Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Витяг від 24.07.20081269/5
Документ z0691-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2008  № 1269/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2008 р.
за № 691/15382

Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1464/5 від 01.09.2008
№ 2051/5 від 28.11.2008
№ 257/5 від 12.02.2009
№ 1487/5 від 18.08.2009
№ 1041/5 від 14.05.2010
№ 2046/5 від 30.08.2010
№ 112/5 від 20.01.2012
№ 170/5 від 24.01.2013
№ 1607/5 від 02.08.2013
№ 2784/5 від 27.12.2013
№ 921/5 від 13.06.2014
№ 1517/5 від 10.09.2014
№ 2079/5 від 09.12.2014
№ 247/5 від 24.02.2015
№ 1189/5 від 09.07.2015
№ 14/5 від 06.01.2016
№ 1235/5 від 27.04.2016
№ 3447/5 від 02.12.2016
№ 3773/5 від 26.12.2016
№ 616/5 від 21.02.2017
№ 3548/5 від 13.11.2017
№ 1827/5 від 12.06.2018
№ 2825/5 від 29.08.2018}

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що додається.

2. Унести до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2007 року № 1154/5), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940, такі зміни:

{Пункт 2.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1464/5 від 01.09.2008}

2.2. У главі 2 розділу III:

в абзаці другому пункту 14 цифри "10" замінити цифрою "8";

{Абзац третій пункту 2.2 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1464/5 від 01.09.2008}

в абзацах першому та третьому пункту 16 цифри та літеру "13", "13-а", "12" замінити відповідно цифрами "10", "11", "9".

2.3. У главі 3 розділу III:

в абзаці першому пункту 1 цифри "14" замінити цифрами "12";

у пункті 27 цифри "15" замінити цифрами "13".

2.4. У главі 4 розділу III:

в абзаці першому пункту 4 цифри "17" замінити цифрами "15";

у пункті 11 цифри "18" замінити цифрами "16";

в абзацах першому та третьому пункту 12 цифри "19" та "16" замінити відповідно цифрами "17", "14";

у пункті 18 цифри "20" та "50" замінити відповідно цифрами "18", "33";

в абзаці першому пункту 21 цифри "21" замінити цифрами "19";

у пункті 24 цифри "15" замінити цифрами "13".

2.5. У главі 5 розділу III:

у пункті 2 цифри "22" замінити цифрами "20";

в абзаці першому пункту 10 цифри "23, 24" замінити відповідно цифрами "21, 22";

в абзаці першому пункту 12 цифри "25" замінити цифрами "23";

у пункті 14 цифри "26, 27" замінити відповідно цифрами "24, 25".

2.6. У розділі IV:

в абзаці другому пункту 1 цифри "28-33" замінити цифрами "26-31";

в абзаці другому пункту 12 слова та цифри "повідомлення про відсутність актового запису цивільного стану за встановленою формою (додаток 49)" замінити словами "витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану";

в абзаці першому пункту 13 слова та цифри "видана довідка про проведену реєстрацію за формою та в порядку, передбаченими цими Правилами (додатки 36-48)" замінити словами "виданий витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про проведену реєстрацію за формою та в порядку, передбаченими цими Правилами та Інструкцією з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що затверджується Міністерством юстиції України";

в абзаці другому слово "довідку" замінити словами "витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища", слово та цифри "(додатки 34, 35)" виключити.

2.7. Додатки 8, 9, 11, 34-40, 42-49 до Правил виключити, у зв'язку з чим додаток 10 уважати додатком 8, додатки 12 - 33 відповідно додатками 9 - 31, додаток 41 - додатком 32, додаток 50 - додатком 33.

3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України впровадити Державний реєстр актів цивільного стану громадян з 20.12.2008.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2051/5 від 28.11.2008}

4. Затвердити строки внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей, що містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану, які зберігаються в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, згідно з додатком 1 до цього наказу.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 170/5 від 24.01.2013}

5. Департаменту у справах цивільного стану громадян (Кунда В.В.):

5.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

5.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

6. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома відділів реєстрації актів цивільного стану та забезпечити його належне застосування в роботі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра юстиції Ємельянову І.І. та Цоклана В.І.

8. Наказ набуває чинності одночасно з початком функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Міністр

М. Оніщук
Додаток
до наказу Міністерства
юстиції України
24.07.2008  № 1269/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
24.01.2013 № 170/5)

СТРОКИ
внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей, що містяться в книгах державної реєстрації актів цивільного стану, які зберігаються в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських

(міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції

№ з/п

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Період

Строки внесення до Реєстру

1

Автономна Республіка Крим

1995-1950 роки

4 роки

2

Вінницька область

1995-1950 роки

5 років

3

Волинська область

1995-1950 роки

4 роки

4

Дніпропетровська область

1995-1950 роки

4 роки 6 місяців

5

Донецька область

1995-1950 роки

5 років

6

Житомирська область

1995-1950 роки

5 років

7

Закарпатська область

1995-1950 роки

5 років

8

Запорізька область

1995-1950 роки

4 роки

9

Івано-Франківська область

1995-1950 роки

4 роки 6 місяців

10

Київська область

1995-1950 роки

4 роки 6 місяців

11

Кіровоградська область

1995-1950 роки

4 роки

12

Луганська область

1995-1950 роки

5 років

13

Львівська область

1995-1950 роки

5 років

14

Миколаївська область

1995-1950 роки

4 роки

15

Одеська область

1995-1950 роки

4 роки 6 місяців

16

Полтавська область

1995-1950 роки

4 роки

17

Рівненська область

1995-1950 роки

4 роки 6 місяців

18

Сумська область

1995-1950 роки

4 роки 6 місяців

19

Тернопільська область

1995-1950 роки

5 років

20

Харківська область

1995-1950 роки

4 роки 6 місяців

21

Херсонська область

1995-1950 роки

4 роки

22

Хмельницька область

1995-1950 роки

5 років

23

Черкаська область

1995-1950 роки

4 роки 6 місяців

24

Чернівецька область

1995-1950 роки

4 роки 6 місяців

25

Чернігівська область

1995-1950 роки

4 роки 6 місяців

26

м. Київ

1995-1950 роки

4 роки

27

м. Севастополь

1995-1950 роки

4 роки

№ з/п

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Строки внесення до Реєстру

період 1996-2008 роки

період 1949-1945 роки

1

Автономна Республіка Крим

1 рік 4 місяці

8 місяців

2

Вінницька область

2 роки 6 місяців

4 роки 5 місяців

3

Волинська область

2 роки 2 місяці

1 рік 11 місяців

4

Дніпропетровська область

2 роки 3 місяці

1 рік 3 місяці

5

Донецька область

2 роки 7 місяців

1 рік 6 місяців

6

Житомирська область

2 роки 4 місяці

2 роки 2 місяці

7

Закарпатська область

3 роки 1 місяць

2 роки 1 місяць

8

Запорізька область

2 роки 2 місяці

1 рік 2 місяці

9

Івано-Франківська область

2 роки 6 місяців

1 рік 5 місяців

10

Київська область

2 роки 4 місяці

1 рік 10 місяців

11

Кіровоградська область

1 рік 10 місяців

1 рік 9 місяців

12

Луганська область

2 роки 7 місяців

1 рік 8 місяців

13

Львівська область

3 роки

2 роки 4 місяці

14

Миколаївська область

2 роки 1 місяць

1 рік 5 місяців

15

Одеська область

2 роки 4 місяці

1 рік 8 місяців

16

Полтавська область

1 рік 11 місяців

1 рік 9 місяців

17

Рівненська область

2 роки 5 місяців

1 рік 6 місяців

18

Сумська область

2 роки

2 роки 2 місяці

19

Тернопільська область

2 роки 11 місяців

2 роки 1 місяць

20

Харківська область

2 роки 7 місяців

2 роки 3 місяці

21

Херсонська область

2 роки

1 рік 2 місяці

22

Хмельницька область

2 роки 6 місяців

2 роки 6 місяців

23

Черкаська область

2 роки 3 місяці

2 роки

24

Чернівецька область

2 роки 9 місяців

2 роки 3 місяці

25

Чернігівська область

2 роки 1 місяць

2 роки 2 місяці

26

м. Київ

2 роки 6 місяців

1 рік 1 місяць

27

м. Севастополь

2 роки 1 місяць

6 місяців

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 170/5 від 24.01.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
24.07.2008  № 1269/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2008 р.
за № 691/15382

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

{У тексті Інструкції та додатках до неї слова "акта цивільного стану" замінено словами "акту цивільного стану", слова "всиновлення", "всиновлена", "всиновитель", "постановлено рішення", "постановлене рішення", "прізвище, ім'я, по батькові" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "усиновлення", "усиновлена", "усиновитель", "ухвалено рішення", "ухвалене рішення", "прізвище, власне ім'я, по батькові" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1487/5 від 18.08.2009}

{У тексті Інструкції та додатках до неї слово "реєстрація" у всіх відмінках та числах замінено словами "державна реєстрація" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

{У тексті Інструкції слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі", "головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами "Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі", "головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1189/5 від 09.07.2015}

{У тексті Інструкції слова «до органу внутрішніх справ» замінено словами «до територіального органу Національної поліції України», слова «до державних податкових органів» замінено словами «до територіальних органів Державної фіскальної служби України», слова «або у районі проведення антитерористичної операції» виключено згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр) відомостей про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, а також установлює форми витягів з Реєстру та умови їх видачі.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в значенні, наведеному в Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 (зі змінами).

1.3. На запити фізичних осіб та державних органів, органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб), а також шляхом безпосереднього доступу посадових осіб державних органів, нотаріусів до Реєстру у випадках, передбачених законом, з Реєстру видаються (отримуються) такі форми витягів:

{Абзац перший пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 921/5 від 13.06.2014; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016, № 3773/5 від 26.12.2016}

а) витяг з Реєстру, що містить окремі відомості певного актового запису цивільного стану, зміни та іншу інформацію, унесену до нього, або відомості про відсутність такого запису;

б) повний витяг з Реєстру, що містить усі відомості певного актового запису цивільного стану, зміни та іншу інформацію, унесену до нього, або відомості про відсутність такого запису.

{Пункт 1.3 роділу І в редакції Наказу Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

1.4. Реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану, складається з номера актового запису цивільного стану в Реєстрі та порядкового номеру запису Реєстру.

Номер актового запису цивільного стану в Реєстрі - унікальна послідовність цифр, яка автоматично присвоюється кожному запису про акт цивільного стану та є обов'язковим реквізитом витягу з Реєстру.

Порядковий номер запису Реєстру - це унікальна послідовність символів, яка формується автоматично та присвоюється первинному запису про особу, унесеному до Реєстру, є обов'язковим реквізитом будь-якого документа Реєстру, не підлягає заміні чи знищенню.

1.5. Реєстр ведеться українською мовою.

II. Унесення відомостей до Реєстру

2.1. Загальні норми внесення відомостей та заповнення актових записів цивільного стану, які вносяться до Реєстру

2.1.1. Відомості актових записів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, складених органами державної реєстрації актів цивільного стану, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України, підлягають обов'язковому внесенню до Реєстру.

Формування та реєстрація заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюються посадовою особою відділу державної реєстрації актів цивільного стану, адміністратором центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів ведення Реєстру.

{Пункт 2.1.1 глави 2.1 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2825/5 від 29.08.2018}

2.1.2. Актові записи про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть складаються за єдиним зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 № 1025 "Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану".

{Пункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

2.1.3. Актові записи цивільного стану складаються реєстратором у Реєстрі українською мовою у присутності заявника, крім випадків, передбачених Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940, та друкуються на паперових носіях у двох примірниках, кожний з яких нумерується одним і тим самим номером.

{Абзац перший пункту 2.1.3 глави 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2825/5 від 29.08.2018}

Нумерація актових записів цивільного стану кожного виду державної реєстрації починається з першого номера і ведеться послідовно протягом року з 1 січня до 31 грудня включно.

Паперові носії актового запису цивільного стану прочитує заявник та у відповідних графах проставляє свій підпис, крім випадків, передбачених Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940.

{Абзац третій пункту 2.1.3 глави 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2825/5 від 29.08.2018}

Після цього паперові носії актових записів цивільного стану підписують посадова особа, яка провела державну реєстрацію акту цивільного стану, і керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану та засвідчуються гербовою печаткою органу державної реєстрації актів цивільного стану.

2.1.4. При складанні актового запису цивільного стану в Реєстрі або внесенні його відомостей до Реєстру номер актового запису в Реєстрі присвоюється автоматично та фіксується дата і час його складання (унесення).

Номер актового запису в Реєстрі та дата його складання в Реєстрі (внесення до Реєстру) зазначаються на паперових примірниках актового запису в графі "Для відміток".

2.1.5. Якщо надалі до актового запису цивільного стану вносяться зміни або здійснюються інші відмітки і на лицьовому боці паперового носія актового запису цивільного стану зазначаються підстави їх унесення, то одночасно аналогічні зміни та доповнення, інші відмітки та підстави їх унесення вносяться до Реєстру.

{Абзац перший пункту 2.1.5 пункту 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

У разі анулювання актового запису цивільного стану до Реєстру вносяться відомості із зазначенням дати і номера рішення суду або висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким складено висновок, чи повного найменування суду, яким ухвалене рішення.

У разі внесення до Реєстру відомостей про зміни та анулювання актового запису у Реєстрі також зазначаються найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, посадова особа якого внесла зміни, та прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що внесла відомості, її посада; дата і час унесення цих відомостей до Реєстру.

{Абзац третій пункту 2.1.5 пункту 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

2.1.6. Зміни або інші відмітки вносяться до актового запису цивільного стану за наявності в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану паперового носія цього актового запису та його відомостей у Реєстрі.

{Абзац перший пункту 2.1.6 пункту 2.1 роділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

Перед унесенням змін до актового запису цивільного стану реєстратор перевіряє наявність даних щодо такого запису в Реєстрі. У разі відсутності відомостей такого актового запису реєстратор уносить їх до Реєстру, після чого зміни та доповнення вносяться до паперового носія актового запису цивільного стану та до його відомостей в Реєстрі.

{Абзац другий пункту 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

При внесенні змін до паперового носія актового запису про народження щодо дати та місця народження повнолітньої особи до Реєстру також вносяться відомості про громадянство та місце проживання особи, відносно якої внесено зміни.

{Пункт 2.1.6 глави 2.1 розділу II доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1487/5 від 18.08.2009}

При внесенні змін до паперового носія актового запису про шлюб відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України до Реєстру також вносяться відомості про місце проживання особи, відносно якої змінено прізвище.

{Пункт 2.1.6 глави 2.1 розділу II доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1487/5 від 18.08.2009}

2.1.7. При державній реєстрації акту цивільного стану реєстратор видає свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного в електронному вигляді та на паперовому носії, у повній відповідності до нього.

Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, реєстратор повторно видає свідоцтво на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

Перед повторною видачею свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного на паперовому носії, реєстратор перевіряє наявність у Реєстрі даних цього актового запису цивільного стану та їх відповідність паперовому носію. У разі відсутності відомостей такого актового запису реєстратор попередньо вносить їх до Реєстру.

На підставі актового запису, складеного в електронному вигляді, реєстратор повторно видає свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану після отримання від відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання актового запису цивільного стану підтвердження про відповідність відомостей у Реєстрі даним актового запису цивільного стану.

Витребування та направлення зазначеного підтвердження здійснюються в порядку та строки, встановлені пунктом 3.11 розділу ІІІ цієї Інструкції.

Реєстратор видає повторно свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України.

У разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення повторна видача свідоцтва здійснюється на підставі паперового носія актового запису цивільного стану.

{Пункт 2.1.7 глави 2.1 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2079/5 від 09.12.2014}

2.1.8. У разі відсутності в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану паперового носія актового запису цивільного стану, але за наявності його відомостей в Реєстрі, видача повторних свідоцтв, витягів з Реєстру, а також унесення змін або інших відміток до Реєстру можливі лише після поновлення паперового носія актового запису з дотриманням вимог чинного законодавства та внесення відомостей поновленого актового запису до Реєстру.

Актовий запис цивільного стану не поновлюється у випадку внесення відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій, Луганській, Херсонській областях  відповідної відмітки до Реєстру на підставі актового запису про розірвання шлюбу, рішень судів про розірвання шлюбу, про позбавлення або поновлення батьківських прав, якщо паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, розташованому на тимчасово окупованій території відповідних областей, Автономної Республіки Крим.

{Пункт 2.1.8 глави 2.1 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1189/5  від 09.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016, № 3447/5 від 02.12.2016}

Після поновлення паперового носія актового запису цивільного стану в Реєстрі у відомостях утраченого актового запису цивільного стану зазначається про поновлення актового запису (дата складання та номер поновленого актового запису в книзі державної реєстрації актів цивільного стану, назва органу державної реєстрації актів цивільного стану, яким поновлено актовий запис), а також про те, що відомості не можуть бути використані при видачі повторних свідоцтв або витягів з Реєстру. У цьому разі видача повторних свідоцтв або витягів з Реєстру здійснюється лише на підставі поновленого актового запису цивільного стану.

Положення абзаців першого та третього цього пункту не застосовуються при повторній видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, якщо оригінал свідоцтва вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, а паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається на тимчасово окупованій території України.

{Пункт 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2079/5 від 09.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1189/5 від 09.07.2015}

{Пункт 2.1.8 глави 2.1 роділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

2.1.9. Якщо паперовий носій актового запису цивільного стану, відомості якого вносяться до Реєстру, передбачає дані щодо національності, вони також зазначаються і в Реєстрі.

2.1.10. Відомості паперових носіїв актових записів цивільного стану, які складені недержавною мовою, уносяться до Реєстру українською мовою.

2.1.11. У разі тимчасової відсутності доступу до Реєстру (через перебої в електропостачанні, електрозв'язку тощо ), як виняток, допускається складання реєстратором актових записів цивільного стану без використання Реєстру з подальшим обов'язковим внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру в день усунення причин, що перешкоджали доступу до Реєстру або не пізніше наступного робочого дня у разі усунення причин поза робочим часом відділу.

{Абзац перший пункту 2.1.11 глави 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

Допускається складання реєстратором актових записів про шлюб без використання Реєстру у випадках державної реєстрації шлюбу за місцем проживання наречених, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, з подальшим обов'язковим внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру не пізніше наступного робочого дня після проведення державної реєстрації.

{Пункт 2.1.11 глави 2.1 розділу II доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1041/5 від 14.05.2010}

{Абзац третій пункту 2.1.11 глави 2.1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2046/5 від 30.08.2010}вгору