Документ z0689-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.05.2017, підстава - z0554-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
09.07.2010 N 566
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2010 р.
за N 689/17984

Про деякі питання
здійснення обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 708 ( z1443-11 ) від 28.11.2011 N 2591 ( z2205-12 ) від 06.12.2012 N 3470 ( z0145-16 ) від 29.12.2015 N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }

Відповідно до статті 7, пункту 9.5 статті 9, статті 11,
пункту 49.2 статті 49, статті 55 Закону України "Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" ( 1961-15 ), статей 28, 34 Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), вимог підпункту 11 пункту 4 Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 лютого 2010 року N 157 ( 157-2010-п ), та з метою вдосконалення
державного регулювання діяльності з надання страхових послуг з
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Установити розміри страхових сум за договорами
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, укладеними після набрання
чинності цим розпорядженням: за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у розмірі 100000
гривень на одного потерпілого; за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, у розмірі
200000 гривень на одного потерпілого. { Пункт 1 в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 3470 ( z0145-16 ) від 29.12.2015 }
2. Затвердити базовий страховий платіж за договорами
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів за поданням Моторного
(транспортного) страхового бюро України в розмірі 180 грн та
Коригуючі коефіцієнти та їх розміри, що додаються.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
5. Затвердити Положення про єдину централізовану базу даних
щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, що додається
( z0691-10 ).
6. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за
фінансовими установами разом з департаментом пруденційного
нагляду, департаментом реєстрації, ліцензування та дозвільних
процедур, управлінням правового забезпечення подати це
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 16 грудня 2004 року N 3099 ( z1619-04 ) "Про затвердження
базового страхового платежу за договорами обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів", зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 21 грудня 2004 року за N 1619/10218.
8. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі
Інтернет після його державної реєстрації.
9. Це розпорядження набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації.
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Волга
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.Мельниченко
Протокол засідання Комісії
від 9 липня 2010 р. N 563

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
09.07.2010 N 566
(у редакції розпорядження
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
від 28.11.2011 N 708)
( z1443-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2010 р.
за N 689/17984

КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ
та їхні розміри

------------------------------------------------------------------ | Тип коригуючого коефіцієнта залежно від |Розмір коригуючого| | | коефіцієнта | |---------------------------------------------+------------------| |I. Типу транспортного засобу (К1) | | |---------------------------------------------+------------------| |1. Легковий автомобіль | | |---------------------------------------------+------------------| |1) до 1600 кубічних сантиметрів | 1 | |---------------------------------------------+------------------| |2) 1601 - 2000 кубічних сантиметрів | 1,14 | |---------------------------------------------+------------------| |3) 2001 - 3000 кубічних сантиметрів | 1,18 | |---------------------------------------------+------------------| |4) понад 3000 кубічних сантиметрів | 1,82 | |---------------------------------------------+------------------| |2. Причепи до легкових автомобілів | 0,34 | |---------------------------------------------+------------------| |3. Автобуси з кількістю місць для сидіння | | |---------------------------------------------+------------------| |1) до 20 осіб (включно) | 2,55 | |---------------------------------------------+------------------| |2) понад 20 осіб | 3 | |---------------------------------------------+------------------| |4. Вантажні автомобілі вантажопідйомністю | | |---------------------------------------------+------------------| |1) до 2 тонн (включно) | 2 | |---------------------------------------------+------------------| |2) понад 2 тонни | 2,18 | |---------------------------------------------+------------------| |5. Причепи до вантажних автомобілів | 0,5 | |---------------------------------------------+------------------| |6. Мотоцикли та моторолери | | |---------------------------------------------+------------------| |1) до 300 кубічних сантиметрів (включно) | 0,34 | |---------------------------------------------+------------------| |2) понад 300 кубічних сантиметрів | 0,68 | |---------------------------------------------+------------------| |II. Місця реєстрації транспортного засобу | | |(К2) | | |---------------------------------------------+------------------| |1) місто Київ | 3,2-4,8 | |---------------------------------------------+------------------| |2) міста Бориспіль, Боярка, Бровари, | 1-2,5 | |Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь | | |---------------------------------------------+------------------| |3) міста з населенням понад 1 мільйон осіб | 2,3-3,5 | |---------------------------------------------+------------------| |4) міста з населенням від 500 тисяч до | 1,8-2,8 | |1 мільйона осіб | | |---------------------------------------------+------------------| |5) міста з населенням від 100 тисяч до | 1,3-2,5 | |500 тисяч осіб | | |---------------------------------------------+------------------| |6) населені пункти з населенням менше | 1-1,6 | |100 тисяч осіб | | |---------------------------------------------+------------------| |7) для транспортних засобів, які | 2-4 | |зареєстровані в інших країнах | | |---------------------------------------------+------------------| |III. Сфери використання транспортного засобу | | |(К3) | | |---------------------------------------------+------------------| |1) легковий автомобіль (крім таксі), | 1 | |мотоцикл, моторолер, який використовується | | |фізичною особою | | |---------------------------------------------+------------------| |2) легковий автомобіль (крім таксі), | 1,1-1,4 | |мотоцикл, моторолер, який використовується | | |юридичною особою | | |---------------------------------------------+------------------| |3) вантажні автомобілі, автобуси, причепи | 1 | |до вантажних та легкових автомобілів | | |---------------------------------------------+------------------| |4) легковий автомобіль або автобус з | 1,1-1,4 | |кількістю місць для сидіння до 20, який | | |використовується фізичною особою для надання | | |послуг із перевезення пасажирів і вантажів | | |автомобільним транспортом загального | | |користування або для надання послуг із | | |перевезення пасажирів та їх багажу на таксі | | |---------------------------------------------+------------------| |5) легковий автомобіль або автобус з | 1,1-1,5 | |кількістю місць для сидіння до 20, який | | |використовується юридичною особою для | | |надання послуг із перевезення пасажирів і | | |вантажів автомобільним транспортом загального| | |користування або для надання послуг із | | |перевезення пасажирів та їх багажу на таксі | | |---------------------------------------------+------------------| |IV. Водійського стажу осіб, допущених до | | |керування забезпеченим транспортним засобом | | |(К4) | | |---------------------------------------------+------------------| |1) незалежно від водійського стажу (для | 1,27-1,76 | |страхувальників-фізичних осіб, у тому числі | | |якщо водійський стаж страхувальника- | | |фізичної особи менше 3 років) | | |---------------------------------------------+------------------| |2) 3 роки та більше (для страхувальників- | 1-1,76 | |фізичних осіб) | | |---------------------------------------------+------------------| |3) для юридичних осіб | 1,2 | |---------------------------------------------+------------------| |V. Періоду використання транспортного | | |засобу (К5) | | |---------------------------------------------+------------------| |1) дорівнює строку дії договору | 1 | |---------------------------------------------+------------------| |2) 6 місяців | 0,7 | |---------------------------------------------+------------------| |3) 7 місяців | 0,75 | |---------------------------------------------+------------------| |4) 8 місяців | 0,8 | |---------------------------------------------+------------------| |5) 9 місяців | 0,85 | |---------------------------------------------+------------------| |6) 10 місяців | 0,9 | |---------------------------------------------+------------------| |7) 11 місяців | 0,95 | |---------------------------------------------+------------------| |VI. Наявності або відсутності у | | |страхувальника (протягом попереднього року) | | |доведених у судовому порядку спроб | | |страхового шахрайства або випадків, що були | | |підставою для пред'явлення регресного | | |позову відповідно до Закону України "Про | | |обов'язкове страхування цивільно-правової | | |відповідальності власників наземних | | |транспортних засобів" (К6) | | |---------------------------------------------+------------------| |1) наявність | 2 | |---------------------------------------------+------------------| |2) відсутність | 1 | ------------------------------------------------------------------
{ Коригуючі коефіцієнти в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 708 ( z1443-11 ) від 28.11.2011; із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2591 ( z2205-12 ) від 06.12.2012 }
Директор департаменту
стандартів регулювання
та нагляду за фінансовими
установами Н.М.Жилавгору