Документ z0686-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.12.2006, підстава - z1312-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.07.2003 N 83/787
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2003 р.
за N 686/8007
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету фінансового моніторингу
N 240/718/1158/755 ( z1312-06 ) від 28.11.2006 }
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом
МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових
операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму,
та отримання інформації про хід їх опрацювання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
департаменту фінансового моніторингу
N 79/816 ( z0988-04 ) від 23.07.2004
N 97/262 ( z0489-05 ) від 15.04.2005 )
Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
( 249-15 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ), "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 )
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок надання Держфінмоніторингом МВС України
узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути
пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням
тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (далі -
Порядок), що додається.
2. Управлінню взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу
(Несен С.О.) спільно з юридично-правовим відділом Управління
міжнародного співробітництва та нормативно-правової роботи
(Саченко І.П.) забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві
юстиції України цього наказу.
3. Відділу кадрової роботи, фінансування та справ
(Поплевічева Н.Г.) після державної реєстрації забезпечити
опублікування цього наказу.
4. Начальникам відповідних структурних підрозділів
Міністерства внутрішніх справ організувати вивчення Порядку
особовим складом та встановити контроль за його виконанням
відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства внутрішніх справ
України Черкасова Ю.Е., першого заступника Міністра фінансів
України - голову Державного департаменту фінансового моніторингу
Гуржія С.Г.
Перший заступник
Міністра фінансів України -
голова Державного департаменту
фінансового моніторингу С.Г.Гуржій
В.о. Міністра внутрішніх
справ України О.А.Гапон

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту фінансового
моніторингу,
Міністерства внутрішніх
справ України
30.07.2003 N 83/787
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2003 р.
за N 686/8007

ПОРЯДОК
надання Держфінмоніторингом МВС України
узагальнених матеріалів щодо фінансових
операцій, які можуть бути пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів або
фінансуванням тероризму, та отримання
інформації про хід їх опрацювання
( За всім текстом Порядку слово "Держфінмоніторинг" у всіх
відмінках замінено словами "Держфінмоніторинг України" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу N 97/262 ( z0489-05 )
від 15.04.2005 )
1. Цей Порядок визначає механізм надання Держфінмоніторингом
України МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових
операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму,
а також отримання інформації про хід опрацювання наданих
матеріалів.
2. Узагальнені матеріали - опис фінансових операцій, які
можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом та/або фінансуванням тероризму, із
зазначенням підстав вважати, що такі операції можуть бути
пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням
тероризму. ( Порядок доповнено пунктом 2 згідно з Наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу N 97/262 ( z0489-05 ) від
15.04.2005 )
3. Інформація про фінансові операції, одержана
Держфінмоніторингом України, у встановленому порядку обробляється
та аналізується на предмет здійснення цих операцій з метою
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
того, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для
фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи
терористичних організацій. За наявності достатніх підстав, що фінансова операція може
бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, Держфінмоніторинг України надає МВС України
узагальнені матеріали (далі - матеріали).
4. Матеріали, які направляються до МВС України, мають
містити відомості щодо мотивованої підозри стосовно того, що
фінансова операція (операції) здійснюється з метою легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. ( Пункт в
редакції Наказу Державного департаменту фінансового моніторингу
N 79/816 ( z0988-04 ) від 23.07.2004 )
5. Рішення щодо наявності достатніх підстав для передачі
матеріалів до правоохоронних органів приймається експертною
комісією Державного департаменту фінансового моніторингу з
розгляду узагальнених матеріалів, що підготовлені до передачі
правоохоронним органам (далі - експертна комісія). До участі в засіданнях експертної комісії залучаються
експерти Міністерства внутрішніх справ України, склад і
повноваження яких затверджуються окремим наказом МВС України. Матеріали та, за наявності, додатки до них надаються на
паперових носіях та/або в електронному вигляді разом із
відповідним супровідним листом за підписом Голови або заступника
Голови Держфінмоніторингу України. Копія супровідного листа
надається до Генеральної прокуратури України. ( Абзац третій
пункту 5 в редакції Наказу Державного департаменту фінансового
моніторингу N 97/262 ( z0489-05 ) від 15.04.2005 ) ( Пункт в редакції Наказу Державного департаменту фінансового
моніторингу N 79/816 ( z0988-04 ) від 23.07.2004 )
6. Матеріалам згідно з переліком конфіденційної інформації,
що є власністю держави, надається гриф "Для службового
користування". У разі якщо матеріали мають додатки, які містять
комерційну та/або банківську таємницю, у матеріалах та
супровідному листі до них робиться запис "Додатки містять
банківську та/або комерційну таємницю". ( Пункт в редакції
Наказу Державного департаменту фінансового моніторингу N 79/816
( z0988-04 ) від 23.07.2004 )
7. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання матеріалів
до Держфінмоніторингу України надсилається повідомлення про номер
і дату їх реєстрації в МВС України. У разі направлення вказаних
матеріалів до відповідних регіональних підрозділів МВС України
надсилається повідомлення, у якому вказуються назва регіонального
підрозділу та дата направлення матеріалів. ( Пункт в редакції
Наказу Державного департаменту фінансового моніторингу N 79/816
( z0988-04 ) від 23.07.2004 )
8. Організація перевірки матеріалів, надісланих до МВС
України, здійснюється спеціалізованим підрозділом, завданням якого
є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
9. Про прийняті рішення по суті матеріалів, але не рідше ніж
раз на три місяці МВС України інформує про них Держфінмоніторинг
України. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу N 79/816 ( z0988-04 ) від
23.07.2004 )
10. У разі потреби уточнення даних, що містяться в отриманих
матеріалах, МВС України може запитувати у Держфінмоніторингу
України додаткову інформацію. Запити повинні містити посилання на
номер та дату первинного повідомлення Держфінмоніторингу України і
підписуються посадовою особою, що відповідає за роботу служби, яка
направила запит.
11. У разі отримання Держфінмоніторингом України додаткової
інформації стосовно фінансових операцій, матеріали щодо яких
надавалися раніше, - така інформація обробляється, формуються
додаткові матеріали та направляються до МВС України у
встановленому порядку, з посиланням на номер та дату супровідного
листа, яким направлялись первинні матеріали. ( Пункт із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту фінансового
моніторингу N 79/816 ( z0988-04 ) від 23.07.2004 )
12. Інформація стосовно переданих/отриманих матеріалів та
ходу їх опрацювання, у тому числі вхідні та вихідні реквізити
листів, обліковується в автоматизованій інформаційній системі
Держфінмоніторингу України і МВС України.
13. Одержані МВС України матеріали розглядаються в
установленому законодавством порядку.
14. Відомості, що містяться в матеріалах, наданих
Держфінмоніторингом України, запитах та повідомленнях МВС України
про хід і результати їх опрацювання, є конфіденційною інформацією,
що є власністю держави. ( Порядок доповнено пунктом згідно з
Наказом Державного департаменту фінансового моніторингу N 79/816
( z0988-04 ) від 23.07.2004 )
15. З метою недопущення незаконного розголошення інформації,
у тому числі при направленні матеріалів та їх опрацюванні,
відповідальні особи зобов'язані забезпечити захист інформації, що
стала їм відома, у зв'язку з професійною або службовою діяльністю.
( Порядок доповнено пунктом згідно з Наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу N 79/816 ( z0988-04 ) від
23.07.2004 )
16. МВС України та Держфінмоніторинг України створюють та
забезпечують належні умови для збереження та використання
отриманої інформації з метою запобігання несанкціонованому
доступу. ( Порядок доповнено пунктом згідно з Наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу N 79/816 ( z0988-04 ) від
23.07.2004 )
Начальник Управління взаємодії
з суб'єктами фінансового
моніторингу
Державного департаменту
фінансового моніторингу С.О.Несен
Перший заступник начальника
Головного управління по боротьбі
з організованою злочинністю М.В.Хащевийвгору