Документ z0685-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.11.2018, підстава - z1251-18

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2018  № 688


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 червня 2018 р.
за № 685/32137

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 1527 від 18.10.2018}

Відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р, та з метою запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства соціальної політики України:

від 18 січня 2017 року № 57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім’ї та дітей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за № 181/30049;

від 19 квітня 2017 року № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 травня 2017 року за № 634/30502.

3. Фінансово-економічному департаменту (Задніпрянець В.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Іванкевича В.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів УкраїниС. Марченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
14 травня 2018 року № 688


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 червня 2018 р.
за № 685/32137

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"*

Програма

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

Мета

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

Підпрограма 1

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг, у тому числі членів сім’ї, осіб.

Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 2

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Показники продукту:
кількість отримувачів субсидій, домогосподарств.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грн/домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %

Програма

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Мета

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива і скрапленого газу

Підпрограма 1

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств;
кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, домогосподарств.

Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство;
середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн/домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Підпрограма 2

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Показники продукту:
кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств.

Показники ефективності:
середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, грн/домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %

Підпрограма 3

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян

Завдання

Результативні показники

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян

Показники продукту:
кількість отримувачів побутового вугілля, домогосподарств.

Показники ефективності:
середній розмір витрат на забезпечення побутовим вугіллям, грн/домогосподарство.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

Програма

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Мета

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

Підпрограма 1

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Показники затрат:
обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, тис. грн;
обсяг видатків на ремонт будинків і квартир, тис. грн;
обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, тис. грн;
обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо, тис. грн.

Показники продукту:
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб;
кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, осіб;
кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), осіб;
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, осіб;
кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо, осіб.

Показники ефективності:
середня вартість санаторно-курортного лікування, грн;
середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, грн;
середня вартість ремонту будинків (квартир), грн;
середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, грн;
середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо, грн.

Показники якості:
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування, %;
частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування, %;
частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири), %;
частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо, %;
частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, %

Підпрограма 2

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку (користування телефоном), осіб;
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку (встановлення телефонів), осіб.

Показники ефективності:
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв’язку (користування телефоном), грн;
середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв’язку (встановлення телефонів), грн.

Показники якості:
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %

Підпрограма 3

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Показники продукту:
кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт, осіб;
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.

Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %

Підпрограма 4

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом

Показники продукту:
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом, осіб;
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом, грн.

Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %

Підпрограма 5

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

Показники продукту:
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом, осіб;
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.

Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %

Підпрограма 6

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Завдання

Результативні показники

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом

Показники продукту:
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом, осіб;
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, грн.

Показники якості:
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %

Програма

Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

Мета

Забезпечення надання допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

Підпрограма 1

Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, осіб.

Показники ефективності:
середній розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, грн

Підпрограма 2

Надання допомоги при усиновленні дитини

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

Показники продукту:
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, осіб;
кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, осіб.

Показники ефективності:
середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, грн;
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, грн

Підпрограма 3

Надання допомоги при народженні дитини

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

Показники продукту:
кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини, осіб;
кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року, осіб;
кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, осіб;
кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, осіб.

Показники ефективності:
середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини, грн;
середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року, грн;
середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, грн;
середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, грн

Підпрограма 4

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб;
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн

Підпрограма 5

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям, осіб;
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям, осіб;
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям, осіб.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям, грн;
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям, грн;
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям, грн

Підпрограма 6

Надання тимчасової державної допомоги дітям

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

Показники продукту:
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, осіб;
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, осіб.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, грн;
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, грн

Підпрограма 7

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям, сімей;
кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов’язкові доплати, осіб;
кількість дітей віком від 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов’язкові доплати, осіб.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям, грн

Підпрограма 8

Надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини

Показники продукту:
кількість отримувачів одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг, пов’язаних з комплектуванням пакунків і доставкою їх до пологових будинків (відділень) усіх форм власності, тис. грн; середня вартість одного «пакунка малюка», тис.грн.
Показники якості:
рівень забезпечення одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка», %.

Програма

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Мета

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування


Завдання

Результативні показники

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Показники продукту:
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб;
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб;
кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах, осіб.

Показники ефективності:
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн/рік;
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн/рік;
середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу, грн/рік.

Показники якості:
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %;
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %;
відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах, %

Програма

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Мета

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо їх оздоровлення


Завдання

Результативні показники

Забезпечення оздоровленням передбачених законодавством громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Показники продукту:
кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.

Показники ефективності:
середня вартість пільгових послуг, грн.

Показники якості:
відсоток пільговиків, які отримали пільгові послуги, %

Програма

Виплата компенсації реабілітованим

Мета

Забезпечення виплати компенсації реабілітованим


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виплати компенсації реабілітованим

Показники продукту:
кiлькiсть одержувачів грошової компенсації за час позбавлення волі, осіб;
кiлькiсть виплат відшкодування за вилучене майно, од.

Показники ефективності:
середній розмір грошової компенсації за час позбавлення волі, грн;
середній розмір виплат відшкодування за вилучене майно, грн.

Програма

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

Мета

Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

Підпрограма 1

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд, осіб;
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд, осіб;
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, осіб;
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, осіб;
кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою, осіб;
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою, осіб;
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою, осіб;
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою, осіб;
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою, осіб;
кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, осіб.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд, грн;
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд, грн;
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, грн;
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, грн;
середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою, грн;
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою, грн;
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою, грн;
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою, грн;
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою, грн;
середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, грн

Підпрограма 2

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю І групи, осіб;
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю ІІ групи, осіб;
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю ІІІ групи, осіб;
кількість одержувачів допомоги жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня", осіб;
кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника, осіб;
кількість одержувачів допомоги на двох дітей померлого годувальника, осіб;
кількість одержувачів допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника, осіб;
кількість одержувачів допомоги священнослужителям, церковнослужителям, осіб;
кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги, осіб;
кількість одержувачів допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю I групи), осіб;
кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи А I групи, осіб;
кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи Б I групи, осіб.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю І групи, грн;
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю ІІ групи, грн;
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю ІІІ групи, грн;
середньомісячний розмір допомоги жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня", грн;
середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника, грн;
середньомісячний розмір допомоги на двох дітей померлого годувальника, грн;
середньомісячний розмір допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника, грн;
середньомісячний розмір допомоги священнослужителям, церковнослужителям, грн;
середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги, грн;
середньомісячний розмір допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю I групи), грн;
середньомісячний розмір допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи А I групи, грн;
середньомісячний розмір допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи Б I групи, грн

Підпрограма 3

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу


Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

Показники продукту:
кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, осіб.

Показники ефективності:
середній розмір допомоги на догляд, грн

Підпрограма 4

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату


Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

Показники продукту:
кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, осіб.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, грн

Підпрограма 5

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку


Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

Показники продукту:
кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, осіб.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, грн

Програма

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Мета

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни


Завдання

Результативні показники

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Показники продукту:
чисельність учасників бойових дій, осіб;
кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб;
кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, од.

Показники ефективності:
середній розмір витрат на поховання, грн

Програма

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

Мета

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

Підпрограма 1

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

Завдання

Результативні показники

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

Показники затрат:
кількість установ, од.;
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, од.

Показники продукту:
кількість місць в установах, ліжок;
кількість отримувачів послуг, осіб;
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:
хлопців, осіб;
дівчат, осіб;
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:
хлопців, осіб;
дівчат, осіб.

Показники ефективності:
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн;
середньорічні витрати на утримання одного хлопця, грн;
середньорічні витрати на утримання однієї дівчини, грн;
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала, осіб.

Показники якості:
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;
житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду, %;
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:
хлопців, %;
дівчат, %;
частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:
хлопців, %;
дівчат, %

Підпрограма 2

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

Завдання

Результативні показники

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

Показники затрат:
кількість установ, од.;
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, од.

Показники продукту:
кількість місць в установах, ліжок;
кількість користувачів послуг, осіб;
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:
жінок, осіб;
чоловіків, осіб;
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:
жінок, осіб;
чоловіків, осіб.

Показники ефективності:
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн;
середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:
чоловіків, грн;
жінок, грн;
кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала, осіб;
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:
чоловіків, осіб;
жінок, осіб.

Показники якості:
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;
житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;
частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду, %;
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:
чоловіків, %;
жінок, %

Підпрограма 3

Навчання та трудове влаштування осіб з інвалідністю**

Завдання

Результативні показники

Забезпечення навчання дітей з інвалідністю

Показники затрат:
кількість закладів, од.;
кількість штатних одиниць, од.

Показники продукту:
кількість учнів, у тому числі дітей-сиріт, випускників, осіб;
кількість ліжок, од.

Показники ефективності:
кількість учнів на одного працівника, осіб;
витрати на одного учня на рік, грн.

Показники якості:
відсоток працевлаштованих учнів від загальної кількості випускників, %;
відсоток учнів, які вступили на навчання до закладів вищої освіти різних форм акредитації, %

Підпрограма 4

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Завдання

Результативні показники

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Показники затрат:
кількість установ, од.;
кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.;
кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.

Показники продукту:
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі з V групою рухової активності, осіб;
кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб;
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, од;
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:
чоловіків, осіб;
жінок, осіб;
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:
чоловіків, осіб;
жінок, осіб;
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:
чоловіків, осіб;
жінок, осіб;
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них:
чоловіків, осіб;
жінок, осіб.

Показники ефективності:
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб;
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн/рік;
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн/рік;
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн/рік;
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, грн/рік;
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, грн/рік;
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, грн/рік.

Показники якості:
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількість осіб, які потребують соціальних послуг, %

Підпрограма 5

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Завдання

Результативні показники

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

Показники затрат:
кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, од.;
кількість штатних одиниць, од.

Показники продукту:
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:
чоловіків (хлопців), осіб;
жінок (дівчат), осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:
на одного чоловіка (хлопця), грн;
на одну жінку (дівчину), грн;
кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:
чоловіків (хлопців), осіб;
жінок (дівчат), осіб;
кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, осіб.

Показники якості:
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:
чоловіків (хлопців), %;
жінок (дівчат), %;
частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:
хлопців, %;
дівчат, %;
частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників, %

Програма

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

Мета

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах,  та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Підпрограма 1

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

Завдання 1

Результативні показники

Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах

Показники затрат:
кількість притулків для дітей, од.;
кількість штатних працівників у притулках для дітей, осіб;
кількість місць у притулках для дітей, од.

Показники продукту:
кількість осіб, які перебували протягом року у притулках для дітей, осіб.

Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в притулках для дітей, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників притулків для дітей, грн.

Показники якості:
кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом, осіб;
кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавленим сімейного виховання, які опинилися в складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади, од.;
кількість дітей, які були забезпечені належними житлово-побутовими і психолого-педагогічними умовами для нормальної життєдіяльності, од.;
динаміка** кількості дітей, які перебували в притулках для дітей в регіоні за рік (порівняно з попереднім роком), %


Завдання 2

Результативні показники

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

Показники затрат:
кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, од.;
кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, осіб;
кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, од.

Показники продукту:
кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування, осіб;
кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування, осіб;
кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.;
кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні, од.

Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн;
середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн.

Показники якості:
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім’ї протягом року, осіб;
динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік тривалого (стаціонарного) перебування (порівняно з попереднім роком), %;
динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік денного перебування (порівняно з попереднім роком), %

Завдання 3

Результативні показники

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя

Показники затрат:
кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, од.;
кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб;
кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, од.

Показники продукту:
кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:
хлопців, осіб;
дівчат, осіб.

Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг.

Показники якості:
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року, осіб;
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року, од.;
динаміка** кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік (порівняно з попереднім роком), %

Підпрограма 2

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Завдання

Результативні показники

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

Показники продукту:
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.;
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, осіб;
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн;
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.

Показники якості:
динаміка** кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей (порівняно з минулим роком), %;
динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у адміністративно-територіальній одиниці (порівняно з минулим роком), %;
питома вага дітей, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, %

Програма

Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

Мета

Забезпечення соціальної підтримки сім’ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

Підпрограма 1

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Завдання

Результативні показники

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Показники затрат:
кількість центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, од.;
кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, осіб;
кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб.

Показники продукту:
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, од.;
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.;
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб;
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, од.;
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження, грн;
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, грн.

Показники якості:
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками, осіб;
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб;
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, %;
динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %;
динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), %

Підпрограма 2

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Завдання

Результативні показники

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

Показники продукту:
кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, од.;
кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн;
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн.

Показники якості:
динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком), %

Підпрограма 3

Заходи державної політики з питань сім’ї

Завдання

Результативні показники

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім’ї, демографічний розвиток

Показники продукту:
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім’ї, од.;
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім’ї, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім’ї, грн;
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім’ї одного учасника, грн.

Показники якості:
динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім’ї (порівняно з минулим роком), %

Програма

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Мета

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки


Завдання

Результативні показники

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Показники продукту:
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, осіб;
кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, осіб;
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, од.;
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей, од.;
кількість заходів з оздоровлення, од.

Показники ефективності:
середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн;
середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн;
середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн;
середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн.

Показники якості:
динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком), %;
динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком), %;
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей у регіоні, %;
питома вага дітей, охоплених відпочинком, від загальної кількості дітей у регіоні, %

Програма

Розселення та облаштування депортованих кримських татар
та осіб інших національностей, депортованих з України

Мета

Забезпечення соціального захисту осіб, депортованих за національною ознакою


Завдання

Результативні показники

Забезпечення соціального захисту осіб, депортованих за національною ознакою

Показники продукту:
кількість регіональних заходів, од.;
кількість учасників регіональних заходів, осіб;
кількість одержувачів грошової допомоги, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу, тис. грн;
середній розмір грошової допомоги, грн.

Показники якості:
рівень охоплення регіональними заходами осіб, депортованих за національною ознакою, %

Програма

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Мета

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги


Завдання

Результативні показники

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

Показники продукту:
кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб;
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:
особи з інвалідністю I групи, осіб;
громадяни похилого віку, осіб;
особи з інвалідністю II групи, осіб;
діти з інвалідністю, осіб;
особи з інвалідністю III групи, осіб;
хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб.

Показники якості:
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %

Програма

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

Мета

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

Підпрограма 1

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

Завдання

Результативні показники

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

Показники продукту:
кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски, осіб;
кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти, осіб;
кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок, осіб;
кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування, осіб.

Показники якості:
частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками, %;
частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/ пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, %

Підпрограма 2

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

Завдання

Результативні показники

Телефонізація осель інвалідів I чи II групи

Показники продукту:
кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів, осіб;
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб.

Показники ефективності:
витрати на встановлення телефону, грн.

Показники якості:
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення, %

Програма

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

Мета

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг


Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

Показники продукту:
кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім’ї), осіб.

Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.

Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих, %

Програма

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Мета

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

Підпрограма 1

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Завдання

Результативні показники

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

Показники затрат:
кількість отримувачів виплат, осіб.

Показники продукту:
середній розмір витрат на здійснення виплат, грн/місяць на одну особу

Підпрограма 2

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Показники затрат:
кількість одержувачів фінансової підтримки, осіб.

Показники продукту:
середній розмір фінансової підтримки, тис. грн/місяць на одне об’єднання.

Показники ефективності:
питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримають в громадських об’єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги, %

Програма

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

Мета

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій


Завдання

Результативні показники

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

Показники продукту:
загальна кількість справ, од.

Показники ефективності:
середні витрати на обробку однієї справи, грн/рік.

Показники якості:
рівень обробки інформації, %

Програма

Організація та проведення громадських робіт

Мета

Забезпечення організації та проведення робіт


Завдання

Результативні показники

Забезпечення організації та проведення робіт

Показники продукту:
кількість працівників, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на одного працівника, грн.

Програма

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Мета

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Підпрограма 1

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Завдання

Результативні показники

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Показники затрат:
кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, од.;
кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, од.

Показники продукту:
кількість придбаних квартир (будинків), од.;
загальна площа придбаного житла, м-2.

Показники ефективності:
середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), тис. грн;
середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн;
середня площа придбаного житла на одну сім’ю, м-2.

Показники якості:
частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, %;
частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, %

Підпрограма 2

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Завдання

Результативні показники

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Показники затрат:
кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, од.

Показники продукту:
кількість придбаних квартир (будинків), од.;
загальна площа придбаного житла, м-2.

Показники ефективності:
середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), тис. грн;
середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн;
середня площа придбаного житла на одну сім’ю, м-2.

Показники якості:
частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, %.

Підпрограма 3

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Завдання

Результативні показники

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Показники затрат:
кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, од.;
кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, од.

Показники продукту:
кількість придбаних квартир (будинків), од.;
загальна площа придбаного житла, м-2.

Показники ефективності:
середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), тис. грн;
середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн;
середня площа придбаного житла на одну сім’ю, м-2.

Показники якості:
частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, %;
частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, од.

Програма

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" і оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Мета

Надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів за принципом "гроші ходять за дитиною"


Завдання 1

Результативні показники

Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям

Показники затрат:
видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього, тис. грн, з них:
видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік:
до 6 років, тис. грн;
від 6 до 18 років, тис. грн;
від 18 до 23 років, тис. грн;
видатки на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, тис. грн;
видатки на виплату грошового забезпечення батькам вихователям, усього, тис. грн, з них видатки на:
виплату грошового забезпечення з обмеженням в 5 прожиткових мінімумів, тис. грн;
виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини, тис. грн.

Показники продукту:
кількість дитячих будинків сімейного типу, од.;
кількість батьків-вихователів, усього, осіб;
кількість дітей-вихованців, усього, осіб, з них:
мають вік:
до 6 років, осіб;
від 6 до 18 років, осіб;
від 18 до 23 років, осіб.

Показники ефективності:
середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, усього, місяців, з них:
мають вік:
до 6 років, місяців;
від 6 до 18 років, місяців;
від 18 до 23 років, місяців;
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога, грн;
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога, грн;
середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків-вихователів, грн.

Показники якості:
динаміка кількості дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу (порівняно з минулим роком), %

Завдання 2

Результативні показники

Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, грошового забезпечення прийомним батькам

Показники затрат:
видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього, тис. грн, з них:
видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік:
до 6 років, тис. грн;
від 6 до 18 років, тис. грн;
від 18 до 23 років, тис. грн;
видатки на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, тис. грн;
видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, усього, тис. грн, з них видатки на:
виплату грошового забезпечення з обмеженням в 1,5 прожиткових мінімумів, тис. грн;
виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дитини, тис. грн.

Показники продукту:
кількість прийомних сімей, од.;
кількість прийомних батьків, усього, осіб;
кількість прийомних дітей, усього, осіб, з них:
мають вік:
до 6 років, осіб;
від 6 до 18 років, осіб;
від 18 до 23 років, осіб.

Показники ефективності:
середня тривалість перебування дитини у прийомній сім’ї, місяців, з них:
мають вік:
до 6 років, місяців;
від 6 до 18 років, місяців;
від 18 до 23 років, місяців;
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у прийомних сім’ях, яким призначена допомога, грн;
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у прийомних сім’ях, яким призначена допомога, грн;
середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків, грн.

Показники якості:
динаміка кількості дітей, які виховуються у прийомних сім’ях (порівняно з минулим роком), %

Завдання 3

Результативні показники

Забезпечення оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Показники затрат:
видатки на виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, усього, тис. грн, з них:
видатки на утримання дітей віком:
до 6 років, тис. грн;
від 6 до 18 років, тис. грн;
видатки на виплату грошового забезпечення патронатним вихователям, тис. грн;
видатки на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, тис. грн.

Показники продукту:
кількість патронатних сімей, од.;
кількість патронатних вихователів, усього, осіб, з них:
у яких виховується:
1 дитина, осіб;
2 дитини, осіб;
3 дитини, осіб;
кількість дітей в сім’ях патронатних вихователів, усього, осіб, з них:
мають вік:
до 6 років, усього, осіб, з яких:
дитина до 1 року, осіб;
дитина з інвалідністю, осіб;
ВІЛ-інфікована дитина, осіб;
від 6 до 18 років, усього, осіб, з яких:
дитина з інвалідністю, осіб;
ВІЛ-інфікована дитина, осіб;
неповнолітня вагітна дитина, осіб.

Показники ефективності:
середня тривалість перебування дитини у патронатній сім’ї, місяців;
середньомісячний розмір соціальної допомоги на дітей віком до 6 років, які виховуються в сім’ях патронатних вихователів, грн;
середньомісячний розмір соціальної допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, які виховуються в сім’ях патронатних вихователів, грн;
середньомісячний розмір грошового забезпечення патронатних вихователів, грн.

Показники якості:
динаміка створення сімей патронатних вихователів (порівняно з минулим роком), %;
частка дітей, яких повернуто в біологічну сім’ю, усиновлено або влаштовано в сімейні форми виховання, від загальної кількості дітей, які виховуються в сім’ях патронатних вихователів, %

Програма

Реалізація державних та місцевих житлових програм

Мета

Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

Підпрограма 1

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа


Завдання 1

Результативні показники

Будівництво/капітальний ремонт/реконструкція малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Показники затрат:
кількість збудованих/відремонтованих малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, од.;
загальна вартість збудованих/відремонтованих малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн, в тому числі:
за рахунок коштів місцевого бюджету, тис. грн;
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, тис. грн.

Показники продукту:
загальна площа збудованих/відремонтованих малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м.

Показники ефективності:
середня вартість 1 м-2 збудованого/відремонтованого малого групового будинку для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн;
середня площа одного збудованого/відремонтованого малого групового будинку для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м.

Показники якості:
кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які були влаштовані до малих групових будинків, осіб;
відсоток влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сімейні форми виховання із закладів інституційного догляду і виховання дітей, %;
динаміка створення малих групових будинків (порівняно з минулим роком), %

Завдання 2

Результативні показники

Будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу

Показники затрат:
кількість діючих дитячих будинків сімейного типу, які потребують поліпшення житлових умов, од.;
кількість дитячих будинків сімейного типу, які будуть створені у поточному році та потребуватимуть забезпечення житлом, од.;
кількість збудованого/придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, од.;
загальна вартість збудованого/придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, тис. грн, в тому числі:
за рахунок коштів місцевого бюджету, тис. грн;
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, тис. грн.

Показники продукту:
загальна площа збудованого/придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, кв. м.

Показники ефективності:
середня вартість 1 м-2 збудованого/придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, тис. грн;
середня площа одного збудованого/придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, кв. м.

Показники якості:
рівень забезпечення житлом новостворених дитячих будинків сімейного типу, %;
кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, влаштованих до новостворених дитячих будинків сімейного типу, для яких придбане житло, осіб;
відсоток влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сімейні форми виховання із закладів інституційного догляду і виховання дітей, %

Завдання 3

Результативні показники

Будівництво/придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Показники затрат:
кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку, осіб;
кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, осіб;
кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які будуть забезпечені соціальним житлом, осіб;
кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде надано житло, осіб;
обсяг видатків на будівництво/придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн;
обсяг видатків на будівництво/придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн;
загальна вартість збудованого/придбаного соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн, в тому числі:
за рахунок коштів місцевого бюджету, тис. грн;
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, тис. грн;
загальна вартість збудованого/придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн, в тому числі:
за рахунок коштів місцевого бюджету, тис. грн;
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, тис. грн.

Показники продукту:
кількість збудованого/придбаного соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, од.;
кількість збудованого/придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, од.;
загальна площа збудованого/придбаного соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м;
загальна площа збудованого/придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м.

Показники ефективності:
середня вартість 1 м-2 збудованого/придбаного соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн;
середня вартість 1 м-2 збудованого/придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн;
середня площа одного збудованого/придбаного соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м;
середня площа одного збудованого/придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м.

Показники якості:
відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання, %;
відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, забезпечених соціальним житлом, %;
відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, забезпечених житлом, %;
динаміка забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом (порівняно з минулим роком), %;
динаміка забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом (порівняно з минулим роком), %

Програма

Інші заклади та заходи

Мета

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

Підпрограма 1

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Завдання 1

Результативні показники

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги

Показники затрат:
кількість центрів соціально-психологічної допомоги, од.;
кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги, осіб;
кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги, од.

Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, осіб, з них:
чоловіків/хлопців, осіб;
жінок/дівчат, осіб.

Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг, грн.

Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком), %

Завдання 2

Результативні показники

Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді

Показники затрат:
кількість центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, од.;
кількість штатних працівників центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, осіб;
кількість місць у центрах ресоціалізації наркозалежної молоді, од.

Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги у центрах ресоціалізації наркозалежної молоді, осіб, з них:
чоловіків/хлопців, осіб;
жінок/дівчат, осіб.

Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в центрі ресоціалізації наркозалежної молоді, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг, грн.

Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані центрами ресоціалізації наркозалежної молоді, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах ресоціалізації наркозалежної молоді (порівняно з минулим роком), %

Завдання 3

Результативні показники

Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

Показники затрат:
кількість центрів матері та дитини, од.;
кількість штатних працівників центрів матері та дитини, осіб;
кількість місць у центрах матері та дитини, од.

Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини, осіб.

Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг, грн

Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком), %

Завдання 4

Результативні показники

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Показники затрат:
кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.;
кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, осіб;
кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.

Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, осіб.

Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.

Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (порівняно з минулим роком), %

Завдання 5

Результативні показники

Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

Показники затрат:
кількість центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од.;
кількість штатних працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб;
кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од.

Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб.

Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн.

Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (порівняно з минулим роком), %

Завдання 6

Результативні показники

Надання соціальних послуг центрами соціальної підтримки дітей та сімей

Показники затрат:
кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей, од.;
кількість штатних працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей, осіб;
кількість місць у центрах соціальної підтримки дітей та сімей, од.

Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги з соціальної підтримки дітей та сімей, осіб.

Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в центрі соціальної підтримки дітей та сімей, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг, грн.

Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальної підтримки дітей та сімей, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціальної підтримки дітей та сімей (порівняно з минулим роком), %

Завдання 7

Результативні показники

Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

Показники затрат:
кількість інших установ та закладів соціального захисту, од.;
кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту, осіб;
кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту, од.

Показники продукту:
кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту, осіб.

Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту, грн;
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту, грн.

Показники якості:
кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту, од.;
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком), %

Підпрограма 2

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Завдання 1

Результативні показники

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

Показники продукту:
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, осіб.

Показники ефективності:
середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги, грн.

Показники якості:
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), %

Завдання 2

Результативні показники

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

Показники продукту:
кількість регіональних заходів, од.;
кількість учасників регіональних заходів, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу, тис. грн.

Показники якості:
динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком), %

__________
*При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.
**Підпрограма складається у разі наявності відповідних установ.

{Типовий перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1527 від 18.10.2018}

Директор
Фінансово-економічного
департаменту
Міністерства соціальної
політики України

В. Задніпрянецьвгору