Документ z0687-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2016. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2016  № 258


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 травня 2016 р.
за № 687/28817

Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією»

Відповідно до частин першої, п’ятої статті 11, частини першої статті 37 Повітряного кодексу України, підпункту 44 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законів України, стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації та вимог Європейської організації з безпеки аеронавігації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України «Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією», що додаються.

2. Департаменту аеронавігаційної інформації (Сімак В.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 01 липня 2004 року № 564 «Про затвердження Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 913/9512 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2016 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державіаслужби

О.В. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Голова Державної
регуляторної служби України

Міністр оборони України
генерал армії України


А. Пивоварський


К.М. Ляпіна


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної авіаційної
служби України
11.04.2016  № 258


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 травня 2016 р.
за № 687/28817

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
«Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією»

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила визначають порядок організації обслуговування та управління аеронавігаційними даними і аеронавігаційною інформацією, що надаються на території України та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну.

2. Дія цих Авіаційних правил поширюється на суб’єктів авіаційної діяльності.

3. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

аеронавігаційна інформація - інформація, отримана в результаті збирання, аналізу й форматування аеронавігаційних даних;

аеронавігаційні дані - викладення аеронавігаційних фактичних даних, концепції або інструкції в формалізованому порядку, придатному для зв'язку, інтерпретації або обробки;

база даних - один або декілька структурованих файлів даних;

бюлетень передпольотної інформації - підготовлена перед польотом поточна інформація NOTAM, яка має важливе експлуатаційне значення;

валідація - підтвердження за допомогою надання об’єктивних свідчень того, що вимоги, призначені для конкретного передбачуваного використання або застосування, виконані;

верифікація - підтвердження за допомогою надання об’єктивних свідчень того, що встановлені вимоги були виконані;

висота відносно еліпсоїда/геодезична висота - висота відносно поверхні базового еліпсоїда, виміряна уздовж нормалі до еліпсоїда, проведеної через розглянуту точку;

геодезична відстань - найменша відстань між будь-якими двома точками на математично визначеній еліпсоїдній поверхні;

геоїд - еквіпотенційна поверхня у гравітаційному полі Землі, що збігається зі спокійним середнім рівнем моря і його продовженням під материками;

довірчий рівень - ймовірність того, що дійсне значення параметра знаходиться в межах визначеного інтервалу навколо його оціночного значення;

електронний АІР - це збірник аеронавігаційної інформації України в електронному форматі, що дозволяє друкувати інформацію на папері, відображати її на екрані користувача повітряного простору та здійснювати обмін цифровими даними;

забезпечення якості - складова частина управління якістю, зосереджена на створенні впевненості у тому, що вимоги до якості будуть виконані;

збірник аеронавігаційної інформації - видана або санкціонована державою публікація, що містить довготермінову аеронавігаційну інформацію, яка має важливе значення для аеронавігації;

зона маневрування - частина аеродрому, крім перонів, призначена для зльоту, посадки та руління повітряних суден;

інструкція - офіційне джерело аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації щодо виконання польотів повітряних суден на аеродромах, вертодромах та постійних злітно-посадкових майданчиках, пунктах запуску куль-пілотів, використання повітряного простору полігонів, кар’єрів, пунктів запуску метеорологічних радіозондів та пунктів проведення стрільб (далі - Інструкція);

картографічна база даних аеродрому - підбір картографічних даних аеродрому, систематизованих і наданих у вигляді сукупності структурованих даних;

класифікація цілісності (аеронавігаційні дані) - класифікація, заснована на потенційному ризику використання недостовірних даних;

комплект масивів даних - набір масивів даних, що відповідають однаковій специфікації продукту;

компонування - процес об'єднання даних, отриманих з багатьох джерел, до бази даних і створення основи для подальшої обробки;

масив даних - певний набір даних;

місцевість - поверхня Землі з такими природними елементами, як гори, пагорби, хребти, долини, скупчення води, вічного льоду і снігу, за виключенням перешкод;

місцезнаходження (географічне) - координати (широта і довгота), що визначають місцезнаходження точки на поверхні Землі, відповідно до математично обчисленого референц-еліпсоїда;

метадані - дані, що надають структурований опис змісту, якості, стану або інших характеристик даних;

обслуговування аеронавігаційною інформацією - обслуговування, організоване у визначеній зоні відповідальності, для забезпечення надання аеронавігаційної інформації, необхідної для забезпечення безпеки польотів, регулярності та ефективності аеронавігації;

оригінатор - це юридична особа або фізична особа - підприємець, яка надає первинну аеронавігаційну інформацію та аеронавігаційні дані і не є суб’єктом авіаційної діяльності, має документ дозвільного характеру;

перешкода - усі нерухомі (тимчасові або постійні) і рухомі об’єкти або їх частини, які розташовані в зоні, призначеній для руху повітряних суден по поверхні, або знаходяться над відповідною поверхнею, призначеною для забезпечення безпеки повітряних суден у польоті, перебувають за межами цієї відповідної поверхні та визначені як такі, що можуть представляти небезпеку для повітряної навігації;

поверхня обліку даних про перешкоди місцевості - певна поверхня, яка використовується з метою встановлення даних щодо перешкоди, та/або місцевість;

постачальник - суб’єкт авіаційної діяльності, який надає аеронавігаційні дані та аеронавігаційну інформацію;

продукція служби аеронавігаційної інформації - аеронавігаційна інформація, надана у формі аеронавігаційних карт, елементів об'єднаного пакета аеронавігаційної інформації, крім NOTAM та бюлетеня передпольотної інформації;

пункт збору донесень щодо обслуговування повітряного руху - підрозділ, що забезпечує отримання повідомлень щодо обслуговування повітряного руху і планів польотів, які надаються перед вильотом користувачам повітряного простору;

пункт передпольотного інформаційного обслуговування - підрозділ, який забезпечує отримання, обробку, аналіз та надання необхідної аеронавігаційної інформації користувачам повітряного простору;

рекомендована практика ІСАО - вимоги до фізичних і технічних характеристик, конфігурації, матеріальної частини, персоналу або правил, однакове застосування яких визнається бажаним для забезпечення безпеки, регулярності та ефективності міжнародної аеронавігації;

робоча площа - частина аеродрому, призначена для зльоту, посадки й руління повітряних суден, що складається з площі маневрування та перону (перонів);

роздільна здатність - кількість одиниць або цифр, що визначає порядок виміряного або розрахованого значення, яке використовується;

система управління якістю - сукупність взаємопов’язаних або взаємодійних елементів в системі управління для спрямування та контролювання діяльності організації щодо якості;

служба аеронавігаційної інформації - служба, створена в конкретно встановленій зоні дії, яка відповідає за надання аеронавігаційної інформації/даних, необхідних для забезпечення безпеки, регулярності та ефективності повітряної навігації;

специфікація інформаційного продукту - докладний опис масиву даних або комплекту масивів даних разом з додатковою інформацією, що дозволить їх сформувати, надати іншій стороні і забезпечити їх використання іншою стороною;

стандарт ІСАО - вимоги до фізичних і технічних характеристик, конфігурації, матеріальної частини, персоналу або правил, однакове застосування яких визнається необхідним для забезпечення безпеки, регулярності та ефективності міжнародної аеронавігації;

термінова інформація - інформація щодо введення в терміновому порядку важливих з експлуатаційної точки зору постійних або тимчасових змін в інформації;

точність - ступінь відповідності розрахункового або вимірюваного значення дійсним значенням;

управління аеронавігаційною інформацією - динамічне, комплексне управління аеронавігаційною інформацією шляхом надання цифрових аеронавігаційних даних гарантованої якості і обміну ними у співробітництві з усіма сторонами;

хвиля геоїда - відстань (позитивне значення або негативне значення) між поверхнею геоїда і поверхнею математично визначеного референц-еліпсоїда. У відношенні до еліпсоїда, визначеного у Світовій геодезичній системі координат WGS-84, різниця між висотою відносно еліпсоїда WGS-84 та ортометричною висотою геоїда є хвиля геоїда;

циркуляр аеронавігаційної інформації - повідомлення, що містить інформацію, яка не вимагає випуску NОТАМ або включення її в АIР України, але яка стосується питань безпеки польотів або аеронавігаційних, технічних, адміністративних і юридичних питань;

цілісність - певна гарантія того, що аеронавігаційні дані та їхні значення не втрачені або не змінювалися з моменту підготовки даних або санкціонованого внесення поправки;

член льотного екіпажу - член екіпажу, який має свідоцтво та на якого покладено обов'язки, пов'язані з керуванням повітряним судном протягом виконання польотного завдання;

якість даних - ступінь або рівень ймовірності того, що надані дані відповідають вимогам користувача даних з точки зору точності, роздільної здатності і цілісності.

Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та стандартах ІСАО.

4. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення:

АНО - аеронавігаційне обслуговування;

ЗПМ - злітно-посадковий майданчик;

ЗПС - злітно-посадкова смуга;

Євроконтроль - Європейська організація з безпеки аеронавігації;

ІВП - інструкція з виконання польотів;

ІВПП - інструкція з використання повітряного простору;

ОПАНІ - об'єднаний пакет аеронавігаційної інформації;

ОПР - обслуговування повітряного руху;

ОрПР - організація повітряного руху;

ППО - протиповітряна оборона;

ПС - повітряне судно;

РД - рульова доріжка;

РСП - регіональний структурний підрозділ;

САІ - служба аеронавігаційної інформації;

ЦАНЗ - центр аеронавігаційного забезпечення Збройних Сил України;

AD - аеродром;

ADIZ - розпізнавальна зона протиповітряної оборони;

AFS - авіаційна фіксована служба;

AIC - циркуляр аеронавігаційної інформації;

АІМ - управління аеронавігаційною інформацією;

AIP України - збірник аеронавігаційної інформації;

AIRAC - регламентація та контролювання аеронавігаційної інформації, які означають систему, призначену для завчасного повідомлення про обставини, що викликають необхідність внесення значних змін в експлуатаційну практику;

АІХМ - модель обміну аеронавігаційною інформацією;

АМDB - картографічна база даних аеродрому;

ARO - пункт збору донесень щодо обслуговування повітряного руху;

ARP - контрольна точка аеродрому;

ASHTAM - NOTAM спеціальної серії, що містить надану в особливому форматі інформацію про зміни вулканічної діяльності (про вулканічне виверження та/або хмари вулканічного попелу), яка має важливе значення для виконання польотів повітряних суден;

СТА - диспетчерський район;

СTR - диспетчерська зона;

DME - всебічно направлений далекомірний радіомаяк;

ЕАD - Європейська база даних САІ;

eAIP - електронний АІР;

EGM - 96 - Земля Гравітаційна Модель - 1996;

ENR - на маршруті польоту;

EST - NOTAM з невизначеним продовженням часу дій (NOTAM розрахунковий);

FATO - зона кінцевого етапу заходження на посадку та зона зльоту;

FIR - район польотної інформації;

GBAS - наземна система функціонального доповнення;

GIS - географічна інформаційна система;

GNSS - глобальна навігаційна супутникова система;

ІСАО - Міжнародна організація цивільної авіації;

ILS - система посадки за приладами;

INS - інерційна навігаційна система;

ISO - міжнародна організація зі стандартизації;

MLS - мікрохвильова система посадки (система посадки сантиметрового діапазону);

MSL - середній рівень моря;

NDB - ненаправлений радіомаяк;

NIL - немає повідомлень/даних;

NOF - орган міжнародних повідомлень NOTAM;

NOTAM - повідомлення, що розсилається засобами електрозв'язку і містить інформацію про введення в дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного устаткування, обслуговування і правил або інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про які має важливе значення для персоналу, пов'язаного з виконанням польотів;

NOTAMС - NOTAM, що скасовує дію іншого NOTAM;

NOTAMN - NOTAM, що містить нову інформацію;

NOTAMR - NOTAM, що замінює попередній NOTAM;

OCA/OCH - абсолютна/відносна висота прольоту перешкод;

PERM - NOTAM постійного характеру;

РІВ - бюлетень передпольотної інформації;

SAR - пошук та рятування;

SBAS - супутникова система функціонального доповнення;

SID - стандартний виліт за приладами;

SNOWTAM - NOTAM спеціальної серії, який повідомляє за встановленим форматом про наявність або ліквідацію небезпечних умов, що склалися через сніг, лід, сльоту або стоячу воду, що утворилася в результаті танення снігу, льоду та сльоти, на робочій площі аеродрому;

SRE - оглядовий радіомаяк системи радіолокаційного точного заходження на посадку;

STAR - стандартне прибуття за приладами;

SUP - доповнення до АІР;

TLOF - зона приземлення та відриву повітряного судна;

TMA - термінальний диспетчерський район;

TRA - тимчасово зарезервований район;

TRIGGER NOTAM - NOTAM, який містить стислу інформацію про зміст, номер і дату набуття чинності поправки чи доповнення до АІР, що публікуються відповідно до процедур AIRAC;

TSA - тимчасово відокремлений район;

UTC - всесвітній координований час;

VOLMET - метеорологічна інформація для повітряних суден, що знаходяться у польоті;

VOR - всебічно направлений радіомаяк діапазону ДВЧ, радіотехнічна система ближньої навігації;

WGS-84 - Світова геодезична система координат.

II. Загальні системи відліку для цілей аеронавігації

1. Для цілей аеронавігації в Україні використовуються системи вимірів відповідно до стандартів та рекомендованої практики ІСАО.

В горизонтальній площині для цілей аеронавігації використовується система відліку WGS-84. Усі опубліковані географічні координати, що позначають широту і довготу, відображають відносно геодезичної системи відліку WGS-84.

2. Ступінь роздільної здатності географічних координат, що публікуються на карті, має відповідати роздільній здатності і класифікації цілісності аеронавігаційних даних, що публікуються (додаток 1).

3. У вертикальній площині для цілей аеронавігації як система відліку використовується прийнятий за основу MSL, який забезпечує зв'язок відносних висот (перевищень), що залежать від гравітації, з поверхнею, яка зветься геоїдом.

4. Як глобальна модель гравітації використовується гравітаційна модель Землі - 1996 (EGM-96), яка містить дані про поле довгих гравітаційних хвиль через градус до 360.

5. До значень перевищення відносно MSL (геоїда) конкретних знімальних наземних позицій для цих позицій публікується інформація про хвилю геоїда відносно поверхні еліпсоїда.

6. Ступінь роздільної здатності значень хвилі геоїда у місці перевищення аеродрому, що публікуються на карті, має відповідати вимогам, зазначеним у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

7. Для міжнародної цивільної авіації як система відліку часу використовується григоріанський календар та UTC.

III. Повноваження суб’єктів авіаційної діяльності щодо обслуговування/управління аеронавігаційними даними і аеронавігаційною інформацією

1. Суб’єкти авіаційної діяльності

Державна авіаційна служба України;

провайдер аеронавігаційного обслуговування;

постачальник аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації;

користувачі повітряного простору.

Кожен суб’єкт авіаційної діяльності у сфері обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією несе відповідальність, визначену законом.

2. Державіаслужба

1. Державіаслужба здійснює контроль та нагляд за забезпеченням аеронавігаційного обслуговування.

2. Державіаслужба відповідно до вимог стандартів і рекомендованої практики ІСАО може створювати службу аеронавігаційної інформації з одним або декількома договірними державами.

3. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація супроводжуються чітким посиланням на те, що інформація надається з дозволу Державіаслужби.

4. Організація обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією здійснюється Державіаслужбою відповідно до вимог стандартів та рекомендованої практики ІСАО з якості аеронавігаційних даних та документів Євроконтролю.

5. Державіаслужба встановлює порядок обслуговування аеронавігаційною інформацією та визначає порядок публікації ОПАНІ.

6. Державіаслужба має повідомляти ІСАО про відмінності між встановленою практикою щодо здійснення обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією в межах повітряного простору України та встановленою міжнародною практикою відповідно до стандартів ІСАО.

7. У разі якщо сертифікат аеродрому, вертодрому або посвідчення постійного ЗПМ анулюється або не продовжується більше ніж півроку, Державіаслужба виключає інформацію з АІР України щодо такого аеродрому, вертодрому або постійного ЗПМ.

3. Служба аеронавігаційної інформації

1. Уповноваженим органом з питань обслуговування/управління аеронавігаційними даними та аеронавігаційною інформацією є САІ.

САІ діє відповідно до цих Авіаційних правил, положення про САІ, законодавства України в сфері обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією та з урахуванням вимог стандартів і рекомендованої практики ІСАО та вимог Євроконтролю. Положення про САІ погоджується Державіаслужбою.

2. Основним завданням CAI є забезпечення потоку аеронавігаційних даних та аеронавігаційної інформації, необхідних для забезпечення безпечного, регулярного, економічного та ефективного функціонування глобальної системи організації повітряного руху на екологічно збалансованій основі. При цьому аеронавігаційна інформація, яка необхідна для оперативного використання, має бути однаковою та послідовною на всіх етапах проходження аеронавігаційної інформації від отримання її з різних джерел до розповсюдження.

3. САІ надає аеронавігаційні дані та аеронавігаційну інформацію, необхідну для забезпечення безпеки, регулярності і ефективності аеронавігації, у формі, яка відповідає вимогам стандартів та рекомендованої практики ІСАО та документів Євроконтролю щодо організації повітряного руху, а також відповідає експлуатаційним потребам:

1) персоналу, який пов'язаний з виконанням польотів, у тому числі льотних екіпажів, які планують польоти на авіаційних тренажерах;

2) органу обслуговування повітряного руху, який є відповідальним за польотно-інформаційне обслуговування, та служб, які відповідають за передпольотну інформацію.

4. САІ отримує, перевіряє або компонує, редагує, форматує, видає/зберігає і розповсюджує аеронавігаційні дані та аеронавігаційну інформацію в межах повітряного простору України.

5. САІ отримує аеронавігаційні дані та аеронавігаційну інформацію і забезпечує передпольотне інформаційне обслуговування з джерел, що вказані у пункті 1 розділу IV цих Авіаційних правил.

6. САІ надає будь-які аеронавігаційні дані та аеронавігаційну інформацію САІ інших держав.

7. САІ контролює строк дії NОТАМ та відповідність опублікованої інформації в АІР України інформації, що наведена в ІВП та ІВПП.

8. Результати аналізу щодо ідентичності інформаційного наповнення ІВП, ІВПП та АІР України САІ надає до Державіаслужби щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним.

9. САІ наприкінці року здійснює перевірку та аналіз недоліків при підготовці та публікації ОПАНІ. Результати перевірки надаються до Державіаслужби в строк до 01 лютого наступного за звітним року.

10. САІ співпрацює з ЕАD у межах, визначених угодою між Державним підприємством обслуговування повітряного руху України (далі - Украерорух) та EAD.

4. Провайдер аеронавігаційного обслуговування

1. Провайдер аеронавігаційного обслуговування повинен забезпечувати обслуговування безпечно, ефективно, стабільно та обґрунтовано відповідно до рівня потреб, характерних для відповідної частини повітряного простору України.

2. Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією повинно забезпечуватись адекватними технічними й операційними можливостями та оцінками.

3. Провайдер аеронавігаційного обслуговування повинен:

мати організаційну структуру, яка забезпечує надання безпечного, ефективного, стабільного та обґрунтованого відповідно до рівня потреб обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією;

управляти безпекою обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією на всіх рівнях обслуговування через застосовування відповідних інтерфейсів з відповідними суб'єктами, які можуть прямо впливати на безпеку при наданні відповідного виду обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією;

мати відповідно підготовлений персонал для безпечного, ефективного і стабільного обслуговування;

мати систему управління охороною і захистом з метою безпеки його технічних засобів та персоналу, попередження незаконного втручання при наданні відповідних видів обслуговування;

здійснювати обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією відкрито і прозоро, оприлюднювати річний звіт щодо своєї діяльності;

публікувати умови доступу щодо видів обслуговування та мати формальний консультаційний процес з користувачами на регулярній основі як мінімум один раз на рік, поєднуючи індивідуальний чи колективний підхід.

4. З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики нагляду за безпекою польотів цивільної авіації підприємства, організації, які здійснюють діяльність, пов'язану з аеронавігаційним обслуговуванням (провайдери аеронавігаційного обслуговування), підлягають сертифікації Державіаслужбою.

5. Постачальник аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації

1. Постачальник повинен мати відповідний сертифікат щодо надання послуг з аеронавігаційного обслуговування, виданий Державіаслужбою.

2. Постачальник укладає з провайдером аеронавігаційного обслуговування угоди щодо надання аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації.

3. Постачальник відповідає за якість наданих аеронавігаційних даних та аеронавігаційної інформації.

З метою контролю відповідності інформації, що надається до провайдера аеронавігаційного обслуговування, інформація перевіряється і узгоджується уповноваженими підрозділами постачальника.

4. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація надаються постачальником своєчасно, повно, з відповідною якістю в стандартизованих форматах, які дозволяють забезпечити їх автоматизовану обробку, зберігання та пошук.

5. Постачальник, що здійснює обслуговування (забезпечення) польотів, використання повітряного простору, призначає відповідального за збирання, компонування та супроводження аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації з наступним наданням цієї інформації до САІ.

6. Постачальник аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації як утримувач Інструкції відповідає за своєчасне внесення змін до неї.

7. Постачальник, що здійснює обслуговування (забезпечення) виконання польотів, використання повітряного простору, організовує щоквартальний перегляд Інструкції з метою виявлення та усунення невідповідностей опублікованих аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації фактичним даним/інформації та інформує САІ про результати перегляду.

8. У разі відсутності чинної Інструкції діяльність, пов’язана з використанням повітряного простору, забороняється.

6. Оригінатор аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації

1. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація, що надаються оригінатором, повинні відповідати вимогам, встановленим стандартами та рекомендованою практикою ІСАО.

2. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація, що надаються оригінатором, повинні відповідати документам Євроконтролю щодо якості аеронавігаційних даних.

7. Користувач аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації

1. Користувач аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації зобов’язаний використовувати аеронавігаційні дані і аеронавігаційну інформацію лише від сертифікованих Державіаслужбою постачальника та/або провайдера аеронавігаційного обслуговування.

2. Користувач аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації, якщо він є постачальником або провайдером аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації для інших користувачів, відповідає за своєчасність, повноту, відповідну якість надання інформації.

IV. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація

1. Джерела аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації

Державіаслужба;

провайдер аеронавігаційного обслуговування;

постачальник аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації;

оригінатор аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації;

користувачі повітряного простору;

САІ інших держав;

EAD;

ЦАНЗ у частині, що стосується аеродромів державної авіації;

інші доступні джерела.

2. Загальні вимоги щодо аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації

1. Загальні вимоги щодо аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації передбачають забезпечення підтримки виконання польотів при використанні нових, гнучких процедур щодо повітряного простору України.

Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація мають бути однаковими і послідовними на всіх етапах проходження інформації від отримання з різних джерел до розповсюдження.

2. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація затверджуються Державіаслужбою та публікуються CAI з чітким посиланням на те, що вони опубліковані за рішенням Державіаслужби.

3. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація надаються своєчасно, точно, повно, в стандартизованих форматах, що дозволяє забезпечити їх автоматизовану обробку, збереження та пошук.

4. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація також включають картографічну та електронну інформацію про аеродроми, вертодроми, постійні ЗПМ, а також електронні дані про місцевість та перешкоди.

5. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація повинні регулярно оновлюватися.

6. Написання географічних назв на аеронавігаційних картах виконуються латиницею відповідно до української транслітерації, встановленої законодавством України.

7. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація публікуються у вигляді ОПАНІ.

8. При підготовці, обробці й розповсюдженні аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації використовуються одиниці виміру відповідно до чинного законодавства України.

9. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація, що отримані з джерел аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації, перевіряються перед розповсюдженням.

10. Аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація також включають картографічну та електронну інформацію про аеродроми, вертодроми, постійні ЗПМ, пункти запуску куль-пілотів, кар’єри, пункти запуску метеорологічних радіозондів та пункти проведення стрільб.

11. Скорочення ІСAO використовується у всіх випадках, коли його застосування виправдане і коли воно полегшує сприйняття аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації, що розповсюджуються.

12. Надання аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації користувачам повітряного простору України здійснюється з урахуванням вимог законодавства про захист інформації та за допомогою таких видів електронного зв'язку:

телефонний зв'язок;

факсимільний зв'язок;

авіаційний фіксований зв'язок;

канал мережі Інтернет.

V. Обмін аеронавігаційними даними і аеронавігаційної інформацією

1. САІ надає запити на отримання аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації, що надходять від іноземних держав, та здійснює супроводження їх ОПАНІ.

2. САІ встановлює прямі контакти зі САІ інших держав з метою спрощення міжнародного обміну аеронавігаційними даними і аеронавігаційною інформацією.

3. Один примірник кожного елемента ОПАНІ, що був запитаний САІ інших держав, надається безкоштовно у взаємно погодженій формі на запит САІ інших держав.

4. САІ здійснює обмін декількома примірниками елементів об'єднаного пакета аеронавігаційної інформації та іншими аеронавігаційними документами, включаючи нормативно-правові акти України, за двосторонніми угодами між договірними державами.

5. САІ надає САІ інших держав аеронавігаційні дані і аеронавігаційну інформацію, що необхідні їм для забезпечення безпеки, регулярності та ефективності аеронавігації, з урахуванням вимог чинного законодавства України та вимог, встановлених стандартами та рекомендованою практикою ІСАО з якості аеронавігаційних даних та документами Євроконтролю.

6. САІ відповідає за достовірність статичних і динамічних аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації України, опублікованих (розміщених) в EAD.

7. Придбання аеронавігаційної інформації, в тому числі елементів ОПАНІ, від держав, які не є членами ІСАО, здійснюється через укладання додаткових угод.

VI. Відшкодування витрат

1. Накладні витрати, пов'язані зі збором та обробкою аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації, відшкодовуються відповідно до принципів і політики ІСАО щодо аеропортових зборів та зборів за аеронавігаційне обслуговування та у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Розмір плати, що береться з окремого користувача за надання конкретної продукції САІ, базується на витратах на друкування паперових екземплярів або виробництво електронних носіїв з затратами на їх розповсюдження.

3. За відсутності таких витрат аеронавігаційна інформація або аеронавігаційні дані можуть розповсюджуватись на безоплатній основі за допомогою сучасних технологій зв’язку.

VІI. Управління аеронавігаційною інформацією

1. Валідація та верифікація аеронавігаційних даних та аеронавігаційної інформації

1. Ресурси й процеси управління інформацією, визначені САІ, мають бути достатніми для забезпечення своєчасного збору, обробки, зберігання, інтеграції, обміну й доставки аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації гарантованої якості в рамках системи ОрПР.

2. З метою забезпечення відповідної якості даних матеріали, що підлягають опублікуванню і включаються як частина ОПАНІ, перед наданням до САІ ретельно перевіряються.

3. САІ встановлює процедури верифікації й валідації з метою забезпечення дотримання та виконання вимог до якості отриманих аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації, а саме: точності, роздільної здатності, цілісності та простежуваності.

4. Менеджмент якості аеронавігаційних даних здійснюється відповідно до чинних національних та міжнародних документів з питань системи управління якості.

5. САІ має право відправляти на доопрацювання матеріали, які не відповідають встановленим вимогам до якості аеронавігаційних даних, визначених главою 2 цього розділу та додатком 1 до цих Авіаційних правил.

2. Вимоги до якості аеронавігаційних даних

1. Ступінь точності аеронавігаційних даних визначається залежно від типу даних. Існує три типи позиційних даних:

1) знімальні точки (пороги ЗПС, позиції навігаційних засобів тощо);

2) розрахункові точки (результати математичних розрахунків на основі відомих знімальних точок, точок у просторі/контрольних точок);

3) заявлені точки (наприклад, точки на межах району польотної інформації).

2. Вимоги до точності аеронавігаційних даних наведені в додатку 1 до цих Авіаційних правил.

3. Ступінь роздільної здатності даних, що публікуються, залежить від типу аеронавігаційних даних.

4. Ступінь роздільної здатності елементів аеронавігаційних даних, що містяться в базі даних, має бути порівнюваним з вимогами до точності даних.

5. Ступінь роздільної здатності елементів аеронавігаційних даних, що містяться в базі аеронавігаційних даних, може бути вищим, ніж роздільна здатність при відображенні цих елементів аеронавігаційних даних.

6. Вимоги до роздільної здатності аеронавігаційних даних наведені в додатку 1 до цих Авіаційних правил.

7. Ступінь цілісності аеронавігаційних даних визначається залежно від типу даних.

8. Цілісність аеронавігаційних даних зберігається протягом усього інформаційного процесу з моменту зйомки/підготовки до відправлення наступному можливому користувачеві або органу, що отримує аеронавігаційну інформацію від постачальника аеронавігаційної інформації.

9. Вимоги до класифікації цілісності аеронавігаційних даних наведені в додатку 1 до цих Авіаційних правил.

10. Залежно від класифікації цілісності аеронавігаційних даних, яка застосовується, існують такі процедури валідації та верифікації стосовно:

1) звичайних аеронавігаційних даних - запобігання спотворенню на етапі обробки даних;

2) важливих аеронавігаційних даних - має бути гарантія, що спотворення аеронавігаційних даних не виникне на будь-якому етапі процесу і при необхідності можуть бути передбачені додаткові процедури для усунення потенційних ризиків з метою отримання додаткових гарантій цілісності даних на цьому рівні;

3) критичних аеронавігаційних даних - має бути гарантія, що спотворення аеронавігаційних даних не виникне на будь-якому етапі процесу і повинні бути передбачені додаткові процедури гарантії цілісності для повного усунення наслідків недоліків, що виявляються в результаті ретельного аналізу загальної архітектури системи в якості потенційних ризиків цілісності даних.

3. Метадані

1. Збір метаданих здійснюється для процесів обробки аеронавігаційних даних і пунктів обміну. Такий збір метаданих використовується протягом всіх етапів проходження даних аеронавігаційної інформації з моменту огляду/складання таких даних та до моменту їх розсилки наступному передбачуваному користувачеві.

2. Метадані, що підлягають збору, включають:

назви організацій, що провадять будь-які заходи щодо складання, обробки та передачі даних;

опис проведених заходів;

дату і час проведення заходу.

4. Захист аеронавігаційних даних

1. Аеронавігаційні дані та масиви даних захищаються від несанкціонованого використання та неконтрольованого ознайомлення, модифікації, знищення, копіювання чи поширення. Доступ до аеронавігаційних даних та масивів даних надається тільки ідентифікованим та автентифікованим користувачам.

2. Масиви аеронавігаційних даних на електронних носіях захищаються шляхом включення в масиви даних контролю з використанням 32-бітового циклічного надлишкового коду (CRC). Це стосується захисту масивів даних всіх рівнів цілісності.

5. Використання засобів автоматизації

1. Провайдер з метою підвищення оперативності, якості, ефективності й рентабельності діяльності САІ запроваджує автоматизовану систему та засоби автоматизації.

2. У випадках, коли аеронавігаційні дані і аеронавігаційна інформація надаються в різних форматах, впроваджуються процеси забезпечення узгодженості даних та інформації, що представлені в різних форматах.

3. З метою дотримання вимог стандартів та рекомендованої практики ІСАО щодо якості аеронавігаційних даних засоби автоматизації:

1) дозволяють проводити обмін аеронавігаційними даними між сторонами, які беруть участь у процесах обробки даних;

2) дозволяють використання моделі обміну аеронавігаційною інформацією й моделі обміну даними, що розраховані на можливість глобальної взаємодії.

4. Автоматизована система повинна мати відповідний захист щодо унеможливлення порушення цілісності та доступності аеронавігаційних даних та аеронавігаційної інформації.

6. Система управління якістю

1. Управління якістю здійснюється в рамках системи управління якістю суб’єкта авіаційної діяльності у сфері обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією, впровадженою відповідно до вимог авіаційних правил України та міжнародних документів.

2. Провайдер повинен мати систему управління якістю, яка покриватиме всі види обслуговування, які він надає.

3. Система управління якістю САІ повинна відповідати міжнародним стандартам.

4. Управління якістю застосовується на всіх етапах обробки даних аеронавігаційної інформації з моменту підготовки даних та до моменту їх розсилки наступному передбачуваному користувачеві повітряного простору з урахуванням запланованого використання даних.

5. В рамках створеної системи управління якістю визначаються компетенції й пов'язані з ними знання, вміння й навички, які необхідні для виконання кожної функції, а персонал, що призначається для виконання цих функцій, має належну підготовку.

7. Врахування аспектів людського фактора

1. З метою оптимального використання аеронавігаційних даних та аеронавігаційної інформації при їх складанні, визначенні змісту, обробці і розповсюдженні враховується людський фактор.

2. При виявленні факторів ризику у випадках взаємодії між людьми враховується цілісність інформації та уживаються заходи щодо їх усунення. Реалізація таких заходів може бути здійснена за рахунок конструктивних рішень систем, експлуатаційних процедур або удосконалення умов експлуатації.

VІII. Елементи ОПАНІ

1. ОПАНІ - пакет на паперовому або електронному носії, який складається з таких елементів:

1) AIP, включаючи поправки;

2) доповнення до AIP;

3) NOTAM та PIB;

4) AIC;

5) контрольні переліки та переліки діючих NOTAM.

2. Елементи ОПАНІ розробляються САІ та подаються на погодження/затвердження до Державіаслужби.

3. Усі елементи ОПАНІ складаються українською та/або англійською мовою.

IХ. Збірник аеронавігаційної інформації

1. AIP України - це основне джерело постійної інформації і інформації про тимчасові зміни, що носять довготерміновий характер.

2. Зміст AIP України складається з частин, розділів і підрозділів, які забезпечуються уніфікованими позначками для можливості його зберігання і пошуку стандартизованих електронних аеронавігаційних даних.

Частина 1 «Загальні положення (GEN)» складається із 5 розділів і містить інформацію адміністративного та пояснювального характеру, яка не включається до NOTAM.

Частина 2 «Маршрути (ENR)» складається із 7 розділів і містить інформацію, що стосується повітряного простору і його використання.

Частина 3 «Аеродроми (AD)» складається з 4 розділів і містить інформацію, що стосується аеродромів, вертодромів, постійних ЗПМ та їх використання.

3. Інформація в AIP України представляється у вигляді тексту, таблиць, зображень або карт.

4. До складу АІР України входить конкретний перелік карт, що визначається для кожного аеродрому окремо, при цьому встановлюється такий порядок публікації карт (частина 3 «Аеродроми (AD)»):

карта аеродрому/вертодрому (ІСAO);

карта наземного аеродромного руху (ІСAO);

карта стоянки/постановки на стоянку повітряного судна (ІСAO);

карта аеродромних перешкод, тип A (ІСAO);

карта місцевості і перешкод у районі аеродрому (ІСAO) (електронна);

карта району (ІСAO) (публікується за необхідності);

оглядова карта мінімальних абсолютних висот управління повітряним рухом (IСAO);

карта стандартного прибуття за приладами (STAR) (ІСAO);

карта стандартного вильоту за приладами (SID) (ІСAO);

карта заходження на посадку за приладами (ІСAO);

карта місцевості для точного заходження на посадку (ІСAO);

карта візуального заходження на посадку (ІСAO);

маршрутна карта (ІСAO);

електронна аеронавігаційна карта (ІСAO).

5. АІР України публікується українською та англійською мовами.

Інформація, що знаходиться в таблицях та картах частини 3 АІР України, публікується англійською мовою.

6. АІР України є самостійним документом.

7. АІР України публікується у вигляді вкладних аркушів.

8. Кожний аркуш АІР України підлягає датуванню. Дата містить у собі число, місяць, рік та є датою публікації або датою набуття чинності інформації.

9. Контрольний перелік сторінок AIP України з позначенням чинних дат включається до кожної поправки до AIP України для того, щоб допомогти користувачеві повітряного простору в оновленні інформації збірника. Номер сторінки/назва карти і дата випуску контрольного переліку вказуються в самому контрольному переліку.

10. Кожна сторінка AIP України має примітки, у яких чітко вказуються:

1) позначення - AIP України;

2) позначення відповідального органу - Державіаслужба;

3) номери сторінок/назви карт.

11. Усі зміни до АIР України або нова інформація на перевиданих сторінках чітко позначаються або супроводжуються примітками.

12. Важливі зміни експлуатаційного характеру до AIP України публікуються відповідно до правил АIRАС і чітко позначаються скороченням АIRАС.

13. АIР України змінюється або перевидається з необхідним для його оновлення регулярним інтервалом часу. Внесення виправлень або приміток від руки зводиться до мінімуму. Звичайним способом внесення виправлень є заміна вкладних аркушів.

14. Достовірність аеронавігаційної інформації, що опублікована в AIP України, забезпечується шляхом публікації:

1) поправок до AIP України (постійна інформація);

2) доповнень до AIP України (тимчасова інформація, строк дії якої три місяці й більше, або інформація, яка містить графічний матеріал чи текст, що не може бути розповсюджений шляхом видання NOTAM);

3) NOTAM (оперативна інформація);

4) AIC (інформація, що не потребує включення до АIP України, інформаційного, консультативного, пояснювального плану).

15. Постійні та тимчасові зміни до АІР України перевіряються і публікуються САІ відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

1. Вимоги щодо поправок до AIP України

1. Постійні зміни аеронавігаційної інформації публікуються у вигляді поправок до AIP України.

2. Підставою для внесення поправок до AIP України є затверджені:

1) зміни до Інструкцій або поправки до них;

2) зміни інформації, що вже опублікована в AIP України.

3. Для кожної поправки надається порядковий номер послідовної нумерації.

4. На кожній сторінці поправки до AIP України, включаючи титульний аркуш, вказується дата опублікування.

5. Згідно із системою АІRAC на кожній сторінці поправки до AIP України, включаючи титульний аркуш, вказується дата набуття чинності.

6. На титульному аркуші поправки до AIP України наводяться питання, які порушуються поправкою.

7. Якщо поправка до AIP України не публікується відповідно до встановленої системи AIRAC, то в цьому випадку випускається і розсилається NOTAM "NIL".

8. Проект змін до AIP України готує суб’єкт авіаційної діяльності.

9. Оформлення поправки до AIP України здійснюється за формою заповнення змін до АІР України, що наведена у додатку 2 до цих Авіаційних правил.вгору