Документ z0690-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.06.2018, підстава - za565-18

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1935 від 15.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 2000 р.
за N 690/4911
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 512 ( za565-18 ) від 17.04.2018 }
Про затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі
господарських товариств, інших господарських організацій та
підприємств, заснованих на базі об'єднання майна
різних форм власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна
N 646 ( z1177-12 ) від 10.05.2012 }

З метою забезпечення реалізації завдань, установлених
Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженою
Законом України "Про державну програму приватизації" ( 1723-14 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок приватизації акцій
(часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі
господарських товариств, інших господарських організацій та
підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм
власності (додається). { Пункт 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 646
( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
2. Начальнику Управління реформування підприємств
агропромислового комплексу Чорноіванову В.В. забезпечити державну
реєстрацію Положення, зазначеного в пункті 1 цього наказу, у
Міністерстві юстиції України. Після державної реєстрації цього
наказу забезпечити подання його до редакційно-видавничого відділу
для опублікування у Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію.
3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про
приватизацію державних часток (паїв, акцій) у майні
міжгосподарських підприємств, затверджене наказом Фонду державного
майна України від 7 лютого 1996 р. N 124 ( z0101-96 ) та
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 лютого 1996 р. за
N 101/1126.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.Васильєва.
Голова Фонду О.Бондар
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
та рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
15.09.2000 N 1935/139 ( za690-00 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 2000 р.
за N 690/4911
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що
належать державі у статутному капіталі господарських
товариств, інших господарських організацій та підприємств,
заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності
{ Заголовок Положення в редакції Наказу Фонду державного майна
N 646 ( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
{ У тексті Положення слова "відкрите акціонерне товариство",
"статутний фонд", "установчий договір" у всіх відмінках та
числах замінено відповідно словами "акціонерне
товариство", "статутний капітал", "засновницький договір"
у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом
Фонду державного майна N 646 ( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України
від 13 січня 2012 року N 4335-VI ( 4335-17 ) "Про Державну
програму приватизації", від 13 січня 2012 року N 4336-VI
( 4336-17 ), "Про внесення змін до деяких законів України з питань
приватизації щодо реалізації положень Державної програми
приватизації на 2012-2014 роки", "Про особливості приватизації
майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ) та інших
нормативно-правових актів щодо приватизації державного майна і
визначає порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать
державі у статутному капіталі господарських товариств, інших
господарських організацій та підприємств, заснованих на базі
об'єднання майна різних форм власності. { Пункт 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 646
( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
{ Пункт 2 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна
N 646 ( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
2. Об'єктом приватизації у майні господарських товариств,
інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі
об'єднання майна різних форм власності (далі - Підприємство), є
визначені в їх установчих документах частки (паї) або акції, що
належать державі. { Пункт 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 646
( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
3. Приватизації державних часток (паїв, акцій) у майні
Підприємств за рішенням органів приватизації може передувати
передприватизаційна підготовка відповідно до порядку,
установленому Кабінетом Міністрів України. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 646 ( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
4. Ініціатива щодо приватизації часток (паїв, акцій) у майні
Підприємства від покупців, визначених такими відповідно до статті
8 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"
( 2163-12 ), реалізується шляхом подання ними до органу
приватизації заяви про приватизацію у письмовій формі відповідно
до Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 1 липня 1997 року N 683
( z0362-97 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1997 року за N 362/2166 (зі змінами). 5. Приватизація державних часток (паїв, акцій) Підприємств
агропромислового комплексу здійснюється незалежно від вартості
об'єктів приватизації (але при вартості цілісних майнових
комплексів цих підприємств, яка не менша від необхідної для
створення статутного капіталу акціонерного товариства згідно із
законодавством України) шляхом перетворення Підприємств у
акціонерні товариства (за наявності згоди на таке перетворення
інших засновників (учасників) Підприємств) і подальшим продажем
акцій, що належать державі, якщо інше не передбачено їх
установчими документами.
{ Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 646 ( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
6. Приватизація державних часток (паїв, акцій) Підприємств
агропромислового комплексу здійснюється відповідно до наказу Фонду
державного майна України від 17 серпня 2000 року N 1718
( z0666-00 ) "Про затвердження положень з питань приватизації
майна в агропромисловому комплексі", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за N 666/4887
(із змінами). { Пункт 6 в редакції Наказу Фонду державного майна N 646
( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
7. До складу комісії з приватизації, що створюється
відповідно до п. 2 статті 13 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), також входять на паритетних засадах
представники (представник) недержавних засновників (учасників)
Підприємства. 8. Комісія з приватизації разом з іншими документами,
визначеними Положенням про план приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від
17 серпня 2000 року N 1718 ( z0667-00 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за N 667/4888
(із змінами) (або Положенням про порядок приватизації майна
радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а
також заснованих на їх базі орендних підприємств, затвердженим
наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року N
1718 ( z0668-00 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
29 вересня 2000 року за N 668/4889 (із змінами), розробляє та
подає органу приватизації погоджений недержавними засновниками
(учасниками) проект засновницького договору акціонерного
товариства, що створюється на базі Підприємства (додаток 1). { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 646 ( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
9. Проект засновницького договору вважається погодженим з
недержавними засновниками, якщо вони протягом 20 днів з дня
подання їм на погодження цього документа не висловили в письмовій
формі до нього зауважень. За відсутності згоди недержавного засновника з визначеним у
проекті засновницького договору розміром його внеску до статутного
капіталу акціонерного товариства, що створюється на базі
Підприємства, він має право звернутися до арбітражного суду або
суду. { Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 646 ( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
10. У 10-денний строк з дня затвердження плану приватизації
орган приватизації організовує проведення загальних зборів
засновників акціонерного товариства, що створюється на базі
Підприємства. 11. На загальних зборах засновників: укладається засновницький договір акціонерного товариства; затверджується його статут; приймається рішення про випуск акцій цього товариства. Проведення зборів оформлюється протоколом (додаток 2). 12. Створення на базі Підприємства акціонерного товариства
здійснюється у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.
{ Пункт 12 в редакції Наказу Фонду державного майна N 646
( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
13. Реєстрація випуску акцій акціонерного товариства,
створеного на базі Підприємства, здійснюється відповідно до
чинного законодавства України у сфері цінних паперів. { Пункт 13 в редакції Наказу Фонду державного майна N 646
( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
{ Пункт 14 виключено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 646 ( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
14. Приватизація державних часток (паїв, акцій) у майні
Підприємств, які не належать до об'єктів агропромислового
комплексу, здійснюється відповідно до чинного законодавства
України. { Пункт 14 в редакції Наказу Фонду державного майна N 646
( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
Начальник Управління реформування
підприємств АПК В.Чорноіванов
{ Додаток 1 виключено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 646 ( z1177-12 ) від 10.05.2012 }
{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 646 ( z1177-12 ) від 10.05.2012 }вгору