Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Витяг від 24.07.20081269/5
Документ z0691-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18

ї) про рішення суду про розірвання шлюбу, постановлені після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", на підставі яких проставлено відмітки в актових записах про шлюб:

період, за який сформована сукупність відомостей;

дата і номер рішення суду, повне найменування суду, яким постановлено рішення;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, який сформував сукупність відомостей;

відомості про посадову особу, яка сформувала сукупність відомостей;

дата формування відомостей.

{Пункт 2.2.10 глави 2.2 розділу II доповнено новим підпунктом "ї" згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

III. Порядок видачі витягів з Реєстру

3.1. Витяг з Реєстру видається реєстратором або отримується шляхом безпосереднього доступу незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

{Абзац перший пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

Витяг з Реєстру формується автоматично за допомогою програмного забезпечення Реєстру. У випадку, визначеному в абзаці першому пункту 2.1.11 глави 2.1 розділу ІІ цієї Інструкції, витяг для отримання допомоги на поховання формується автоматично без використання Реєстру.

{Абзац другий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 247/5 від 24.02.2015, № 14/5 від 06.01.2016}

Витяг з Реєстру видається на білому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціального бланка, засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У випадку отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу такий витяг видається без засвідчення підписом та скріплення печаткою.

{Абзац третій пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1235/5 від 27.04.2016}

Порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів Реєстру визначається Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року № 67/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 липня 2004 року за № 878/9477 (із змінами).

3.2. На письмову заяву фізичної особи, визначеної у пунктах 13, 14 та абзаці п'ятому пункту 16 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 (далі - Порядок), видаються:

а) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України (додаток 1);

б) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (додаток 2);

в) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті (додаток 3);

г) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища (додаток 4);

ґ) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу (додаток 5);

д) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя (додаток 6);

е) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію розірвання шлюбу (додаток 7);

є) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) (додаток 8);

ж) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України (додаток 9);

з) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін у зв'язку з усиновленням (додаток 10);

и) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін до актового запису цивільного стану (додаток 11);

і) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію встановлення батьківства (додаток 12).

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію встановлення батьківства видається на підставі внесених до Реєстру даних щодо актового запису про встановлення батьківства;

ї) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану (додаток 13);

й) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію усиновлення (додаток 24).

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію усиновлення видається на підставі внесених до Реєстру даних щодо актового запису про усиновлення.

3.3. Для отримання допомоги на поховання при державній реєстрації смерті видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14), у разі втрати якого на письмову заяву фізичної особи реєстратором за місцем складання актового запису про смерть видається дублікат з позначкою «Дублікат».

{Пункт 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 247/5 від 24.02.2015}

3.4. На письмові запити державних органів, органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб), визначених в абзацах другому та третьому пункту 16 Порядку, та шляхом безпосереднього доступу видаються (отримуються):

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

а) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження (додаток 15);

б) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть (додаток 16);

в) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб (додаток 17);

г) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про розірвання шлюбу (додаток 18);

ґ) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про зміну імені (додаток 19);

д) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про усиновлення (додаток 20);

е) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про встановлення батьківства (додаток 21);

є) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану (додаток 22).

Витяги, зазначені в підпунктах «а», «в» - «е» цього пункту, видаються також на письмову заяву фізичної особи, відомості про яку або про її малолітніх, неповнолітніх дітей містяться у відповідному актовому записі цивільного стану, чи на письмову заяву представника цієї особи, повноваження якого ґрунтуються на дорученні, посвідченому нотаріально.

У повному витязі з Реєстру щодо актового запису зазначаються всі відомості про певний вид актового запису, які містяться в Реєстрі на момент формування витягу, з переліком у хронологічному порядку всіх унесених змін та іншої інформації, а також відомості про всі видані свідоцтва.

Повні витяги з Реєстру, передбачені цим пунктом (крім повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану), видаються (надсилаються) державним органам, органам місцевого самоврядування (їх посадовим особам) разом із копіями паперових носіїв відповідних актових записів цивільного стану, якщо про це зазначено у письмовому запиті.

{Абзац дванадцятий пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

3.5. На письмові запити державних органів (їх посадових осіб), визначених в абзаці четвертому пункту 16 Порядку, видаються витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України (додаток 1), а також витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (додаток 2).

{Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

3.6. Для отримання витягів з Реєстру реєстраторові подається заява (запит) про надання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (додаток 23) (далі - заява (запит) про надання витягу з Реєстру), у якій (якому) зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо якої видається витяг з Реєстру:

{Абзац перший пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 247/5 від 24.02.2015, № 14/5 від 06.01.2016}

прізвище, власне ім'я, по батькові, дата та місце народження особи;

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акту цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

Відповідна заява (запит) про надання витягу з Реєстру не подається у разі видачі при державній реєстрації смерті витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та при державній реєстрації народження витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

{Пункт 3.6 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

3.7. Заява (запит) про надання витягу з Реєстру подається заявником особисто або шляхом надсилання поштою.

3.8. Фізична особа під час особистого подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки.

Для отримання витягів з Реєстру про своїх родичів на підставі метричних записів, які були складені понад 75 років тому, але включені до об’єднаних книг, загальний строк зберігання яких у відділі ще не минув, фізична особа не пред’являє документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки.

У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру уповноваженою особою, крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, пред’являється документ, що підтверджує її повноваження.

Посадова особа державного органу, органу місцевого самоврядування у разі особистого подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру пред’являє службове посвідчення та документ про підставу отримання витягу з Реєстру (із зазначенням відповідних норм закону та реквізитів справи (провадження).

{Абзац четвертий пункту 3.8 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

Посадова особа державного органу, визначеного в абзаці четвертому пункту 16 Порядку, пред’являє паспорт громадянина України, а також довіреність, що підтверджує її повноваження на отримання витягу з Реєстру.

3.9. До заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру фізичною особою додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру в розмірі, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» (зі змінами), крім осіб, визначених у пункті 16 Порядку.

3.10. Під час подання фізичною особою заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру шляхом надсилання поштою справжність підпису на ній заявника, а також вірність копій паспорта громадянина України або паспортного документа та документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, засвідчуються відповідно до Закону України «Про нотаріат».

У цьому випадку документи надсилаються поштою з описом вкладення.

У разі виявлення невідповідностей між документами, що були надіслані поштою, з описом вкладення до них, а також у разі відсутності копії паспорта громадянина України (паспортного документа) або документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, про внесення плати за видачу витягу з Реєстру реєстратор повертає заяву (запит) про надання витягу з Реєстру разом з документами, що додаються до неї, поштою з описом вкладення.

Відповідальність за достовірність відомостей, які містяться у документах, поданих для надання витягу з Реєстру, несе фізична особа.

У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру шляхом надсилання поштою державними органами, органами місцевого самоврядування (їх посадовими особами) підпис заявника скріплюється печаткою відповідного органу.

бзац п’ятий пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

3.11. Під час розгляду заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру реєстратор перевіряє наявність підстав для отримання заявником витягу з Реєстру та даних відповідного актового запису цивільного стану у Реєстрі. У разі відсутності відомостей такого актового запису реєстратор уносить їх до Реєстру.

Рішення про видачу витягу з Реєстру або про відмову в цьому реєстратор приймає в день надходження заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру за результатами безпосередньої перевірки відповідності відомостей у Реєстрі даним паперового носія актового запису цивільного стану або на підставі підтвердження реєстратора за місцем складання актового запису цивільного стану.

Для отримання підтвердження реєстратор направляє у день надходження заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру відповідний запит за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Реєстратор за місцем складання актового запису цивільного стану перевіряє відповідність відомостей у Реєстрі даним паперового носія актового запису цивільного стану (у разі відсутності даних у Реєстрі попередньо вносить їх до Реєстру) та в день отримання запиту направляє підтвердження. Копія актового запису цивільного стану направляється, якщо про це зазначено у заяві (запиті).

Реєстратор видає витяг з Реєстру без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України.

{Пункт 3.11 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1517/5 від 10.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

У разі отримання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру поштовим зв’язком реєстратор не пізніше наступного робочого дня відправляє заявникові рекомендованим листом з описом вкладення витяг (відмову у видачі витягу).

3.12. Реєстратор видає витяг/повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану (додатки 13, 22) у разі відсутності паперових носіїв актового запису цивільного стану у відділі державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також відомостей про нього в Реєстрі. Запити для перевірки наявності актового запису цивільного стану у відповідному відділі державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальни управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та підтверджень про результати перевірки направляються реєстратором у строки та у спосіб, зазначені в пункті 3.11 цього розділу.

{Пункт 3.12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

3.13. При видачі витягу з Реєстру до Реєстру вносяться:

найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким підтверджено відповідність даних у Реєстрі відомостям паперового носія актового запису цивільного стану або відсутність паперового носія актового запису;

відомості про посадову особу відділу державної реєстрації актів цивільного стану, якою підтверджено відповідність даних у Реєстрі відомостям паперового носія актового запису цивільного стану або відсутність паперового носія актового запису (прізвище, ім'я, по батькові, посада).

3.14. У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у випадках, передбачених пунктом 18 Порядку.

3.15. Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього у випадках, передбачених законом, зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру (ідентифікатор пошуку):

прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

Пошук у Реєстрі відомостей здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Реєстру за принципом повного збігу зазначеного ідентифікатора пошуку або повного збігу усіх ідентифікаторів пошуку в разі здійснення пошуку за декількома ідентифікаторами.

Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до Реєстру обов’язково вносяться відомості про підставу отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження)).

Доступ посадових осіб державних органів, нотаріусів до Реєстру здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, сумісних з програмним забезпеченням цього Реєстру.

бзац сьомий пункту 3.15 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

Посадова особа державного органу, нотаріус вживають заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації з Реєстру, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього, відповідно до законодавства.

{Пункт 3.15 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію з Реєстру, отриману шляхом безпосереднього доступу до нього, крім випадків, передбачених законом.

{Пункт 3.15 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.15 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 921/5 від 13.06.2014}

IV. Прикінцеві положення

4.1. Відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, які містяться в книгах державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, що зберігаються в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану, підлягають обов'язковому внесенню до Реєстру у вигляді, межах та обсягах, наведених у відповідних книгах.

4.2. Запис у Реєстрі відомостей паперового носія актового запису про встановлення батьківства містить:

4.2.1. Відомості актового запису:

номер актового запису в Реєстрі;

дата внесення до Реєстру;

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

відомості про поновлення актового запису;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію встановлення батьківства;

прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, її посада;

дата складання та номер актового запису про народження у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію народження;

відмітки.

4.2.2. Відомості про дитину:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район, місто/селище (село));

прізвище, власне ім'я, по батькові після встановлення батьківства.

4.2.3. Відомості про батьків дитини:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

дата народження;

громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою) відповідної держави, особою без громадянства);

національність (у разі наявності відомостей в паперових носіях актових записів цивільного стану);

місце проживання (держава, область, район, місто/селище (село), вулиця, будинок, квартира);

відомості про паспорт або паспортний документ (назва документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі).

4.2.4. Відомості про заявника:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

місце проживання (держава, область, район, місто/селище(село), вулиця, будинок, квартира);

4.2.5. Відомості про свідоцтво про встановлення батьківства:

серія та номер свідоцтва;

дата видачі свідоцтва;

серія та номер повторно виданих свідоцтв, дата їх видачі.

4.3. Унесення до Реєстру відомостей, передбачених пунктом 4.1 цієї Інструкції, здійснюється з моменту впровадження Реєстру в такій послідовності:

4.3.1. У першу чергу - актових записів про народження.

4.3.2. У другу чергу - актових записів про шлюб та зміну імені.

4.3.3. У третю чергу - актових записів про смерть.

4.3.4. У четверту чергу - актових записів про розірвання шлюбу.

4.3.5. У п'яту чергу - актових записів про усиновлення та встановлення батьківства.

Унесення відомостей, передбачених пунктами 4.3.1-4.3.5 цієї Інструкції, необхідно здійснювати, починаючи з 1995 року, у зворотному хронологічному порядку, повертаючись у минуле до 1950 року включно.

4.3.6. У шосту чергу - усіх інших актових записів цивільного стану в тому самому порядку, починаючи з 1996 року до моменту впровадження Реєстру.

{Підпункт 4.3.6 пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 170/5 від 24.01.2013}

4.3.7. У сьому чергу - усіх інших актових записів цивільного стану в тому самому порядку, починаючи з 1949 року, у зворотному хронологічному порядку до 1945 року включно.

{Пункт 4.3 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 170/5 від 24.01.2013}

4.4. Перед унесенням до Реєстру відомостей, передбачених пунктом 4.1 цієї Інструкції, посадові особи районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції провадять перевірку перших примірників актових записів цивільного стану з другими примірниками актових записів цивільного стану за аналогічний період, що перебувають на зберіганні в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також наявність відомостей актових записів цивільного стану в Реєстрі.

{Абзац перший пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1607/5 від 02.08.2013, № 14/5 від 06.01.2016}

Реєстратори відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі уносять відомості, передбачені пунктом 4.1 цієї Інструкції, лише в разі, якщо у відділах державної реєстрації актів цивільного стану відсутні перші примірники актових записів цивільного стану за цей період.

{Пункт 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

4.5. Відомості, передбачені пунктом 4.1 цієї Інструкції, уносяться до Реєстру з позначкою "Архівний". При цьому номер актового запису цивільного стану в Реєстрі та дата його внесення, які присвоюються в Реєстрі автоматично, посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану зазначає у графі "Для відміток" паперового носія цього актового запису. Про особисті підписи заявника (батька та/або матері, свідків), проставлені у графах паперових носіїв актових записів цивільного стану, зазначається в графі "Для відміток" Реєстру словами "Даний актовий запис підписано __________ (батьком та/або матір'ю, свідками)".

{Абзац перший пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

У разі, якщо відомості актових записів цивільного стану, зазначених у пункті 1 цього розділу, складені недержавною мовою, у даних Реєстру обов'язково зазначається мова, якою складено паперовий носій цих записів. До відомостей у Реєстрі таких актових записів (непаперові носії) посадовою особою відділу державної реєстрації актів цивільного стану може бути внесено зміни на підставі заяви фізичної особи, яка має право на отримання повторного свідоцтва, витягу з Реєстру та при пред'явленні паспорта з урахуванням його даних, викладених українською мовою. У цьому разі до Реєстру вносяться дані щодо посадової особи (прізвище, ім'я, по батькові, посада, найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану), якою внесено зміни, а також підстава таких змін та дата їх унесення.

{Абзац другий пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

Якщо паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, розташованому на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, зміни, передбачені абзацом другим цього пункту, вносяться до Реєстру відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації  відповідних головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях. У разі якщо паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, розташованому на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, такі зміни вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.

{Пункт 4.5 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

При державній реєстрації розірвання шлюбу, крім відомостей актового запису про розірвання шлюбу, до Реєстру вносяться відомості актового запису про шлюб, що розривається (за відсутності такого запису в Реєстрі), з позначкою "Архівний" та з відомостями про його розірвання.

{Абзац четвертий пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1041/5 від 14.05.2010}

4.6. Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі надають адміністратору Реєстру та/або його регіональним філіям відомості щодо змін у складі (найменуванні) органів державної реєстрації актів цивільного стану впродовж двох робочих днів з моменту таких змін.

{Пункт 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1607/5 від 02.08.2013, № 3447/5  від 02.12.2016}

Директор Департаменту
у справах цивільного
стану громадянВ.В. Кунда
Додаток 1
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України

Номер витягу в Реєстрі.

Назва органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян, який сформував витяг.

Дата та час формування витягу в Реєстрі.

Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи або найменування державного органу, органу місцевого самоврядування та прізвище, власне ім'я, по батькові, посада посадової особи, на запит якого (якої) видано витяг.

Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з Реєстру.

Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук інформації у Реєстрі.

Відомості про внесення актового запису до Реєстру:

дата внесення до Реєстру;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану;

відомості про реєстратора.

Відомості актового запису:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану на дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості).

Відомості про поновлення актового запису:

позначка, що актовий запис поновлено;

документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості).

Відомості про дитину:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

дата народження;

мертвонароджена або померла на першому тижні життя (за наявності);

місце народження.

Відомості про батьків:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

громадянство;

національність (за наявності).

Номер статті Сімейного кодексу України, відповідно до якої проведена державна реєстрація народження (статті 126, 133, 135 Сімейного кодексу України), відомості про частину статті 135 Сімейного кодексу України (за наявності).

Відомості про посадову особу відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яка надала витяг.

Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис.

Печатка.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1487/5 від 18.08.2009, № 1041/5 від 14.05.2010, № 921/5 від 13.06.2014, № 14/5 від 06.01.2016, № 3773/5 від 26.12.2016}Додаток 2
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України

Номер витягу в Реєстрі.

Назва органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян, який сформував витяг.

Дата та час формування витягу в Реєстрі.

Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи або найменування державного органу, органу місцевого самоврядування та прізвище, власне ім'я, по батькові, посада посадової особи, на запит якого (якої) видано витяг.

Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з Реєстру.

Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук інформації у Реєстрі.

Відомості про внесення актового запису до Реєстру:

дата внесення до Реєстру;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану;

відомості про реєстратора.

Відомості актового запису:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану на дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості).

Відомості про поновлення актового запису:

позначка, що актовий запис поновлено;

документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості).

Відомості про дитину:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

дата народження;

місце народження.

Відомості про батьків:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

громадянство;

національність (за наявності);

відмітка про те, що відомості про батька записані відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

Відомості про посадову особу відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яка надала витяг.

Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис.

Печатка.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1487/5 від 18.08.2009, № 1041/5 від 14.05.2010, № 921/5 від 13.06.2014, № 14/5 від 06.01.2016, № 3773/5 від 26.12.2016}Додаток 3
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті

Номер витягу в Реєстрі.

Назва органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян, який сформував витяг.

Дата та час формування витягу в Реєстрі.

Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої видано витяг.

Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з Реєстру.

Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук інформації у Реєстрі.

Відомості про внесення актового запису до Реєстру:

дата внесення до Реєстру;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану;

відомості про реєстратора.

Відомості про актовий запис:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану на дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості).

Відомості про поновлення актового запису:

позначка, що актовий запис поновлено;

документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості).

Відомості про померлу особу:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

дата смерті;

вік;

місце смерті;

причина смерті (на вимогу особи, яка отримує витяг з Реєстру);

громадянство;

національність (за наявності).

Відомості про посадову особу відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яка надала витяг.

Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1041/5 від 14.05.2010, № 921/5 від 13.06.2014,№ 14/5 від 06.01.2016}Додаток 4
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища

Номер витягу в Реєстрі.

Назва органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян, який сформував витяг.

Дата та час формування витягу в Реєстрі.

Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої видано витяг.

Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з Реєстру.

Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук інформації у Реєстрі.

Відомості про внесення актового запису до Реєстру:

дата внесення до Реєстру;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану;

відомості про реєстратора.

Відомості про актовий запис:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану на дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості).

Відомості про поновлення актового запису:

позначка, що актовий запис поновлено;

документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості);

дата державної реєстрації шлюбу (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості).

Відомості про осіб, між якими зареєстровано шлюб:

прізвище (до та після державної реєстрації шлюбу);

ім'я;

по батькові.

громадянство (за наявності);

національність (за наявності).

Відомості про розірвання шлюбу (за наявності):

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання;

назва органу, що склав актовий запис;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану, який розривається;

дата і номер рішення суду, повне найменування суду, яким ухвалено рішення.

Відомості про анулювання актового запису про шлюб (за наявності):

дата і номер рішення суду;

повне найменування суду, яким ухвалене рішення, або дата і номер висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким складено висновок.

Відомості про посадову особу відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яка надала витяг.

Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис.

Печатка.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 257/5 від 12.02.2009, № 1487/5 від 18.08.2009, № 1041/5 від 14.05.2010, № 1607/5 від 02.08.2013, № 921/5 від 13.06.2014, № 14/5 від 06.01.2016}Додаток 5
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбувгору