Документ z0693-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.08.2003, підстава - z0709-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 246 від 18.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2000 р.
за N 693/4914
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 204 ( z0709-03 ) від 22.07.2003 )
Про затвердження Декларації про доходи та
майновий стан сім'ї, яка звернулася за
призначенням державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям

Відповідно до статті 4 Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Декларації про доходи та майновий стан
сім'ї, яка звернулася за призначенням державної соціальної
допомоги (додається). 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр І.Я. Сахань
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
18.09.2000 N 246
Заповнюється уповноваженою особою сім'ї
До управління праці та соціального захисту населення _____________ __________________________________________________________________
ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи та майновий стан сім'ї, яка звернулася за
призначенням державної соціальної допомоги
------------------------------------------------------------------ |Розділ I. Загальні відомості | |----------------------------------------------------------------| |1. _____________________________________________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи) | |2. Місце проживання: ___________________________________________| | (поштовий індекс, область, район, | |_______________________________________________________________ | | населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) | | | |3. Члени сім'ї* | |----------------------------------------------------------------| | Прізвище, ім'я, по батькові | Ступінь |Ідентифіка- |Примітки | | |родинного|ційний номер| | | | зв'язку | | | |-------------------------------+---------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------------+---------+------------+---------| |-------------------------------+---------+------------+---------| |-------------------------------+---------+------------+---------| |-------------------------------+---------+------------+---------| |-------------------------------+---------+------------+---------| |-------------------------------+---------+------------+---------| |-------------------------------+---------+------------+---------| |-------------------------------+---------+------------+---------| |-------------------------------+---------+------------+---------| ------------------------------------------------------------------ _______________________________
* Особи, які перебувають на повному державному утриманні, не
включаються в декларацію
------------------------------------------------------------------ |Розділ II. Доходи сім'ї (нараховані) за період | |з _______ 200 __ р. до _______ 200 __ р. | | | |----------------------------------------------------------------| | Прізвище, | Відомості про доходи | | ініціали |----------------------------------------------| | | вид | розмір | джерело доходу (назва | | |доходу | доходу | підприємства) | |-----------------+-------+-----------+--------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------+-------+-----------+--------------------------| |-----------------+-------+-----------+--------------------------| |-----------------+-------+-----------+--------------------------| |-----------------+-------+-----------+--------------------------| |-----------------+-------+-----------+--------------------------| |-----------------+-------+-----------+--------------------------| |-----------------+-------+-----------+--------------------------| |-----------------+-------+-----------+--------------------------| |-----------------+-------+-----------+--------------------------| |-----------------+-------+-----------+--------------------------| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Розділ III. Відомості про земельні ділянки площею понад 0,60 га,| |що перебувають у власності або володінні сім'ї | |----------------------------------------------------------------| | Прізвище, ініціали | Площа земельної ділянки | |-------------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------+--------------------------------| |-------------------------------+--------------------------------| |-------------------------------+--------------------------------| |-------------------------------+--------------------------------| |-------------------------------+--------------------------------| |-------------------------------+--------------------------------| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Розділ IV. Відомості про підсобні господарства, що перебувають у| |власності або володінні сім'ї | |----------------------------------------------------------------| | Прізвище, ініціали | |----------------------------------------------------------------| | 1 | |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Розділ V. Відомості про житлові приміщення, які перебувають у | |власності або володінні сім'ї | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ініціали |Загальна | Кількість | Адреса житлового | | | площа | осіб, | приміщення | | |житлового |прописаних | | | |приміщення| у | | | | |житловому | | | | |приміщенні | | |-------------------+----------+-----------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------+----------+-----------+---------------------| |-------------------+----------+-----------+---------------------| |-------------------+----------+-----------+---------------------| |-------------------+----------+-----------+---------------------| |-------------------+----------+-----------+---------------------| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Розділ VI. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в| |установленому порядку та перебувають у власності або володінні| |сім'ї | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ініціали |Автомобіль| Державний| Рік | Автомобілі | | | марки | номерний | випуску| отримані | | | | знак | |через органи | | | | | | соціального | | | | | | захисту | | | | | | населення | |-------------------+----------+----------+--------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------+----------+----------+--------+-------------| |-------------------+----------+----------+--------+-------------| |-------------------+----------+----------+--------+-------------| |-------------------+----------+----------+--------+-------------| |-------------------+----------+----------+--------+-------------| |-------------------+----------+----------+--------+-------------| ------------------------------------------------------------------
__________________________ __________________________
(підпис) (дата)
Начальник Управління
політики адресної допомоги Т.А. Міщенковгору