіцерського складу, які навчаються за оперативно-тактичним або оперативно-стратегічним рівнем підготовки;

строком понад один рік - наказами Міністра оборони України по особовому складу з виключенням зі списків особового складу військових частин, призначенням до визначеної Міністром оборони України військової частини, крім осіб офіцерського складу, які навчаються за оперативно-тактичним або оперативно-стратегічним рівнем підготовки.

Підготовка осіб офіцерського складу у військових навчальних закладах іноземних держав за оперативно-тактичним або оперативно-стратегічним рівнем підготовки проводиться за інтегрованою схемою.

Інтегрована схема передбачає два етапи підготовки з обов’язковим урахуванням перспектив подальшого використання військовослужбовця після закінчення навчання за кордоном:

навчання у військовому навчальному закладі іноземної держави;

навчання в Національному університеті оборони України.

Вимоги до кандидатів визначаються Інструкцією про проведення військово-професійної орієнтації та умовами проведення підготовки у військовому навчальному закладі іноземної держави.

Військовослужбовці, відібрані кандидатами для навчання за інтегрованою схемою підготовки, за результатами вступних випробувань та на підставі рішень приймальної комісії Національного університету оборони України, наказом Міністра оборони України по особовому складу зараховуються слухачами денної форми навчання цього військового навчального закладу для підготовки за визначеною спеціальністю.

Військовослужбовці, які наказом Міністра оборони України по особовому складу зараховані слухачами до Національного університету оборони України за інтегрованою схемою, звільняються від займаних посад, виключаються зі списків особового складу військових частин та направляються до Національного університету оборони України. У Національному університеті оборони України з урахуванням етапів підготовки опрацьовується індивідуальний навчальний план для військовослужбовців, які відібрані кандидатами для навчання за інтегрованою схемою підготовки. З початку навчального року ці слухачі розпочинають підготовку за денною формою навчання в університеті. У визначені відповідно до міжнародних домовленостей строки навчання на підставі наказу Міністра оборони України по особовому складу слухачі за інтегрованою схемою направляються до військових навчальних закладів іноземних держав для навчання за рівнем підготовки, що відповідає рівню підготовки в університеті.

Після завершення навчання у військовому навчальному закладі іноземної держави слухач повертається до Національного університету оборони України та продовжує стаціонарне навчання за індивідуальним навчальним планом з урахуванням здобутих знань за кордоном. Після виконання індивідуального навчального плану слухач підлягає державній атестації під час роботи державної екзаменаційної комісії в Національному університеті оборони України.

За підсумками державної атестації випускник Національного університету оборони України отримує документи про освіту державного зразка за спеціальністю та призначається встановленим порядком на посаду відповідно до його фаху та рівня військової освіти, здобутої за інтегрованою схемою підготовки.".

4.27. В абзаці першому пункту 4.46 слова "миротворчого персоналу" замінити словами "національного персоналу", а слова "або після закінчення навчання за кордоном терміном понад один рік" виключити.

4.28. В абзаці другому пункту 4.49 слова "що направляються за кордон" замінити словами "що направляються до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

4.29. Пункт 4.50 доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"На осіб офіцерського складу, відібраних для навчання за інтегрованою схемою, визначеною в пункті 4.45 цього розділу, виїзні справи готуються за місцем проходження військової служби і надсилаються за підпорядкованістю до кадрового органу Міністерства оборони України до 01 серпня року зарахування на навчання.".

5. Розділ V доповнити новим пунктом такого змісту:

"5.10. Перед прийняттям рішення керівником державного органу, установи, організації про звільнення з посад відряджених військовослужбовців з дальшим направленням їх у розпорядження Міністерства оборони України, відповідно до пункту 154 Положення, за місцем виконання робіт оборонного характеру організовується медичне обстеження стану здоров’я цих військовослужбовців.".

6. У розділі VI:

6.1. Пункти 6.1-6.5 викласти в такій редакції:

"6.1. Підготовка (перепідготовка) військовослужбовців за визначеною ВОС для проходження військової служби за контрактом проводиться на посадах:

рядового складу - фахова підготовка у навчальних центрах та на спеціальних курсах підготовки у військових частинах Збройних Сил України;

сержантського і старшинського складу - багаторівнева підготовка у навчальних центрах та військових навчальних закладах Збройних Сил України, а також курсова підготовка перед призначенням на посаду у військових частинах;

рядового, сержантського і старшинського складу медичної, ветеринарної, фінансової служб, фізичної підготовки і спорту та музичного мистецтва - загальновійськова підготовка у військових частинах Збройних Сил України.

Фахову підготовку військовослужбовців строкової військової служби та громадян, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу за спеціальностями, за якими не потрібно здійснювати підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах, проводять на спеціальних курсах у військових частинах за місцем проходження військової служби або за окремими спеціальностями чи посадами в іншій військовій частині, визначеній рішенням посадової особи від командира бригади і вище. Спеціальні курси у військових частинах - це заходи фахової теоретичної і практичної підготовки військовослужбовців за програмою бойової підготовки до проходження військової служби за контрактом на конкретній посаді з використанням штатного озброєння і військової техніки.

Загальновійськову підготовку громадян з відповідною освітою і спеціальною підготовкою, які не проходили військову службу та які з військових комісаріатів направляються до військових частин для проходження військової служби за контрактом на посадах медичної, ветеринарної, фінансової служб, фізичної підготовки і спорту та музичного мистецтва, проводять у військових частинах за програмою підготовки молодого солдата.

6.2. Фахова підготовка призначена для підготовки громадян до військової служби за контрактом на посадах рядового складу та проводиться у строки:

до одного місяця - на спеціальних курсах у військових частинах за місцем проходження військової служби або за окремими спеціальностями чи посадами в іншій військовій частині з військовослужбовцями, які призначені на посади за спеціальностями, за якими не потрібно здійснювати підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах;

до двох місяців - у навчальних центрах з військовослужбовцями, які призначені на посади за Переліком спеціальностей, за якими потрібно здійснювати підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах, затвердженим начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

6.3. Багаторівнева підготовка громадян для призначення на посади сержантського і старшинського складу проводиться (крім посад, що передбачають рівень освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст") за такими рівнями:

базовий;

середній;

вищий.

Підготовка за базовим рівнем здійснюється протягом одного місяця в навчальних центрах та на спеціальних курсах у військових частинах на базі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за ВОС, що споріднені з раніше набутими спеціальностями, для заміщення посад командирів відділень, головних сержантів взводів (обслуг) та їм рівних. На навчання направляються військовослужбовці, які прослужили на військовій службі за контрактом не менше одного року та зараховані до Резерву для просування по службі, і військовозобов’язані, які приймаються на військову службу за контрактом на посади сержантського і старшинського складу за ВОС, отриманими під час проходження військової служби, та не отримали відповідної підготовки для призначення на посади.

Підготовка середнього рівня здійснюється у військових коледжах за відповідними програмами та спеціальностями на штатні посади, що передбачають рівень освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем освіти "молодший спеціаліст" на базі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" і вище для заміщення посад до головних старшин батальйонів включно та їм рівних зі строком підготовки до трьох років. На навчання направляються:

за спеціальністю "Адміністрування у військових підрозділах" - громадяни у віці до 30 років з числа військовослужбовців сержантського і старшинського складу, які зараховані до Резерву для просування по службі і пройшли підготовку базового рівня, та військовозобов’язаних;

за іншими спеціальностями - військовослужбовці військової служби за контрактом віком до 30 років, які зараховані до Резерву для просування по службі та пройшли підготовку базового рівня, військовослужбовці строкової військової служби та військовозобов’язані віком до 23 років, особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби (навчання).

З військовослужбовцями сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які мають вищу освіту, підготовка середнього рівня проводиться у військових коледжах строком до шести місяців за спеціальностями, які споріднені з раніше набутими ВОС або напрямами підготовки (галузями знань, спеціальностями підготовки). На навчання направляються військовослужбовці, які проходять військову службу за другим і наступними контрактами та прослужили не менше одного року на посадах сержантського (старшинського) складу.

Підготовка вищого рівня здійснюється у військових коледжах за відповідними програмами на базі вищої освіти та отриманого середнього рівня підготовки для заміщення посад головних старшин бригад (полків), їм рівних та вище зі строком підготовки до трьох місяців. На навчання направляються військовослужбовці у військовому званні старшина (головний корабельний старшина) і вище, які зараховані до Резерву для просування по службі та проходять військову службу за третім і наступними контрактами, не раніше ніж через рік після закінчення підготовки за середнім рівнем.

До запровадження системи багаторівневої підготовки військовослужбовцям військової служби за контрактом, які до запровадження системи багаторівневої підготовки пройшли підготовку на посади сержантського (старшинського) складу, така підготовка вважається підставою для просування по службі на посади, визначені чинною системою багаторівневої підготовки громадян для призначення на посади сержантського і старшинського складу.

6.4. Планування підготовки (перепідготовки) військовослужбовців у навчальних центрах для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу проводиться щорічно до 01 листопада з поточним уточненням перед початком кожного кварталу.

Штаби оперативних командувань, видів, родів військ, Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України і головні управління Збройних Сил України, структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі - штаби) на підставі існуючої потреби у підготовці (перепідготовці) рядового, сержантського і старшинського складу на рік та очікуваних обсягів відбору кандидатів на військову службу за контрактом протягом наступного року опрацьовують та до 15 жовтня надають до Генерального штабу Збройних Сил України Заявки на навчання військовослужбовців (додаток 15) щодо кількості кандидатів на військову службу за контрактом (військовослужбовців) на посади рядового, сержантського і старшинського складу, у які навчальні центри, за якими ВОС та в якому кварталі.

Генеральний штаб Збройних Сил України з урахуванням можливостей навчальних центрів до 01 листопада складає орієнтовний план підготовки (перепідготовки) військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом Збройних Сил України на наступний рік та встановленим порядком доводить його до штабів для виконання.

Штаби за 30 днів до початку наступного кварталу надають до Генерального штабу Збройних Сил України уточнені заявки щодо направлення на підготовку відібраних кандидатів (військовослужбовців) за визначеними спеціальностями.

Генеральний штаб Збройних Сил України щоквартально за 10 днів до початку наступного кварталу видає та доводить до штабів розпорядження про направлення до навчальних центрів відібраних кандидатів із зазначенням кількості осіб, які прибудуть до навчальних центрів, переліку ВОС, за якими буде проводитися підготовка, її тривалості та дати прибуття.

Військовослужбовці за день до початку занять прибувають до навчальних центрів.

6.5. Після успішного завершення підготовки в навчальних центрах військовослужбовці направляються для подальшого проходження військової служби до військових частин, з яких вони прибули на навчання.

У разі невиконання програми фахової підготовки або відмови від подальшого навчання, а також у разі виявлення недисциплінованості військовослужбовці відраховуються з навчання та направляються до військових частин, з яких вони прибули на підготовку до навчальних центрів. До військових частин надсилаються також витяг із наказу про відрахування з навчання та документи, що були підставою для цього.

На підставі отриманих документів командири військових частин стосовно відрахованих з навчання військовослужбовців приймають рішення про призначення на посади, що не передбачають фахову підготовку в навчальних центрах, або припиняють (розривають) контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України та звільняють з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. Звільнені військовослужбовці направляються до військового комісаріату для постановки на військовий облік за реєстрацією місця проживання чи перебування.".

6.2. У пункті 6.7 слова "територіальних центрів комплектування" замінити словами "обласних військових комісаріатів".

6.3. У пункті 6.10 слова "на спеціальних курсах у навчальних центрах є обов’язковою" замінити словами "здійснюється в порядку, визначеному пунктами 6.2 та 6.3 цього розділу".

6.4. Абзац п’ятий пункту 6.11 доповнити словами "або перепідготовки для допуску до експлуатації нових зразків озброєння і військової техніки".

7. У розділі VII:

7.1. Абзац перший пункту 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення щорічного (незалежного) оцінювання та періодичного атестування військовослужбовців.".

7.2. Абзац другий пункту 7.2 викласти в такій редакції:

"Щорічне оцінювання здійснюється для визначення відповідності військовослужбовців займаним посадам, створення Резерву для просування по службі за результатами оцінки їх службової діяльності за рік та прийняття рішень щодо просування або переміщення військовослужбовців.".

7.3. У пункті 7.4:

в абзаці четвертому слово "миротворчого" замінити словом "національного";

абзац п’ятий доповнити словами ", за винятком року завершення навчання";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Крім того, щорічне оцінювання військовослужбовців не проводиться, якщо до початку його проведення не минуло три місяці проходження військової служби у рік:".

7.4. Пункт 7.5 викласти в такій редакції:

"7.5. Періодичне атестування проводиться:

військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, - перед закінченням строку дії контракту, але не пізніше ніж за три місяці до його закінчення (крім військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі);

військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання щодо залишення на військовій службі понад граничний вік, - до 01 вересня року, що передує року досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі;

осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку служби за призовом;

військовослужбовців, яким відмовлено в оформленні вищої форми допуску до державної таємниці або яких позбавлено допуску до державної таємниці, - протягом місяця з дня надходження рішення про відмову в оформленні чи позбавленні допуску до державної таємниці;

військовослужбовців, які за результатами комплексного або незалежного оцінювання мають висновки про невідповідність займаній посаді, або які протягом останнього року служби декілька разів не виконували одне із зобов’язань та інші умови, визначені контрактом про проходження військової служби, - протягом місяця з дня доведення до військовослужбовців результатів оцінювання або встановлення останнього факту неодноразового невиконання зобов’язань та умов контракту;

осіб офіцерського складу у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді - у кінці року, що передує року закінчення строку перебування на посаді, протягом підготовчого періоду до нового навчального року, але не пізніше ніж за три місяці до закінчення цього строку;

курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, які навчаються за денною формою, - перед закінченням зазначених закладів і установ, але не пізніше ніж за три місяці до їх закінчення.

За наявності декількох підстав для проведення періодичного атестування військовослужбовця протягом року планується та здійснюється одне атестування за всіма наявними підставами.".

7.5. У пункті 7.7:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Результати оцінювання вносяться до розділу 6 Оцінної картки військовослужбовця (додаток 13).";

абзац четвертий виключити.

7.6. Абзац другий пункту 7.10 доповнити новим реченням такого змісту:

"У цьому випадку заступник безпосереднього начальника, що здійснює періодичне атестування та щорічне оцінювання військовослужбовця, повинен займати посаду, вищу за посаду військовослужбовця.".

7.7. Пункт 7.15 викласти в такій редакції:

"7.15. Залежно від результатів службової діяльності військовослужбовців за міжатестаційний період командири (начальники), які складають на своїх підлеглих атестацію, роблять висновок щодо відповідності їх займаній посаді, а також надають рекомендації щодо перспектив їх подальшого службового використання, а саме:

доцільності укладання нового контракту;

просування на вищу посаду;

направлення на навчання, підготовку до ад’юнктури, докторантури;

випуску з військового навчального закладу з присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу;

випуску з військового навчального закладу з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня;

залишення на займаній посаді;

продовження строку перебування на посаді;

залишення на військовій службі понад граничний вік;

призначення на рівнозначну посаду;

призначення на нижчу посаду;

звільнення з військової служби в запас (для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом);

звільнення з військової служби після закінчення строку контракту;

звільнення у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

звільнення з військової служби через службову невідповідність у випадку, визначеному пунктом 12.3 розділу ХІІ цієї Інструкції.

Висновки та рекомендації повинні ґрунтуватися на матеріалах атестації та Оцінної картки військовослужбовця (додаток 13) за міжатестаційний період.".

7.8. У пункті 7.17:

в абзаці першому слова "своїх підлеглих оцінну картку військовослужбовця, роблять висновок щодо відповідності посаді, яку вони займають" замінити словами "військовослужбовців оцінні картки, роблять висновки щодо відповідності посадам, які вони займають";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"У разі розбіжності висновків та рекомендацій безпосереднього і прямого начальників, здійснених при оцінюванні, оцінна картка розглядається на засіданні атестаційної комісії, підзвітної посадовій особі, до повноважень якої належить право реалізації висновків щорічного оцінювання військовослужбовця. Висновок цієї комісії заноситься до розділу 7 оцінної картки і є остаточним.".

7.9. Пункт 7.18 викласти в такій редакції:

"7.18. На військовослужбовця, який за результатами оцінювання має висновок про невідповідність займаній посаді, або який протягом останнього календарного року служби два чи більше разів не виконував одне із зобов’язань та інші умови, визначені контрактом, складається атестація, що розглядається на засіданні відповідної атестаційної комісії.

Розгляд атестації здійснюється не пізніше місячного строку від дня доведення військовослужбовцю висновків щорічного оцінювання або першого ознайомлення з атестацією. У разі оскарження результатів оцінювання атестація розглядається на засіданні атестаційної комісії після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше місячного строку від дня прийняття рішення за скаргою.

Рішення за скаргою щодо оцінювання військовослужбовця приймає Міністр оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України та командир військової частини А0515.".

7.10. У пункті 7.19:

в абзаці п’ятому слова "і сил підтримки" замінити словами ", Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України і головних управлінь";

абзац сьомий після слів "Міністерства оборони України," доповнити словами "Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України,".

7.11. В абзаці першому пункту 7.22 слова "які підлягають розгляду атестаційними комісіями нижчих інстанцій (за їх наявності), а також атестацій," виключити.

7.12. Абзац перший пункту 7.24 після слів "займаній посаді" доповнити словами "та рекомендаціями щодо", а після слів "через службову невідповідність" доповнити словами "у зв’язку із скасуванням допуску до державної таємниці".

7.13. Пункт 7.34 викласти в такій редакції:

"7.34. Складання оцінної картки розпочинається із заповнення військовослужбовцем розділів 1, 2 Оцінної картки (додаток 13).

Безпосередній начальник перевіряє достовірність заповнення розділу 1, вивчає розділ 2 та заповнює розділи 3, 4 оцінної картки військовослужбовця. Прямий начальник вивчає заповнені розділи оцінної картки військовослужбовця та здійснює висновки і рекомендації щодо службового використання військовослужбовця за переліком, визначеним пунктом 7.17 цього розділу.

Військовослужбовець, на якого складається оцінна картка, ознайомлюється з нею після висновку та рекомендацій прямого начальника.

Результат оцінювання військовослужбовця надається до кадрового органу військової частини за місцем проходження військової служби цього військовослужбовця. Представник кадрового органу цієї військової частини заповнює розділ 6 оцінної картки військовослужбовця та надає до Кадрового центру Збройних Сил України загальні результати оцінювання військовослужбовців для обліку та врахування в установленому порядку.".

7.14. Пункт 7.35 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Ознайомлення з результатами оцінювання військовослужбовця проводиться під час підведення підсумків інспектування, перевірки військ (сил) або на засіданні Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України.".

7.15. Абзац третій пункту 7.42 викласти в такій редакції:

"скласти контрольні списки військовослужбовців, які оцінені до призначення на нижчі посади, до звільнення з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, та контрольні списки військовослужбовців, строк дії контракту у яких закінчується у наступному році.".

8. У розділі VIII:

8.1. Пункт 8.6 викласти в такій редакції:

"8.6. На підставі медичного висновку військовослужбовцям-жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). До відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за рапортом військовослужбовця повинна приєднуватись невикористана у поточному році щорічна відпустка або її частина.

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням військовослужбовця-жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку без збереження грошового забезпечення. У разі якщо військовослужбовець-жінка вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки, ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини чи іншими родичами, які є військовослужбовцями і фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків. Підставою для надання цієї відпустки батькові чи іншим родичам, які доглядають за дитиною, є повідомлення з місця проходження військової служби матері дитини про те, що вона приступила до виконання обов’язків військової служби до закінчення терміну цієї відпустки (із зазначенням дати). Військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та приступили до виконання обов’язків військової служби (у тому числі і тим військовослужбовцям, які її перервали), надається щорічна основна відпустка. У цьому випадку тривалість щорічної основної відпустки військовослужбовця обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць проходження служби в календарному році.

Військовослужбовцю-жінці, яка має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батькові, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в закладі охорони здоров’я), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.".

8.2. Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"8.17. На підставі рішення про усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківської опіки, що набрало законної сили, військовослужбовцю надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі усиновлення двох і більше дітей). Якщо усиновлювачами є подружжя, то така відпустка надається одному з них на їх розсуд.

Відпустка у зв’язку з усиновленням надається з дня:

усиновлення новонародженої дитини - військовослужбовцям, які усиновили дитину безпосередньо в пологовому будинку;

вказаного в рапорті військовослужбовця про надання цієї відпустки, але не пізніше трьохмісячного строку з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення неповнолітньої дитини - військовослужбовцям, які усиновили дитину.

Наказ про надання відпустки у зв’язку з усиновленням дитини видається на підставі рапорту військовослужбовця, рішення про усиновлення, що набрало законної сили, довідки з місця роботи (навчання) його дружини (чоловіка) про те, що така відпустка не надається їм за місцем роботи (навчання).".

9. У розділі ІХ:

9.1. У пунктах 9.2 та 9.3 слово "(матрос)" виключити.

9.2. Пункти 9.6 та 9.7 викласти в такій редакції:

"9.6. Підготовка військовослужбовців строкової військової служби проводиться на спеціальних курсах у військових частинах та в навчальних центрах.

Штаби, визначені в пункті 6.4 розділу VI цієї Інструкції, узгоджують з органом військового управління, якому підпорядковані навчальні центри, кількість військовослужбовців, яких планується підготувати, та перелік військових спеціальностей, за якими планується їх підготовка.

Військовослужбовці строкової військової служби, які направляються на підготовку з військових частин, повинні бути забезпечені посвідченнями про відрядження, військовою формою одягу за сезоном, військово-перевізними документами на проїзд в обидва напрямки, атестатами за видами забезпечення. У запечатаному пакеті військовослужбовцям видається обліково-послужна і службова картки, медична книжка та в разі необхідності довідка про допуск до державної таємниці.

Після завершення підготовки на спеціальних курсах у військових частинах та в навчальних центрах військовослужбовцям видається посвідчення про отримання спеціальності та присвоюється класна кваліфікація за спеціальністю.

9.7. Для військовослужбовців строкової військової служби, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, підготовка до цієї служби здійснюється у військових частинах за місцем проходження служби, у навчальних центрах або у військових навчальних закладах.".

9.3. У пункті 9.10 слова "дізнання чи слідство" замінити словами "досудове слідство або справа розглядається судом".

10. У розділі Х:

10.1. Пункт 10.1 викласти в такій редакції:

"10.1. Громадяни України віком до 30 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, здобули вищу освіту за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" у разі потреби наказом Міністра оборони України можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців.".

10.2. У пункті 10.2:

в абзаці першому третє речення викласти в такій редакції: "Офіцери запасу після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті.", а слова "до призовних дільниць" замінити словами "до військових комісаріатів";

в абзаці другому слова "Під час проведення призову на військову службу осіб офіцерського складу" замінити словами "Після вручення повістки військового комісаріату".

10.3. У пункті 10.4 слова "відповідної комісії" замінити словами "атестаційної комісії обласного військового комісаріату".

10.4. У пункті 10.6 слова "підлягають призову" замінити словами "можуть бути призвані", а слова "чергового призову" - словами "наступного призову".

10.5. Пункт 10.7 викласти в такій редакції:

"10.7. Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу.".

10.6. Абзац другий пункту 10.9 викласти в такій редакції:

"Рішення про прийняття на військову службу за контрактом приймається не пізніше ніж за місяць до закінчення строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу на підставі відповідного подання та результатів проведеної спеціальної перевірки відомостей стосовно військовослужбовця.".

10.7. Пункт 10.12 викласти в такій редакції:

"10.12. Районні (міські) військові комісаріати організовують:

медичний огляд кандидата;

вивчення особистих якостей кандидата.

Результати медичного огляду та аркуш вивчення особистих якостей кандидата долучаються до особової справи офіцера запасу.

Районний (міський) військовий комісар робить висновок про відповідність громадянина вимогам, установленим для осіб, які призиваються на військову службу осіб офіцерського складу, який відображається в аркуші вивчення особистих якостей (підписується військовим комісаром та завіряється гербовою печаткою), та приймає одне з таких рішень:

про звільнення від призову на військову службу осіб офіцерського складу (не підлягає призову);

про направлення до обласного військового комісаріату щодо надання відстрочки;

про направлення до обласного військового комісаріату щодо проведення поглибленого медичного огляду або професійного відбору;

про направлення до обласного військового комісаріату щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу.

Термін направлення до атестаційної комісії обласного військового комісаріату громадян зазначається в повістці, яка видається під особистий підпис.

Організація відправлення офіцерів запасу та їх особових справ до обласного військового комісаріату здійснюється районним (міським) військовим комісаріатом.

Остаточне рішення щодо висновку районного (міського) військового комісара приймається атестаційною комісією обласного військового комісаріату.

Громадянин, який відповідає вимогам щодо призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу, є кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

За результатами роботи атестаційна комісія обласного військового комісаріату може прийняти щодо офіцера запасу одне з таких рішень:

визнати кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

має право на відстрочку до (число, місяць, рік);

від призову звільняється.

За результатами роботи атестаційної комісії обласного військового комісаріату складається протокол, що подається на затвердження обласному військовому комісару. Висновок атестаційної комісії обласного військового комісаріату відображається в аркуші вивчення особистих якостей.

Обласний військовий комісар доводить рішення до громадянина, щодо якого воно прийняте.

Витяги з протоколу засідання атестаційної комісії доводяться до районних (міських) військових комісаріатів у семиденний строк. Районним (міським) військовим комісаріатом заноситься до військового квитка офіцера запасу відповідний запис.

Для оперативного обліку офіцерів запасу, які підлягають призову на військову службу осіб офіцерського складу або мають відстрочку в районних (міських) військових комісаріатах, формується картотека, до якої залучаються копії послужних карток. Картотека будується за військово-обліковими спеціальностями, у них - за алфавітом та формується за розділами:

кандидати для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

громадяни, які звільнені від призову;

громадяни, які не підлягають призову;

громадяни, які не розглядалися кандидатами для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

громадяни, яким надано відстрочку від проходження служби за призовом осіб офіцерського складу (складається за датою завершення дії відстрочки, а в них - за алфавітом).

За якість відбору громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, своєчасність подання необхідних документів та виконання завдань щодо обсягів призову на військову службу осіб офіцерського складу відповідають військові комісари.

На підставі списків кандидатів на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, що подаються з обласних військових комісаріатів до Генерального штабу Збройних Сил України, готується проект наказу Міністра оборони України по особовому складу про призов громадян України на військову службу офіцерського складу за призовом.".

11. У розділі ХІ:

У пункті 11.5:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Подання (додаток 1);".

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати абзацами третім - шостим відповідно;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"довідка військово-лікарської комісії з висновком про придатність військовослужбовця до військової служби за контрактом;";

в абзаці шостому слова "та оцінної картки" виключити.

12. У розділі ХІІ:

12.1. У пункті 12.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"12.2. Звільнення військовослужбовців з військової служби у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, а також у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі здійснюється у разі неможливості їх використання на службі.";

в абзаці третьому слова "сил підтримки," виключити.

12.2. Пункт 12.3 викласти в такій редакції:

"12.3. Дисциплінарне стягнення "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" накладається на військовослужбовців посадовими особами, визначеними статтями 12, 59, 61, 67 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Виконання дисциплінарного стягнення "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" здійснюється у строки, визначені статтею 96 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Виконання проводиться шляхом видання наказів по особовому складу посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, про звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність.

Військовослужбовці, яким відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або яким скасовано раніше наданий допуск до державної таємниці та яких неможливо призначити на рівнозначні або нижчі посади, за якими не передбачено доступу до державної таємниці, підлягають звільненню з військової служби за підставами, передбаченими пунктами "а", "б", "в", "г", "д" і "и" частин шостої і сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". У разі відсутності права на звільнення за цими підставами такі військовослужбовці підлягають звільненню з військової служби через службову невідповідність.".

12.3. Пункт 12.5 викласти в такій редакції:

"12.5. У разі незаконного звільнення військовослужбовця з військової служби в наказі командира військової частини, в якій поновлюється на військовій службі незаконно звільнений військовослужбовець, зазначається про виплату йому матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, які він недоотримав унаслідок незаконного звільнення. Період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років та до строку вислуги у військовому званні.".

12.4. У пункті 12.7:

абзац четвертий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"в управлінні оперативного командування, органах військового управління і командуваннях видів Збройних Сил України - начальником відповідного структурного підрозділу, заступником командувача чи керівника органу військового управління;";

підпункт 3 після слів "територіального управління," доповнити словами "військового навчального закладу, науково-дослідної установи, органу військового управління Збройних Сил України,", а слова "сил підтримки," виключити.

12.5. Абзаци другий, четвертий пункту 12.8 викласти в такій редакції:

"Документи на звільнення військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі або в яких закінчується строк контракту, направляються безпосередньо до посадових осіб, які мають право їх звільнення, не пізніше ніж за два місяці до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі або закінчення строку контракту. Наказ по особовому складу про звільнення цих військовослужбовців повинен бути виданий і доведений до військової частини за місцем проходження військової служби у строки, що забезпечуватимуть вчасне здавання справ і посад, а також розрахунок військовослужбовців.";

"У разі звільнення військовослужбовця зі служби у зв’язку із досягненням граничного віку перебування на військовій службі або закінченням строку контракту невикористана ним щорічна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. У цьому випадку наказом командира військової частини дія такого контракту продовжується до закінчення відпустки. Дія контракту продовжується також на час перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні у медичному закладі чи у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, а також на час увільнення його від виконання службових обов'язків у зв'язку з призначенням амбулаторного лікування.".

12.6. Пункт 12.9 викласти в такій редакції:

"12.9. Документи на звільнення військовослужбовців з військової служби надсилаються безпосередньо до кадрового органу посадової особи, яка має право на звільнення такого військовослужбовця з військової служби, у таких випадках звільнення:

за підставами, передбаченими пунктами "е", "є", "ж", "і" та "ї" частин шостої і сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

за підставами, передбаченими пунктами "а", "б", "в" і "д" частин шостої і сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", якщо звільнення відбувається за рішенням військовослужбовця.".

13. У розділі XIV:

13.1. У пункті 14.3 слова "командувачу сил підтримки Збройних Сил України, командувачу Об’єднаного оперативного командування Збройних Сил України," виключити.

13.2. У пункті 14.5 слова "командувачем сил підтримки Збройних Сил України, командувачем Об’єднаного оперативного командування Збройних Сил України," виключити.

14. У додатку 1 до Інструкції:

у пункті 2 слово "миротворчого" замінити словом "національного";

підпункт "а" пункту 6 викласти в такій редакції:

"а) загальна: ________________________________________________;
                                                 (навчальні заклади, в якому році, за якою спеціальністю)";

у пункті 8 слова "міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

у пункті 19 слово "центрального" виключити.

15. Додаток 2 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

16. У Поясненнях до додатка 3:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У Поданні зазначаються:

військове звання за штатом, до присвоєння якого військовослужбовець подається. У разі присвоєння військового звання достроково або поновлення в попередньому званні про це після найменування звання вказується "достроково" або "у порядку поновлення у званні" відповідно;

у разі подання до присвоєння чергового військового звання достроково вказуються конкретні досягнення та результати роботи офіцера, а також чи присвоювалося раніше йому звання в такому порядку і яке саме;

у розділі "Стисла характеристика":

у разі подання до присвоєння чергового військового звання полковника вказується лише клопотання командира військової частини щодо присвоєння чергового військового звання полковника;

у разі подання до поновлення в попередньому військовому званні вказується, що раніше накладене дисциплінарне стягнення "пониження військового звання на один ступінь" відіграло виховну роль і військовослужбовець змінив своє ставлення до виконання військового обов’язку, та вказуються результати роботи офіцера за період дії стягнення.";

у пункті 3:

абзаци третій - п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом третім.

17. У примітках до додатка 4:

примітку 3 викласти в такій редакції:

"3. У графі 2 додатково зазначаються для:

осіб офіцерського складу, які закінчили військові навчальні заклади з п’ятирічним строком навчання та більше, - "5-річний строк навчання";

офіцерів льотного складу авіації та плавскладу підводних човнів - "льотний склад авіації" та "плавсклад підводних човнів";

військовослужбовців, засуджених до покарання у виді службового обмеження, арешту, а також звільнених від відбування покарання з випробуванням і залишених на військовій службі, - час відбування покарання;

військовослужбовців, яким відповідно до пункту 64 Положення не присвоювалося чергове військове звання, - причини неприсвоєння чергового військового звання.";

абзац другий примітки 4 після слова "подається" доповнити словами "за підпорядкованістю".

18. У додатку 5 слова та цифри "Начальнику 33 територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом 21000, м. Вінниця" замінити словами та цифрами "Військовому комісару Київського міського військового комісаріату 04112, м. Київ".

19. У додатку 6 слова "Висновок начальника територіального центру комплектування" замінити словами "Висновок військового комісара".

20. У примітках до додатка 7:

в абзаці другому примітки 2 слова "начальником територіального центру комплектування" замінити словами "керівництвом військового комісаріату";

у примітці 4 слова "в територіальному центрі комплектування" замінити словами "у військовому комісаріаті";

абзац другий примітки 5 викласти в такій редакції:

"на громадян призовного віку, які мають відповідний рівень освіти, та жінок - протягом трьох років у районному (міському) військовому комісаріаті;".

21. Додаток 10 викласти в новій редакції, що додається.

22. Додаток 12 викласти в новій редакції, що додається.вгору