Документ z0685-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2011, підстава - z1406-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
19.05.2011 N 1684
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 червня 2011 р.
за N 685/19423
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 445 ( z1406-11 ) від 17.11.2011 }
Про внесення змін до наказу
Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту від 05.02.2007 N 313

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
03.11.2010 N 1045 ( 1045-2010-п ) "Про внесення змін до Порядку
провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за
дотриманням прав усиновлених дітей" та з метою удосконалення
роботи Державного департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини щодо прийому громадян України, які проживають за межами
України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для
подання ними справ Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови прийому
громадян України, які проживають за межами України, та іноземців,
які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ,
затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту від 05.02.2007 N 313 ( z0128-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за N 128/13395 (у редакції
наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від
12.11.2007 N 4041) ( z1351-07 ), що додаються.
2. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини (Філіпішина А.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію в
установленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Заступник Міністра
у зв'язках з Верховною Радою України
та іншими органами державної влади,
Голова комісії
з проведення реорганізації Ю.П.Сизенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
19.05.2011 N 1684
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 червня 2011 р.
за N 685/19423

ЗМІНИ
до Положення про порядок та умови прийому
громадян України, які проживають за межами України,
та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні,
для подання ними справ
( z0128-07 )

У пункті 3 після абзацу другого доповнити новими абзацами
такого змісту: "Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається
копія ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов'язаної
з усиновленням. Іноземці, які постійно проживають на території України, що
підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні,
виданою органами Міністерства внутрішніх справ України, подають
висновок, підготовлений службою у справах дітей за місцем їх
проживання. Іноземці, які тимчасово проживають на території
України, подають документи, оформлені в країні проживання". У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом
п'ятим.
Заступник директора,
Голова комісії з проведення
ліквідації Департаменту А.А.Філіпішинавгору