Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Витяг від 24.07.20081269/5
Документ z0691-08, попередня редакція — Редакція від 17.09.2010, підстава - z0769-10
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.07.2008 N 1269/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2008 р.
за N 691/15382

Про затвердження Інструкції
з ведення Державного реєстру
актів цивільного стану громадян
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 1464/5 ( z0812-08 ) від 01.09.2008
N 2051/5 ( z1145-08 ) від 28.11.2008
N 257/5 ( z0142-09 ) від 12.02.2009
N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009
N 1041/5 ( z0333-10 ) від 14.05.2010
N 2046/5 ( z0769-10 ) від 30.08.2010 }

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 року N 1064 ( 1064-2007-п ) "Про затвердження
Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану
громадян" (зі змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з ведення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян, що додається.
2. Унести до Правил реєстрації актів цивільного стану в
Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції від 18 жовтня
2000 року N 52/5 ( z0719-00 ) (у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 22 листопада 2007 року N 1154/5) ( z1305-07 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року
за N 719/4940, такі зміни:

{ Пункт 2.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 1464/5 ( z0812-08 ) від 01.09.2008 }

2.2. У главі 2 розділу III: в абзаці другому пункту 14 цифри "10" замінити цифрою "8";

{ Абзац третій пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 1464/5 ( z0812-08 ) від 01.09.2008 }

в абзацах першому та третьому пункту 16 цифри та літеру "13",
"13-а", "12" замінити відповідно цифрами "10", "11", "9".
2.3. У главі 3 розділу III: в абзаці першому пункту 1 цифри "14" замінити цифрами "12"; у пункті 27 цифри "15" замінити цифрами "13".
2.4. У главі 4 розділу III: в абзаці першому пункту 4 цифри "17" замінити цифрами "15"; у пункті 11 цифри "18" замінити цифрами "16"; в абзацах першому та третьому пункту 12 цифри "19" та "16"
замінити відповідно цифрами "17", "14"; у пункті 18 цифри "20" та "50" замінити відповідно цифрами
"18", "33"; в абзаці першому пункту 21 цифри "21" замінити цифрами "19"; у пункті 24 цифри "15" замінити цифрами "13".
2.5. У главі 5 розділу III: у пункті 2 цифри "22" замінити цифрами "20"; в абзаці першому пункту 10 цифри "23, 24" замінити відповідно
цифрами "21, 22"; в абзаці першому пункту 12 цифри "25" замінити цифрами "23"; у пункті 14 цифри "26, 27" замінити відповідно цифрами "24,
25".
2.6. У розділі IV: в абзаці другому пункту 1 цифри "28-33" замінити цифрами
"26-31"; в абзаці другому пункту 12 слова та цифри "повідомлення про
відсутність актового запису цивільного стану за встановленою
формою (додаток 49)" замінити словами "витяг з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису
цивільного стану"; в абзаці першому пункту 13 слова та цифри "видана довідка про
проведену реєстрацію за формою та в порядку, передбаченими цими
Правилами (додатки 36-48)" замінити словами "виданий витяг з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про проведену
реєстрацію за формою та в порядку, передбаченими цими Правилами та
Інструкцією з ведення Державного реєстру актів цивільного стану
громадян, що затверджується Міністерством юстиції України"; в абзаці другому слово "довідку" замінити словами "витяг з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо
підтвердження дошлюбного прізвища", слово та цифри "(додатки 34,
35)" виключити. 2.7. Додатки 8, 9, 11, 34-40, 42-49 до Правил виключити, у
зв'язку з чим додаток 10 уважати додатком 8, додатки 12 - 33
відповідно додатками 9 - 31, додаток 41 - додатком 32, додаток 50
- додатком 33.
3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України впровадити Державний реєстр актів цивільного стану
громадян з 20.12.2008. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2051/5 ( z1145-08 ) від 28.11.2008 }
4. Затвердити строки внесення до Державного реєстру актів
цивільного стану громадян відомостей, що містяться в книгах
реєстрації актів цивільного стану, які зберігаються в архівах
відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних управлінь юстиції, згідно з додатком 1 до
цього наказу.
5. Департаменту у справах цивільного стану громадян
(Кунда В.В.):
5.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (зі змінами).
5.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
6. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести
цей наказ до відома відділів реєстрації актів цивільного стану та
забезпечити його належне застосування в роботі.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра юстиції Ємельянову І.І. та Цоклана В.І.
8. Наказ набуває чинності одночасно з початком функціонування
Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Міністр Микола Оніщук

Додаток
до наказу Міністерства
юстиції України
24.07.2008 N 1269/5

СТРОКИ
внесення до Державного реєстру актів цивільного
стану громадян відомостей, що містяться в книгах
реєстрації актів цивільного стану, які зберігаються
в архівах відділів реєстрації актів цивільного
стану Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві
та Севастополі, районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення), міськрайонних
управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------ |Найменування областей| Період | Строки внесення до | | | | Реєстру | |---------------------+---------------------+--------------------| |Автономна Республіка | 1995 - 1950 роки | 4 роки | |Крим | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Вінницька | 1995 - 1950 роки | 5 років | |---------------------+---------------------+--------------------| |Волинська | 1995 - 1950 роки | 4 роки | |---------------------+---------------------+--------------------| |Луганська | 1995 - 1950 роки | 5 років | |---------------------+---------------------+--------------------| |Дніпропетровська | 1995 - 1950 роки | 4 роки 6 місяців | |---------------------+---------------------+--------------------| |Донецька | 1995 - 1950 роки | 5 років | |---------------------+---------------------+--------------------| |Житомирська | 1995 - 1950 роки | 5 років | |---------------------+---------------------+--------------------| |Закарпатська | 1995 - 1950 роки | 5 років | |---------------------+---------------------+--------------------| |Запорізька | 1995 - 1950 роки | 4 роки | |---------------------+---------------------+--------------------| |Івано-Франківська | 1995 - 1950 роки | 4 роки 6 місяців | |---------------------+---------------------+--------------------| |Київська | 1995 - 1950 роки | 4 роки 6 місяців | |---------------------+---------------------+--------------------| |Кіровоградська | 1995 - 1950 роки | 4 роки | |---------------------+---------------------+--------------------| |Львівська | 1995 - 1950 роки | 5 років | |---------------------+---------------------+--------------------| |Миколаївська | 1995 - 1950 роки | 4 роки | |---------------------+---------------------+--------------------| |Одеська | 1995 - 1950 роки | 4 роки 6 місяців | |---------------------+---------------------+--------------------| |Полтавська | 1995 - 1950 роки | 4 роки | |---------------------+---------------------+--------------------| |Рівненська | 1995 - 1950 роки | 4 роки 6 місяців | |---------------------+---------------------+--------------------| |Сумська | 1995 - 1950 роки | 4 роки 6 місяців | |---------------------+---------------------+--------------------| |Тернопільська | 1995 - 1950 роки | 5 років | |---------------------+---------------------+--------------------| |Харківська | 1995 - 1950 роки | 4 роки 6 місяців | |---------------------+---------------------+--------------------| |Херсонська | 1995 - 1950 роки | 4 роки | |---------------------+---------------------+--------------------| |Хмельницька | 1995 - 1950 роки | 5 років | |---------------------+---------------------+--------------------| |Черкаська | 1995 - 1950 роки | 4 роки 6 місяців | |---------------------+---------------------+--------------------| |Чернівецька | 1995 - 1950 роки | 4 роки 6 місяців | |---------------------+---------------------+--------------------| |Чернігівська | 1995 - 1950 роки | 4 роки 6 місяців | |---------------------+---------------------+--------------------| |м. Київ | 1995 - 1950 роки | 4 роки | |---------------------+---------------------+--------------------| |м. Севастополь | 1995 - 1950 роки | 4 роки | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
24.07.2008 N 1269/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2008 р.
за N 691/15382

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян
{ У тексті Інструкції та додатках до неї слова "акта цивільного
стану" замінено словами "акту цивільного стану", слова
"всиновлення", "всиновлена", "всиновитель", "постановлено
рішення", "постановлене рішення", "прізвище, ім'я, по
батькові" у всіх відмінках та числах замінено відповідно
словами "усиновлення", "усиновлена", "усиновитель", "ухвалено
рішення", "ухвалене рішення", "прізвище, власне ім'я, по
батькові" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009 }

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок внесення до Державного
реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр) відомостей
про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання
шлюбу, зміну імені, смерть, усиновлення, позбавлення та поновлення
батьківських прав, а також установлює форми витягів з Реєстру та
умови їх видачі.
1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в значенні,
наведеному в Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного
стану громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 22 серпня 2007 року N 1064 ( 1064-2007-п ) (зі
змінами).
1.3. З Реєстру видаються такі форми витягів: а) витяг з Реєстру - видається на запити фізичних та
юридичних осіб та містить окремі відомості певного актового запису
цивільного стану, зміни, доповнення та іншу інформацію, унесену до
нього, або відомості про відсутність такого запису; б) повний витяг з Реєстру - видається на запити юридичних
осіб та містить усі відомості певного актового запису цивільного
стану, зміни, доповнення та іншу інформацію, унесену до нього, або
відомості про відсутність такого запису.
1.4. Реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення
відомостей про акт цивільного стану, складається з номера актового
запису цивільного стану в Реєстрі та порядкового номеру запису
Реєстру. Номер актового запису цивільного стану в Реєстрі - унікальна
послідовність цифр, яка автоматично присвоюється кожному запису
про акт цивільного стану та є обов'язковим реквізитом витягу з
Реєстру. Порядковий номер запису Реєстру - це унікальна послідовність
символів, яка формується автоматично та присвоюється первинному
запису про особу, унесеному до Реєстру, є обов'язковим реквізитом
будь-якого документа Реєстру, не підлягає заміні чи знищенню.
1.5. Реєстр ведеться українською мовою.
II. Унесення відомостей до Реєстру
2.1. Загальні норми внесення відомостей та заповнення актових
записів цивільного стану, які вносяться до Реєстру 2.1.1. Відомості актових записів про народження, шлюб,
розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, складених органами
реєстрації актів цивільного стану, а також дипломатичними
представництвами та консульськими установами України, підлягають
обов'язковому внесенню до Реєстру. 2.1.2. Актові записи про народження, шлюб, розірвання шлюбу,
зміну імені, смерть складаються за єдиним зразком, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 року
N 1367 ( 1367-2002-п ) "Про затвердження зразків книг реєстрації
актів цивільного стану та описів бланків свідоцтв, що видаються
державними органами реєстрації актів цивільного стану" (зі
змінами). 2.1.3. Актові записи цивільного стану складаються
реєстратором у Реєстрі українською мовою у присутності заявника та
друкуються на паперових носіях у двох примірниках, кожний з яких
нумерується одним і тим самим номером. Нумерація актових записів цивільного стану кожного виду
реєстрації починається з першого номера і ведеться послідовно
протягом року з 1 січня до 31 грудня включно. Паперові носії актового запису цивільного стану прочитує
заявник та у відповідних графах проставляє свій підпис. Після цього паперові носії актових записів цивільного стану
підписують посадова особа, яка провела реєстрацію акту цивільного
стану, і керівник органу реєстрації актів цивільного стану та
засвідчуються гербовою печаткою органу реєстрації актів цивільного
стану. 2.1.4. При складанні актового запису цивільного стану в
Реєстрі або внесенні його відомостей до Реєстру номер актового
запису в Реєстрі присвоюється автоматично та фіксується дата і час
його складання (унесення). Номер актового запису в Реєстрі та дата його складання в
Реєстрі (внесення до Реєстру) зазначаються на паперових
примірниках актового запису в графі "Для відміток". 2.1.5. Якщо надалі до актового запису цивільного стану
вносяться зміни та доповнення або здійснюються інші відмітки і на
лицьовому боці паперового носія актового запису цивільного стану
зазначаються підстави їх унесення, то одночасно аналогічні зміни
та доповнення, інші відмітки та підстави їх унесення вносяться до
Реєстру. У разі анулювання актового запису цивільного стану до Реєстру
вносяться відомості із зазначенням дати і номера рішення суду або
висновку відділу реєстрації актів цивільного стану, найменування
відділу реєстрації актів цивільного стану, яким складено висновок,
чи повного найменування суду, яким ухвалене рішення. У разі внесення до Реєстру відомостей про зміни, доповнення
та анулювання актового запису у Реєстрі також зазначаються
найменування органу реєстрації актів цивільного стану, посадова
особа якого внесла зміни, та прізвище, власне ім'я, по батькові
особи, що внесла відомості, її посада; дата і час унесення цих
відомостей до Реєстру. 2.1.6. Зміни та доповнення або інші відмітки вносяться до
актового запису цивільного стану за наявності в архіві відділу
реєстрації актів цивільного стану паперового носія цього актового
запису та його відомостей у Реєстрі. Перед унесенням змін та доповнень до актового запису
цивільного стану реєстратор перевіряє наявність даних щодо такого
запису в Реєстрі. У разі відсутності відомостей такого актового
запису реєстратор уносить їх до Реєстру, після чого зміни та
доповнення вносяться до паперового носія актового запису
цивільного стану та до його відомостей в Реєстрі. При внесенні змін до паперового носія актового запису про
народження щодо дати та місця народження повнолітньої особи до
Реєстру також вносяться відомості про громадянство та місце
проживання особи, відносно якої внесено зміни. { Пункт 2.1.6 глави
2.1 розділу II доповнено абзацом третім згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009 } При внесенні змін до паперового носія актового запису про
шлюб відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )
до Реєстру також вносяться відомості про місце проживання особи,
відносно якої змінено прізвище. { Пункт 2.1.6 глави 2.1 розділу II
доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009 } 2.1.7. На підставі складеного актового запису цивільного
стану, у повній відповідності до нього, у випадках, передбачених
чинним законодавством, реєстратор видає свідоцтво про реєстрацію
акту цивільного стану, яке виготовляється за допомогою Реєстру. Перед видачею повторного свідоцтва реєстратор перевіряє
наявність у Реєстрі даних щодо відповідного актового запису
цивільного стану. У разі відсутності відомостей такого актового
запису реєстратор попередньо вносить їх до Реєстру, після чого
видає повторне свідоцтво. 2.1.8. У разі відсутності в архіві відділу реєстрації актів
цивільного стану паперового носія актового запису цивільного
стану, але за наявності його відомостей в Реєстрі, видача
повторних свідоцтв, витягів з Реєстру, а також унесення змін,
доповнень або інших відміток до Реєстру можливі лише після
поновлення паперового носія актового запису з дотриманням вимог
чинного законодавства та внесення відомостей поновленого актового
запису до Реєстру. Після поновлення паперового носія актового запису цивільного
стану в Реєстрі у відомостях утраченого актового запису цивільного
стану зазначається про поновлення актового запису (дата складання
та номер поновленого актового запису в книзі реєстрації актів
цивільного стану, назва органу реєстрації актів цивільного стану,
яким поновлено актовий запис), а також про те, що відомості не
можуть бути використані при видачі повторних свідоцтв або витягів
з Реєстру. У цьому разі видача повторних свідоцтв або витягів з
Реєстру здійснюється лише на підставі поновленого актового запису
цивільного стану. 2.1.9. Якщо паперовий носій актового запису цивільного стану,
відомості якого вносяться до Реєстру, передбачає дані щодо
національності, вони також зазначаються і в Реєстрі. 2.1.10. Відомості паперових носіїв актових записів цивільного
стану, які складені недержавною мовою, уносяться до Реєстру
українською мовою. 2.1.11. У разі тимчасової відсутності доступу до Реєстру
(через перебої в електропостачанні, електрозв'язку тощо ), як
виняток, допускається складання реєстратором актових записів
цивільного стану без використання Реєстру з подальшим обов'язковим
внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру в день
усунення причин, що перешкоджали доступу до Реєстру. Допускається складання реєстратором актових записів про шлюб
без використання Реєстру у випадках реєстрації шлюбу за місцем
проживання наречених, за місцем надання стаціонарної медичної
допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин
прибути до відділу реєстрації актів цивільного стану, з подальшим
обов'язковим внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру
не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації.
{ Пункт 2.1.11 глави 2.1 розділу II доповнено абзацом другим
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1041/5 ( z0333-10 ) від
14.05.2010 }

{ Абзац третій пункту 2.1.11 глави 2.1 розділу II виключено
на підставі Наказу Міністерства юстиції N 2046/5 ( z0769-10 ) від
30.08.2010 }

У таких випадках внесення до Реєстру відомостей актових
записів цивільного стану провадиться у порядку, передбаченому
пунктом 4.5 розділу IV, за винятком внесення до Реєстру позначки
"Архівний". У графі "Для відміток" паперового носія такого
актового запису додатково зазначаються причини, які призвели до
реєстрації акту цивільного стану без використання Реєстру.

{ Абзац п'ятий пункту 2.1.11 глави 2.1 розділу II виключено
на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1041/5 ( z0333-10 ) від
14.05.2010 }

{ Главу 2.1 розділу II доповнено пунктом 2.1.11 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 257/5 ( z0142-09 ) від 12.02.2009 }
2.2. Відомості, які містяться в Реєстрі 2.2.1. Записи в Реєстрі про народження фізичної особи та її
походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть,
усиновлення містять такі загальні відомості: а) реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення
відомостей про акт цивільного стану; б) відомості щодо актового запису: дата внесення до Реєстру; відомості про реєстратора; в) відомості про видані свідоцтва: серія та номер свідоцтва; дата видачі свідоцтва; серія та номер повторно виданих свідоцтв, дата їх видачі; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
видав свідоцтво; відомості про посадову особу органу реєстрації актів
цивільного стану, яка видала свідоцтво (прізвище, власне ім'я, по
батькові та посада); відомості про особу, яка отримала повторне свідоцтво про
реєстрацію акту цивільного стану (прізвище, власне ім'я, по
батькові). { Підпункт "в" глави 2.2 розділу II доповнено абзацом
сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 257/5 ( z0142-09 )
від 12.02.2009 } 2.2.2. Запис у Реєстрі про народження фізичної особи та її
походження містить: а) відомості щодо актового запису про народження: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про реєстрацію з пропуском строку; відомості про поновлення актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, її посада; відмітки; б) номер статті Сімейного кодексу України ( 2947-14 ),
відповідно до якої проведена реєстрація народження (статті 126,
133, 135 Сімейного кодексу України); в) відомості про дитину: прізвище, власне ім'я, по батькові; стать; дата народження; місце народження (держава, область, район, місто/селище
(село)); кількість народжених дітей від одних пологів (числове
значення словами); живонароджена чи мертвонароджена (зазначається словами); яка за рахунком дитина народилась у матері, включаючи
новонародженого (враховуючи померлих і не враховуючи
мертвонароджених) (невідомо або перша, друга, третя і так далі -
числове значення словами); відомості про документи, що підтверджують факт народження
дитини (назва документа, номер, ким виданий, дата видачі). У разі
народження дитини поза закладом охорони здоров'я також
зазначаються номер та дата подання заяви двох свідків, присутніх
при пологах. Їх прізвища, власні імена, по батькові, серія, номер,
ким видано паспорт або паспортний документ, дата його видачі
вказуються у відмітках; г) відомості про батьків: прізвище, власне ім'я, по батькові; дата народження; громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою)
відповідної держави або особою без громадянства); місце проживання (держава, область, район,
місто/селище(село), вулиця, будинок, квартира); ґ) підстава запису відомостей про батька (зазначається одна з
наведених підстав): реєстрація шлюбу (місце та дата реєстрації, номер актового
запису про шлюб у книзі реєстрації актів цивільного стану); спільна заява батьків чи заява батька про визнання
батьківства (дата подання заяви); рішення суду про визнання батьківства чи про встановлення
факту батьківства (материнства) (найменування суду, дата винесення
та номер рішення суду); при відсутності вищезазначених документів, а також у разі
встановлення режиму окремого проживання за рішенням суду - заява
матері дитини (дата подання заяви); д) відомості про стосунок до військової служби (перебуває на
військовому обліку, не перебуває на військовому обліку) (у разі
визнання батьківства) (за наявності); е) відомості про заявника: прізвище, власне ім'я, по батькові; адреса (держава, область, район, місто/селище (село), вулиця,
будинок, квартира); відомості про паспорт або паспортний документ заявника (назва
документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі). 2.2.3. Запис у Реєстрі про смерть містить: а) відомості щодо актового запису про смерть: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, її посада; відмітки; б) відомості про померлу особу: прізвище, власне ім'я, по батькові; стать; громадянство (зазначається словами, що є
громадянином/громадянкою відповідної держави або особою без
громадянства); дата смерті (число, місяць, рік); вік (зазначаються роки; у випадках, якщо це дитина віком до
одного року, необхідно вказувати кількість місяців і днів); місце смерті (держава, область, район, місто/селище(село)); причина смерті; дата народження; місце народження (держава, область, район,
місто/селище(село)); місце проживання (держава, область, район,
місто/селище(село), вулиця, будинок, квартира); відомості про документи, що підтверджують факт смерті (назва
документа, номер, ким виданий, дата видачі); в) відомості про заявника: прізвище, власне ім'я, по батькові; адреса (держава, область, район, місто/селище (село), вулиця,
будинок, квартира); відомості про паспорт або паспортний документ заявника (назва
документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі); г) відомості про вилучені документи у зв'язку з реєстрацією
смерті особи: найменування документа, серія, номер, дата видачі, ким
виданий; орган, якому передаються документи. 2.2.4. Запис у Реєстрі про шлюб містить: а) відомості щодо актового запису про шлюб: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; дата реєстрації шлюбу; { Підпункт "а" пункту 2.2.4 глави 2.2
розділу II доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1041/5 ( z0333-10 ) від 14.05.2010 } найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, її посада; відмітки; б) відомості про нареченого та наречену: прізвище до реєстрації шлюбу; прізвище після реєстрації шлюбу; ім'я; по батькові; дата народження; місце народження (держава, область, район,
місто/селище(село)); громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою)
відповідної держави або особою без громадянства); національність (у разі наявності відомостей в паперових
носіях актових записів цивільного стану); відомості про стосунок до військової служби (перебуває на
військовому обліку, не перебуває на військовому обліку) (за
наявності); місце проживання (держава, область, район, місто/селище
(село), вулиця, будинок, квартира); відомості про сімейний стан (у шлюбі не перебував(ла),
удівець (удова) або розлучений(а)); відомості про паспорт або паспортний документ (назва
документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі); в) відомості про розірвання шлюбу: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації; дата складання; назва органу, що склав актовий запис; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; дата і номер рішення суду, повне найменування суду, яким
ухвалено рішення; { Підпункт "в" пункту 2.2.4 глави 2.2 розділу II
доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009 } 2.2.5. Запис у Реєстрі про розірвання шлюбу містить: а) відомості щодо актового запису про розірвання шлюбу: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; відомості щодо актового запису про шлюб, який розривається
(назва органу реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував
шлюб, дата складання, номер актового запису у книзі реєстрації
актів цивільного стану, реєстраційний номер, за яким зареєстровано
внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану); підстава реєстрації розірвання шлюбу; кількість спільних неповнолітніх дітей (немає, одне, двоє,
троє і так далі - числове значення словами); найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, її посада; відмітки; б) відомості про осіб, які розривають шлюб (чоловіка та
дружину): прізвище до розірвання шлюбу; прізвище після розірвання шлюбу; ім'я; по батькові; дата народження; місце народження (держава, область, район,
місто/селище(село)) зазначається у відмітках; громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою)
відповідної держави або особою без громадянства); відомості про стосунок до військової служби (перебуває на
військовому обліку, не перебуває на військовому обліку) (за
наявності); місце проживання (держава, область, район,
місто/село(селище), вулиця, будинок, квартира); перебували у шлюбі (першому, другому, третьому і так далі -
числове значення словами); відомості про паспорт або паспортний документ (назва
документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі); в) відомості про суму державного мита, що підлягає стягненню,
та її сплату. 2.2.6. Запис у Реєстрі про зміну імені містить: а) відомості щодо актового запису про зміну імені: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; відомості щодо актового запису про народження (назва органу
реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував народження,
дата складання, номер актового запису у книзі реєстрації актів
цивільного стану, реєстраційний номер, за яким зареєстровано
внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану); найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, її посада; відмітки; б) відомості про фізичну особу, яка змінює прізвище, власне
ім'я, по батькові: прізвище до зміни; ім'я до зміни; по батькові до зміни; прізвище після зміни; ім'я після зміни; по батькові після зміни; дата народження; місце народження (держава, область, район,
місто/селище(село)); громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою)
України); відомості про стосунок до військової служби (перебуває на
військовому обліку, не перебуває на військовому обліку); місце проживання (держава, область, район,
місто/селище(село), вулиця, будинок, квартира); відомості про паспорт або паспортний документ (назва
документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі); в) відомості про суму державного мита, що підлягає стягненню,
та її сплату. 2.2.7. Запис у Реєстрі про усиновлення здійснюється таким
чином: а) при внесенні змін до паперового носія актового запису про
народження усиновленої особи одночасно до його відомостей в
Реєстрі вносяться дані, зазначені в рішенні суду: про усиновлену особу: прізвище, власне ім'я, по батькові після усиновлення; дата і місце народження після усиновлення; відомості про стосунок до військової служби (перебуває на
військовому обліку, не перебуває на військовому обліку) (за
наявності); про усиновителя (усиновителів): прізвище, власне ім'я, по батькові; дата і місце народження; громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою)
відповідної держави або особою без громадянства); повне найменування суду, яким ухвалено рішення, його дата і
номер; запис усиновителів батьками дитини (зазначається словами); відомості щодо дати реєстрації народження після усиновлення у
разі їх зміни при зміні дати народження. Якщо рішення суду про усиновлення не передбачає будь-яких
змін щодо усиновленої особи, її батьків, на паперовому носії
актового запису про народження проставляється відмітка про те, що
дитина усиновлена, із зазначенням повного найменування суду, яким
ухвалене рішення, його дати і номера. Аналогічні відомості
вносяться до Реєстру. б) за наявності паперового носія актового запису про
усиновлення запис у Реєстрі про усиновлення містить відомості: відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; відомості про скасування усиновлення, визнання усиновлення
недійсним; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, та її посада; відомості щодо актового запису про народження усиновленої
особи (дата складання та номер актового запису в книзі реєстрації
актів цивільного стану (до та після усиновлення), назва органу
реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував народження); найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; відмітки; відомості про усиновлену особу: прізвище, власне ім'я, по батькові до і після усиновлення; дата і місце народження до і після усиновлення; відомості про батьків дитини: прізвище матері та батька; ім'я матері та батька; по батькові матері та батька; національність матері та батька (у разі наявності відомостей
в паперових носіях актових записів цивільного стану); відомості про усиновителя (усиновителів): прізвище, власне ім'я, по батькові; національність (у разі наявності відомостей в паперових
носіях актових записів цивільного стану); місце проживання (держава, область, район, місто/селище
(село), вулиця, будинок, квартира); запис усиновителів батьками дитини (зазначається словами); підстава запису про усиновлення: повне найменування виконавчого комітету, державної
адміністрації, якими ухвалено рішення, його дата і номер. 2.2.8. У разі позбавлення та поновлення батьківських прав до
паперового носія актового запису про народження дитини та до його
відомостей у Реєстрі вносяться: відомості про осіб, позбавлених/поновлених у батьківських
правах (прізвище, ім'я та по батькові батька або/та матері, які
позбавлені або поновлені в батьківських правах); повне найменування суду, яким ухвалено рішення, його дата і
номер. 2.2.9. Перед анулюванням актового запису реєстратор перевіряє
наявність відповідного актового запису цивільного стану в Реєстрі.
У разі відсутності такого актового запису реєстратор уносить його
до Реєстру. При анулюванні актового запису цивільного стану до Реєстру
вносяться відомості щодо дати та номера рішення суду, повного
найменування суду, яким ухвалене рішення, або дати та номера
висновку відділу реєстрації актів цивільного стану, найменування
відділу реєстрації актів цивільного стану. 2.2.10. За допомогою Реєстру здійснюється облік виданих
свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану; виданих витягів з
Реєстру; осіб, позбавлених та/або поновлених у батьківських
правах. За допомогою Реєстру здійснюється формування відомостей про
вилучені у зв'язку зі смертю документи; відомостей про громадян
(виборців) для подання до Державного реєстру виборців; відомостей
про померлих громадян для подання до державних податкових органів;
відомостей про померлих громадян для подання органам праці та
соціального захисту населення, територіальним органам Пенсійного
фонду України; відомостей про померлих дітей для подання до
органів праці та соціального захисту населення; відомостей про
зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, власного
імені, по батькові для подання до районного (міського) військового
комісаріату; відомостей про зміну прізвища, власного імені, по
батькові для подання до органу внутрішніх справ. З Реєстру формується така сукупність відомостей: а) про видані свідоцтва про реєстрацію актів цивільного
стану: період, за який сформована сукупність відомостей; серія та номер свідоцтва; дата видачі свідоцтва; відомості про особу, яка отримала повторне свідоцтво про
реєстрацію акту цивільного стану (прізвище, власне ім'я, по
батькові); { Підпункт "а" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II
доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009 } найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
видав свідоцтво; відомості про посадову особу органу реєстрації актів
цивільного стану, яка видала свідоцтво (прізвище, власне ім'я, по
батькові та її посада); найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
сформував сукупність відомостей; відомості про реєстратора, який сформував сукупність
відомостей; дата формування відомостей; б) про видані витяги з Реєстру: період, за який сформована сукупність відомостей; номер та дата видачі витягу з Реєстру; вид витягу; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, яким
видано витяг; відомості про реєстратора, яким видано витяг (прізвище,
власне ім'я, по батькові та його посада); найменування органу реєстрації актів цивільного стану, яким
підтверджено відповідність відомостей у Реєстрі та в паперовому
носії актового запису цивільного стану чи направлено копію
паперового носія актового запису, у разі видачі витягу з Реєстру
не за місцем реєстрації акту цивільного стану; { Абзац сьомий
підпункту "б" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1041/5
( z0333-10 ) від 14.05.2010 } відомості про посадову особу органу реєстрації актів
цивільного стану, якою підтверджено відповідність відомостей у
Реєстрі та в паперовому носії актового запису цивільного стану чи
направлено копію паперового носія актового запису для видачі
витягу з Реєстру реєстратором не за місцем реєстрації акту
цивільного стану (прізвище, власне ім'я, по батькові, посада); { Абзац восьмий підпункту "б" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1041/5 ( z0333-10 ) від 14.05.2010 }
відомості про особу, що отримала витяг з Реєстру (прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи та місце її проживання,
найменування юридичної особи); найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
сформував сукупність відомостей; відомості про реєстратора, який сформував сукупність
відомостей; дата формування відомостей; в) про осіб, позбавлених та/або поновлених у батьківських
правах: період, за який сформована сукупність відомостей; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, позбавленої,
поновленої в батьківських правах; найменування суду, яким ухвалене рішення про позбавлення,
поновлення батьківських прав, дата та номер судового рішення; прізвище, власне ім'я, по батькові, дата народження дитини,
батьки/батько, матір якої позбавлені та/або поновлені в
батьківських правах; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, яким
зареєстровано народження дитини; номер актового запису про народження у відповідній книзі
реєстрації актів цивільного стану, дата його складання; { Абзац
сьомий підпункту "в" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1487/5
( z0802-09 ) від 18.08.2009 } найменування органу реєстрації актів цивільного стану,
посадова особа якого внесла відомості до Реєстру; відомості про реєстратора, яким унесено відомості до Реєстру
(прізвище, власне ім'я, по батькові, посада); дата запису відомостей в Реєстрі; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
сформував сукупність відомостей; відомості про реєстратора, який сформував сукупність
відомостей; дата формування відомостей. г) про вилучені документи у зв'язку зі смертю особи: період, за який сформована сукупність відомостей; найменування документа, серія, номер, дата видачі, ким
виданий; прізвище, власне ім'я, по батькові, рік народження померлого;
{ Підпункт "г" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II доповнено
абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1487/5
( z0802-09 ) від 18.08.2009 } останнє місце проживання померлого (за наявності); { Підпункт
"г" пункту 2.2.10 глави 2.2 розділу II доповнено абзацом п'ятим
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від
18.08.2009 } найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
сформував сукупність відомостей; відомості про реєстратора, який сформував сукупність
відомостей; дата формування відомостей; ґ) відомості про громадян (виборців) для подання до
Державного реєстру виборців: період, за який сформована сукупність відомостей; дані, передбачені формами подання відомостей про виборців,
затверджених постановою Центральної виборчої комісії від 27 грудня
2007 року N 578 ( v0578359-07, va578359-07 ); найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
сформував сукупність відомостей; відомості про реєстратора, який сформував сукупність
відомостей; дата формування відомостей; д) відомості про померлих громадян для подання до державних
податкових органів: період, за який сформована сукупність відомостей; дані, передбачені Порядком передачі відділами реєстрації
актів громадянського стану державним податковим органам інформації
про громадян, які померли, затвердженим спільним наказом Державної
податкової адміністрації України та Міністерства юстиції України
від 22 грудня 1997 року N 462/83/5 ( z0617-97 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за N 617/2421; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
сформував сукупність відомостей; відомості про реєстратора, який сформував сукупність
відомостей; дата формування відомостей; е) відомості про померлих громадян для подання органам праці
та соціального захисту населення: період, за який сформована сукупність відомостей; дані, передбачені Порядком передання відділами реєстрації
актів цивільного стану органам праці та соціального захисту
населення інформації про громадян, які померли, затвердженим
спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства юстиції України від 18 травня 2006 року
N 188/43/5 ( z0590-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 22 травня 2006 року за N 590/12464; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
сформував сукупність відомостей; відомості про реєстратора, який сформував сукупність
відомостей; дата формування відомостей; є) відомості про померлих дітей для подання до органу праці
та соціального захисту населення: період, за який сформована сукупність відомостей; прізвище, власне ім'я, по батькові померлої дитини; дата народження померлої дитини; місце проживання померлої дитини (держава, область, район,
місто/селище (село), вулиця, будинок, квартира) (у разі наявності
відомостей в паперових носіях актових записів цивільного стану); дата смерті дитини; дата реєстрації смерті та номер актового запису в книзі
реєстрації актів цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, яким
подано відомості; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
сформував сукупність відомостей; відомості про реєстратора, який сформував сукупність
відомостей; дата формування відомостей; ж) відомості про померлих громадян для подання територіальним
органам Пенсійного фонду України: період, за який сформована сукупність відомостей; прізвище, власне ім'я, по батькові померлої особи; дата народження померлої особи; дата смерті; місце проживання померлої особи (держава, область, район,
місто/селище (село), вулиця, будинок, квартира) (у разі наявності
відомостей в паперових носіях актових записів цивільного стану); дата реєстрації смерті та номер актового запису в книзі
реєстрації актів цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
сформував сукупність відомостей; відомості про реєстратора, який сформував сукупність
відомостей; дата формування відомостей; з) відомості про зміну військовозобов'язаними і призовниками
прізвища, імені, по батькові для подання до районного (міського)
військового комісаріату: період, за який сформована сукупність відомостей; прізвище, власне ім'я, по батькові особи до реєстрації зміни
імені, шлюбу, розірвання шлюбу, а також визнання батьківства,
усиновлення; прізвище, власне ім'я, по батькові особи після реєстрації
зміни імені, шлюбу, розірвання шлюбу, а також визнання
батьківства, усиновлення; дата народження; місце проживання (держава, область, район, місто/селище
(село), вулиця, будинок, квартира); дата реєстрації зміни імені, шлюбу, розірвання шлюбу та номер
актового запису цивільного стану в книзі реєстрації актів
цивільного стану, відомості про визнання батьківства, усиновлення; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
сформував сукупність відомостей; відомості про реєстратора, який сформував сукупність
відомостей; дата формування відомостей; и) відомості про зміну фізичною особою прізвища, імені, по
батькові для подання до органу внутрішніх справ: період, за який сформована сукупність відомостей; прізвище, власне ім'я, по батькові особи до реєстрації зміни
імені; прізвище, власне ім'я, по батькові особи після реєстрації
зміни імені; дата народження; місце проживання (держава, область, район,
місто/селище(село), вулиця, будинок, квартира); дата реєстрації зміни імені та номер актового запису
цивільного стану в книзі реєстрації актів цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
сформував сукупність відомостей; відомості про реєстратора, який сформував сукупність
відомостей; дата формування відомостей.
III. Порядок оформлення та видачі
витягів з Реєстру
3.1. За даними Реєстру передбачено формування та видачу
витягів з Реєстру.
3.2. На письмові заяви фізичних осіб, визначених у пунктах
13, 14 та абзаці п'ятому пункту 16 Порядку ведення Державного
реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 N 1064 ( 1064-2007-п )
(зі змінами) (далі - Порядок), видаються такі витяги: а) витяг з Реєстру про реєстрацію народження відповідно до
статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )
(додаток 1); б) витяг з Реєстру про народження із зазначенням відомостей
про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного
кодексу України ( 2947-14 ) (додаток 2); в) витяг з Реєстру про смерть (додаток 3); г) витяг з Реєстру про шлюб щодо підтвердження дошлюбного
прізвища (додаток 4); ґ) витяг з Реєстру про реєстрацію шлюбу (додаток 5); д) витяг з Реєстру про реєстрацію шлюбу із зазначенням
відомостей про другого з подружжя (додаток 6); е) витяг з Реєстру про розірвання шлюбу (додаток 7); є) витяг з Реєстру про зміну імені (прізвища, власного імені,
по батькові) (додаток 8); ж) витяг з Реєстру про внесення змін відповідно до статті 148
Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (додаток 9); з) витяг з Реєстру про внесення змін у зв'язку з усиновленням
(удочерінням) (додаток 10); и) витяг з Реєстру про внесення до актового запису змін,
доповнень (додаток 11); і) витяг з Реєстру про реєстрацію встановлення батьківства
(додаток 12). Витяг з Реєстру про реєстрацію встановлення батьківства
видається на підставі внесених до Реєстру даних щодо актового
запису про встановлення батьківства; к) витяг з Реєстру про відсутність актового запису цивільного
стану (додаток 13); { Підпункт "к" пункту 3.2 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1487/5
( z0802-09 ) від 18.08.2009 } л) витяг з Реєстру про реєстрацію усиновлення (додаток 26). Витяг з Реєстру про реєстрацію усиновлення видається на
підставі внесених до Реєстру даних щодо актового запису про
усиновлення. { Пункт 3.2 розділу III доповнено підпунктом "л" згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009 }
3.3. Для отримання допомоги у зв'язку з народженням, а також
для отримання допомоги на поховання видаються витяги з Реєстру: а) витяг з Реєстру про реєстрацію народження згідно з
частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )
для призначення допомоги (додаток 14); б) витяг з Реєстру про народження для виплати допомоги у
зв'язку з народженням дитини (додаток 15); в) витяг з Реєстру про смерть для отримання допомоги на
поховання (додаток 16). У разі втрати витягів з Реєстру, передбачених цим пунктом, на
письмові запити фізичних осіб з дотриманням вимог законодавства
видаються дублікати відповідних витягів з позначкою "дублікат" та
із зазначенням дати видачі дубліката витягу. Зазначені витяги з
Реєстру видаються реєстратором за місцем зберігання паперового
носія відповідного актового запису цивільного стану.
3.4. На письмові запити юридичних осіб, визначених в абзацах
другому та третьому пункту 16 Порядку ( 1064-2007-п ), видаються
витяги: а) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про народження
(додаток 17); б) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про смерть
(додаток 18); в) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про шлюб
(додаток 19); г) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про розірвання
шлюбу (додаток 20); ґ) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про зміну
імені (додаток 21); д) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про
усиновлення (додаток 22); е) повний витяг з Реєстру щодо актового запису про
встановлення батьківства (додаток 23); є) повний витяг про відсутність актового запису цивільного
стану громадян (додаток 24). Повні витяги з Реєстру, передбачені цим пунктом (крім повного
витягу про відсутність актового запису цивільного стану громадян),
видаються (надсилаються) разом із копіями паперових носіїв
відповідних актових записів цивільного стану. При надходженні
запитів зазначених юридичних осіб до відділу реєстрації актів
цивільного стану не за місцем зберігання паперового носія актового
запису цивільного стану реєстратор видає повний витяг з Реєстру
лише після витребування та отримання копії паперового носія
актового запису цивільного стану, яка додається до витягу. { Абзац
десятий пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від
18.08.2009 } На запити відділів реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських
(міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції у
зв'язку з виконанням функцій, визначених нормативно-правовими
актами (розгляд справ про внесення змін до актових записів
цивільного стану, їх поновлення, анулювання, про зміну імені),
реєстратор відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем
зберігання паперового носія актового запису цивільного стану
направляє підтвердження відповідності відомостей у Реєстрі та на
паперовому носії актового запису цивільного стану, яке в
подальшому додається до повного витягу з Реєстру у відповідній
справі. Копія актового запису цивільного стану направляється, якщо
про необхідність її надіслання зазначено у запиті відділу
реєстрації актів цивільного стану. { Пункт 3.4 розділу III
доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1041/5 ( z0333-10 ) від 14.05.2010 } У повному витязі з Реєстру щодо актового запису зазначаються
всі відомості про певний вид актового запису, які містяться в
Реєстрі на момент формування витягу з переліком у хронологічному
порядку всіх унесених змін, доповнень та іншої інформації, а також
відомості про всі видані свідоцтва.
3.5. На письмові запити юридичних осіб, визначених в абзаці
четвертому пункту 16 Порядку ( 1064-2007-п ), видаються витяги з
Реєстру про реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133,
135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (додаток 1), а також
витяг з Реєстру про народження із зазначенням відомостей про
батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу
України (додаток 2).
3.6. Перед видачею витягу з Реєстру реєстратор перевіряє
наявність у Реєстрі даних щодо відповідного актового запису
цивільного стану. У разі відсутності відомостей такого актового
запису реєстратор уносить їх до Реєстру, після чого видає витяг з
Реєстру. У разі відсутності як паперового носія відповідного актового
запису цивільного стану в архіві відділу реєстрації актів
цивільного стану, так і відомостей про нього в Реєстрі реєстратор
видає витяг/повний витяг з Реєстру про відсутність актового запису
цивільного стану (додатки 13, 24). { Абзац другий пункту 3.6
розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 257/5 ( z0142-09 ) від 12.02.2009 } При розгляді запитів суду, нотаріуса, у веденні якого
перебуває спадкова справа, а також слідчих органів прокуратури,
внутрішніх справ, служби безпеки у разі відсутності як паперового
носія відповідного актового запису в архіві відділу реєстрації
актів цивільного стану, так і відомостей про нього в Реєстрі
реєстратором направляється відповідь про результати перевірки.
{ Пункт 3.6 розділу III доповнено абзацом третім згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009 } При надходженні письмової заяви фізичної особи щодо отримання
відповідного витягу з Реєстру до реєстратора за місцем реєстрації
акту цивільного стану витяг з Реєстру про відсутність актового
запису цивільного стану (додаток 13) видається реєстратором за
місцем проживання особи на підставі підтвердження про відсутність
паперового носія певного актового запису цивільного стану в архіві
реєстратора, яким отримано заяву. Для направлення зазначеного
підтвердження перевірка наявності паперового носія актового запису
цивільного стану здійснюється за місцем зберігання першого та
другого примірників актового запису цивільного стану. { Пункт 3.6
розділу III доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009 } У разі особистого звернення фізичної особи з питання
отримання відповідного витягу з Реєстру до реєстратора за місцем
реєстрації акту цивільного стану витяг з Реєстру про відсутність
актового запису цивільного стану (додаток 13) видається вказаним
реєстратором за результатами перевірки наявності паперового носія
актового запису цивільного стану за місцем зберігання першого та
другого примірників актового запису цивільного стану. { Пункт 3.6
розділу III доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009 } Рішення про видачу витягу/повного витягу з Реєстру про
відсутність актового запису цивільного стану приймає реєстратор за
результатами аналізу знайдених у Реєстрі відомостей.
3.7. Фізична та юридична особа має право звернутись до
реєстратора за отриманням витягу з Реєстру незалежно від місця
проживання (розташування) та місця реєстрації акту цивільного
стану. При зверненні осіб не за місцем зберігання паперового носія
відповідного актового запису витяг з Реєстру може бути виданий
тільки після перевірки реєстратором відомостей актового запису
цивільного стану в Реєстрі з даними його паперового носія шляхом
звернення до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем
реєстрації акту цивільного стану. Витяг з Реєстру видається тільки
після надходження підтвердження відповідності відомостей у Реєстрі
та в паперовому носії актового запису цивільного стану чи
отримання копії паперового носія актового запису, про що
зазначається в Реєстрі. { Абзац перший пункту 3.7 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1487/5
( z0802-09 ) від 18.08.2009 } Витяг з Реєстру, призначений для використання на території
іншої держави, видається реєстратором за місцем зберігання
відповідних книг реєстрації актів цивільного стану. При зверненні фізичних та юридичних осіб з питання отримання
витягу/повного витягу з Реєстру до реєстратора не за місцем
зберігання паперового носія відповідного актового запису
цивільного стану у разі, якщо його відомості ще не внесено до
Реєстру, реєстратор відділу реєстрації актів цивільного стану, в
архіві якого зберігається актовий запис, попередньо вносить
відомості актового запису цивільного стану до Реєстру, про що
повідомляє реєстратору, який видаватиме витяг. Реєстратор відділу
реєстрації актів цивільного стану, в архіві якого зберігається
актовий запис цивільного стану, направляє підтвердження чи
копію актового запису цивільного стану, необхідне для видачі
витягу з Реєстру, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
звернення. { Абзац третій пункту 3.7 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1487/5
( z0802-09 ) від 18.08.2009 }
3.8. При видачі витягу з Реєстру до Реєстру вносяться такі
відомості: найменування органу реєстрації актів цивільного стану, яким
підтверджено відповідність даних у Реєстрі та в паперовому носії
актового запису цивільного стану, відсутність паперового носія
певного актового запису в архіві відділу реєстрації актів
цивільного стану, чи направлено копію паперового носія актового
запису для видачі витягу з Реєстру реєстратором не за місцем
реєстрації акту цивільного стану; відомості про посадову особу органу реєстрації актів
цивільного стану, якою підтверджено відповідність даних у Реєстрі
та в паперовому носії актового запису цивільного стану,
відсутність паперового носія певного актового запису в архіві
відділу реєстрації актів цивільного стану, чи направлено копію
паперового носія актового запису для видачі витягу з Реєстру
реєстратором не за місцем реєстрації акту цивільного стану
(прізвище, власне ім'я, по батькові, посада). { Пункт 3.8 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009 }
3.9. Для отримання витягів з Реєстру, передбачених пунктами
3.2, 3.4, а також дублікатів витягів з Реєстру, передбачених
пунктом 3.3 цієї Інструкції, реєстраторові подається заява
(додаток 25) ( za691-08 ), у якій зазначається одна з таких
відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається
витяг з Реєстру: прізвище, власне ім'я, по батькові, дата та місце народження
особи; серія і номер свідоцтва про реєстрацію відповідного акту
цивільного стану, дата його видачі; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення
відомостей про акт цивільного стану.
3.10. До заяви додається документ про внесення плати за
видачу витягу з Реєстру в розмірі, установленому постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 N 1064 ( 1064-2007-п )
(зі змінами). На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право особи,
визначені в пункті 16 Порядку ( 1064-2007-п ).
3.11. Реєстратор видає витяг з Реєстру чи приймає рішення про
відмову в його видачі із зазначенням причини в день надходження
відповідної заяви. Видача витягу з Реєстру реєстратором не за місцем реєстрації
акту цивільного стану здійснюється після отримання підтвердження
відповідності відомостей в Реєстрі та на паперовому носії актового
запису цивільного стану чи отримання ксерокопії паперового носія
актового запису.
3.12. У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у
випадках, передбачених пунктом 18 Порядку ( 1064-2007-п ).
3.13. Витяги з Реєстру надсилаються органам реєстрації актів
цивільного стану за місцем проживання осіб, зазначених в абзаці
п'ятому пункту 16 Порядку ( 1064-2007-п ), з дотриманням вимог
законодавства. { Абзац перший пункту 3.13 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1487/5
( z0802-09 ) від 18.08.2009 } Повні витяги з Реєстру надсилаються юридичним особам за
місцем їх перебування рекомендованими листами, крім повного витягу
з Реєстру про відсутність актового запису цивільного стану.
{ Абзац другий пункту 3.13 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від
18.08.2009 }
3.14. Витяги з Реєстру видаються на спеціальних бланках
документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції
України, завіряються підписом реєстратора та скріплюються гербовою
печаткою відповідного відділу реєстрації актів цивільного стану.
Порядок постачання, зберігання обліку та звітності витрачання
спеціальних бланків документів Реєстру визначається Положенням про
порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання
спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства
юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України
від 14.07.2004 N 67/5 ( z0878-04 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 14.07.2004 за N 878/9477.
IV. Прикінцеві положення
4.1. Відомості про народження фізичної особи та її
походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських
прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, які містяться в
книгах реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, що
зберігаються в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану,
підлягають обов'язковому внесенню до Реєстру у вигляді, межах та
обсягах, наведених у відповідних книгах.
4.2. Запис у Реєстрі відомостей паперового носія актового
запису про встановлення батьківства містить: 4.2.1. Відомості актового запису: номер актового запису в Реєстрі; дата внесення до Реєстру; номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію встановлення батьківства; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, її посада; дата складання та номер актового запису про народження у
відповідній книзі реєстрації актів цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію народження; відмітки. 4.2.2. Відомості про дитину: прізвище, власне ім'я, по батькові; стать; дата народження; місце народження (держава, область, район, місто/селище
(село)); прізвище, власне ім'я, по батькові після встановлення
батьківства. 4.2.3. Відомості про батьків дитини: прізвище, власне ім'я, по батькові; дата народження; громадянство (зазначається словами, що є громадянином(кою)
відповідної держави, особою без громадянства); національність (у разі наявності відомостей в паперових
носіях актових записів цивільного стану); місце проживання (держава, область, район, місто/селище
(село), вулиця, будинок, квартира); відомості про паспорт або паспортний документ (назва
документа, серія, номер, ким виданий, дата видачі). 4.2.4. Відомості про заявника: прізвище, власне ім'я, по батькові; місце проживання (держава, область, район,
місто/селище(село), вулиця, будинок, квартира); 4.2.5. Відомості про свідоцтво про встановлення батьківства: серія та номер свідоцтва; дата видачі свідоцтва; серія та номер повторно виданих свідоцтв, дата їх видачі.
4.3. Унесення до Реєстру відомостей, передбачених пунктом 4.1
цієї Інструкції, здійснюється з моменту впровадження Реєстру в
такій послідовності: 4.3.1. У першу чергу - актових записів про народження. 4.3.2. У другу чергу - актових записів про шлюб та зміну
імені. 4.3.3. У третю чергу - актових записів про смерть. 4.3.4. У четверту чергу - актових записів про розірвання
шлюбу. 4.3.5. У п'яту чергу - актових записів про усиновлення та
встановлення батьківства. Унесення відомостей, передбачених пунктами 4.3.1-4.3.5 цієї
Інструкції, необхідно здійснювати, починаючи з 1995 року, у
зворотному хронологічному порядку, повертаючись у минуле до
1950 року включно. 4.3.6. У шосту чергу - усіх інших актових записів цивільного
стану в тому самому порядку, починаючи з 1995 року до моменту
впровадження Реєстру.
4.4. Перед унесенням до Реєстру відомостей, передбачених
пунктом 4.1 цієї Інструкції, реєстратори відділів реєстрації актів
цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст
обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції провадять
перевірку перших примірників актових записів цивільного стану з
другими примірниками актових записів цивільного стану за
аналогічний період, що перебувають на зберіганні в архівах
відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління
юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі, а також наявність
відомостей актових записів цивільного стану в Реєстрі. Реєстратори відділів реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
уносять відомості, передбачені пунктом 4.1 цієї Інструкції, лише в
разі, якщо у відділах реєстрації актів цивільного стану відсутні
перші примірники актових записів цивільного стану за цей період.
4.5. Відомості, передбачені пунктом 4.1 цієї Інструкції,
уносяться до Реєстру з позначкою "Архівний". При цьому номер
актового запису цивільного стану в Реєстрі та дата його внесення,
які присвоюються в Реєстрі автоматично, реєстратор зазначає у
графі "Для відміток" паперового носія цього актового запису. Про
особисті підписи заявника (батька та/або матері, свідків),
проставлені у графах паперових носіїв актових записів цивільного
стану, зазначається в графі "Для відміток" Реєстру словами "Даний
актовий запис підписано __________ (батьком та/або матір'ю,
свідками)". У разі, якщо відомості актових записів цивільного стану,
зазначених у пункті 1 цього розділу, складені недержавною мовою, у
даних Реєстру обов'язково зазначається мова, якою складено
паперовий носій цих записів. До відомостей у Реєстрі таких актових
записів (непаперові носії) реєстратором може бути внесено зміни на
підставі заяви фізичної особи, яка має право на отримання
повторного свідоцтва, витягу з Реєстру та при пред'явленні
паспорта з урахуванням його даних, викладених українською мовою. У
цьому разі до Реєстру вносяться дані щодо реєстратора (прізвище,
ім'я, по батькові, посада, найменування органу реєстрації актів
цивільного стану), яким унесено зміни, а також підстава таких змін
та дата їх унесення. При реєстрації розірвання шлюбу, крім відомостей актового
запису про розірвання шлюбу, до Реєстру вносяться відомості
актового запису про шлюб, що розривається (за відсутності такого
запису в Реєстрі), з позначкою "Архівний" та з відомостями про
його розірвання.

{ Абзац четвертий пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 1041/5 ( z0333-10 ) від 14.05.2010 }

4.6. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі, районні, районні у містах,
міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції
надають адміністратору Реєстру та/або його регіональним філіям
відомості щодо змін у складі (найменуванні) органів реєстрації
актів цивільного стану впродовж двох робочих днів з моменту таких
змін.
Директор Департаменту
у справах цивільного
стану громадян В.В.Кунда

Додаток 1
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про реєстрацію народження відповідно
до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України
( 2947-14 )

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи або назва
юридичної особи, на запит якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості актового запису: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану на дату
складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати
такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості). Відомості про дитину: прізвище, власне ім'я, по батькові; дата народження; мертвонароджена або померла на першому тижні життя (за
наявності); місце народження. Відомості про батьків: прізвище, власне ім'я, по батькові; громадянство; національність (за наявності). Номер статті Сімейного кодексу України ( 2947-14 ),
відповідно до якої проведена реєстрація народження (статті 126,
133, 135 Сімейного кодексу України), відомості про частину статті
135 Сімейного кодексу України (за наявності). Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009, N 1041/5
( z0333-10 ) від 14.05.2010 }

Додаток 2
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про народження із зазначенням відомостей
про батька відповідно до частини першої
статті 135 Сімейного кодексу України
( 2947-14 )

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи або назва
юридичної особи, на запит якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості актового запису: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану на дату
складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати
такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості). Відомості про дитину: прізвище, власне ім'я, по батькові; дата народження; місце народження. Відомості про батьків: прізвище, власне ім'я, по батькові; громадянство; національність (за наявності); відмітка про те, що відомості про батька записані відповідно
до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України
( 2947-14 ). Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009, N 1041/5
( z0333-10 ) від 14.05.2010 }

Додаток 3
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про смерть

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану на дату
складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати
такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості). Відомості про померлу особу: прізвище, власне ім'я, по батькові; дата смерті; вік; місце смерті; причина смерті (на вимогу особи, яка отримує витяг з
Реєстру); громадянство; національність (за наявності). Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1041/5 ( z0333-10 ) від 14.05.2010 }

Додаток 4
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про шлюб щодо підтвердження
дошлюбного прізвища

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану на дату
складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати
такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації шлюбу (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про осіб, між якими зареєстровано шлюб: прізвище (до та після реєстрації шлюбу); ім'я; по батькові. Відомості про розірвання шлюбу (за наявності): номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання; назва органу, що склав актовий запис; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану, який розривається; дата і номер рішення суду, повне найменування суду, яким
ухвалено рішення. Відомості про анулювання актового запису про шлюб (за
наявності): дата і номер рішення суду; повне найменування суду, яким ухвалене рішення, або дата і
номер висновку відділу реєстрації актів цивільного стану,
найменування відділу реєстрації актів цивільного стану, яким
складено висновок. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 257/5 ( z0142-09 ) від 12.02.2009, N 1487/5 ( z0802-09 )
від 18.08.2009, N 1041/5 ( z0333-10 ) від 14.05.2010 }

Додаток 5
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про реєстрацію шлюбу

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану на дату
складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати
такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації шлюбу (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про одного з подружжя: прізвище (до та після реєстрації шлюбу), ім'я, по батькові; громадянство; національність (за наявності). Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1041/5 ( z0333-10 ) від 14.05.2010 }

Додаток 6
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про реєстрацію шлюбу із зазначенням
відомостей про другого з подружжя

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану на дату
складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати
такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації шлюбу (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про осіб, між якими зареєстровано шлюб: прізвище (до та після реєстрації шлюбу), ім'я, по батькові; громадянство; національність (за наявності). Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1041/5 ( z0333-10 ) від 14.05.2010 }

Додаток 7
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про розірвання шлюбу

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану на
дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації розірвання шлюбу (за наявності та бажанням
особи отримати такі відомості). Відомості про осіб, які розривають шлюб (чоловіка та
дружину): прізвище (до та після реєстрації розірвання шлюбу); ім'я; по батькові. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1041/5 ( z0333-10 ) від 14.05.2010 }

Додаток 8
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про зміну імені (прізвища,
власного імені, по батькові)

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану на дату
складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати
такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації зміни імені (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості). Відомості про фізичну особу, яка змінює прізвище, власне
ім'я, по батькові: прізвище (до та після зміни); ім'я (до та після зміни); по батькові (до та після зміни); дата народження; місце народження. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.
{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1041/5 ( z0333-10 ) від 14.05.2010 }

Додаток 9
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про внесення змін відповідно
до статті 148 Сімейного кодексу України
( 2947-14 )

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану. Відомості про дитину: прізвище, власне ім'я, по батькові; дата народження; місце народження. Відомості про батьків: прізвище, власне ім'я, по батькові батьків. Відомості про внесення змін до Реєстру: прізвище дитини (до та після реєстрації зміни); прізвище матері після зміни; дата внесення змін; відомості про реєстратора, який вніс зміни; підстава внесення змін; відмітка про внесення змін відповідно до статті 148 Сімейного
кодексу України ( 2947-14 ). Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 10
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про внесення змін у зв'язку
з усиновленням (удочерінням)

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану. Відомості про дитину (до та після усиновлення): прізвище, власне ім'я, по батькові; дата народження; місце народження. Відомості про батьків (до та після усиновлення): прізвище, власне ім'я, по батькові; громадянство; національність (за наявності). Відомості про внесення змін до актового запису про народження
до Реєстру: дата внесення змін; відомості про підставу внесення змін до актового запису про
народження у зв'язку з усиновленням; відмітка про те, що зміни внесені у зв'язку з усиновленням; відомості про реєстратора, який вніс зміни. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 11
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про внесення до актового
запису змін, доповнень

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Вид актового запису. Прізвище, власне ім'я, по батькові особи, на яку складено
актовий запис. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану. Відомості про внесені до Реєстру зміни: дата внесення відомостей про зміну; реєстратор, який вніс зміни; відомості про підставу внесення змін; суть змін. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 12
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про реєстрацію встановлення батьківства

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про дитину: прізвище, власне ім'я, по батькові (до та після реєстрації
встановлення батьківства); дата народження; місце народження. Відомості про актовий запис про встановлення батьківства: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану на дату
складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати
такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації встановлення батьківства (за наявності та
бажанням особи отримати такі відомості). Прізвище, власне ім'я, по батькові особи, яка встановила
батьківство. Громадянство особи, яка встановила батьківство. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.
{ Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009, N 1041/5
( z0333-10 ) від 14.05.2010 }

Додаток 13
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про відсутність актового запису
цивільного стану

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Назва компетентного органу, для якого призначений витяг. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відмітка про те, що в Реєстрі інформація відсутня. Відомості про проведену перевірку в архіві органу реєстрації
актів цивільного стану громадян: назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, яким
проведено перевірку; відомості про населені пункти, за якими проведено перевірку; період проведення перевірки за первинними актовими записами; період проведення перевірки за поновленими актовими записами; відомості про те, що відповідні книги реєстрації актів
цивільного стану громадян за певні роки за зазначеним населеним
пунктом збереглися, збереглися частково, не збереглися
(зазначається одна з підстав). Відмітка про те, що з питань поновлення актового запису
цивільного стану можна звернутися до відділу реєстрації актів
цивільного стану за місцем проживання. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 14
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про реєстрацію народження
згідно з частиною першою статті 135
Сімейного кодексу України
( 2947-14 )
для призначення допомоги

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Назва компетентного органу, для якого призначений витяг. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану. Відомості про дитину: прізвище, власне ім'я, по батькові; дата народження. Відомості про батьків: прізвище, власне ім'я, по батькові батьків. Відмітка про те, що відомості про батька записані за
вказівкою матері відповідно до частини першої статті 135 Сімейного
кодексу України ( 2947-14 ). Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 15
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про народження для виплати допомоги
у зв'язку з народженням дитини

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Назва компетентного органу, для якого призначений витяг. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану. Відомості про дитину: прізвище, власне ім'я, по батькові; дата народження. Яка за рахунком народилась дитина (за наявності). Відомості про батьків: прізвище, власне ім'я, по батькові батьків. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.
{ Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009 }

Додаток 16
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про смерть для отримання допомоги
на поховання

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит
якої видано витяг. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану. Відомості про померлу особу: прізвище, власне ім'я, по батькові; дата смерті; місце смерті. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 17
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ПОВНИЙ ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян щодо актового запису про народження

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Назва юридичної особи, на запит якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості щодо актового запису про народження: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про реєстрацію з пропуском строку; відомості про поновлення актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, її посада; відмітки. Номер статті Сімейного кодексу України ( 2947-14 ),
відповідно до якої проведена реєстрація народження (статті 126,
133, 135 Сімейного кодексу України). Відомості про дитину: прізвище, власне ім'я, по батькові; стать; дата народження; місце народження; кількість народжених дітей від одних пологів; живонароджена чи мертвонароджена; яка за рахунком дитина народилась у матері; відомості про документи, що підтверджують факт народження
дитини. Відомості про батьків: прізвище, власне ім'я, по батькові; дата народження; громадянство; національність (за наявності); місце проживання; підстава запису відомостей про батька. відомості про позбавлення/поновлення у батьківських правах
(прізвище, власне ім'я, по батькові батька або/та матері, які
позбавлені або поновлені в батьківських правах; повне найменування
суду, яким ухвалено рішення, його дата і номер). Відомості про заявника: прізвище, власне ім'я, по батькові; адреса; відомості про паспорт або паспортний документ заявника. Відомості про видані свідоцтва: серія та номер свідоцтва; дата видачі свідоцтва; серія та номер повторно виданих свідоцтв, дата їх видачі; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
видав свідоцтво (повторне свідоцтво); відомості про особу органу реєстрації актів цивільного стану,
яка видала свідоцтво (повторне свідоцтво). Відомості про внесені до Реєстру зміни: дата внесення відомостей про зміну; реєстратор, який вніс зміни; відомості про підставу внесення змін; суть змін. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 18
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ПОВНИЙ ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян щодо актового запису про смерть

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Назва юридичної особи, на запит якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості щодо актового запису про смерть: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, її посада; відмітки. Відомості про померлу особу: прізвище, власне ім'я, по батькові; стать; громадянство; національність (за наявності); дата смерті; вік; місце смерті; причина смерті; дата народження; місце народження; місце проживання; відомості про документи, що підтверджують факт смерті. Відомості про заявника: прізвище, власне ім'я, по батькові; місце проживання; відомості про паспорт або паспортний документ заявника. Відомості про вилучені документи у зв'язку з реєстрацією
смерті особи: найменування документа, серія, номер, дата видачі. Відомості про видані свідоцтва: серія та номер свідоцтва; дата видачі свідоцтва; серія та номер повторно виданих свідоцтв, дата їх видачі; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
видав свідоцтво (повторне свідоцтво); відомості про особу органу реєстрації актів цивільного стану,
яка видала свідоцтво (повторне свідоцтво). Відомості про внесені до Реєстру зміни: дата внесення відомостей про зміну; реєстратор, який вніс зміни; відомості про підставу внесення змін; суть змін. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 19
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ПОВНИЙ ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян щодо актового запису про шлюб

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Назва юридичної особи, на запит якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості щодо актового запису про шлюб: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, її посада; відмітки. Відомості про нареченого та наречену: прізвище до реєстрації шлюбу; прізвище після реєстрації шлюбу; ім'я; по батькові; дата народження; місце народження; громадянство; національність (за наявності); відомості про стосунок до військової служби (за наявності); місце проживання; відомості про сімейний стан; відомості про паспорт або паспортний документ. Відомості про розірвання шлюбу: номер актового запису; дата складання; назва органу, що склав актовий запис; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану. Відомості про видані свідоцтва: серія та номер свідоцтва; дата видачі свідоцтва; серія та номер повторно виданих свідоцтв, дата їх видачі; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
видав свідоцтво (повторне свідоцтво); відомості про особу органу реєстрації актів цивільного стану,
яка видала свідоцтво (повторне свідоцтво). Відомості про внесені до Реєстру зміни: дата внесення відомостей про зміну; реєстратор, який вніс зміни; відомості про підставу внесення змін; суть змін. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 20
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ПОВНИЙ ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян щодо актового запису про розірвання шлюбу

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Назва юридичної особи, на запит якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості щодо актового запису про розірвання шлюбу: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; підстава реєстрації розірвання шлюбу; кількість спільних неповнолітніх дітей; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, її посада; відмітки. Відомості щодо актового запису про шлюб, який розривається: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання; назва органу, що склав актовий запис; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану. Відомості про осіб, які розривають шлюб (чоловіка та
дружину): прізвище до розірвання шлюбу; прізвище після розірвання шлюбу; ім'я; по батькові; дата народження; місце народження; громадянство; національність (за наявності); відомості про стосунок до військової служби (за наявності); місце проживання; відомості про те, у якому за рахунком шлюбі перебували; відомості про паспорт або паспортний документ. Відомості про суму державного мита, що підлягає стягненню, та
її сплату. Відомості про видані свідоцтва: серія та номер свідоцтва; дата видачі свідоцтва; серія та номер повторно виданих свідоцтв, дата їх видачі; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
видав свідоцтво (повторне свідоцтво); відомості про особу органу реєстрації актів цивільного стану,
яка видала свідоцтво (повторне свідоцтво). Відомості про внесені до Реєстру зміни: дата внесення відомостей про зміну; реєстратор, який вніс зміни; відомості про підставу внесення змін; суть змін. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 21
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ПОВНИЙ ВИТЯГ
Державного реєстру актів цивільного стану громадян
щодо актового запису про зміну імені

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Назва юридичної особи, на запит якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості щодо актового запису про зміну імені: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, її посада; відмітки. Відомості про фізичну особу, яка змінює прізвище, власне
ім'я, по батькові: прізвище до зміни; ім'я до зміни; по батькові до зміни; прізвище після зміни; ім'я після зміни; по батькові після зміни; дата народження; місце народження; громадянство; національність (за наявності); відомості про стосунок до військової служби (за наявності); місце проживання; відомості про паспорт або паспортний документ. Відомості щодо актового запису про народження фізичної особи,
яка змінює прізвище, власне ім'я, по батькові (назва органу
реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував народження,
дата складання, номер актового запису у книзі реєстрації актів
цивільного стану, реєстраційний номер, за яким зареєстровано
внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану). Відомості про суму державного мита, що підлягає стягненню, та
її сплату. Відомості про видані свідоцтва: серія та номер свідоцтва; дата видачі свідоцтва; серія та номер повторно виданих свідоцтв, дата їх видачі; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
видав свідоцтво (повторне свідоцтво); відомості про особу органу реєстрації актів цивільного стану,
яка видала свідоцтво (повторне свідоцтво). Відомості про внесені до Реєстру зміни: дата внесення відомостей про зміну; реєстратор, який вніс зміни; відомості про підставу внесення змін; суть змін. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 22
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ПОВНИЙ ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян щодо актового запису про усиновлення

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Назва юридичної особи, на запит якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис про усиновлення: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; відомості про скасування усиновлення, визнання усиновлення
недійсним; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, та її посада; відмітки. Відомості щодо актового запису про народження усиновленої
особи: назва органу реєстрації актів цивільного стану, який
зареєстрував народження; дата складання та номер актового запису в книзі реєстрації
актів цивільного стану до і після усиновлення. Відомості про усиновлену особу: прізвище, власне ім'я, по батькові до і після усиновлення; дата і місце народження до і після усиновлення; Відомості про батьків дитини: прізвище матері та батька; ім'я матері та батька; по батькові матері та батька; національність матері та батька (за наявності); Відомості про усиновителя (усиновителів): прізвище, власне ім'я, по батькові; національність (за наявності); місце проживання; відомості про запис усиновителів батьками дитини; відомості про підставу запису про усиновлення. Відомості про видані свідоцтва: серія та номер свідоцтва; дата видачі свідоцтва; серія та номер повторно виданих свідоцтв, дата їх видачі; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, який
видав свідоцтво (повторне свідоцтво); відомості про особу органу реєстрації актів цивільного стану,
яка видала свідоцтво (повторне свідоцтво). Відомості про внесені до Реєстру зміни: дата внесення відомостей про зміну; реєстратор, який вніс зміни; відомості про підставу внесення змін; суть змін. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 23
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ПОВНИЙ ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян щодо актового запису
про встановлення батьківства

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Назва юридичної особи, на запит якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис про встановлення батьківства: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; відомості про поновлення актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила
реєстрацію, та її посада. Відомості про дитину: прізвище, власне ім'я, по батькові до та після реєстрації
встановлення батьківства; дата народження; місце народження. Відомості щодо актового запису про народження (назва органу
реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував народження,
дата складання, номер актового запису у книзі реєстрації актів
цивільного стану). Відомості про батьків: прізвище, власне ім'я, по батькові; дата народження; громадянство; національність (за наявності); місце проживання; документи, що посвідчують особу батьків. Відомості про підставу запису про встановлення батьківства. Прізвище, власне ім'я, по батькові, адреса заявника. Відомості про видані свідоцтва: серія та номер свідоцтва. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 24
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ПОВНИЙ ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про відсутність актового запису
цивільного стану

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Назва юридичної особи, на запит якої видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відмітка про те, що в Реєстрі інформація відсутня. Відомості про проведену перевірку в архіві органу реєстрації
актів цивільного стану громадян: назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, яким
проведено перевірку; період проведення перевірки за первинними актовими записами; період проведення перевірки за поновленими актовими записами; відомості про те, що відповідні книги реєстрації актів
цивільного стану громадян певні роки за зазначеним населеним
пунктом збереглися, збереглися частково, не збереглися
(зазначається одна з підстав). Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу
реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис. Печатка.

Додаток 25
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян
( za691-08 )

Додаток 26
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про реєстрацію усиновлення (удочеріння)

Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої
видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис про усиновлення: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану; найменування органу реєстрації актів цивільного стану на дату
складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати
такі відомості). Відомості про поновлення актового запису: позначка, що актовий запис поновлено; документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за
наявності та бажанням особи отримати такі відомості); дата реєстрації усиновлення (удочеріння) (за наявності та
бажанням особи отримати такі відомості). Відомості про усиновлену особу: прізвище, ім'я та по батькові до і після усиновлення; дата і місце народження до і після усиновлення; Відомості про батьків дитини (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості): прізвище матері та батька; ім'я матері та батька; по батькові матері та батька; національність матері та батька (за наявності); Відомості про усиновителя (усиновителів): прізвище, ім'я, по батькові; національність (за наявності); відомості про запис усиновителів батьками дитини; відомості про підставу запису про усиновлення. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, ім'я, по батькові керівника органу реєстрації актів
цивільного стану та його підпис. Печатка.
{ Інструкцію доповнено Додатком 26 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1487/5 ( z0802-09 ) від 18.08.2009; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1041/5
( z0333-10 ) від 14.05.2010 }вгору