Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Витяг від 24.07.20081269/5
Документ z0691-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18

У таких випадках внесення до Реєстру відомостей актових записів цивільного стану провадиться у порядку, передбаченому пунктом 4.5 розділу IV, за винятком внесення до Реєстру позначки "Архівний". У графі "Для відміток" паперового носія такого актового запису додатково зазначаються причини, які призвели до державної реєстрації акту цивільного стану без використання Реєстру, та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) з подальшим обов’язковим внесенням його до відповідних даних Реєстру .

{Абзац третій пункту 2.1.11 глави 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

{Абзац п'ятий пункту 2.1.11 глави 2.1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1041/5 від 14.05.2010}

У разі тимчасової відсутності доступу до Реєстру (через перебої в електропостачанні, електрозв’язку тощо) сформовані у паперовій формі заяви реєструються в Реєстрі з дотриманням вимог, встановлених абзацом першим цього пункту.

{Пункт 2.1.11 глави 2.1 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2825/5 від 29.08.2018}

{Главу 2.1 розділу II доповнено пунктом 2.1.11 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 257/5 від 12.02.2009}

2.2. Відомості, які містяться в Реєстрі

2.2.1. Записи в Реєстрі про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, усиновлення містять такі загальні відомості:

а) реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану;

б) відомості щодо актового запису:

дата внесення до Реєстру;

відомості про реєстратора;

в) відомості про видані свідоцтва:

серія та номер свідоцтва;

дата видачі свідоцтва;

серія та номер повторно виданих свідоцтв, дата їх видачі;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який видав свідоцтво;

відомості про посадову особу органу державної реєстрації актів цивільного стану, яка видала свідоцтво (прізвище, власне ім'я, по батькові та посада);

відомості про особу, яка отримала повторне свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану (прізвище, власне ім'я, по батькові).

{Підпункт "в" глави 2.2 розділу II доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 257/5 від 12.02.2009}

2.2.2. Запис у Реєстрі про народження фізичної особи та її походження містить:

а) відомості щодо актового запису про народження:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

відомості про державну реєстрацію з пропуском строку;

відомості про поновлення актового запису;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, її посада;

відмітки;

б) номер статті Сімейного кодексу України, відповідно до якої проведена державна реєстрація народження (статті 126, 133, 135 Сімейного кодексу України);

в) відомості про дитину:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район, місто/селище (село));

кількість народжених дітей від одних пологів (числове значення словами);

живонароджена чи мертвонароджена (зазначається словами);

яка за рахунком дитина народилась у матері, включаючи новонародженого (враховуючи померлих і не враховуючи мертвонароджених) (невідомо або перша, друга, третя і так далі - числове значення словами);

відомості про документи, що підтверджують факт народження дитини (назва документа, номер, ким виданий, дата видачі);

{Абзац дев'ятий підпункту "в" підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1607/5 від 02.08.2013}

г) відомості про батьків:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

дата народження;

громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою) відповідної держави або особою без громадянства);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

{Підпункт "г" підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

місце проживання (держава, область, район, місто/селище(село), вулиця, будинок, квартира);

ґ) підстава запису відомостей про батька (зазначається одна з наведених підстав):

державна реєстрація шлюбу (місце та дата державної реєстрації, номер актового запису про шлюб у книзі державної реєстрації актів цивільного стану);

спільна заява батьків чи заява батька про визнання батьківства (дата подання заяви);

рішення суду про визнання батьківства чи про встановлення факту батьківства (материнства) (найменування суду, дата винесення та номер рішення суду);

при відсутності вищезазначених документів, а також у разі встановлення режиму окремого проживання за рішенням суду - заява матері дитини (дата подання заяви);

д) відомості про стосунок до військової служби (де перебуває на військовому обліку, назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де він служить, військове звання (категорія) (призовник); серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку, не перебуває на військовому обліку) (у разі визнання батьківства) (за наявності);

е) відомості про заявника:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

адреса (держава, область, район, місто/селище (село), вулиця, будинок, квартира);

відомості про паспорт або паспортний документ заявника (назва документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі).

{Пункт 2.2.2 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017, № 3548/5 від 13.11.2017}

2.2.3. Запис у Реєстрі про смерть містить:

а) відомості щодо актового запису про смерть:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

відомості про поновлення актового запису;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, її посада;

відмітки;

б) відомості про померлу особу:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

стать;

громадянство (зазначається словами, що є громадянином/громадянкою відповідної держави або особою без громадянства);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

{Підпункт "б" підпункту 2.2.3 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

дата смерті (число, місяць, рік);

вік (зазначаються роки; у випадках, якщо це дитина віком до одного року, необхідно вказувати кількість місяців і днів);

місце смерті (держава, область, район, місто/селище(село));

причина смерті;

дата народження;

місце народження (держава, область, район, місто/селище(село));

місце проживання (держава, область, район, місто/селище(село), вулиця, будинок, квартира);

відомості про документи, що підтверджують факт смерті (назва документа, номер, ким виданий, дата видачі);

в) відомості про заявника:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

адреса (держава, область, район, місто/селище (село), вулиця, будинок, квартира);

відомості про паспорт або паспортний документ заявника (назва документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі);

г) відомості про вилучені документи у зв'язку з державною реєстрацією смерті особи:

найменування документа, серія, номер, дата видачі, ким виданий;

військове звання (категорія) (призовник);

{Підпункт "г" пункту 2.2.3 глави 2.2 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017}

орган, якому передаються документи.

2.2.4. Запис у Реєстрі про шлюб містить:

а) відомості щодо актового запису про шлюб:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

відомості про поновлення актового запису;

дата державної реєстрації шлюбу;

{Підпункт "а" пункту 2.2.4 глави 2.2 розділу II доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1041/5 від 14.05.2010}

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, її посада;

відмітки;

б) відомості про нареченого та наречену:

прізвище до державної реєстрації шлюбу;

прізвище після державної реєстрації шлюбу;

ім'я;

по батькові;

дата народження;

місце народження (держава, область, район, місто/селище(село));

громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою) відповідної держави або особою без громадянства);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

{Підпункт "б" підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

національність (у разі наявності відомостей в паперових носіях актових записів цивільного стану);

відомості про стосунок до військової служби (де перебуває на військовому обліку, назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де він служить, військове звання (категорія) (призовник); серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку, не перебуває на військовому обліку) (за наявності);

місце проживання (держава, область, район, місто/селище (село), вулиця, будинок, квартира);

відомості про сімейний стан (у шлюбі не перебував(ла), удівець (удова) або розлучений(а));

відомості про паспорт або паспортний документ (назва документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі);

в) відомості про розірвання шлюбу:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації;

дата складання;

назва органу, що склав актовий запис;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану;

дата і номер рішення суду, повне найменування суду, яким постановлено рішення, найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що реєстрував шлюб, який розірвано, номер актового запису та дата державної реєстрації шлюбу;

{Підпункт "в" пункту 2.2.4 глави 2.2 розділу II доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1487/5 від 18.08.2009; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

{Пункт 2.2.4 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017, № 3548/5 від 13.11.2017}

2.2.5. Запис у Реєстрі про розірвання шлюбу містить:

а) відомості щодо актового запису про розірвання шлюбу:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

відомості про поновлення актового запису;

відомості щодо актового запису про шлюб, який розривається (назва органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував шлюб, дата складання, номер актового запису у книзі державної реєстрації актів цивільного стану, реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану);

підстава державної реєстрації розірвання шлюбу;

кількість спільних неповнолітніх дітей (немає, одне, двоє, троє і так далі - числове значення словами);

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, її посада;

відмітки;

б) відомості про осіб, які розривають шлюб (чоловіка та дружину):

прізвище до розірвання шлюбу;

прізвище після розірвання шлюбу;

ім'я;

по батькові;

дата народження;

місце народження (держава, область, район, місто/селище(село)) зазначається у відмітках;

громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою) відповідної держави або особою без громадянства);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

{Підпункт "б" підпункту 2.2.5 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

відомості про стосунок до військової служби (де перебуває на військовому обліку, назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де він служить, військове звання (категорія) (призовник); серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку, не перебуває на військовому обліку) (за наявності);

місце проживання (держава, область, район, місто/село(селище), вулиця, будинок, квартира);

перебували у шлюбі (першому, другому, третьому і так далі - числове значення словами);

відомості про паспорт або паспортний документ (назва документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі);

в) відомості про суму державного мита, що підлягає стягненню, та її сплату.

{Пункт 2.2.5 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017, № 3548/5 від 13.11.2017}

2.2.6. Запис у Реєстрі про зміну імені містить:

а) відомості щодо актового запису про зміну імені:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

відомості про поновлення актового запису;

відомості щодо актового запису про народження (назва органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував народження, дата складання, номер актового запису у книзі державної реєстрації актів цивільного стану, реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану);

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, її посада;

відмітки;

б) відомості про фізичну особу, яка змінює прізвище, власне ім'я, по батькові:

прізвище до зміни;

ім'я до зміни;

по батькові до зміни;

прізвище після зміни;

ім'я після зміни;

по батькові після зміни;

дата народження;

місце народження (держава, область, район, місто/селище(село));

громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою) України);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

{Підпункт "б" підпункту 2.2.6 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

відомості про стосунок до військової служби (де перебуває на військовому обліку, назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де він служить, військове звання (категорія) (призовник); серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку, не перебуває на військовому обліку);

місце проживання (держава, область, район, місто/селище(село), вулиця, будинок, квартира);

відомості про паспорт або паспортний документ (назва документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі);

в) відомості про суму державного мита, що підлягає стягненню, та її сплату.

{Пункт 2.2.6 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017, № 3548/5 від 13.11.2017}

2.2.7. Запис у Реєстрі про усиновлення здійснюється таким чином:

а) при внесенні змін до паперового носія актового запису про народження усиновленої особи одночасно до його відомостей в Реєстрі вносяться дані, зазначені в рішенні суду:

про усиновлену особу:

прізвище, власне ім'я, по батькові після усиновлення;

дата і місце народження після усиновлення;

відомості про стосунок до військової служби (де перебуває на військовому обліку, назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де він служить, військове звання (категорія) (призовник); серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку, не перебуває на військовому обліку) (за наявності);

про усиновителя (усиновителів):

прізвище, власне ім'я, по батькові;

дата і місце народження;

громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою) відповідної держави або особою без громадянства);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

{Підпункт "а" підпункту 2.2.7 пункту 2.2 розділу II доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

повне найменування суду, яким ухвалено рішення, його дата і номер;

запис усиновителів батьками дитини (зазначається словами);

відомості щодо дати державної реєстрації народження після усиновлення у разі їх зміни при зміні дати народження.

Якщо рішення суду про усиновлення не передбачає будь-яких змін щодо усиновленої особи, її батьків, на паперовому носії актового запису про народження проставляється відмітка про те, що дитина усиновлена, із зазначенням повного найменування суду, яким ухвалене рішення, його дати і номера. Аналогічні відомості вносяться до Реєстру.

б) за наявності паперового носія актового запису про усиновлення запис у Реєстрі про усиновлення містить відомості:

відомості про актовий запис:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

відомості про поновлення актового запису;

відомості про скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада;

відомості щодо актового запису про народження усиновленої особи (дата складання та номер актового запису в книзі державної реєстрації актів цивільного стану (до та після усиновлення), назва органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував народження);

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

відмітки;

відомості про усиновлену особу:

прізвище, власне ім'я, по батькові до і після усиновлення;

дата і місце народження до і після усиновлення;

відомості про батьків дитини:

прізвище матері та батька;

ім'я матері та батька;

по батькові матері та батька;

національність матері та батька (у разі наявності відомостей в паперових носіях актових записів цивільного стану);

відомості про усиновителя (усиновителів):

прізвище, власне ім'я, по батькові;

національність (у разі наявності відомостей в паперових носіях актових записів цивільного стану);

місце проживання (держава, область, район, місто/селище (село), вулиця, будинок, квартира);

запис усиновителів батьками дитини (зазначається словами);

підстава запису про усиновлення:

повне найменування виконавчого комітету, державної адміністрації, якими ухвалено рішення, його дата і номер.

{Пункт 2.2.7 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017, № 3548/5 від 13.11.2017}

2.2.8. У разі позбавлення та поновлення батьківських прав до паперового носія актового запису про народження дитини та до його відомостей у Реєстрі вносяться:

відомості про осіб, позбавлених/поновлених у батьківських правах (прізвище, ім'я та по батькові батька або/та матері, які позбавлені або поновлені в батьківських правах);

повне найменування суду, яким ухвалено рішення, його дата і номер.

2.2.9. Перед анулюванням актового запису реєстратор перевіряє наявність відповідного актового запису цивільного стану в Реєстрі. У разі відсутності такого актового запису реєстратор уносить його до Реєстру.

При анулюванні актового запису цивільного стану до Реєстру вносяться відомості щодо дати та номера рішення суду, повного найменування суду, яким ухвалене рішення, або дати та номера висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, серії, номера свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, яке не повернуто заявником.

{Абзац другий пункту 2.2.9 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

2.2.10. За допомогою Реєстру здійснюється облік виданих (отриманих) свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану; виданих витягів з Реєстру; осіб, позбавлених та/або поновлених у батьківських правах.

{Абзац перший пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

За допомогою Реєстру здійснюється формування відомостей про вилучені у зв'язку зі смертю документи та відомостей про померлих громадян, документи яких не здані, для подання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України; відомостей про громадян (виборців) для подання до Державного реєстру виборців; відомостей про померлих громадян для подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України; відомостей про померлих громадян для подання органам праці та соціального захисту населення, територіальним органам Пенсійного фонду України; відомостей про померлих дітей для подання до органів праці та соціального захисту населення; відомостей про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень призовників і військовозобов’язаних, а також про зміну інших даних цих осіб для подання до районного (міського) військового комісаріату; відомостей про зміну прізвища, власного імені, по батькові для подання до територіального органу Національної поліції України, територіального підрозділу Державної міграційної служби України, відомостей про свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, які не повернуто заявниками при анулюванні актових записів цивільного стану, для розміщення на веб-сайті Міністерства юстиції України; відомостей про виконані рішення суду про розірвання шлюбу, постановлені після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану".

{Абзац другий пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012, № 14/5 від 06.01.2016, № 616/5 від 21.02.2017, № 3548/5 від 13.11.2017}

З Реєстру формується така сукупність відомостей:

а) про видані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану:

період, за який сформована сукупність відомостей;

серія та номер свідоцтва;

дата видачі свідоцтва;

відомості про особу, яка отримала повторне свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану (прізвище, власне ім'я, по батькові);

{Підпункт "а" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1487/5 від 18.08.2009}

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який видав свідоцтво;

відомості про посадову особу органу державної реєстрації актів цивільного стану, яка видала свідоцтво (прізвище, власне ім'я, по батькові та її посада);

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, яким підтверджено відповідність відомостей у Реєстрі та в паперовому носії актового запису цивільного стану, в разі видачі свідоцтва не за місцем державної реєстрації акту цивільного стану;

{Підпункт "а" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

відомості про посадову особу органу державної реєстрації актів цивільного стану, якою підтверджено відповідність відомостей у Реєстрі та в паперовому носії актового запису цивільного стану в разі видачі свідоцтва не за місцем державної реєстрації акту цивільного стану (прізвище, власне ім'я, по батькові, посада);

{Підпункт "а" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

{Підпункт "а" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

б) про видані (отримані) витяги з Реєстру:

{Абзац перший підпункту "б" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

період, за який сформована сукупність відомостей;

номер та дата видачі витягу з Реєстру;

вид витягу;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану (органу державної влади, нотаріального округу чи державної нотаріальної контори), яким видано (отримано шляхом безпосереднього доступу) витяг;

{Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

відомості про посадову особу, нотаріуса, якими видано (отримано шляхом безпосереднього доступу) витяг (прізвище, власне ім'я, по батькові, посада);

{Абзац шостий підпункту "б" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II в редакції Наказів Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016, № 3773/5 від 26.12.2016}

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, яким підтверджено відповідність відомостей у Реєстрі та в паперовому носії актового запису цивільного стану, у разі видачі витягу з Реєстру не за місцем державної реєстрації акту цивільного стану;

{Абзац сьомий підпункту "б" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1041/5 від 14.05.2010, № 14/5 від 06.01.2016}

відомості про посадову особу органу державної реєстрації актів цивільного стану, якою підтверджено відповідність відомостей у Реєстрі та в паперовому носії актового запису цивільного стану у разі видачі витягу з Реєстру не за місцем державної реєстрації акту цивільного стану (прізвище, власне ім'я, по батькові, посада);

{Абзац восьмий підпункту "б" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1041/5 від 14.05.2010, № 14/5 від 06.01.2016}

відомості про особу, що отримала витяг з Реєстру (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та місце її проживання, найменування юридичної особи);

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

{Підпункт "б" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

в) про осіб, позбавлених та/або поновлених у батьківських правах:

період, за який сформована сукупність відомостей;

прізвище, власне ім'я, по батькові особи, позбавленої, поновленої в батьківських правах;

найменування суду, яким ухвалене рішення про позбавлення, поновлення батьківських прав, дата та номер судового рішення;

прізвище, власне ім'я, по батькові, дата народження дитини, батьки/батько, матір якої позбавлені та/або поновлені в батьківських правах;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано народження дитини;

номер актового запису про народження у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану, дата його складання;

{Абзац сьомий підпункту "в" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1487/5 від 18.08.2009}

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, посадова особа якого внесла відомості до Реєстру;

відомості про посадову особу, якою унесено відомості до Реєстру (прізвище, власне ім'я, по батькові, посада);

{Абзац дев'ятий підпункту "в" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

дата запису відомостей в Реєстрі;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей.

{Підпункт "в" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

г) про вилучені документи та смерть осіб, документи яких не здані, для подання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України:

{Абзац перший підпункту "г" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}

період, за який сформована сукупність відомостей;

найменування документа, серія, номер, дата видачі, ким виданий;

{Абзац четвертий підпункту "г" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}

прізвище, власне ім'я, по батькові, рік народження померлого;

{Підпункт "г" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1487/5 від 18.08.2009}

останнє місце проживання померлого (за наявності);

{Підпункт "г" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1487/5 від 18.08.2009}

дата державної реєстрації смерті та номер актового запису в книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

{Підпункт "г" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017}

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

{Підпункт "г" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

ґ) відомості про громадян (виборців) для подання до Державного реєстру виборців:

період, за який сформована сукупність відомостей;

дані, передбачені формами подання відомостей про виборців, затверджених відповідною постановою Центральної виборчої комісії;

{Абзац третій підпункту "ґ" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

{Підпункт "ґ" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

д) відомості про померлих громадян для подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України:

період, за який сформована сукупність відомостей;

дані, передбачені Порядком передачі відділами державної реєстрації актів громадянського стану державним податковим органам інформації про громадян, які померли, затвердженим спільним наказом Державної податкової адміністрації України та Міністерства юстиції України від 22 грудня 1997 року № 462/83/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 617/2421;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

{Підпункт "д" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

е) відомості про померлих громадян для подання органам праці та соціального захисту населення:

період, за який сформована сукупність відомостей;

дані, передбачені Порядком передання відділами державної реєстрації актів цивільного стану органам праці та соціального захисту населення інформації про громадян, які померли, затвердженим спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України від 18 травня 2006 року № 188/43/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 травня 2006 року за № 590/12464;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

{Підпункт "е" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

є) відомості про померлих дітей для подання до органу праці та соціального захисту населення:

період, за який сформована сукупність відомостей;

прізвище, власне ім'я, по батькові померлої дитини;

дата народження померлої дитини;

місце проживання померлої дитини (держава, область, район, місто/селище (село), вулиця, будинок, квартира) (у разі наявності відомостей в паперових носіях актових записів цивільного стану);

дата смерті дитини;

дата державної реєстрації смерті та номер актового запису в книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, яким подано відомості;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

{Підпункт "є" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

ж) відомості про померлих громадян для подання територіальним органам Пенсійного фонду України:

період, за який сформована сукупність відомостей;

прізвище, власне ім'я, по батькові померлої особи;

дата народження померлої особи;

дата смерті;

місце проживання померлої особи (держава, область, район, місто/селище (село), вулиця, будинок, квартира) (у разі наявності відомостей в паперових носіях актових записів цивільного стану);

дата державної реєстрації смерті та номер актового запису в книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

{Підпункт "ж" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

з) відомості про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень призовників і військовозобов’язаних, а також про зміну прізвища, власного імені, по батькові та інших даних призовників і військовозобов’язаних для подання до районного (міського) військового комісаріату:

період, за який сформована сукупність відомостей;

військове звання (категорія) (призовник) (за наявності);

найменування документа, серія, номер, дата видачі, ким виданий;

прізвище, власне ім’я, по батькові особи до державної реєстрації зміни імені, шлюбу, розірвання шлюбу, а також до зміни таких відомостей в актових записах цивільного стану;

прізвище, власне ім’я, по батькові померлого;

дата народження;

зміни, які відбулися (прізвище, власне ім’я, по батькові особи після державної реєстрації зміни імені, шлюбу, розірвання шлюбу, а також після зміни таких відомостей в актових записах цивільного стану; дата народження після зміни таких відомостей в актовому записі про народження; місце народження до та після зміни таких відомостей в актовому записі про народження та інші зміни);

дата державної реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені, та номер актового запису цивільного стану в книзі державної реєстрації актів цивільного стану, відомості про інші підстави зміни прізвища, власного імені, по батькові, дати та місця народження;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

{Підпункт "з" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}

и) відомості про зміну фізичною особою прізвища, імені, по батькові для подання до територіального органу Національної поліції України:

період, за який сформована сукупність відомостей;

прізвище, власне ім'я, по батькові особи до державної реєстрації зміни імені;

прізвище, власне ім'я, по батькові особи після державної реєстрації зміни імені;

дата народження;

місце проживання (держава, область, район, місто/селище(село), вулиця, будинок, квартира);

дата державної реєстрації зміни імені та номер актового запису цивільного стану в книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

{Підпункт "и" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

і) про свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, які не повернуто заявниками при анулюванні актових записів цивільного стану:

період, за який сформована сукупність відомостей;

серія, номер, вид свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей;

{Пункт 2.2.10 глави 2.2 розділу II доповнено новим підпунктом "і" згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}вгору