Документ z0691-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.06.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2016  № 419


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 травня 2016 р.
за № 691/28821

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та з метою врахування пропозицій вищих навчальних закладів щодо удосконалення таблиць відповідності переліків напрямів і спеціальностей НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до Таблиці відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 3) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, виклавши їх у новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до Таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

4. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуюча
обов’язки Міністра


І.Р. СовсунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
06.11.2015  № 1151
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
12.04.2016  № 419)

ТАБЛИЦЯ
відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Перелік 1

Перелік 2

Перелік 2015

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Код напряму підготовки

Найменування спеціальності спеціаліста

Код спеціальності спеціаліста

Найменування спеціальності магістра

Код спеціальності магістра

Галузь знань

Спеціальність

Освіта

0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

6.010101

дошкільна освіта

7.01010101

дошкільна освіта

8.01010101

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

початкова освіта

6.010102

початкова освіта

7.01010201

початкова освіта

8.01010201

01 Освіта

013 Початкова освіта

технологічна освіта

6.010103

технологічна освіта

7.01010301

технологічна освіта

8.01010301

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

професійна освіта (за профілем)

6.010104

професійна освіта (за профілем)

7.01010401

професійна освіта (за профілем)

8.01010401

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

корекційна освіта (за нозологіями)

6.010105

корекційна освіта (за нозологіями)

7.01010501

корекційна освіта (за нозологіями)

8.01010501

01 Освіта

016 Спеціальна освіта

соціальна педагогіка

6.010106

соціальна педагогіка

7.01010601

соціальна педагогіка

8.01010601

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

фізичне виховання*

6.010201

фізичне виховання*

7.01020101

фізичне виховання*

8.01020101

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

01 Освіта

017 Фізична культура і спорт

спорт

6.010202

спорт (за видами діяльності)

7.01020201

спорт (за видами діяльності)

8.01020201

01 Освіта

017 Фізична культура і спорт

здоров'я людини*

6.010203

здоров'я людини*

7.01020301

валеологія*

8.01020301

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

22 Охорона здоров'я

227 Фізична реабілітація

фізична реабілітація

7.01020302

фізична реабілітація

8.01020302

01 Освіта

016 Спеціальна освіта

22 Охорона здоров'я

227 Фізична реабілітація

фітнес та рекреація

7.01020303

фітнес та рекреація

8.01020303

22 Охорона здоров'я

227 Фізична реабілітація

Гуманітарні науки та мистецтво

0201

Культура

культурологія

6.020101

культурологія (за видами діяльності)

7.02010101

культурологія (за видами діяльності)

8.02010101

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020102

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

7.02010201

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

8.02010201

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

6.020103

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

7.02010301

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

8.02010301

02 Культура і мистецтво

027 Музеєзнавство, пам'яткознавство

народна художня творчість

6.020104

народна художня творчість (за видами)

7.02010401

народна художня творчість (за видами)

8.02010401

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

027 Музеєзнавство, пам'яткознавство

документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

документознавство та інформаційна діяльність

7.02010501

документознавство та інформаційна діяльність

8.02010501

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

менеджмент соціокультурної діяльності

6.020106

менеджмент соціокультурної діяльності

7.02010601

менеджмент соціокультурної діяльності

8.02010601

02 Культура і мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

0202

Мистецтво

театральне мистецтво

6.020201

театральне мистецтво (за видами)

7.02020101

театральне мистецтво (за видами)

8.02020101

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

хореографія*

6.020202

хореографія (за видами)*

7.02020201

хореографія (за видами)*

8.02020201

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

кіно-, телемистецтво

6.020203

кіно-, телемистецтво (за видами)

7.02020301

кіно-, телемистецтво (за видами)

8.02020301

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

музичне мистецтво*

6.020204

музичне мистецтво (за видами)*

7.02020401

музичне мистецтво (за видами)*

8.02020401

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

образотворче мистецтво*

6.020205

образотворче мистецтво (за видами)*

7.02020501

образотворче мистецтво (за видами)*

8.02020501

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

реставрація творів мистецтв

6.020206

реставрація творів мистецтв (за видами)

7.02020601

реставрація творів мистецтв (за видами)

8.02020601

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

дизайн*

6.020207

дизайн (за видами)*

7.02020701

дизайн (за видами)*

8.02020701

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

декоративно-прикладне мистецтво*

6.020208

декоративно-прикладне мистецтво (за видами)*

7.02020801

декоративно-прикладне мистецтво (за видами)*

8.02020801

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

естрадно-циркове мистецтво

6.020209

естрадно-циркове мистецтво (за видами)

7.02020901

естрадно-циркове мистецтво (за видами)

8.02020901

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

фотомистецтво

6.020210

фотомистецтво

7.02021001

фотомистецтво

8.02021001

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

0203

Гуманітарні науки

філософія*

6.020301

філософія*

7.02030101

філософія*

8.02030101

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

релігієзнавство

7.02030102

релігієзнавство

8.02030102

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)*

7.02030103

богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)*

8.02030103

04 Богослов'я

041 Богослов'я

історія*

6.020302

історія*

7.02030201

історія*

8.02030201

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

етнологія

7.02030202

етнологія

8.02030202

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

архівознавство

7.02030203

архівознавство

8.02030203

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

археологія

7.02030204

археологія

8.02030204

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

філологія*

6.020303

українська мова і література*

7.02030301

українська мова і література*

8.02030301

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

мова і література (із зазначенням іноземної мови)*

7.02030302

мова і література (із зазначенням іноземної мови)*

8.02030302

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

прикладна лінгвістика

7.02030303

прикладна лінгвістика

8.02030303

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

переклад

7.02030304

переклад

8.02030304

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

літературна творчість

7.02030305

літературна творчість

8.02030305

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

фольклористика

7.02030306

фольклористика

8.02030306

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

філологія

7.02030307

філологія

8.02030307

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)

6.020304

 

04 Богослов'я

041 Богослов'я

Соціальні науки, бізнес і право

0301

Соціально-політичні науки

соціологія

6.030101

соціологія (за видами діяльності)

7.03010101

соціологія (за видами діяльності)

8.03010101

05 Соціальні та поведінкові науки

054 Соціологія

психологія*

6.030102

психологія*

7.03010201

психологія*

8.03010201

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

практична психологія*

6.030103

практична психологія (за видами)*

7.03010301

практична психологія (за видами)*

8.03010301

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

політологія*

6.030104

політологія (за сферами політичної діяльності)*

7.03010401

політологія (за сферами політичної діяльності)*

8.03010401

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

0302

Міжнародні відносини

міжнародні відносини

6.030201

міжнародні відносини

7.03020101

міжнародні відносини

8.03020101

05 Соціальні та поведінкові науки

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

міжнародне право

6.030202

міжнародне право*****

7.03020201

міжнародне право*****

8.03020201

08 Право

082 Міжнародне право

міжнародні економічні відносини

6.030203

міжнародні економічні відносини

7.03020301

міжнародні економічні відносини

8.03020301

05 Соціальні та поведінкові науки

056 Міжнародні економічні відносини

міжнародна інформація

6.030204

міжнародна інформація

7.03020401

міжнародна інформація

8.03020401

05 Соціальні та поведінкові науки

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

країнознавство

6.030205

країнознавство

7.03020501

країнознавство

8.03020501

05 Соціальні та поведінкові науки

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

міжнародний бізнес

6.030206

міжнародний бізнес

7.03020601

міжнародний бізнес

8.03020106

05 Соціальні та поведінкові науки

056 Міжнародні економічні відносини

0303

Журналістика та інформація

журналістика

6.030301

журналістика (за видами)

7.03030101

журналістика (за видами)

8.03030101

06 Журналістика

061 Журналістика

реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030302

реклама

7.03030201

реклама

8.03030201

06 Журналістика

061 Журналістика

зв'язки з громадськістю

7.03030202

зв'язки з громадськістю

8.03030202

06 Журналістика

061 Журналістика

видавнича справа та редагування

6.030303

видавнича справа та редагування

7.03030301

видавнича справа та редагування

8.03030301

06 Журналістика

061 Журналістика

0304

Право

правознавство

6.030401

правознавство

7.03040101

правознавство

8.03040101

08 Право

081 Право

правоохоронна діяльність

6.030402

правоохоронна діяльність

7.03040201

правоохоронна діяльність

8.03040201

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

0305

Економіка та підприємництво

економічна теорія

6.030501

економічна теорія

7.03050101

економічна теорія

8.03050101

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

економічна кібернетика

6.030502

економічна кібернетика

7.03050201

економічна кібернетика

8.03050201

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

міжнародна економіка

6.030503

міжнародна економіка

7.03050301

міжнародна економіка

8.03050301

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

05 Соціальні та поведінкові науки

056 Міжнародні економічні відносини

економіка підприємства

6.030504

економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

7.03050401

економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

8.03050401

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

управління персоналом та економіка праці

6.030505

управління персоналом та економіка праці

7.03050501

управління персоналом та економіка праці

8.03050501

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

прикладна статистика

6.030506

прикладна статистика

7.03050601

прикладна статистика

8.03050601

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

маркетинг

6.030507

маркетинг

7.03050701

маркетинг

8.03050701

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

біржова діяльність

7.03050702

біржова діяльність

8.03050702

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

фінанси і кредит

6.030508

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

7.03050801

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

8.03050801

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

банківська справа

7.03050802

банківська справа

8.03050802

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

оподаткування

7.03050803

оподаткування

8.03050803

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

облік і аудит

6.030509

облік і аудит

7.03050901

облік і аудит

8.03050901

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

товарознавство і комерційна діяльність

7.03051001

товарознавство і комерційна діяльність

8.03051001

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

товарознавство та експертиза в митній справі

7.03051002

товарознавство та експертиза в митній справі

8.03051002

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

експертиза товарів та послуг

7.03051003

експертиза товарів та послуг

8.03051003

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

управління безпечністю та якістю товарів

7.03051004

управління безпечністю та якістю товарів

8.03051004

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

організація оптової та роздрібної торгівлі

7.03051005

організація оптової та роздрібної торгівлі

8.03051005

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

0306

Менеджмент і адміністрування

менеджмент

6.030601

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

7.03060101

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8.03060101

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

менеджмент інноваційної діяльності

7.03060102

менеджмент інноваційної діяльності

8.03060102

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

менеджмент природоохоронної діяльності

7.03060103

менеджмент природоохоронної діяльності

8.03060103

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

7.03060104

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8.03060104

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

менеджмент інвестиційної діяльності

7.03060105

менеджмент інвестиційної діяльності

8.03060105

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

управління в сфері економічної конкуренції

7.03060106

управління в сфері економічної конкуренції

8.03060106

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

логістика

7.03060107

логістика

8.03060107

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Природничі науки

0401

Природничі науки

хімія*

6.040101

хімія*

7.04010101

хімія*

8.04010101

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

10 Природничі науки

102 Хімія

неорганічна хімія

7.04010102

неорганічна хімія

8.04010102

10 Природничі науки

102 Хімія

органічна хімія

7.04010103

органічна хімія

8.04010103

10 Природничі науки

102 Хімія

аналітична хімія

7.04010104

аналітична хімія

8.04010104

10 Природничі науки

102 Хімія

фізична хімія

7.04010105

фізична хімія

8.04010105

10 Природничі науки

102 Хімія

колоїдна хімія та нанохімія

7.04010106

колоїдна хімія та нанохімія

8.04010106

10 Природничі науки

102 Хімія

прикладна хімія (за напрямами)

7.04010107

прикладна хімія (за напрямами)

8.04010107

10 Природничі науки

102 Хімія

хімія високомолекулярних сполук

7.04010108

хімія високомолекулярних сполук

8.04010108

10 Природничі науки

102 Хімія

медична та фармацевтична хімія

7.04010109

медична та фармацевтична хімія

8.04010109

10 Природничі науки

102 Хімія

біохімія

7.04010110

біохімія

8.04010110

10 Природничі науки

102 Хімія

біологія*

6.040102

біологія*

7.04010201

біологія*

8.04010201

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

09 Біологія

091 Біологія

мікробіологія

7.04010202

мікробіологія

8.04010202

09 Біологія

091 Біологія

вірусологія

7.04010203

вірусологія

8.04010203

09 Біологія

091 Біологія

цитологія та гістологія

7.04010204

цитологія та гістологія

8.04010204

09 Біологія

091 Біологія

біохімія

7.04010205

біохімія

8.04010205

09 Біологія

091 Біологія

біофізика

7.04010206

біофізика

8.04010206

09 Біологія

091 Біологія

зоологія

7.04010207

зоологія

8.04010207

09 Біологія

091 Біологія

ботаніка

7.04010208

ботаніка

8.04010208

09 Біологія

091 Біологія

генетика

7.04010209

генетика

8.04010209

09 Біологія

091 Біологія

фізіологія рослин

7.04010210

фізіологія рослин

8.04010210

09 Біологія

091 Біологія

імунологія

7.04010211

імунологія

8.04010211

09 Біологія

091 Біологія

фізіологія людини і тварин

7.04010212

фізіологія людини і тварин

8.04010212

09 Біологія

091 Біологія

лабораторна діагностика біологічних систем

7.04010213

лабораторна діагностика біологічних систем

8.04010213

09 Біологія

091 Біологія

геологія*

6.040103

геологія*

7.04010301

геологія*

8.04010301

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

гідрогеологія

7.04010302

гідрогеологія

8.04010302

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

геофізика

7.04010303

геофізика

8.04010303

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

геоінформатика

7.04010304

геоінформатика

8.04010304

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

геологія нафти і газу

7.04010305

геологія нафти і газу

8.04010305

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

геохімія та мінералогія

7.04010306

геохімія та мінералогія

8.04010306

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

географія*

6.040104

географія*

7.04010401

географія*

8.04010401

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

економічна та соціальна географія

7.04010402

економічна та соціальна географія

8.04010402

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

географія України

7.04010403

географія України

8.04010403

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

політична географія та геополітика

7.04010404

політична географія та геополітика

8.04010404

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

природнича географія

7.04010405

природнича географія

8.04010405

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

географія рекреації та туризму

7.04010406

географія рекреації та туризму

8.04010406

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

конструктивна географія

7.04010407

конструктивна географія

8.04010407

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

геоморфологія та палеогеографія

7.04010408

геоморфологія та палеогеографія

8.04010408

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

гідрометеорологія

6.040105

метеорологія

7.04010501

метеорологія

8.04010501

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

океанологія

7.04010502

океанологія

8.04010502

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

гідрологія

7.04010503

гідрологія

8.04010503

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

гідрографія

7.04010504

гідрографія

8.04010504

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

агрометеорологія

7.04010505

агрометеорологія

8.04010505

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

атмосферна геофізика

7.04010506

атмосферна геофізика

8.04010506

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

кліматологія

7.04010507

кліматологія

8.04010507

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

6.040106

екологія та охорона навколишнього середовища*

7.04010601

екологія та охорона навколишнього середовища*

8.04010601

10 Природничі науки

101 Екологія

прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)

7.04010602

прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)

8.04010602

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

екологічна безпека

7.04010603

екологічна безпека

8.04010603

10 Природничі науки

101 Екологія

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

екологічний контроль та аудит

7.04010604

екологічний контроль та аудит

8.04010604

10 Природничі науки

101 Екологія

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

радіоекологія

7.04010605

радіоекологія

8.04010605

10 Природничі науки

101 Екологія

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

заповідна справа

7.04010606

заповідна справа

8.04010606

10 Природничі науки

101 Екологія

0402

Фізико-математичні науки

математика*

6.040201

математика (за напрямами)*

7.04020101

математика (за напрямами)*

8.04020101

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

11 Математика та статистика

111 Математика

актуарна та фінансова математика

7.04020102

актуарна та фінансова математика

8.04020102

11 Математика та статистика

111 Математика

математична економіка та економетрика

7.04020103

математична економіка та економетрика

8.04020103

11 Математика та статистика

111 Математика

механіка

6.040202

теоретична та прикладна механіка

7.04020201

теоретична та прикладна механіка

8.04020201

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

механіка суцільних середовищ

7.04020202

механіка суцільних середовищ

8.04020202

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

комп'ютерна механіка

7.04020203

комп'ютерна механіка

8.04020203

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

фізика*

6.040203

фізика (за напрямами)*

7.04020301

фізика (за напрямами)*

8.04020301

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

фізика конденсованого стану

7.04020302

фізика конденсованого стану

8.04020302

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

фізика наносистем

7.04020303

фізика наносистем

8.04020303

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

фізика ядра та фізика високих енергій

7.04020304

фізика ядра та фізика високих енергій

8.04020304

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

прикладна фізика*

6.040204

прикладна фізика (за галузями використання)*

7.04020401

прикладна фізика (за галузями використання)*

8.04020401

10 Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

радіофізика і електроніка

7.04020402

радіофізика і електроніка

8.04020402

10 Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

експериментальна ядерна фізика та фізика плазми

7.04020403

експериментальна ядерна фізика та фізика плазми

8.04020403

10 Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

нанофізика та наноелектроніка

7.04020404

нанофізика та наноелектроніка

8.04020404

10 Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

біофізика

7.04020405

біофізика

8.04020405

10 Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

медична фізика

7.04020406

медична фізика

8.04020406

10 Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

статистика

6.040205

статистика

7.04020501

прикладна та теоретична статистика

8.04020501

11 Математика та статистика

112 Статистика

астрономія

6.040206

астрономія (за напрямами)

7.04020601

астрономія (за напрямами)

8.04020601

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

6.040301

прикладна математика

7.04030101

прикладна математика

8.04030101

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

комп'ютерна математика

7.04030102

комп'ютерна математика

8.04030102

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

математичне та комп'ютерне моделювання

7.04030103

математичне та комп'ютерне моделювання

8.04030103

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

криптологія

7.04030104

криптологія

8.04030104

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

інформатика*

6.040302

інформатика*

7.04030201

інформатика*

8.04030201

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

прикладна інформатика

7.04030202

прикладна інформатика

8.04030202

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

соціальна інформатика

7.04030203

соціальна інформатика

8.04030203

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

інформаційно-комунікаційні технології

7.04030204

інформаційно-комунікаційні технології

8.04030204

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

системний аналіз

6.040303

системний аналіз і управління

7.04030301

системний аналіз і управління

8.04030301

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз

системи і методи прийняття рішень

7.04030302

системи і методи прийняття рішень

8.04030302

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз

Інженерія

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

комп'ютерні науки

6.050101

інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

7.05010101

інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

8.05010101

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

інформаційні технології проектування

7.05010102

інформаційні технології проектування

8.05010102

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

системне проектування

7.05010103

системне проектування

8.05010103

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

системи штучного інтелекту

7.05010104

системи штучного інтелекту

8.05010104

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

7.05010105

комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

8.05010105

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

комп'ютерна інженерія

6.050102

комп'ютерні системи та мережі

7.05010201

комп'ютерні системи та мережі

8.05010201

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

системне програмування

7.05010202

системне програмування

8.05010202

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

спеціалізовані комп'ютерні системи

7.05010203

спеціалізовані комп'ютерні системи

8.05010203

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

програмна інженерія

6.050103

програмне забезпечення систем

7.05010301

програмне забезпечення систем

8.05010301

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

інженерія програмного забезпечення

7.05010302

інженерія програмного забезпечення

8.05010302

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

0502

Автоматика та управління

системна інженерія

6.050201

комп'ютеризовані системи управління та автоматика

7.05020101

комп'ютеризовані системи управління та автоматика

8.05020101

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

комп'ютеризовані та робототехнічні системи

7.05020102

комп'ютеризовані та робототехнічні системи

8.05020102

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (за видами транспорту)

7.05020103

комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (за видами транспорту)

8.05020103

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

6.050202

автоматизоване управління технологічними процесами

7.05020201

автоматизоване управління технологічними процесами

8.05020201

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

7.05020202

комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

8.05020202

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)

7.05020203

автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)

8.05020203

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

0503

Розробка корисних копалин

гірництво

6.050301

розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)

7.05030101

розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)

8.05030101

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

шахтне і підземне будівництво

7.05030102

шахтне і підземне будівництво

8.05030102

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

буріння свердловин

7.05030103

буріння свердловин

8.05030103

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

маркшейдерська справа

7.05030104

маркшейдерська справа

8.05030104

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

безпека гірничого виробництва

7.05030105

безпека гірничого виробництва

8.05030105

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

торфова справа

6.050302

видобування і переробка торфу

7.05030201

видобування і переробка торфу

8.05030201

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

обладнання торфопідприємств і торфобрикетних заводів

7.05030202

обладнання торфопідприємств і торфобрикетних заводів

8.05030202

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

переробка корисних копалин

6.050303

збагачення корисних копалин

7.05030301

збагачення корисних копалин

8.05030301

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

обробка природних матеріалів

7.05030302

обробка природних матеріалів

8.05030302

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

нафтогазова справа

6.050304

видобування нафти і газу

7.05030401

видобування нафти і газу

8.05030401

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

газонафтопроводи та газонафтосховища

7.05030402

газонафтопроводи та газонафтосховища

8.05030402

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

обладнання нафтових і газових промислів

7.05030403

обладнання нафтових і газових промислів

8.05030403

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

0504

Металургія та матеріалознавство

металургія

6.050401

металургія чорних металів

7.05040101

металургія чорних металів

8.05040101

13 Механічна інженерія

136 Металургія

металургія кольорових металів

7.05040102

металургія кольорових металів

8.05040102

13 Механічна інженерія

136 Металургія

порошкова металургія

7.05040103

порошкова металургія

8.05040103

13 Механічна інженерія

136 Металургія

обробка металів тиском

7.05040104

обробка металів тиском

8.05040104

13 Механічна інженерія

136 Металургія

спеціальна металургія

7.05040105

спеціальна металургія

8.05040105

13 Механічна інженерія

136 Металургія

промислова теплотехніка

7.05040106

промислова теплотехніка

8.05040106

13 Механічна інженерія

136 Металургія

ливарне виробництво

6.050402

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

7.05040201

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

8.05040201

13 Механічна інженерія

136 Металургія

литво (за видами)

7.05040202

литво (за видами)

8.05040202

13 Механічна інженерія

136 Металургія

інженерне матеріалознавство

6.050403

прикладне матеріалознавство

7.05040301

прикладне матеріалознавство

8.05040301

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

фізичне матеріалознавство

7.05040302

фізичне матеріалознавство

8.05040302

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

композиційні та порошкові матеріали, покриття

7.05040303

композиційні та порошкові матеріали, покриття

8.05040303

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

металознавство

7.05040304

металознавство

8.05040304

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

термічна обробка металів

7.05040305

термічна обробка металів

8.05040305

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

0505

Машинобудування та матеріалообробка

прикладна механіка

6.050501

динаміка і міцність машин

7.05050101

динаміка і міцність машин

8.05050101

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

7.05050102

прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

8.05050102

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

роботомеханічні системи та комплекси

7.05050103

роботомеханічні системи та комплекси

8.05050103

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

біомеханіка

7.05050104

біомеханіка

8.05050104

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

інженерія логістичних систем

7.05050105

інженерія логістичних систем

8.05050105

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

триботехніка

7.05050106

триботехніка

8.05050106

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

інженерна механіка

6.050502

технології машинобудування

7.05050201

технології машинобудування

8.05050201

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

обладнання та технології ливарного виробництва

7.05050202

обладнання та технології ливарного виробництва

8.05050202

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

7.05050203

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

8.05050203

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

обробка металів за спецтехнологіями

7.05050204

обробка металів за спецтехнологіями

8.05050204

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

7.05050205

гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

8.05050205

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

машини і технології паковання

7.05050206

машини і технології паковання

8.05050206

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

машини і ресурсозберігаючі технології переробки паковання

7.05050207

машини і ресурсозберігаючі технології переробки паковання

8.05050207

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

машинобудування

6.050503

металорізальні верстати та системи

7.05050301

металорізальні верстати та системи

8.05050301

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

інструментальне виробництво

7.05050302

інструментальне виробництво

8.05050302

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обладнання лісового комплексу

7.05050303

обладнання лісового комплексу

8.05050303

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

двигуни внутрішнього згорання

7.05050304

двигуни внутрішнього згорання

8.05050304

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

колісні та гусеничні транспортні засоби

7.05050305

колісні та гусеничні транспортні засоби

8.05050305

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

прецизійні машини

7.05050306

прецизійні машини

8.05050306

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обладнання електронної промисловості

7.05050307

обладнання електронної промисловості

8.05050307

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

підйомнотранспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

7.05050308

підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

8.05050308

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

гірничі машини та комплекси

7.05050309

гірничі машини та комплекси

8.05050309

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

машини і механізми нафтогазових промислів

7.05050310

машини і механізми нафтогазових промислів

8.05050310

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

металургійне обладнання

7.05050311

металургійне обладнання

8.05050311

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

7.05050312

машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

8.05050312

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обладнання переробних і харчових виробництв

7.05050313

обладнання переробних і харчових виробництв

8.05050313

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

7.05050314

обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

8.05050314

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

7.05050315

обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

8.05050315

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

7.05050316

обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

8.05050316

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

7.05050317

поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

8.05050317

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

рейкові транспортні машини та механізми

7.05050318

рейкові транспортні машини та механізми

8.05050318

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

підйомнотранспортні машини і механізми морських та річкових портів

7.05050319

підйомно-транспортні машини і механізми морських та річкових портів

8.05050319

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

локомотивобудування

7.05050320

локомотивобудування

8.05050320

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

вагонобудування

7.05050321

вагонобудування

8.05050321

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

зварювання

6.050504

технології та устаткування зварювання

7.05050401

технології та устаткування зварювання

8.05050401

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

зварювальні установки

7.05050402

зварювальні установки

8.05050402

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

7.05050403

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

8.05050403

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика

6.050601

теплоенергетика

7.05060101

теплоенергетика

8.05060101

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

теплофізика

7.05060102

теплофізика

8.05060102

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

теплові електричні станції

7.05060103

теплові електричні станції

8.05060103

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

7.05060104

технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

8.05060104

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

енергетичний менеджмент

7.05060105

енергетичний менеджмент

8.05060105

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

гідроенергетика

6.050602

гідроенергетика

7.05060201

гідроенергетика

8.05060201

14 Електрична інженерія

145 Гідроенергетика

атомна енергетика

6.050603

атомна енергетика

7.05060301

атомна енергетика

8.05060301

14 Електрична інженерія

143 Атомна енергетика

технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях

7.05060302

технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях

8.05060302

14 Електрична інженерія

143 Атомна енергетика

фізичний захист, облік та контроль ядерних матеріалів

7.05060303

14 Електрична інженерія

143 Атомна енергетика

енергомашинобудування

6.050604

котли і реактори

7.05060401

котли і реактори

8.05060401

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

турбіни

7.05060402

турбіни

8.05060402

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

холодильні машини і установки

7.05060403

холодильні машини і установки

8.05060403

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

кріогенна техніка і технології

7.05060404

кріогенна техніка і технології

8.05060404

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

компресори, пневмоагрегати та вакуумтехніка

7.05060405

компресори, пневмоагрегати та вакуумтехніка

8.05060405

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

газотурбінні установки і компресорні станції

7.05060406

газотурбінні установки і компресорні станції

8.05060406

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

електричні станції

7.05070101

електричні станції

8.05070101

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електричні системи і мережі

7.05070102

електричні системи і мережі

8.05070102

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

7.05070103

електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

8.05070103

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

техніка та електрофізика високих напруг

7.05070104

техніка та електрофізика високих напруг

8.05070104

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

світлотехніка і джерела світла

7.05070105

світлотехніка і джерела світла

8.05070105

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

7.05070106

системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

8.05070106

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

7.05070107

нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

8.05070107

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

енергетичний менеджмент

7.05070108

енергетичний менеджмент

8.05070108

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електромеханіка

6.050702

електричні машини і апарати

7.05070201

електричні машини і апарати

8.05070201

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електричні системи і комплекси транспортних засобів

7.05070202

електричні системи і комплекси транспортних засобів

8.05070202

14 Електрична інженерія

І41 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електричний транспорт

7.05070203

електричний транспорт

8.05070203

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

7.05070204

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

8.05070204

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електромеханічні системи геотехнічних виробництв

7.05070205

електромеханічні системи геотехнічних виробництв

8.05070205

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електропобутова техніка

7.05070206

електропобутова техніка

8.05070206

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

7.05070207

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

8.05070207

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0508

Електроніка

мікро- та наноелектроніка

6.050801

мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

7.05080101

мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

8.05080101

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

фізична та біомедична електроніка

7.05080102

фізична та біомедична електроніка

8.05080102

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

мікроелектронні інформаційні системи

7.05080103

мікроелектронні інформаційні системи

8.05080103

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

електронні пристрої та системи

6.050802

електронні прилади та пристрої

7.05080201

електронні прилади та пристрої

8.05080201

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

електронні системи

7.05080202

електронні системи

8.05080202

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

акустотехніка

6.050803

акустичні засоби та системи

7.05080301

акустичні засоби та системи

8.05080301

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

аудіо-, відео- та кінотехніка

7.05080302

аудіо-, відео- та кінотехніка

8.05080302

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати

7.05080303

медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати

8.05080303

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

радіотехніка

6.050901

радіотехніка

7.05090101

радіотехніка

8.05090101

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

7.05090102

апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

8.05090102

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

7.05090103

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

8.05090103

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

радіоелектронні апарати

6.050902

радіоелектронні апарати та засоби

7.05090201

радіоелектронні апарати та засоби

8.05090201

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв

7.05090202

автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв

8.05090202

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

7.05090203

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

8.05090203

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

біотехнічні та медичні апарати і системи

7.05090204

біотехнічні та медичні апарати і системи

8.05090204

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

телекомунікації

6.050903

інформаційні мережі зв'язку

7.05090301

інформаційні мережі зв'язку

8.05090301

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

телекомунікаційні системи та мережі

7.05090302

телекомунікаційні системи та мережі

8.05090302

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

технології та засоби телекомунікацій

7.05090303

технології та засоби телекомунікацій

8.05090303

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

мережі та системи поштового зв'язку

6.050904

обладнання та технології поштового зв'язку

7.05090401

обладнання та технології поштового зв'язку

8.05090401

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

автоматизовані системи управління та контролю поштового зв'язку

7.05090402

автоматизовані системи управління та контролю поштового зв'язку

8.05090402

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

метрологія та вимірювальна техніка

7.05100101

метрологія та вимірювальна техніка

8.05100101

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

інформаційні вимірювальні системи

7.05100102

інформаційні вимірювальні системи

8.05100102

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051002

метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

7.05100201

метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

8.05100201

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

приладобудування

6.051003

технології приладобудування

7.05100301

технології приладобудування

8.05100301

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

прилади і системи точної механіки

7.05100302

прилади і системи точної механіки

8.05100302

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

прилади і системи орієнтації та навігації

7.05100303

прилади і системи орієнтації та навігації

8.05100303

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

прилади і системи екологічного моніторингу

7.05100304

прилади і системи екологічного моніторингу

8.05100304

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

прилади і системи неруйнівного контролю

7.05100305

прилади і системи неруйнівного контролю

8.05100305

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

інформаційні технології в приладобудуванні

7.05100306

інформаційні технології в приладобудуванні

8.05100306

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

медичні прилади і системи

7.05100307

медичні прилади і системи

8.05100307

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

оптотехніка

6.051004

оптичні прилади і системи

7.05100401

оптичні прилади і системи

8.05100401

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

лазерна і оптоелектронна техніка

7.05100402

лазерна і оптоелектронна техніка

8.05100402

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

фотоніка та оптоінформатика

7.05100403

фотоніка та оптоінформатика

8.05100403

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

оптичні технології і матеріали

7.05100404

оптичні технології і матеріали

8.05100404

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

оптико-електронне приладобудування

7.05100405

оптико-електронне приладобудування

8.05100405

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- та ракетобудування

6.051101

літаки і вертольоти

7.05110101

літаки і вертольоти

8.05110101

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

ракетні та космічні комплекси

7.05110102

ракетні та космічні комплекси

8.05110102

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

обладнання повітряних суден

7.05110103

обладнання повітряних суден

8.05110103

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

технології виробництва літальних апаратів

7.05110104

технології виробництва літальних апаратів

8.05110104

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

випробування та сертифікація літальних апаратів

7.05110105

випробування та сертифікація літальних апаратів

8.05110105

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

7.05110106

проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

8.05110106

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051102

ракетні двигуни та енергетичні установки

7.05110201

ракетні двигуни та енергетичні установки

8.05110201

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіаційні двигуни та енергетичні установки

7.05110202

авіаційні двигуни та енергетичні установки

8.05110202

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

7.05110203

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

8.05110203

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіоніка

6.051103

комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

7.05110301

комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

8.05110301

17 Електроніка та телекомунікації

173 Авіоніка

системи керування літальними апаратами та комплексами

7.05110302

системи керування літальними апаратами та комплексами

8.05110302

17 Електроніка та телекомунікації

173 Авіоніка

0512

Морська техніка

суднобудування та океанотехніка

6.051201

кораблі та океанотехніка

7.05120101

кораблі та океанотехніка

8.05120101

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

суднокорпусобудування

7.05120102

суднокорпусобудування

8.05120102

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

суднові енергетичні установки та устаткування

7.05120103

суднові енергетичні установки та устаткування

8.05120103

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

системи електроенергетики і автоматизації суден

7.05120104

системи електроенергетики і автоматизації суден

8.05120104

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

системотехніка об'єктів морської інфраструктури

7.05120105

системотехніка об'єктів морської інфраструктури

8.05120105

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

суднові машини та механізми

7.05120106

суднові машини та механізми

8.05120106

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

0513

Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія

6.051301

хімічні технології неорганічних речовин

7.05130101

хімічні технології неорганічних речовин

8.05130101

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічні технології органічних речовин

7.05130102

хімічні технології органічних речовин

8.05130102

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

технічна електрохімія

7.05130103

технічна електрохімія

8.05130103

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

7.05130104

хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

8.05130104

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

7.05130105

хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

8.05130105

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

природоохоронні хімічні технології

7.05130106

природоохоронні хімічні технології

8.05130106

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

7.05130107

хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

8.05130107

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічні технології високомолекулярних сполук

7.05130108

хімічні технології високомолекулярних сполук

8.05130108

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

7.05130109

хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

8.05130109

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

7.05130110

хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

8.05130110

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

7.05130111

хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

8.05130111

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

технології обробки шкіри та хутра

7.05130112

технології обробки шкіри та хутра

8.05130112

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічні технології альтернативних енергоресурсів

7.05130113

хімічні технології альтернативних енергоресурсів

8.05130113

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічні технології волокон

7.05130114

хімічні технології волокон

8.05130114

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

7.05130115

текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

8.05130115

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічне матеріалознавство

7.05130116

хімічне матеріалознавство

8.05130116

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

ядерна інженерія хімічних технологій

7.05130117

ядерна інженерія хімічних технологій

8.05130117

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хімічна інженерія

6.051302

процеси і обладнання хімічних виробництв

7.05130201

процеси і обладнання хімічних виробництв

8.05130201

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

комп'ютерна хімічна інженерія

7.05130202

комп'ютерна хімічна інженерія

8.05130202

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

0514

Біотехнологія

біотехнологія

6.051401

промислова біотехнологія

7.05140101

промислова біотехнологія

8.05140101

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

молекулярна біотехнологія

7.05140102

молекулярна біотехнологія

8.05140102

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

фармацевтична біотехнологія

7.05140103

фармацевтична біотехнологія

8.05140103

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

агробіотехнологія

7.05140104

агробіотехнологія

8.05140104

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

екологічна біотехнологія та біоенергетика

7.05140105

екологічна біотехнологія та біоенергетика

8.05140105

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

біомедична інженерія

6.051402

біомедична інженерія

7.05140201

біомедична інженерія

8.05140201

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

біотехніка та біосумісні матеріали

7.05140202

біотехніка та біосумісні матеріали

8.05140202

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

інформаційні технології в біомедицині

7.05140203

інформаційні технології в біомедицині

8.05140203

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

0515

Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа

6.051501

технології друкованих видань

7.05150101

технології друкованих видань

8.05150101

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

технології електронних мультимедійних видань

7.05150102

технології електронних мультимедійних видань

8.05150102

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

7.05150103

комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

8.05150103

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

7.05150104

матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

8.05150104

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

технології розробки, виготовлення та оформлення паковань

7.05150105

технології розробки, виготовлення та оформлення паковань

8.05150105

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

0516

Текстильна та легка промисловість

технологія та дизайн текстильних матеріалів

6.051601

технології та дизайн трикотажу

7.05160101

технології та дизайн трикотажу

8.05160101

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

технології та дизайн тканин

7.05160102

технології та дизайн тканин

8.05160102

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

прядіння натуральних і хімічних волокон

7.05160103

прядіння натуральних і хімічних волокон

8.05160103

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

технології нетканих текстильних матеріалів

7.05160104

технології нетканих текстильних матеріалів

8.05160104

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

експертиза текстильних матеріалів та виробів

7.05160105

експертиза текстильних матеріалів та виробів

8.05160105

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

технологія виробів легкої промисловості

6.051602

технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості

7.05160201

технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості

8.05160201

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

конструювання та технології швейних виробів

7.05160202

конструювання та технології швейних виробів

8.05160202

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

проектування взуття та галантерейних виробів

7.05160203

проектування взуття та галантерейних виробів

8.05160203

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

7.05160204

моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

8.05160204

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

харчові технології та інженерія

6.051701

технології зберігання і переробки зерна

7.05170101

технології зберігання і переробки зерна

8.05170101

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології жирів і жирозамінників

7.05170102

технології жирів і жирозамінників

8.05170102

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

7.05170103

технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

8.05170103

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології зберігання, консервування та переробки м'яса

7.05170104

технології зберігання, консервування та переробки м'яса

8.05170104

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології зберігання та переробки водних біоресурсів

7.05170105

технології зберігання та переробки водних біоресурсів

8.05170105

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології продуктів бродіння і виноробства

7.05170106

технології продуктів бродіння і виноробства

8.05170106

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

7.05170107

технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

8.05170107

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології зберігання, консервування та переробки молока

7.05170108

технології зберігання, консервування та переробки молока

8.05170108

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

7.05170109

технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

8.05170109

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

7.05170110

технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

8.05170110

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології цукру та полісахаридів

7.05170111

технології цукру та полісахаридів

8.05170111

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології харчування

7.05170112

технології харчування

8.05170112

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технології в ресторанному господарстві

7.05170113

технології в ресторанному господарстві

8.05170113

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

технологічна експертиза та безпека харчової продукції

6.051702

технологічна експертиза та безпека харчової продукції

7.05170201

технологічна експертиза та безпека харчової продукції

8.05170201

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

0518

Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології

6.051801

технології деревообробки

7.05180101

технології деревообробки

8.05180101

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

технології виробів з деревини

7.05180102

технології виробів з деревини

8.05180102

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

Будівництво та архітектура

0601

Будівництво та архітектура

будівництво

6.060101

промислове і цивільне будівництво

7.06010101

промислове і цивільне будівництво

8.06010101

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

гідротехнічне будівництво

7.06010102

гідротехнічне будівництво

8.06010102

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

міське будівництво та господарство

7.06010103

міське будівництво та господарство

8.06010103

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

7.06010104

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

8.06010104

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

автомобільні дороги і аеродроми

7.06010105

автомобільні дороги і аеродроми

8.06010105

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

мости і транспортні тунелі

7.06010106

мости і транспортні тунелі

8.06010106

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

теплогазопостачання і вентиляція

7.06010107

теплогазопостачання і вентиляція

8.06010107

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

водопостачання та водовідведення

7.06010108

водопостачання та водовідведення

8.06010108

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

архітектура

6.060102

архітектура будівель і споруд

7.06010201

архітектура будівель і споруд

8.06010201

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

містобудування

7.06010202

містобудування

8.06010202

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

дизайн архітектурного середовища

7.06010203

дизайн архітектурного середовища

8.06010203

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури

7.06010204

реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури

8.06010204

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

гідромеліорація

7.06010301

гідромеліорація

8.06010301

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

раціональне використання і охорона водних ресурсів

7.06010302

раціональне використання і охорона водних ресурсів

8.06010302

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

водогосподарське та природоохоронне будівництво

7.06010303

водогосподарське та природоохоронне будівництво

8.06010303

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

гідротехніка

7.06010304

гідротехніка

8.06010304

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Транспорт

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

транспортні системи (за видами транспорту)

7.07010101

транспортні системи (за видами транспорту)

8.07010101

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

7.07010102

організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

8.07010102

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

організація авіаційних робіт і послуг

7.07010103

організація авіаційних робіт і послуг

8.07010103

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

організація і регулювання дорожнього руху

7.07010104

організація і регулювання дорожнього руху

8.07010104

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

аеронавігація

6.070102

льотна експлуатація повітряних суден

7.07010201

льотна експлуатація повітряних суден

8.07010201

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

обслуговування повітряного руху

7.07010202

обслуговування повітряного руху

8.07010202

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

системи аеронавігаційного обслуговування

7.07010203

системи аеронавігаційного обслуговування

8.07010203

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

обслуговування повітряних суден

6.070103

технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

7.07010301

технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

8.07010301

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

відновлення повітряних суден та авіадвигунів

7.07010302

відновлення повітряних суден та авіадвигунів

8.07010302

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

7.07010303

технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

8.07010303

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

морський та річковий транспорт

6.070104

судноводіння

7.07010401

судноводіння

8.07010401

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

експлуатація суднових енергетичних установок

7.07010402

експлуатація суднових енергетичних установок

8.07010402

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

технічна експлуатація суден і суднового обладнання

7.07010403

технічна експлуатація суден і суднового обладнання

8.07010403

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

7.07010404

експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

8.07010404

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

технології робіт і технологічне обладнання морських та річкових портів

7.07010405

технології робіт і технологічне обладнання морських та річкових портів

8.07010405

27 Транспорт

275 Транспортні технології

навігація і управління морськими суднами

7.07010406

навігація і управління морськими суднами

8.07010406

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

рухомий склад залізниць

6.070105

локомотиви та локомотивне господарство

7.07010501

локомотиви та локомотивне господарство

8.07010501

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

вагони та вагонне господарство

7.07010502

вагони та вагонне господарство

8.07010502

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

автомобільний транспорт

6.070106

автомобілі та автомобільне господарство

7.07010601

автомобілі та автомобільне господарство

8.07010601

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

системи забезпечення руху поїздів

6.070107

системи керування рухом поїздів

7.07010701

системи керування рухом поїздів

8.07010701

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

автоматизовані системи технологічного зв'язку

7.07010702

автоматизовані системи технологічного зв'язку

8.07010702

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

залізничні споруди та колійне господарство

6.070108

залізничні споруди та колійне господарство

7.07010801

залізничні споруди та колійне господарство

8.07010801

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

Геодезія та землеустрій

0801

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

геодезія

7.08010101

геодезія

8.08010101

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

картографія

7.08010102

картографія

8.08010102

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

землеустрій та кадастр

7.08010103

землеустрій та кадастр

8.08010103

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

оцінка землі та нерухомого майна

7.08010104

оцінка землі та нерухомого майна

8.08010104

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

геоінформаційні системи і технології

7.08010105

геоінформаційні системи і технології

8.08010105

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

фотограмметрія та дистанційне зондування

7.08010106

фотограмметрія та дистанційне зондування

8.08010106

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

космічний моніторинг Землі

7.08010107

космічний моніторинг Землі

8.08010107

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції

0901

Сільське господарство і лісництво

агрономія

6.090101

агрономія

7.09010101

агрономія

8.09010101

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

агрохімія і ґрунтознавство

7.09010102

агрохімія і ґрунтознавство

8.09010102

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

експертна оцінка ґрунтів

7.09010103

експертна оцінка ґрунтів

8.09010103

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

плодоовочівництво і виноградарство

7.09010104

плодоовочівництво і виноградарство

8.09010104

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

20 Аграрні науки та продовольство

203 Садівництво та виноградарство

селекція і генетика сільськогосподарських культур

7.09010105

селекція і генетика сільськогосподарських культур

8.09010105

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

агромеліорація

7.09010106

агромеліорація

8.09010106

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

технології закритого ґрунту

7.09010107

технології закритого ґрунту

8.09010107

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

20 Аграрні науки та продовольство

203 Садівництво та виноградарство

насінництво та насіннєзнавство

7.09010108

насінництво та насіннєзнавство

8.09010108

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

технології зберігання та доробки продукції рослинництва

7.09010111

технології зберігання та доробки продукції рослинництва

8.09010111

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090102

технології виробництва і переробки продукції тваринництва

7.09010201

технології виробництва і переробки продукції тваринництва

8.09010201

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

годівля тварин і технології кормів

7.09010202

годівля тварин і технології кормів

8.09010202

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

розведення та селекція тварин

7.09010203

розведення та селекція тварин

8.09010203

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

птахівництво

7.09010204

птахівництво

8.09010204

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

конярство та кіннозаводство

7.09010205

конярство та кіннозаводство

8.09010205

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

бджільництво

7.09010206

бджільництво

8.09010206

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

промислове звірівництво

7.09010207

промислове звірівництво

8.09010207

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

лісове і садово-паркове господарство

6.090103

лісове господарство

7.09010301

лісове господарство

8.09010301

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

мисливське господарство

7.09010302

мисливське господарство

8.09010302

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

садово-паркове господарство

7.09010303

садово-паркове господарство

8.09010303

20 Аграрні науки та продовольство

206 Садово-паркове господарство

лісозаготівля

6.090104

технології лісосічних і лісоскладських робіт

7.09010401

технології лісосічних і лісоскладських робіт

8.09010401

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

захист рослин

6.090105

захист рослин

7.09010501

захист рослин

8.09010501

20 Аграрні науки та продовольство

202 Захист і карантин рослин

карантин рослин

7.09010502

карантин рослин

8.09010502

20 Аграрні науки та продовольство

202 Захист і карантин рослин

0902

Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси та аквакультура

6.090201

водні біоресурси

7.09020101

водні біоресурси

8.09020101

20 Аграрні науки та продовольство

207 Водні біоресурси та аквакультура

аквакультура

7.09020102

аквакультура

8.09020102

20 Аграрні науки та продовольство

207 Водні біоресурси та аквакультура

охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів

7.09020103

охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів

8.09020103

20 Аграрні науки та продовольство

207 Водні біоресурси та аквакультура

рибальство

6.090202

промислове рибальство

7.09020201

промислове рибальство

8.09020201

20 Аграрні науки та продовольство

207 Водні біоресурси та аквакультура

Техніка та енергетика аграрного виробництва

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

енергетика сільськогосподарського виробництва

7.10010101

енергетика сільськогосподарського виробництва

8.10010101

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електротехнічні системи та технології в агропромисловому виробництві

7.10010102

електротехнічні системи та технології в агропромисловому виробництві

8.10010102

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електрифікація та автоматизація сільського господарства

7.10010103

електрифікація та автоматизація сільського господарства

8.10010103

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електропостачання сільського господарства

7.10010104

електропостачання сільського господарства

8.10010104

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

енергетичний менеджмент та аудит в агропромисловому виробництві

7.10010105

енергетичний менеджмент та аудит в агропромисловому виробництві

8.10010105

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств

7.10010201

процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств

8.10010201

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі

7.10010202

транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі

8.10010202

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

механізація сільського господарства

7.10010203

механізація сільського господарства

8.10010203

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

Ветеринарія

1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина

6.110101

ветеринарна лікувальна справа (за галузями тваринництва)***

7.11010101

ветеринарна лікувальна справа (за галузями тваринництва)***

8.11010101

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

7.11010102

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

8.11010102

21 Ветеринарна медицина

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

ветеринарна гігієна та санітарія

7.11010203

ветеринарна гігієна та санітарія

8.11010203

21 Ветеринарна медицина

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

ветеринарна фармація

7.11010204

ветеринарна фармація

8.11010204

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

лабораторна діагностика хвороб тварин

7.11010205

лабораторна діагностика хвороб тварин

8.11010205

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

ветеринарна біотехнологія

7.11010206

ветеринарна біотехнологія

8.11010206

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

Охорона здоров'я

1201

Медицина

лікувальна справа**

7.12010001

лікувальна справа

8.12010001

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

педіатрія**

7.12010002

педіатрія

8.12010002

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

медико-профілактична справа**

7.12010003

медико-профілактична справа

8.12010003

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

медична психологія**

7.12010004

медична психологія

8.12010004

22 Охорона здоров'я

225 Медична та психологічна реабілітація

стоматологія**

7.12010005

стоматологія

8.12010005

22 Охорона здоров'я

221 Стоматологія

сестринська справа

6.120101

сестринська справа

8.12010006

22 Охорона здоров'я

223 Медсестринство

лабораторна діагностика

6.120102

лабораторна діагностика

8.12010007

22 Охорона здоров'я

224 Технології медичної діагностики та лікування

1202

Фармація

фармація

6.120201

фармація**

7.12020101

фармація

8.12020101

22 Охорона здоров'я

226 Фармація

клінічна фармація**

7.12020102

клінічна фармація

8.12020102

22 Охорона здоров'я

226 Фармація

технології фармацевтичних препаратів**

7.12020103

технології фармацевтичних препаратів

8.12020103

22 Охорона здоров'я

226 Фармація

технології парфумерно-косметичних засобів**

7.12020104

технології парфумерно-косметичних засобів

8.12020104

22 Охорона здоров'я

226 Фармація

Соціальне забезпечення

1301

Соціальне забезпечення

соціальна допомога

6.130101

соціальна допомога

7.13010101

соціальна допомога

8.13010101

23 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

соціальна робота

6.130102

соціальна робота

7.13010201

соціальна робота

8.13010201

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Сфера обслуговування

1401

Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа

6.140101

готельна і ресторанна справа

7.14010101

готельна і ресторанна справа

8.14010101

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

курортна справа

7.14010102

курортна справа

8.14010102

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

побутове обслуговування

6.140102

організація побутового обслуговування

7.14010201

організація побутового обслуговування

8.14010201

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

туризм

6.140103

туризмознавство (за видами)

7.14010301

туризмознавство (за видами)

8.14010301

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Державне управління

1501

Державне управління**

державне управління

8.15010001

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

державна служба

8.15010002

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

управління суспільним розвитком

8.15010003

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

державне управління у сфері національної безпеки

8.15010004

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

державне управління у сфері освіти

8.15010005

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

державне управління у сфері охорони здоров'я

8.15010006

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

публічна політика і управління

8.15010007

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

публічне адміністрування

8.15010008

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

місцеве самоврядування

8.15010009

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

регіональне управління

8.15010010

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

електронне урядування

8.15010011

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

парламентаризм та парламентська діяльність

8.15010012

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

Військові науки

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону****

Напрями, визначені нормативно-правовими актами Служби безпеки України за погодженням з Міністерством освіти і науки України

6.160102

Спеціальності, визначені нормативно-правовими актами Служби безпеки України за погодженням з Міністерством освіти і науки України

7.16010201

Спеціальності, визначені нормативно-правовими актами Служби безпеки України за погодженням з Міністерством освіти і науки України

8.16010201

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251 Державна безпека

7.16010202

8.16010202

6.160103

7.16010203

8.16010203

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251 Державна безпека

8.16010204

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251 Державна безпека

252 Безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

254 Забезпечення військ (сил)

255 Озброєння та військова техніка

Безпека

1701

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

безпека інформаційних і комунікаційних систем

7.17010101

безпека інформаційних і комунікаційних систем

8.17010101

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

безпека державних інформаційних ресурсів

7.17010102

безпека державних інформаційних ресурсів

8.17010102

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

системи технічного захисту інформації

6.170102

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

7.17010201

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

8.17010201

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

управління інформаційною безпекою

6.170103

управління інформаційною безпекою

7.17010301

управління інформаційною безпекою

8.17010301

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

7.17010302

адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

8.17010302

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

1702

Цивільна безпека

цивільний захист

6.170201

цивільний захист

7.17020101

цивільний захист

8.17020101

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

управління у сфері цивільного захисту

7.17020102

управління у сфері цивільного захисту

8.17020102

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

охорона праці

6.170202

охорона праці (за галузями)

7.17020201

охорона праці (за галузями)

8.17020201

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

пожежна безпека

6.170203

пожежна безпека

7.17020301

пожежна безпека

8.17020301

26 Цивільна безпека

261 Пожежна безпека

управління пожежною безпекою

8.17020302

26 Цивільна безпека

261 Пожежна безпека

Специфічні категорії

1801

Специфічні категорії

управління соціальним закладом*

8.18010001

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

23 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

управління у сфері правопорядку

8.18010002

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

судова експертиза***

8.18010003

08 Право

081 Право

дорадництво***

8.18010004

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

екологічна політика і право

8.18010005

08 Право

081 Право

зовнішня політика***

8.18010006

05 Соціальні та поведінкові науки

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

українознавство***

8.18010007

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

мистецтвознавство (за видами)***

8.18010008

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

02 Культура і мистецтво

027 Музеєзнавство, пам'яткознавство

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

біржова діяльність***

8.18010009

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

якість, стандартизація та сертифікація

7.18010010

якість, стандартизація та сертифікація

8.18010010

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

інтелектуальна власність

7.18010011

інтелектуальна власність

8.18010011

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 Право

081 Право

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

управління інноваційною діяльністю

8.18010012

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

управління проектами

7.18010013

управління проектами

8.18010013

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

управління фінансово-економічною безпекою

8.18010014

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

консолідована інформація

8.18010015

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз

бізнес-адміністрування

8.18010016

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

економіка довкілля і природних ресурсів

8.18010017

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

адміністративний менеджмент**

8.18010018

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

медіакомунікації

8.18010019

06 Журналістика

061 Журналістика

управління навчальним закладом (за типом)

8.18010020

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

педагогіка вищої школи

8.18010021

01 Освіта

011 Науки про освіту

освітні вимірювання****

8.18010022

01 Освіта

011 Науки про освіту

високі технології***

8.18010023

10 Природничі науки

102 Хімія

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

10 Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

прикладна економіка***

8.18010024

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті***

8.18010025

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

охоронна діяльність і безпека

8.18010026

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251 Державна безпека

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

__________
* Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.
** Спеціальності, за якими передбачається підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на базі повної загальної середньої освіти.
*** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти за переліком галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей, який визначається центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН.
**** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.
***** Спеціальності, за якими фахівці здобули вищу юридичну освіту.

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
06.11.2015  № 1151
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
12.04.2016  № 419)

ТАБЛИЦЯ
відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 3) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Перелік 3

Перелік 2015

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Найменування спеціальності

Код спеціальності

Галузь знань

Спеціальність

01 Освіта

0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

5.01010101

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

початкова освіта

5.01010201

01 Освіта

013 Початкова освіта

технологічна освіта

5.01010301

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

професійна освіта (за профілем)

5.01010401

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

соціальна педагогіка

5.01010601

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

фізичне виховання*

5.01020101

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

01 Освіта

017 Фізична культура і спорт

02 Культура і мистецтво

0201

Культура

бібліотечна справа

5.02010201

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

народна художня творчість

5.02010401

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

02 Культура і мистецтво

027 Музеєзнавство, пам'яткознавство

02 Культура і мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

діловодство

5.02010501

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

0202

Мистецтво

акторське мистецтво

5.02020101

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

хореографія*

5.02020201

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

кіно-, телемистецтво

5.02020301

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

музичне мистецтво*

5.02020401

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

образотворче мистецтво*

5.02020501

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

дизайн

5.02020701

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

перукарське мистецтво та декоративна косметика

5.02020702

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

декоративно-прикладне мистецтво*

5.02020801

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

художнє фотографування

5.02021101

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

02 Дизайн

Соціальні науки, бізнес і право

0303

Журналістика та інформація

видавнича справа та редагування

5.03030301

06 Журналістика

061 Журналістика

0304

Право

правознавство

5.03040101

08 Право

081 Право

правоохоронна діяльність

5.03040201

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

0305

Економіка та підприємництво

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка підприємства

5.03050401

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

прикладна статистика

5.03050601

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

маркетингова діяльність

5.03050701

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

комерційна діяльність

5.03050702

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

фінанси і кредит

5.03050801

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

оціночна діяльність

5.03050802

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

бухгалтерський облік

5.03050901

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

організація заготівель, товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

0306

Менеджмент і адміністрування

організація виробництва

5.03060101

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

Природничі науки

0401

Природничі науки

аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.04010101

10 Природничі науки

102 Хімія

пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010302

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

5.04010303

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010304

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010501

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

5.04010502

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

5.04010503

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

5.04010601

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

прикладна екологія

5.04010602

10 Природничі науки

101 Екологія

0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

5.04030101

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

Інженерія

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010101

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010201

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

розробка програмного забезпечення

5.05010301

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

0502

Автоматика та управління

обслуговування систем управління і автоматики

5.05020101

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

5.05020202

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

5.05020203

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті

5.05020204

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.05020205

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

0503

Розробка корисних копалин

відкрита розробка корисних копалин

5.05030101

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

підземна розробка корисних копалин

5.05030102

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

5.05030103

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

шахтне і підземне будівництво

5.05030104

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

маркшейдерська справа

5.05030105

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

буріння свердловин

5.05030106

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

механізація та автоматизація торфового виробництва

5.05030201

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

збагачення корисних копалин

5.05030301

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

обробка природного каменю

5.05030302

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

експлуатація нафтових і газових свердловин

5.05030401

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

випробування свердловин на нафту і газ

5.05030402

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

5.05030403

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів

5.05030404

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

0504

Металургія та матеріалознавство

агломераційне виробництво

5.05040101

13 Механічна інженерія

136 Металургія

доменне виробництво

5.05040102

13 Механічна інженерія

136 Металургія

виробництво сталі і феросплавів

5.05040103

13 Механічна інженерія

136 Металургія

виробництво кольорових металів і сплавів

5.05040104

13 Механічна інженерія

136 Металургія

переробка вторинних кольорових та чорних металів

5.05040105

13 Механічна інженерія

136 Металургія

обробка металів тиском

5.05040106

13 Механічна інженерія

136 Металургія

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

5.05040201

13 Механічна інженерія

136 Металургія

термічна обробка металів

5.05040301

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів

5.05040302

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

0505

Машинобудування та матеріалообробка

технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050201

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5.05050208

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050211

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування

5.05050215

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

інструментальне виробництво

5.05050301

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво абразивного і алмазного інструменту

5.05050304

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво двигунів

5.05050306

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво сільськогосподарських машин

5.05050308

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050309

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

важке машинобудування (за видами)

5.05050310

113 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050311

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво рейкового транспорту (за видами)

5.05050312

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

зварювальне виробництво

5.05050401

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

контроль якості металів і зварних з'єднань

5.05050403

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

5.05050404

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій

5.05060101

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

підготовка води, палива і мастильних матеріалів на електростанціях

5.05060102

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

5.05060103

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання

5.05060104

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок

5.05060201

14 Електрична інженерія

145 Гідроенергетика

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій

5.05060301

14 Електрична інженерія

143 Атомна енергетика

конструювання і експлуатація парогенераторного обладнання

5.05060401

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

конструювання і виробництво турбінних установок

5.05060402

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

5.05060403

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

0507

Електротехніка та електромеханіка

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі

5.05070102

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електропостачання

5.05070103

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

5.05070105

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами

5.05070106

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

5.05070107

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

5.05070108

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070109

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

виробництво електричних машин і апаратів

5.05070201

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

5.05070202

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

виробництво автоматизованих електротермічних систем

5.05070203

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту

5.05070204

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0508

Електроніка

конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080201

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

виробництво і експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05080301

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

5.05090102

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090104

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

5.05090201

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв'язку

5.05090301

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв

5.05090303

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку

5.05090304

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090305

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення

5.05090306

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку рухомої служби

5.05090307

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації

5.05090308

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

організація та експлуатація поштового зв'язку

5.05090401

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв'язку

5.05090402

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

радіотехнічні вимірювання

5.05100101

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

механічні вимірювання

5.05100103

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5.05100401

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

виробництво авіаційних літальних апаратів

5.05110101

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

5.05110102

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

виробництво авіаційних двигунів

5.05110201

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів

5.05110301

17 Електроніка та телекомунікації

173 Авіоніка

експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

5.05110302

17 Електроніка та телекомунікації

173 Авіоніка

0512

Морська техніка

суднокорпусобудування

5.05120101

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

обслуговування суднового обладнання

5.05120102

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

монтаж і проектування суднових машин і механізмів

5.05120103

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

5.05120104

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0513

Хімічна технологія та інженерія

виробництво органічних речовин

5.05130101

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

переробка нафти і газу

5.05130103

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

коксохімічне виробництво

5.05130104

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво обладнання з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками

5.05130106

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів

5.05130107

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв

5.05130108

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

5.05130109

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

5.05130111

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

опоряджувальне виробництво

5.05130201

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

0514

Біотехнологія

біохімічне виробництво

5.05140101

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

0515

Видавничо-поліграфічна справа

друкарське виробництво

5.05150101

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

розробка, виготовлення та оформлення пакувань

5.05150102

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

5.05150103

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

дизайн друкованої продукції

5.05150104

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

0516

Текстильна та легка промисловість

первинна обробка волокнистих матеріалів

5.05160101

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

виробництво та дизайн пряжі

5.05160102

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

виробництво та дизайн тканин і трикотажу

5.05160103

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів

5.05160104

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

швейне виробництво

5.05160201

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

виготовлення виробів із шкіри

5.05160202

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

моделювання та конструювання промислових виробів

5.05160203

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

колірування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості

5.05160204

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів

5.05160205

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

виробництво харчової продукції

5.05170101

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

консервування

5.05170102

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

зберігання і переробка зерна

5.05170103

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

0518

Оброблювання деревини

лісозаготівля та первинне оброблювання деревини

5.05180101

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

оброблювання деревини

5.05180102

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

виготовлення меблів

5.05180103

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

Будівництво та архітектура

0601

Будівництво та архітектура

будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010101

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

монтаж промислового устаткування

5.06010102

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво гідротехнічних споруд

5.06010103

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво і експлуатація міських шляхів сполучення

5.06010104

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд

5.06010105

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

виготовлення металевих конструкцій

5.06010106

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

виготовлення будівельних деталей і конструкцій

5.06010107

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

5.06010108

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів

5.06010109

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010110

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010111

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво теплових і атомних електростанцій

5.06010112

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

5.06010113

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010114

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

5.06010115

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр

5.06010201

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу

5.06010301

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

5.06010302

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Транспорт

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

організація та регулювання дорожнього руху

5.07010101

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

організація перевезень і управління на автотранспорті

5.07010102

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

організація перевезень і управління на залізничному транспорті

5.07010103

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

організація авіаційних перевезень

5.07010104

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

5.07010105

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

обслуговування повітряного руху

5.07010201

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

льотна експлуатація повітряних суден

5.07010202

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

технічне обслуговування повітряних суден і двигунів

5.07010301

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах

5.07010302

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами

5.07010303

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

судноводіння на внутрішніх водних шляхах

5.07010402

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

експлуатація суднових енергетичних установок

5.07010403

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах

5.07010404

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден

5.07010405

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

експлуатація обладнання радіозв'язку і електрорадіонавігація суден

5.07010406

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

експлуатація електрообладнання та автоматики суден

5.07010407

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

5.07010501

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010502

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства

5.07010503

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць

5.07010504

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

обслуговування транспортних засобів високої прохідності

5.07010601

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010602

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

Геодезія та землеустрій

0801

Геодезія та землеустрій

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.08010101

10 Природничі науки

103 Науки про Землю*

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

землевпорядкування

5.08010102

10 Природничі науки

103 Науки про Землю*

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

картографічні роботи

5.08010103

10 Природничі науки

103 Науки про Землю*

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції

0901

Сільське господарство і лісництво

промислове квітництво

5.09010101

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

бджільництво

5.09010202

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

звірівництво

5.09010203

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

лісове господарство

5.09010301

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

мисливське господарство

5.09010302

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

20 Аграрні науки та продовольство

206 Садово-паркове господарство

природно-заповідна справа

5.09010304

20 Аграрні науки та продовольство

206 Садово-паркове господарство

0902

Рибне господарство та аквакультура

рибництво і аквакультура

5.09020101

20 Аграрні науки та продовольство

207 Водні біоресурси та аквакультура

експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури

5.09020102

20 Аграрні науки та продовольство

207 Водні біоресурси та аквакультура

Техніка та енергетика аграрного виробництва

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в аграрно-промисловому комплексі

5.10010101

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в аграрно-промисловому комплексі

5.10010102

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010201

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання

5.10010202

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

5.10010203

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

Ветеринарія

1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина

5.11010101

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

Охорона здоров'я

1201

Медицина

лікувальна справа

5.12010101

22 Охорона здоров'я

223 Медсестринство

сестринська справа

5.12010102

22 Охорона здоров'я

223 Медсестринство

медико-профілактична справа

5.12010103

22 Охорона здоров'я

223 Медсестринство

стоматологія

5.12010104

22 Охорона здоров'я

221 Стоматологія

акушерська справа

5.12010105

22 Охорона здоров'я

223 Медсестринство

стоматологія ортопедична

5.12010106

22 Охорона здоров'я

221 Стоматологія

стоматологічна справа

5.12010107

22 Охорона здоров'я

221 Стоматологія

лабораторна діагностика

5.12010108

22 Охорона здоров'я

224 Технології медичної діагностики та лікування

1202

Фармація

фармація

5.12020101

22 Охорона здоров'я

226 Фармація

аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

5.12020102

22 Охорона здоров'я

226 Фармація

виробництво фармацевтичних препаратів

5.12020103

22 Охорона здоров'я

226 Фармація

Соціальне забезпечення

1301

Соціальне забезпечення

соціальна робота

5.13010101

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

протезне виробництво

5.13010102

23 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

Сфера обслуговування

1401

Сфера обслуговування

готельне обслуговування

5.14010101

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

ресторанне обслуговування

5.14010102

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.14010201

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

організація обслуговування населення

5.14010202

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

туристичне обслуговування

5.14010301

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Безпека

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону**

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251 Державна безпека

252 Безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

254 Забезпечення військ (сил)

255 Озброєння та військова техніка

1702

Цивільна безпека

організація та техніка протипожежного захисту

5.17020301

26 Цивільна безпека

261 Пожежна безпека

правоохоронна діяльність

5.03040201

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

організація та техніка цивільного захисту

5.17020101

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

__________
* Спеціальності, що одночасно належать до галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» як такі, що передбачають присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.
** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
06.11.2015  № 1151
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
12.04.2016  № 419)

ТАБЛИЦЯ
відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Перелік 2011

Перелік 2015

Шифр

Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

Галузь знань

Спеціальність

01

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

01.01.00

Математика

01.01.01

Математичний аналіз

фізико-математичні

11 Математика та статистика

111 Математика

01.01.02

Диференціальні рівняння

фізико-математичні

11 Математика та статистика

111 Математика

01.01.03

Математична фізика

фізико-математичні

11 Математика та статистика

111 Математика

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

01.01.04

Геометрія та топологія

фізико-математичні

11 Математика та статистика

111 Математика

01.01.05

Теорія ймовірностей і математична статистика

фізико-математичні

11 Математика та статистика

111 Математика

112 Статистика

01.01.06

Алгебра та теорія чисел

фізико-математичні

11 Математика та статистика

111 Математика

01.01.07

Обчислювальна математика

фізико-математичні

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

01.01.08

Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика

фізико-математичні

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

01.01.09

Варіаційне числення та теорія оптимального керування

фізико-математичні

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

01.01.10

Дослідження операцій та теорія ігор

фізико-математичні

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

01.02.00

Механіка

01.02.01

Теоретична механіка

фізико-математичні

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

01.02.04

Механіка деформівного твердого тіла

фізико-математичні, технічні

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

01.02.05

Механіка рідини, газу та плазми

фізико-математичні, технічні

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

01.03.00

Астрономія

01.03.01

Астрометрія і небесна механіка

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

01.03.02

Астрофізика, радіоастрономія

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

01.03.03

Геліофізика і фізика Сонячної системи

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

01.04.00

Фізика

01.04.01

Фізика приладів, елементів і систем

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.02

Теоретична фізика

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

01.04.03

Радіофізика

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.04

Фізична електроніка

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.05

Оптика, лазерна фізика

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.06

Акустика

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.07

Фізика твердого тіла

фізико-математичні, технічні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

01.04.08

Фізика плазми

фізико-математичні, технічні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

14 Електрична інженерія

143 Атомна енергетика

01.04.09

Фізика низьких температур

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.10

Фізика напівпровідників і діелектриків

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.11

Магнетизм

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.13

Фізика металів

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.14

Теплофізика та молекулярна фізика

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.15

Фізика молекулярних та рідких кристалів

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.16

Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

фізико-математичні, технічні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

14 Електрична інженерія

143 Атомна енергетика

01.04.17

Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

фізико-математичні, хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.18

Фізика і хімія поверхні

фізико-математичні, хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.19

Фізика полімерів

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.20

Фізика пучків заряджених частинок

фізико-математичні, технічні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

14 Електрична інженерія

143 Атомна енергетика

01.04.21

Радіаційна фізика та ядерна безпека

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.22

Надпровідність

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.04.24

Фізика колоїдних систем

фізико-математичні

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

01.05.00

Інформатика і кібернетика

01.05.01

Теоретичні основи інформатики та кібернетики

фізико-математичні

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальні методи

фізико-математичні, технічні

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

01.05.03

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

фізико-математичні, технічні

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

01.05.04

Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

фізико-математичні, технічні

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз

02

ХІМІЧНІ НАУКИ

02.00.01

Неорганічна хімія

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.02

Аналітична хімія

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.03

Органічна хімія

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.04

Фізична хімія

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.05

Електрохімія

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.06

Хімія високомолекулярних сполук

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.08

Хімія елементоорганічних сполук

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.09

Хімія високих енергій

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.10

Біоорганічна хімія

хімічні, біологічні

09 Біологія

091 Біологія

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.11

Колоїдна хімія

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.13

Нафтохімія і вуглехімія

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.15

Хімічна кінетика і каталіз

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.19

Хімія високочистих речовин

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

02.00.21

Хімія твердого тіла

хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

03

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

03.00.01

Радіобіологія

біологічні, медичні

09 Біологія

091 Біологія

224 Технології медичної діагностики та лікування

03.00.02

Біофізика

біологічні, фізико-математичні, медичні

09 Біологія

091 Біологія

10 Природничі науки

104 Фізика та астрономія

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

03.00.03

Молекулярна біологія

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

03.00.04

Біохімія

біологічні, сільськогосподарські, медичні, ветеринарні

09 Біологія

091 Біологія

20 Аграрні науки та продовольство

202 Захист і карантин рослин

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

20 Аграрні науки та продовольство

21 Ветеринарна медицина

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

03.00.05

Ботаніка

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

03.00.06

Вірусологія

біологічні, медичні

09 Біологія

091 Біологія

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

03.00.07

Мікробіологія

біологічні, сільськогосподарські, медичні

09 Біологія

091 Біологія

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

03.00.08

Зоологія

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

03.00.09

Імунологія

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

03.00.10

Іхтіологія

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

03.00.11

Цитологія, клітинна біологія, гістологія

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

03.00.12

Фізіологія рослин

біологічні, сільськогосподарські

09 Біологія

091 Біологія

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

03.00.13

Фізіологія людини і тварин

біологічні, сільськогосподарські, ветеринарні

09 Біологія

091 Біологія

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

03.00.14

Біологія розвитку

біологічні, медичні

09 Біологія

091 Біологія

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

03.00.15

Генетика

біологічні, сільськогосподарські, медичні

09 Біологія

091 Біологія

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

03.00.16

Екологія

біологічні, сільськогосподарські, медичні

10 Природничі науки

101 Екологія

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

03.00.17

Гідробіологія

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

03.00.18

Ґрунтознавство

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

03.00.19

Кріобіологія

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

03.00.20

Біотехнологія

біологічні, технічні, сільськогосподарські

09 Біологія

091 Біологія

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

03.00.21

Мікологія

біологічні, медичні

09 Біологія

091 Біологія

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

03.00.22

Молекулярна генетика

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

03.00.24

Ентомологія

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

03.00.25

Паразитологія, гельмінтологія

біологічні

09 Біологія

091 Біологія

04

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

04.00.01

Загальна та регіональна геологія

геологічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

04.00.02

Геохімія

геологічні, хімічні

10 Природничі науки

102 Хімія

103 Науки про Землю

04.00.04

Геотектоніка

геологічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

04.00.05

Геологічна інформатика

геологічні, фізико-математичні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

04.00.06

Гідрогеологія

геологічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

04.00.07

Інженерна геологія

геологічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

04.00.08

Петрологія

геологічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

04.00.09

Палеонтологія і стратиграфія

геологічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

04.00.10

Геологія океанів і морів

геологічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

04.00.11

Геологія металевих і неметалевих корисних копалин

геологічні, технічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

04.00.16

Геологія твердих горючих копалин

геологічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

04.00.17

Геологія нафти і газу

геологічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

04.00.19

Економічна геологія

геологічні, економічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

04.00.20

Мінералогія, кристалографія

геологічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

04.00.21

Літологія

геологічні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

04.00.22

Геофізика

геологічні, фізико-математичні

10 Природничі науки

103 Науки про Землю 104 Фізика та астрономія

05

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

05.01.00

Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка

05.01.01

Прикладна геометрія, інженерна графіка

технічні

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

05.01.02

Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

технічні

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

05.01.03

Технічна естетика

технічні

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

05.01.04

Ергономіка

технічні, біологічні, психологічні

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

05.02.00

Машинознавство

05.02.01

Матеріалознавство

технічні

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

05.02.02

Машинознавство

технічні

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

05.02.04

Тертя та зношування в машинах

технічні

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

05.02.08

Технологія машинобудування

технічні

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

05.02.09

Динаміка та міцність машин

технічні

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

05.02.10

Діагностика матеріалів і конструкцій

технічні

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

05.03.00

Обробка матеріалів у машинобудуванні

05.03.01

Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

технічні

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

05.03.05

Процеси та машини обробки тиском

технічні

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

05.03.06

Зварювання та споріднені процеси і технології

технічні

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

05.03.07

Процеси фізико-технічної обробки

технічні

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

05.05.00

Галузеве машинобудування

05.05.01

Машини і процеси поліграфічного виробництва

технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.05.02

Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій

технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.05.03

Двигуни та енергетичні установки

технічні

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

05.05.04

Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.05.05

Піднімально-транспортні машини

технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.05.06

Гірничі машини

технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.05.08

Машини для металургійного виробництва

технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.05.10

Машини легкої промисловості

технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.05.11

Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.05.12

Машини нафтової та газової промисловості

технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.05.13

Машини та апарати хімічних виробництв

технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.05.14

Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання

технічні

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

05.05.16

Турбомашини та турбоустановки

технічні

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

05.05.17