Документ z0693-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2013, підстава - z2176-12

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
19.05.2011 N 266
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 червня 2011 р.
за N 693/19431
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }
Про внесення змін до Порядку використання
коштів Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття та здійснення контролю
під час організації оплачуваних громадських
робіт для безробітних

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), пункту 14 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) правління Фонду
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до пункту 3 Порядку використання коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації
оплачуваних громадських робіт для безробітних, затвердженого
постановою правління Фонду від 16.10.2008 N 69 ( z1077-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.2008 за
N 1077/15768, такі зміни: викласти четвертий абзац в такій редакції: "придбання інвентарю (вартістю до однієї тисячі гривень за
одиницю), його ремонт та обслуговування"; доповнити пункт абзацом п'ятим такого змісту: "придбання господарських матеріалів, інших матеріальних
ресурсів (вартістю до однієї тисячі гривень за одиницю), які
обліковуються у складі запасів, що можуть використовуватися для
організації та проведення оплачуваних громадських робіт у
юридичних осіб державної або комунальної форм власності чи
неприбуткових організацій.".
2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Фонду О.Шевчуквгору